Back to top

doc. dr. Andreja Žibrat Gašparič

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Lucija Šoberl, Milena Horvat, Andreja Žibrat Gašparič, Marko Sraka, Richard P. Evershed, Mihael Budja, "Neolithic and eneolithic activities inferred from organic residue analysis of pottery from Mala Triglavca, Moverna vas and Ajdovska jama, Slovenia", Doc. Praehistor., 41, str. 149-179, 2014, http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/dp.41.9/2564. [COBISS.SI-ID 56406882]

2. Nives Ogrinc, Mihael Budja, Doris Potočnik, Andreja Žibrat Gašparič, Dimitrij Mlekuž, "Lipids, pots and food processing at Hočevarica, Ljubljansko barje, Slovenia", Doc. Praehistor., 41, str. 181-194, 2014, http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/dp.41.10/2563. [COBISS.SI-ID 56407394]

3. Andreja Žibrat Gašparič, Milena Horvat, Breda Mirtič, "Ceramic petrography, mineralogy and typology of eneolithic pottery from Krašnja, Slovenia", Doc. Praehistor., 41, str. 225-236, 2014, http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/dp.41.12/2561. [COBISS.SI-ID 56408418]

4. Andreja Žibrat Gašparič, "Tehnologija izdelave lončenine z najdišča Maharski prekop na Ljubljanskem barju", Arheo (Ljublj.), št. 30, str. 7-26, 2013. [COBISS.SI-ID 276689664]

5. Mihael Budja, Nives Ogrinc, Andreja Žibrat Gašparič, Doris Potočnik, Dušan Žigon, Dimitrij Mlekuž, "Transition to farming - transition to milk culture : a case study from Mala Triglavca, Slovenia", Doc. Praehistor., 40, str. 97-117, 2013, http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/983/825, doi: 10.4312/dp.40.9. [COBISS.SI-ID 53594210]

6. Dimitrij Mlekuž, Nives Ogrinc, Milena Horvat, Andreja Žibrat Gašparič, Marinka Gams Petrišič, Mihael Budja, "Pots and food : uses of pottery from Resnikov prekop", Doc. Praehistor., 40, str. 131-146, 2013, http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/985/830, doi: 10.4312/dp.40.11. [COBISS.SI-ID 53589346]

7. Andreja Žibrat Gašparič, "A new look at old material : ceramic petrography and neo/eneolithic pottery traditions in the eastern Ljubljansko barje, Slovenia", Doc. Praehistor., 40, str. 147-164, 2013, http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/986/828, doi: 10.4312/dp.40.12. [COBISS.SI-ID 53602402]

8. Dimitrij Mlekuž, Andreja Žibrat Gašparič, Milena Horvat, Mihael Budja, "Houses, pots and food : the pottery from Maharski prekop in context", Doc. Praehistor., 39, str. 325-338, 2012, doi: 10.4312/dp.39.24. [COBISS.SI-ID 50775394]

9. Nives Ogrinc, Marinka Gams Petrišič, Dušan Žigon, Andreja Žibrat Gašparič, Mihael Budja, "Pots and lipids : molecular and isotope evidence of food processing at Maharski prekop", Doc. Praehistor., 39, str. 339-347, 2012, doi: 10.4312/dp.39.25. [COBISS.SI-ID 50775906]

10. Dimitrij Mlekuž, Mihael Budja, Robert Payton, Clive Bonsall, Andreja Žibrat Gašparič, "Reassessing the Mesolithic/Neolithic "gap" in Southeast European cave sequences", Doc. Praehistor., [Zv.] 35, str. 237-251, 2008. [COBISS.SI-ID 38070370]

11. Lucija Šoberl, Andreja Žibrat Gašparič, Mihael Budja, Richard P. Evershed, "Early herding practices revealed through organic residue analysis of pottery from the early Neolithic rock shelter of Mala Triglavca, Slovenia", Doc. Praehistor., [Zv.] 35, str. 253-260, 2008. [COBISS.SI-ID 38071394]

12. Andreja Žibrat Gašparič, "Archaeometrical analysis of Neolithic pottery from the Divača region, Slovenia", Doc. Praehistor., 31, str. 205-220, 2004. [COBISS.SI-ID 27160162]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

13. Andreja Žibrat Gašparič, "Arheometrija keramike - kratek pregled", Arheo (Ljublj.), št. 28, str. 19-33, 2011. [COBISS.SI-ID 48094050]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

14. Andreja Žibrat Gašparič (avtor, fotograf), "Arheometrične analize neolitske keramike : vzorčni primer iz Male Triglavce", Argo, 53, [št.] 1, str. 109-113, 2010. [COBISS.SI-ID 20764902]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

15. Doris Potočnik, Mihael Budja, Andreja Žibrat Gašparič, Nives Ogrinc, "Metode za določanje lipidov v arheoloških vzorcih keramike", V: Zbornik referatov in povzetkov, 22. Slovenski kemijski dnevi, Portorož, 28.-30. september 2016 = 22. Slovenian Chemical Days Portorož, September 28-30, 2016, Venčeslav Kaučič, ur., Marija Bešter-Rogač, ur., Marjana Gantar, ur., Ljubljana, Slovensko kemijsko društvo, 2016. [COBISS.SI-ID 29893671]

16. Doris Potočnik, Mihael Budja, Andreja Žibrat Gašparič, Dimitrij Mlekuž, Milena Horvat, Dušan Žigon, Nives Ogrinc, "Lipids and pots : molecular and isotope evidence of food processing in the Neo/Eneolithic period in the Ljubljansko barje marches", V: 9th Young researchers' day, April 7, 2015, Ljubljana : program and abstract book, Nežka Kavčič, ur., et al, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2015, str. 47. [COBISS.SI-ID 28511015]

17. Doris Potočnik, Mihael Budja, Andreja Žibrat Gašparič, Dimitrij Mlekuž, Milena Horvat, Dušan Žigon, Nives Ogrinc, "Lipids, pots and food processing in the Neolithic and Enolithic period in the Ljubljansko barje marches", V: Dynamics of Biogeochemical Systems : processes and modeling : conference program and abstracts, Nives Ogrinc, ur., Doris Potočnik, ur., Jadran Faganeli, ur., [Ljubljana], National Institute of Biology, Jožef Stefan Institute, [2015], str. 147. [COBISS.SI-ID 28916263]

18. Andreja Žibrat Gašparič, Meta Dobnikar, Breda Mirtič, Mihael Budja, "Mineralogical composition of clays and pottery the Divaca region, Slovenia", V: Abstract book, IX. Conference and exhibition of the European Ceramic Society, 19.-23. June, 2005, [Ljubljana, The Slovenian Ceramic Society], 2005, str. 244-245, 2005. [COBISS.SI-ID 534366]

19. Andreja Žibrat Gašparič, Meta Dobnikar, Breda Mirtič, Mihael Budja, "Mineralogical composition of neolitic pottery from Divača teritory", V: Book of abstracts, Programme, Thirteenth Slovenian-Croatian crystallographic meeting, Bovec, Slovenia, June 16-20, 2004, Andrej Pevec, ur., Anton Meden, ur., Ivan Leban, ur., Ljubljana, Laboratory of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2004, 43 str., 2004. [COBISS.SI-ID 462686]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

20. Mihael Budja, Dimitrij Mlekuž, Andreja Žibrat Gašparič, Milena Horvat, Nives Ogrinc, Marinka Gams Petrišič, Dušan Žigon, "Od gline do lipidov : operacijske sekvence lončenine na najdišču Maharski prekop", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 25. [COBISS.SI-ID 51555682]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

21. Andreja Žibrat Gašparič, Matej Dolenc, "Ceramic petrography of pottery and clays from Novine (Hoarachkogel) and Plački vrh (Platsch)", V: Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Matija Črešnar, ur., et al, Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 246-262. [COBISS.SI-ID 58190946]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

22. Andreja Žibrat Gašparič, Strukturna analiza neolitske keramike in lončarske tehnologije : doktorska disertacija, Ljubljana, [A. Žibrat Gašparič], 2008. [COBISS.SI-ID 38085730]

 

2.11 Diplomsko delo

23. Andreja Žibrat Gašparič, Neolitska in eneolitska lončenina iz najdišča Mala Triglavca pri Divači : Diplomsko delo, Ljubljana, [A. Žibrat], 2002. [COBISS.SI-ID 19210850]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

24. Breda Mirtič, Andreja Žibrat Gašparič, Optična mikroskopija keramičnih izdelkov : Silovec nad Orešjem - poizkopavalni postopki : končno poročilo, Ljubljana, NTF, Odd. za geologijo, jan. 2007. [COBISS.SI-ID 637790]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

25. Nives Ogrinc, Doris Potočnik, Mihael Budja, Andreja Žibrat Gašparič, Dimitrij Mlekuž, From pots to lipids : a case study from Hočevarica, Ljubljana Marshes, Slovenia : presented at 21st Neolitic seminar, Pottery and food: dietary practices in prehistory Friday 7-8, November 2014, Ljubljana, Slovenia. [COBISS.SI-ID 28271655]

26. Andreja Žibrat Gašparič, Dimitrij Mlekuž, Milena Horvat, Nives Ogrinc, Mihael Budja, Pottery function : a case study from Resnikov prekop, Ljubljana Marshes, Slovenia : presented at 21st Neolitic seminar, Pottery and food: dietary practices in prehistory Friday 7-8, November 2014, Ljubljana, Slovenia. [COBISS.SI-ID 28271911]

 

3.25 Druga izvedena dela

27. Dimitrij Mlekuž, Mihael Budja, Andreja Žibrat Gašparič, Milena Horvat, Nives Ogrinc, Marinka Gams Petrišič, Dušan Žigon, From landscape to lipids: multiscalar intepretation of Maharski prekop site from Ljublana marshes : predavanje na 19. Neolitskem seminarju "Changing Paradigms: Interdisciplinary Studies of Eurasian Prehistory", Ljubjana, Friday 9th - Saturday 10th November 2012, Ljubljana, Mestni muzej, 9. 11. 2012. [COBISS.SI-ID 51265122]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

28. Documenta Praehistorica, Žibrat Gašparič Andreja (član uredniškega odbora 2013-), Ljubljana, Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1998-, ISSN 1408-967X, http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/index_si.html. [COBISS.SI-ID 98765312]

 

Recenzent

29. Alenka Tomaž, Na sipinah preteklosti : o poselitvi v okolici Turnišča v 5. in 4. tisočletju pr. n. št., (Zbirka Annales Mediterranei), Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2012. [COBISS.SI-ID 264489728]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: IEEE
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 25. 11. 2016