Back to top

Doc. dr. Andrej Gaspari

 

BIBLIOGRAFIJA

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Miran Erič, Andrej Gaspari, Katarina Čufar, Franc Solina (avtor, prevajalec), Tomaž Verbič, "Zgodnjerimska ladja iz Ljubljanice pri Sinji Gorici", Arheol. vestn., 65, str. 187-254, 2014, http://av.zrc-sazu.si/Si/65/Eric_AV_65.html. [COBISS.SI-ID 10715476]

2. Metka Štrajhar, Andrej Gaspari, "Ostanki dveh srednjelatenskih bojevniških grobov iz Turjaške palače v Ljubljani", Pril. Inst. arheol. Zagrebu, vol. 30, str. 27-43, 2013. [COBISS.SI-ID 273213184]

3. Andrej Gaspari, Matjaž Novšak, Rene Masaryk, "Ščitna grba iz Emone (Ljubljana) : keltsko orožje v zgodnjerimskem kontekstu : Celtic weaponry in an early Roman context", Vjesn. Arheol. muz. Zagrebu, vol. 46, str. 57-85, 2013. [COBISS.SI-ID 273213440]

4. Andrej Gaspari, Jure Miljević, Branko Mušič, "Raziskave razbitine lovskega letala Supermarine Spitfire F.IX MJ116 iz 73. skupine RAF ob Ižanski cesti v Ljubljani", Arheo (Ljublj.), št. 27, str. 57-72, 2010. [COBISS.SI-ID 1848917]

5. Andrej Gaspari, "The Rozumek case: Helmuth Rozumek, kriminalrat, SS Capitan and head of the Gestapo in Bled (IV Dept. of the Kds Veldes) : characteristics of his intelligence operations and postwar analysis by Yugoslav security bodies", Stud. Hist. Slov., letn. 10, št. 1, str. 75-108, 2010. [COBISS.SI-ID 1067653]

6. Andrej Gaspari, Rene Masaryk, "Na sledi prazgodovinskega Navporta : gradišče na hribu Tičnica na Vrhniki", Arheol. vestn., [Letn.] 60, str. 195-206, 2009. [COBISS.SI-ID 30736429]

7. Andrej Gaspari, "Exploitation of the navigable waterways on the Ljubljansko barje during the Roman period : supposed remains of boat equipment and cargo from the Ljubija stream near Verd", Histria antiqua, vol. 18/1, str. 389-396, 2009. [COBISS.SI-ID 3624142]

8. Andrej Gaspari, "Visoko- in poznosrednjeveško orožje iz arheoloških kontekstov : primer: viteški meč iz poznorimskega vodnega zbiralnika na Ajdovskem gradcu nad Vranjim : example: a knight's sword from a Late Roman water cistern at Ajdovski Gradec above Vranje", Vojaška zgodovina, let. 10, št. 1(16), str. 145-159. [COBISS.SI-ID 3211470]

9. Andrej Gaspari, Miran Erič, "Arheološke raziskave struge Ljubljanice med Verdom in Vrhniko", Ann, Ser. hist. sociol., letn. 18, št. 2, str. 407-430, 2008. [COBISS.SI-ID 1549779]

10. Andrej Gaspari, "Bronastodobno kolišče Mali Otavnik pri Bistri na Ljubljanskem barju", Arheol. vestn., [Letn.] 59, str. 57-89, 2008. [COBISS.SI-ID 28885549]

11. Andrej Gaspari, Barbara Nadbath, Tomaž Nabergoj, "Grad na Gradišču nad Drago : Spanheimska utrdba na severozahodni meji gospostva?", Arheol. vestn., [Letn.] 59, str. 305-323, 2008. [COBISS.SI-ID 28892461]

12. Andrej Gaspari, Jožica Hrustel, Rene Masaryk, Matjaž Novšak, "Gema z gravirano podobo moškega božanstva iz Emone", Umet. kron., [Št.] 19, str. 2-10, 2008. [COBISS.SI-ID 28408109]

13. Andrej Gaspari, "Votanov hram namesto otoške cerkve Marijinega Vnebovzetja : k pričevanjem o nacističnih namerah o neopoganskem kultnem središču na Bledu : testimonies on Nazi intentions to build a Neopagan Cult Center in Bled", Vojaška zgodovina, let. 9, št. 1(14), str. 37-57. [COBISS.SI-ID 2793422]

14. Andrej Gaspari, Verena Perko, Metka Štrajhar, Irena Lazar, "Antični pristaniški kompleks v Fizinah pri Portorožu - zaščitne raziskave leta 1998", Arheol. vestn., št. 58, str. 167-218, 2007. [COBISS.SI-ID 27351085]

15. Andrej Gaspari, Snježana Karinja, Miran Erič, Sašo Poglajen, Peter Čerče, "Rimski pristaniški objekt z ribogojnico v Fizinah pri Portorožu : poročilo o raziskavah podmorskega najdišča v letih 2004 in 2005", Ann, Ser. hist. sociol., let. 16, št. 2, str. 421-442, 2006. [COBISS.SI-ID 1160403]

16. Andrej Gaspari, Miha Mlinar, "Grave with a machaira from Most na Soči : last versions of single-edged swords with a bent hilt", Arheol. vestn., letn. 56, str. 169-186, 2005. [COBISS.SI-ID 24489517]

17. Andrej Gaspari, "Bronzezeitliche Funde aus der Ljubljanica : Opfer, Überreste von Bestattungen oder zufällige Verluste?", Archäol. Korrespondenzbl., 34, hf. 1, str. 37-50, 2004. [COBISS.SI-ID 1998803]

18. Andrej Gaspari, Robert Krempuš, Danijela Brišnik, "Keltski bojevniški grob iz Slatine v Rožni dolini pri Celju?", Arheol. vestn., letn. 55, str. 267-289, 2004. [COBISS.SI-ID 22901549]

19. Andrej Gaspari, "Nenavadna sulična ost iz Slovenske Istre", Ann, Ser. hist. sociol., letn. 11, št. 1=24, str. 153-156, 2001. [COBISS.SI-ID 452819]

20. Andrej Gaspari (avtor, fotograf), Robert Krempuš (avtor, fotograf), Miran Erič, Silvo Bokal, "Arheološko najdišče v strugi Savinje v Celju", Arheol. vestn., letn. 52, str. 281-303, 2001. [COBISS.SI-ID 18925357]

21. Andrej Gaspari, "Ostanki zgodnjerimskih zidanih struktur na Serminu : (Mestna občina Koper, Slovenija) : poročilo o arheoloških zaščitnih izkopavanjih v januarju 1997", Ann, Ser. hist. sociol., let. 8, št. 14, str. 99-106, 1998. [COBISS.SI-ID 5346609]

22. Andrej Gaspari, ""Pontonium" iz Lip na Ljubljanskem barju", Arheol. vestn., letn. 49, str. 187-224, 1998. [COBISS.SI-ID 8643885]

23. Andrej Gaspari, "Das Frachtschiff aus Lipe im Moor von Laibach (Ljubljana)", Jahrb. Römisch-Ger. Zent.mus. Mainz, 45, str. 527-550, [4] str. pril., 1998. [COBISS.SI-ID 21872226]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

24. Andrej Gaspari, "Perspektiva arheologije bojišč in raziskav vojaških ostankov iz zadnjih dveh stoletij na Slovenskem", Arheo (Ljublj.), [Št.] 25, str. 101-106, 2008. [COBISS.SI-ID 3250126]

25. Andrej Gaspari, "Archaeology of the Ljubljanica river (Slovenia) : early underwater investigations and some current issues", Int. j. naut. archaeol. (Print), vol. 32, no. 1, str. 42-52, 2003. [COBISS.SI-ID 627411]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

26. Andrej Gaspari, Miran Erič, "Podmorske raziskave liburnijskih šivanih ladij v pristanišču antične Aenone", Arheo (Ljublj.), št. 22, str. 77-81, 2002. [COBISS.SI-ID 24173154]

27. Andrej Gaspari, "Potapljači cesarsko kraljeve vojne mornarice na Vrhniki leta 1884", Argo, 44, [št.] 2, str. 48-52, 2001. [COBISS.SI-ID 128636928]

28. Andrej Gaspari, Miran Erič, "Podmorske raziskave antičnega brodoloma Grebeni pri Silbi", Arheo (Ljublj.), št. 21, str. 97-99, 2001. [COBISS.SI-ID 18360930]

29. Andrej Gaspari, Miran Erič, "Dokumentiranje čolna deblaka v strugi Ljubljanice pri Podpeči", Arheo (Ljublj.), št. 20, str. 54-57, 2000. [COBISS.SI-ID 17192034]

30. Andrej Gaspari, "An unusual umbo from the Ljubljanica river (SI)", Instrumentum, no. 9, str. 18, [nadalj. na str.] 21, juin 1999. [COBISS.SI-ID 15142701]

 

1.04 Strokovni članek

31. Andrej Gaspari, Dimitrij Mlekuž, "Gradišče na hribu Tičnica : prostorsko vrednotenje osrednje prazgodovinske naselbine na Vrhniki", Vrhniški razgl., leto 14, str. 9-18, 2013. [COBISS.SI-ID 274257920]

32. Andrej Gaspari, "Rimski in srednjeveški most čez Savo ter stolp Klauzenštajn v Zidanem Mostu", Vars. spomenikov, [Št.] 45, str. 7-37, 2010. [COBISS.SI-ID 253763072]

33. Andrej Gaspari, Miran Erič, "Črnomelj - arheološko najdišče mestno jedro", Vars. spomenikov Poroč., 46/09, str. 45, 2010. [COBISS.SI-ID 512502315]

34. Miran Erič, Andrej Gaspari, Barbara Nadbath, "Podpeč - arheološko najdišče Ljubljanica : Notranje Gorice (Lipe - Curnovec)", Vars. spomenikov Poroč., 46/09, str. 235, 2010. [COBISS.SI-ID 512503595]

35. Miran Erič, Andrej Gaspari, Barbara Nadbath, Boštjan Odar, "Podpeč - arheološko najdišče Ljubljanica : Notranje Gorice (Sinja Gorica)", Vars. spomenikov Poroč., 46/09, str. 236-238, 2010. [COBISS.SI-ID 512503851]

36. Andrej Gaspari, Judita Lux, "Ljubljana - arheološko najdišče Ljubljana", Vars. spomenikov Poroč., 45/08, str. 105-109, 2009. [COBISS.SI-ID 512272939]

37. Andrej Gaspari, Miran Erič, "Katastrsko območje Morje, Stojanov bark", Vars. spomenikov Poroč., 44/07, str. 161-162, 2008. [COBISS.SI-ID 512402219]

38. Miran Erič, Andrej Gaspari, "Reka Sava, struga reke Save od Krškega do Jesenic", Vars. spomenikov Poroč., 44/07, str. 240-241, 2008. [COBISS.SI-ID 512402475]

39. Andrej Gaspari (avtor, fotograf), Miran Erič, "Naselje: Verd, občina: Vrhnika, ime: arheološko najdišče Ljubljanica, področje: A, obdobje: prazgodovina, pozni srednji vek, novi vek", Vars. spomenikov Poroč., št. 44/07, str. 294-295, 2008. [COBISS.SI-ID 7935434]

40. Andrej Gaspari (avtor, fotograf), Miran Erič, "Naselje: Vrhnika, občina: Vrhnika, ime: arheološko najdišče Ljubljanica, področje: A, obdobje: rimsko obdobje, pozni srednji vek, novi vek", Vars. spomenikov Poroč., št. 44/07, str. 301-303, 2008. [COBISS.SI-ID 7935946]

41. Andrej Gaspari, "K (zlo)rabi detektorja kovin na arheoloških najdiščih", Vars. spomenikov, 42/43, str. 335-340, 2007. [COBISS.SI-ID 241870592]

42. Andrej Gaspari, Miran Erič, "Ankaran - arheološko najdišče Zaliv sv. Jerneja", Vars. spomenikov Poroč., 43/06, str. 13-14, 2007. [COBISS.SI-ID 512403243]

43. Andrej Gaspari, Miran Erič, Metka Culiberg, "Bled - arheološko najdišče na Jezerskem dnu", Vars. spomenikov Poroč., 43/06, str. 20-21, 2007. [COBISS.SI-ID 512401707]

44. Andrej Gaspari, Miran Erič, "Notranje Gorice, Podpeč - arheološko najdišče Ljubljanica", Vars. spomenikov Poroč., 43/06, str. 145-146, 2007. [COBISS.SI-ID 512401963]

45. Andrej Gaspari (avtor, fotograf), Miran Erič, "Naselje: Bistra, občina: Vrhnika, ime: Bistra - arheološko najdišče Bistra, področje: A, obdobje: prazgodovina, rimsko obdobje, srednji in novi vek", Vars. spomenikov Poroč., št. 43/06, str. 18-20, 2007. [COBISS.SI-ID 7952330]

46. Andrej Gaspari, Miran Erič, "Naselje: Verd, občina: Vrhnika, ime: Verd - arheološko najdišče Ljubija, področje: A, obdobje: prazgodovina, rimsko obdobje", Vars. spomenikov Poroč., št. 43/06, str. 231-232, 2007. [COBISS.SI-ID 7974602]

47. Andrej Gaspari (avtor, fotograf), Miran Erič, "Naselje: Vrhnika, občina: Vrhnika, ime: arheološko najdišče Ljubljanica, področje: A, obdobje: prazgodovina, rimsko obdobje, srednji in novi vek", Vars. spomenikov Poroč., št. 43/06, str. 237-240, 2007. [COBISS.SI-ID 7943626]

48. Andrej Gaspari, Miran Erič, David Badovinac, Metka Culiberg, "Naselje: Koper, občina: Koper, ime: Koper - arheološko najdišče Koper, področje: A, obdobje: srednji in novi vek : EŠD: 236", Vars. spomenikov Poroč., št. 43, str. 86-87, 2007. [COBISS.SI-ID 2380710]

49. Andrej Gaspari, Boris Vičič, Matjaž Novšak, Rene Masaryk, Pavla Peterle, Jure Krajšek, Simona Tomažič, "Naselje: Ljubljana, občina: Ljubljana, ime: Ljubljana - arheološko najdišče Ljubljana, področje: A, obdobje: prazgodovina, rimsko obdobje, srednji vek, novi vek : EŠD: 329", Vars. spomenikov Poroč., št. 43, str. 112-115, 2007. [COBISS.SI-ID 2381222]

50. Andrej Gaspari, "Naselje: Verd, občina: Vrhnika, ime: Verd - arheološko najdišče Ljubija, področje: A, obdobje: starejši mezolitik, bronasta doba, vrste dela: 6", Vars. spomenikov Poroč., št. 39/41, str. 232-233, 2000/2004 [tiskano 2006]. [COBISS.SI-ID 7943882]

51. Andrej Gaspari, "Naselje: Bevke, občina: Vrhnika, ime: Ljubljanica, področje: A, obdobje: prazgodovina, rimsko obdobje, srednji vek, vrsta dela: 8", Vars. spomenikov Poroč., št. 42/05, str. 9-11, 2006. [COBISS.SI-ID 7975370]

52. Andrej Gaspari, "Globokomorska arheologija na vzhodnem Jadranu - izziv za 21. stoletje?", Arheo (Ljublj.), 23, str. 89-92, 2005. [COBISS.SI-ID 31880546]

53. Andrej Gaspari, "Deseti mednarodni simpozij o arheologiji ladij in čolnov (ISBSA), Roskilde, 22.-27. september 2003", Arheo (Ljublj.), 23, str. 109-113, 2005. [COBISS.SI-ID 31881826]

54. Andrej Gaspari, "Človeško okostje z zadrtim bronastim kopjem iz Ljubljanice", Arheo (Ljublj.), št. 22, str. 33-44, 2002. [COBISS.SI-ID 24177250]

55. Andrej Gaspari, "Naselje Moverna vas : občina: Semič : ime: Krupa", Vars. spomenikov Poroč., št.38, str. 75, 2001. [COBISS.SI-ID 10300471]

56. Andrej Gaspari, "Izvir Kolpe (Gorski kotar, Hrvaška) : pregled potapljaških raziskav sifonskih brezen in arheološka problematika okolice izvira", Naše jame, 41, str. 100-104, 1999. [COBISS.SI-ID 635221]

57. Andrej Gaspari, "Ali je bila barjanska Ljubljanica v antiki regulirana?", Argo, let. 41, št. 1-2, str. 30-41, 1998. [COBISS.SI-ID 624736]

 

1.05 Poljudni članek

58. Andrej Gaspari, "Moja Ljubljanica : Vrhnika", Val (Ljublj.), leto 25, št. 213, str. 72-73, 2016. [COBISS.SI-ID 9918922]

59. Andrej Gaspari, "Podvodno arheološko raziskovanje", Gea, letn. 22, str. 27-29, jul. 2012. [COBISS.SI-ID 269029888]

60. Andrej Gaspari, "Nova presenetljiva odkritja v Blejskem jezeru", Gea, letn. 16, št. 11, str. 74-75, nov. 2006. [COBISS.SI-ID 12335926]

61. Andrej Gaspari, "Se bo Remora potapljala tudi v Jadranu? : globokomorska arheologija - izziv za 21. stoletje", Znanost (Ljubl.), str. 10-11, 26. januar 2004. [COBISS.SI-ID 648403]

62. Žarko Sajić, Andrej Gaspari, "Začetki potapljanja na Slovenskem", Val (Ljublj.), leto 12, št. 77, str. 106-109, 2003. [COBISS.SI-ID 214158080]

63. Žarko Sajič, Andrej Gaspari, "Začetki potapljanja na Slovenskem : potapljači avstro-ogrske cesarsko kraljevske vojne mornarice na Vrhiniki leta 1884", Val (Ljublj.), let. 12, št. 77, str. 106-109, 2003. [COBISS.SI-ID 1945699]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

64. Andrej Gaspari, Robert Krempuš, "Bronze "donor" from the votive site in the river Ljubljanica", V: I bronzi antichi : produzione e tecnologia : atti del XV Congresso Internazionale sui Bronzi Antichi, organizzato dall'Università di Udine, sede di Gorizia, Grado-Aquileia, 22-26 maggio 2001, (Monographies Instrumentum, 21), Alessandra Giumlia-Mair, ur., Montagnac, M. Mergoil, 2002, str. 446-449. [COBISS.SI-ID 21872738]

65. Andrej Gaspari, "Römische Schmiedewerkstätten auf dem Hügel Ulaka in Innerkrain, Slowenien. Die Ausgrabungen von Walter schmid (1936-1940)", Archaeol. Austria., bd. 82-83, str. 519-523, 1998-1999. [COBISS.SI-ID 21059426]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

66. Aleksandar Durman, Andrej Gaspari, Tom Levanič, Matjaž Novšak, "The development of the regional oak tree-ring chronology from the Roman sites in Celje (Slovenia) and Sisak (Croatia)", V: Tree-rings, kings, and Old World archaeology and environment : papers presented in honor of Peter Ian Kuniholm, Sturt W. Manning, ur., Mary Jaye Bruce, ur., Oxford, Oakville (CT), Oxbow Books, cop. 2009, str. 57-63. [COBISS.SI-ID 3537358]

67. Andrej Gaspari, "Bronze sword of the Arco type from the Sava river near Gornje Pijavško (Posavje, Slovenia)", V: Proceedings of the 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists (Zadar, Croatia, 18-23 September 2007) : session: Underwater archaeology, Irena Radić Rossi, ur., Andrej Gaspari, ur., Andrzej Pydyn, ur., Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 2008, str. 267-280. [COBISS.SI-ID 1564627]

68. Marko Stokin, Andrej Gaspari, Snježana Karinja, Miran Erič, "Archaeological research of maritime infrastructure of Roman settlements on the Slovenian coast of Istria (1993-2007)", V: Terre di mare : l'archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche : atti del Convegno internazionale di studi, Trieste, 8-10 novembre 2007, Rita Auriemma, ur., Snježana Karinja, ur., Trieste, Università degli studi di Trieste, Piran, Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, 2008, str. 56-74. [COBISS.SI-ID 693236]

69. Fabrizio Antonioli, Andrej Gaspari, Snježana Karinja, Vladimir Kovačić, "Archaeological and geomorphological data to deduce sea level changes during the late Holocene in the Northeastern Adriatic", V: Terre di mare : l'archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche : atti del Convegno internazionale di studi, Trieste, 8-10 novembre 2007, Rita Auriemma, ur., Snježana Karinja, ur., Trieste, Università degli studi di Trieste, Piran, Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, 2008, str. 221-234. [COBISS.SI-ID 693492]

70. Andrej Gaspari, Robert Krempuš, Matjaž Novšak, "Preliminary report on the discovery of a late Celtic sanctuary and two Gallo-Roman temples in Celje (Slovenia)", V: L''âge du fer dans l'arc jurassien et ses marges : dépôts, lieux sacrés et territorialité à l'âge du fer : actes du XXIXe colloque international de l'AFEAF, Bienne, canton de Berne, Suisse, 5-8 mai 2005, (Annales littéraires de l'université de Franche-Comté, vol. 826), (Série Environnement, sociétés et archéologie, 11), Philippe Barral, ur., [Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2007], str. 835-840. [COBISS.SI-ID 2386086]

71. Andrej Gaspari, "The Ljubljanica river : evidence for a late iron age ritual site in south-eastern Alps (Slovenia)", V: Blut und Wein : keltisch-römische Kultpraktiken : Akten des vom Österreichischen archäologischen Institut und vom Archäologischen Verein Flavia Solva veranstalteten Kolloquiums am Frauenberg bei Leibnitz, Österreich, Mai 2006, (Protohistoire européenne, 10), Stefan Groh, ur., Helga Sedlmayer, ur., Montagnac, M. Mergoil, 2007, str. 142-154. [COBISS.SI-ID 1191891]

72. Andrej Gaspari, Miran Erič, Marija Šmalcelj, "Roman river barge from Sisak (Siscia), Croatia", V: Connected by the sea : proceedings of the tenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Roskilde 2003, Lucy Katherine Blue, ur., Frederick M. Hocker, ur., Anton Englert, ur., Oxford, Oxbow, 2006, str. 284-289. [COBISS.SI-ID 1192403]

73. Mitja Guštin, Andrej Gaspari, "Ocra : il passo tra il mondo romano e le comunità protostoriche continentali", V: Carlo Marchesetti e i castellieri, 1903-2003 : atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14-15 novembre 2003, (Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser. 2, Studi, vol. 9), Gino Bandelli, ur., Emanuela Montagnari Kokelj, ur., Trieste, Editreg, 2005, str. 353-360. [COBISS.SI-ID 847059]

74. Andrej Gaspari, "Raziskave rimskega mostu na Ptuju", V: Ptuj v rimskem cesarstvu, mitraizem in njegova doba : mednarodno znanstveno srečanje : internationales Symposium : international scientific symposium, Ptuj, 11.-15. oktober 1999, (Archaeologia Poetovionensis, 2), Mojca Vomer-Gojkovič, ur., Nataša Kolar, ur., Ptuj, Pokrajinski muzej, Zgodovinsko društvo, [2001], 2, str. 51-60, 2001. [COBISS.SI-ID 20752226]

75. Andrej Gaspari, Mitja Guštin, Irena Lazar, Beatriče Žbona Trkman, "Late roman tool finds from Celje, Gradišče at Zbelovska gora and Sv. Pavel above Vrtovin (Slovenia)", Monogr. Instrumentum, 12, str. 187-203, 2000. [COBISS.SI-ID 16599394]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

76. Andrej Gaspari, "Konvencija o varovanju podvodne kulturne dediščine (Pariz, 2001) in Slovenija", V: Posvet ob 40. obletnici Konvencije o svetovni dediščini - pomen konvencije danes, Park Škocjanske jame, Slovenija, 9. oktober 2012, Magdalena Tovornik, ur., Marjutka Hafner, ur., Barbara Urbanija, ur., Ljubljana, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, 2013, str. 45-47. [COBISS.SI-ID 273233408]

77. Andrej Gaspari, "Arhiv arheološkega najdišča in njegova muzejska obdelava", V: Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Kranj, 11.-12. 10. 2013, (Muzejska knjižnica, 8), Ida Gnilšak, ur., et al, Ljubljana, Slovensko muzejsko društvo, 2013, str. 27-30. [COBISS.SI-ID 273233664]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

78. Andrej Gaspari, Boštjan Laharnar, "Okrašena sulična ost iz Britofa pri Kranju : sled Kimbrov v vzhodnih Alpah?", V: Na ramenih velikanov : posvečeno spominu akademika prof. dr. Staneta Gabrovca, uglednega arheologa, spoštovanega profesorja in pokončnega človeka : povzetki predavanj, 5. Valičev arheološki dan, Kranj 14. december 2015, Verena Perko, ur., Mija Ogrin, Jože Štukl, Kranj, Gorenjski muzej, 2015, str. 51. [COBISS.SI-ID 59193442]

79. Andrej Gaspari, "Final Hallstatt and early La Tène finds from the Ljubljanica River : the composition and possible meanings of the ensemble", V: Latènisierung im Raum von den Südostalpen bis zum kroatisch-serbischen Donaugebiet : Fragen und Modelle im Spiegel neuer Forschungsergebnisse : vprašanja in modeli v luči novih raziskovalnih izsledkov : Kobariški muzej, Kobarid, 23.-25. 11. 2012, [Ljubljana, Institute of Archaeology ZRC SAZU, 2012], str. 10, http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/kobarid_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 35353389]

80. Andrej Gaspari, "Poznohalštatske in zgodnjelatenske najdbe iz Ljubljanice : njihova sestava in možni pomen", V: Latènisierung im Raum von den Südostalpen bis zum kroatisch-serbischen Donaugebiet : Fragen und Modelle im Spiegel neuer Forschungsergebnisse : vprašanja in modeli v luči novih raziskovalnih izsledkov : Kobariški muzej, Kobarid, 23.-25. 11. 2012, [Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 2012], str. 10, http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/kobarid_izvlecki.pdf. [COBISS.SI-ID 35331885]

81. Andrej Gaspari, ""Na Gorenjskem pa rož'ce cveto" - zadeva Rozumek pol stoletja kasneje", V: Mednarodni znanstveni sestanek 'Tajno stoletje' - obveščevalne in varnostne službe ter protiterorizem v 20. stoletju : Koper, 13.-14. november 2009 : [program in povzetki] : Capodistria, 13-14 novembre 2009 : [programma e riassunti] : Koper, 13th-14th November, 2009 : [program and abstracts], (Glasnik ZRS Koper, Letn. 14, št. 9), Gorazd Bajc, ur., Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2009, str. 28-30. [COBISS.SI-ID 3463630]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

82. Andrej Gaspari, Miran Erič, "Freshwater archaeology : Slovenian experience", V: Abstracts book, Zadar, University of Zadar, 2007, str. 74. [COBISS.SI-ID 512402731]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

83. Andrej Gaspari, "Ljubljana, NUK II", V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Biba Teržan, et al, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 386-391. [COBISS.SI-ID 8915552]

84. Andrej Gaspari, Iris Bekljanov Zidanšek, Jure Krajšek, Rene Masaryk, Alenka Miškec, Matjaž Novšak, "Novejša arheološka spoznanja o Emoni med zatonom prazgodovinske skupnosti in gradnjo rimskega mesta (druga polovica 1. stol. pr. n. št. in začetek 1. stol. n. št.)", V: Emona : mesto v imperiju : [30. maj 2014-31. maj 2015] = a city of the empire : [30 May 2014-31 May 2015], Iris Bekljanov Zidanšek, Mojca Ferle, ur., Ljubljana, Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2014, str. 135-167. [COBISS.SI-ID 8985440]

85. Milan Lovenjak, Andrej Gaspari, "Nagrobna stela Kancijev iz emonske insule XIII", V: Emona : med Akvilejo in Panonijo = between Aquileia and Pannonia, (Zbirka Annales Mediterranei), Irena Lazar, ur., Bernarda Županek, ur., Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 123-131. [COBISS.SI-ID 53334370]

86. Andrej Gaspari, "Zgodovinski pregled in perspektiva podvodnega arheološkega raziskovanja v Sloveniji : historical overview and perspectives", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 13-72. [COBISS.SI-ID 412665]

87. Miran Erič, Sašo Poglajen, Andrej Gaspari, "Evidentiranje kulturne dediščine v teritorialnem morju Republike Slovenije in perspektiva njenega upravljanja", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 167-176. [COBISS.SI-ID 4015031]

88. Andrej Gaspari, "Arheološki pregledi Ljubljanice 1998-2005 : konceptno-metodološki razvoj, raziskovana problematika in katalog izbora najdb : development of concepts and methodologies, problems in reserch and catalogue of selected finds", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 177-224. [COBISS.SI-ID 413433]

89. Andrej Gaspari, Miran Erič, Boštjan Odar, "Paleolitska lesena konica iz Ljubljanice", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 231-238. [COBISS.SI-ID 413689]

90. Boris Kavur, Andrej Gaspari, "Veliki lovski tabor na Ljubljanskem barju, Zalog pri Verdu", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 243-250. [COBISS.SI-ID 2290131]

91. Robert Erjavec, Andrej Gaspari, "Sledovi bronastodobnih nekropol v Kaminu pri Bevkah", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 269-282. [COBISS.SI-ID 413945]

92. Andrej Gaspari, "Vodno kultno mesto na izlivu Blejskega jezera pri Mlinem", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 309-314. [COBISS.SI-ID 412921]

93. Andrej Gaspari, "Kultni kompleks bronastodobnega orožja iz lesene konstrukcije v Savski tesni pri Medvodah", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 319-324. [COBISS.SI-ID 414457]

94. Andrej Gaspari, "Bronasti meč tipa Arco iz reke Save pri Gornjem Pijavškem", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 325-328. [COBISS.SI-ID 414713]

95. Andrej Gaspari, Tadeja Mulh, "Nova odkritja v raziskavah rimskega mostu čez Savo pri Črnučah", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 347-354. [COBISS.SI-ID 415225]

96. Draško Josipovič, Andrej Gaspari, Alenka Miškec, "Arheološko najdišče pri cerkvi sv. Janeza Krstnika v Bohinju : preliminarno poročilo o zaščitnih izkopavanjih leta 1999 : preliminary report on the 1999 rescue excavations", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 389-396. [COBISS.SI-ID 8386656]

97. Miran Erič, Andrej Gaspari, Boris Kavur, "Arheološke najdbe čolnov deblakov na Ljubljanskem barju v letih 1990-2010", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 397-404. [COBISS.SI-ID 2290387]

98. Maja Andrič, Borut Toškan, Janez Dirjec, Andrej Gaspari, "Arheološki in okoljski zapis v sedimentu vodne kotanje iz začetka 1. stoletja n. št. na lokaciji NUK II v Ljubljani : archaeological and environmental record in its sediment", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 409-416. [COBISS.SI-ID 34695213]

99. Andrej Gaspari, Miran Erič, Boštjan Odar, "A Palaeolithic wooden point from Ljubljansko barje, Slovenia", V: Submerged prehistory, Jonathan Benjamin, ur., Oxford, Oakville, Oxbow Books, cop. 2011, str. [186]-192. [COBISS.SI-ID 512493867]

100. Andrej Gaspari, "Some iron age and early roman finds from Stari grad above Unec (Notranjska, Slovenia)", V: Keltske študije II : papers in honour of Mitja Guštin, (Protohistoire Européenne, 11), Georg Tiefengraber, ur., Boris Kavur, ur., Andrej Gaspari, ur., Montagnac, Éditions Monique Mergoil, 2009, str. 315-329. [COBISS.SI-ID 1605843]

101. Andrej Gaspari, Katarina Čufar, Miran Erič, Tjaša Tolar, "Predhodne arheološke in dendrokronološke raziskave na koliščarski naselbini Veliki Otavnik Ib pri Bistri", V: Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16), Anton Velušček, ur., Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2009, str. 167-175, http://eprints.gozdis.si/674/. [COBISS.SI-ID 30569005]

102. Peter Turk, Andrej Gaspari, "Gifts to the gods and ancestors", V: The Ljubljanica - a river and its past, Maja Andrič, et al, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 66-71. [COBISS.SI-ID 7405664]

103. Andrej Gaspari, Neva Trampuž Orel, Peter Turk, "Prehistory", V: The Ljubljanica - a river and its past, Maja Andrič, et al, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 217-263. [COBISS.SI-ID 7410784]

104. Andrej Gaspari, "Zgodovina pridobivanja najdb in arheoloških raziskav Ljubljanice", V: Ljubljanica : kulturna dediščina reke, Maja Andrič, et al, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 24-29. [COBISS.SI-ID 3248590]

105. Andrej Gaspari, "Ljubljanica v prazgodovini", V: Ljubljanica : kulturna dediščina reke, Maja Andrič, et al, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 36-41. [COBISS.SI-ID 3249614]

106. Andrej Gaspari, "Zalog pri Verdu - lovski tabor iz srednje kamene dobe", V: Ljubljanica : kulturna dediščina reke, Maja Andrič, et al, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 42-47. [COBISS.SI-ID 3249870]

107. Peter Turk, Andrej Gaspari, "Darovi bogovom in prednikom", V: Ljubljanica : kulturna dediščina reke, Maja Andrič, et al, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 62-67. [COBISS.SI-ID 7148384]

108. Andrej Gaspari, "Keltski bojevniki in Ljubljanica", V: Ljubljanica : kulturna dediščina reke, Maja Andrič, et al, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 68-73. [COBISS.SI-ID 3248846]

109. Andrej Gaspari, "Rimska regulacija Ljubljanice in osuševanje Barja", V: Ljubljanica : kulturna dediščina reke, Maja Andrič, et al, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 104-106. [COBISS.SI-ID 3249102]

110. Andrej Gaspari, "Tovorna ladja sredozemske šivane konstrukcije iz Lip", V: Ljubljanica : kulturna dediščina reke, Maja Andrič, et al, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 107-109. [COBISS.SI-ID 3249358]

111. Andrej Gaspari, Neva Trampuž Orel, Peter Turk, "Prazgodovina", V: Ljubljanica : kulturna dediščina reke, Maja Andrič, et al, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 193-239. [COBISS.SI-ID 7157600]

112. Andrej Gaspari, "Dolina spodnje Save od prazgodovine do druge svetovne vojne v luči arheoloških najdb iz rečne struge in obrežja", V: Ukročena lepotica : Sava in njene zgodbe, Jožef Barachini, Jože Peternel, ur., 1. izd., Sevnica, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, 2009, str. 117-134. [COBISS.SI-ID 3489230]

113. Andrej Gaspari, "Pregled in perspektiva arheoloških raziskav Blejskega jezera : review and perspective", V: Neznano Blejsko jezero : podvodna kulturna dediščina in rezultati arheoloških raziskav : underwater cultural heritage and the results of archaeological research, (Vestnik, št. 20), Andrej Gaspari, ur., Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, = Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2008, str. 12-31. [COBISS.SI-ID 1568211]

114. Andrej Gaspari, "Preventivne arheološke raziskave Blejskega jezera pri Mlinem", V: Neznano Blejsko jezero : podvodna kulturna dediščina in rezultati arheoloških raziskav : underwater cultural heritage and the results of archaeological research, (Vestnik, št. 20), Andrej Gaspari, ur., Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, = Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2008, str. 46-65. [COBISS.SI-ID 1568467]

115. Andrej Gaspari, "Posoški bojevniki med samostojnostjo in rimsko vojaško službo", V: Vojske, orožje in utrdbeni sistemi v Posočju : [katalog razstave], Karla Kofol, ur., Tolmin, Tolminski muzej, 2008, str. 29-48. [COBISS.SI-ID 3212750]

116. Andrej Gaspari, "A possible multiperiod ritual site in the river Ljubljanica", V: Studien zur Lebenswelt der Eisenzeit : Festschrift für Rosemarie Müller, (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Bd. 53), Wolf-Rüdiger Teegen, ur., Berlin, De Gruyter, 2006, str. 7-17. [COBISS.SI-ID 1140435]

117. Andrej Gaspari, Miran Erič, "Podvodne arheološke raziskave struge Ljubije v Zalogu pri Verdu : odkritje, metodologija raziskav in geomorfološke značilnosti najdišča = discovery, research methodology and geomorphologic characteristics of the site", V: Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11), Andrej Gaspari, Andrej Gaspari, ur., Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, = Institute of archaeology at ZRC SAZU, Založba ZRC, = ZRC Publishing, 2006, str. 11-31. [COBISS.SI-ID 25578541]

118. Andrej Gaspari, "Artefakti iz kosti in jelenovih rogovij", V: Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11), Andrej Gaspari, Andrej Gaspari, ur., Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, = Institute of archaeology at ZRC SAZU, Založba ZRC, = ZRC Publishing, 2006, str. 125-154. [COBISS.SI-ID 25599021]

119. Andrej Gaspari, Boris Kavur, "Zalog pri Verdu. Bazni tabor lovcev na obrežju jezera", V: Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11), Andrej Gaspari, Andrej Gaspari, ur., Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, = Institute of archaeology at ZRC SAZU, Založba ZRC, = ZRC Publishing, 2006, str. 199-204. [COBISS.SI-ID 25598253]

120. Andrej Gaspari, "Bronastodobne najdbe iz potoka Ljubija pri Verdu", V: Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11), Andrej Gaspari, Andrej Gaspari, ur., Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, = Institute of archaeology at ZRC SAZU, Založba ZRC, = ZRC Publishing, 2006, str. 205-221. [COBISS.SI-ID 25599277]

121. Andrej Gaspari, "Mozaična skleda iz Ljubljanice", V: Drobci antičnega stekla, (Annales Mediterranea), Irena Lazar, ur., Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, [Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko], 2004, str. 51-56. [COBISS.SI-ID 753363]

122. Boris Vičič, Božidar Slapšak, Darja Grosman, Andrej Gaspari, Predrag Novaković, "Zagorica pri Velikem Gabru - rimskodobna in zgodnjesrednjeveška naselbina", V: Zgodnji Slovani : zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp : frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen, Mitja Guštin, ur., Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2002, str. 94-97, 2002. [COBISS.SI-ID 21869154]

123. Andrej Gaspari, Rachel Miović, Alenka Miškec, Janja Tratnik-Šumi, Bernarda Županek, Katarina Katja Predovnik, Mitja Guštin, "Lončena peč", V: Ljubljanski grad, Pečnice, Stove tiles, (Archaeologia historica Slovenica, 1), Mitja Guštin, ur., Martin Horvat, ur., Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1994, str. 45-68. [COBISS.SI-ID 21771874]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

124. Andrej Gaspari, "Oris razvoja podvodnega arheološkega raziskovanja in poudarki iz pravnega varstva podvodne kulturne dediščine v Sloveniji", V: Sto let v dobro dediščine, (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine), Tatjana Adamič, Nataša Gorenc, ur., Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014, str. 94-98. [COBISS.SI-ID 57396322]

125. Andrej Gaspari, Sašo Poglajen, "Römische Fischbecken (vivaria) an der slowenischen Küste Istriens", V: Archäologie im Mittelmeer : auf der Suche nach verlorenen Schiffswracks und vergessenen Häfen, (Zaberns Bildbände zur Archäologie), (Sonderbände der Antiken Welt), Michaela Reinfeld, ur., Darmstadt, Zabern, 2013, str. 53-61. [COBISS.SI-ID 273948928]

126. Andrej Gaspari, Miran Erič, "Preliminarno poročilo o odkritju razbitine rimske tovorne ladje v Ljubljanici pri Sinji Gorici : preliminary report", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 293-298. [COBISS.SI-ID 414201]

127. Andrej Gaspari, "Zbrika keltskih in zgodnjerimskih predmetov iz Save med Spodnjimi Guntami in Brestanico", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 329-336. [COBISS.SI-ID 414969]

128. Andrej Gaspari, Miran Erič, "Začetne raziskave arheološkega najdišča v strugi Lahinje pri Flekovem mlinu v Črnomlju : preliminary investigation", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 369-378. [COBISS.SI-ID 415993]

129. Robert Krempuš, Andrej Gaspari, Matjaž Novšak, "Die neuen spätkeltischen und frühkaiserzeitlichen Heiligtümer von Celeia", V: Götterwelten : Tempel, Riten, Religionen in Noricum : Sonderausstellung, Klagenfurt, Friedrich W. Leitner, 2007, str. 39-44. [COBISS.SI-ID 1904038]

130. Jelka Pirkovič, Andrej Gaspari, "The Ljubljanica river phenomenon and its protection", V: Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, (Mediterraneum, vol. 4), Fabio Maniscalco, ur., 2a ed., Napoli, Massa, 2004, str. [COBISS.SI-ID 860115]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

131. Andrej Gaspari, "Niedersächsisches Institut für Historische Küstenforschung (Hrsg.), Marschenratskolloquium 2009. Flüsse als Kommunikations- und Handelswege / Rivers as Communication and Trade Routes. 5.-7. November 2009. Deutsches Schriffahrtsmuseum, Bremerhaven. Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 34. Verlag Marie Leidorf, Rahden/Westf. 2011. ISBN 978-3-86757-852-3, ISSN 1867-2744. 393 Seiten mit 258 Abbildungen und 14 Tabellen.", Germania (Mainz), bd. 1-2, jahr. 91, str. 252-257, 2013. [COBISS.SI-ID 60548962]

132. Fabrizio Antonioli, Andrej Gaspari, Snježana Karinja, et al., "Sea-level change during the Holocene in Sardinia and in the northeastern Adriatic (central Mediterranean Sea) from archaeological and geomorphological data", Quat. sci. rev., vol. 26, iss. 19-21, str. 2463-2486, 2007, doi: 10.1016/j.quascirev.2007.06.022. [COBISS.SI-ID 516634137]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

133. Andrej Gaspari, "Predgovor", V: Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11), Andrej Gaspari, Andrej Gaspari, ur., Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, = Institute of archaeology at ZRC SAZU, Založba ZRC, = ZRC Publishing, 2006, str. 7-10. [COBISS.SI-ID 25578285]

 

1.25 Drugi sestavni deli

134. Andrej Gaspari, "Mednarodna konferenca o sodelovanju v Sredozemlju za varstvo podvodne kulturnedediščine, Sirakuze, 3.-5. april 2003", Arheo (Ljublj.), št. 12, str. 99-102, 2002. [COBISS.SI-ID 24182114]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

135. Andrej Gaspari, Voda v rimski Emoni : razvoj vodooskrbe in komunalne infrastrukture v rimskih mestih: primer kolonije Julije Emone : development of the water supply system and communal infrastructure of Roman cities: the case of Colonia Iulia Emona, Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljane, = Museum & Galleries of Ljubljana, 2016. [COBISS.SI-ID 284466176]

136. Andrej Gaspari, Prazgodovinska in rimska Emona : vodnik skozi arheološko preteklost predhodnice Ljubljane : a guide through the archaeological past of Ljubljana's predecessor, Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljane, = Museum and Galleries, 2014. [COBISS.SI-ID 273839104]

137. Andrej Gaspari, "Apud horridas gentis ---" : začetki rimskega mesta Colonia Iulia Emona = beginnings of the Roman town of Colonia Iulia Emona, Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljane, = Museum & Galleries of Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 250483200]

138. Phil Mason, Milan Lovenjak, Miha Kosi, Boris Golec, Andrej Gaspari, Janez Weiss (urednik), Črnomaljski zbornik : zbornik historičnih razprav ob 780-letnici prve omembe naselja in 600-letnici prve omembe Črnomlja kot mesta, Črnomelj, Občina, 2008. [COBISS.SI-ID 243436800]

 

2.02 Strokovna monografija

139. Bernarda Županek, Boris Vičič, Andrej Gaspari, Breda Mihelič (urednik), Boštjan Kefo Kerbler (urednik), Emona : portret mesta = portrait of a city, (Zbirka Portret mesta), Ljubljana, Mestna občina, 2015. [COBISS.SI-ID 276954368]

 

2.08 Doktorska disertacija

140. Andrej Gaspari, Latenske in zgodnjerimske najdbe iz Ljubljanice : doktorsko delo, Ljubljana, [A. Gaspari], 2002. [COBISS.SI-ID 124696832]

 

2.11 Diplomsko delo

141. Andrej Gaspari, Rimski mostovi v Sloveniji : diplomska naloga, Ljubljana, [A. Gaspari], 1996. [COBISS.SI-ID 35343202]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

142. Miran Erič, Andrej Gaspari, Curnovec : poročilo o arheološkem podvodnem pregledu struge reke Ljubljanice na območju sanacije vodovoda Brest - Ljubljana pri Curnovcu, (Poročila, 29), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. [COBISS.SI-ID 290553]

143. Miran Erič, Andrej Gaspari, Sinja Gorica : poročilo o arheološkem podvodnem pregledu struge reke Ljubljanice na območju zavarovanja desne brežine ob Sinjegoriških ribnikih, (Poročila, 28 (2009)), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. [COBISS.SI-ID 290297]

144. Miran Erič (avtor, ilustrator), Andrej Gaspari, HE Brežice in HE Mokrice : poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju verige HE na spodnji Savi : intenzivni podvodni pregled struge Save na območju akumulacijskih bazenov HE Brežice in HE Mokrice, (Poročila, 25), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Skupina za podvodno arheologijo, 2008. [COBISS.SI-ID 255481]

145. Andrej Gaspari, Miran Erič, Arheološki podvodni pregled struge reke Ljubljanice na območju cerkve sv. Antona na Verdu, (Poročila, 22), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Skupina za podvodno arheologijo, 2007. [COBISS.SI-ID 233721]

146. Andrej Gaspari, Miran Erič, Arheološki podvodni pregled struge reke Ljubljanice na območju mostu AC priključka na Vrhniki, (Poročila, 23), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Skupina za podvodno arheologijo, 2007. [COBISS.SI-ID 233977]

147. Andrej Gaspari, Miran Erič, Arheološki podvodni pregled struge reke Ljubljanice ob ledini Široka pri Podpeči, (Poročila, 21), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Skupina za podvodno arheologijo, 2007. [COBISS.SI-ID 233465]

148. Andrej Gaspari, Okoljevarstvena akcija in arheološki pregled struge Ljubljanice v okolici mostu v Podpeči : 21., 22. oktober 2006 : projekt, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2006. [COBISS.SI-ID 217081]

149. Andrej Gaspari, Preliminarno poročilo o arheološkem podvodnem pregledu struge reke Ljubljanice na območju mostu na povezovalni trasi Jagrova - Tržaška : [termin: 15., 21., 22., 25., 26. september 2006], Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2006. [COBISS.SI-ID 217337]

150. Andrej Gaspari, Preliminarno poročilo o arheološkem podvodnem pregledu struge reke Ljubljanice na območju zadrževalnega bazena Verd : [termin: 24. - 28. julj 2006], Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Skupina za podvodno arheologijo, 2006. [COBISS.SI-ID 217593]

151. Andrej Gaspari, Poročilo o ekstenzivnem podvodnem pregledu morskega dna na območju starega koprskega mandrača, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 218361]

152. Andrej Gaspari, Miran Erič, Poročilo o podvodnem terenskem pregledu struge Ljubljanice na območju ustja meteorne kanalete v Podpeči, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 219385]

153. Andrej Gaspari, Poročilo o podvodnih arheoloških raziskavah struge Ljubljanice na območju novogradnje mostu v Podpeči, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 218873]

154. Andrej Gaspari, Miran Erič, Poročilo o podvodnih arheoloških raziskavah struge Rižane na območju vpadnic v luko Koper, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 218617]

155. Andrej Gaspari, Miran Erič, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju verige HE na spodnji Savi od Boštanja do državne meje : tretja in četrta faza : podvodni pregled struge Save na območju akumulacijskih bazenov HE Blanca in Krško, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 219641]

156. Andrej Gaspari, Boris Vičič, Matjaž Novšak, Rene Masaryk, Pavla Peterle Udovič, Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih na lokaciji Ljubljana-Šumi, Ljubljana, [Arhej d.o.o.], 2005. [COBISS.SI-ID 1889190]

157. Andrej Gaspari, Miran Erič (ilustrator), Sašo Poglajen (ilustrator), Rimski pristaniški objekt z ribogojnico v Fizinah pri Portorožu : poročilo o raziskavah podmorskega najdišča v letih 2004 in 2005, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 219129]

158. Matjaž Novšak, Andrej Gaspari, Robert Krempuš, Jure Krajšek, Mariborska cesta v Celju, III. etapa obnove : poročilo o izvajanju zavarovalnih arheoloških izkopavanj v letih 2003 in 2004, Celje, Arhej d.o.o., 2004. [COBISS.SI-ID 1878182]

159. Matjaž Novšak, Andrej Gaspari, Rene Masaryk, Robert Krempuš, Jure Krajšek, Mariborska cesta v Celju, rekonstrukcija III. etape : poročilo o izvajanju arheoloških raziskav na napajalni cesti 2004, Celje, Arhej d.o.o., 2004. [COBISS.SI-ID 1877414]

160. Andrej Gaspari, Miran Erič, Poročilo o arheološki spremljavi struge in obrežja reke Ljubljanice med Rakovo Jelšo in Volarjem, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2004. [COBISS.SI-ID 220153]

161. Andrej Gaspari, Miran Erič, Poročilo o dopolnilnih zaščitnih raziskavah struge Save na območju bazena HE Boštanj : intenzivni podvodni pregled in sondiranje rečnega dna pri graščini Boštanj ter vaseh Breg in Šmarčna, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2004. [COBISS.SI-ID 220665]

162. Andrej Gaspari, Poročilo o podvodnem arheološkem pregledu struge Save : na območju bazena hidroelektrarne Boštanj, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2004. [COBISS.SI-ID 220409]

163. Andrej Gaspari, Miran Erič, Poročilo o podvodnem terenskem pregledu struge Ljubije na območju rekonstrukcije mostu na Verdu, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2004. [COBISS.SI-ID 219897]

164. Ana Plestenjak, Andrej Gaspari, Srečko Firšt, Arheološko sondiranje na trasi 3. etape obnove Mariborske ceste v Celju - podvoz pod železnico - jug : poročilo, Celje, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Arhej d.o.o, 2003. [COBISS.SI-ID 1877158]

165. Andrej Gaspari, Matjaž Novšak, Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih na lokaciji Narodni dom v Celju 2003, Celje, [s.n.], 2003. [COBISS.SI-ID 1880486]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

166. Andrej Gaspari, Miran Erič, Minimalni standardi podvodnih arheoloških raziskav : izhodišča in smernice, Ljubljana, [Ministrstvo za kulturo RS], 2010, http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/dediscina/STANDARDI_PODVODNIH_RAZISKAV_20100301.pdf. [COBISS.SI-ID 512402987]

167. Andrej Gaspari, Miran Erič, Rimski pomoli in ribogojnica v Jernejevem zalivu pri Ankaranu : poročilo o arheoloških podvodnih pregledih v letih 2005-2007, (Poročila, 27), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008. [COBISS.SI-ID 284921]

168. Andrej Gaspari, Miran Erič, Preliminarno poročilo o arheološkem podvodnem pregledu strug potokov Bistra in Ljubija na Ljubljanskem barju v letih 2005 in 2006, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Skupina za podvodno arheologijo, 2007. [COBISS.SI-ID 233209]

169. Andrej Gaspari, Miran Erič, Preliminarno poročilo o raziskavah struge Ljubljanice v Kaminu pri Bevkah v letih 2004 in 2005, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2006. [COBISS.SI-ID 218105]

170. Andrej Gaspari, Preliminarno poročilo o zaščitnih arheoloških raziskavah Blejskega jezera na trasi kanalizacije Bled-Mlino : [termin: 15. - 22. maj 2006], Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2006. [COBISS.SI-ID 217849]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

171. Miran Erič, Andrej Gaspari, Barbara Nadbath, Boštjan Odar, Lesena konica iz Ljubljanskega barja : iz zakladnice Mestnega muzeja Ljubljana : [v okviru stalne razstave Obrazi Ljubljane, Mestni muzej Ljubljana, 8.- 28. februar 2011], Ljubljana, Mestni muzej, 2011. [COBISS.SI-ID 512544043]

172. Miran Erič, Andrej Gaspari, Barbara Nadbath, Boštjan Odar, Wooden point from the Ljubljansko barje : from the treasury of the City Museum of Ljubljana : [within the framework of The Faces of Ljubljana permanent exhibition City Museum of Ljubljana, 8 - 28 February 2011], Ljubljana, Mestni muzej, 2011. [COBISS.SI-ID 512544299]

173. Rita Auriemma, Andrej Gaspari, Marko Stokin, Snježana Karinja, Rimska pristanišča Severnega Jadrana - obmorske naselbine, Piran, Pomorski muzej "Sergej Mašera", = Pirano, Museo del mare "Sergej Mašera", Piran, Maritime Museum "Sergej Mašera", 2007. [COBISS.SI-ID 514307724]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

174. Andrej Gaspari (intervjuvanec), Matej Draksler (intervjuvanec), David Badovinac (intervjuvanec), David Stopar (intervjuvanec), 2000 let star deblak iz Ljubljanice je izjemna arheološka najdba, saj sodi med tri največje v Evropi : oddaja Slovenski magazin = Slovenian Magazine, 30. nov. 2015, TVSlo 1, Ljubljana, RTV Slovenija, 2015, http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenski-magazin/174374311. [COBISS.SI-ID 4620664]

175. Bojan Leskovec, Bernarda Županek, Andrej Gaspari, Peter Kos, Alenka Miškec, Andrej Rant, Rimska Emona in denar : oddaja Sledi časa, Radio Slovenija, Ljubljana, I. program, 23. nov. 2014, ca 32 min. [COBISS.SI-ID 37849389]

 

3.12 Razstava

176. Irena Šinkovec, Maja Bahar, Andrej Gaspari, Martin Horvat, Brigita Jamnik, Tomo Križnar, Bojana Pivk, Janez Polajnar, Barbara Savenc, Aleš Šteger, Voda : razstava v Mestnem muzeju Ljubljana, na ogled od 24. junija do 8. maja 2015. [COBISS.SI-ID 2423125]

177. Timotej Knific (avtor razstave), Andrej Gaspari (avtor razstave), Janka Istenič (avtor razstave), Tomaž Nabergoj (avtor razstave), Neva Trampuž Orel (avtor razstave), Matija Žargi (avtor razstave), Ljubljanica, kulturna dediščina reke : razstava v Narodnem muzeju Slovenije, od 15. februarja do 31. oktobra 2009, Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 7552096]

178. Andrej Gaspari (avtor razstave), Miran Erič (avtor razstave), Arne Hodalič (avtor razstave), Podvodna arheologija v Sloveniji : epizoda IV. (raziskave 1995-2005) : 3.-17. oktober 2005, Spomeniškovarstveni center, Trg francoske revolucije 3, Ljubljana, Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 512495147]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

179. Andrej Gaspari, Celtic weapons from the Ljubljanica river in the perspective of late Iron Age war sanctuaries and cult sites of the south-eastern Alpine area : Les armes dans les eaux, Table ronde à Bibracte, Universite de Bourgogne, Centre archéologique européen - Glux-en-Glenne, 25.02.2011, Glux-en-Glenne, 25. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1957075]

180. Andrej Gaspari, Non-invasive archaeology in underwater research : summer school in "Non-invasive field archaeology: systematic surveys, geophysics, remote sensing" : Ohrid, Macedonia, Institute for Social Sciences and Humanities Research "Euro-Balkan", 19th June to 3rd July 2011, Ohrid, Institute for Social Sciences and Humanities Research "Euro-Balkan", 23. jun. 2011. [COBISS.SI-ID 2024403]

181. Andrej Gaspari, Surveying river banks, lake shores and channels : summer school in "Non-invasive field archaeology: systematic surveys, geophysics, remote sensing" : Ohrid, Macedonia, Institute for Social Sciences and Humanities Research "Euro-Balkan", 19th June to 3rd July 2011, Ohrid, Institute for Social Sciences and Humanities Research "Euro-Balkan", 24. jun. 2011. [COBISS.SI-ID 2024915]

182. Andrej Gaspari, Techniques of non-invasive research of underwater cultural heritage : summer school in "Non-invasive field archaeology: systematic surveys, geophysics, remote sensing" : Ohrid, Macedonia, Institute for Social Sciences and Humanities Research "Euro-Balkan", 19th June to 3rd July 2011, Ohrid, Institute for Social Sciences and Humanities Research "Euro-Balkan", 24. jun. 2011. [COBISS.SI-ID 2024659]

183. Andrej Gaspari, The archaeological Phenomenon of the Ljubljanica River : University of Pennslyvania, 27.3.2010, Pennslyvania, 27. mar. 2010. [COBISS.SI-ID 1956051]

184. Andrej Gaspari, Miran Erič, Unterwasser Archaölogie in Slowenien : Universität Wien, 14.05.2002, Wien, 14. maj 2002. [COBISS.SI-ID 1956819]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

185. Andrej Gaspari, Arheološko najdišče NUK II v Ljubljani: raziskovalno - metodološki vidiki ohranjanja stavbnih ostalin za namene prezentacije in situ v moderni stavbi : predavanje na 2. Simpoziju o mozaikih: "Zaščita in vzdrževanje mozaikov in situ"/ "Protection and maintenance of mosaics in situ", Ljubljana, 21.-23. oktober/ October 21-23, 2015. [COBISS.SI-ID 59461986]

186. Andrej Gaspari, Ulaka : predavanje na okrogli mizi "Manjše urbane naselbine v rimski dobi na slovenskem prostoru", Dvorana Zemljepisnega muzeja, Ljubljana , 6. novembra 2015. [COBISS.SI-ID 59461474]

187. Andrej Gaspari, Zgodnji urbanizem rimske Emone : predavanje na znanstvenem posvetu "Zgodovinski atlas Ljubljane", Ljubljana, Dvorana Zemljepisnega muzeja, 3. oktober 2015. [COBISS.SI-ID 59461730]

188. Andrej Gaspari, Early mesolithic long distance connections : shafted antler axes of Zalog type between South-eastern Alpine area, Iron gates and beyond : 'Identitete kamene dobe', Dnevi arheologije 2007, Piran, 25.10.2007, Piran, Inštitut za dediščino Sredozemlja, ZRS Koper, Univerza na Primorskem, Slovensko arheološko društvo, 25. okt. 2007. [COBISS.SI-ID 1362131]

189. Andrej Gaspari, Miran Erič, Underwater archaeology in Slovenia : Meeting of the Working group on culture, Slovenian presidency of the Adriatic - Ionian Initiative. Round tables, Portorož, 27th-28th 2003, Portorož, 2003. [COBISS.SI-ID 24467810]

 

3.25 Druga izvedena dela

190. Janko Skodlar, Irena Šinkovec, David Stopar, Andrej Gaspari, Damijan Gašparič, Moja Ljubljanica : novinarska konferenca pred odprtjem stalne razstave Moja Ljubljanica, ki je rezultat širšega projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica, Vrhnika, 13. september 2016, Vrhnika, Občina, Ljubljana, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2016. [COBISS.SI-ID 4695928]

191. Maja Andrič, Jana Horvat, Andrej Gaspari, Vlažni konteksti na arheoloških najdiščih, zakladnica paleookoljskih raziskav : prispevek na delovnem sestanku "Primeri paleookoljskih raziskav z diskusijo" ob predstavitvi monografije "Okoljska arheologija in paleoekologija: palinologija, arheobotanika in arheozoologija", dvorana Zemljepisnega muzeja, Ljubljana, 24. maja 2016. [COBISS.SI-ID 39895597]

192. Andrej Gaspari, Vodooskrbna in komunalna infrastruktura rimske Emone : nova spoznanja : predavanje v Mestnem muzeju Ljubljana, Ljubljana, 10. februar 2016. [COBISS.SI-ID 59627618]

193. Andrej Gaspari, Vojaška kultna mesta Karnov v luči arheoloških najdb iz zahodne Slovenije : predavanje v Narodnem muzeju Slovenije, Ljubljana, 21. januarja 2016. [COBISS.SI-ID 59461218]

194. Andrej Gaspari, Prazgodovinska in rimska Emona : predavanje, Ljubljana, Knjižnica Prežihov Voranc, 20. maj 2014. [COBISS.SI-ID 59462498]

195. Andrej Gaspari, Varstvo arheološke dediščine v prostoru: vloga javnosti z vidika področne zakonodaje : predavanje v okviru projekta Cradles of European Culture Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in v sodelovanju z Zavodom za turizem Preddvor, Preddvor, Info center, 8. oktober 2014. [COBISS.SI-ID 59462242]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

196. Varstvo spomenikov, Članki, Gaspari Andrej (član uredniškega odbora 2007-), Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, [199-]-, ISSN 1580-5174. [COBISS.SI-ID 113603840]

197. ICOMov kodeks etike za naravoslovne muzeje, Ljubljana, ICOM - Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor, Slovene National Commitee, Comité national slovène, 2015. [COBISS.SI-ID 282554112]

198. Andrej Gaspari (urednik), Miran Erič (urednik), Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Radovljica, Didakta, 2012. [COBISS.SI-ID 262228224]

199. Georg Tiefengraber (urednik), Boris Kavur (urednik), Andrej Gaspari (urednik), Keltske študije II : papers in honour of Mitja Guštin, (Protohistoire Européenne, 11), Montagnac, Éditions Monique Mergoil, 2009. [COBISS.SI-ID 39173986]

200. Andrej Gaspari (urednik), Neznano Blejsko jezero : podvodna kulturna dediščina in rezultati arheoloških raziskav : underwater cultural heritage and the results of archaeological research, (Vestnik, št. 20), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, = Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2008. [COBISS.SI-ID 244041472]

201. Irena Radić Rossi (urednik), Andrej Gaspari (urednik), Andrzej Pydyn (urednik), Proceedings of the 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists (Zadar, Croatia, 18-23 September 2007) : session: Underwater archaeology, Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 2008. [COBISS.SI-ID 1564115]

202. Andrej Gaspari, Andrej Gaspari (urednik), Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11), Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, = Institute of archaeology at ZRC SAZU, Založba ZRC, = ZRC Publishing, 2006, http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9616568574.pdf. [COBISS.SI-ID 228169728]

203. Arheo, Gaspari Andrej (urednik 1999-2005), Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1981-, ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 6930434]

 

Mentor pri diplomskih delih

204. Suzana Puhar, Stekleno posodje v grobovih severnega emonskega grobišča, odkritih v letih 2007-2013 : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Puhar], 2016. [COBISS.SI-ID 62088290]

205. Tilen Praprotnik, Tipološko-kronološka analiza zgodnjerimskih keramičnih najdb z arheološkega najdišča NUK II v Ljubljani (2008) : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Praprotnik], 2016. [COBISS.SI-ID 62134370]

206. Luka Škerjanec, Poznoprazgodovinska in zgodnjerimska poselitvena slika na Gorenjskem : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Škerjanec], 2015. [COBISS.SI-ID 61981026]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

207. Sara Ćorković, Antične plovne poti na Jadranu : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Ćorković], 2016. [COBISS.SI-ID 61980770]

208. Saša Koren, Tehnološki razvoj šivanih ladij : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Koren], 2016. [COBISS.SI-ID 62133602]

209. Gregor Kočar, Cestna povezava med Poetovijem in Sallo : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Kočar], 2015. [COBISS.SI-ID 58559074]

 

Ilustrator

210. Iris Bekljanov Zidanšek, Mojca Ferle (urednik), Emona : mesto v imperiju : [30. maj 2014-31. maj 2015] = a city of the empire : [30 May 2014-31 May 2015], Ljubljana, Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2014. [COBISS.SI-ID 273886720]

211. Maja Andrič, Peter Turk (urednik), Janka Istenič (urednik), Timotej Knific (urednik), Tomaž Nabergoj (urednik), The Ljubljanica - a river and its past, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2009. [COBISS.SI-ID 247218432]

212. Maja Andrič, Polona Bitenc, Peter Turk, Janka Istenič, Timotej Knific, Tomaž Nabergoj, Peter Turk (urednik), Janka Istenič (urednik), Timotej Knific (urednik), Tomaž Nabergoj (urednik), Ljubljanica : kulturna dediščina reke, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2009. [COBISS.SI-ID 243961856]

 

Avtor dodatnega besedila

213. Ivan Sivec (avtor, fotograf), Zadnji keltski poglavar : povest o zadnjih bojih in prvi ljubezni v Cezarjevem času, (Zbirka Slovenska zgodovina, Rimljani na naših tleh, št. 3, 1), Kamnik, Ico, 2014. [COBISS.SI-ID 269051136]

214. Ivan Sivec (avtor, fotograf), Zadnji keltski poglavar : povest o zadnjih bojih in prvi ljubezni v Cezarjevem času, (Zbirka Slovenska zgodovina, Rimljani na naših tleh, št. 3, 1), Kamnik, Ico, 2014, http://www.biblos.si/lib/book/9789616868372. [COBISS.SI-ID 272856832]

215. Miha Mlinar (avtor, fotograf), Teja Gerbec (avtor, fotograf, ilustrator), Borut Toškan, Keltskih konj topòt : najdišče Bizjakova hiša v Kobaridu : [katalog razstave] : the Bizjakova hiša site in Kobarid : [exhibition catalogue], Tolmin, Tolminski muzej, 2011. [COBISS.SI-ID 259478528]

216. Janez J. Švajncer, Sulice, sekire, helebarde, Logatec, Vojni muzej, Ljubljana, Vojaški muzej Slovenske vojske, 2008. [COBISS.SI-ID 237524992]

 

Somentor pri diplomskih delih

217. Luka Gruškovnjak, Grobovi z živalskimi kostmi v času starejše železne dobe v Sloveniji : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Gruškovnjak], 2016. [COBISS.SI-ID 59811682]

218. Ana Kovačič, Rimskodobno najdišče na Vrhu pri Stepanih : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Kovačič], 2015. [COBISS.SI-ID 59352162]

219. Aleš Lazar, Sodobno tehnično dokumentiranje grajske arhitekture na primeru gradu Lož : diplomska naloga : graduation thesis, Ljubljana, [A. Lazar], 2012, http://drugg.fgg.uni-lj.si/4099/. [COBISS.SI-ID 6119777]

220. Aleš Lazar, Sodobno tehnično dokumentiranje grajske arhitekture na primeru gradu Lož : diplomska naloga : graduation thesis, Ljubljana, [A. Lazar], 2012, http://drugg.fgg.uni-lj.si/4099/1/GEV914_Lazar.pdf. [COBISS.SI-ID 6120033]

221. Peter Babič, Pravno-formalno varovanje reke Ljubljanice kot kulturnega spomenika in predlog ukrepov za odvračanje prekrškov in kaznivih dejanj : diplomsko delo, [Ljubljana, P. Babič], 2009, http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=13518. [COBISS.SI-ID 1846762]

 

Konzultant

222. Timotej Knific (scenarist), Das Altertümliche Bled, Ljubljana, Narodni muzej, Bled, Infrastruktura, 2008. [COBISS.SI-ID 512407851]

223. Timotej Knific (scenarist), Ancient Bled, Ljubljana, National museum of Slovenia, Bled, Infrastruktura, 2008. [COBISS.SI-ID 512407339]

224. Timotej Knific (scenarist), Bled nell' antichita, Ljubljana, Museo Nazionale della Slovenia, Bled, Infrastruktura, 2008. [COBISS.SI-ID 512407595]

225. Timotej Knific (scenarist), Starodavni Bled, Ljubljana, Narodni muzej, Bled, Infrastruktura d.o.o., 2008. [COBISS.SI-ID 6760544]

 

Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena

226. Carol Kaufmann, "Slovenian River Featured in National Geographic Article : [Andrej Gaspari]", Ameriška domovina, letn. 109, št. 2, str. 3, 2007. [COBISS.SI-ID 242811648]

 

Intervjuvanec

227. Amir Muratović (režiser, scenarist), Potopljeni darovi Ekorne : Ljubljanica, Ljubljana, RTV Slovenija, 2004. [COBISS.SI-ID 7930464]

 

Fotograf

228. Gojko Tica, Šmatevž, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 4), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2007. [COBISS.SI-ID 231808768]

229. Tomaž Verbič, "Geološki in pedološki pregled sedimentov iz jedrnikov", V: Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11), Andrej Gaspari, Andrej Gaspari, ur., Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, = Institute of archaeology at ZRC SAZU, Založba ZRC, = ZRC Publishing, 2006, str. 33-37. [COBISS.SI-ID 25580077]

 

Recenzent

230. Boris Kavur, Marija Lubšina Tušek, Na stičišču svetov : [znanstvena monografija] : [scientific monograph], Koper, University of Primorska Press, 2016, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-10-7.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-11-4/index.html. [COBISS.SI-ID 276984320]

231. Maja Andrič (avtor, fotograf), Tjaša Tolar (avtor, fotograf), Borut Toškan, Jana Horvat (urednik, recenzent), Okoljska arheologija in paleoekologija : palinologija, arheobotanika in arheozoologija, 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. [COBISS.SI-ID 283335936]

232. Boris Kavur (avtor, fotograf, prevajalec), Everything counts (in small amounts) --- : [professional monograph], Koper, University of Primorska Press, 2015. [COBISS.SI-ID 279154432]

233. Martina Blečić Kavur, Adnan Busuladžić, Wolfgang David, Zrinka Ettinger Starčić, Mitja Guštin, Boris Kavur, Jonatan Vinkler (urednik), Mjesta susretanja : [professional monograph], Koper, University of Primorska Press, 2014. [COBISS.SI-ID 276519680]

234. Martina Blečić Kavur, Adnan Busuladžić, Wolfgang David, Zrinka Ettinger Starčić, Mitja Guštin, Boris Kavur, Jonatan Vinkler (urednik), Mjesta susretanja : [professional monograph], Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2014, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-07-7.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-08-4/index.html. [COBISS.SI-ID 276519936]

235. Martina Blečić Kavur, Na razmeđu svjetova za prijelaza milenija : kasno brončano doba na Kvarneru : the Late Bronze Age in the Kvarner region, (Musei Archaeologici Zagabriensis catalogi et monographiae, Sv. 11), Zagreb, Arheološki muzej, 2014. [COBISS.SI-ID 1536980676]

236. Sneža Tecco Hvala (urednik), Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 30), Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2014. [COBISS.SI-ID 274115840]

237. Boris Kavur, Jonatan Vinkler (urednik), Vse stvari štejejo (v majhnih količinah) ---, Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2014. [COBISS.SI-ID 273888256]

238. Boris Kavur, Jonatan Vinkler (urednik), Vse stvari štejejo (v majhnih količinah) ---, Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2014, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-74-8.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-75-5/index.html. [COBISS.SI-ID 273888000]

 

Drugo

239. Uroš Košir, Poročilo o arheoloških raziskavah na območju Rombona (EŠD 7157: Rombon - zgodovinsko območje), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2015. [COBISS.SI-ID 59809122]

 


NERAZPOREJENO

240. Irena Šinkovec, Maja Bahar Didović, Andrej Gaspari (avtor, ilustrator), Martin Horvat, Brigita Jamnik, Tomo Križnar (avtor, fotograf), Bojana Pivk, Janez Polajnar, Barbara Savenc, Aleš Šteger, Voda : vodnik po razstavi : exhibition guide, Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2015. [COBISS.SI-ID 280084480]

241. Andrej Gaspari, "Smlednik Castle and historical and archaeological records : foreword", V: Smlednik castle, (Zbirka E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae, 8), Benjamin Štular, ur., Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2015, str. 5-7, http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/smlednik.pdf. [COBISS.SI-ID 38379821]

242. Andrej Gaspari (avtor, urednik), Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11), Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, = Institute of archaeology at ZRC SAZU, Založba ZRC, = ZRC Publishing, 2013, http://www.biblos.si/lib/book/9789612545178, http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9616568574.pdf. [COBISS.SI-ID 269357824]

243. Janez Kavar, Andrej Gaspari, "Slovenci in vojaško gorništvo : skozi zgodovino", Rev. obram., letn. 45, posebna izd., str. 11-15, dec. 2013. [COBISS.SI-ID 278981376]

244. Andrej Gaspari, "Začetki rimske kolonije Julije Emone v luči arheoloških izkopavanj na lokaciji NUK II", Arheologija danes, str. 4-9, 2010. [COBISS.SI-ID 260320256]

245. Andrej Gaspari, "Skoraj ideal rimskega mesta s pravokotno urbanistično zasnovo : začetki rimske kolonije Julije Emone v luči arheoloških izkopavanj na lokaciji NUK II", Delo (Ljubl.), leto 50, št. 247, str. 19, 23. okt. 2008. [COBISS.SI-ID 242501120]

246. Andrej Gaspari, Jožica Hrustel, Antična gema z najdišča Šumi v Ljubljani : Mestni muzej Ljubljana, 21. 6. 2007-31. 7. 2007, [S. l.], Arhej, [2007]. [COBISS.SI-ID 512517162]

247. Andrej Gaspari, Jožica Hrustel, Antique gem from the site Šumi, Ljubljana : City museum of Ljubljana, 21. 6. 2007-31. 7. 2007, [S. l.], Arhej, [2007]. [COBISS.SI-ID 512517418]

248. Andrej Gaspari, Verena Perko (urednik), Bronastodobni meč iz Blejskega jezera, (Vitrina meseca Gorenjskega muzeja, Meč, 2007, št. 2), Kranj, Gorenjski muzej, 2007. [COBISS.SI-ID 12632374]

249. Andrej Gaspari, "Med gradišči in gradovi : Medvode in širša okolica v arheoloških obdobjih I.", V: Od Jakoba do Jakoba : o krajih in ljudeh občine Medvode, Alenka Vodnik, ur., Medvode, Zgodovinsko društvo, Občina, 2006, str. 15-44. [COBISS.SI-ID 1026565218]

250. Andrej Gaspari, Žarko Sajič, Divers of the Austro-Hungarian navy at Vrhnika in 1884 : first underwater archaeological research in the Ljubljanica river at Vrhnika, Slovenia, 2005 cop., http://www.divingheritage.com/archeologykern.htm. [COBISS.SI-ID 1947491]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: IEEE
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 25. 11. 2016