Back to top

Akad. red. prof. dr. Biba Teržan

 

-------

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TERŽAN, Biba. O konjskih dirkah sredi 1. tisočletja pr. Kr. : konj in kotel v situlski umetnosti. V: ŠTIH, Peter (ur.). Varia, (Razprave, ISSN 0560-2955, 28). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014, str. 104-138, zvd., risbe, fotogr. [COBISS.SI-ID 36908077]

 

2. TERŽAN, Biba. Liburnske dvodelne fibule s stožčastimi spiralicami - označevalke stanu in izobilja = Liburnian two-part fibulae with conical helices - identifiers of status and affluence. V: GLUŠČEVIĆ, Smiljan (ur.). Batovićev zbornik : zbornik radova posvećenih 85. obljetnici života i 60. obljetnici rada u struci Šime Batovića, (Diadora, ISSN 0417-4046, vol. 26/27). Zadar: Arheološki muzej, 2013, str. 241-266, ilustr. [COBISS.SI-ID 55185762]

 

3. MIHOVILIĆ, Kristina, HÄNSEL, Bernhard, TERŽAN, Biba. Moncodogno e le fortificazioni della costa adriatica orientale nell'età del bronzo. V: BARTOLONI, Gilda (ur.), MICHETTI, Laura Maria (ur.). Mura di legno, mura di terra, mura di pietra : fortificazioni nel Mediterraneo antico : atti del convegno internazionale, Sapienza Università di Roma, 7-9 maggio 2012, (Scienze dell'antichità, ISSN 1123-5713, 19 (2013), 2/3). Roma: Università degli studi di Roma "La Sapienza": Edizioni Quasar, 2013, 19, 2/3, str. 65-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 55194722]
tipologija 1.08 -> 1.01

4. ZUPANČIČ, Nina, JARC, Simona, MILER, Miloš, MIHOVILIĆ, Kristina, HÄNSEL, Bernhard, TERŽAN, Biba. Porijeklo ranobrončanodobnih sjekira od zelenog kamena iz Monkodonje = provenance of the Early Bronze Age greenstone axes from Monkodonja. Histria archaeologica, ISSN 0350-6320, 2012, god. 43, str. 5-17. [COBISS.SI-ID 1098846]

5. TERŽAN, Biba. Rannij železnyj vek Kavkaza : v poiskah Medei = In the pursuit of Medea : a study in the Early Iron Age of the Caucasus. Rossijskij arheologičeskij ežegodnik, ISSN 2225-1405, 2012, no. 2, str. 483-506, ilustr. [COBISS.SI-ID 51063906]

6. HÄNSEL, Bernhard, TERŽAN, Biba, MIHOVILIĆ, Kristina. Brončane sjekire i njihovi dijelovi : opažanja na primjeru nalaza s Monkodonje u Istri = Bronze axes and their fragments : observations based on finds from Monkodonja in Istria. Histria archaeologica, ISSN 0350-6320, str. 5-33. [COBISS.SI-ID 48997218]

7. TERŽAN, Biba, Murgelj, Ida (ilustrator). Horses and cauldrons : some remarks on horse and chariot races in situla art. Notizie archeologiche bergomensi, ISSN 1127-2155, 2011, 19, str. 303-325. [COBISS.SI-ID 47755874]

8. TERŽAN, Biba, Murgelj, Ida (ilustrator). Japodske tropentljaste fibule = Iapodian three-looped fibulae. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, ISSN 1330-0644, 2010, vol. 27, str. 111-122, ilustr. [COBISS.SI-ID 47113058], [SNIP, Scopus do 25. 7. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

9. TERŽAN, Biba. Diskusijski prispevek o srednji bronasti dobi v Prekmurju. Zbornik soboškega muzeja, ISSN 0354-012X, 2010, 15, str. 151-171, ilustr. [COBISS.SI-ID 44288610]

10. HÄNSEL, Bernhard, MATOŠEVIĆ, Damir, MIHOVILIĆ, Kristina, TERŽAN, Biba. O socialnoj arheologiji brončanodobnog utvrđenog naselja i grobova na Monkodonji. Histria archaeologica, ISSN 0350-6320, 2009, 2007-2008, 38-39, str. 81-122. [COBISS.SI-ID 41434978]

11. TERŽAN, Biba. Der geflügelte Löwe aus Hallstatt mit dem Schinken im Rachen. Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, ISSN 0373-5656, 2009, str. 195-201. [COBISS.SI-ID 41243746]

12. HÄNSEL, Bernhard, MATOŠEVIĆ, Damir, MIHOVILIĆ, Kristina, TERŽAN, Biba. Zur Sozialarchäologie der befestigten Siedlung von Monkodonja (Istrien) und ihrer Gräber am Tor. Praehistorische Zeitschrift, ISSN 0079-4848, 2009, bd. 84, h. 2, str. 151-180. [COBISS.SI-ID 41434466], [JCR, SNIP, WoS do 30. 9. 2010: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 11. 1. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

13. TERŽAN, Biba, Murgelj, Ida (ilustrator). Japodska nevesta iz okolice Novega mesta. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. 3. serija, ISSN 0350-7165, 2009, vol. 42, str. 213-230, ilustr. [COBISS.SI-ID 43296610]

14. HÄNSEL, Bernhard, TERŽAN, Biba, MIHOVILIĆ, Kristina. Radiokarbonski datumi ranoga i srednjeg brončanog doba u Istri. Histria archaeologica, ISSN 0350-6320, 2007, [God.] 36: 2005, str. 5-46, ilustr. [COBISS.SI-ID 35951714]

15. HÄNSEL, Bernhard, TERŽAN, Biba, MIHOVILIĆ, Kristina. Radiokarbondaten zur älteren und mittleren Bronzezeit Istriens. Praehistorische Zeitschrift, ISSN 0079-4848, 2007, no. 1, bd. 82, str. 22-50, doi: 10.1515/PZ.2007.002. [COBISS.SI-ID 34659682], [SNIP, WoS do 10. 11. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2016: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

 

16. TERŽAN, Biba, HÄNSEL, Bernhard. Eine Siedlung aus der Bronzezeit. Archäologie in Deutschland, ISSN 0176-8522, 2004, 2/04, str. 52-56. [COBISS.SI-ID 28173154]

17. TERŽAN, Biba, STRMČNIK-GULIČ, Mira. O gomili halštatskega veljaka iz Pivole pod Poštelo. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-5966, 2004, št. 2/3, letn. 40, str. 217-238. [COBISS.SI-ID 28170594]

18. TERŽAN, Biba. Goldene Ohrringe in der späten Bronze- und frühen Eisenzeit - Zeichen des Sakralen?. Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, ISSN 1430-5496, 2003, str. 68-82, 8 tabel. [COBISS.SI-ID 22358626]

19. TERŽAN, Biba. Bronasta žaga - prispevek k prazgodovini rokodelskega orodja. Opvscvla archaeologica, ISSN 0473-0992, 2003, vol. 27, str. 187-197. [COBISS.SI-ID 29427298]

20. HÄNSEL, Bernhard, MIHOVILIĆ, Kristina, TERŽAN, Biba, TEßMANN, Barbara. Ein frühmittelalterliches Massengrab vor der Befestigungsmauer von Monkodonja in Istrien. Godišnjak, Centar za balkanološka ispitivanja, Centre d'etudes balkaniques, Zentrum für Balkanforschungen, ISSN 0350-0020. Print, 2002, knjiga 32, str. 467-491, ilustr. [COBISS.SI-ID 20386914]

21. TERŽAN, Biba. Dolgoživ spomin, Prežitki halštatskega obredja v pustnih šegah na Slovenskem?. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2001, letn. 52, str. 207-219, zvd, ilustr., fotogr. [COBISS.SI-ID 18921261], [SNIP]

22. HÄNSEL, Bernhard, TERŽAN, Biba. Brončanodobna kupolasta grobnica mikenskog tipa u Istri. Histria archaeologica, ISSN 0350-6320, 1999 [izšla 2001], št. 30, str. 69-107, ilustr. [COBISS.SI-ID 8308017]

23. TERŽAN, Biba. Richterin und Kriegsgöttin in der Hallstattzeit. Versuch einer Interpretation. Praehistorische Zeitschrift, ISSN 0079-4848, 2001, 76, str. 74-86, ilustr. [COBISS.SI-ID 17191522], [SNIP, Scopus do 2. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

24. HÄNSEL, Bernhard, MIHOVILIĆ, Kristina, TERŽAN, Biba, TEßMANN, Barbara. Ranosrednjovjekovna masovna grobnica ispred vanjskih zidova gradine Monkodonjau Istri. Histria archaeologica, ISSN 0350-6320, 2002, 31, str. 133-158. [COBISS.SI-ID 29384546]

25. HÄNSEL, Bernhard, TERŽAN, Biba. Ein bronzezeitliches Kuppelgrab ausserhalb der mykenischen Welt im Norden der Adria. Praehistorische Zeitschrift, ISSN 0079-4848, 2000, 75, str. 161-183, ilustr. [COBISS.SI-ID 17191010]

26. TERŽAN, Biba. An outline of the Urnfield culture period in Slovenia. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 1999, letn. 50, str. 97-143, ilustr., zvd., preglednice. [COBISS.SI-ID 13224493]

27. HÄNSEL, Bernhard, MIHOVILIĆ, Kristina, TERŽAN, Biba. Monkodonja utvrdjeno protourbano naselje starijeg i srednjeg brončanog doba kod Rovinja u Istri. Histria archaeologica, ISSN 0350-6320, 1997, 28, str. 37-107. [COBISS.SI-ID 1805920]

28. TERŽAN, Biba, MIHOVILIĆ, Kristina, HÄNSEL, Bernhard. Eine protourbane Siedlung der ältern Bronzezeit im istrischen Karst. Praehistorische Zeitschrift, ISSN 0079-4848, 1999, 74, str. 154-193. [COBISS.SI-ID 1805152], [SNIP]

29. TERŽAN, Biba. Bemerkungen zu H. Parzingers Chronologie der Späthallstatt- und Frühlatènezeit. Praehistorische Zeitschrift, ISSN 0079-4848, 1992, bd. 67, h. 1, str. 66-89. [COBISS.SI-ID 15507042], [SNIP]

30. TERŽAN, Biba, Šašel, Jaroslav (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena). Polmesečaste fibule : o kulturnih povezavah med Egejo in Caput Adriae. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 1990, letn. 41, str. 49-88, ilustr. [COBISS.SI-ID 24911874]

31. TERŽAN, Biba. Pohorje - prazgodovinski rudarski revir?. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-5966, 1989 [i.e. 1990], 60, 2, 238-260. [COBISS.SI-ID 310306]

32. TERŽAN, Biba. Zur Deutung der Kleinplastik von Frög. Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, ISSN 0373-5656, 1988/89, bd. 118/119, str. 73-80. [COBISS.SI-ID 15482210]

33. TERŽAN, Biba. The Early Iron Age chronology of the central Balkans : a review from the viewpoint of the southeastern Alpine Hallstatt. Archaeologia Iugoslavica, ISSN 0350-2600, 1987, 24, str. 7-27. [COBISS.SI-ID 15482722]

34. TERŽAN, Biba. O jantarju z Debelega vrha nad Predgradom. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 1984, letn. 35, str. 110-118, ilustr. [COBISS.SI-ID 7691821]

35. TERŽAN, Biba. Das Pohorje - ein vorgeschichtliches Erzrevir?. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 1983, letn. 34, str. 51-84, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 7694637]

36. TERŽAN, Biba. O halštatski noši na Križni gori. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 1978, letn. 29, str. 55-63, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7695917]

37. TERŽAN, Biba. Certoška fibula. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 1977, letn. 27: 1976, str. 317-536, ilustr., uvez. pril. [COBISS.SI-ID 7692589]

38. GUŠTIN, Mitja, TERŽAN, Biba. Malenškova gomila v Novem mestu : prispevek k poznavanju povezav med jugovzhodnim alpskim svetom, severozahodnim Balkanom in južno Panonijo v starejši železni dobi. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 1976, letn. 26: 1975, str. 188-202, ilustr. pril. [COBISS.SI-ID 18392621]

39. TERŽAN, Biba, TRAMPUŽ OREL, Neva. Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 1973, [Št.] 24, str. 416-440,20 str. ilustr. pril., [1] uvez. pril., risbe, zvd. [COBISS.SI-ID 12016941]

40. TERŽAN, Biba. Valična vas. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 1973, [Št.] 24, str. 660-699, 30 str. ilustr. pril., risbe, zvd. [COBISS.SI-ID 12019501]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

41. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko. Pogledi v preteklost : Poštela - "staro mesto" na obronkih Pohorja in njegova okolica : o arheoloških raziskavah. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2012, letn. 48, št. 1/2, str. 17-58, ilustr. [COBISS.SI-ID 49777250]

 

42. TERŽAN, Biba. Claus Dobiat, Das Hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und seine Keramik. Schild von Steier, Beiheft 1, Graz 1980. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 1987, letn. 38, str. 413-433, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 19607085]

 

43. TERŽAN, Biba. Hugh Hencken, The Iron Age cemetery of Magdalenska gora in Slovenia, Cambridge, Massachussets, 1978. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 1981, letn. 32, str. 659-664. [COBISS.SI-ID 7695405]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

44. HÄNSEL, Bernhard, MATOŠEVIĆ, Damir, MIHOVILIĆ, Kristina, TERŽAN, Biba. Monkodonja (Moncodogno) : naselje Kukultovica : sustavno iskopavanje, djelomična rekonstrukcija. Hrvatski arheološki godišnjak, ISSN 1845-8408, 2007, god. 4, str. 271-273, ilustr. [COBISS.SI-ID 41163874]

 

45. HÄNSEL, Bernhard, MATOŠEVIĆ, Damir, MIHOVILIĆ, Kristina, TERŽAN, Biba. Mušego (Mon Sego) : naselje Rovinj : sustavno iskopavanje. Hrvatski arheološki godišnjak, ISSN 1845-8408, 2007, god. 4, str. 274-276, ilustr. [COBISS.SI-ID 41164130]

 

46. HÄNSEL, Bernhard, MIHOVILIĆ, Kristina, TERŽAN, Biba. Gradina Monkodonja kod Rovinja - iskapanja godine 1998. Obavijesti, ISSN 0352-177X, 1999, 30, str. 68-72. [COBISS.SI-ID 1806176]

47. TERŽAN, Biba. Zgornje Radvanje. Varstvo spomenikov, ISSN 0350-9494, 1983, let. 25, str. 213, ilustr. [COBISS.SI-ID 15475298]

48. TERŽAN, Biba. Valična vas. Varstvo spomenikov, ISSN 0350-9494, 1974, letn. 17/19, 1, str. 112-114, ilustr. [COBISS.SI-ID 15515234]

49. TERŽAN, Biba. Udje pri Grosupljem. Varstvo spomenikov, ISSN 0350-9494, 1974, letn. 17/19, 1, str. 186. [COBISS.SI-ID 15515490]

 

1.04 Strokovni članek

50. TERŽAN, Biba. Stane Gabrovec (1920-2015). Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2016, 67, str. 11-20, ilustr. http://av.zrc-sazu.si/pdf/67/AV_67_2016_00b_In_mem_Gab.pdf. [COBISS.SI-ID 40148013], [SNIP]

 

51. TERŽAN, Biba. Kraški Škocjan v davnini - kultni kraj evropskega slovesa : pomen Mušje jame v Sloveniji in v Evropi. Kras, ISSN 1318-3257. [Tiskana izd.], mar. 2008, št. 86/87, str. 71-75, ilustr. [COBISS.SI-ID 12272177]

 

52. HÄNSEL, Bernhard, TERŽAN, Biba, MATOŠEVIĆ, Damir, MIHOVILIĆ, Kristina. Monkodonja - arheološki park. MG, ISSN 1331-1336, 2005 i 2006, god. XII i XIII, str. 24-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 37970786]

53. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko. Pivola - gomilno grobišče. Varstvo spomenikov, Poročila, ISSN 1580-5166, 2007, 43, str. 159-160. [COBISS.SI-ID 35952738]

54. HÄNSEL, Bernhard, TERŽAN, Biba. Herrschaftseliten und Baumeister. Antike Welt, ISSN 0003-570X, 37.4, str. 55-126. [COBISS.SI-ID 34531938]

55. MIHOVILIĆ, Kristina, HÄNSEL, Bernhard, TERŽAN, Biba. Monkodonja (Moncodogno) : Kokuletovica : sustavno iskopavanje i djelomična rekonstrukcija. Hrvatski arheološki godišnjak, ISSN 1845-8408, str. 224-226. [COBISS.SI-ID 35527266]

56. TERŽAN, Biba, TURK, Peter. Kraški opazovalni in obrambni stolpi iz železne dobe. Kras, ISSN 1318-3257. [Tiskana izd.], nov. 2006, št. 77, str. 20-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 12257586]

57. TERŽAN, Biba, HÄNSEL, Bernhard, MIHOVILIĆ, Kristina. Monkodonja - ein kroatisch-deutsch-slowenisches Gemeinschaftsprojekt : Das Bild einer Kastelliere-Siedlung nach neunjährigen Ausgrabungen. Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, ISSN 0178-7896, 2006, 27, str. 119-126. [COBISS.SI-ID 34531682]

58. TERŽAN, Biba. Bemerkungen zu dem sogenannten Rucksack des Ötztaler Mannes. Archäologisches Korrespondenzblatt, ISSN 0342-734X, 1994, let. 24, št. 3, str. 265-268, ilustr. [COBISS.SI-ID 5098541]

59. TERŽAN, Biba, DULAR, Anja. Vinji vrh nad Šmarjeto. Varstvo spomenikov, ISSN 0350-9494, 1974, letn. 17/19, 1, str. 193-194. [COBISS.SI-ID 10890029]

 

1.05 Poljudni članek

60. TERŽAN, Biba. Akademik prof. dr. Stane Gabrovec : raziskovalec prazgodovinske Stične : (1920-2015). Klasje, ISSN 2350-3815, marec 2015, št. 2, str. 23, ilustr. [COBISS.SI-ID 57264482]

 

 

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

61. TERŽAN, Biba. Principi e guerrieri delle due sponde altoadriatiche. V: GUŠTIN, Mitja (ur.), ETTEL, Peter (ur.), BUORA, Maurizio (ur.). Piceni ed Europa : Atti del convegno, (Archeologia di frontiera, 6), (Annales Mediterranea). Udine: Civici musei di Udine, Museo Archeologico; Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za dediščino Sredozemlja; Jena: Universität Jena, philosophische Fakultät, Bereich für Ur-und Frühgeschichte, 2007, str. 39-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 29348653]

 

62. TERŽAN, Biba, TURK, Peter. The Iron Age tower upon Ostri vrh. V: BANDELLI, Gino (ur.), MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela (ur.). Carlo Marchesetti e i castellieri, 1903-2003 : atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14-15 novembre 2003, (Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser. 2, Studi, vol. 9). Trieste: Editreg, 2005, str. 339-352. [COBISS.SI-ID 29387874]

 

63. MIHOVILIĆ, Kristina, HÄNSEL, Bernhard, TERŽAN, Biba. Moncodogno. Scavi recenti e prospettive future. V: BANDELLI, Gino (ur.), MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela (ur.). Carlo Marchesetti e i castellieri, 1903-2003 : atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14-15 novembre 2003, (Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser. 2, Studi, vol. 9). Trieste: Editreg, 2005, str. 389-408. [COBISS.SI-ID 29388898]

64. TERŽAN, Biba. Die spätbronze- und früheisenzeitliche Besiedlung im nordöstlichen Slowenien. Ein Überblick. V: LIPPERT, Andreas (ur.). Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend : Akten des internationalen und interdisciplinären Symposiums vom 26. bis 29. April 2000 in Bad Radkersburg, (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Bd. 78). Bonn: R. Habelt, 2001, str. 125-135, zvd, fotogr., risbe. [COBISS.SI-ID 17322594]

65. TERŽAN, Biba. Zu Bestattungssitten während der mittleren und späten Bronzezeit auf der westlichen Balkanhalbinseln - ein Überblick. V: Bollettino del XIII Congresso dell'Unione Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche = Bulletin du XIII Congrès de l'Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques = Bulletin of the XIII Congress of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forlì, Italia, 1996. Forlì: U.I.S.P.P., 1994-1996, str. 151-157. [COBISS.SI-ID 5204525]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

66. TERŽAN, Biba. Za odgovorno znanost - arheologija. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Za odprto znanost. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, str. 49-54. [COBISS.SI-ID 21985325]

 

 

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

67. TERŽAN, Biba. Helme als Trophäe bei den Skythen. V: NIKOLOV, Vasil Atanasov (ur.), SCHIER, Wolfram (ur.). Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000-600 v.Chr.) : Kulturelle Interferenzen in der zirkumpontischen Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten, (Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, ISSN 0723-1725, 30). Rahden, Westf: VML Vlg Marie Leidorf, 2016 , str. 515-532, ilustr. [COBISS.SI-ID 62202466]

 

68. TERŽAN, Biba, HÄNSEL, Bernhard. A specific type of tholos in the Northern Adriatic. V: BORGNA, Elisabetta (ur.), MÜLLER CELKA, Sylvie (ur.). Ancestral landscapes : burial mounds in the Copper and Bronze Ages : (Central and Eastern Europe - Balkans, Adriatic, Aegean, 4th - 2nd millennium B.C.) : proceedings of the International Conference held in Udine, May 15th - 18th 2008, (Travaux de la Maison de l'Orient, no. 58). Lyon: Maison de l'Orient et de la Méditerranée; Paris: Diffusion de Boccard, cop. 2011, str. 163-170. [COBISS.SI-ID 49010786]

 

69. MIHOVILIĆ, Kristina, HÄNSEL, Bernhard, MATOŠEVIĆ, Damir, TERŽAN, Biba. Burial mounds of the Bronze Age at Mušego near Monkodonja : results of the excavations 2006 - 2007. V: BORGNA, Elisabetta (ur.), MÜLLER CELKA, Sylvie (ur.). Ancestral landscapes : burial mounds in the Copper and Bronze Ages : (Central and Eastern Europe - Balkans, Adriatic, Aegean, 4th - 2nd millennium B.C.) : proceedings of the International Conference held in Udine, May 15th - 18th 2008, (Travaux de la Maison de l'Orient, no. 58). Lyon: Maison de l'Orient et de la Méditerranée; Paris: Diffusion de Boccard, cop. 2011, str. 367-373. [COBISS.SI-ID 49011042]

70. TERŽAN, Biba, HELLMUTH, Anja, HEIMANN, Franziska, Murgelj, Ida (ilustrator). Amazonenmythos im Spiegel der eisenzeitlichen Grabfunde zwischen Pontus und Karpatenbecken. V: SAVA, Eugen (ur.), GOVEDARICA, Blagoje (ur.), HÄNSEL, Bernhard (ur.). Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000-500 v. Chr.). Bd. 2, Globale Entwicklung versus Lokalgeschehen, (Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, ISSN 0723-1725, Bd. 27). Rahden/Westf.: M. Leidorf, 2011, str. 253-272. [COBISS.SI-ID 47755362]

71. HÄNSEL, Bernhard, MIHOVILIĆ, Kristina, TERŽAN, Biba. Monkodonja - novija izkopavanja i perspektive = Monkodonja - recent excavations and perspectives. V: KOMŠO, Darko (ur.). 100 godina Arheološkog muzeja Istre u Puli : nova istraživanja u Hrvatskoj : znanstveni skup, Pula, 8.-12. listopada 2002. god., (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, ISSN 0351-8884, vol. 25). Zagreb: Hrvatsko arheološko društvo; Pula: Arheološki muzej Istre, 2010, str. 85-106. [COBISS.SI-ID 45208162]

72. TERŽAN, Biba. Observations on graves in Lapuş. V: MARTA, Liviu (ur.). Amurgul mileniului II a. Chr. în Câmpia Tisei şi Transilvania : Simpozion / Symposium, Satu Mare 18-19 iulie 2008 = Das ende des 2. Jahrtausendes v. Chr. auf der Theiß-Ebene und Siebenbürgen, (Satu Mare. Studii şi comunicæari, ISSN 0258-1558, XXVI/1). Satu Mare: Muzeul Judeţean, 2010, str. [203-218]. [COBISS.SI-ID 51504994]

73. HÄNSEL, Bernhard, TERŽAN, Biba, MIHOVILIĆ, Kristina. Rezultati 10-godišnjeg istraživanja Monkodonje. V: JURKOVIĆ, Miljenko (ur.). Rezultati arheoloških istraživanja na području Istre : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Poreču 29. rujna 2006.. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine: Museo del territorio parentino, 2008, str. 17-24. [COBISS.SI-ID 37969506]

74. TERŽAN, Biba. Cultural connections between Caput Adriae and the Aegean in the late bronze and early iron age. V: GALANAKI, Ioanna (ur.), et al. Between the Aegean and Baltic Seas : prehistory across borders : proceedings of the International Conference Bronze and Early Iron Age Interconnections and Contemporary Developments between the Aegean and the Regions of the Balkan Peninsula, Central and Northern Europe, University of Zagreb, 11-14 April 2005, (Aegaeum, 27). Liège: Universitè de Liège, Histoire de l'art et archéologie de la Grèce antique; Austin: University of Texas at Austin, Program in Aegean Scripts and Prehistory, 2007, str. 157-165, XXXIV-XXXVII, ilustr. [COBISS.SI-ID 35104610]

75. HÄNSEL, Bernhard, MIHOVILIĆ, Kristina, TERŽAN, Biba. Gräber am Tor : zur Architektur eines repräsentativen Zugangs in eine protourbane Seidlung der älteren Bronzezeit Istriens. V: GEDIGA, Bogusław (ur.), PIOTROWSKI, Wojciech (ur.). Architektura i budownictwo epoki brązu i wczesnych okresów epoki żelaza : problemy rekonstrukcji, (Biskupińskie Prace Archeologiczne, nr. 5). Wrocĺaw: PAN. Oddziaĺ; Biskupin: Muzeum Archeologiczne, 2006, str. [69]-90. [COBISS.SI-ID 35954018]

76. TERŽAN, Biba. Weben und Zeitmessen im südostalpinen und westpannonischen Gebiet. V: JEREM, Erzsébet (ur.), LIPPERT, Andreas (ur.). Die Osthallstattkultur : Akten des Internationalen Symposiums, Sopron, 10.-14. Mai 1994, (Archaeolingua Main Series, ISSN 1215-9239, Bd. 7). Budapest: Archaeolingua alapítvány, 1996, str. 507-536. [COBISS.SI-ID 3272034]

77. TERŽAN, Biba. Stand und Aufgaben der Forschungen zur Urnenfelderzeit in Jugoslawien. V: ERBACH, Monika zu. Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen : Ergebnisse eines Kolloquiums, (Monographien, ISSN 0171-1474, Bd. 35). Bonn: R. Habelt, 1995, str. 323-372, ilustr. [COBISS.SI-ID 5102381]

78. TERŽAN, Biba. Zur Gesellschaftsstruktur während der älteren Hallstattzeit im Ostalpen - westpannonischen Gebiet. V: TÖRÖK, László (ur.). Hallstatt Kolloquium, Veszprém 1984, (Antaeus, Beiheft, 3). Budapest: Archäologisches Institut der UAW, 1986, str. 227-243. [COBISS.SI-ID 15511906]

79. TERŽAN, Biba. Poskus rekonstrukcije halštatske družbene strukture v dolenjskem kulturnem krogu. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 1985, letn. 36, str. 77-105, ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 7693357]

80. TERŽAN, Biba. Nošnja kao obilježje društvenih skupina između Drima i Devolla u starije željezno doba (Romaja-Burrel-Kuç i Zi). V: BENAC, Alojz (ur.). Simpozijum Duhovna kultura Ilira, Herceg-Novi, 4-6. novembra 1982, (Posebna izdanja, Centar za balkanološka ispitivanja, = Centre d'études balkaniques, knj. 67, knj. 11). Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1984, str. 197-214, ilustr. [COBISS.SI-ID 15514466]

81. TERŽAN, Biba. Zur Chronologie der hallstattzeitlichen Keramik von Poštela, Slowenien. V: Archäologie des westpannonischen Raumes : Urgeschichte, Römerzeit, Mittelalter : Kurzfassungen der Referate anlässlich der von der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte und dem Burgenländischen Landesmuseum veranstalteten Tagung vom 14.-19. Juni 1978 in Eisenstadt, (Forschungsberichte zur Ur- und Frühgeschichte, Nr. 10). Wien: Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte, 1978, str. 65-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 15476066]

82. TERŽAN, Biba. O horizontu bojevniških grobov med Padom in Donavo v 5. in 4. stol. pr. n. št. V: GUŠTIN, Mitja (ur.). Keltske študije, (Posavski muzej Brežice, knj. 4). Brežice: Posavski muzej, 1977, Str. 9-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 15476834]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

83. MUŠIČ, Branko, TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, RIŽNAR, Igor, MEDARIČ, Igor, ZAJC, Marjana, MEDICA, David, MORI, Matjaž. Geoarheološke raziskave kompleksa Poštela pri Mariboru. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports, 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013, (Geološki zbornik, ISSN 0352-3802, 22). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2013, str. 101-106, ilustr. [COBISS.SI-ID 51719010]

 

 

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

84. TERŽAN, Biba, MIHOVILIĆ, Kristina, HÄNSEL, Bernhard, et al. Radiocarbon data from Monkodonja between 2000 and 1500 BC. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 10-11. http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56552802]

 

85. ZUPANČIČ, Nina, MILER, Miloš, JARC, Simona, HÄNSEL, Bernhard, MIHOVILIĆ, Kristina, KOMŠO, Darko, TERŽAN, Biba. Material and provenance of three Early Bronze age green axes from Monkodonja (Istria, Croatia). V: Abstracts : X International Conference. Rome: Museo dell´Arte Classica: Sapienza Università di Roma, 2012, str. 264-265. [COBISS.SI-ID 976222]

 

86. TERŽAN, Biba. Die Göttin auf dem Wagen. V: EIBNER, Alexandrine (ur.), KARL, Raimund (ur.), LESKOVAR, Jutta (ur.). Pferd und Wagen in der Eisenzeit : Akten zur Tagung un Wien, 23.-26. Februar 2000, (Wiener keltologische Schriften, Bd. 2). Wien: [s.n.], 2011, str. 93-94, ilustr. [COBISS.SI-ID 53793634]

87. TERŽAN, Biba. Amazonenmythos im Spiegel der eisenzeitlischen Grabfunde zwischen Pontus und Karpatenbecken. V: Der Scwarzmeerraum vom Äneoliotikum dis die Früheisenzeit (5000-500 v. Chr.) : Globale Entwicklung versus Lokalgeschehen : Programm. [S. l.: s. n., 2009], str. 47-48. [COBISS.SI-ID 40382818]

88. MIHOVILIĆ, Kristina, HÄNSEL, Bernhard, TERŽAN, Biba, MATOŠEVIĆ, Damir. Mušego - brončanodobni grobni tumuli : iskopavanja 2006. - 2008. V: Sažeci = Riassunti. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine, 2008, str. [2]. [COBISS.SI-ID 37969762]

89. TERŽAN, Biba, TURK, Peter. Železnodobni stolp na Ostrem vrhu = Iron age tower from Ostri vrh. V: Carlo Marchesetti e i Castellieri - 1903-2003 : riassunti, povzetki, sažetci, Zusammenfassungen, abstracts : Convegno internazionale di studi, Castello di Duino, Trieste, 14-15 Novembre 2003. [s. l.: s. n., 2003], str. 23. [COBISS.SI-ID 4396640]

90. MIHOVILIĆ, Kristina, TERŽAN, Biba, HÄNSEL, Bernhard. Monkodonja - protourbano središte Istarske kasteljerske kulture i njegovo značenje u sustavu brončanodobnih kultura južne i srednje Evrope. V: GIRARDI JURKIĆ, Vesna (ur.). Program i sažeci priopćenja = Programme and summaries of reports, (Materijali, br. 14). Pula: Društvo za povijest i kulturni razvoj Istre; Medulin; Brijuni: Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 2002, str. 23. [COBISS.SI-ID 23453229]

91. MIHOVILIĆ, Kristina, TERŽAN, Biba, HÄNSEL, Bernhard. Monkodonja - a protourban centre of Histrian castellier culture and its importance in the system of Bronze Age cultures in Southern and Central Europe. V: GIRARDI JURKIĆ, Vesna (ur.). Program i sažeci priopćenja = Programme and summaries of reports, (Materijali, br. 14). Pula: Društvo za povijest i kulturni razvoj Istre; Medulin; Brijuni: Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 2002, str. 89. [COBISS.SI-ID 23453485]

92. TERŽAN, Biba. Über den Anfang der Kastelier Kultur und der Datierung von Monkodonja. V: GIRARDI-JURKIĆ, Vesna (ur.). Program i sažeci priopćenja = Programme and summaries of reports, (Materijali, br. 11). Pula: Društvo za povijest i kulturni razvoj Istre; Medulin; Brijuni: Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 1999, str. 89-90. [COBISS.SI-ID 18253613]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

93. TERŽAN, Biba, BORGNA, Elisabetta, TURK, Peter. Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu. Katalogi in monografije 42, Ljubljana 2016. V: DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2016 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2017, str. 50, ilustr. http://www.arheologija.si/documents/pdf/arheologija-v-letu-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63806050]

 

94. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, TERŽAN, Biba, VINAZZA, Manca, MIHELIČ, Miha, MEDARIČ, Igor, BASAR, Petra, ZUPANČIČ, Nina, DOLENEC, Matej. Arheološki kontekst Poštela. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), ČREŠNAR, Matija (ur.). Arheologija v letu 2015 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2016, str. 12, ilustr. http://www.arheologija.si/images/av2015/SAD-2015-za%20splet.pdf. [COBISS.SI-ID 60284002]

 

95. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, NANUT, Tina, MEDARIČ, Igor, MIHELIČ, Miha, MORI, Matjaž. Notranja preveritev registrirane enote kulturne de diščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči) : raziskave v letu 2014. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2015, str. 13, ilustr. http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57579362]

96. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, MUŠIČ, Branko, MEDARIČ, Igor, MEDICA, David, MORI, Matjaž, RIŽNAR, Igor, VINAZZA, Manca, ZAJC, Marjana. Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči). V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 51560802]

97. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij. Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), JERALA, Maja (ur.). Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 62. [COBISS.SI-ID 52000866]

98. MUŠIČ, Branko, TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija. Pivola : gomilno grobišče (EŠD 8977). V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2011, str. 35. [COBISS.SI-ID 51994210]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

99. TERŽAN, Biba. Žaga = Sega. V: TERŽAN, Biba, BORGNA, Elisabetta, TURK, Peter. Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu : depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III = Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso : ripostigli delle età del bronzo e del ferro in Slovenia III, (Katalogi in monografije, ISSN 1318-4407, 42). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2016, str. 195-202, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 9439840]

 

100. TERŽAN, Biba. Fibule = Fibule. V: TERŽAN, Biba, BORGNA, Elisabetta, TURK, Peter. Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu : depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III = Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso : ripostigli delle età del bronzo e del ferro in Slovenia III, (Katalogi in monografije, ISSN 1318-4407, 42). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2016, str. 233-267, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 9442912]

 

101. TERŽAN, Biba. Obročasti nakit = Oggetti di ornamento ad anello. V: TERŽAN, Biba, BORGNA, Elisabetta, TURK, Peter. Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu : depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III = Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso : ripostigli delle età del bronzo e del ferro in Slovenia III, (Katalogi in monografije, ISSN 1318-4407, 42). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2016, str. 269-284, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 9443168]

102. TERŽAN, Biba. Okrasne plošče - falere in gumbi = Dischi ornamentali - falere e bottoni. V: TERŽAN, Biba, BORGNA, Elisabetta, TURK, Peter. Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu : depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III = Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso : ripostigli delle età del bronzo e del ferro in Slovenia III, (Katalogi in monografije, ISSN 1318-4407, 42). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2016, str. 285-299, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 9444192]

103. TERŽAN, Biba. Škocjan, kraj na stičišču svetov : povzetek in sklepna beseda = San Canziano, crocevia di culture : sintesi e considerazioni conclusive. V: TERŽAN, Biba, BORGNA, Elisabetta, TURK, Peter. Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu : depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III = Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso : ripostigli delle età del bronzo e del ferro in Slovenia III, (Katalogi in monografije, ISSN 1318-4407, 42). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2016, str. 345-430, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 9445216]

104. TERŽAN, Biba. Škocjan, at the meeting point of worlds : summary and conclusion. V: TERŽAN, Biba, BORGNA, Elisabetta, TURK, Peter. Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu : depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III = Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso : ripostigli delle età del bronzo e del ferro in Slovenia III, (Katalogi in monografije, ISSN 1318-4407, 42). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2016, str. 431-472. [COBISS.SI-ID 9445472]

105. TERŽAN, Biba. Bogenfibeln vom Typ Poiana und verwandte Formen zwischen dem Ostbalkan- und dem Ostalpenraum während der Hallstattzeit. V: ZANOCI, Aurel (ur.). Mensch, Kultur und Gesellschaft von der Kupferzeit bis zur frühen Eisezeit im Nördlichen Eurasien : Beiträge zu Ehren zum 60. Geburtstag von Eugen Sava = Man, culture, and society from the Copper Age until the Early Iron Age in Northern Eurasia : contributions in honour of the 60th anniversary of Eugen Sava, (Tyragetia International, 1). Chişinǎu; Berlin: National Museum of History of Moldova: Freie Univ. Berlin, 2016, str. 337-346, ilustr. [COBISS.SI-ID 62366050]

106. TERŽAN, Biba. Ein Reiterkrieger in kaukasischer Tracht vom Rande der südostalpinen Hallstattkultur. V: SZATHMÁRI, Ildikó (ur.). An der Grenze der Bronze- und Eisenzeit : Festschrift für Tibor Kemenczei zum 75. Geburtstag. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2015, str. 445-457, ilustr. [COBISS.SI-ID 58323042]

107. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko. Early Iron Age barrows in the eyes of complementary archaeological research : case study of Poštela near Maribor (Podravje, Slovenia). V: GUTJAHR, Christoph (ur.), TIEFENGRABER, Georg (ur.). Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen : Akten des 2. Internationalen Symposiums am 10. und 11. Juni 2010 in Wildon [Steiermark / Österreich], (Internationale Archäologie, ISSN 1434-6427, Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress, Bd. 19), (Hengist-Studien, Bd. 3). Rahden (Westf.): M. Leidorf, 2015, str. 61-82, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 58143586]

108. TERŽAN, Biba. Zgodnje latenske prvine v poznem obdobju halštatske kulture na območju Slovenije - kazalci "diplomatskih stikov" v 5.-4. stol. pr. Kr.?. V: ŠTIH, Peter (ur.), TERŽAN, Biba (ur.), SPLICHAL, Slavko (ur.). Zbornik ob stoletnici akad. Antona Vratuše, (Razprave, ISSN 0560-2955, 31). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015, str. 59-87, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 38947885]

109. TERŽAN, Biba, Murgelj, Ida (ilustrator). Stična. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 451-462, zvd., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8936544]

110. KRIŽ, Borut, JEREB, Mojca, TERŽAN, Biba. Novo mesto, Kapiteljska njiva. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 473-484, zvd., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8937056]

111. KRIŽ, Borut, JEREB, Mojca, TERŽAN, Biba. Novo mesto, Kandija. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 485-490, zvd., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8937312]

112. TERŽAN, Biba, TURK, Peter, Grum, Nataša (ilustrator), Svetličič, Vesna (ilustrator). Ostri vrh pri Štanjelu = Ostri vrh near Štanjel. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 603-610, zvd., ilustr., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 8873568]

113. ČREŠNAR, Matija, TERŽAN, Biba. Uvod v radiokarbonsko datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Introduction to the radiocarbon dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 645-660, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8940896]

114. ČREŠNAR, Matija, TERŽAN, Biba. Absolutno datiranje bronaste dobe na Slovenskem = Absolute dating of the Bronze Age in Slovenia. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 661-702, zvd., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8941152]

115. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija. Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem = Attempt at an absolute dating of the Early Iron Age in Slovenia. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 703-724, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8941408]

116. TERŽAN, Biba, Murgelj, Ida (ilustrator). Bemerkungen zu einem Bimetallenen Vollgriffschwert aus der Hallstattzeitlichen Dolenjsko-Gruppe (SO Slowenien). V: BOROFFKA, Nikolaus G. O. (ur.). Carpathian heartlands : studies on the prehistory and history of Transsylvania in European context, decicated to Horia Ciugudean on his 60th birthday = Nucleul Carpatic : studii privind preistoria şi istoria Transilvaniei în context european, dedicate lui Horia Ciugudean la aniversarea a 60 de ani, (Apulum, ISSN 1013-428X, 51), (Apulum. Series Archaeologica & Anthropologica, ISSN 2247-8701, 51). Alba Iulia: Muzeul Naţional al Unirii, 2014, str. 445-456, ilustr. [COBISS.SI-ID 56460898]

117. TERŽAN, Biba, Šmit, Žiga (avtor dodatnega besedila), Kunstelj, Miha (prevajalec), Murgelj, Ida (ilustrator). Prvi med prvimi : o centralnem grobu gomile I na Kapiteljski njivi v Novem mestu = First among firsts : the central grave of tumulus I at the Kapiteljska njiva in Novo mesto. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 251-270, ilustr. [COBISS.SI-ID 37243181]

118. TERŽAN, Biba. Monkodonja - eine bronzezeitliche protourbane Gradina in Istrien. V: SCHIER, Wolfram (ur.), MEYER, Michael (ur.). Vom Nil bis an die Elbe : Forschungen aus fünf Jahrzehnten am Institut für Prähistorische Archäologie der Freien Universität Berlin, (Internationale Archäologie, ISSN 1433-4194, Studia honoraria, Bd. 36). Rahden/Westf.: M. Leidorf, 2014, str. 101-110, ilustr. [COBISS.SI-ID 56456290]

119. TERŽAN, Biba. The western Balkans in the bronze age. V: FOKKENS, Harry (ur.), HARDING, Anthony (ur.). The Oxford handbook of the European Bronze Age. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2013, str. 837-863, ilustr. [COBISS.SI-ID 53794402]

120. TERŽAN, Biba. Wasservogelsymbolik in der älteren Hallstattzeit. V: KOLENDA, Justyna (ur.). Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów. Wyd. 1. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2013, str. 89-107, ilustr. [COBISS.SI-ID 55188834]

121. HÄNSEL, Bernhard, TERŽAN, Biba, MIHOVILIĆ, Kristina. Beile und ihre Teile : Beobachtungen an Funden aus Monkodonja/Istrien. V: ANREITER, Peter (ur.). Archaeological, cultural and linguistic heritage : Festschrift for Erzsébet Jerem in honour of her 70th birthday, (Archaeolingua, ISSN 1215-9239, Vol. 25). Budapest: Archaeolingua alapítvány, 2012, str. 225-247. [COBISS.SI-ID 50398050]

122. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija. Oris preteklosti vzhodnih obronkov Pohorja od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka = History of the Eastern Edges of the Pohorje Mountain Range from Prehistory to the Early Middle Ages. V: ČREŠNAR, Matija, et al. Arheološka pot po Mariboru z okolico : odsek I: Zgornje Radvanje - Spodnje Hoče : vodnik po najdiščih = Archaeological trail of Maribor and its surroundings : section I: Zgornje Radvanje - Spodnje Hoče : guide to sites. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije; Maribor: Društvo mladih raziskovalcev - MRM, 2012, str. 8-23. [COBISS.SI-ID 49015138]

123. TERŽAN, Biba. Musterbilder auf Knochen : ein Element der Identität der Früheisenzeitlichen Füzesabony-Mezőcsát-Kulturgruppe. V: BLAJER, Wojciech (ur.). Peregrinationes Archaeologicae in Asia et Europa : Joanni Chochorowski dedicatae. Wyd. 1. Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, str. 215-227. [COBISS.SI-ID 51507298]

124. TERŽAN, Biba. Sfinga v situlski umetnosti ob severnem Jadranu in njegovem zaledju = The sphinx in Situla Art in the northen Adriatic region and its hinterland. V: MIGOTTI, Branka (ur.), et al. Scripta in honorem Bojan Djurić, (Monografije CPA, 1). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012, str. 169-196. [COBISS.SI-ID 48996450]

125. TERŽAN, Biba. Hallstatt Europe : some aspects of religion and social structure. V: TSETSKHLADZE, Gocha R. (ur.). The Black Sea, Greece, Anatolia and Europe in the first millenium BC, (Colloquia Antiqua, 1). Leuven; Paris; Walpole (MA): Peeters, 2011, str. [233]-264, ilustr. [COBISS.SI-ID 45844834]

126. TERŽAN, Biba. Hallastattzeitliche Kriegereliten an der westlichen Grenze der skythischen Welt. V: LESKOVAR, Jutta (ur.), ZINGERLE, Maria-Christina (ur.). Goldener Horizont : 400 Jahre Nomaden der Ukraine. Linz: Oberösterreichisches Landesmuseen, Schlossmuseum Linz, 2010, str. 86-94, ilustr. [COBISS.SI-ID 42079330]

127. TERŽAN, Biba, HELLMUTH, Anja. Ponovno o zlatem diademu iz Stične = Noch einmal zum golden Diadem aus Stična. V: TURK, Peter (ur.), et al. Stična. 2/2, Gomile starejše železne dobe, = Grabhügel aus der älteren Eisenzeit, Razprave, = Studien, (Katalogi in monografije, ISSN 1318-4407, 38). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2008 [i. e.] 2010, str. 173-188, ilustr. [COBISS.SI-ID 7560544]

128. TERŽAN, Biba. Stiške skice = Stična - Skizzen. V: TURK, Peter (ur.), et al. Stična. 2/2, Gomile starejše železne dobe, = Grabhügel aus der älteren Eisenzeit, Razprave, = Studien, (Katalogi in monografije, ISSN 1318-4407, 38). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2008 [i. e.] 2010, str. 189-325, ilustr. [COBISS.SI-ID 45207138]

129. TERŽAN, Biba, Murgelj, Ida (ilustrator). Eine latèneartige Fremdform im hallstättischen Vače. V: TIEFENGRABER, Georg (ur.), KAVUR, Boris (ur.), GASPARI, Andrej (ur.). Keltske študije II = Studies in Celtic Archaeology : papers in honour of Mitja Guštin, (Protohistoire Européenne, 11). Montagnac: Éditions Monique Mergoil, 2009, str. 85-99, ilustr. [COBISS.SI-ID 39174242]

130. TERŽAN, Biba, Murgelj, Ida (ilustrator). Kaukasisches Symbolgut in Südosteuropa - Bemerkungen zu Goldfibeln von Michałków - Fokoru - Dalj. V: APAKIDZE, Joni (ur.), GOVEDARICA, Blagoje (ur.), HÄNSEL, Bernhard (ur.). Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000-500 v. Chr.) : Kommunikationsebenen zwischen Kaukasus und Karpaten, (Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Bd. 25). Rahden/Westf.: "Marie Leidorf", 2009, str. 190-216. [COBISS.SI-ID 40384866]

131. TERŽAN, Biba, HELLMUTH, Anja. Le amazzoni, donne-arcieri e principesse della steppa. V: BONORA, Gian Luca (ur.), MARZATICO, Franco (ur.). Ori dei cavalieri delle steppe : collezioni dai musei dell'Ucraina. Cinisello Balsamo (Milano): Silvana, 2007, str. 154-167. [COBISS.SI-ID 35086946]

132. TERŽAN, Biba. Pripoved situlske umetnosti z Magdalenske gore pri Šmarju. V: MÜLLER, Jakob (ur.). Šmarska knjiga : jubilejna monografija ob 500-letnici šolstva v Šmarju. Šmarje-Sap: Kulturno-raziskovalno društvo Turenček, 2007, str. 81-90, ilustr. [COBISS.SI-ID 26463021]

133. TERŽAN, Biba, GABROVEC, Stane. Gomila 125 : izkopavanje A. Goetzeja 1906 = Grabhügel 125 : Grabung A. Goetze, 1906. V: TURK, Peter (ur.), GABROVEC, Stane. Stična. 2/1, Gomile starejše železne dobe, = Grabhügel aus der älteren Eisenzeit : katalog, (Katalogi in monografije, 37). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2006, str. 226-262. [COBISS.SI-ID 34535778]

134. TERŽAN, Biba. Gomila 52 : gomila IV po vojvodinji Mecklenburški = Grabhügel 52 : Grabhügel IV nach Herzogin von Mecklenburg. V: TURK, Peter (ur.), GABROVEC, Stane. Stična. 2/1, Gomile starejše železne dobe, = Grabhügel aus der älteren Eisenzeit : katalog, (Katalogi in monografije, 37). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2006, str. 263-269, ilustr. [COBISS.SI-ID 34536034]

135. TERŽAN, Biba. Metamorphose - eine Vegetationsgottheit in der Spätbronzezeit. V: HOREJS, Barbara (ur.), et al. Interpretationsraum Bronzezeit : Bernhard Hänsel von seinen Schülern gewidmet, (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Bd. 121). Bonn: R. Habelt, 2005, str. [241]-261, ilustr. [COBISS.SI-ID 30432098]

136. TERŽAN, Biba. L'aristocrazia femminile nella prima età del Ferro. V: MARZATICO, Franco (ur.), GLEIRSCHER, Paul (ur.). Guerrieri, principi ed eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all'Alto Medioevo : [Trento, Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, 19 giugno - 7 novembre 2004]. Trento: Provincia Autonoma di Trento: Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, 2004, str. 221-229, risbe, fotogr. [COBISS.SI-ID 513000575]

137. TERŽAN, Biba. Obolos - mediterrane Vorbilder einer prämonetären "Währung" der Hallstattzeit?. V: HÄNSEL, Bernhard (ur.). Parerga praehistorica : Jubiläumsschrift zur prähistorischen Archäologie ; 15 Jahre UPA, (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Bd. 100). Bonn: Habelt, 2004, str. 161-202. [COBISS.SI-ID 28170850]

138. TERŽAN, Biba, MIHOVILIĆ, Kristina, HÄNSEL, Bernhard. Eine älterbronzezeitliche befestige Siedlung von Monkodonja bei Rovinj in Istrien. V: KÜSTER, Hansjörg (ur.), LANG, Amei (ur.), SCHAUER, Peter (ur.). Archäologische Forschungen in urgeschichtlichen Siedlungslandschaften : Festschrift für Georg Kossack zum 75.Geburstag, (Regensburger Beiträge zur Prähistorischen Archäologie, Bd. 5). Regensburg: Universitätsverlag; Bonn: in Kommission R. Habelt, 1998, str. 155-184. [COBISS.SI-ID 7552354]

139. TERŽAN, Biba. Auswirkungen des skythisch geprägten Kulturkreises auf die hallstattzeitlichen Kulturgruppen Pannoniens und des Ostalpenraumes. V: Das Karpatenbecken und die Osteuropäische Steppe : Nomadenbewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlichen Metallzeiten (4000-500 v. Chr.), (Südosteuropa-Schriften, ISSN 0723-1725, Bd. 20). München-Rahden: Leidorf, 1998, str. 511-512, ilustr. (str. 560). [COBISS.SI-ID 734560]

140. TERŽAN, Biba. Heros der Hallstattzeit : Beobachtungen zum Status an Gräbern um das Caput Adriae. V: HÄNSEL, Bernhard (ur.), et al. Hrónos : Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen Nord- und Südosteuropa : Festschrift für Bernhard Hänsel, (Internationale Archäologie, Studia honoraria, Bd. 1). Espelkamp: Marie Leidorf GmbH, 1997, str. 653-669, ilustr. [COBISS.SI-ID 5088301]

141. TERŽAN, Biba. Urnenfelderzeitliche Halsringe zwischen der nördlichen Adria und Südpolen. V: CHOCHOROWSKI, Jan (ur.). Problemy epoki brazu i wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej : ksiega jubileuszowa poświecona Markowi Gedlowi w sześćdziesiata roczniçe urodzin i czterdziestolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków: Oficyna Cracovia, 1996, str. 489-501, ilustr. [COBISS.SI-ID 15468386]

142. TERŽAN, Biba. Some thoughts about the social status of craftsmen in the early Iron Age of Southeast Europe. V: Ancient mining and metallurgy in Southeast Europe : international symposium Donji Milanovac, May 20-25, 1990, (Posebna izdanja, br. 27). Belgrade: Archaeological Institute; Bor: Museum of Mining and Metallurgy, 1995, str. 189. [COBISS.SI-ID 5103405]

143. TERŽAN, Biba. Das Land der Medeia?. V: Beiträge zur Kulturgeschichte Vorderasiens : Festschrift für Rainer Michael Boehmer. Mainz, 1995, str. 627-637, ilustr. [COBISS.SI-ID 5103149]

144. TERŽAN, Biba (avtor dodatnega besedila). Sklepna beseda = Conclusion. V: TERŽAN, Biba (ur.). Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem = Hoards and individual metal finds from the eneolithic and bronze ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 29; 30). Ljubljana: Narodni muzej, 1995-1996, str. 243-258. [COBISS.SI-ID 3276386]

145. TERŽAN, Biba. Handel und soziale Oberschichten im früheisenzeitlichen Südosteuropa. V: HÄNSEL, Bernhard (ur.). Handel, Tausch und Verkehr im Bronze- und früheisenzeitlichen Südosteuropa, (Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, 11). Berlin; München: Südosteuropa-Gesellschaft, 1995, str. 81-159, ilustr. [COBISS.SI-ID 5095213]

146. TERŽAN, Biba. Überlegungen zum sozialen Status des Handwerkers in der frühen Eisenzeit Südosteuropas. V: DOBIAT, Claus (ur.). Festschrift für Otto-Herman Frey zum 65. Geburtstag, (Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte, ISSN 0724-4304, 16). Marburg: Hitzeroth, 1994, str. 659-669, ilustr. [COBISS.SI-ID 5094189]

147. TERŽAN, Biba. Fibel und Fibeltracht. Bronzezeit und ältere Eisenzeit im östlichen Mitteleuropa, Bezienhungen zum Mittelmeergebiet. V: BECK, Heinrich (ur.). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 2., völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Aufl. Berlin; New York: W. de Gruyter, 1973-<1998>, bd. 8: Euhemerismus - Fichte, str. 444-456. [COBISS.SI-ID 5093677]

148. TERŽAN, Biba. Sonde 9, 18 in 19 na prečnem nasipu gradišča = Die Schnitte 9, 18 und 19 im Querwall der Befestigungsanlage. V: GABROVEC, Stane. Stična. 1, Naselbinska izkopavanja, = Siedlungsausgrabungen, (Katalogi in monografije, 28). Ljubljana: Narodni muzej, 1994, str. 120-137. [COBISS.SI-ID 5094445]

149. TERŽAN, Biba. Beobachtungen zu den ältereisenzeitlichen Bestattungssitten im mittleren und südostalpinen Raum. V: METZGER, Ingrid R. (ur.), GLEIRSCHER, Paul (ur.). Die Räter = I Reti, (Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer). Bozen = Bolzano: Athesia, 1992, Str. 451-474, ilustr. [COBISS.SI-ID 15440994]

150. TERŽAN, Biba. Obredi in verovanje = Rituals and religion. V: TRAMPUŽ OREL, Neva (ur.), TERŽAN, Biba (ur.), SVOLJŠAK, Drago (ur.). Bronasta doba na Slovenskem : 18.-8. st. pr.n.š.. Ljubljana: Narodni muzej, 1987, str. 65-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 15512930]

151. TERŽAN, Biba. Ruška prazgodovina. V: TERŽAN, Josip (ur.). Ruška kronika. [Ruše: Krajevna skupnost], 1985, Str. 27-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 15440482]

152. TERŽAN, Biba. Posodje v grobovih halštatskih veljakov na Dolenjskem. V: BLAŽON, Marjan (ur.). Zbornik posvečen Stanetu Gabrovcu ob šestdesetletnici, (Situla, 20-21). Ljubljana: Narodni muzej, 1980, str. 343-352, ilustr. [COBISS.SI-ID 15475554]

153. GUŠTIN, Mitja, TERŽAN, Biba. Beiträge zu den vorgeschichtlichen Beziehungen zwischen dem Südostalpengebiet, dem nordwestlichen Balkan und dem südlichen Pannonien im 5. Jahrhundert. V: MARKOTIC, Vladimir (ur.). Ancient Europe and the Mediterranean : studies presented in honour of Hugh Hencken. Warminster (England): Aris & Phillips, cop. 1977, str. 77-89, ilustr. [COBISS.SI-ID 15440226]

154. TERŽAN, Biba. Halštatske gomile iz Brusnic na Dolenjskem. V: GUŠTIN, Mitja (ur.). Varia archaeologica, (Posavski muzej Brežice, knj. 1). Brežice: Posavski muzej, 1974, str. 31-66, ilustr. pril., skice. [COBISS.SI-ID 15467106]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

155. MIHOVILIĆ, Kristina, HÄNSEL, Bernhard, TERŽAN, Biba. Monkodonja Rovigno (Croazia). V: PICCOLI, Adalberto (ur.). Enigma : un antico processo di interazione europea: le Tavolette Enigmatiche : =an ancient european interaction: the Enigmatic Tablets. Cavriana: Museo Archeologico dell'Alto Mantoano, Gruppo Archeologico, 2011, str. 131-136. [COBISS.SI-ID 47113570]

 

156. MIHOVILIĆ, Kristina, HÄNSEL, Bernhard, MATOŠEVIĆ, Damir, TERŽAN, Biba. Gradina Monkodonja - Moncodogno i nekropola tumula Mušego - Mon Sego = The Monkodonja - Moncodogno Hillfort and the Mušego - Mon Sego necropolis of tumuli. V: MIHELIĆ, Sanjin (ur.), BALEN, Jacqueline. Arheologija i turizam u Hrvatskoj = Archaeology and tourism in Croatia. Zagreb: Arheološki muzej, 2009, str. 106-121. [COBISS.SI-ID 38863714]

 

157. TERŽAN, Biba. Prazgodovinski predmeti. V: KIRIGIN, Branko. Otok Vis v helenizmu. Ljubljana: Narodni muzej, 1986, Str. 19-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 15512162]

 

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

158. TERŽAN, Biba. Osthallstattraum. V: WITTKE, Anne-Maria (ur.). Frühgeschichte der Mittelmeerkulturen : historisch-archäologisches Handbuch, (Der neue Pauly. Supplemente, Bd. 10). Stuttgart: J.B. Metzler, 2015, stopl. 237-246. [COBISS.SI-ID 59284066]

 

159. TERŽAN, Biba. Westlicher Teil : Illyren. V: WITTKE, Anne-Maria (ur.). Frühgeschichte der Mittelmeerkulturen : historisch-archäologisches Handbuch, (Der neue Pauly. Supplemente, Bd. 10). Stuttgart: J.B. Metzler, 2015, stopl. 416-427. [COBISS.SI-ID 59284322]

 

160. TERŽAN, Biba. Negau (Negova), Slowenien : Benedikt. V: SIEVERS, Susanne (ur.), URBAN, Otto H. (ur.), RAMSL, Peter C. (ur.). Lexikon zur keltischen Archäologie, (Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 73). Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2012, str. 1357-1359. [COBISS.SI-ID 51124066]

161. TERŽAN, Biba. Stična, Slowenien : Grosuplje. V: SIEVERS, Susanne (ur.), URBAN, Otto H. (ur.), RAMSL, Peter C. (ur.). Lexikon zur keltischen Archäologie, (Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 73). Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2012, str. 1782-1783. [COBISS.SI-ID 50916450]

162. TERŽAN, Biba. Vače, Slowenien : Litija. V: SIEVERS, Susanne (ur.), URBAN, Otto H. (ur.), RAMSL, Peter C. (ur.). Lexikon zur keltischen Archäologie, (Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 73). Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2012, str. 1903-1904. [COBISS.SI-ID 50916962]

163. TERŽAN, Biba. Valična vas, Slowenien : Žužemberk. V: SIEVERS, Susanne (ur.), URBAN, Otto H. (ur.), RAMSL, Peter C. (ur.). Lexikon zur keltischen Archäologie, (Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 73). Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2012, str. 1907-1908. [COBISS.SI-ID 50916194]

164. TERŽAN, Biba. Stična. V: BECK, Heinrich (ur.). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 2., völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Aufl. Berlin; New York: W. de Gruyter, 1973-<1998>, bd. 29, str. 625-630. [COBISS.SI-ID 31346530]

165. TERŽAN, Biba. Turk, Peter. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 16: Dodatek A-Ž; Kazalo, str. 202. [COBISS.SI-ID 20450349]

166. TERŽAN, Biba. Novo mesto. V: BECK, Heinrich (ur.). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 2., völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Aufl. Berlin; New York: W. de Gruyter, 1973-<1998>, 21, str. 436-440. [COBISS.SI-ID 29385314]

167. TERŽAN, Biba. Vače, Arheologija. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, knj. 14: U-We, str. 123-124, ilustr. [COBISS.SI-ID 15520098]

168. TERŽAN, Biba. Valična vas, Arheologija. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, knj. 14: U-We, str. 129-130, ilustr. [COBISS.SI-ID 15520354]

169. TERŽAN, Biba, KOLŠEK, Vera, KNIFIC, Timotej. Štajerska, Arheologija. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 13: Š-T, str. 129-131. [COBISS.SI-ID 1102688]

170. TERŽAN, Biba. Ruše, Arheologija. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, knj. 10: Pt-Savn, str. 359, ilustr. [COBISS.SI-ID 15520610]

171. TERŽAN, Biba, PERKO, Verena, KNIFIC, Timotej, SIMIČ, Vladimir. Pokopavanje. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 9: Plo-Ps, str. 54-56, fotogr. [COBISS.SI-ID 3737901]

172. TERŽAN, Biba, Žontar, Bogo (ilustrator). Poštela, Arheologija. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 9: Plo-Ps, str. 187, skica. [COBISS.SI-ID 7590754]

173. TERŽAN, Biba. Etruščanske najdbe. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, knj. 3: Eg-Hab, str. 68-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 15520866]

174. TERŽAN, Biba, SLAPŠAK, Božidar, VIČIČ, Boris. Fibula. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, knj. 3: Eg-Hab, str. 104. [COBISS.SI-ID 15516770]

175. TERŽAN, Biba. Gradišče. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, knj. 3: Eg-Hab, str. 365. [COBISS.SI-ID 15521378]

176. TERŽAN, Biba, KOS, Peter. Depojska najdba, Novčne depojske najdbe. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, knj. 2: Ce-Ed, str. 234-235, fotogr. [COBISS.SI-ID 8994093]

177. TERŽAN, Biba. Dobrnič, Arheologija. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, knj. 2: Ce-Ed, str. 277. [COBISS.SI-ID 15519586]

178. TERŽAN, Biba. Dolenjske Toplice, Arheologija. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, knj. 2: Ce-Ed, str. 294, ilustr. [COBISS.SI-ID 15519842]

179. TERŽAN, Biba. Apulska keramika. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, knj. 1: A-Ca, str. 94. [COBISS.SI-ID 15515746]

180. TERŽAN, Biba. Bakrena doba. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 1: A-Ca, str. 171-172, ilustr., preglednica. [COBISS.SI-ID 8988717]

181. TERŽAN, Biba. Brezje pri Trebelnem. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, knj. 1: A-Ca, str. 368, ilustr. [COBISS.SI-ID 15516258]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

182. TERŽAN, Biba. Siegfried Kurz: Bestattungsbrauch in der westlichen Hallstattkultur. Tübinger Schriften zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 2. Waxmann Verlag, Münster, New York, München, Berlin 1997. 327 str. Praehistorische Zeitschrift, ISSN 0079-4848, 2001, 76. 2, str. 237-239. [COBISS.SI-ID 29326946], [SNIP]

 

183. TERŽAN, Biba. Helga van den Boom: Keramische Sondergruppen der Heuneburg. Daniela Fořt-Linksfeiler: Die Schüsseln und Schalen der Heuneburg. Mainz am Rhein, 1989. Helga van den Boom: Grossgefässe und Töpfe der Heuneburg. Mainz am Rhein, 1991. Praehistorische Zeitschrift, ISSN 0079-4848, 1994, bd. 69, h. 1, str. 130-133. [COBISS.SI-ID 5099309], [SNIP]

 

184. TERŽAN, Biba. Temeljno arheološko delo : Stane Gabrovec: Stična I., naselbinska izkopavanja ..., Katalogi in monografije 28, Narodni muzej Ljubljana, 1994. Razgledi, ISSN 1318-0401, 14. okt. 1994, leto 3, št. 19(1026), str. 27. [COBISS.SI-ID 10186029]

185. TERŽAN, Biba. Markus Egg, Italische Helme. Germania, ISSN 0016-8874, 1989, jg. 67, halbbd. 2, str. 614-620. [COBISS.SI-ID 15509858]

186. TERŽAN, Biba. O bronasti dobi, tudi na Slovenskem = a bronzkorszakról szlovén vidéken. V: SVOLJŠAK, Drago. Bronasta doba v Sloveniji = Bronzkorszak Szlovéniában, (Lendavski zvezki, 8). Lendava: Kulturna skupnost občine, 1986, str. 14-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 15513442]

187. TERŽAN, Biba. Svetozarevo v maju. Arheo, ISSN 0351-5958, 1984, št. 4, str. 35. [COBISS.SI-ID 15510370]

188. TERŽAN, Biba. Kelti v Cankarjevih termah. Arheo, ISSN 0351-5958, 1984, št. 4, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 15510626]

189. TERŽAN, Biba. Ivan Šprajc, O razmerju med arheologijo in etnologijo, Ljubljana 1982, 100 str. (Knjižnica Glasnika SED 5). Arheo, ISSN 0351-5958, 1983, št. 3, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 15508578]

190. TERŽAN, Biba. Arheologija danas. Dometi VIX/5, Rijeka 1981, 111 str. Arheo, ISSN 0351-5958, 1981, št. 2, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 15483234]

191. TERŽAN, Biba. Še ob rob razstavi Most na Soči 1880-1980 : sto let arheoloških raziskovanj. Arheo, ISSN 0351-5958, 1981, št. 2, str. 67-68. [COBISS.SI-ID 15513698]

192. TERŽAN, Biba. Ludwig Pauli, Studien zur Golasecca-Kultur, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung 19, Ergänzungsheft, Heidelberg 1971. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 1973, [Št.] 24, str. 916-919. [COBISS.SI-ID 12022573]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

193. TERŽAN, Biba, KRUH, Ana. Uvod v katalog = Einleitung. V: TURK, Peter (ur.), GABROVEC, Stane. Stična. 2/1, Gomile starejše železne dobe, = Grabhügel aus der älteren Eisenzeit : katalog, (Katalogi in monografije, 37). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2006, str. 11-13, risbe. [COBISS.SI-ID 34536290]

 

194. TERŽAN, Biba (avtor dodatnega besedila). Spremna beseda = Preface. V: TERŽAN, Biba (ur.). Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem = Hoards and individual metal finds from the eneolithic and bronze ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 29; 30). Ljubljana: Narodni muzej, 1995-1996, str. 7-12. [COBISS.SI-ID 3275874]

 

195. TERŽAN, Biba. Kolokvij - bronasta doba v Sloveniji : Lendava, 12.-15. november 1986. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 1988-1989, [Št.] 39/40, str. 111-114. [COBISS.SI-ID 7828013]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

196. HÖFLER, Janez, MUROVEC, Barbara, KRANJC, Andrej, STANČIČ, Zoran, KOKOLE, Stanko, DULAR, Janez, TERŽAN, Biba, ŠAŠEL KOS, Marjeta, TELBAN, Borut, LUTHAR, Oto, MIHELIČ, Darja, KOKOLE, Metoda, CIGLENEČKI, Slavko, ULE, Andrej, KRIŽNAR, Naško, PRELOVŠEK, Damjan. Mednarodno sodelovanje v humanistiki, Razprava. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Za odprto znanost. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, str. 72-79. [COBISS.SI-ID 21986605]

 

 

 

1.25 Drugi sestavni deli

197. ČREŠNAR, Matija, TERŽAN, Biba, TURK, Peter. Gabrovčev dan : poklon arheologu, muzealcu, profesorju in akademiku. Arheo, ISSN 0351-5958, 2016, št. 33, str. 95-96. [COBISS.SI-ID 64691810]

 

198. BORGNA, Elisabetta, TERŽAN, Biba, TURK, Peter, GIRELLI, Daniele, MAGGI, Paola. Katalog najdb = Catalogo degli oggetti. V: TERŽAN, Biba, BORGNA, Elisabetta, TURK, Peter. Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu : depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III = Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso : ripostigli delle età del bronzo e del ferro in Slovenia III, (Katalogi in monografije, ISSN 1318-4407, 42). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2016, str. 527-673. [COBISS.SI-ID 9445728]

 

199. TERŽAN, Biba. Stane Gabrovec : (1920-2015). Godišnjak, Centar za balkanološka ispitivanja, Centre d'etudes balkaniques, Zentrum für Balkanforschungen, ISSN 0350-0020. Print, 2015, knj. 44, str. 319-320, portret. [COBISS.SI-ID 63430242]

200. TERŽAN, Biba. Paul Gleirscher. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374-0315, 2015, knj. 66, str. 228-230, portret. [COBISS.SI-ID 39948589]

201. TERŽAN, Biba. Stane Gabrovec : (1920-2015). Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374-0315, 2015, knj. 66, str. 285-289, portret. [COBISS.SI-ID 39944493]

202. TERŽAN, Biba. Hermann Müller-Karpe : (1925-2013). Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374-0315, 2014, knj. 65, str. 217-219, portret. [COBISS.SI-ID 38701613]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

203. HÄNSEL, Bernhard, MIHOVILIĆ, Kristina, TERŽAN, Biba, Gerling, Claudia (avtor dodatnega besedila), Gavranović, Mario (prevajalec). Monkodonja : istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre = Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Knj. 1. = Teil 1, Iskopavanje i nalazi građevina, =Die Grabung und der Baubefund, (Monografije i katalozi, 25). Pula: Arheološki muzej Istre, 2015. 588 str., ilustr., zvd. ISBN 978-953-6153-92-3. ISBN 978-953-6153-92-3. [COBISS.SI-ID 38898733]

 

 
 

204. MIHOVILIĆ, Kristina, HÄNSEL, Bernhard (avtor, fotograf), TERŽAN, Biba (avtor, prevajalec), MATOŠEVIĆ, Damir (avtor, fotograf), KOVAČIĆ, Željko, Braasch, Otto (fotograf), Morović, Enzo (fotograf), Pasternak, Rainer (fotograf), Thiel, Oliver (fotograf), Urankar, Rafko (fotograf), Barbić, Marina (prevajalec), Drandić-Žgomba, Daniela (prevajalec), Ilgo, Miloš (prevajalec), Papić, Etta (prevajalec). Monkodonja i Mušego : izložba Rovinj, Zavičajni muzej Grada Rovinja 18.06.-30.09.2009., (Katalog, 79). Pula: Arheološki muzej Istre, 2009. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 40379490]

205. SVOLJŠAK, Drago (avtor, fotograf, prevajalec), POGAČNIK, Ana, TERŽAN, Biba, BARTOSIEWICZ, László, Jerin, Katarina (prevajalec), Smith-Demo, Barbara (prevajalec), Tepina, Borko (grafični oblikovalec). Tolmin, prazgodovinsko grobišče II : razprave = Tolmin, the prehistoric cemetery II : treatises, (Katalogi in monografije, 35). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2002. 139 str., ilustr. ISBN 961-6169-25-4. [COBISS.SI-ID 122267136]

Article has an altmetric score of 1
 

206. TERŽAN, Biba, Smith-Demo, Barbara (prevajalec), Tomazo-Ravnik, Tatjana (avtor dodatnega besedila), Šercelj, Alojz (avtor dodatnega besedila). Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem = The Early Iron Age in Slovenian Styria, (Katalogi in monografije, 25). Ljubljana: Narodni muzej, 1990. 459 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17449728]

207. TERŽAN, Biba, LO SCHIAVO, Fulvia, TRAMPUŽ OREL, Neva, Gabrovec, Stane (avtor dodatnega besedila), Žgur, Adela (prevajalec), Božič, Dragan (prevajalec), Svoljšak, Drago (avtor dodatnega besedila), Szombathy, Josef (drugo). Most na Soči = (S. Lucia). 2, Szombathyjeva izkopavanja, = Die Ausgrabungen von J. Szombathy, (Katalogi in monografije, 23/1; 23/2). Ljubljana: Narodni muzej, 1984-1985. 2 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 4700978]

 

2.02 Strokovna monografija

208. MIHOVILIĆ, Kristina, TERŽAN, Biba, HÄNSEL, Bernhard, MATOŠEVIĆ, Damir, BECKER, Cornelia. Rovinj i okolica prije Rima = Rovigno e dintorni prima dei Romani = Rovinj und seine Umgebung vor den Römern. Kiel: Oetker-Voges, [2002]. 68 str., [4] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 8299057]

 

 

 

2.08 Doktorska disertacija

209. TERŽAN, Biba, Gabrovec, Stane (mentor). Starejša železna doba na slovenskem Štajerskem : disertacija. Ljubljana: [L. Teržan], 1986. 435 f., 27 zvd., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 36984674]

 

 

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

210. TERŽAN, Biba. Arheometrične raziskave prazgodovinskega bakra in brona : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja. Ljubljana: Narodni muzej, 1997. [16] f. [COBISS.SI-ID 104975104]

 

 

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

211. TUŠAR, Magda (avtor, oseba, ki intervjuva), TURK, Peter (avtor, intervjuvanec), TERŽAN, Biba (avtor, intervjuvanec). Brezno arheoloških ugank, (Kulturni fokus). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. https://radioprvi.rtvslo.si/2017/02/kulturni-fokus-79/. [COBISS.SI-ID 9651296]

 

 

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

212. Archaeologia Adriatica. Teržan, Biba (gostujoči urednik 2007-). Zadar: Sveučilište, 2007-. ISSN 1846-4807. [COBISS.SI-ID 512545066]

 

 

213. Arheološki vestnik. Teržan, Biba (član uredniškega odbora 1993-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1950-. ISSN 0570-8966. http://av.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 6431490]

 

214. Katalogi in monografije. Teržan, Biba (član uredniškega odbora 2000-). Ljubljana: Narodni muzej, 1970-. ISSN 1318-4407. [COBISS.SI-ID 32293888]

215. Il Mar Nero. Teržan, Biba (član uredniškega odbora 1994-). Roma: Edizioni Quasar di Severina Tognon; Paris: Editions de la Maison des sciences de l'homme., 1994-. ISSN 1125-3878. [COBISS.SI-ID 36479586]

216. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie. Teržan, Biba (član uredniškega odbora 1997-). Bonn: R. Habelt, [198-]-. [COBISS.SI-ID 3388256]

217. ŠTIH, Peter (urednik), TERŽAN, Biba (urednik), SPLICHAL, Slavko (urednik), Vratuša, Anton (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena). Zbornik ob stoletnici akad. Antona Vratuše, (Razprave, 31). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-268-041-1. [COBISS.SI-ID 280556032]

 
 

218. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, TERŽAN, Biba (urednik), ČREŠNAR, Matija (urednik), Maver, Andreja (prevajalec), Kunstelj, Miha (prevajalec), Guštin, Mitja (recenzent), Slapšak, Božidar (recenzent). Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. 776 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 274146816]

 
 

219. HOREJS, Barbara (urednik), JUNG, Reinhard (urednik), KAISER, Elke (urednik), TERŽAN, Biba (urednik), Hänsel, Bernhard (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena). Interpretationsraum Bronzezeit : Bernhard Hänsel von seinen Schülern gewidmet, (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Bd. 121). Bonn: R. Habelt, 2005. 618 str., ilustr. ISBN 3-7749-3378-2. [COBISS.SI-ID 30431330]

 
 

220. HÄNSEL, Bernhard (urednik), DUNKELMANN, Marie-Luise (urednik), METZNER-NEBELSICK, Carola (urednik), PETER-RÖCHER, Heidi (urednik), ROEDER, Manfred (urednik), TERŽAN, Biba (urednik), Hänsel, Bernhard (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena). Hrónos : Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen Nord- und Südosteuropa : Festschrift für Bernhard Hänsel, (Internationale Archäologie, Studia honoraria, Bd. 1). Espelkamp: Marie Leidorf GmbH, 1997. 827 str., ilustr. ISBN 3-89646-381-0. [COBISS.SI-ID 5421101]

 
 

221. TERŽAN, Biba (urednik), Smith-Demo, Barbara (prevajalec), Mason, Phil (prevajalec), Kjuder, Katja (prevajalec), Murgelj, Ida (ilustrator), Tecco Hvala, Sneža (ilustrator). Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem = Hoards and individual metal finds from the eneolithic and bronze ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 29; 30). Ljubljana: Narodni muzej, 1995-1996. 2 zv. (413; 281 str.), ilustr. ISBN 961-6169-04-1. ISBN 961-6169-05-X. [COBISS.SI-ID 61799680]

 
 

222. KASTELIC, Jože, DJURIĆ, Bojan (urednik, avtor dodatnega besedila), KNIFIC, Timotej (urednik), SLAPŠAK, Božidar (urednik), TERŽAN, Biba (urednik). Iosephi Kastelic opera selecta. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 1988. 267 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7253760]

223. TRAMPUŽ OREL, Neva (urednik), TERŽAN, Biba (urednik), SVOLJŠAK, Drago (urednik), GOMBAČ, Boris M. (avtor dodatnega besedila, glavni urednik), Lauko, Tomaž (fotograf), Rehar, Igor (ilustrator), Tecco Hvala, Sneža (ilustrator), Smith-Demo, Barbara (prevajalec), Ravnik-Toman, Barbara (prevajalec), Dular, Anja (prevajalec). Bronasta doba na Slovenskem : 18.-8. st. pr.n.š.. Ljubljana: Narodni muzej, 1987. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5244160]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

224. GERBEC, Teja, Teržan, Biba (mentor). Nižinska poselitev Severovzhodne Slovenije v starejši železni dobi, primer Hotinja vas : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Gerbec], 2014. 193 str., [177] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 277564928]

 

225. ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, Teržan, Biba (mentor), Turk, Peter (somentor), Murgelj, Ida (ilustrator). Žarna nekropola v Ljubljani in preobrazba ljubljanske skupine na prehodu iz bronaste v železno dobo : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Škvor Jernejčič], 2014. 2 zv. (XIV, 310 f.; 148, 164 f.), ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 8903520]

 

226. VOJAKOVIĆ, Petra, Teržan, Biba (mentor). Prazgodovinska Emona : novo odkrita protourbana naselbina na Prulah in njeno mesto v času in prostoru : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Vojaković], 2013. 2 zv. (384; 425 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 53755490]

227. URANKAR, Rafko, Teržan, Biba (mentor), Orel, Boris (somentor). Arheometrične raziskave kovinskih izdelkov in polizdelkov iz bronaste dobe ter rude na Slovenskem : doktorska disertacija. Kamnik: [R. Urankar], 2012. 93 f., [100] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 269977344]

228. CESTNIK, Vojka, Teržan, Biba (mentor). Obročast nakit starejše železne dobe na Dolenjskem : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Cestnik], 2011. 2 zv. (705 str., [50], 131 f. pril.), ilustr. [COBISS.SI-ID 256051456]

229. TECCO HVALA, Sneža, Teržan, Biba (mentor). Železnodobna nekropola Magdalenske gore : grobni običaji in družbena struktura : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Tecco Hvala], 2011. 321 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 48621410]

230. PAVLIN, Primož, Teržan, Biba (mentor). Bronastodobni jezičastoročajni srpi v jugovzhodni Evropi : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Pavlin], 2010. 2 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 254448896]

231. BLEČIĆ KAVUR, Martina, Teržan, Biba (mentor). Železna doba na Kvarnerju = The Iron Age at Kvarner region : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Blečić Kavur], 2010. 2 zv. (421 f.; f. 399-678, 57 f. pril.), ilustr. [COBISS.SI-ID 268886528]

232. BLEČIĆ KAVUR, Martina, Teržan, Biba (mentor). Željezno doba na Kvarneru : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Blečić Kavur], 2010. 2 zv. (678 f., 57 f. pril.), ilustr. [COBISS.SI-ID 253923840]

233. GRAHEK, Lucija, Teržan, Biba (mentor), Dular, Janez (somentor). Keramika iz železnodobne utrjene naselbine - gradišča Cvinger nad Virom pri Stični : tipološka, tehnološka in kronološka analiza : (doktorska disertacija). V Ljubljani: [L. Grahek], 2009. 2 zv. (315; 96, [95], 186 f.), ilustr. [COBISS.SI-ID 251615488]

234. MELE, Marko, Teržan, Biba (mentor). Naselbini Hajndl in Ormož v pozni bronasti in zgodnji železni dobi : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Mele], 2009. 2 zv. (XII, 251 f.; VI, 154, 31 str.), ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 247873792]

235. ČREŠNAR, Matija, Teržan, Biba (mentor). Rogoza pri Mariboru in njeno mesto v bronasti in starejši železni dobi Podravja : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Črešnar], 2009. X, 433 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39035490]

236. PLETERSKI, Andrej, Teržan, Biba (mentor), Knific, Timotej (somentor). Grobišče kot nosilec arheoloških informacij - primer Altenerding : doktorat. Ljubljana: [A. Pleterski], 2002. 258 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 21779042]

237. VELUŠČEK, Anton, Teržan, Biba (mentor), Čufar, Katarina (recenzent). Srednja bakrena doba v osrednji Sloveniji : [doktorat]. Ljubljana: [A. Velušček], 2001. 156 f., pril. [COBISS.SI-ID 18027053]

238. TRAMPUŽ OREL, Neva, Teržan, Biba (mentor). Arheometalurške raziskave kovinskih izdelkov iz pozne bronaste dobe na Slovenskem : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Trampuž Orel], 2000. [VIII], 133 f., [46] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1914976]

239. TURK, Peter, Teržan, Biba (mentor). Depoji pozne bronaste dobe med panonskim in apeninskim prostorom : disertacija. Ljubljana: [P. Turk], 2000. VI, 211 f., tabele. [COBISS.SI-ID 109951232]

240. MIHOVILIĆ, Kristina, Teržan, Biba (mentor). Starije željezno doba Istre : disertacija. Ljubljana: [K. Mihovilić], 2000. 319 str., 142 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 14093154]

 

Mentor pri magistrskih delih

241. PETERLE UDOVIČ, Pavla, Teržan, Biba (mentor). Pojav in uporaba železa v starejši železni dobi na Slovenskem : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Peterle-Udovič], 2011. 2 zv. (296 f., 143 f. pril.), ilustr., zvd., tabele. [COBISS.SI-ID 48373346]

 

242. MURGELJ, Ida, Teržan, Biba (mentor). Srednja bronasta doba na Dolenjskem - primer Podsmreka : Magistrsko delo. Ljubljana: [I. Murgelj], 2008. 167 f., 125 tabel + 21 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 38123106]

 

243. PAVLIN, Primož, Teržan, Biba (mentor). Bronastodobni srpi na področju Slovenije, Panonije in na zahodnem Balkanu : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Pavlin], 2001. 105 str., 82 kart, 18 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 16625506]

244. VELUŠČEK, Anton, Teržan, Biba (mentor), Čufar, Katarina (somentor), Gabrovec, Stane (recenzent). Metodologija naselbinskih raziskovanj na barjanskih tleh : magistrska naloga. Ljubljana: [A. Velušček], 1997. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 383369]

245. TURK, Peter, Teržan, Biba (mentor), Gabrovec, Stane (član komisije za zagovor), Guštin, Mitja (član komisije za zagovor). Depo iz Mušje jame pri Škocjanu : magistrska naloga. Ljubljana: [P. Turk], 1994. III, 185 str., [69] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3733602]

 

Mentor pri diplomskih delih

246. BOČAJ, Uroš, Teržan, Biba (mentor). Arheološka topografija Šavrinskega gričevja : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Bočaj], 2016. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 61965922]

 

247. MARŠANIĆ, Dario, Teržan, Biba (mentor). Bronastodobna keramika iz jame Loza 2 pri Šapjanah in jame Pupićina peć na Učki : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Maršanić], 2016. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 61950562]

 

248. OMAHEN, Manca, Teržan, Biba (mentor), Črešnar, Matija (somentor). Bronastodobna naselbina Mačkovec pri Novem mestu : analiza arheoloških ostalin in najdb iz izkopavanj leta 2010 in 2012 s poudarkom na sektorju 2 : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Omahen], 2016. 240 f., 36 f. tabel, [12] zganj. načrt, ilustr. [COBISS.SI-ID 59548770]

249. VERANIČ, Dejan, Teržan, Biba (mentor), Velušček, Anton (somentor). Drevaki Ljubljanskega barja : diplomsko delo. Vrhnika: [D. Veranič], 2016. 203 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41215789]

250. GRUŠKOVNJAK, Luka, Teržan, Biba (mentor), Gaspari, Andrej (somentor). Grobovi z živalskimi kostmi v času starejše železne dobe v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Gruškovnjak], 2016. 3 zv., ilustr., graf. prikazi., tabele, zvd. [COBISS.SI-ID 59811682]
Nagrada: Študentska Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani, 22. 11. 2016

251. JANČAR, Mojca, Teržan, Biba (mentor). Lesene stavbne ostaline na arheološkem najdišču Špica : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Jančar], 2016. 91 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 61942882]

252. GREGORIČ, Marko, Teržan, Biba (mentor). Magdalenska gora : gomile IV : tipološka, kronološka in družbena opredelitev : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gregorič], 2016. 276 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 60865890]

253. GRUDEN, Gregor, Teržan, Biba (mentor), Črešnar, Matija (somentor). Prazgodovinske naselbinske najdbe s Savske ceste 10 v Kranju : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Gruden], 2016. XI, 224 f., 26 f. tabel, 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 59664738]

254. MLAKER, Simona, Teržan, Biba (mentor). Pripomočki za predenje in tkanje iz prazgodovinske naselbine na Rifniku pri Šentjurju : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Mleker], 2016. 63 f., 20 f. tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 61949538]

255. TURŠIČ, Tadeja, Teržan, Biba (mentor). Zdravje in bolezen prebivalcev halštatskih Vač : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Turšič], 2016. 104, [37] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 62086242]

256. JANEŽIČ, Polona, Teržan, Biba (mentor). Prazgodovinska naselbina na severnem dvorišču gradu Khislstein v Kranju : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Janežič], 2015. 165 f, 21 f. tabel, [5] f. zganj. načrtov, [7] f. tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 57541474]

257. RUPNIK, Maksimilijan, Teržan, Biba (mentor). Ženski elementi v bojevniških grobovih v dolenjski halštatski skupini : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Rupnik], 2015. 101 f., XX f. tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 58147170]

258. ČUČEK, Matjaž, Teržan, Biba (mentor). Dolnica : prazgodovinska naselbina v Mezgovcih ob Pesnici : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Čuček], 2014. 137 f., [4] f. barvnih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 54665570]

259. VIDOJEVIĆ, Tanja, Teržan, Biba (mentor). Ilirska Bistrica in okolica v času bronaste in železne dobe : topografija in analiza arheoloških najdišč : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Vidojević], 2014. 97 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 55447138]

260. PAVKOVIĆ, Sandra, Teržan, Biba (mentor). Poznolatenski štirikotni okopi : diplomsko delo. Jesenice: [S. Pavković], 2014. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 55448674]

261. GOLJA, Ana, Teržan, Biba (mentor). Grško ilirske čelade : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Golja], 2013. loč. pagin., ilustr. [COBISS.SI-ID 52308578]

262. BREZIGAR, Barbara, Teržan, Biba (mentor). Ženska noša na grobišču Pestfriedhof pri Bischofshofnu in njena primerjava z žensko nošo halštatskih skupnosti jugovzhodnoalpskega sveta : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Brezigar], 2013. 151, [59] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 53168226]

263. BIZJAK, Maruša, Teržan, Biba (mentor). Plavutaste sekire v depojih obdobja kulture žarnih grobišč : med severno Italijo in Transilvanijo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bizjak], 2012. 2 zv. (524 str; loč. pag.), ilustr., zvd., načrti. [COBISS.SI-ID 50660962]

264. LEGHISSA, Elena, Teržan, Biba (mentor). Bronastodobna naselbina Medvode-Svetje : obdelava arheoloških ostalin in najdb iz izkopavanj 2007 : diplomsko delo. Ljubljana; Cerovlje: [E. Leghissa], 2011. VII, 241 f., [67] f. pril., ilustr., načrti, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 46782306]

265. VRENČUR, Iztok, Teržan, Biba (mentor). Črnolica pod Rifnikom : bronastodobno grobišče in železnodobna gomila : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Vrenčur], 2011. 150 f., 19 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 45900130]

266. ŠINKOVEC, Ahac, Teržan, Biba (mentor). Keltsko grobišče iz Zagorice pri Biču : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Šinkovec], 2011. 118 f., 13 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 45920866]

267. NANUT, Tina, Teržan, Biba (mentor). Nove poznobronastodobne najdbe iz severozahodne Slovenije : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Nanut], 2011. 72 f., [15] f. pril., [1] f. zganj. pril., ilustr., zvd., tabele. [COBISS.SI-ID 46781282]

268. VINAZZA, Manca, Teržan, Biba (mentor). Prazgodovinski Štanjel na Krasu : izkopavanja 2010 : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vinazza], 2011. 158 f., [31] f. pril., ilustr., zvd., tabele., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47295842]

269. MIHELIČ, Miha, Teržan, Biba (mentor), Šmitek, Zmago (somentor), Šprajc, Ivan (član komisije za zagovor). Simbolni in mitološki vidiki poznobronastodobne zakladne najdbe Kanalski Vrh I : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mihelič], 2011. 119 f., ilustr., zvd., tabele. [COBISS.SI-ID 46733410]

270. ERJAVEC, Robert, Teržan, Biba (mentor). Kamin pri Bevkah : bronastodobna lončenina iz Ljubljanice : Diplomsko delo. Ljubljana: [R. Erjavec], 2009. 200 f., ilustr., zvd., tabele. [COBISS.SI-ID 40230242]

271. GERBEC, Teja, Teržan, Biba (mentor). Prazgodovinska naselbina na Bledu, najdišče "pod gradom" : Diplomsko delo. Ljubljana: [T. Gerbec], 2009. IV, 200 f., 36 tabel, 8 prosojnic, ilustr. [COBISS.SI-ID 40373602]

272. FILIPIDIS, Enej, Teržan, Biba (mentor). Bronastodobno naselje Ptuj-Selska cesta : obdelava arheoloških ostalin in najdb iz izkopavanj 2006 : diplomaska naloga. Ljubljana: [E. Filipidis], 2008. 125 f., 10 prilog, ilustr. [COBISS.SI-ID 36749666]

273. KUNSTELJ, Miha, Teržan, Biba (mentor), Furlan, Metka (somentor). Knjižnica Silvina Košaka in njen pomen za slovensko arheologijo : Diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kunstelj], 2008. 315 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37712482]

274. ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, Teržan, Biba (mentor). Pusti Gradac v starohalštatskem obdobju : diplomsko delo. Vrhnika: [B, Škvor Jernejčič], 2008. VI, 181 f., 29 tabel, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 37035874]

275. RAMŠAK, Alenka, Teržan, Biba (mentor). Škofjeloško ozemlje v bronasti in železni dobi : Diplomsko delo. Škofja Loka: [A. Ramšak], 2008. 108 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36589154]

276. VOJAKOVIĆ, Petra, Teržan, Biba (mentor). Gomila iz Tupalič pri Preddvoru na Gorenjskem : njena kulturna in časovna opredelitev v okviru JV halštatske kulture : Diplomsko delo. Ljubljana: [P. Vojaković], 2007. VI, 140 f., ilustr., tabele, zvd. [COBISS.SI-ID 35113314]

277. HREN, Nataša, Teržan, Biba (mentor). Grobovi z iglami na Mostu na Soči v starejši železni dobi : Diplomsko delo. Ljubljana: [N. Hren], 2007. 488 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 35115618]

278. PAVLOVIČ, Daša, Teržan, Biba (mentor). Grofove njive pri Drnovem. Halštatskodobna naselbina in gomila : Diplomsko delo. Ljubljana: [D. Pavlovič], 2007. 86 str., 26 pril., 14 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 34159970]

279. LAHARNAR, Boštjan, Teržan, Biba (mentor). Šentviška planota v železni dobi in zgodnji antiki : Diplomsko delo. Ljubljana: [B. Laharnar], 2007. 122 str., 10 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 34683234]

280. DRAKSLER, Matej, Teržan, Biba (mentor). Območje Zagorja ob Savi v prazgodovini : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Draksler], 2006. 109 f., [17] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 32938850]

281. MAGDIČ, Andrej, Teržan, Biba (mentor). Prazgodovinska naselbina Hajndl pri Ormožu. Izkopavanje 1999/2000 - Območje 2 : Diplomsko delo. Ljubljana: [A. Magdič], 2006. 191 str., 89 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 34087522]

282. MULH, Tadeja, Teržan, Biba (mentor). Dolge njive pri Šikolah : Diplomsko delo. Ljubljana: [T. Žižek], 2005. 79 str., 44 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 30095714]

283. JEREB, Mojca, Teržan, Biba (mentor). Prazgodovinske bronaste posode s področja današnje Slovenije : Diplomsko delo. Ljubljana: [M. Jereb], 2005. 191 str., 4 pril., 6 kart, 129 tab., ilustr. [COBISS.SI-ID 33829474]

284. DRAŠKOVIČ, Polona, Teržan, Biba (mentor). Prazgodovinske naselbinske najdbe iz Radovljice : Diplomsko delo. Ljubljana: [P. Draškovič], 2005. 91 str., 22, tabel, 4 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 30926690]

285. SANKOVIČ, Samo, Teržan, Biba (mentor). Za Raščico pri Murski Soboti - objekt iz zgodnje bronaste dobe : Diplomska naloga. Ljubljana: [S. Sankovič], 2005. 69 str., 28 tabel, 22 prilog, ilustr. [COBISS.SI-ID 29243490]

286. CESTNIK, Vojka, Teržan, Biba (mentor). Železnodobno grobišče Kaštel pri Bujah in način pokopa v istrski skupini : Diplomsko delo. Ljubljana: [V. Cestnik], 2005. 2 zv. [133 str., 25 tab., 7 pril + 76 str. 39 tab.], ilustr. [COBISS.SI-ID 30098530]

287. KOVAČ, Otmar, Teržan, Biba (mentor). Hajndl pri Ormožu - prazgodovinska naselbina, območje 1 (sektorji 1-6, 17, 18, 24 in 25) : Diplomsko delo. Ljubljana: [O. Kovač], 2004. 132 str., 40 prilog, 55 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 24844898]

288. STIPANČIĆ, Petra, Teržan, Biba (mentor). Jantar Novega mesta : Diplomsko delo. Ljubljana: [P. Stipančić], 2004. 72 str., 6 prilog, 112 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 24844642]

289. ČREŠNAR, Matija, Teržan, Biba (mentor). Novi žarni grobovi iz Ruš in pogrebni običaji v ruški žarnogrobiščni skupini : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Črešnar], 2004. 150 f., 25 tabel, 25 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 26197090]

290. URANKAR, Rafko, Teržan, Biba (mentor). Arheometrične raziskave posameznih najdb pozne bronaste dobe : Diplomsko delo. Ljubljana: [R. Urankar], 2003. 64 str., T. 1-27, priloga 28, ilustr. [COBISS.SI-ID 21157986]

291. KOKEZA, Nives, Teržan, Biba (mentor). Bronastodobna keramika iz naselbine Krtina pri Moravčah : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Kokeza], 2003. 87 str., 3 priloge, 51 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 22360930]

292. MELE, Marko, Teržan, Biba (mentor). Hajndl pri Ormožu - naselbina iz starejše železne dobe (območje 3: sektorji 151, 152, 153, 158, 159, 160). Ljubljana: [M. Mele], 2003. 116 str., 21 pril., 14 razpred., 27 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 22360674]

293. PEČE, Šimen, Teržan, Biba (mentor). Kultne palice iz jugovzhodnega predalpskega prostora v starejši železni dobi : Diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Peče], 2003. 230 str., 7 prilog, ilustr. [COBISS.SI-ID 21775202]

294. BRICELJ, Maja, Teržan, Biba (mentor). Žarno grobišče s Kapiteljske njive v Novem mestu : Diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bricelj], 2003. 87 str., 7 prilog, 31 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 22505826]

295. GRAHEK, Lucija, Teržan, Biba (mentor). Halštatska gomila na Hribu pri Metliki : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Grahek], 2002. 122 str., 44 tabel, 4 priloge, ilustr. [COBISS.SI-ID 17987170]

296. PERGAR, Mitja, Teržan, Biba (mentor). Mala Triglavca : Diplomska naloga. Nova Gorica: [M. Pergar], 2002. 126 str., 19 prilog, 28 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 18969698]

297. KRUH, Ana, Teržan, Biba (mentor). Tratarjeva gomila (gomila 5) v Stični : Diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kruh], 2002. 121 str., 23 tabel, 5 prilog, ilustr. [COBISS.SI-ID 19211362]

298. JERIN, Barbara, Teržan, Biba (mentor). Čolničaste fibule v Sloveniji : (diplomsko delo). Ljubljana: [B. Jerin], 2001. 94 f., [26] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 16322658]

299. ROZMAN, Bojana, Teržan, Biba (mentor). Keramika iz prazgodovinske naselbine v Kranju (Pavšlarjeva hiša) : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Rozman], 2001. 131 str., 16 pril., 51 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 15398754]

300. NADBATH, Barbara, Teržan, Biba (mentor). Posamezne prazgodovinske kovinske najdbe Bosne in Hercegovine : Diplomska naloga. Ljubljana: [B. Nadbath], 2001. 344 str., 63 kart, ilustr. [COBISS.SI-ID 16323170]

301. PETERLE-UDOVIČ, Pavla, Teržan, Biba (mentor). Uporaba železa na grobiščih v Novem mestu in Brezju pri Trebelnem : Diplomska naloga. Ljubljana: [P. Peterle-Udovič], 2001. 159 str., 45 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 16461922]

302. TOMAŽIČ, Simona, Teržan, Biba (mentor). Keramika s prazgodovinskega najdišča Šiman pri Gotovljah : Diplomska naloga. Ljubljanak: [S. Tomažič], 2000. 117 str., 52 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 21781602]

303. POGAČNIK, Ana, Teržan, Biba (mentor), Svoljšak, Drago (somentor). Tolmin : prazgodovinsko grobišče : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Pogačnik], 2000. 332 f., 89 pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12258914]

304. VELUŠČEK, Anton, Teržan, Biba (mentor). Kostel, prazgodovinska naselbina : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Velušček], 1994. 102 f., 43 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 35341410]

305. TURK, Peter, Teržan, Biba (mentor). Depo iz Mušje jame pri Škocjanu : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Turk], 1990. 76 f., 58 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 35344482]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

306. ANDŽELOVIĆ, Vito, Teržan, Biba (mentor), Šprajc, Ivan (somentor). Iliada in Odiseja v luči arheoastronomije : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Andželović], 2017. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64665186]

 

307. PERŠIN, Metoda, Genz, Hermann (mentor), Teržan, Biba (mentor). Building 2 at Tell Fadous-Kfarabida (Lebanon) : an architectural stratigraphic and functional study of an Early Bronze Age building : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Peršin], 2013. 110 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 53139298]

 

308. PRUNK, Špela, Teržan, Biba (mentor). Grobišče Brežec pri Divači : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Prunk], 2013. 68 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 53141090]

309. PUKŠIČ, Luka, Teržan, Biba (mentor). Novo mesto, Kapiteljske njive : strukturna analiza in primerjava grobnih celot gomil I in V : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Pukšič], 2013. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 53141602]

310. IPAVEC, Anja, Teržan, Biba (mentor). Svetolucijske fibule iz Mosta na Soči : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Ipavec], 2013. 75,[34] str., [8] f. pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 53140066]

 

Avtor dodatnega besedila

311. HELLMUTH, Anja, YALÇIKLI, Derya, Teržan, Biba (avtor dodatnega besedila). Pfeilspitzen : Untersuchungen zu den sogenannten skythischen Pfeilspitzen aus der befestigten Höhensiedlung von Smolenice-Molpír, (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Bd. 128). Bonn: R. Habelt, 2006. 283 str., [20] str. pril., ilustr. ISBN 3-7749-3419-3. [COBISS.SI-ID 31622242]

 
 

 

Somentor pri magistrskih delih

312. SAKARA SUČEVIĆ, Maša, Guštin, Mitja (mentor), Teržan, Biba (somentor). Kaštelir pri Novi vasi / Brtonigla - primer naselbinske materialne kulture pozne bronaste in železne dobe v Istri : Magistrsko delo. Ljubljana: [M. Sakara Sučević], 2003. 258 str., 26 slik, 54 tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 21006946]

 

 

 

Somentor pri diplomskih delih

313. MEDARIČ, Igor, Mušič, Branko (mentor), Teržan, Biba (somentor). Vrednotenje rezultatov magnetne metode s pomočjo magnetnega modeliranja na primeru arheološkega najdišča Düzen Tepe v turčiji : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Medarič], 2011. 148 f., ilustr., priloge. [COBISS.SI-ID 45544290]

 

314. FORNAZARIČ, Helena, Slapšak, Božidar (mentor), Teržan, Biba (somentor). Arheološka podoba trebanjske občine : diplomsko delo. Ljubljana, 2005: [H. Fornazarič]. 247 str., 48 tabel, 18 kart, 47 prilog, ilustr. [COBISS.SI-ID 28679266]

 

315. SAKARA SUČEVIĆ, Maša, Guštin, Mitja (mentor), Teržan, Biba (somentor). Kaštelir pri Novi vasi / Brtonigla : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Sakara], 1998. 100 f.,[39] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 35330914]

316. TECCO HVALA, Sneža, KOCUVAN, Eva, Gabrovec, Stane (mentor), Teržan, Biba (somentor). Magdalenska gora : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Hvala: E. Kocuvan], 1982. I, 187 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 36714850]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

317. GUTMAN, Blaž, Črešnar, Matija (mentor), Teržan, Biba (somentor). Škocjanski meč in njegove analogije v Grčiji : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Gutman], 2015. III, 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 58713442]

 

 

 

Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena

318. BLEČIĆ KAVUR, Martina (urednik), ČREŠNAR, Matija (urednik), HÄNSEL, Bernhard (urednik), HELLMUTH, Anja (urednik), KAISER, Elke (urednik), METZNER-NEBELSICK, Carola (urednik), Teržan, Biba (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), Gabrovec, Stane (avtor dodatnega besedila). Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, (Situla, 44). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2007. VII, 902 str., ilustr. ISBN 978-961-6169-53-0. [COBISS.SI-ID 233936640]

 
 

 

Oseba, ki intervjuva

319. KLEJN, Lev S. (intervjuvanec), Teržan, Biba (oseba, ki intervjuva). Lev S. Klejn. Arheo, ISSN 0351-5958, 1994, št. 15, str. 52-56. [COBISS.SI-ID 57421312]

 

 

 

Izvajalec

320. MELE, Marko (scenarist), KRANZELBINDER, David (scenarist, režiser, fotograf), TRENCZAK, Heinz (scenarist, režiser, fotograf), Teržan, Biba (izvajalec), Turk, Peter (izvajalec), Črešnar, Matija (izvajalec). Die Negauer Helme : eine Spurensuche = Negovske čelade : sledi iz preteklosti = The Negova helmets : tracking the past. [Graz]: Universalmuseum Joanneum, 2012. 1 video DVD (ca 30 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 265213952]

 

321. MELE, Marko (scenarist), KRANZELBINDER, David (scenarist, režiser, fotograf), TRENCZAK, Heinz (scenarist, režiser, fotograf), Teržan, Biba (izvajalec), Turk, Peter (izvajalec), Črešnar, Matija (izvajalec). Die Negauer Helme : eine Spurensuche = The Negova helmets : tracking the past = Negovske čelade : sledi iz preteklosti. [Graz]: Universalmuseum Joanneum, 2012. 1 video DVD (ca 30 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 265215232]

 

 

Recenzent

322. KERMAN, Branko (avtor, fotograf), Lauko, Tomaž (fotograf), Ogorelec, Aleš (fotograf), Vrečič, Tomislav (fotograf), Kunstelj, Miha (prevajalec), Jančič, Maja B. (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent). Kelti so tüdi tü : sledovi keltske poselitve v Prekmurju = traces of Celtic settlement in the Prekmurje region. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2016. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6579-35-3. [COBISS.SI-ID 9366880]

 
 

323. GUŠTIN, Mitja, TOMAŽ, Alenka (avtor, ilustrator), Zorko, Monika (avtor dodatnega besedila), Mravljak, Urša (avtor dodatnega besedila), Kovač, Mateja (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Ogorelec, Aleš (fotograf), Kalamar, Marko (fotograf), Janežič, Maja (ilustrator), Svenšek, Nataša (ilustrator), Tratnik-Šumi, Janja (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent), Predovnik, Katarina Katja (recenzent). Zatak pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 51). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6902-99-1. [COBISS.SI-ID 282679552]

 
 

324. GUŠTIN, Mitja, TOMAŽ, Alenka (avtor, ilustrator), Zorko, Monika (avtor dodatnega besedila), Mravljak, Urša (avtor dodatnega besedila), Kovač, Mateja (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Ogorelec, Aleš (fotograf), Kalamar, Marko (fotograf), Janežič, Maja (ilustrator), Svenšek, Nataša (ilustrator), Tratnik-Šumi, Janja (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent), Predovnik, Katarina Katja (recenzent). Zatak pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 51). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2016. ISBN 978-961-6990-00-4. http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 282680320]

 
 

325. GRAHEK, Lucija (avtor, fotograf), Tolar, Tjaša (avtor dodatnega besedila), Zupančič, Nina (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Strmčnik-Gulič, Mira (fotograf, kartograf), Kajzer Cafnik, Mihela (fotograf, kartograf), Gojkovič, Stanko (fotograf, kartograf), Korošec, Tamara (ilustrator), Djura Jelenko, Saša (kartograf), Koprivnik, Vesna (kartograf), Kovač, Otmar (kartograf), Oman, Drago (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Horvat, Jana (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent), Nestorović, Aleksandra (kartograf), Odar, Boštjan (kartograf), Strgar, Primož (kartograf), Ravnik, Mateja (kartograf), Žižek, Ivan (kartograf). Orehova vas, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 46). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015. ISBN 978-961-6902-84-7. http://www.zvkds.si/media/images/publications/046_Orehova_vas.pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 278691328]

 
 

326. PAVLIN, Primož, Hrovatin, Ivan Marija (avtor dodatnega besedila), Kramar, Sabina (avtor dodatnega besedila), Toškan, Borut (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Tušek, Ivan (fotograf), Valoh, Drago (fotograf), Štular, Benjamin (fotograf), Rus, Matej (ilustrator), Knific Lunder, Dragica (ilustrator), Ciglar, Tomaž (ilustrator), Belić, Duško (ilustrator), Kozel, Katarina (ilustrator), Lubšina Tušek, Marija (ilustrator), Kristovič, Sebastjan (kartograf), Teržan, Biba (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent), Karo, Špela (recenzent). Pod Kotom - cesta pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 48). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015. ISBN 978-961-6902-87-8. http://www.zvkds.si/media/images/publications/48_Pod_Kotom-cesta_pri_Krogu.pdf. [COBISS.SI-ID 278891520]

 
 

327. BLEČIĆ KAVUR, Martina, Balen, Jacqueline (avtor dodatnega besedila), Blečić Kavur, Martina (kartograf, ilustrator, fotograf), Gaspari, Andrej (recenzent), Ložnjak Dizdar, Daria (recenzent), Majnarić-Pandžić, Nives (recenzent), Teržan, Biba (recenzent), Kavur, Boris (prevajalec). Na razmeđu svjetova za prijelaza milenija : kasno brončano doba na Kvarneru = At the crossroads of worlds at the turn of the millennium : the Late Bronze Age in the Kvarner region, (Musei Archaeologici Zagabriensis catalogi et monographiae, Sv. 11). Zagreb: Arheološki muzej, 2014. 232 str., ilustr., zvd., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-953-6789-78-8. [COBISS.SI-ID 1536980676]

 
 

328. TECCO HVALA, Sneža (urednik), Černoša, Ada (lektor), Humar, Marjeta (lektor), Belak, Mateja (likovni urednik), Dular, Janez (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), Gaspari, Andrej (recenzent), Knific, Timotej (recenzent), Teržan, Biba (recenzent). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014. 414 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-702-8. [COBISS.SI-ID 274115840]

Article has an altmetric score of 1
 

329. NOVŠAK, Matjaž, TOMAŽ, Alenka, PLESTENJAK, Ana (avtor, ilustrator), BEKLJANOV ZIDANŠEK, Iris, Verbič, Tomaž (avtor dodatnega besedila, fotograf), Culiberg, Metka (avtor dodatnega besedila), Tomazo-Ravnik, Tatjana (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Horňák, Milan (avtor dodatnega besedila), Masaryk, Rene (avtor dodatnega besedila), Teržan, Biba (recenzent), Grosman, Darja (fotograf), Firšt, Srečko (fotograf), Zidanšek, Viktor (ilustrator), Skalarič, Larisa (ilustrator). Brezje pri Turnišču, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 40). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. 133 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6902-43-4. ISBN 978-961-6902-44-1. http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/publikacije/159-brezje-pri-turniscu/. [COBISS.SI-ID 268740096]

 
 

330. MASARYK, Rene (avtor, ilustrator, fotograf), VONČINA, Maja, MEDVED, Jože, Culiberg, Metka (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Hrovatin, Ivan Marija (avtor dodatnega besedila), Porenta, Sašo (avtor dodatnega besedila), Štular, Benjamin (avtor dodatnega besedila), Toškan, Borut (avtor dodatnega besedila), Mrvar, Primož (avtor dodatnega besedila), Verbič, Tomaž (avtor dodatnega besedila, fotograf), Vojaković, Petra (avtor dodatnega besedila), Bekljanov Zidanšek, Iris (avtor dodatnega besedila), Badovinac, David (fotograf), Janežič, Maja (ilustrator), Skalerič, Larisa (ilustrator), Šorli, Luka (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent), Predovnik, Katarina Katja (recenzent). Dolenji Podboršt pri Trebnjem, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 43). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6902-61-8. [COBISS.SI-ID 270608128]

 
 

331. KERMAN, Branko (avtor, ilustrator), Hincak, Zdravka (avtor dodatnega besedila), Čufar, Katarina (avtor dodatnega besedila), Krže, Luka (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Ribarič, Tomi (fotograf), Vrečič, Tomislav (fotograf), Ogorelec, Aleš (fotograf), Balant, Tina (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Petek, Iztok (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent), Predovnik, Katarina Katja (recenzent). Gornje njive pri Dolgi vasi 2, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 36). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. 417 str., ilustr. ISBN 978-961-6902-29-8. ISBN 978-961-6902-30-4. [COBISS.SI-ID 268114944]

 
 

332. KERMAN, Branko (avtor, fotograf), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Hincak, Zdravka (avtor dodatnega besedila), Milić, Zoran (avtor dodatnega besedila), Petek, Iztok (ilustrator), Balant, Tina (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Vrečič, Tomislav (fotograf), Ribarič, Tomi (fotograf), Teržan, Biba (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent), Karo, Špela (recenzent). Kalinovnjek pri Turnišču, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 33). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. 250 str., ilustr. ISBN 978-961-6902-20-5. ISBN 978-961-6902-21-2. [COBISS.SI-ID 265989888]

 
 

333. KERMAN, Branko (avtor, fotograf), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Hincak, Zdravka (avtor dodatnega besedila), Milić, Zoran (avtor dodatnega besedila), Petek, Iztok (ilustrator), Balant, Tina (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Vrečič, Tomislav (fotograf), Ribarič, Tomi (fotograf), Teržan, Biba (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent), Karo, Špela (recenzent). Kalinovnjek pri Turnišču, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 33). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6902-22-9. [COBISS.SI-ID 265993984]

 
 

334. TECCO HVALA, Sneža, Maver, Andreja (prevajalec), Knific Lunder, Dragica (ilustrator), Valoh, Drago (likovni urednik), Belak, Mateja (likovni urednik), Teržan, Biba (recenzent), Dular, Janez (recenzent). Magdalenska gora : družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti = Magdalenska gora : social structure and burial rites of the Iron Age community, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 26). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2013. ISBN 978-961-254-600-7. http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612544003.pdf, http://www.biblos.si/lib/book/9789612546007. [COBISS.SI-ID 269257984]

 
 

335. ŠAVEL, Irena, KNIFIC, Timotej, KAVUR, Boris, DJURIĆ, Bojan, HINCAK, Zdravka, Tanacek, Samo (fotograf), Kerman, Branko (fotograf), Lauko, Tomaž (fotograf), Vrečič, Tomislav (fotograf), Todorović, Djordje (fotograf), Rijavec, Dejan (kartograf), Murgelj, Ida (ilustrator), Sukič, Katja (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent), Karo, Špela (recenzent). Popava pri Lipovcih 2, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 41). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. 129 str., ilustr. ISBN 978-961-6902-46-5. ISBN 978-961-6902-47-2. [COBISS.SI-ID 268921600]

 
 

336. ŠAVEL, Irena, KNIFIC, Timotej, DJURIĆ, Bojan, HINCAK, Zdravka, KAVUR, Boris, Murgelj, Ida (ilustrator), Tanacek, Samo (fotograf), Kerman, Branko (fotograf), Lauko, Tomaž (fotograf), Vrečič, Tomislav (fotograf), Todorović, Djordje (fotograf), Rijavec, Dejan (ilustrator), Murgelj, Ida (ilustrator), Sukič, Katja (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent), Karo, Špela (recenzent). Popava pri Lipovcih 2, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 41). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6902-48-9. http://www.zvkds.si/media/images/publications/41_Popava_pri_Lipovcih_2.pdf. [COBISS.SI-ID 268921856]

 
 

337. CIGLAR, Iva (avtor, ilustrator), Žižek, Ivan (avtor dodatnega besedila), Verbič, Tomaž (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Goričan, Danilo (fotograf), Farič, Boris (fotograf), Ciglar, Tomaž (ilustrator), Gojkovič, Majda (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent). Zamarkova - Senekovič, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 32). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. 64 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6902-17-5. ISBN 978-961-6902-18-2. [COBISS.SI-ID 265182208]

 
 

338. CIGLAR, Iva, Žižek, Ivan (avtor dodatnega besedila), Verbič, Tomaž (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Goričan, Danilo (fotograf), Farič, Boris (fotograf), Ciglar, Tomaž (ilustrator), Gojkovič, Majda (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent). Zamarkova - Senekovič, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 32). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6902-19-9. [COBISS.SI-ID 265182976]

 
 

339. MURKO, Miha (avtor, fotograf, ilustrator), CIGLAR, Iva, Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Lavrinc, Matevž (ilustrator), Žumer, Stane (ilustrator), Grbec, Aljaž (ilustrator), Strašek, Matej (ilustrator), Kompare, Tina (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Olić, Slobodan (fotograf), Grižon, Ticijana (fotograf), Kanop, Igor (fotograf), Teržan, Biba (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent), Horvat, Jana (recenzent), Predovnik, Katarina Katja (recenzent). Dolenje Kronovo pri Beli Cerkvi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 25). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. 74 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6420-81-5. ISBN 978-961-6420-82-2. http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 259763968]

 
 

340. MURKO, Miha (avtor, fotograf, ilustrator), CIGLAR, Iva, Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Lavrinc, Matevž (ilustrator), Žumer, Stane (ilustrator), Grbec, Aljaž (ilustrator), Strašek, Matej (ilustrator), Kompare, Tina (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Olić, Slobodan (fotograf), Grižon, Ticijana (fotograf), Kanop, Igor (fotograf), Teržan, Biba (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent), Horvat, Jana (recenzent), Predovnik, Katarina Katja (recenzent). Dolenje Kronovo pri Beli Cerkvi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 25). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6420-83-9. http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 259764480]

 
 

341. TECCO HVALA, Sneža, Maver, Andreja (prevajalec), Knific Lunder, Dragica (ilustrator), Valoh, Drago (likovni urednik), Belak, Mateja (likovni urednik), Teržan, Biba (recenzent), Dular, Janez (recenzent). Magdalenska gora : družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti = Magdalenska gora : social structure and burial rites of the Iron Age community, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 26). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2012. 434 str., ilustr. ISBN 978-961-254-400-3. ISBN 978-961-254-600-7. http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612544003.pdf. [COBISS.SI-ID 264138496]
Nagrada: Izjemni znanstveni dosežek 2012 - Humanistika - področje 6.02-Arheologija

 
 

342. ŠAVEL, Irena, KARO, Špela, Kavur, Boris (avtor dodatnega besedila, ilustrator), Sankovič, Samo (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Hincak, Zdravka (avtor dodatnega besedila), Tanacek, Samo (fotograf), Kerman, Branko (fotograf), Vrečič, Tomislav (fotograf), Ogorelec, Aleš (fotograf), Bertalanič, Marko (ilustrator), Drvarič, Živa (ilustrator), Sukič, Katja (ilustrator), Murgelj, Ida (ilustrator), Knific Lunder, Dragica (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Rijavec, Dejan (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Knific, Timotej (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent). Popava pri Lipovcih 1, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 30). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. 471 str., ilustr. ISBN 978-961-6902-05-2. ISBN 978-961-6902-06-9. http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 263878400]

 
 

343. ŠAVEL, Irena, KARO, Špela, Kavur, Boris (avtor dodatnega besedila, ilustrator), Sankovič, Samo (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Hincak, Zdravka (avtor dodatnega besedila), Tanacek, Samo (fotograf), Kerman, Branko (fotograf), Vrečič, Tomislav (fotograf), Ogorelec, Aleš (fotograf), Bertalanič, Marko (ilustrator), Drvarič, Živa (ilustrator), Sukič, Katja (ilustrator), Murgelj, Ida (ilustrator), Knific Lunder, Dragica (ilustrator), Rijavec, Dejan (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Knific, Timotej (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent). Popava pri Lipovcih 1, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 30). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6902-07-6. [COBISS.SI-ID 263878912]

 
 

344. TOMAŽ, Alenka (avtor, ilustrator), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Hincak, Zdravka (avtor dodatnega besedila), Ogorelec, Aleš (fotograf, ilustrator), Tratnik-Šumi, Janja (ilustrator), Janežič, Maja (ilustrator), Svenšek, Nataša (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Predovnik, Katarina Katja (recenzent), Izlakar, Andreja (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator). Turnišče, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 28). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. 285 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6902-00-7. ISBN 978-961-6902-01-4. http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 262611200]

 
 

345. BAVEC, Uroš (avtor, fotograf, ilustrator), Lovenjak, Milan (avtor dodatnega besedila), Verbič, Tomaž (avtor dodatnega besedila, fotograf), Miler, Miloš (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Toškan, Borut (avtor dodatnega besedila), Aš, Franci (fotograf), Grobovšek, Jovo (fotograf), Križ, Borut (fotograf), Markelj, Milan (fotograf), Otoničar, Bojan (fotograf), Vujasinović, Mirko (ilustrator), Fortuna Saje, Anđelka (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Varjačić, Nives (avtor dodatnega besedila), Teržan, Biba (recenzent). Dolenje Karteljevo pri Novem mestu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 18). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 61 str., ilustr., zvd., tabele. ISBN 978-961-6420-56-3. http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 255811072]

 
 

346. GUŠTIN, Mitja (urednik), JEVTIĆ, Miloš (urednik), Teržan, Biba (recenzent), Tasić, Nikola (recenzent), Pintarič, Vesna (prevajalec). The Eastern Celts : the communities between the Alps and the Black Sea, (Annales Mediterranei). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2011. 285 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6862-00-4. [COBISS.SI-ID 257456384]

 
 

347. TUŠEK, Ivan, KAVUR, Boris, Culiberg, Metka (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Jezeršek, Mirjam (avtor dodatnega besedila), Teržan, Biba (recenzent), Horvat, Jana (recenzent), Horvat, Milena (recenzent), Ogorelec, Aleš (fotograf, ilustrator), Tratnik-Šumi, Janja (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator). Ivankovci (Ivánkóc) pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 15). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-6420-49-5. http://www.zvkds.si/media/images/publications/Ivankovci_pri_Lendavi.pdf. [COBISS.SI-ID 254746624]

 
 

348. TUŠEK, Ivan, KAVUR, Boris, Culiberg, Metka (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Jezeršek, Mirjam (avtor dodatnega besedila), Teržan, Biba (recenzent), Horvat, Jana (recenzent), Horvat, Milena (recenzent), Ogorelec, Aleš (fotograf, ilustrator), Tratnik-Šumi, Janja (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator). Ivankovci (Ivánkóc) pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 15). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6420-49-5. [COBISS.SI-ID 260388352]

 
 

349. KERMAN, Branko (avtor, fotograf), Hincak, Zdravka (avtor dodatnega besedila), Jezeršek, Mirjam (avtor dodatnega besedila), Kaligarič, Mitja (avtor dodatnega besedila), Paušič, Igor (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Šumak, Dejan (fotograf), Balant, Tina (ilustrator), Lavrinc, Matevž (ilustrator), Kobe, Jerneja (ilustrator), Vrečič, Tomislav (fotograf), Petek, Iztok (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Horvat, Jana (recenzent), Knific, Timotej (recenzent). Kotare-Baza pri Murski Soboti, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 17). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6420-52-5. http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 255555584]

 
 

350. KERMAN, Branko, Hincak, Zdravka (avtor dodatnega besedila), Jezeršek, Mirjam (avtor dodatnega besedila), Kaligarič, Mitja (avtor dodatnega besedila), Paušič, Igor (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Šumak, Dejan (fotograf), Balant, Tina (ilustrator), Lavrinc, Matevž (ilustrator), Kobe, Jerneja (ilustrator), Vrečič, Tomislav (fotograf), Petek, Iztok (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Horvat, Jana (recenzent), Knific, Timotej (recenzent). Kotare-Baza pri Murski Soboti, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 17). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6420-54-9. http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 255649024]

 
 

351. KERMAN, Branko (avtor, fotograf), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Hincak, Zdravka (avtor dodatnega besedila), Toškan, Borut (avtor dodatnega besedila), Grootes, Pieter M. (avtor dodatnega besedila), Šumak, Dejan (fotograf), Vrečič, Tomislav (fotograf), Petek, Iztok (ilustrator), Balant, Tina (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent). Kotare-Krogi pri Murski Soboti, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 20). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6420-62-4. http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 256769280]

 
 

352. KERMAN, Branko (avtor, fotograf), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Hincak, Zdravka (avtor dodatnega besedila), Grootes, Pieter M. (avtor dodatnega besedila), Šumak, Dejan (fotograf), Vrečič, Tomislav (fotograf), Petek, Iztok (ilustrator), Balant, Tina (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent). Kotare-Krogi pri Murski Soboti, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 20). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. ISBN 978-961-6420-63-1. http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 256770048]

 
 

353. KERMAN, Branko, Kavur, Boris (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Hincak, Zdravka (avtor dodatnega besedila), Kaligarič, Mitja (avtor dodatnega besedila), Paušič, Igor (avtor dodatnega besedila), Toškan, Borut (avtor dodatnega besedila), Teržan, Biba (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent), Karo, Špela (recenzent), Predovnik, Katarina Katja (recenzent), Šumak, Dejan (fotograf), Kerman, Branko (fotograf), Petek, Iztok (ilustrator), Balant, Tina (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Vrečič, Tomislav (fotograf). Pod Kotom - sever pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 24). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 282 str., ilustr. ISBN 978-961-6420-75-4. http://www.zvkds.si/media/images/publications/24_Pod_Kotom-sever_pri_Krogu.pdf. [COBISS.SI-ID 258676224]

 
 

354. KERMAN, Branko (avtor, fotograf), KAVUR, Boris, DJURIĆ, Bojan, HINCAK, Zdravka, KALIGARIČ, Mitja, PAUŠIČ, Igor, Toškan, Borut (avtor dodatnega besedila), Šumak, Dejan (fotograf), Petek, Iztok (ilustrator), Balant, Tina (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Vrečič, Tomislav (fotograf), Teržan, Biba (recenzent), Žerjal, Tina (recenzent), Karo, Špela (recenzent), Predovnik, Katarina Katja (recenzent). Pod Kotom - sever pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 24). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6420-76-1. [COBISS.SI-ID 258676992]

 
 

355. KERMAN, Branko, KAVUR, Boris, DJURIĆ, Bojan, HINCAK, Zdravka, KALIGARIČ, Mitja, PAUŠIČ, Igor, Toškan, Borut (avtor dodatnega besedila), Šumak, Dejan (fotograf), Kerman, Branko (fotograf), Petek, Iztok (ilustrator), Balant, Tina (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Vrečič, Tomislav (fotograf), Teržan, Biba (recenzent), Predovnik, Katarina Katja (recenzent). Pod Kotom - sever pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 24). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 259532032]

356. ŠAVEL, Irena, SANKOVIČ, Samo, Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila, fotograf), Rijavec, Dejan (kartograf), Tanacek, Samo (fotograf), Kerman, Branko (fotograf), Vrečič, Tomislav (fotograf), Kavur, Boris (avtor dodatnega besedila), Toškan, Borut (avtor dodatnega besedila), Bertalanič, Marko (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Predovnik, Katarina Katja (recenzent). Pri Muri pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 23). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 380 str., ilustr. ISBN 978-961-6420-72-3. [COBISS.SI-ID 257860608]

 
 

357. ŠAVEL, Irena, SANKOVIČ, Samo, KAVUR, Boris, DJURIĆ, Bojan (avtor, fotograf), TOŠKAN, Borut, Rijavec, Dejan (ilustrator), Predovnik, Katarina Katja (recenzent), Tanacek, Samo (fotograf), Kerman, Branko (fotograf), Vrečič, Tomislav (fotograf), Bertalanič, Marko (ilustrator), Drvarič, Živa (ilustrator), Bedič, Dani (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent). Pri Muri pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 23). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6420-73-0. [COBISS.SI-ID 257861120]

 
 

358. TOMAŽ, Alenka (avtor, ilustrator), Jezeršek, Mirjam (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Ogorelec, Aleš (fotograf, ilustrator), Tomaž, Igor (ilustrator), Tratnik-Šumi, Janja (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Horvat, Milena (recenzent). Gomile pri Lenartu v Slovenskih goricah, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 11). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-6420-44-0. [COBISS.SI-ID 250449152]

 
 

359. PLESTENJAK, Ana (avtor, ilustrator), Verbič, Tomaž (avtor dodatnega besedila), Horvat, Milena (avtor dodatnega besedila, recenzent), Culiberg, Metka (avtor dodatnega besedila), Mlekuž, Dimitrij (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Šlaus, Mario (avtor dodatnega besedila), Jezeršek, Mirjam (avtor dodatnega besedila), Bregar, Jernej (fotograf), Grosman, Darja (fotograf), Badovinac, David (fotograf), Firšt, Srečko (fotograf), Zidanšek, Viktor (ilustrator), Murgelj, Ida (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Knific, Timotej (recenzent). Gorice pri Turnišču, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 12). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-6420-46-4. [COBISS.SI-ID 252272640]

 
 

360. ŠAVEL, Irena, SANKOVIČ, Samo (avtor, ilustrator), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Kavur, Boris (avtor dodatnega besedila, ilustrator), Hincak, Zdravka (avtor dodatnega besedila), Kaligarič, Mitja (avtor dodatnega besedila), Paušič, Igor (avtor dodatnega besedila), Toškan, Borut (avtor dodatnega besedila), Toškan, Borut (fotograf), Obelić, Bogomil (avtor dodatnega besedila), Grootes, Pieter M. (avtor dodatnega besedila), Jezeršek, Mirjam (avtor dodatnega besedila), Teržan, Biba (recenzent), Horvat, Milena (recenzent), Habjanič, Oskar (fotograf), Rijavec, Dejan (ilustrator), Bertalanič, Marko (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator). Za Raščico pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 13). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6420-47-1. [COBISS.SI-ID 253092352]

 
 

361. ŠAVEL, Irena, SANKOVIČ, Samo (avtor, ilustrator), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Kavur, Boris (avtor dodatnega besedila, ilustrator), Hincak, Zdravka (avtor dodatnega besedila), Kaligarič, Mitja (avtor dodatnega besedila), Paušič, Igor (avtor dodatnega besedila), Toškan, Borut (avtor dodatnega besedila, fotograf), Obelić, Bogomil (avtor dodatnega besedila), Grootes, Pieter M. (avtor dodatnega besedila), Jezeršek, Mirjam (avtor dodatnega besedila), Teržan, Biba (recenzent), Horvat, Milena (recenzent), Habjanič, Oskar (fotograf), Rijavec, Dejan (ilustrator), Bertalanič, Marko (ilustrator), Hrustel, Jožica (ilustrator). Za Raščico pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 13). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 254024960]

362. UDOVČ, Katarina, Leben-Seljak, Petra (avtor dodatnega besedila), Križ, Borut (fotograf), Pršina, Marko (fotograf), Aš, Franci (ilustrator, fotograf), Rudolf Markovič, Maja (ilustrator), Fortuna Saje, Anđelka (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent). Mačkovec pri Novem mestu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 8). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-6420-41-9. [COBISS.SI-ID 246385920]

 
 

363. ŠAVEL, Irena, Sankovič, Samo (avtor dodatnega besedila), Jereb, Mojca (avtor dodatnega besedila), Kavur, Boris (avtor dodatnega besedila), Repec, Siniša (avtor dodatnega besedila), Trampuž Orel, Neva (avtor dodatnega besedila), Urankar, Rafko (avtor dodatnega besedila), Obelić, Bogomil (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Jezeršek, Mirjam (avtor dodatnega besedila), Hincak, Zdravka (avtor dodatnega besedila), Hüls, Matthias (avtor dodatnega besedila), Šlaus, Mario (avtor dodatnega besedila), Švenda, Anin (fotograf), Vrečič, Tomislav (fotograf), Kovačič, Bine (fotograf), Rijavec, Dejan (ilustrator), Bertalanič, Marko (ilustrator), Bedič, Dani (ilustrator), Veberič, Vesna (ilustrator), Badurina, Lara (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Horvat, Milena (recenzent). Pod Kotom - jug pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 7). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6420-38-9. [COBISS.SI-ID 243652352]

 
 

364. TOMAŽIČ, Simona (avtor, ilustrator), OLIĆ, Slobodan (avtor, fotograf, ilustrator), Forenbaher, Stašo (avtor dodatnega besedila), Obelić, Bogomil (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Firšt, Srečko (fotograf), Bausovec, Maja (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent). Šiman pri Gotovljah, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 9). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-6420-42-6. [COBISS.SI-ID 248387328]

 
 

365. CESTNIK, Vojka, Rajić Šikanjić, Petra (prevajalec), Teržan, Biba (recenzent), Mihovilić, Kristina (recenzent). Željeznodobna nekropola Kaštel kod Buja : analiza pokopa željeznodobne Istre = Iron age necropolis Kaštel near Buje : analysis of burial practice in the Iron Age Istria, (Monografije i katalozi, 18). Pula: Arheološki muzej Istre, 2009. 278 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7470688]

366. ŠAVEL, Irena, KERMAN, Branko (avtor, fotograf), Istenič, Janka (avtor dodatnega besedila), Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Lamut, Jakob (avtor dodatnega besedila), Medved, Jože (avtor dodatnega besedila), Levanič, Tom (avtor dodatnega besedila), Čufar, Katarina (avtor dodatnega besedila), Petru, Simona (avtor dodatnega besedila), Dirjec, Janez (avtor dodatnega besedila), Obelić, Bogomil (avtor dodatnega besedila), Olić, Slobodan (fotograf), Rijavec, Dejan (ilustrator), Grum, Natalija (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Predovnik, Katarina Katja (recenzent). Gornje njive pri Dolgi vasi : [obvoznica Lendava], (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 6). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6420-33-4. [COBISS.SI-ID 239688192]

 
 

367. SVOLJŠAK, Drago, Svoljšak, Drago (fotograf), Bevc, Bernarda (ilustrator), Čaval, Saša (ilustrator), Murgelj, Ida (ilustrator), Grum, Natalija (ilustrator), Stiškovski, Uroš (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent), Predovnik, Katarina Katja (recenzent). Mrzlo Polje pri Ivančni Gorici, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 5). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008. 240 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6420-32-7. [COBISS.SI-ID 238102272]

 
 

368. TICA, Gojko, Djurić, Bojan (avtor dodatnega besedila), Gaspari, Andrej (fotograf), Tomažič, Simona (ilustrator), Teržan, Biba (recenzent). Šmatevž, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 4). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2007. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6420-27-3. [COBISS.SI-ID 231808768]

 
 

369. TICA, Gojko, DJURIĆ, Bojan, Teržan, Biba (recenzent), Gaspari, Andrej (fotograf), Tomažič, Simona (ilustrator). Šmatevž, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 4). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2007. 1 CD-ROM. ISBN 978-961-6420-27-3. [COBISS.SI-ID 37063778]

 
 

 

Član komisije za zagovor

370. TOMAŽ, Alenka, Guštin, Mitja (mentor), Teržan, Biba (član komisije za zagovor). Neolitska keramika iz najdišča Čatež-Sredno polje : prispevek k poznavanju neolitskega obdobja v osrednji Sloveniji : doktorska disertacija. Koper: [A. Tomaž], 2010. XXIV, 511 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Tomaz-Alenka.pdf. [COBISS.SI-ID 512676736]

 

 

 


NERAZPOREJENO

371. TERŽAN, Biba. Akad. dr. Stane Gabrovec, 1920-2015. Delo, ISSN 0350-7521, 5. feb. 2015, leto 57, št. 30, str. 16, portret. [COBISS.SI-ID 279403264]

 

372. TERŽAN, Biba. Herman Müller-Karpe : (1925-2013). Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374-0315, 2014, knj. 65, str. 217-219, portret. [COBISS.SI-ID 281188608]

 

373. TERŽAN, Biba, OREŠNIK, Janez. Silvin Košak. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ISSN 0374-0315, 2009, knj. 60, str. 205-206, portret. [COBISS.SI-ID 256703488]

Izpis bibliografskih enot: izbrane bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690 (izpis vseh avtorjev)
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 7. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 19. 7. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 19. 7. 2017