Back to top

Gostujoči predavatelji na Oddelku za arheologijo

 

2019

 • 13. -  17. 5. 2019

dr. Klára Šabatová (Masarykova univerza v Brnu, Republika Češka). Cikel predavanj o bronasti in železni dobi na Moravskem:

 • Current issues of burial rites of the Early Bronze Age
 • Manifestation of economy changes in the Middle Bronze Age
 • Urnfield period settlements and burial grounds Moravia
 • Landscape studies on Urnfield and Hallstatt period Moravia
 • Settlement areas of the Hallstatt period Moravia

 

 • 29. 1. 2019

prof. dr. Laurent Chrzanovski (Univ. Sibiu, Romunija), predavanje »Svetila in pripomočki za razsvetljavo v arheoloških in zgodovinskih obdobjih. Stare klasifikacije, nova spoznanja.«

 

 

2018

 • 28. 11. 2018

dr. Sara Popović (Center za interdisciplinarna arheološka raziskovanja krajine, Univerza Jurja Dobrile, Filozofska fakulteta v Puli), predavanje »U potrazi za arheološkom baštinom obćine Vrsar – projekt Archaeocultour«.

 

 • 10. 5. 2018

dr. Sara Popović, (Center za interdisciplinarna arheološka raziskovanja krajine, Univerza Jurja Dobrile, Filozofska fakulteta v Puli), predavanje »Roman Golden Jewellery in Pannonia Superior. Forms, examples, fashion influences & production«.

 

 • 8. 5. in 9. 5. 2018

dr. Miroslava Danova (Katedra za klasično arheologijo Univerze v Trnavi, Slovaška, dve predavanji: »Finger Ring on the Edge of Roman and Germanic world. Rules on using Fingerrings in Roman provinces and its influence to Germanic tribes – Case study Slovakia« in »Burials of Germanic Nobility in Slovakia. An overview focused on Roman imports«

 

 • 23. 5. 2018

prof. dr Ivan Pavlů (Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza Hradec Králové , Češka), predavanje »Regional and chronological specifics of Eurasian Neolithic«.

 

 • 26. 3. 2018

doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger, predavanje “Raziskave lončenine s protourbanega bronastodobnega gradišča Monkodonja pri Rovinju v Istri (Hrvaška)”.

 

 

2017

 • 20. 12. 2017

izr. prof. dr. Marjan Jovanov (Oddelek za umetnostno zgodovino in arheologijo Univerze Cirila in Metoda iz Skopja), predavanje »Pajonia i Pajonci u antičko doba (5.-3. vek p. H.)«.

 

 • 21. 12. 2017

doc. dr. Antonio Jakimovski (Oddelek za umetnostno zgodovino in arheologijo Univerze Cirila in Metoda iz Skopja), predavanje »Rimski teatar u Skupiju«.

 

 • 6. 12. 2017

doc. dr. Julijana Visočnik - predstavitev monografije »The Roman Inscriptions of Celeia and its Ager«.

 

 • 14. 11. 2017

prof. dr. Alaksandet Vibornov (Oddelek za arheologijo in zgodovino na Univerzi v Samari) in prof. dr. Marianna A. Kulkova (Oddelek za geoekologijo na Univerzi Herzen v Sankt  Peterburgu, Ruska federacija), predavanji »Ancient Ceramic Traditions and Production Centres in the South of Eastern Europe« in »Some recent advances in Analytical Archaeometry«.

 

 • 10. 11. 2017

prof. dr. Slaviša Perić (Inštitut za arheologijo iz Beograda), predavanje »Arheološke raziskave na avtocestnem koridorju E 75 v Srbiji«.

 

 • 22. in 26. 5. 2017

doc. dr. Irena Teodora Vesevska (Oddelek za arheologijo, Univerza Cirila in Metoda iz Skopja), ciklus 3. predavanj:

 • From A to ω: Understanding Early Christianity
 • Women in Late Antiquity: the Voices and Deeds of a Hushed Minority
 • Setting boundaries: territory of Republic of Macedonia in Late Antiquity

 

 • 24. 5. 2017

Jožica Hrustel, »Medicina v antiki«, predavanje v sklopu 4. vitrine meseca.

 

 • 17. 5. 2017

Petra Blajhribar Kubo (doktorska študentka na Univerzi v Tsukubi, Japonska), predavanje "Obdobje kofun na Japonskem (3.-7. stoletje), s poudarkom na položaju ženskih poglavark".

 

 • 4. 5. 2017

dr. Manuel Fernández-Götz (Univerza v Edinburgu, Škotska), dve predavanji “The Origins of Urbanism in Iron Age Europe: Revisiting the Hallstatt Fürstensitze” in “The Comparative Archaeology of the Roman Conquest: Gaul, Iberia and Scotland”.

 

 • 19. 4. 2017

dr. Luc Moreau (McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge), predavanje »Like two sides of a flake: French & American approaches and interpretative concepts of lithic technology«.

 

 • 18. 4. 2017

dr. Luc Moreau (McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge), predavanje »Mobility in archaeology: How do we study Pleistocene hunter-gatherer mobility?«

 

 • 6. 4. 2017

doc. dr. Benjamin Štular (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU), predavanje »Gradišče nad Bašljem v zgodnjem srednjem veku v kontekstu sorodnih najdišč«.

 

 • 28. 3. 2017 in 30. 3. 2017

dr. Wojciech Brillowski (Adam Miczkiewicz University, Poznan), dve predavanji »Antikythera Survey Project« in »Negotino Gradište«.

 

 • 27. 2. 2017 do 2. 3. 2017

doc. dr. Maxim Mordovina (Oddelek za madžarsko srednjeveško in novoveško arheologijo, Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti), cikel predavanj:

 • »Zgodnji gradovi (10.-12. stoletje) / Early Castles (10th-12th Century)«,
 • »Arheologija osmanskih vojn (zgodnjenovoveške utrdbe iz lesa in zemlje) / Archaeology of the Ottoman Wars (Early Modern Timber and Earth Fortifications)«,
 • » Pokopi, pokopališča in grobišča 1 (10.-13. stoletje) / Burials, Cemeteries and Graveyards 1 (10th-13th Century)«,
 • »Arheologija srednjeveške Svilne ceste (10.-15. stoletje) / Archaeology of the Medieval Silk Road (10th-15th Century)«,
 • »Pokopi, pokopališča in grobišča 2 (14.-17. stoletje) / Burials, Cemeteries and Graveyards 2 (14th-17th Century)«.

 

 • 10. 1. 2017

Panagiotis Athanasopoulos. Predstavitev rezultatov zadnjih dveh sezon raziskav dansko-grškega projekta o pristanišču Lechaion v Korintskem zalivu.

 

 

2016

 • 9. 11. 2016

dr. James A. Johnson (Postdoctoral Researcher, Program in Indo-European Studies, Faculty of Humanities, University of Copenhagen), predavanje »Population History and Social Differentiation among Bronze Age Pastoral Communities on the Russian Steppe, 1700 - 900 BCE«.

 

 • 25. 10. 2016

Samuel E. Harris in dr. Catherine M. Batt (School of Archaeological Sciences, University of Bradford, Bradford, UK), predavanje »An Introduction to Archaeomagnetic Dating and its recent applications in the British Isles«.

 

 • 8. 6. in 9. 6. 2016

dr. Stefan Eichert (Univerza na Dunaju), predavanje »Sclavi qui dicuntur Quarantani - Archaeology and History of the Eastern Alps from the 7th to the 11th Century" (1. in 2. del)«.

 

 • 26. 5. 2016

dr. Jayne Leigh Thomas (Indiana University Bloomington, Indiana, ZDA), predavanje  »Research and Reburial: Navigating the Native American Graves Protection and Repatriation Act«.

 

 • 25. 5. 2016

Olivier BuchsenschutzKatherine Gruel (CNRS, Pariz, Francija), predavanje »View and share geo-referenced data at different scales: Chronocarto«.

 

 • 25. 5. 2016

Olivier BuchsenschutzKatherine Gruel (CNRS, Pariz, Francija), predavanje »Spatial analyses on Iron Age sites, France«.

 

 • 23. 5. 2016

Olivier BuchsenschutzKatherine Gruel (CNRS, Pariz, Francija), pedavanje »Mapping Prehistoric Innovations in the Iron Age«.

 

 • 23. 5. 2016

Katherine Gruel (CNRS, Pariz, Francija), predavanje »Celtic coinages and archaeological settlement«.

 

 • 16. 3. 2016

prof. Bryan Hanks (University of Pittsburgh, Department of Anthropology), predavanje »New Approaches to Examining Spatial Organization and Scale of Prehistoric Copper Smelting through Geochemical and Geophysical Methods«.

 

 • 26. 1. 2016

dr. Milan Horňák (Via Magna s.r.o., Vrutky, Slovaška), predavanje »Zadnji dnevi Keltov v srednjem Podonavju«.

 

 • 11. 1. 2016

dr. Benjamin Štular, predavanje »Mali grad v Kamniku«.