Back to top

Red. prof. dr. Božidar Slapšak

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Hannelore Vanhaverbeke, M. Waelkens, Kim Vyncke, V. De Laet, Sabri Aydal, Branko Mušič, Bea De Cupere, Jeroen Poblome, D. Braekmans, Patrick Degryse, E. Marinova, G. Verstraeten, W. van Neer, Božidar Slapšak, Igor Medarić, H.A. Ekinci, M.O. Erbay, "Pisidian culture? The Classical-Hellenistic site at Düzen Tepe near Sagalassus (southwest Turkey)", Anatol. stud., vol. 60, str. 105-128, 2010. [COBISS.SI-ID 1845845]

2. John L. Bintliff, Božidar Slapšak, Bart Noordervliet, Janneke van Zwienen, Joep Verweij, "The Leiden-Ljubljana ancient cities of Boeotia project : summer 2007 - spring 2008", Pharos, vol. 15, str. 17-42, 2007. [COBISS.SI-ID 40009058]

3. John L. Bintliff, Božidar Slapšak, Bart Noordervliet, J. Van Wiesen, "Work in progress : The Leiden-Ljubljana ancient cities of Boeotia project 2009 seasons", Teiresias, vol. 39, pt. 2, str. 1-11, 2009. [COBISS.SI-ID 41173858]

4. John L. Bintliff, Božidar Slapšak, "The Leiden-Ljubljana ancient cities of Boeotia project : 2007", Teiresias, vol. 37, pt. 2, str. 2-11, 2007. [COBISS.SI-ID 36472930]

5. Božidar Slapšak, "The Leiden-Ljubljana ancient cities of Boeotia project : 2006", Teiresias, vol. 37, pt. 2, str. 11-20, 2007. [COBISS.SI-ID 36473186]

6. John L. Bintliff, Božidar Slapšak, "The Leiden-Ljubljana ancient cities of Boeotia project : Season 2006", Pharos, vol. 14, str. 15-27, 2006. [COBISS.SI-ID 36455266]

7. Branko Mušič, Emeri Farinetti, Dušan Kramberger, Božidar Slapšak, "Geophysical and architectual survey, The Tanagra project: investigations at an ancient city and its countryside (2000-2002)", Bull. corresp. hell., 2.1 Études et rapports, no. 128-129, str. 579-606, 2005?. [COBISS.SI-ID 37672546]

8. Božidar Slapšak, "O koncu prazgodovinskih skupnosti na Krasu", Arheol. vestn., letn. 54, str. 243-257, 2003. [COBISS.SI-ID 21682221]

9. John L. Bintliff, Niki Evelpidou, Emeri Farinetti, Branko Mušič, Božidar Slapšak, "The Tanagra survey. Report on the 2001 season", Pharos, 2001, vol. 9, str. 33-74, 2002. [COBISS.SI-ID 21866338]

10. John L. Bintliff, Emeri Farinetti, Kostas Sbonias, Lefteris Sigalos, Božidar Slapšak, Branko Mušič, "The Tanagra survey. Report on the 2000 season", Pharos, vol. 8, str. 93-128, 2000. [COBISS.SI-ID 21864802]

11. Zoran Stančič, Božidar Slapšak, "The Greeg field system at Pharos: a metric analysis", Rev. étud. anc. (Bordeaux), letn. 101, št. 1-2, str. 115-124, 1999. [COBISS.SI-ID 11738413]

12. Branko Mušič, Božidar Slapšak, Simon Pirc, Nina Zupančič, Franc Dimc, L. Trojar, "On-site prospection in Slovenia : the case of Rodik_", Archaeol. comput. newsl., no. 43, str. 6-15, 1995. [COBISS.SI-ID 33374]

13. Božidar Slapšak, "The 302 mm foot measure on Salamis?", Dialogues hist. anc., let. 19, št. 2, str. [119]-136, 1993. [COBISS.SI-ID 7572834]

14. John L. Bintliff, Vincent L. Gaffney, Božidar Slapšak, "Kontekst in metodologija terenskega pregleda ager pharensis-Hvar", Arheo (Ljublj.), št. 9, str. 41-55, 1989. [COBISS.SI-ID 13109762]

15. John L. Bintliff, Vincent L. Gaffney, Božidar Slapšak, "Starigradsko polje : projekt Hvar", Arheol. pregl., letn. 28, str. 206-209, 1987 (1989). [COBISS.SI-ID 6181218]

16. Božidar Slapšak, "AD: CIL 5,698 (Materija): via derecta - translata (in fines alicuius) - restituta", Arheol. vestn., letn. 28, str. 122-128, 1977. [COBISS.SI-ID 6962477]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

17. Božidar Slapšak, "Prepletene zgodovine v Jugovzhodni Evropi : spomin in arheologija : memory and archaeology", Arheo (Ljublj.), št. 28, str. 131-146, 2011. [COBISS.SI-ID 48106082]

18. Božidar Slapšak, Darja Grosman, "Pojem in postopki terenskega preverjanja pri neinvazivnih raziskavah v arheologiji", Arheo (Ljublj.), št. 27, str. 7-13, 2010. [COBISS.SI-ID 263147264]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

19. Božidar Slapšak, "Šport v polisu in med polisi", Monitor ISH, let. 8, št. 1, str. 47-54, 2006. [COBISS.SI-ID 1261197]

20. Božidar Slapšak, "Tabori v sistemu protiturške obrambe", Kronika (Ljublj.), let. 35, št. 3, str. 143-146, 1987. [COBISS.SI-ID 9645217]

 

1.04 Strokovni članek

21. Božidar Slapšak, "Slavnostni govor ob osemdesetletnici študija arheologije na ljubljanski univerzi", Arheo (Ljublj.), 23, str. 95-97, 2005. [COBISS.SI-ID 31881058]

22. Božidar Slapšak, "Magnetometrija odkriva antično mesto : slovenske raziskave v antični Tanagri", Delo (Ljubl.), leto 44, št. 299, 30. dec. 2002. [COBISS.SI-ID 122133760]

23. Božidar Slapšak, "Svetovnozgodovinske razsežnosti dela na novo odkritega napisa iz Rimske Celeje", Delo (Ljubl.), 39, št. 301, str. 13, 31.XII.1997. [COBISS.SI-ID 73208576]

24. Božidar Slapšak, "L'archéologie au cœur de l'enjeu", Trans eur. (Genève), no 5, str. 72-75, Hiver 1994/95. [COBISS.SI-ID 3229794]

25. Janez Dular, Mitja Guštin, Božidar Slapšak, "Izhodišča za raziskovalno polje arheologije : gradivo za Ministrstvo za znanost, raziskovalno dejavnost in tehnologijo", Arheo (Ljublj.), št. 13 (1991), str. 91-93. [COBISS.SI-ID 55872000]

26. Božidar Slapšak, "Postojoma", Arheo (Ljublj.), št. 10, str. 62-63, 1990. [COBISS.SI-ID 55765504]

27. Božidar Slapšak, "Bodo odslej arheologi brez lopat in krampov : arheogeofizika - podpora načrtovanju prostorskega razvoja", Delo (Ljubl.), leto 31, št. 13, str.5, 18. 1. 1989. [COBISS.SI-ID 8013312]

28. Božidar Slapšak, "Rodik - Ajdovščina", Arheol. vestn., [Št.] 29, str. 546-547, 1978. [COBISS.SI-ID 6364717]

29. Timotej Knific, Božidar Slapšak, "Novejše dobe, Primskovo pri Kranju", Vars. spomenikov, 15, str. 172-176, 1970 [tiskano 1972]. [COBISS.SI-ID 4668000]

 

1.05 Poljudni članek

30. Božidar Slapšak, Svetlana Kojić, "Šembilja - hudič na gorečem vozu", Glas. Slov. etnol. druš., letn. 16, št. 2, str. 27, 1976. [COBISS.SI-ID 16201517]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

31. Božidar Slapšak, "Nova opažanja o parcelaciji chore Farosa", V: Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 24. do 26. rujna 1998. godine u Splitu = proceedings of the International Conference held in Split from September 24th to 26th 1998, (Biblioteka Knjiga mediterana, 26), Nenad Cambi, ur., Slobodan Čače, ur., Branko Kirigin, ur., Split, Književni krug, 2002, str. 195-220, 2002. [COBISS.SI-ID 20301666]

32. Branko Mušič, Božidar Slapšak, "GIS on site-analysis: Rodik, Slovenia", V: COST action G2 : paysages antiques et structures rurales : proceeding of a workshop Ljubljana, 27 April 1996, The use of Geographic Information Systems in the study of ancient landscapes and features related to ancient land use, Božidar Slapšak, Zoran Stančič, John Peterson, ur., Norwick, European commission, 1998, str. 81-93, 1998. [COBISS.SI-ID 21870434]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

33. Frank Vermeulen, Božidar Slapšak, Dimitrij Mlekuž, "Surveying the townscape of Roman Trea (Picenum)", V: Archaeological survey and the city, (University of Cambridge Museum of Classical Archaeology Monographs, Vol. 2), Paul Johnson, ur., Martin Millett, ur., Oxford, Oakville, Oxbow Books, 2013, str. 261-282. [COBISS.SI-ID 51188322]

34. Božidar Slapšak, Katja Hrobat Virloget, "Rodik-Ajdovščina : elements of ritual landscape in oral tradition", V: Carlo Marchesetti e i castellieri, 1903-2003 : atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14-15 novembre 2003, (Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser. 2, Studi, vol. 9), Gino Bandelli, ur., Emanuela Montagnari Kokelj, ur., Trieste, Editreg, 2005, str. 511-527. [COBISS.SI-ID 30332002]

35. Branko Mušič, Božidar Slapšak, Emeri Farinetti, "Ancient Tanagra (Grimadha): Geophysical prospection and modelling for understanding of urban plan and on-site activity areas", V: [Enter the past] : the e-way into the four dimensions of cultural heritage : proceedings of the 30th conference, (BAR international series, 1227), Karin Fischer Ausserer, ur., Oxford, Archaeopress, 2004, str. 317-320. [COBISS.SI-ID 26598242]

36. Božidar Slapšak, "Poetovio as a supra-regional center", V: Ptuj v rimskem cesarstvu, mitraizem in njegova doba : mednarodno znanstveno srečanje : internationales Symposium : international scientific symposium, Ptuj, 11.-15. oktober 1999, (Archaeologia Poetovionensis, 2), Mojca Vomer-Gojkovič, ur., Nataša Kolar, ur., Ptuj, Pokrajinski muzej, Zgodovinsko društvo, [2001], 2, str. 11-25, 2001. [COBISS.SI-ID 16833634]

37. Božidar Slapšak, Zoran Stančič, "Down to the millimetre - GIS in metrological study of ancient land division", V: COST action G2 : paysages antiques et structures rurales : proceeding of a workshop Ljubljana, 27 April 1996, The use of Geographic Information Systems in the study of ancient landscapes and features related to ancient land use, Božidar Slapšak, Zoran Stančič, John Peterson, ur., Norwick, European commission, 1998, str. [105]-110. [COBISS.SI-ID 9618477]

38. Božidar Slapšak, Braco Mušič, "Geofizikalne raziskave in intenzivni arheološki terenski pregled na poznoantični naselbini na Ajdovščini nad Rodikom", V: Geološki zbornik : povzetki referatov : abstracts of papers, (), Ljubljana, Oddelek za geologijo, 1997. [COBISS.SI-ID 4649058]

39. Janez Dular, Božidar Slapšak, Zoran Stančič, Sneža Tecco Hvala, "Arheologija in GIS", Dela, letn. 9, str. 213-222, 1992. [COBISS.SI-ID 63625728]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

40. Sophie Dralans, Frank Vermeulen, Francesca Carboni, Dimitrij Mlekuž, Božidar Slapšak, "Trea : integrated non-invasive surveys of a Roman town in Picenum", V: Non-destructive approaches to complex archaeological sites in Europe : a round-up, Ghent, [s.n.], 2013, str. 41. [COBISS.SI-ID 51016290]

41. Božidar Slapšak, "Twenty years into transition in former Yugoslavia : archaeology and contemporary myths of the past revisited", V: Abstract book, Durham, Durham University, Department of Archaeology, 2009, str. 128. [COBISS.SI-ID 41059426]

42. Božidar Slapšak, Darja Grosman, "The potential of surface information for the study of past urban landscapes in Boeotia, Greece", V: AARG 2008, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2008, str. 19. [COBISS.SI-ID 37554018]

43. Božidar Slapšak, Branko Mušič, Emeri Farinetti, "Ancient Tanagra (Grimadha): geophysics, DEM, modelling, statistics and classification for understanding of urban plan and on-site activity areas", V: Enter the past : the e-way into the four dimensions of cultural heritage : abstracts, Vienna, Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, [2003], str. 74, 2003. [COBISS.SI-ID 21871458]

44. Božidar Slapšak, Andrej Bilc, "GPS in survey and excavation: Slovenian experience", V: Enter the past : the e-way into the four dimensions of cultural heritage : abstracts, Vienna, Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, [2003], str. 75, 2003. [COBISS.SI-ID 21871714]

45. Božidar Slapšak, Branko Mušič, F. Martens, M. Waelkens, "Urban survey and geophysics: the case of Sagalassos", V: Enter the past : the e-way into the four dimensions of cultural heritage : abstracts, Vienna, Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, [2003], str. 136, 2003. [COBISS.SI-ID 21871970]

46. Branko Mušič, Božidar Slapšak, John L. Bintliff, Emeri Farinetti, Lefteris Sigalos, Igor Rižnar, "Geofizikalne raziskave na arheološkem najdišču Tanagra (Grimadha), Grčija", Geol. zb., [Št.] 17, str. 123-124, 2003. [COBISS.SI-ID 214262272]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

47. Božidar Slapšak, "Akontion : prazgodovinska utrdba Orhomena", V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2011, str. 46. [COBISS.SI-ID 51995490]

48. Božidar Slapšak, "Septempeda : porticirano predmuncipalno svetišče na področju Picenov", V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2011, str. 47. [COBISS.SI-ID 51995746]

49. Božidar Slapšak, Darja Grosman, "Integrirani pregledi na urbanih najdiščih v Bojotiji", V: Arheologija v letu 2009, Matija Črešnar, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2010, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 42158178]

50. Božidar Slapšak, "Emona Ljudmile Plesničar in kam naprej", V: Emona med Akvilejo in Panonijo, Bernarda Županek, ur., Irena Lazar, ur., Ljubljana, Muzeji in galerije mesta Ljubljane, 2010, str. 31. [COBISS.SI-ID 42250082]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

51. Frank Vermeulen, Cristina Corsi, Cornelius Meyer, Paul Johnson, Božidar Slapšak, Lieven Verdonck, Jeroen Verhegge, "Geophysical prospection, Strategies and planning", V: Ammaia I : the survey : a Romano-Lusitanian townscape revealed, (Archaeological Reports Ghent University, 8), Cristina Corsi, ur., Frank Vermeulen, ur., Ghent, Academia Press, 2012, str. 47-50. [COBISS.SI-ID 52611938]

52. Božidar Slapšak, "Towards integrated non-invasive research on complex urban sites : Ljubljana research in Tanagra and beyond", V: Urban landscape survey in Italy and the Mediterranean, Frank Vermeulen, ur., Oxford, Oakville, Oxbow Books, cop. 2012, str. 53-61. [COBISS.SI-ID 49579874]

53. Božidar Slapšak, "Entangled histories in South-East Europe : memory and archaeology", V: Multiple antiquities - multiple modernities : ancient histories in nineteenth century European cultures, Gábor Klaniczay, ur., Michael Werner, ur., Ottó Gecser, ur., Frankfurt am Main, New York, Campus, cop. 2011, str. 407-432. [COBISS.SI-ID 48186722]

54. John L. Bintliff, Božidar Slapšak, "Tanagra : la ville et la campagne environnante á la lumière des nouvelles méthodes de prospection", V: Tanagras : de l'objet de collection à l'objet archéologique, Violaine Jeammet, ur., Juliette Becq, ur., Paris, Picard, Musée du Louvre, cop. 2007, str. 101-115. [COBISS.SI-ID 36489826]

55. Božidar Slapšak, "Antične krajine 3. tisočletja", V: Antika za tretje tisočletje, (Zbirka Agora), Maja Sunčič, ur., Brane Senegačnik, ur., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, str. 159-164. [COBISS.SI-ID 22285869]

56. Boris Vičič, Božidar Slapšak, Darja Grosman, Andrej Gaspari, Predrag Novaković, "Zagorica pri Velikem Gabru - rimskodobna in zgodnjesrednjeveška naselbina", V: Zgodnji Slovani : zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp : frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen, Mitja Guštin, ur., Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2002, str. 94-97, 2002. [COBISS.SI-ID 21869154]

57. Božidar Slapšak, Miran Erič, Branko Mušič, Darko Plevnik, "Landscapes structures survey in the Chora of Pharos : GIS support, visualisation and landscape micro-analysis", V: On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998, (EUR, COST Action G2, 19708), Božidar Slapšak, ur., Luxembourg, European Communities, 2001, str. 81-93. [COBISS.SI-ID 16441698]

58. Božidar Slapšak, Branko Kirigin, "Pharos and its chora", V: Problemi della chora coloniale dall'occidente al Mar Nero : Atti del quarantesimo convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 29 settembre - 3 ottobre 2000, Attilio Stazio, ur., Stefania Ceccoli, ur., Taranto, Istituto pe la storia e l'archeologia della Magna Grecia, 2001, str. 567-591. [COBISS.SI-ID 20303458]

59. Branko Mušič, Božidar Slapšak, Verena Perko, "On-site distributions and geophysics: the site of Rodik-Ajdovščina", V: Extracting meaning from ploughsoil assemblages, (The archaeology of Mediterranean landscapes, 5), Helen Patterson, ur., Riccardo Francovich, ur., Graeme Barker, ur., Oxford, Oxbow Books, 2000, str. 132-146. [COBISS.SI-ID 15804002]

60. Branko Kirigin, Božidar Slapšak, "Otok Hvar, Faros i njegov teritorij", V: 2001. arheološko nalazište na srednjodalmatinskim otocima: što s njima?, Projekt Jadranski otoci, Hvar - Split - Zadar - Ljubljana - Birmingham - Toronto : veze, trgovina i naseljavanje 6000.god. pr.K. - 600.god. po.K., sažetak važnijih rezultata, Branko Kirigin, ur., Hvar, Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara, 1998, str. 28-31. [COBISS.SI-ID 9214509]

61. Božidar Slapšak, "Umetnost rimske antike", V: Umetnost na Slovenskem : od prazgodovine do danes, Stane Bernik, Irena Trenc-Frelih, ur., Ljubljana, Mladinska knjiga, 1998, str. 30-49. [COBISS.SI-ID 18327394]

62. Božidar Slapšak, Predrag Novaković, "Is there national archaeology without nationalism? : archaeological tradition in Slovenia", V: Nationalism and archaeology in Europe, Margarita Díaz-Andreu, ur., Timothy Champion, ur., 1st ed., London, UCL, 1996, str. 256-293. [COBISS.SI-ID 3261538]

63. Zoran Stančič, Božidar Slapšak, "A Modular analysis of the field system of Pharos", V: Recent developments in Yugoslav archaeology, (BAR International Series, 431), J.C. Chapman, ur., et al, Oxford, [s.n.], 1988, str. 191-198. [COBISS.SI-ID 5423149]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

64. Božidar Slapšak (avtor, fotograf), "Slovenski Kras v poznejši prazgodovini in v rimski dobi", V: Kras : pokrajina, življenje, ljudje, Metka Culiberg, et al, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999, str. 145-163. [COBISS.SI-ID 13585453]

65. Božidar Slapšak, "Starejša zgodovina Rodika", V: Rodik med Brkini in Krasom : zbornik ob 350. letnici cerkve, Milan Pregelj, ur., Koper, Ognjišče, 1997, str. 19-64. [COBISS.SI-ID 4647522]

 

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

66. Božidar Slapšak, "Terme", V: Enciklopedija Slovenije, Marjan Javornik, ur., Dušan Voglar, ur., Alenka Dermastia, ur., 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 13, str. 239, 1999. [COBISS.SI-ID 16501858]

67. Božidar Slapšak, "Trst, Arheologija", V: Enciklopedija Slovenije, Marjan Javornik, ur., Dušan Voglar, ur., Alenka Dermastia, ur., 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987-2002, str. 365-366, 1999. [COBISS.SI-ID 16501602]

68. Božidar Slapšak, "Rimska doba", V: Enciklopedija Slovenije, Marjan Javornik, ur., Dušan Voglar, ur., Alenka Dermastia, ur., 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987-2002, 10, str. 222-225, 1996. [COBISS.SI-ID 4670818]

69. Božidar Slapšak, "Rimski kataster", V: Enciklopedija Slovenije, Marjan Javornik, ur., Dušan Voglar, ur., Alenka Dermastia, ur., 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987-2002, 10, str. 233, 1996. [COBISS.SI-ID 4645730]

70. Božidar Slapšak, "Rimsko mesto", V: Enciklopedija Slovenije, Marjan Javornik, ur., Dušan Voglar, ur., Alenka Dermastia, ur., 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987-2002, 10, str. 234-235, 1996. [COBISS.SI-ID 4645986]

71. Božidar Slapšak, "Rodik", V: Enciklopedija Slovenije, Marjan Javornik, ur., Dušan Voglar, ur., Alenka Dermastia, ur., 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987-2002, 10, str. 251, 1996. [COBISS.SI-ID 4646498]

72. Biba Teržan, Božidar Slapšak, Boris Vičič, "Fibula", V: Enciklopedija Slovenije, Marjan Javornik, ur., Dušan Voglar, ur., Alenka Dermastia, ur., 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987-2002, knj. 3: Eg-Hab, str. 104, 1989. [COBISS.SI-ID 15516770]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

73. Božidar Slapšak, "Susanne Zabehlicky-Scheffenegger: Burnum I., Erster Bericht über die Kleinfunde von Grabungen 1973 und 1974 auf dem Forum, Antiquarische Abteilung 14 (1979)", Arheol. vestn., letn. 32, str. 676, 1981. [COBISS.SI-ID 6819885]

74. Božidar Slapšak, "G. Piccottini: Die Dienerinnen - und Dienerreliefs --- von Virunum. Corpus signorum imperii Romani, Österreich 2/3 (1977)", Arheol. vestn., letn. 32, str. 677, 1981. [COBISS.SI-ID 6820397]

75. Božidar Slapšak, "Melinda Kaba, Die römische Orgel von Aquincum (3. Jahrhundert), Budapest 1976", Arheol. vestn., letn. 29, str. 776-777, 1978. [COBISS.SI-ID 7654957]

76. Božidar Slapšak, "Monumenta cartographica Jugoslaviae 1, Antičke karte..., Beograd 1974", Arheol. vestn., letn. 27: 1976, str. 302-303, 1977. [COBISS.SI-ID 6362669]

77. Božidar Slapšak, "Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earunden provinciarum pertinentes, Budapest 1975", Arheol. vestn., letn. 27: 1976, str.304-305, 1977. [COBISS.SI-ID 6362925]

78. Božidar Slapšak, "Edith B. Thomas, Helme, Schilde, Dolche, Studien über römisch-pannonische Waffenfunde, Akadémiai kiadó, Budapest 1971", Arheol. vestn., [Št.] 24, str. 922-924, 1973. [COBISS.SI-ID 12023085]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

79. Božidar Slapšak, "Introduction", V: On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998, (EUR, COST Action G2, 19708), Božidar Slapšak, ur., Luxembourg, European Communities, 2001, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 16441442]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

80. Vincent L. Gaffney (diskutant), Božidar Slapšak (diskutant), Zoran Stančič (diskutant), "Discussion", V: COST action G2 : paysages antiques et structures rurales : proceeding of a workshop Ljubljana, 27 April 1996, The use of Geographic Information Systems in the study of ancient landscapes and features related to ancient land use, Božidar Slapšak, Zoran Stančič, John Peterson, ur., Norwick, European commission, 1998, str. [115]-116. [COBISS.SI-ID 9618733]

81. Božidar Slapšak, "Kako nas kdo odvezuje od Balkana : ugovori in pripombe", Delo (Ljubl.), let. 37, št. 213, str. 16, 14.IX.1995. [COBISS.SI-ID 54458880]

82. Božidar Slapšak, ""Kot polemik me ne zanima več" : ugovori in pripombe", Delo (Ljubl.), let. 37, št. 231, str. 16, 5.X.1995. [COBISS.SI-ID 54886144]

83. Božidar Slapšak, "Osupljivo površne (Borove) predstave o času in prostoru...", Arheo (Ljublj.), št. 10, str. 63-65, 1990. [COBISS.SI-ID 55765760]

84. Božidar Slapšak, ""Moje nadaljnje sodelovanje v venetološki diskusiji - odvečno"", Arheo (Ljublj.), št. 10, str. 67-69, 1990. [COBISS.SI-ID 55766528]

85. Božidar Slapšak, "Mar se bo "venetološki" mnogoboj še kar nadaljeval?", Arheo (Ljublj.), št. 10, str. 70-71, 1990. [COBISS.SI-ID 55766784]

86. Božidar Slapšak, "Mar se bo "venetološki" mnogoboj še kar nadaljeval?", Delo (Ljubl.), leto 31, št. 8, str. 14, 12. 1. 2989. [COBISS.SI-ID 7976192]

87. Drago Svoljšak, Ljudmila Plesničar-Gec, Iva Curk, Marjan Slabe, Greta Hirschbäck-Merhar, Mehtilda Urleb, Bojan Djurić, Božidar Slapšak, Marjana Tomanič-Jevremov, Blagoj Jevremov, Janez Dular, Jože Oman, Matej Župančič, Andrej Pleterski, Peter Petru, Danilo Breščak, "Okrogla miza : [o novem Zakonu o varstvu naravne in kulturne dediščine]", Arheo (Ljublj.), št. 1, str. 17-25, 1981. [COBISS.SI-ID 15030317]

 

1.22 Intervju

88. Božidar Slapšak (intervjuvanec), "Mozaično odkrivanje preteklosti : prof. dr. Božidar Slapšak, arheolog", Delo (Ljubl.), leto 44, št. 3, 5. jan. 2002. [COBISS.SI-ID 116634368]

89. Božidar Slapšak (intervjuvanec), "Odkopavanje zgodovine", Mladina, št. 14, str. 44-46, 5. apr. 1999. [COBISS.SI-ID 109272576]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

90. Božidar Slapšak, Možnosti študija poselitve v arheologiji, (Arheo, 17), Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1995. [COBISS.SI-ID 61669888]

 

2.05 Drugo učno gradivo

91. Božidar Slapšak, Darja Grosman, Rodik : seminar 2006-07 : Rimska arheologija 3-4, Ljubljana, [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2007. [COBISS.SI-ID 36486498]

92. Božidar Slapšak, Gašper Rutar, Ancient Cities of Boeotia Project : Tanagra urban survey : Surface features survey : Summer 2005 field mannual, Ljubljana, University of Ljubljana, University of Leiden, 2005. [COBISS.SI-ID 36487266]

 

2.08 Doktorska disertacija

93. Božidar Slapšak, Možnosti študija poselitve v arheologiji : disertacija, Ljubljana, [B. Slapšak], 1983. [COBISS.SI-ID 36756736]

 

2.11 Diplomsko delo

94. Božidar Slapšak, Regio X Venetia et Histria : slovenski del : antična plastika in relief : diplomska naloga, Ljubljana, [B. Slapšak], 1971. [COBISS.SI-ID 36752482]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

95. M. Waelkens, K. U. Leuven, Raymond Brulet, Frank Vermeulen, W. van Neer, G. Verstraeten, John L. Bintliff, Božidar Slapšak, The transition from republic to empire : the impact of "romanization" on cities and countryside in Italy and the provinces (2nd/1st century BC - 2nd/3rd century AD) : report on the activities of the network during 2007 : scientific report, [s. l., s. n., 2008]. [COBISS.SI-ID 38000226]

96. Božidar Slapšak, Branko Mušič, Tanagra urban survey : Report on the architectural and geophysical survey by the Ljubljana team in 2005 : with references to the results of the Ljubljana 2001-2004 survey, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2005. [COBISS.SI-ID 36490082]

97. Božidar Slapšak, Branko Mušič, Igor Rižnar, Božidar Slapšak (urednik), Tanagra 2000 : Report on preliminary geoarchaeological and geophysical investigation, Ljubljana, University of Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 15802210]

98. Tanja Mihalič, Rudi Rozman, Dušan Kramberger, Božidar Slapšak, Tanja Černe, Brigita Lipovšek, Lučka Letič, Uroš Stanič, Karel Erdlen, Irena Piciga, Maja Omahen, Jožko Rutar, Melita Rant, Nada Klobučar Mirovič, Slovenski gradovi - financiranje, ekonomika, upravljanje : modeli financiranja, ekonomike varstva in upravljanja s kulturno dediščino : končno poročilo, Ljubljana, Raziskovalni center Ekonomske fakultete, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000. [COBISS.SI-ID 109531392]

99. Božidar Slapšak, Poročilo o dodatnih arheoloških raziskavah za odločanje o morebitni racionalizaciji trase hitre ceste M 10-7 odsek 0374 Razdrto - Selo na širšem področju varovanega območja kulturne in naravne dediščine Podnanos - Gradišče nad Hraščami, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1998. [COBISS.SI-ID 7573346]

100. Božidar Slapšak, Arheologija okolja in tehnologija, (Arheologija okolja in tehnologija), Ljubljana, RSS, 1985. [COBISS.SI-ID 27472128]

101. Božidar Slapšak, Geneza kulturne pokrajine, (Arheološka raziskovanja), Ljubljana, RSS, 1985. [COBISS.SI-ID 11060736]

102. LJUBINKA TERZAN, Stane Gabrovec, Božidar Slapšak, ARHEOLOSKA RAZISKOVANJA, Ljubljana, RSS, 1984. [COBISS.SI-ID 10584064]

103. Božidar Slapšak, SONDIRANJE POZNOANTICNIH LOKALITET SLOVENSKEGA PRIMORJA : RODIK - AJDOVSCINA. - PROJEKT :CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM, Ljubljana, RSS, 1976. [COBISS.SI-ID 12648704]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

104. Frank Vermeulen, Božidar Slapšak, Darja Grosman, Dimitrij Mlekuž, Matjaž Mori, Rok Plesničar, et al., Ricerche archeologiche nella valle del Potenza : campagna 2009 : field season 2009, Gent, Universiteit Gent, Department of Archeology, Ljubljana, University of Ljubljana, [Faculty of Arts, Department of Archaeology], 2009. [COBISS.SI-ID 41167970]

105. Božidar Slapšak, Thespiae : preliminary report on the results of the Ljubljana research in 2008, Ljubljana, University of Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 49582946]

106. Božidar Slapšak, Thespiae : Preliminary notes on the results of the Ljubljana research in 2006 and 2007, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. [COBISS.SI-ID 36490594]

 

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija

107. Miran Erič (avtor, scenarist), Božidar Slapšak (scenarist), Branko Kirigin (scenarist), Starigradsko polje : svijetska kulturna baština, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, [Split], Arheološki muzej Split, 2005. [COBISS.SI-ID 298745]

 

2.31 Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci

108. Božidar Slapšak (urednik), Zoran Stančič (urednik), John Peterson (urednik), COST action G2 : paysages antiques et structures rurales : proceeding of a workshop Ljubljana, 27 April 1996, The use of Geographic Information Systems in the study of ancient landscapes and features related to ancient land use, Norwick, European commission, 1998. [COBISS.SI-ID 9617965]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

109. Božidar Slapšak, Janez Marolt, Aleš Maver, Aleksander Makedonski - vojskovodja za vse čase : oddaja Intelekta, Radio Slovenija, I. program, torek, 19. 4. 2005, od 9.30-11.00, Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 13959688]

 

3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

110. Božidar Slapšak (producent), Cost Action G2 : Ancient landscapes and rural structures : On the good use of geographic information systems in archaeological lndscape studies : Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani : 18.-20. december 1998, Ljubljana, 1998. [COBISS.SI-ID 16563554]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

111. Božidar Slapšak, A nostalgic voyage and characterization of ancient urban landscape, Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 56845666]

112. Svetlana Slapšak, Božidar Slapšak, Breve sintesi conclusiva e saluto ai partecipanti : Vo Incontro internazionale GRIMM - Gruppo Mythourgies sul tema "Miti d'identità - identità dei miti, Luoghi e oggetti simbolici del mito in Omero e oltre", Università di Trieste, Institutum Studiorum Humanitatis, martedì 29 ottobre 2013, mercoledì 30 ottobre 2013, Trieste, Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 53962082]

113. Božidar Slapšak, Emona Ljudmile Plesničar in kam naprej, Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 42144098]

114. Božidar Slapšak, Ground truthing for archaeological survey, Marvão, Portalegre, 2010. [COBISS.SI-ID 52009314]

115. Predrag Novaković, Božidar Slapšak, Ljudmila Plesničar Gec, arheologinja, Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 42143842]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

116. Cristina Corsi (urednik), Božidar Slapšak (urednik), Frank Vermeulen (urednik), Good practice in archaeological diagnostics : non-invasive survey of complex archaeological sites, (Natural science in archaeology), Cham [etc.], Springer, cop. 2013, doi: 10.1007/978-3-319-01784-6. [COBISS.SI-ID 54117218]

117. Božidar Slapšak (urednik), On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998, (EUR, COST Action G2, 19708), Luxembourg, European Communities, 2001. [COBISS.SI-ID 15956066]

118. Božidar Slapšak, Branko Mušič, Igor Rižnar, Božidar Slapšak (urednik), Tanagra 2000 : Report on preliminary geoarchaeological and geophysical investigation, Ljubljana, University of Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 15802210]

119. Jože Kastelic, Bojan Djurić (urednik, avtor dodatnega besedila), Timotej Knific (urednik), Božidar Slapšak (urednik), Biba Teržan (urednik), Iosephi Kastelic opera selecta, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 1988. [COBISS.SI-ID 7253760]

120. J.C. Chapman (urednik), J. Bintliff (urednik), Vincent L. Gaffney (urednik), Božidar Slapšak (urednik), Recent developments in Yugoslav archaeology, (BAR International Series, 431), Oxford, [s.n.], 1988. [COBISS.SI-ID 5422381]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

121. Jure Krajšek, Keramika rimske Celeje : doktorska disertacija, Celje, [J. Krajšek], 2015. [COBISS.SI-ID 283107328]

122. Tina Žerjal, Rimska vila rustika v luči drobnih najdb : primer najdišča Školarice pri Spodnjih Škofijah : doktorska disertacija, Ljubljana, [T. Žerjal], 2008. [COBISS.SI-ID 36921442]

123. Veronika Pflaum, Poznorimski obrambni in vojaški sledovi 5. stoletja na ozemlju sedanje Slovenije : (doktorska disertacija), Ljubljana, [V. Pflaum], 2004. [COBISS.SI-ID 4855904]

124. Predrag Novaković, Prostorska in pokrajinska arheologija: študija na primeru Krasa : Doktorska disertacija, Ljubljana, [P. Novaković], 2001. [COBISS.SI-ID 16944226]

125. Irena Lazar, Rimsko steklo Slovenije : doktorsko delo, Ljubljana, [I. Lazar], 2001. [COBISS.SI-ID 17287778]

126. Branko Mušič, Raziskave arheoloških najdišč z metodami geoelektrične upornosti in geomagnetizma : doktorska naloga, Ljubljana, [B. Mušič], 2000. [COBISS.SI-ID 113500672]

127. Verena Perko, Poznoantične amfore v Sloveniji : disertacija, Ljubljana, [V. Vidrih Perko], 1994. [COBISS.SI-ID 57311232]

128. Jana Horvat, Začetek rimske dobe na prostoru zahodne in osrednje Slovenije : rezultati preučevanja italske keramike : disertacija, Ljubljana, [J. Horvat], 1993. [COBISS.SI-ID 34558209]

129. Zoran Stančič, Geografski informacijski sistemi in digitalna obdelava slik v arheoloških prostorskih raziskavah : doktorska disertacija, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 1992. [COBISS.SI-ID 13067525]

130. Janka Istenič, Zahodno grobišče Poetovione : keramični pridatki kot vir za proučevanje ekonomije antičnega mesta : disertacija, Ljubljana, [J. Istenič], 1992. [COBISS.SI-ID 37030912]

131. Rajka Makjanić, Terra sigillata u sjeverozapadnoj Hrvatskoj : disertacija, Ljubljana, [R. Makjanić], 1989. [COBISS.SI-ID 21136640]

 

Mentor pri magistrskih delih

132. Barbara Hofman, Zagorica pri Velikem Gabru : arhitektura podeželskega naselja : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Hofman], 2016. [COBISS.SI-ID 62139234]

133. Vesna Tratnik, Vipava - naselbina na obrobju akvilejskega agra : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Tratnik], 2012. [COBISS.SI-ID 50907746]

134. Matjaž Novšak, Školarice-rimsko grobišče, Križišče pri Spodnjih Škofijah : magistrska naloga, Ljubljana, [M. Novšak], 2010. [COBISS.SI-ID 45927010]

135. Bernarda Županek, Ljubljanski prostor v rimskem času : Magistrska naloga, Ljubljana, [B. Županek], 2001. [COBISS.SI-ID 16560226]

136. Zoran Stančič, Metodologija fotogrametrične dokumentacije arheoloških izkopavanj : magistrsko delo, Ljubljana, [Z. Stančič], 1988. [COBISS.SI-ID 6770733]

 

Mentor pri diplomskih delih

137. Špela Saje, Rimsko grobišče pri Osnovni šoli Ljudski vrt, Ptuj : prvih 100 grobov z oljenko : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Saje], 2016. [COBISS.SI-ID 62087010]

138. Matjaž Mori, Gomilna grobišča kot pripomoček lociranja naselbin : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Mori], 2015. [COBISS.SI-ID 57541986]

139. Jasna Furlan, Archaeologia magistra vitae : poučevanje v osnovni šoli s pomočjo spoznanj rimske arheologije : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Furlan], 2014. [COBISS.SI-ID 56469090]

140. Barbara Nagode, Deviške svečenice : dojemanje koncepta nedolžnosti vestalk skozi grško devištvo : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Nagode], 2014. [COBISS.SI-ID 56297314]

141. Nejc Ciglar, Pregled zgodovinskih in arheoloških podatkov o legijskem taboru v Poetovioni in njegovi lokaciji : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Ciglar], 2014. [COBISS.SI-ID 55416674]

142. Tanja Prašnikar, Zdravilstvo v antiki : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Prašnikar], 2014. [COBISS.SI-ID 55446626]

143. Blaž Orehek, Zgodnjeantični Kranj v luči novih raziskav (Glavni trg) : diplomsko delo, Stegne, [B. Orehek], 2014. [COBISS.SI-ID 55421026]

144. Ana Inkret, Rimskodobno železarstvo - organizacija in pomen proizvodnje : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Inkret], 2013. [COBISS.SI-ID 52314978]

145. Kaja Stemberger, Rituali prehoda v antičnem Rimu : [diplomsko delo], [Ljubljana], [K. Stemberger], 2013. [COBISS.SI-ID 53176418]

146. Uroš Kirn, Teater v Tespijah : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Kirn], 2013. [COBISS.SI-ID 51028322]

147. Iris Bekljanov Zidanšek, Bolniška ulica 1-Piran : rezultati predhodnih arheoloških raziskav iz leta 1993 : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Bekljanov Zidanšek], 2011. [COBISS.SI-ID 47675234]

148. Rok Plesničar, Geofizikalne raziskave na arheološkem najdišču Groblje na Logu pri Sevnici : primer geoelektričnega kartiranja za potrebe zaščitnih izkopavanj : diplomsko delo, Ljubljana, [R. Plesničar], 2011. [COBISS.SI-ID 45915746]

149. Tonka Šoba, Tespije : distribucija arhitekturnih členov kot argument za določitev meja antičnega mesta : Diplomsko delo, Ljubljana, [T. Šoba], 2010. [COBISS.SI-ID 43642466]

150. Katja Uršič Blažič, Analiza arhitekturnih ostankov vzhodne zgodnjekrščanske bazilike v Tanagri : Diplomska naloga, Ljubljana, [K. Uršič Blažič], 2008. [COBISS.SI-ID 38123362]

151. Jure Kusetič, Claustra Alpium Iuliarum : taktični vidiki zapornih zidov in glavni vpadni liniji v Italijo : Diplomsko delo, Ljubljana, [J. Kusetič], 2008. [COBISS.SI-ID 40990050]

152. Sabina Pugelj, Arheološka topografija jugovzhodnega dela ilirskobistriške občine : Diplomsko delo, Ilirska Bistrica, [S. Pugelj], 2007. [COBISS.SI-ID 35113058]

153. Vesna Pintarič, Južni del mestnega območja Celeje : Diplomsko delo, Ljubljana, [V. Pintarič], 2007. [COBISS.SI-ID 34837858]

154. Tina Britovšek, Kolaciona - Stari trg pri Slovenj gradcu : Analiza najdb iz zaščitnih izkopavanj leta 1993 in 1996 na območju rimskodobne naselbine : Diplomsko delo, Ljubljana, [T. Britovšek], 2007. [COBISS.SI-ID 34663522]

155. Vesna Tratnik, Arheološka podoba Cola med Ajdovščino in Hrušico : Diplomsko delo, Ljubljana, [V. Tratnik], 2006. [COBISS.SI-ID 32313186]

156. Mija Topličanec, Bilje v Vipavski dolini. Gospodarstvo v zaledju Akvileje : Diplomsko delo, Ljubljana, [M. Topličanec], 2006. [COBISS.SI-ID 31475042]

157. Gašper Rutar, Tanagra. Zajemanje in obdelava arhitekturnih podatkovnih slojev integriranih nedestruktivnih raziskav na najdišču : Diplomsko delo, Ljubljana, [G. Rutar], 2006. [COBISS.SI-ID 32313954]

158. Gašper Rutar, Tanagra. Zajemanje in obdelava arhitekturnih podatkovnih slojev integriranih nedestruktivnih raziskav na najdišču : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Rutar], 2006. [COBISS.SI-ID 26471725]

159. Helena Fornazarič, Arheološka podoba trebanjske občine : diplomsko delo, Ljubljana, 2005, [H. Fornazarič]. [COBISS.SI-ID 28679266]

160. Januš Jerončič, Šentpavel pri Domžalah : rezultati izkopavanja iz leta 1999 : Diplomsko delo, Ljubljana, [J. Jerončič], 2005. [COBISS.SI-ID 29593442]

161. Primož Stergar, Hrastnik - Podkraj, analiza keramičnega gradiva iz objektov 2, 4 in 5 : Diplomsko delo, Ljubljana, [P. Stergar], 2004. [COBISS.SI-ID 25683042]

162. Jure Krajšek, Hrastnik-Podkraj, analiza keramičnega gradiva svetišča in objekta 3 : Diplomsko delo, Ljubljana, [J. Krajšek], 2003. [COBISS.SI-ID 21857890]

163. Katja Hrobat Virloget, Šembilja na rimskih cestah. O ustnem izročilu in arheoloških raziskavah : Diplomsko delo, Ljubljana, [K. Hrobat], 2003. [COBISS.SI-ID 22612066]

164. Špela Tomažinčič, Meja v arheološki krajini. Primer Bele krajine : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Tomažinčič], 2002. [COBISS.SI-ID 19372130]

165. Barbara Hofman, Rimska vojska v pozni antiki od Severovih reform do l. 482 : Diplomsko delo, Ljubljana, [B. Mrak], 2002. [COBISS.SI-ID 21687394]

166. Jurij Soklič, Podatkovna baza geofizikalnih terenskih pregledov, Ljubljana, [J. Soklič], 2000. [COBISS.SI-ID 13981794]

167. Bernarda Županek, Antične tehtnice in uteži v Sloveniji : diplomska naloga, Ljubljana, [B. Županek], 1997. [COBISS.SI-ID 14174765]

168. Jurij Mlinar, Merska analiza parcelacije za rekonstrukcijo postopka izmere limitiranega agra grške kolonije Pharos na otoku Hvaru, Ljubljana, 1997, [J. Mlinar]. [COBISS.SI-ID 5922861]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

169. Darja Torkar, Arheološka slika Kopra : diskusija o lokalizaciji antične Egide : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Torkar], 2015. [COBISS.SI-ID 57531490]

170. Matjaž Jenko, Konteksti rimskih najdb na slovenskem delu Galije Cisalpine in Italije, od začetkov do konca avgustejskega obdobja : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Jenko], 2014. [COBISS.SI-ID 55705698]

 

Mentor - drugo

171. Jože Štukl, Rimske fibule v Sloveniji : Seminarska naloga, Škofja Loka, [J. Štukl], 2002. [COBISS.SI-ID 21614690]

172. , "Pre-GIS and GIS analysis of territory : testing the validity of some classical archeological tools against GIS", V: On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998, (EUR, COST Action G2, 19708), Božidar Slapšak, ur., Luxembourg, European Communities, 2001, str. 95-100. [COBISS.SI-ID 35010402]

 

Prevajalec

173. Jean-Claude Gardin, Teoretska arheologija, (Studia humanitatis), Ljubljana, ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1987. [COBISS.SI-ID 105730]

174. Nikola Tesla, Zgodba o otroštvu, Beograd, Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1980. [COBISS.SI-ID 21951232]

 

Avtor dodatnega besedila

175. Darja Grosman, Aerial reconnaissance in Boeotia : preliminary report of the 2006 test season, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. [COBISS.SI-ID 36490338]

176. Paolo Xella (urednik), Arheologija pekla : onstranstvo na starem Bližnjem vzhodu in v antiki, (Zbirka Varia), Ljubljana, Studia humanitatis, 2005. [COBISS.SI-ID 224797696]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

177. Bernarda Županek, Imaginarij Emone : oblikovanje, spreminjanje, pozabljanje in ponovno vzpostavljanje Emone kot antične predhodnice mesta Ljubljane : doktorska disertacija, Ljubljana, [B. Županek], 2011. [COBISS.SI-ID 1494157]

178. Katja Hrobat Virloget, Ustno izročilo o krajini Krasa v mitološkem in arheološkem kontekstu : doktorska disertacija, Ljubljana, [K. Hrobat], 2009. [COBISS.SI-ID 40184930]

179. Sašo Poglajen, Geografski informacijski sistemi v študijah rimskega podeželja : primer severozahodne Istre : doktorska disertacija, Ljubljana, [S. Poglajen], 2007. [COBISS.SI-ID 1227475]

 

Somentor pri magistrskih delih

180. Jana Horvat, Nauportus : naselbina na Dolgih njivah : magistrska naloga, Ljubljana, [J. Horvat], 1988. [COBISS.SI-ID 35169890]

 

Somentor pri diplomskih delih

181. Nika Lužnik, Računalniška vizualizacija rimske vile Stari Trogir : diplomska naloga, Ljubljana, [N. Lužnik], 2011. [COBISS.SI-ID 46739042]

182. Andrej Gaspari, Rimski mostovi v Sloveniji : diplomska naloga, Ljubljana, [A. Gaspari], 1996. [COBISS.SI-ID 35343202]

183. Igor Klopčič, Mineraloške in sedimentološke preiskave neolitske keramike iz Moverne vasi : diplomska naloga, Ljubljana, [I. Klopčič], 1989. [COBISS.SI-ID 313694]

 

Oseba, ki intervjuva

184. Lewis R. Binford (intervjuvanec), "Intervju z Lewisom R. Binfordom", Arheo (Ljublj.), [Št.] 19, str. 23-29, 1999. [COBISS.SI-ID 12422242]

 

Fotograf

185. Anton Ramovš (avtor, fotograf), Pisani kamen s Kodrastega vrha na Jelovici : Vurnikove umetnine v cerkvah na Gorenjskem in Štajerskem, Ljubljana, Družina, 2005. [COBISS.SI-ID 223899904]

186. Milan Pregelj (urednik, fotograf), Rodik med Brkini in Krasom : zbornik ob 350. letnici cerkve, Koper, Ognjišče, 1997. [COBISS.SI-ID 68498944]

 

Recenzent

187. Biba Teržan, Matija Črešnar, Biba Teržan (urednik), Matija Črešnar (urednik), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014. [COBISS.SI-ID 274146816]

 


NERAZPOREJENO

188. Božidar Slapšak, "Predmet arheologije", Emzin (Ljubl.), letn. 22, št. 3/4, str. 82-83, dec. 2012. [COBISS.SI-ID 270389248]

189. Božidar Slapšak, Branko Mušič, Gašper Rutar, Martina Skočir, Jure Kusetič, Karmen Nemec, Martina Trbovc, Tanagra 2004 : arheološke raziskave antičnega mesta, dokumentarna razstava, [s.l.], [samozal.], 2005. [COBISS.SI-ID 37051490]

190. Božidar Slapšak, "Concluding remarks", V: Tanagra 2000 : Report on preliminary geoarchaeological and geophysical investigation, Božidar Slapšak, et al, Ljubljana, University of Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 15808866]

191. Božidar Slapšak, "Kulturna in etnična kontinuiteta v arheološki razlagi", Arheo (Ljublj.), št. 13 (1991), str. 43-45. [COBISS.SI-ID 55710208]

192. Božidar Slapšak, Rodik : raziskave Arheološkega oddelka Filozofske fakultete v Ljubljani : richerche del seminario archeologico della Facoltà di Lettere di Lubiana, Trst, Narodna in študijska knjižnica, Odsek za zgodovino, = Trieste, Biblioteca nazionale slovena e degli studi, Sezione storia, 1985. [COBISS.SI-ID 562737]

193. Božidar Slapšak, Rodik : richerche del Dipartimento di Archeologia della Facoltà di Lettere di Ljubljana : Museo Regionale di Capodistria, 8-17 febbraio 1984, Capodistria, Comunità Autogestita di Cultura, Ljubljana, Istituto Scientifico della Facoltà di Lettere, 1984. [COBISS.SI-ID 4892977]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: IEEE
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 25. 11. 2016