Back to top

  

 

 

 

Znanstvene in strokovne objave sodelavcev Oddelka za arheologijo

red. prof. dr. Mihael Budja

doc. dr. Matija Črešnar

doc. dr. Andrej Gaspari

pred. Darja Grosman

Luka Gruškovnjak

asist. dr. Tamara Leskovar

doc. dr. Tina Milavec

doc. dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik

doc. dr. Branko Mušič

red. prof. dr. Predrag Novaković

Manca Omahen Gruškovnjak

Kaja Pavletič

doc. dr. Simona Petru

izr. prof. dr. Katarina Katja Predovnik

asist. dr. Brina Škvor Jernejčič

asist. Manca Vinazza

doc. dr. Katharina Zanier

doc. dr. Andreja Žibrat Gašparič