Back to top

doc. dr. Andreja Žibrat Gašparič

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, VINAZZA, Manca, ČREŠNAR, Matija. Characteristics of early iron age pottery from north-eastern Slovenia through the prism of ceramic technology and petrography. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2018, vol. 45, str. 180-202, ilustr. ISSN 1408-967X. https://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/issue/view/654/DP, DOI: 10.4312\dp.45.14. [COBISS.SI-ID 68657250]

2. ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, HORVAT, Milena, MIRTIČ, Breda. Ceramic petrography, mineralogy and typology of eneolithic pottery from Krašnja, Slovenia. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2014, 41, str. 225-236, ilustr. ISSN 1408-967X. http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/dp.41.12/2561. [COBISS.SI-ID 56408418]

3. OGRINC, Nives, BUDJA, Mihael, POTOČNIK, Doris, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, MLEKUŽ, Dimitrij. Lipids, pots and food processing at Hočevarica, Ljubljansko barje, Slovenia. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2014, 41, str. 181-194, ilustr. ISSN 1408-967X. http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/dp.41.10/2563. [COBISS.SI-ID 56407394]

4. ŠOBERL, Lucija, HORVAT, Milena, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, SRAKA, Marko, EVERSHED, Richard P., BUDJA, Mihael. Neolithic and eneolithic activities inferred from organic residue analysis of pottery from Mala Triglavca, Moverna vas and Ajdovska jama, Slovenia. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2014, 41, str. 149-179, ilustr. ISSN 1408-967X. http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/dp.41.9/2564. [COBISS.SI-ID 56406882]

5. ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja. Tehnologija izdelave lončenine z najdišča Maharski prekop na Ljubljanskem barju = Pottery technology at the Maharski prekop site in the Ljubljansko Barje. Arheo : arheološka obvestila. 2013, št. 30, str. 7-26, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 276689664]

6. ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja. A new look at old material : ceramic petrography and neo/eneolithic pottery traditions in the eastern Ljubljansko barje, Slovenia. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2013, 40, str. 147-164, ilustr. ISSN 1408-967X. http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/986/828, DOI: 10.4312/dp.40.12. [COBISS.SI-ID 53602402]

7. MLEKUŽ, Dimitrij, OGRINC, Nives, HORVAT, Milena, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, GAMS PETRIŠIČ, Marinka, BUDJA, Mihael. Pots and food : uses of pottery from Resnikov prekop. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2013, 40, str. 131-146, ilustr. ISSN 1408-967X. http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/985/830, DOI: 10.4312/dp.40.11. [COBISS.SI-ID 53589346]

8. BUDJA, Mihael, OGRINC, Nives, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, POTOČNIK, Doris, ŽIGON, Dušan, MLEKUŽ, Dimitrij. Transition to farming - transition to milk culture : a case study from Mala Triglavca, Slovenia. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2013, 40, str. 97-117, ilustr. ISSN 1408-967X. http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/983/825, DOI: 10.4312/dp.40.9. [COBISS.SI-ID 53594210]

9. MLEKUŽ, Dimitrij, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, HORVAT, Milena, BUDJA, Mihael. Houses, pots and food : the pottery from Maharski prekop in context. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2012, 39, str. 325-338, ilustr. ISSN 1408-967X. DOI: 10.4312/dp.39.24. [COBISS.SI-ID 50775394]

10. OGRINC, Nives, GAMS PETRIŠIČ, Marinka, ŽIGON, Dušan, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, BUDJA, Mihael. Pots and lipids : molecular and isotope evidence of food processing at Maharski prekop. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2012, 39, str. 339-347, ilustr. ISSN 1408-967X. DOI: 10.4312/dp.39.25. [COBISS.SI-ID 50775906]

11. ŠOBERL, Lucija, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, BUDJA, Mihael, EVERSHED, Richard P. Early herding practices revealed through organic residue analysis of pottery from the early Neolithic rock shelter of Mala Triglavca, Slovenia. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2008, [zv.] 35, str. 253-260. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 38071394]

12. MLEKUŽ, Dimitrij, BUDJA, Mihael, PAYTON, Robert, BONSALL, Clive, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja. Reassessing the Mesolithic/Neolithic "gap" in Southeast European cave sequences. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2008, [zv.] 35, str. 237-251. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 38070370]

13. ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja. Archaeometrical analysis of Neolithic pottery from the Divača region, Slovenia. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2004, 31, str. 205-220. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 27160162]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

14. ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja. Arheometrija keramike - kratek pregled = Archaeometry of ceramics - a short overview. Arheo : arheološka obvestila. 2011, št. 28, str. 19-33, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 48094050]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

15. ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja (avtor, fotograf). Arheometrične analize neolitske keramike : vzorčni primer iz Male Triglavce. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2010, 53, [št.] 1, str. 109-113. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 20764902]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

16. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, MEDARIĆ, Igor, CAVALLI, Fabio, INNOCENTI, Dario, BASTOZ, Beatriz, NICHOLLS, Rebecca, THOMAS, Jayne-Leigh, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja. Interdisciplinary approaches to Urnfields of central and eastern Slovenia. V: Cremation burials in Europe between the 2nd mill. B.C. and the 4th c. A.D. : archaeology and anthropology : abstract book. München: Ludwig-Maximilians-Universität, 2017. [COBISS.SI-ID 65412706]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

17. LESKOVAR, Tamara, ČREŠNAR, Matija, CAVALLI, Fabio, VINAZZA, Manca, ARMIT, Ian, BASTOZ, Beatriz, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, INNOCENTI, Dario. What holds a (cremation) grave? : exploring possibilities of multidisciplinary research of cremation graves. V: Beyond paradigms : abstract book. Bern: European Association of Archaeologists, cop. 2019. Str. 114. ISBN 978-80-907270-6-9. https://www.e-a-a.org/EAA2019/Programme.aspx?WebsiteKey=92bb0c7f-79c0-4998-9804-b5db83f9a8b9&hkey=48f0a584-1ae8-4680-bcef-572c6fe82598&Program=3#Program. [COBISS.SI-ID 70367586]

18. TOMAŽ, Alenka, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja. "Scale them down ---" : about miniature pottery from Neolithic site at Čatež - Sredno polje (southeast Slovenia) = "Pomanjšaj jih ---" : o miniaturni lončenini iz neolitskega najdišča Čatež - Sredno polje (jugovzhodna Slovenija) = "Ridimensionali ---" : ceramica in miniatura del sito neolitico di Čatež - Sredno polje (Slovenia sud-orientale). V: Material encounters ; the miniature world of artefacts : abstract book : [international conference], Koper, 23rd - 24th May 2019 = Srečanja z materialno kulturo : miniaturni svet artefaktov : knjiga povzetkov : [mednarodna konferenca], Koper, 23. - 24. maj 2019. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za arheologijo in dediščino, 2019. Str. 5. [COBISS.SI-ID 1541271492]

19. POTOČNIK, Doris, BUDJA, Mihael, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, OGRINC, Nives. Metode za določanje lipidov v arheoloških vzorcih keramike. V: KAUČIČ, Venčeslav (ur.), BEŠTER-ROGAČ, Marija (ur.), GANTAR ALBREHT, Marjana (ur.). Zbornik referatov in povzetkov. 22. Slovenski kemijski dnevi, Portorož, 28.-30. september 2016 = 22. Slovenian Chemical Days Portorož, September 28-30, 2016. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2016. ISBN 978-961-93849-2-3. [COBISS.SI-ID 29893671]

20. POTOČNIK, Doris, BUDJA, Mihael, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, MLEKUŽ, Dimitrij, HORVAT, Milena, ŽIGON, Dušan, OGRINC, Nives. Determination of δ15Nδ15N values in vegetables grown under conventional, organic and hydroponic regimes. V: KAVČIČ, Nežka (ur.), et al. 9th Young researchers' day, April 7, 2015, Ljubljana : program and abstract book. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2015. Str. 47. [COBISS.SI-ID 28511015]

21. POTOČNIK, Doris, BUDJA, Mihael, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, MLEKUŽ, Dimitrij, HORVAT, Milena, ŽIGON, Dušan, OGRINC, Nives. Lipids, pots and food processing in the Neolithic and Enolithic period in the Ljubljansko barje marches. V: OGRINC, Nives (ur.), POTOČNIK, Doris (ur.), FAGANELI, Jadran (ur.). Dynamics of Biogeochemical Systems : processes and modeling : conference program and abstracts. [Ljubljana]: National Institute of Biology: Jožef Stefan Institute, [2015]. Str. 147. [COBISS.SI-ID 28916263]

22. ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, DOBNIKAR, Meta, MIRTIČ, Breda, BUDJA, Mihael. Mineralogical composition of clays and pottery the Divaca region, Slovenia. V: Abstract book. IX. Conference and exhibition of the European Ceramic Society, 19.-23. June, 2005. [Ljubljana: The Slovenian Ceramic Society], 2005. Str. 244-245. [COBISS.SI-ID 534366]

23. ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, DOBNIKAR, Meta, MIRTIČ, Breda, BUDJA, Mihael. Mineralogical composition of neolitic pottery from Divača teritory. V: PEVEC, Andrej (ur.), MEDEN, Anton (ur.), LEBAN, Ivan (ur.). Book of abstracts ; Programme. Thirteenth Slovenian-Croatian crystallographic meeting, Bovec, Slovenia, June 16-20, 2004. Ljubljana: Laboratory of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2004. 43 str. [COBISS.SI-ID 462686]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

24. BUDJA, Mihael, MLEKUŽ, Dimitrij, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, HORVAT, Milena, OGRINC, Nives, GAMS PETRIŠIČ, Marinka, ŽIGON, Dušan. Od gline do lipidov : operacijske sekvence lončenine na najdišču Maharski prekop. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 25. [COBISS.SI-ID 51555682]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

25. ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, DOLENC, Matej. Ceramic petrography of pottery and clays from Novine (Hoarachkogel) and Plački vrh (Platsch). V: ČREŠNAR, Matija (ur.), et al. Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 246-262, ilustr. Schild von Steier, Beiheft 6. ISBN 978-3-902095-69-5. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 58190946]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

26. ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja. Strukturna analiza neolitske keramike in lončarske tehnologije : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Žibrat Gašparič], 2008. 242 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 38085730]

 

2.11 Diplomsko delo

27. ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja. Neolitska in eneolitska lončenina iz najdišča Mala Triglavca pri Divači : Diplomsko delo. Ljubljana: [A. Žibrat], 2002. 81 str., 46 prilog, 29 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 19210850]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

28. MIRTIČ, Breda, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja. Optična mikroskopija keramičnih izdelkov : Silovec nad Orešjem - poizkopavalni postopki : končno poročilo. Ljubljana: NTF, Odd. za geologijo, jan. 2007. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 637790]

 


Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 29. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 29. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 29. 3. 2020