© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana;

Archaeologia historica Slovenica

Serija Archaeologia historica Slovenica, ki jo Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izdaja od leta 1994, je namenjena objavljanju monografskih študij ali tematskih zbornikov s področja arheologije mlajših obdobij.

Osnovni namen serije je ponuditi slovenski arheološki vedi prostor za objavo raziskav in gradiva iz obdobja srednjega in novega veka ter s tem aktivno vzpodbuditi razvoj tega raziskovalnega polja. Ena od nalog serije je tudi skrb za razvoj in uveljavljanje ustrezne strokovne terminologije.

Vsebinska zasnova serije Archaeologia historica Slovenica zajema:

Vsi prispevki v seriji so natisnjeni v slovenskem jeziku, vendar so zaradi večje odmevnosti besedila praviloma v celoti prevedena v enega od evropskih jezikov (angleški, nemški, italijanski ali drugi).

Urednica serije je dr. Katarina Katja Predovnik.

Naročila