Back to top

Doc. dr. Branko Mušič

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, VALENT, Ivan, SEKELJ IVANČAN, Tajana. Geofizička istraživanja srednjovjekovnoga lokaliteta Kalinovac - Hrastova greda 1 = Geophysical research of the medieval site of Kalinovac - Hrastova greda 1. Annales Instituti archaeologici. Online ed. 2019, 15, str. 117-122. ISSN 1848-6363. https://hrcak.srce.hr/file/336848. [COBISS.SI-ID 70859362]

2. KRZNAR, Siniša, MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, HORN, Barbara. Geofizička istraživanja lokaliteta Hlebine - Svetinjski breg 2018. godine = Geophysical research on the site of Hlebine - Svetinjski breg in 2018. Annales Instituti archaeologici. Online ed. 2019, 15, str. 123-128, ilustr. ISSN 1848-6363. https://hrcak.srce.hr/file/336853. [COBISS.SI-ID 71053154]

3. ŽEBRE, Manja, JEŽ, Jernej, MECHERNICH, Silke, MUŠIČ, Branko, HORN, Barbara, JAMŠEK RUPNIK, Petra. Paraglacial adjustment of alluvial fans to the last deglaciation in the Snežnik Mountain, Dinaric karst (Slovenia). Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology. [Print ed.]. 2019, vol. 332, str. 66-79, ilustr. ISSN 0169-555X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X19300418, DOI: 10.1016/j.geomorph.2019.02.007. [COBISS.SI-ID 69045346]

4. VANDAM, Ralf, MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor. Contextualizing Kuruçay Höyük : assessing the unexplored Late Chalcolithic landscape near the beginning of early social complexity in SW Turkey. Journal of field archaeology. [Spletna izd.]. 2019, 44, nr. 1. ISSN 2042-4582. https://doi.org/10.1080/00934690.2018.1558904, DOI: 10.1080/00934690.2018.1558904. [COBISS.SI-ID 68807778]

5. ŠARLAH, Nikolaj, PODOBNIKAR, Tomaž, MONGUS, Domen, AMBROŽIČ, Tomaž, MUŠIČ, Branko. Kinematic GPR-TPS model for infrastructure asset identification with high 3D georeference accuracy developed in a real urban test field. Remote sensing. 2019, 11, [issue] 12, str. 1-26, ilustr. ISSN 2072-4292. https://www.mdpi.com/2072-4292/11/12/1457, DOI: 10.3390/rs11121457. [COBISS.SI-ID 69831266]

6. MUŠIČ, Branko, TKALČEC, Tatjana, HORN, Barbara, MEDARIĆ, Igor, BASAR, Petra. Geofizička istraživanja na arheološkome nalazištu Osijek Vojakovački - Mihalj u 2017. godini = Geophysical research at Osijek Vojakovački - Mihalj site in 2017. Annales Instituti archaeologici. 2018, 14, str. 80-87. ISSN 1845-4046. [COBISS.SI-ID 68450402]

7. HORN, Barbara, MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, BASAR, Petra. Geofizikalne raziskave v kraškem okolju : rezultati električne upornostne tomografije in nizkofrekvenčne elektromagnetne metode na primeru utrjene naselbine Gradišnica pri Dolenjem Gradišču. Arheo : arheološka obvestila. 2018, št. 35, str. 7-31, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 70377314]

8. KUDELIĆ, Andreja, MUŠIČ, Branko. Kurilovec - Belinšcica - rezultati geofizičkih istraživanja = Kurilovec - Belinščica - results of geophysical research. Annales Instituti archaeologici. 2016, 12, str. 122-126. ISSN 1845-4046. [COBISS.SI-ID 62867298]

9. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, MEDARIĆ, Igor. Možnosti geofizikalnih raziskav na najdiščih iz starejše železne dobe : primer Poštele pri Mariboru. Arheo : arheološka obvestila. 2014, 31, str. 19-47. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 56927586]

10. VYNCKE, Kim, MUŠIČ, Branko, DEGRYSE, Patrick, WAELKENS, Marc. The metal production at Düzen Tepe (Southwest Turkey) : an archaeological and archaeometric study. Open journal of archaeometry. 2014, vol. 2, no. 1, str. 109-113, ilustr. ISSN 2038-1956. http://www.pagepress.org/journals/index.php/arc/article/view/arc.2014.5461, DOI: 10.4081/arc.2014.5461. [COBISS.SI-ID 58284642]

11. DIRIX, Katrijn, MUCHEZ, Philippe, DEGRYSE, Patrick, MUŠIČ, Branko, POBLOME, Jeroen. Integrating multi-element geochemical and magnetic survey on ancient Sagalassos (Southwest Turkey) : anthropogenic versus natural anomalies. Archaeological prospection. 2013, iss. 4, vol. 20, str. 233-247, ilustr. ISSN 1099-0763. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/arp.1462/pdf, DOI: 10.1002/arp.1462. [COBISS.SI-ID 53442402]

12. DIRIX, Katrijn, MUCHEZ, Philippe, DEGRYSE, Patrick, KAPTIJN, Eva, MUŠIČ, Branko, VASSILIEVA, Elvira, POBLOME, Jeroen. Multi-element soil prospection aiding geophysical and archaeological survey on an archaeological site in suburban Sagalassos (SW-Turkey). Journal of archaeological science. [Print ed.]. 2013, issue 7, vol. 40, str. 2961-2970. ISSN 0305-4403. DOI: 10.1016/j.jas.2013.02.033. [COBISS.SI-ID 52017506]

13. MEDARIĆ, Igor, MUŠIČ, Branko, VYNCKE, Kim. Vrednotenje rezultatov magnetne metode z uporabo 2D magnetnega modeliranja na primeru arheološkega najdišča Düzen Tepe v Turčiji = Application of 2D magnetic modelling in evaluating the results of the magnetic method, case study at the archaeological site at Düzen Tepe, Turkey. Arheo : arheološka obvestila. 2011, št. 28, str. 35-72, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 47680354]

14. VANHAVERBEKE, Hannelore, WAELKENS, M., VYNCKE, Kim, DE LAET, V., AYDAL, Sabri, MUŠIČ, Branko, DE CUPERE, Bea, POBLOME, Jeroen, BRAEKMANS, D., DEGRYSE, Patrick, MARINOVA, E., VERSTRAETEN, G., NEER, W. van, SLAPŠAK, Božidar, MEDARIĆ, Igor, EKINCI, H.A., ERBAY, M.O. Pisidian culture? The Classical-Hellenistic site at Düzen Tepe near Sagalassus (southwest Turkey). Anatolian studies : journal of the British Institute at Ankara. 2010, vol. 60, str. 105-128. ISSN 0066-1546. [COBISS.SI-ID 1845845]

15. MEDICA, David, MUŠIČ, Branko, SAMSON, Alice. Prepoznavanje in interpretacija plitvih mikroreliefnih oblik v apnenčevi podlagi s pomočjo georadarske metode na primeru El Caba v Dominikanski republiki = Recognition and interpretation of shallow microrelief features in limestone bedrock using the ground penetrating radar method, the case of El Cabo, Dominican Republic. Arheo : arheološka obvestila. 2010, št. 27, str. 15-43, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 1848661]

16. GASPARI, Andrej, MILJEVIĆ, Jure, MUŠIČ, Branko. Raziskave razbitine lovskega letala Supermarine Spitfire F.IX MJ116 iz 73. skupine RAF ob Ižanski cesti v Ljubljani = Research on the wreckage of Supermarine Spitfire F.IX MJ116 of RAF no. 73 Squadron near Ižanska cesta in Ljubljana. Arheo : arheološka obvestila. 2010, št. 27, str. 57-72, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 1848917]

17. VERMEULEN, Frank, MUŠIČ, Branko, et al. Investigating the impact of Roman urbanisation on the landscape of the Potenza Valley : a report on fieldwork in 2007. Babesch. 2009, no. 84, str. 85-110. ISSN 0165-9367. [COBISS.SI-ID 40353890]

18. MUŠIČ, Branko. Nastavki za kvantitativno analizo rezultatov arheološke geofizike na primeru Sagalassosa, Turčija = Starting points for a quantitative analysis of archaeological geophysicsresults on the example of Sagalassos, Turkey. Arheo : arheološka obvestila. 2008, let. 25, str. 53-67. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 38130274]

19. DIMC, Franc, MUŠIČ, Branko, OSREDKAR, Radko. An example of an integrated GPS and DR positioning system designed for arheological prospecting = Primer integriranega lokacijskega sistema GPS in seštevne navigacije, namenjenega arheološkemu raziskovanju. Informacije MIDEM : časopis za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale. [Tiskana izd.]. 2008, let. 38, št. 2, str. 144-148. ISSN 0352-9045. [COBISS.SI-ID 1923939]

20. DIMC, Franc, MUŠIČ, Branko, OSREDKAR, Radko. Surveying for geophysical exploration, using a single-frequency global navigation satellite system receiver capable of 30 cm horizontal kinematical positioning uncertainty = uporaba enofrekvenčnega sprejemnika GNSS s 30 cm negotovostjo v kinematičnem načinu dela za terenske geofizikalne preiskave. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. [Tiskana izd.]. 2008, vol. 55, no. 1, str. 85-109. ISSN 1408-7073. [COBISS.SI-ID 695646]

21. MUŠIČ, Branko, HORVAT, Jana. Nauportus - an Early Roman trading post at Dolge njive in Vrhnika : an Early Roman trading post at Dolge njive in Vrhnika : the results of geophysical prospecting using a variety of independent methods. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2007, [št.] 58, str. 219-283, zvd., ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 27351341]

22. DIMC, Franc, MUŠIČ, Branko, OSREDKAR, Radko. Določanje položaja z enofrekvenčnim sprejemnikom GPS na podlagi kode C/A signala za potrebe arheo-geofizikalnih preiskav. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.]. 2007, let. 74, št. 5, str. 255-260. ISSN 0013-5852. [COBISS.SI-ID 1813603]

23. MUŠIČ, Branko. Primjer geofizičkih istraživanja trase buduće autoceste : autocesta Zagreb - Sisak, dionica Jakuševec - Velika Gorica (jug). Hrvatski arheološki godišnjak. str. 456-460. ISSN 1845-8408. [COBISS.SI-ID 35296354]

24. MUŠIČ, Branko, FARINETTI, Emeri, KRAMBERGER, Dušan, SLAPŠAK, Božidar. Geophysical and architectual survey.The Tanagra project: investigations at an ancient city and its countryside (2000-2002). Bulletin de correspondance hellénique. 2005?, 2.1 études et rapports, no. 128-129, str. 579-606, ilustr. ISSN 0007-4217. [COBISS.SI-ID 37672546]

25. BINTLIFF, John L., EVELPIDOU, Niki, FARINETTI, Emeri, MUŠIČ, Branko, SLAPŠAK, Božidar. The Tanagra survey. Report on the 2001 season. Pharos : Journal of the Netherlands Institute in Athens. 2002, 2001, vol. 9, str. 33-74. ISSN 1380-2240. [COBISS.SI-ID 21866338]

26. BINTLIFF, John L., FARINETTI, Emeri, SBONIAS, Kostas, SIGALOS, Lefteris, SLAPŠAK, Božidar, MUŠIČ, Branko. The Tanagra survey. Report on the 2000 season. Pharos : Journal of the Netherlands Institute in Athens. 2000, vol. 8, str. 93-128. ISSN 1380-2240. [COBISS.SI-ID 21864802]

27. MUŠIČ, Branko. Geophysical prospecting in Slovenia: an overview with some observatons related to the natural environment. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 50, str. 349-405, graf. prikazi, preglednice. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 13237293]

28. MUŠIČ, Branko, ORENGO, Lionel. Magnetometrične raziskave železnodobnega talilnega kompleksa na Cvingerju pri Meniški vasi. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 1998, let. 49, str. 157-186, graf. prikazi, fotogr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 8638253]

29. MUŠIČ, Branko. Magnetic susceptibility measurements in dolinas. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 1997, let. 7, št. 10, str. 37-42, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 4668209]

30. DIMC, Franc, MUŠIČ, Branko. Usklajevanje metod za karakterizacijo arheoloških materialov z meritvami magnetne susceptilnosti = Harmonization of the characterization methods for archaeological materials with magnetic susceptibility measurements. Kovine zlitine tehnologije. 1996, letn. 30, št. 1/2, str. 111-115. ISSN 1318-0010. [COBISS.SI-ID 3231586]

31. MUŠIČ, Branko, SLAPŠAK, Božidar, PIRC, Simon, ZUPANČIČ, Nina, DIMC, Franc, TROJAR, L. On-site prospection in Slovenia : the case of Rodik_. Archaeological computing newsletter. 1995, no. 43, str. 6-15. ISSN 0952-3332. [COBISS.SI-ID 33374]

32. MUŠIČ, Branko. Geophysikalische Untersuchungen und archäologische Dekmalpflege. Archaeologia Austriaca : beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas. 1994, vol. 78, str. 9-19. ISSN 0003-8008. [COBISS.SI-ID 5936738]

33. DIMC, Franc, MUŠIČ, Branko, OSREDKAR, Radko. Magnetic susceptibility measurements as a quantitative support for characterization of archaeological materials. Rudarsko-metalurški zbornik : revija za geologijo, rudarstvo in metalurgijo. 1994, 41, št. 3/4, str. 225-230. ISSN 0035-9645. [COBISS.SI-ID 60744192]

34. MUŠIČ, Branko. Zgornjepermijske in spodnjetriasne kamnine pri Skopačniku v Želimeljski dolini. Rudarsko-metalurški zbornik : revija za geologijo, rudarstvo in metalurgijo. 39, št.1/2 (1992), str.241-259 + pril. ilustr. ISSN 0035-9645. [COBISS.SI-ID 32625664]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

35. MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, ČREŠNAR, Matija, MEDARIĆ, Igor. Integrirane neinvazivne raziskave in terensko preverjanje : izkušnje s prazgodovinskih najdišč severovzhodne Slovenije = Integrated non-invasive research and ground truthing : experiences from prehistoric sites in North-Eastern Slovenia. Arheo : arheološka obvestila. 2015, 32, str. 37-64, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 60608098]

36. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko. Pogledi v preteklost : Poštela - "staro mesto" na obronkih Pohorja in njegova okolica : o arheoloških raziskavah. Dialogi. 2012, letn. 48, št. 1/2, str. 17-58, ilustr. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 49777250]

37. MUŠIČ, Branko. Primjena geofizičkih istraživanja u arheologiji. Hrvatski arheološki godišnjak. 2006, god. 3, str. 439-451. ISSN 1845-8408. [COBISS.SI-ID 35296098]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

38. LIPOVAC VRKLJAN, Goranka, MUŠIČ, Branko, ŠILJEG, Bartul, KONESTRA, Ana. Geofizička istraživanja antičkih struktura u uvali Mahućina na otoku Rabu (općina Lopar) 2014. godine (projekt RED, Hrvatska zaklada za znanost) = Geophysical survey of ancient structures in Mahućina Bay on the Island of Rab (Lopar municipality), 2014 (HRZZ , Croatian Science Foundation, Project RED). Annales Instituti archaeologici. Online ed. 2015, 11, str. 80-82, ilustr. ISSN 1848-6363. [COBISS.SI-ID 58931042]

39. SEKELJ IVANČAN, Tajana, MUŠIČ, Branko. Geofizička i arheološka istraživanja na nalazištu Virje : talionička radionica iz vremena kasne antike i ranog srednjeg vijeka = Geophysical and archaeological research on the Virje site : metal foundry from the late ancient period and the Early Middle Ages. Starohrvatska prosvjeta. [Tiskano izd.]. 2014, iii. serija, sv. 41, str. 177-184, ilustr. ISSN 0351-4536. http://www.academia.edu/14819264/Sekelj_Ivan%C4%8Dan_T._Mu%C5%A1i%C4%8D_B._Geofizi%C4%8Dka_i_arheolo%C5%A1ka_istra%C5%BEivanja_na_nalazi%C5%A1tu_Virje_talioni%C4%8Dka_radionica_iz_vremena_kasne_antike_i_ranog_srednjeg_vijeka_Geophysical_and_archaeological_research_on_the_Virje_site_metal_foundry..._Starohrvatska_prosvjeta_III._ser._sv._41_Split_2014_177-184. [COBISS.SI-ID 58284130]

40. MUŠIČ, Branko. [Geofizička istraživanja na lokalitetu "Šupja crkva" u Solinu - staro korito Jadra]. Hrvatski arheološki godišnjak. 2007, god. 4, str. 492-498, ilustr. ISSN 1845-8408. [COBISS.SI-ID 41071970]

41. MUŠIČ, Branko. Redni broj 270 : lokalitet Solin-Marusinac, naselje Solin, Grad/općina Solin, pravni status P-3295, radoblje A : vrsta radova: geofizičko istraživanje. Hrvatski arheološki godišnjak. 2008, št. 5, str. 596-601, ilustr. ISSN 1845-8408. [COBISS.SI-ID 45778786]

42. MUŠIČ, Branko, SOKLIČ, Jurij. Geofizička istraživanja : Ilok - Gornji grad (plato). Hrvatski arheološki godišnjak. 2006, god. 3, str. 41-43, ilustr. ISSN 1845-8408. [COBISS.SI-ID 36234082]

 

1.04 Strokovni članek

43. MUŠIČ, Branko. Nedestruktivni način odkrivanja podzemnih vodov gospodarske javne infrastrukture z georadarjem. Časospis : časopis Skupnosti občin Slovenije. 2011, št. 82, str. 51-52, ilustr. ISSN 1581-8500. [COBISS.SI-ID 45778274]

44. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko. Pivola - gomilno grobišče. Varstvo spomenikov.Poročila. 2007, 43, str. 159-160. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 35952738]

45. MUŠIČ, Branko. Geofizikalne raziskave antičnih komunikacij : antične komunikacije na rezultatih geofizike - ocena potenciala in načrtovanje raziskav. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. apr. 2006, letn. 17, št. 2, str. 150-153, ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 17201207]

46. MASON, Phil, MUŠIČ, Branko. Cerkvice - arheološko najdišče Jakovčičev vrt. Varstvo spomenikov.Poročila. 2006, [št.] 39-41/00-04, str. 26. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 512558379]

47. MUŠIČ, Branko. Poročilo o geofizikalnih raziskavah. Koroški zbornik : [publikacija Zgodovinskega društva za Koroško]. 1995, 1, str. 127-133. ISSN 1318-8607. http://hdl.handle.net/11686/9096. [COBISS.SI-ID 18355042]

48. MUŠIČ, Branko, DIMC, Franc. Magnetna susceptibilnost kot kvantitativni kriterij za razvrščanje arheoloških materialov. Arheo : arheološka obvestila. 1994, št. 16, str. 37-44. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 57215488]

49. MUŠIČ, Branko. Geofizika in varovanje arheološke kulturne dediščine. Varstvo spomenikov. 1994/95 [izšlo 1997], 36, str. 59-72, ilustr. ISSN 0350-9494. [COBISS.SI-ID 70458112]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

50. UYTTERHOEVEN, I., MARTENS, F., MUŠIČ, Branko, WAELKENS, M. Urban housing in the Pisidian town of Sagalassos (Burdur, Turkey). V: LADSTÄTTER, Sabine (ur.), SCHEIBELREITER, Veronika (ur.), ANDRIANOU, Dimitra. Städtisches Wohnen im östlichen Mittelmeerraum : 4. Jh. v. Chr.-1. Jh. n. Chr. : Akten des Internationalen Kolloquiums vom 24.-27. Oktober 2007 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. Str. 291-309. Denkschriften, Bd. 397, Archäologische Forschungen, Bd. 18. ISBN 978-3-7001-6682-5. [COBISS.SI-ID 1849429]

51. JELIČIĆ-RADONIĆ, Jasna, MUŠIČ, Branko, SNOJ, Damijan. The GIS of the ancient city of Salona. New technologies and methodology in archaeological research - geophysical investigation. V: KEREKOVIĆ, Davorin (ur.). "GIS Odyssey 2002" : Geographical Information Systems, International Conference and Exhibition, 2nd to 6th September 2002. Zagreb: Hrvatski Informatički Zbor - GIS Forum, 2002. Str. 345-355. ISBN 953-6129-21-1. [COBISS.SI-ID 27178082]

52. MUŠIČ, Branko. Results of geophysical prospecting on prehistoric and late roman sites associated with iron metallurgy. Case studies: Cvinger near meniška vas and Ajdovščina above Rodik (Slovenia). V: FEUGÈRE, Michel, GUŠTIN, Mitja. Iron, blacksmiths and tools : ancient European crafts : acts of the Instrumentum Conference at Podsreda (Slovenia) in April 1999. Montagnac: M. Mergoil, 2000. 12, str. 109-120. Monographies Instrumentum, 12. ISBN 2-907303-25-2. ISSN 1278-3846. [COBISS.SI-ID 16598882]

53. MUŠIČ, Branko, SLAPŠAK, Božidar. GIS on site-analysis: Rodik, Slovenia. V: PETERSON, John (ur.), SLAPŠAK, Božidar, STANČIČ, Zoran. COST action G2 : paysages antiques et structures rurales : proceeding of a workshop Ljubljana, 27 April 1996.The use of Geographic Information Systems in the study of ancient landscapes and features related to ancient land use. Norwick: European commission, 1998. Str. 81-93. ISBN 92-828-3784-X. [COBISS.SI-ID 21870434]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

54. BASAR, Petra, MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje. Geophysical prospection with the low-frequency electromagnetic method (CMD mini-explorer) and using integration analysis of multidimensional data. V: MILOGLAV, Ina (ur.). Recent developments in archaeometry and archaeological methodology in South- Eastern Europe. Newcastle upon Tyne ... [etc.]: Cambridge Scholars Publishing, 2020. Str. 123-145, ilustr. ISBN 1-5275-4475-3, ISBN 978-1-5275-4475-8. https://www.cambridgescholars.com/recent-developments-in-archaeometry-and-archaeological-methodology-in-south-eastern-europe. [COBISS.SI-ID 71203682]

55. HORN, Barbara, MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija. Innovative approaches for understanding Early Iron Age fortifications : emphasize on 2D subsurface models in the light of electrical resistivity tomography. V: TKALČEC, Tatjana (ur.). Fortifications, defence systems, structures and features in the past : Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology Zagreb, 7th - 9th June 2017 = Fortifikacije, obrambeni sustavi i strukture u prošlosti. Zagreb: Institut za arheologiju: = Institute of archaeology, 2019. Str. 45-54, ilustr. Zbornik Instituta za arheologiju, Vol. 13. ISBN 978-953-6064-47-2. http://www.iarh.hr/media/arhiva/ZIA13web.pdf. [COBISS.SI-ID 69681506]

56. VINAZZA, Manca, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, MUŠIČ, Branko. Gradišče Debela griža in možnosti neinvazivnih integriranih arheoloških raziskav. V: VONČINA, Dejan (ur.), BRATINA, Patricija. Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji : zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017. Gorjansko: Zavod Krasen Kras, 2018. Str. 103-123, ilustr. ISBN 978-961-288-305-8. [COBISS.SI-ID 66610786]

57. KARO, Špela, KNIFIC, Timotej, MLEKUŽ, Dimitrij, MUŠIČ, Branko, LAVRIČ, Maja. The Gradišče above Bašelj archaeological site. V: SEKELJ IVANČAN, Tajana (ur.). Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora : zbornik radova drugog međunarodnog znanstvenog skupa srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju, Zagreb, 2. - 3. lipnja 2015. Zagreb: Institut za arheologiju, 2017. Str. 167-196, zvd., ilustr. Zbornik Instituta za arheologiju, Knj. 6, Vol. 6. ISBN 978-953-6064-26-7. http://www.iarh.hr/media/arhiva/ZIA6E.pdf. [COBISS.SI-ID 64892002]

58. LAMM, Susanne, MUŠIČ, Branko. Die römische Siedlungsstelle von Lassenberg- ein Vicus im Laßnitztal (steiermark) - Surveys und Geoprospektionen 1992-1994. V: EBNER, Doris (ur.). Römische vici und Verkehrsinfrastruktur in Raetien und Noricum : Colloquium Bedaium, Seebruck, 26. - 28. März 2015. München: Volk Verlag, 2016. Str. 178-185, ilustr. ISBN 978-3-86222-227-8. [COBISS.SI-ID 63071330]

59. VUKMANIĆ, Igor, MUŠIČ, Branko. Archaeogeophysical prospection upon the Danube Limes Fort Ad Militare in Batina (2010). V: VAGALINSKI, Liudmil Ferdinandov (ur.), SHARANKOV, Nikolay (ur.). Limes XXII : proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012. 1st ed. Sofia: National Archaeological Institute with Museum, 2015. Str. 871-879, ilustr. Bulletin of the National Archaeological Institute, 42. ISSN 0323-9535. [COBISS.SI-ID 59082850]

60. DIRIX, Katrijn, MUCHEZ, Philippe, DEGRYSE, Patrick, MUŠIČ, Branko, POBLOME, Jeroen. Soil geochemistry as a tool aiding prospection on an archaeological site in Sagalassos (SW-Turkey). V: NEUBAUER, Wolfgang (ur.). Archaeological Prospection : proceedings of the 10th International Conference, Vienna May 29th - June 2nd 2013. Vienna: Austrian Academy of Sciences Press: Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology, 2013. Str. 110-113, ilustr. ISBN 978-3-7001-7459-2. [COBISS.SI-ID 52305762]

61. DIRIX, Katrijn, MUCHEZ, Philippe, DEGRYSE, Patrick, MUŠIČ, Branko, POBLOME, Jeroen. Multi-element soil geochemistry as a tool aiding geophysical prospection : the case of suburban Sagalassos. V: Archaeological Prospection 2013. Vienna: Austrian Academy of Sciences, 2013. http://iap-cores.be/publications/published_papers_and_posters/pages/dirix-etal-2014. [COBISS.SI-ID 52089954]

62. POBLOME, Jeroen, BRAEKMANS, D., MUŠIČ, Branko, ENDEN, Mark van der, GRAEVE, Bart de, DEGRYSE, Patrick. A pottery kiln underneath the Odeon of ancient Sagalassos : the excavation results, the table wares and their archaeometrical analysis. V: FENN, Nina (ur.), RÖMER-STREHL, Christiane (ur.). Networks in the Hellenistic world : according to the pottery in the eastern Mediterranean and beyond. Oxford: Archaeopress, 2013. Str. 193-204, ilustr. BAR international series, 2539. ISBN 978-1-4073-1157-9, ISBN 1-4073-1157-3. [COBISS.SI-ID 53411170]

63. MUŠIČ, Branko. Načrtovanje geofizikalne raziskave za učinkovitejšo rekonstrukcijo parkovne ureditve in vrtne arhitekture v sklopu srednjeveških dvorcev : metodologija, posebnosti in rezultati na primeru dvorca Odeschalchi v Iloku na Hrvaškem. V: BRIŠNIK, Danijela (ur.), et al. Vrtna arhitektura 18. stoletja v srednji Evropi : raziskovanje, rekonstruiranje, ohranjanje : zbornik mednarodnega simpozija, dvorec Dornava 2011 = Gartenarchitektur des 18. Jahrunderts in Mitteleuropa : Erforschung, Rekonstruktion, Erhaltung : Sammelband des internationalen Symposiums, Schloss Dornava 2011. Ljubljana: Slovensko konservatorsko društvo, 2013. Str. 86-94, ilustr. ISBN 978-961-281-247-8. [COBISS.SI-ID 56032610]

64. GROSMAN, Darja, MUŠIČ, Branko, NOVAKOVIĆ, Predrag. Revisionary research of the site Vatin - Bela Bara. V: PANTOVIĆ, Ivana (ur.). Proceedings of the Regional Conference Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: Current State and Long Term Strategy Vršac, Serbia 17-19 November 2011. Vršac: City Museum: = Gradski muzej, 2012. Str. 49-58. ISBN 978-86-83911-51-6. [COBISS.SI-ID 49737314]

65. MUŠIČ, Branko, HANKS, Bryan K., MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, VINOGRADOV, Nikolai, CHECHUSHKOV, Igor, DOONAN, Roger, PITMAN, Derek. Geofizikalna prospekcija z uporabo magnetne in georadarske metode na bronastodobnem najdišču Ust'ye v zahodni Sibiriji, Rusija. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 20. posvetovanje slovenskih geologov = 20th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2011. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2011. Str. 87-90. Geološki zbornik, 21. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 1976149]

66. MUŠIČ, Branko, VYNCKE, Kim, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, DEGRYSE, Patrick, POBLOME, Jeroen, WAELKENS, Marc. Geofizikalna prospekcija z uporabo magnetne in georadarske metode na klaisčnem in helenističnem arheološkem najdišču Düzen Tepe, Turčija. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 20. posvetovanje slovenskih geologov = 20th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2011. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2011. Str. 91-94. Geološki zbornik, 21. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 1976405]

67. MUŠIČ, Branko, VYNCKE, Kim, VANHAVERBEKE, Hannelore, DEGRYSE, Patrick, DE LAET, V., MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, WAELKENS, Marc. Geophysical and archaeological survey, satelite imagery and archaeological excavations : complementary contributions to reconstruct a Classical-Hellenistic urban landscape : the case of Duzen Tepe (SW-Turkey). V: KOŠIR, Adrijan (ur.), et al. Povzetki in ekskurzije = Abstracts and field trips. 3. Slovenski geološki kongres, Bovec, 16.-18. september 2010. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Ljubljana: Paleontološki inštitut Ivana Rakovca, 2010. Str. 35-36. ISBN 978-961-254-217-7. [COBISS.SI-ID 43436642]

68. MUŠIČ, Branko, DE LAET, V., MARTENS, F., SIMILOX-TOHON, Dominique, VERSTRAETEN, G., POBLOME, Jeroen, TALLOEN, Peter, UYTTERHOEVEN, I., WAELKENS, Marc. Geophysics, satellite imagery, urban survey and archaeological excavations : complementary contributions to reconstruct an ancient urban landscape : the case of Sagalassos (SW-Turkey). V: BÖRNER, Wolfgang (ur.). 13th International Congress "Cultural Heritage and New Technologies" Vienna, 2008 : Archäologie und Computer, 3.-5. November 2008 : Workshop 13. Wien: Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2008. 23 str. ISBN 978-3-85161-016-1. [COBISS.SI-ID 40180322]

69. DIMC, Franc, MUŠIČ, Branko, OSREDKAR, Radko. An integrated GPS and DR positioning system designed for archaeogeophysical kinematical surveys. V: BÖRNER, Wolfgang (ur.). 13th International Congress "Cultural Heritage and New Technologies" Vienna, 2008 : Archäologie und Computer, 3.-5. November 2008 : Workshop 13. Wien: Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2008. 8 str. ISBN 978-3-85161-016-1. [COBISS.SI-ID 40181346]

70. KOŠIR, Andrej, OSREDKAR, Radko, MUŠIČ, Branko, DIMC, Franc. On calibration and processing of MEMS outputs as a part of INS for the archeo-geophysical surveying purposes. V: Conference proceedings. 1st GNSS Vulnerabilities and Solutions Conference, Baška, Krk Island, Croatia, 7-9 September, 2008. [S. l.: s. n.], 2008. Str. 1-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 7135060]

71. MUŠIČ, Branko, HORVAT, Jana, DIMC, Franc. Comparison of different geophysical techniques in relation to archaeological data for settlement pattern reconstruction - the case study of Nauportus, Slovenia. V: BÖRNER, Wolfgang (ur.). Archäologie und Computer, 5.-7. November 2007 : Workshop 12 : Kulturelles Erbe und neue Technologien. Wien: Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2007. Str. 11. ISBN 978-3-85161-002-4. [COBISS.SI-ID 35297890]

72. MUŠIČ, Branko, HORVAT, Jana, SOKLIČ, Jurij, PREMRL, Simon. Strategija geofizikalne raziskave za realistični prikaz arheoloških arhitekturnih ostalin na primeru arheološkega najdišča Nauportus (Vrhnika). Geološki zbornik. 2007, št. 19, str. 71-76. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 35297378]

73. HORVAT, Jana, MUŠIČ, Branko. Nauportus, a commercial settlement between the Adriatic and the Danube. V: CHIABÀ, Monica (ur.), MAGGI, Paola (ur.), MAGRINI, Chiara (ur.). Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico : atti del convegno internazionale di studi, San Pietro al Natisone (UD), 15-16 settembre 2006. Roma: Quasar, 2007. Str. 165-174, ilustr. Studi e ricerche sulla Gallia cisalpina, 20. ISBN 978-88-7140-330-4. [COBISS.SI-ID 26583341]

74. DIMC, Franc, MUŠIČ, Branko, OSREDKAR, Radko. Attaining Required Positioning Accuracy in Archeo-Geophysical Surveying by GPS. V: MIHALIČ, Franc (ur.). EPE-PEMC 2006 : conference proceedings. [Piscataway]: IEEE, cop. 2006. Str. 2037-2040b. ISBN 1-4244-0121-6. [COBISS.SI-ID 1632099]

75. KREMPUŠ, Robert, MUŠIČ, Branko, NOVŠAK, Matjaž. Celeia (Noricum) : Topographische Erkenntnisse 1992-2002. Aquincum nostrum.II. ilustr., zvd. ISSN 1785-0339. [COBISS.SI-ID 36188514]

76. MUŠIČ, Branko, SLAPŠAK, Božidar, FARINETTI, Emeri. Ancient Tanagra (Grimadha): Geophysical prospection and modelling for understanding of urban plan and on-site activity areas. V: FISCHER AUSSERER, Karin (ur.). [Enter the past] : the e-way into the four dimensions of cultural heritage : proceedings of the 30th conference. Oxford: Archaeopress, 2004. Str. 317-320. BAR international series, 1227. ISBN 1-84171-592-1. [COBISS.SI-ID 26598242]

77. MUŠIČ, Branko. An evaluation of the potential of geophysical prospections in difficult environments : The silent presence of GIS. V: SLAPŠAK, Božidar (ur.). On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998. Luxembourg: European Communities, 2001. Str. 127-144. EUR, COST Action G2, 19708. ISBN 92-894-0853-7. [COBISS.SI-ID 16455778]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

78. MUŠIČ, Branko, TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, RIŽNAR, Igor, MEDARIĆ, Igor, ZAJC, Marjana, MEDICA, David, MORI, Matjaž. Geoarheološke raziskave kompleksa Poštela pri Mariboru. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2013. Str. 101-106, ilustr. Geološki zbornik, 22. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 51719010]

79. MUŠIČ, Branko, VUKMANIĆ, Igor, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, NAS, Eline. Geofizikalne raziskave rimskih vojaških taborov vzdolž podonavskega limesa na Hrvaškem. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2013. Str. 106-109, ilustr. Geološki zbornik, 22. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 51719266]

80. MUŠIČ, Branko. Konstruktivne metode za odkrivanje arheoloških ostalin pred gradbenimi posegi v prostor. V: AŠANIN GOLE, Pedja (ur.). Zbornik kratkih vsebin referatov. Cestarski dnevi '93, Rogla, 13. in 14. oktobra 1993. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1993. Str. 189-191. ISBN 86-82135-03-5. [COBISS.SI-ID 18355298]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

81. MUŠIČ, Branko, HORN, Barbara, MEDARIĆ, Igor, BASAR, Petra. Archaeological geophysics. V: ŠMIT, Žiga (ur.), PAVLOVIČ, Daša (ur.). Book of abstracts. 6th BSA, 6th Balkan Symposium of Archaeometry 2018, Ljubljana, Slovenija, September 25. - 28., 2018. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2018. [1] str. [COBISS.SI-ID 68277346]

82. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, MEDARIĆ, Igor, CAVALLI, Fabio, INNOCENTI, Dario, BASTOZ, Beatriz, NICHOLLS, Rebecca, THOMAS, Jayne-Leigh, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja. Interdisciplinary approaches to Urnfields of central and eastern Slovenia. V: Cremation burials in Europe between the 2nd mill. B.C. and the 4th c. A.D. : archaeology and anthropology : abstract book. München: Ludwig-Maximilians-Universität, 2017. [COBISS.SI-ID 65412706]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

83. ČREŠNAR, Matija, HORN, Barbara, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, MEDARIĆ, Igor. Iron age fortifications revealed : innovative approaches in multidisciplinary research of hillforts in South-Eastern Alpine region. V: Beyond paradigms : abstract book. Bern: European Association of Archaeologists, cop. 2019. Str. 468-469. ISBN 978-80-907270-6-9. https://www.e-a-a.org/EAA2019/Programme.aspx?WebsiteKey=92bb0c7f-79c0-4998-9804-b5db83f9a8b9&hkey=48f0a584-1ae8-4680-bcef-572c6fe82598&Program=3#Program. [COBISS.SI-ID 70366818]

84. HORN, Barbara, MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor. Geofizikalne raziskave kot orodje za prepoznavanje prazgodovinskih naselbinskih struktur v kraškem okolju : primer gradišča Debela Griža. V: FERK, Mateja (ur.), et al. Ekskurzije in povzetki. Ljubljana: Geomorfološko društvo Slovenije, 2018. Str. 21-22. ISBN 978-961-288-641-7. [COBISS.SI-ID 68304994]

85. ŽEBRE, Manja, JEŽ, Jernej, MECHERNICH, Silke, MUŠIČ, Branko, HORN, Barbara, JAMŠEK RUPNIK, Petra. Fluvial response to glacial dynamics in the Dinaric mountain karst during the Late glacial period. Geophysical research abstracts. 2018, vol. 20, no. egu2018-11942, 1 str. ISSN 1607-7962. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-11942.pdf. [COBISS.SI-ID 2731605]

86. MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, HORN, Barbara, BASAR, Petra, POTREBICA, Hrvoje, VUKMANIĆ, Igor, MILOGLAV, Ina, ŠOŠIĆ KLINDŽIĆ, Rajna. Archaeological geophysics : an overview on experiences from surveys in Slavonia and Baranja. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 6th International Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 6th - 7th December 2018. Zagreb: Croatian Archaeological Society: Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2018. Str. 33. ISBN 978-953-6335-14-5, ISBN 978-953-175-745-4. [COBISS.SI-ID 68673378]

87. HORN, Barbara, MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, MLEKUŽ, Dimitrij. Geophysical and archaeological research of Eneolithic pile dwelling settlement Gornje Mostišče : emphasis on electrical resistivity tomography method. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 6th International Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 6th - 7th December 2018. Zagreb: Croatian Archaeological Society: Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2018. Str. 31. ISBN 978-953-6335-14-5, ISBN 978-953-175-745-4. [COBISS.SI-ID 68674146]

88. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija. Metal detector as a prospection tool and its perspectives. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), GASPARI, Andrej (ur.). Varuhi kontekstov : k odgovornejši rabi arheoloških virov v Evropi : program : knjiga povzetkov = Guardians of the contexts : towards a (more) responsible use of European archaeological resources : programme : book of abstracts. Ljubljana: Iron Age Danube Project: Slovensko arheološko društvo, 2018. http://arheologija.ff.uni-lj.si/knjiznica/uporabno. [COBISS.SI-ID 66586466]

89. MILOGLAV, Ina, MUŠIČ, Branko. Damića gradina u Starim Mikanovcima : novi rezultati. V: 2. Okrugli stol "Recentna arheološka istraživanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji", Gradski muzej Vinkovci, 13. 3. 2017 : knjiga sažetaka. Vinkovci: Gradski muzej Vinkovci; Zagreb: Institut za arheologiju, 2017. Str. 12. [COBISS.SI-ID 63668578]

90. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija. Recent developments in integrated studies of the Early Iron Age sites and landscapes between the Alps and the Pannonian plain. V: Building bridges : abstract book of the 23rd Annual Meeting on the European Association of Archaeologists 2017. Maastricht: The European Association of Archaeologists, 2017. Str. 404. ISBN 978-961-237-887-5. [COBISS.SI-ID 65075554]

91. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, HORN, Barbara. Innovative approaches for understanding Iron Age fortifications. Emphasize on 2D and 3D Subsurface Models in the Light of Electrical Resistivity Tomography. V: Fortifications, defence systems, structures and features in the past : book of abstracts = Fortifikacije, obrambeni sustavi i strukture u prošlosti : knjiga sažetaka. Zagreb: Institute of archaeology: = Institut za arheologiju, 2017. http://www.iarh.hr/media/arhiva/knjigasazetakaFinal.pdf. [COBISS.SI-ID 64641890]

92. MUŠIČ, Branko, SEKELJ IVANČAN, Tajana, BOROJEVIĆ ŠOŠTARIĆ, Sibila, MEDARIĆ, Igor, HORN, Barbara, RUŽIČIĆ, Stanko, BRENKO, Tomislav. TransFER - Iron production along the Drava River in the Roman period and the Middle Ages : creation and transfer of knowledge, technologies and goods : the case studies of Virje and Velike Hlebine. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 5th International Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 30th November - 1st December 2017. Zagreb: Croatian Archaeological Society, 2017. Str.32. ISBN 978-953-6335-12-1. [COBISS.SI-ID 65873762]

93. MEDARIĆ, Igor, MUŠIČ, Branko, SEKELJ IVANČAN, Tajana. Geophysical and Archaeological research on Late Roman Iron-smelting site at Virje (Croatia). V: Abstracts. [s.l.]: The European Association of Archaeologists: Public Institution The Academy of Cultural Heritage: Agne Žilinskaité, 2016. Str. 522. [COBISS.SI-ID 61816930]

94. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko. Transcending disciplines in integrated studies of the Early Iron Age sites in Slovenia. V: Abstracts. [s.l.]: The European Association of Archaeologists: Public Institution The Academy of Cultural Heritage: Agne Žilinskaité, 2016. Str. 540. [COBISS.SI-ID 61811298]

95. BASAR, Petra, MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje. Geophysical prospection with the low-frequency electromagnetic method (CMD- mini explorer) and using integration analysis of multidimensional data. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 4th Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 1st - 2nd December 2016. Zagreb: Croatian Archaeological Society, 2016. Str. 27. ISBN 978-953-6335-10-7. [COBISS.SI-ID 63070050]

96. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje, VINAZZA, Manca, DOLENEC, Matej, ZUPANČIČ, Nina, MEDARIĆ, Igor, HORN, Barbara, MORI, Matjaž, BASAR, Petra. New developments in integrated studies of the Early Iron Age sites and landscapes in Slovenia and Croatia. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 4th Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 1st - 2nd December 2016. Zagreb: Croatian Archaeological Society, 2016. Str. 28-29. ISBN 978-953-6335-10-7. [COBISS.SI-ID 63070562]

97. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, DOLENEC, Matej, ZUPANČIČ, Nina, VINAZZA, Manca, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž. Combining geophysics, geochemistry and targeted archaeological excavations to interpret an Iron Age hillfort. V: CAMPBELL, Louisa (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations. Glasgow: University of Glasgow, 2015. Str. 258. http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60782690]

98. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje, MEDARIĆ, Igor. Understanding the barrow construction and settings with the help of geophysics. V: CAMPBELL, Louisa (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations. Glasgow: University of Glasgow, 2015. Str. 303. http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60783458]

99. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij. Multidisciplinary research of Iron Age sites and landscapes of Slovenia. V: Bridging the gap : CAA-UK 2015 : programme & abstracts : book of abstracts [and program]. Bradford: CAA, 2015. Str. 8. http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 57128290]

100. MUŠIČ, Branko, JERALA, Maja. Geofizikalne raziskave in arheološki podatki o funkcionalni organizaciji rimskega mesta : primer Panorame na Ptuju (Slovenija) = Geophysical exploration and archaeological evidences for revealing functional organization of the Roman urban settings : the case of Panorama Area in Ptuj (Slovenia). V: Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem : rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015 : [program simpozija in povzetki avtorjev] = New discoveries between the Alps and the Black Sea : results from the Roman sites in the period between 2005 and 2015 : [conference program and book of abstracts]. [Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo; Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 2015]. Str. 59. http://www.zvkds.si/media/medialibrary/2015/10/knjiga_povzetkov_iac2015.pdf. [COBISS.SI-ID 59443554]

101. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij, MELE, Marko, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, VINAZZA, Manca. Integracija arheoloških istraživanja kao ključ do cjelovite interpretacije arheoloških lokaliteta i povijesnog krajolika. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014. Zagreb: Hrvatsko arheološko društvo, 2014. Str. 26. ISBN 978-953-6335-06-0. [COBISS.SI-ID 56455266]

102. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, VINAZZA, Manca. Rezultati, problemi i perspektiva geofizičkih istraživanja prapovijesnih lokaliteta na primjerima projekata "Tradicija i inovativnost u prapovijesti", "Entrans" i "BorderArch". V: MILOGLAV, Ina (ur.). 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014. Zagreb: Hrvatsko arheološko društvo, 2014. Str. 27. ISBN 978-953-6335-06-0. [COBISS.SI-ID 56455522]

103. VULIĆ, Hrvoje, MUŠIČ, Branko. Neinvazivne metode - primjeri dobre i loše prakse na lokalitetu Kamenica u Vinkovcima. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014. Zagreb: Hrvatsko arheološko društvo, 2014. Str. 28. ISBN 978-953-6335-06-0. [COBISS.SI-ID 56455778]

104. PETER, Turner, MUŠIČ, Branko. Beyond anomalies : advanced geophysical and geochemical techniques for studying cultural patterns in the European Iron Age. V: BAŞGELEN, Nezih (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül. Istanbul: Archaeology & Art Publications, 2014. Str. 36. ISBN 978-605-396-287-8. [COBISS.SI-ID 56309090]

105. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž. Geophysical 2D models and geochemical mapping for revealing archaeological features and activity areas. V: BAŞGELEN, Nezih (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül. Istanbul: Archaeology & Art Publications, 2014. Str. 36. ISBN 978-605-396-287-8. [COBISS.SI-ID 56309602]

106. MEDARIĆ, Igor, MUŠIČ, Branko, VANDAM, Ralf, KAPTIJN, Eva, MORI, Matjaž, POBLOME, Jeroen. Comparison of field survey and geophysical survey results in Burdur Plain - SW Turkey. V: BAŞGELEN, Nezih (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül. Istanbul: Archaeology & Art Publications, 2014. Str. 182. ISBN 978-605-396-287-8. [COBISS.SI-ID 56308066]

107. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, DIRIX, Katrijn, MLEKUŽ, Dimitrij, et al. Integrated studies of the prehistoric landscapes between the south-eastern Alps and the Pannonian plain. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014. Str. 1-2. http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56551778]

108. MUŠIČ, Branko, POTREBICA, Hrvoje, ČREŠNAR, Matija. Geophysics in the studies of late Prehistory. V: TUREK, Jan (ur.). Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. Str. 111. ISBN 978-80-261-0255-7. [COBISS.SI-ID 54836834]

109. MEDARIĆ, Igor, MUŠIČ, Branko, VYNCKE, Kim, MORI, Matjaž, WAELKENS, Marc. Geophysical survey using magnetic method and GPR on classical-Helenistic site Duzen Tepe - Turkey. V: TUREK, Jan (ur.). Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. Str. 112. ISBN 978-80-261-0255-7. [COBISS.SI-ID 53265762]

110. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje. Integrated studies of the Early Iron Age centres between the south-eastern Alps and the Pannonian plain. V: TUREK, Jan (ur.). Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. Str. 113. ISBN 978-80-261-0255-7. [COBISS.SI-ID 53241186]

111. SEKELJ IVANČAN, Tajana, MUŠIČ, Branko. Geofizička i arheološka istraživanja na nalazištu Virje - talioničkoj radionici iz vremena kasne antike i ranog srednjeg vijeka. V: ŠEPAROVIĆ, Tomislav (ur.). Hrvatska srednjovekovna povijesno arheološka baština : međunarodne teme : sažeci predavanja. Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2013. Str. 11-12. [COBISS.SI-ID 53268066]

112. DIRIX, Katrijn, MUCHEZ, Philippe, DEGRYSE, Patrick, KAPTIJN, Eva, VASSILIEVA, Elvira, MUŠIČ, Branko, POBLOME, Jeroen. Multi-Element Soil Analysis on two Classical-Hellenistic Sites in South-Western Turkey as a Proxy for Ancient Human Activity. V: BRAEKMANS, D. (ur.), HONINGS, Johan (ur.), DEGRYSE, Patrick (ur.). Programme and Abstracts. Leuven: Centre for Archaeological Sciences, 2012. Str. 436. ISBN 978-94-6165-043-6. [COBISS.SI-ID 49428322]

113. MUŠIČ, Branko. Geofizikalne raziskave v urbanih okoljih : spoznanja, težave in perspektiva = Geophysical research in urban environment : findings, issues and prospects. V: ŽUPANEK, Bernarda (ur.), LAZAR, Irena (ur.). Emona med Akvilejo in Panonijo = Emona between Aquileia and Pannonia. Ljubljana: Muzeji in galerije mesta Ljubljane, 2010. Str. 24-25. [COBISS.SI-ID 42249826]

114. VYNCKE, Kim, MUŠIČ, Branko, DEGRYSE, Patrick, WAELKENS, Marc. The metal production at Tepe Düzen (SW Turkey) : an archaeological and archaeometric study. V: Program and abstracts. Tampa: [s.n.], 2010. Str. 116. [COBISS.SI-ID 42688610]

115. DE LAET, V., MUŠIČ, Branko, AYDAL, Sabri, VYNCKE, Kim, VANHAVERBEKE, Hannelore, PAULISSEN, Etienne, VERSTRAETEN, G., WAELKENS, Marc. Very high resolution satellite remote sensing as part of an integrated approach for archaeological prospection at Tepe Düzen (Southwest Turkey). V: Making history interactive : 37th CAA 2009, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Williamsburg, Virginia, March 22-26, 2009 : program and abstracts. Williamsburg: CAA, 2009. Str. 47. [COBISS.SI-ID 38897250]

116. VANHAVERBEKE, Hannelore, MUŠIČ, Branko, et al. The emergence of urbanism in southwestern Anatolia : the early Iron age predecessor of sagalassos (Pisidia, SW Anatolia). V: 109th annual meeting abstracts, january 3-6, 2008, Chicago, Illinois : volume 31. Boston: Archaeological Institute of America, cop. 2007. Str. 116. ISBN 978-1-931909-19-8, ISBN 1-931909-19-9. [COBISS.SI-ID 39811682]

117. MUŠIČ, Branko, MARTENS, F., UYTTERHOEVEN, I., DE LAET, V., POBLOME, Jeroen, SIMOLOX-TOHON, D., WAELKENS, M. Geophysics, satelite imagery, urban survey and archaeological excavations - complementary contributions to reconstruct a past urban landscape : the case of Sagalassos (SW-Turkey). V: BÖRNER, Wolfgang (ur.). Archäologie und Computer, 3.-5. November 2008 : Workshop 13 : Kulturelles Erbe und neue Technologien : abstracts. Wien: Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2008. Str. 57-58. [COBISS.SI-ID 37826146]

118. MUŠIČ, Branko, DIMC, Franc, OSREDKAR, Radko. An integrated GPS and DR positioning system designed for archaeogeophysical kinematical surveys. V: BÖRNER, Wolfgang (ur.). Archäologie und Computer, 3.-5. November 2008 : Workshop 13 : Kulturelles Erbe und neue Technologien : abstracts. Wien: Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2008. Str. 42-43. [COBISS.SI-ID 37825890]

119. DIMC, Franc, MUŠIČ, Branko, OSREDKAR, Radko, KOŠIR, Andrej. On detection of the requests for the complementary sensors inside integrated navigation system for the archeo-geophysical surveying purposes. V: Conference proceedings. 1st GNSS Vulnerabilities and Solutions Conference, Baška, Krk Island, Croatia, 7-9 September, 2008. [S. l.: s. n.], 2008. Str. 1-2. [COBISS.SI-ID 7135316]

120. MUŠIČ, Branko, HORVAT, Jana, DIMC, Franc. Comparison of different geophysical techniques in relation to archaeological data for settlement pattern reconstruction - the case study of Nauportus, Slovenia. V: BÖRNER, Wolfgang (ur.). Archäologie und Computer, 5.-7. November 2007 : Workshop 12 : Kulturelles Erbe und neue Technologien : abstracts. Wien: Magistrat, Referat "Kulturelles Erbe" - Stadtarchäologie, 2007. Str. 11. [COBISS.SI-ID 37825122]

121. SLAPŠAK, Božidar, MUŠIČ, Branko, MARTENS, F., WAELKENS, M. Urban survey and geophysics: the case of Sagalassos. V: Enter the past : the e-way into the four dimensions of cultural heritage : abstracts. Vienna: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, [2003]. Str. 136. [COBISS.SI-ID 21871970]

122. SLAPŠAK, Božidar, MUŠIČ, Branko, FARINETTI, Emeri. Ancient Tanagra (Grimadha): geophysics, DEM, modelling, statistics and classification for understanding of urban plan and on-site activity areas. V: Enter the past : the e-way into the four dimensions of cultural heritage : abstracts. Vienna: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, [2003]. Str. 74. [COBISS.SI-ID 21871458]

123. MUŠIČ, Branko, SLAPŠAK, Božidar, BINTLIFF, John L., FARINETTI, Emeri, SIGALOS, Lefteris, RIŽNAR, Igor. Geofizikalne raziskave na arheološkem najdišču Tanagra (Grimadha), Grčija. Geološki zbornik. 2003, [št.] 17, str. 123-124. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 214262272]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

124. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, VINTAR, Anja, PUKŠIČ, Luka, HORN, Barbara, MEDARIĆ, Igor, BASAR, Petra, HANKS, Bryan K., PITMAN, Derek. Raziskave v okolici železnodobnih središč Poštela pri Mariboru in Cvinger pri Dolenjskih Toplicah v letu 2017. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2017 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2018. Str. 13, ilustr. http://www.arheologija.si/arheologija-v-letu-2017/. [COBISS.SI-ID 66385762]

125. MUŠIČ, Branko, et al. Projekt TransFER - Železarstvo ob reki Dravi v rimskem in zgodnjesrednjeveškem obdobju. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2017 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2018. Str. 46, ilustr. http://www.arheologija.si/arheologija-v-letu-2017/. [COBISS.SI-ID 66388578]

126. STERGAR, Primož, MUŠIČ, Branko. Cerkev Marijinega vnebovzetja v Šmarju pri Jelšah (EŠD 3407). V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2017 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2018. Str. 62, ilustr. http://www.arheologija.si/arheologija-v-letu-2017/. [COBISS.SI-ID 66389090]

127. ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca, MUŠIČ, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij. Dolenjske Toplice - Arheološko najdišče Cvinger. V: DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2016 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2017. Str. 11, ilustr. http://www.arheologija.si/documents/pdf/arheologija-v-letu-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63804258]

128. DJURIĆ, Bojan, GALE, Luka, KOČAR, Gregor, MUŠIČ, Branko, OKRŠLAR, Špela. Podpeč pri Ljubljani - kamnolom : EŠD 12509 : sondiranje in nadzor nad gradbenimi deli. V: DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2016 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2017. Str. 14, ilustr. http://www.arheologija.si/documents/pdf/arheologija-v-letu-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63804514]

129. ŠARLAH, Nikolaj, MUŠIČ, Branko, PODOBNIKAR, Tomaž, AMBROŽIČ, Tomaž. Uporaba alternativnih metod evidentiranja podzemne gospodarske infrastrukture - georadarska metoda = Recording of buried utility pipes with alternative methods - ground penetrating method. V: LISEC, Anka (ur.). Izmerjena dežela - 200 let katastra na Slovenskem 1817-2017 : povzetki prispevkov = Surveyed land - 200 years of the cadastre in Slovenian lands : summaries of presentations, 23. - 24. 5. 2017. Ljubljana: Zveza geodetov Slovenije; Kranj: Zveza geodetov Gorenjske, maj 2017. Str. 36-37. [COBISS.SI-ID 8228961]

130. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, TERŽAN, Biba, VINAZZA, Manca, MIHELIČ, Miha, MEDARIĆ, Igor, BASAR, Petra, ZUPANČIČ, Nina, DOLENEC, Matej. Arheološki kontekst Poštela. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), ČREŠNAR, Matija (ur.). Arheologija v letu 2015 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2016. Str. 12, ilustr. http://www.arheologija.si/images/av2015/SAD-2015-za%20splet.pdf. [COBISS.SI-ID 60284002]

131. ČREŠNAR, Matija, MEDARIĆ, Igor, MELE, Marko, MUŠIČ, Branko, NANUT, Tina, VINAZZA, Manca. BorderArch-Steiermark unter der Erde : Geophysik und Grabungen in Bubenberg bei Spielfeld und Platsch = BorderArch-Steiermark pod zemljo : geofizikalne raziskave in arheološka izkopavanja na Novinah nad Šentiljem in Plačkem vrhu. V: MELE, Marko (ur.). Archäologie, Denkmalpflege und Tourismus an der Grenze = Arheologija, spomeniško varstvo in turizem ob meji. Graz: Universalmuseum Joaneum, 2015. Str. 14-16, ilustr. ISBN 978-3-902095-66-4. [COBISS.SI-ID 66230114]

132. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, NANUT, Tina, MEDARIĆ, Igor, MIHELIČ, Miha, MORI, Matjaž. Notranja preveritev registrirane enote kulturne de diščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči) : raziskave v letu 2014. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2015. Str. 13, ilustr. http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57579362]

133. MUŠIČ, Branko, VULIĆ, Hrvoje. Geofizikalna raziskava zgodnjekrščanskega kompleksa Kamenica pri Vinkovcih. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2015. Str. 34, ilustr. http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57600610]

134. STERGAR, Primož, MUŠIČ, Branko. Predhodna arheološka raziskava v območju cerkvice sv. Martina v Zgornji Dragi. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2015. Str. 43, ilustr. http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57604194]

135. MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, NAS, Eline, KIRN, Uroš. Rezultati geofizikalne raziskave Gradišča pri Dolnjem Zemonu. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 34. [COBISS.SI-ID 51556962]

136. MUŠIČ, Branko, VUKMANIĆ, Igor, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, NAS, Eline. Geofizikalna raziskava rimskih vojaških taborov Ad militare in Donatianae na hrvaškem delu limesa. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 35-36. [COBISS.SI-ID 51558498]

137. MUŠIČ, Branko, JERALA, Maja, MORI, Matjaž, NAS, Eline. Geofizikalne raziskave na Panorami kot primer ponovnega ovrednotenja starih izkopavanj. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 37. [COBISS.SI-ID 51559522]

138. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, MEDICA, David, MORI, Matjaž, RIŽNAR, Igor, VINAZZA, Manca, ZAJC, Marjana. Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči). V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 57-58. [COBISS.SI-ID 51560802]

139. MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, BORIĆ, Dušan, JEVTIĆ, Miloš, KIRN, Uroš. Geofizikalna raziskava z magnetno metodo na neolitskem najdišču Pavlovac (Ćukar in Kovaćke njive) pri Vranju, Republika Srbija. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), JERALA, Maja (ur.). Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 52. [COBISS.SI-ID 51997282]

140. MUŠIČ, Branko, MERC, Vesna, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, NAS, Eline. Geofizikalna raziskava na območju arheološkega kulturnega spomenika Šmarjeta pri Celju : arheološko najdišče Janžekov grič (EŠD 4257). V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), JERALA, Maja (ur.). Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 53. [COBISS.SI-ID 51998050]

141. MUŠIČ, Branko, HANKS, Bryan K., MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, VINOGRADOV, Nikolai, CHECHUSHKOV, Igor, DOONAN, Roger, PITMAN, Derek. Geofizikalna prospekcija z uporabo magnetne in georadarske metode na bronastodobnem najdišču Ust'ye v zahodni Sibiriji, Rusija. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), JERALA, Maja (ur.). Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 54. [COBISS.SI-ID 52000610]

142. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij. Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), JERALA, Maja (ur.). Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 62. [COBISS.SI-ID 52000866]

143. MUŠIČ, Branko, WAELKENS, Marc, VYNCKE, Kim, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž. Duzen Tepe : geofizikalna raziskava v 2010. V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2011. Str. 34. [COBISS.SI-ID 51993698]

144. MUŠIČ, Branko, TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija. Pivola : gomilno grobišče (EŠD 8977). V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2011. Str. 35. [COBISS.SI-ID 51994210]

145. MUŠIČ, Branko, SEETAH, Krish, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž. Port Louis : geofizikalna raziskava 2010. V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2011. Str. 36. [COBISS.SI-ID 51994466]

146. MUŠIČ, Branko, KRZNARIĆ ŠKRIVANKO, Maja, MEDARIĆ, Igor. Sopot : geofizikalna raziskava 2010. V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2011. Str. 37. [COBISS.SI-ID 51994722]

147. MUŠIČ, Branko, KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna, ČUČKOVIĆ, Lazo. Topusko : geofizikalna raziskava 2010. V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2011. Str. 38. [COBISS.SI-ID 51995234]

148. MUŠIČ, Branko. Predstavitev rezultatov geofizikalnih raziskav. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2009. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2010. Str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 42156898]

149. MUŠIČ, Branko. Izbor geofizikalnih raziskav preteklih let doma in po svetu. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2008 : program in povzetki predstavitev. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2009. Str. 28-29. [COBISS.SI-ID 41735778]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

150. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, MEDARIĆ, Igor, HORN, Barbara. Neinvazivne raziskave gomil, pomnikov starejše železne dobe pod Poštelo pri Mariboru = Non-invasive research of barrows, monuments of the Early Iron Age below Poštela near Maribor. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), VINAZZA, Manca (ur.). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. Str. 317-334, ilustr. ISBN 978-961-06-0078-7. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/113/206/2790-1. [COBISS.SI-ID 67439458]

151. MEDARIĆ, Igor, MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija. Tracing flat cremation graves using integrated advanced processing of magnetometry data (case study of Poštela near Maribor, NE Slovenia). V: ARMIT, Ian (ur.), et al. Cultural encounters in Iron Age Europe. Budapest: Archaeolingua alapítvány, 2016. Str. 67-93, ilustr. Archaeolingua, Series Minor, 38. ISBN 978-963-9911-83-3. ISSN 1216-6847. [COBISS.SI-ID 61783906]

152. MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, NAS, Eline. Geofizikalne raziskave na Novinah in Plačkem vrhu = Geophysikalische Untersuchungen auf dem Bubenberg (Hoarachkogel) und dem Platsch. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), et al. Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 86-119, ilustr. Schild von Steier, Beiheft 6. ISBN 978-3-902095-69-5. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 58188130]

153. MUŠIČ, Branko. Geološka zgradba območja terenskih raziskav projekta BorderArch-Steiermark = Der geologische Aufbau des Gebietes mit archäologischen Geländeforschungen des Projekts BorderArch - Steiermark. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), et al. Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 16-26, ilustr. Schild von Steier, Beiheft 6. ISBN 978-3-902095-69-5. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 58172514]

154. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko. Early Iron Age barrows in the eyes of complementary archaeological research : case study of Poštela near Maribor (Podravje, Slovenia). V: GUTJAHR, Christoph (ur.), TIEFENGRABER, Georg (ur.). Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen : Akten des 2. Internationalen Symposiums am 10. und 11. Juni 2010 in Wildon [Steiermark / Österreich]. Rahden (Westf.): M. Leidorf, 2015. Str. 61-82, ilustr., graf. prikazi. Internationale Archäologie, Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress, Bd. 19, Hengist-Studien, Bd. 3. ISBN 978-3-89646-449-1, ISBN 3-89646-449-3. ISSN 1434-6427. [COBISS.SI-ID 58143586]

155. MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor. Geofizička istraživanja na Monkodonji = Geophysikalische Untersuchungen. V: HÄNSEL, Bernhard, MIHOVILIĆ, Kristina, TERŽAN, Biba. Monkodonja : istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre = Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens.Knj. 1.= Teil 1, Iskopavanje i nalazi građevina=Die Grabung und der Baubefund. Pula: Arheološki muzej Istre, 2015. Str. 389-421, ilustr. Monografije i katalozi, 25. ISBN 978-953-6153-92-3, ISBN 978-953-6153-92-3. [COBISS.SI-ID 58753634]

156. HANKS, Bryan K., CHECHUSHKOV, Igor, DUNAN, R. K., PUTMAN, D., MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž. Novejšie rezul'tat'i i perspektiv'i issledovanij mikrorajona drevnego rasselenija ust'e i doliny reki Nižnij Toguzak. V: VINOGRADOV, Nikolai (ur.), ELIMAHOV, A. V. (ur.). Drevnee ust'e : ukreplennoe poselenie bronzovogo veka v Južnom Zaural'e : kollektivnaja monografija. Čeljabinsk: Abris, 2013. Str. 393-416, ilustr. ISBN 978-5-91744-064-4. [COBISS.SI-ID 52308066]

157. MUŠIČ, Branko. Arheofizikalne raziskave v urbanih okoljih : spoznanja, težave in perspektiva. V: LAZAR, Irena (ur.), ŽUPANEK, Bernarda (ur.). Emona : med Akvilejo in Panonijo = between Aquileia and Pannonia. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2012. Str. 497-513, ilustr. Zbirka Annales Mediterranei. ISBN 978-961-6862-21-9. [COBISS.SI-ID 51170914]

158. MUŠIČ, Branko, PODOBNIKAR, Tomaž, ŠARLAH, Nikolaj. Neinvazivni način evidentiranja podzemne gospodarske infrastrukture z georadarsko metodo. V: CIGLIČ, Rok (ur.), PERKO, Drago (ur.), ZORN, Matija (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011-2012. Ljubljana: Založba ZRC, 2012. Str. 213-224, ilustr. GIS v Sloveniji, 11. ISBN 978-961-254-382-2, ISBN 978-961-254-595-6. ISSN 1855-4954. [COBISS.SI-ID 34668333]

159. MARTENS, F., MUŠIČ, Branko, POBLOME, Jeroen, WAELKENS, M. The integrated urban survey at Sagalassos. V: VERMEULEN, Frank (ur.). Urban landscape survey in Italy and the Mediterranean. Oxford; Oakville: Oxbow Books, cop. 2012. Str. 84-93. ISBN 978-1-84217-486-9, ISBN 1-84217-486-X. [COBISS.SI-ID 49580130]

160. MUŠIČ, Branko. Geofizikalna istraživanja srednjovjekovnog arheološkog lokaliteta Suhopolje-Kliškovac magnetnom metodom i metodom geoelektričnog otpora. V: TOMIČIĆ, Željko, JELINČIĆ, Kristina. Suhopolje - Kliškovac : od mjestopisa do arheološke spoznaje. Zagreb: Institut za arheologiju, 2011. Str. 37-44, ilustr. Monographiae Instituti archaeologici, knj. 4. ISBN 978-953-6064-05-2. [COBISS.SI-ID 47681122]

161. MUŠIČ, Branko. Geofizikalne raziskave. V: SVOLJŠAK, Drago. Mrzlo Polje pri Ivančni Gorici. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008. Str. 30-40. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 5. ISBN 978-961-6420-32-7. [COBISS.SI-ID 36686946]

162. DE LAET, V., MUŠIČ, Branko, PAULISSEN, Etienne. Extracting archaeological features from very high resolution Quickbird-2 remote sensing imagery: a methodological approach based on the town of Sagalassos. V: DEGRYSE, Patrick (ur.), WAELKENS, M. (ur.). Sagalassos VI : Geo- and Bio-archaeology at Sagalassos and ins territory. Leuven University Press; Leuven, 2008. Str. 157-171. ISBN 978-90-5867-661-0, ISBN 90-5867-661-7. [COBISS.SI-ID 38188642]

163. MELE, Marko, MUŠIČ, Branko. Naselbinske strukture iz starejše železne dobe na Hajndlu pri Ormožu - arheološka izkopavanja in geofizikalne raziskave. V: BLEČIĆ KAVUR, Martina (ur.), et al. Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2007. Str. 341-356. Situla, 44. ISBN 978-961-6169-53-0. ISSN 0583-4554. [COBISS.SI-ID 34831458]

164. SLAPŠAK, Božidar, ERIČ, Miran, MUŠIČ, Branko, PLEVNIK, Darko. Landscapes structures survey in the Chora of Pharos : GIS support, visualisation and landscape micro-analysis. V: SLAPŠAK, Božidar (ur.). On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998. Luxembourg: European Communities, 2001. Str. 81-93, ilustr. EUR, COST Action G2, 19708. ISBN 92-894-0853-7. [COBISS.SI-ID 16441698]

165. MUŠIČ, Branko, SLAPŠAK, Božidar, PERKO, Verena. On-site distributions and geophysics: the site of Rodik-Ajdovščina. V: PATTERSON, Helen (ur.), FRANCOVICH, Riccardo (ur.), BARKER, Graeme (ur.). Extracting meaning from ploughsoil assemblages. Oxford: Oxbow Books, 2000. Str. 132-146, ilustr. The archaeology of Mediterranean landscapes, 5. ISBN 1-900188-75-9. [COBISS.SI-ID 15804002]

166. NOVAKOVIĆ, Predrag, SIMONI, Helene, MUŠIČ, Branko. Karst dolinas: evidence of population pressure and exploitation of agricultural resources in karstic landscapes. V: LEVEAU, Philippe (ur.). Environmental reconstruction in Mediterranean landscape archaeology. Oxford: Oxbow Books, 1999. Str. 123-134, ilustr. The archaeology of Mediterranean landscapes, 2. ISBN 1-900188-63-5. [COBISS.SI-ID 16598114]

167. GUŠTIN, Mitja, MUŠIČ, Branko, NOVAKOVIĆ, Predrag, SOKLIČ, Jure. 3 Prospections géophysiques. V: Rapport annuel d'activité scientifique 1996. Glux-en-Glenne: Centre archéologique européen, 1996. Str. 3-41. ISBN 2-909668-11-8. [COBISS.SI-ID 3263586]

168. MUŠIČ, Branko. Geofizikalne raziskave antičnega podeželja v Sloveniji ; Geophysical research of the Roman countryside in Slovenia. V: et al. Rimsko podeželje = Roman countryside. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996. Str. 83-138. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-085-2. [COBISS.SI-ID 4776802]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

169. HORN, Barbara, MUŠIČ, Branko. Archaeological geophysics.The basics of Electrical Resistivity Tomography (ERT). V: CZAJLIK, Zoltán (ur.), et al. Researching archaeological landscapes across borders : Strategies, methods and decisions for the 21st century. Graz; Budapest: Archaeolingua, 2019. Str. 121-126, ilustr. ISBN 978-615-5766-27-5. [COBISS.SI-ID 70433890]

170. MUŠIČ, Branko. Archaeological geophysics.The basics of ground penetrating radar measurements. V: CZAJLIK, Zoltán (ur.), et al. Researching archaeological landscapes across borders : Strategies, methods and decisions for the 21st century. Graz; Budapest: Archaeolingua, 2019. Str. 128-134, ilustr. ISBN 978-615-5766-27-5. [COBISS.SI-ID 70434402]

171. BASAR, Petra, HORN, Barbara, MUŠIČ, Branko. Archaeological geophysics.The basics of low-frequency EM geophysical measurements. V: CZAJLIK, Zoltán (ur.), et al. Researching archaeological landscapes across borders : Strategies, methods and decisions for the 21st century. Graz; Budapest: Archaeolingua, 2019. Str. 118-121, ilustr. ISBN 978-615-5766-27-5. [COBISS.SI-ID 70433378]

172. MEDARIĆ, Igor, PUSZTA, Sándor, CZAJLIK, Zoltán, MUŠIČ, Branko. Archaeological geophysics.The basics of magnetometer measurements. V: CZAJLIK, Zoltán (ur.), et al. Researching archaeological landscapes across borders : Strategies, methods and decisions for the 21st century. Graz; Budapest: Archaeolingua, 2019. Str. 113-118, ilustr. ISBN 978-615-5766-27-5. [COBISS.SI-ID 70433122]

173. HORN, Barbara, MUŠIČ, Branko. Archaeological geophysics.The basics of resistivity mapping (twin probe array). V: CZAJLIK, Zoltán (ur.), et al. Researching archaeological landscapes across borders : Strategies, methods and decisions for the 21st century. Graz; Budapest: Archaeolingua, 2019. Str. 126-128, ilustr. ISBN 978-615-5766-27-5. [COBISS.SI-ID 70434146]

174. MUŠIČ, Branko, HORN, Barbara. Archaeological geophysics.Introduction. V: CZAJLIK, Zoltán (ur.), et al. Researching archaeological landscapes across borders : Strategies, methods and decisions for the 21st century. Graz; Budapest: Archaeolingua, 2019. Str. 108-112, ilustr. ISBN 978-615-5766-27-5. [COBISS.SI-ID 70432866]

175. MUŠIČ, Branko, ZUPANČIČ, Nina, ČREŠNAR, Matija, DOLENC, Matej, MEDARIĆ, Igor, HORN, Barbara. Geochemical mapping in hillfort studies. V: CZAJLIK, Zoltán (ur.), et al. Researching archaeological landscapes across borders : Strategies, methods and decisions for the 21st century. Graz; Budapest: Archaeolingua, 2019. Str. 107-108, ilustr. ISBN 978-615-5766-27-5. [COBISS.SI-ID 70432610]

176. MUŠIČ, Branko. Geofizikalne raziskave. V: KARO, Špela (ur.), MILEUSNIĆ, Zrinka, JOVANOVIĆ, Alenka. Čateški grič. Spletna izd. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2018. Str. 12-19, ilustr. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 78. ISBN 978-961-6990-20-2. ISSN 2630-2055. http://www.zvkds.si/sl/knjiznica/catezki-gric. [COBISS.SI-ID 67621730]

177. MUŠIČ, Branko. Geofizikalne raziskave. V: et al. Ilovica pri Vranskem. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2006. Str. 13-16. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 1. ISBN 961-6420-19-4, ISBN 978-961-6420-19-8. [COBISS.SI-ID 36742242]

178. MUŠIČ, Branko. Test de cartographie géolélectrique ulitilisant la méthode des deux électrodes. V: Rapport scientifique intremediaire. Activites 1994. Glux-en-Glenne: Centre archéologique européen du mont Beauvray, 1995. Str. 210-229, ilustr. ISBN 2-909668-08-8. [COBISS.SI-ID 18356322]

179. MUŠIČ, Branko. Geofizikalne meritve na rimskodobnem arheološkem najdišču ob Vespazianovi ulici na Ptuju. V: LAMUT, Brane (ur.). Ptujski arheološki zbornik : ob 100-letnici muzeja in Muzejskega društva. Ptuj: Pokrajinski muzej, 1993. (1993), str. 629-636. ilustr. [COBISS.SI-ID 50297344]

 

1.25 Drugi sestavni deli

180. MUŠIČ, Branko. Integrated geophysical research on the Roman town of Trea. V: Ricerche archeologiche nella valle del Potenza : campagna 2007 = Archaeological Investigations in the Potenza Valley : field season 2007. Gent: Universiteit Gent, Department of Archaeology and Ancient History of Europe, 2007. Str. 69-76. [COBISS.SI-ID 36191842]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

181. TICA, Gojko, MUŠIČ, Branko. Spodnja Senarska pri Lenartu. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. 32 str., ilustr. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 10. ISBN 978-961-6420-43-3. [COBISS.SI-ID 248871168]

 

2.08 Doktorska disertacija

182. MUŠIČ, Branko. Raziskave arheoloških najdišč z metodami geoelektrične upornosti in geomagnetizma : doktorska naloga. Ljubljana: [B. Mušič], 2000. VI, 259 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 113500672]

 

2.09 Magistrsko delo

183. MUŠIČ, Branko. Geofizikalne raziskave v arheologiji : magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, 1994. 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 320853]

 

2.11 Diplomsko delo

184. MUŠIČ, Branko. Razvoj zgornjepermijskih in spodnjetriasnih plasti pri Višnji Gori in Skopačniku pri Želimljah : diplomska naloga. Ljubljana: FNT, Odsek za geologijo, 1990. 185 f. + priloge, fotogr., zvd. [COBISS.SI-ID 204382]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

185. KARO, Špela, LAVRIČ, Maja, VINTAR, Anja, MUŠIČ, Branko, RIŽNAR, Igor, TOŠKAN, Borut, KALIGARIČ, Mitja, PAUŠIČ, Igor. Končno poročilo o dokumentiranju uničenja na najdišču Gradišče nad Bašljem : parcele št. 249, 250, 251/4, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, vse k. o. Bela. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2019. 110 str., [27] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 514124075]

186. ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca, MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor. Oblikovanje strategije preverjanja registriranih arheoloških najdišč : poročilo o izvajanju projekta ENTRANS. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513948971]

187. ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca, MUŠIČ, Branko. Poročilo o izvedeni raziskavi na območju Cvingerja pri Dolenjskih toplicah v letih 2015 in 2016. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 54 str., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513936427]

188. CIGLAR, Iva (avtor, vodja projekta), KRAMBERGER, Bine, MUŠIČ, Branko. Poročilo o predhodnih in vzporednih arheoloških raziskavah ob gradnji na območju kulturnega spomenika Maribor - Mestno jedro in Maribor - Žički dvor. [Maribor: ZVKDS], 2016. 87 str., ilustr., tlorisi. [COBISS.SI-ID 98124033]

189. RUTAR, Gašper, MUŠIČ, Branko, MURKO, Miha, ARH, Monika, KALIGARIČ, Mitja, PAUŠIČ, Igor. Poročilo o arheoloških raziskavah za ugotavljanje ohranjenosti ostankov baročne parkovne ureditve kulturnega spomenika državnega pomena Dornava - park dvorca Dornava (EŠD 7876). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2015. 78 str., [20] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513623851]

190. LAVRIČ, Maja, KARO, Špela, VINTAR, Anja, MUŠIČ, Branko. Poročilo o dokumentiranju uničenja na najdišču Gradišče nad Bašljem : parcele št. 249, 250, 251/4, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, vse k. o. Bela. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2015. 53 str., [46] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513648939]

191. ČERNE, Mija, ČREŠNAR, Matija, VERBIČ, Tomaž, JANEŽIČ, Maja, MUŠIČ, Branko. Poročilo o izvedenih arheoloških izkopavanjih na območju gradnje stanovanjske hiše Zupančič - Šešče pri Preboldu : parcela št. 1258/6, k. o. Gornja vas. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2015. 68 str., [17] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513616939]

192. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca. Delno poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah v letih 2011-2013 na območju Poštele in Pivole (EŠD 613, 6401, 6402, 8977). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2014. 166 str., 2 f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513616683]

193. NOVAKOVIĆ, Predrag, MUŠIČ, Branko, NOVŠAK, Matjaž. Izveštaj o ocjeni arheološkog potenciala na lokalitetu Grabovik - Zaketuše. Ljubljana: Univerzitet u Ljubljani, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju: Arhej, 2014. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2723209]

194. NOVAKOVIĆ, Predrag, MUŠIČ, Branko, NOVŠAK, Matjaž. Izvještaj o ocjeni arheološkog potenciala na lokalitetu Grabovik - Zaketuše. Ljubljana: Arhej: Oddelek za arheologijo FF UL, 2014. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2244745]

195. MUŠIČ, Branko. Izvješče o geofizikalnim istraživanjima : Pokrovnik. U Mariboru: Gearh, 2012. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49424226]

196. MUŠIČ, Branko. Izvješče o geofizikalnim istraživanjima : Prostor Julijevog parka (Kupališnog parka) Specialne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice. U Mariboru: Gearh, 2012. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49424482]

197. MUŠIČ, Branko. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Dolnji Zemon-Javor. Maribor: Gearh, 2012. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49421410]

198. MUŠIČ, Branko, MEDICA, David. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Ptuj : Mestni trg. V Mariboru: Gearh, 2012. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49423202]

199. MUŠIČ, Branko. Technical report on ground penetrating radar survey in (sub)urban environment of Port Louis, Mauritius. Maribor: Gearh, 2012. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49427554]

200. MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, ŠOBA, Tonka, KIRN, Uroš, NAS, Eline. Geophysical survey at Tepe Düzen and Sagalassos in 2011. [Maribor: Gearh, 2011]. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49427298]

201. MUŠIČ, Branko. Izvješče o geofizičkim istraživanjima : Isar-Marvinci. U Mariboru: Gearh, 2011. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49426018]

202. MUŠIČ, Branko. Izvješče o geofizičkim istraživanjima : Pavlovac : Čukar i Kovačke njive. U Mariboru: Gearh, 2011. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49425762]

203. MUŠIČ, Branko. Izvješče o geofizičkim istraživanjima : Vinča. Ljubljana; U Mariboru: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo: Gearh, 2011. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49425506]

204. MUŠIČ, Branko. Izvješče o geofizičkim istraživanjima : Vršac-Vatin. Ljubljana; U Mariboru: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo: Gearh, 2011. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49425250]

205. MUŠIČ, Branko. Izvješće o geofizičkim istraživanjima na lokalitetu Vinča. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo: Gearh, 2011. 13 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 45266018]

206. MUŠIČ, Branko. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Koper : Glavni pomol v Kopru : Sanacija glavnega pomola-valobrana v ribiškem pristanišču v Kopru, v vplivnem območju spomenika Koper-Mestno jedro /EŠD 235/ in v območju Koper-arheološko najdišče Koper /EŠD 236/. V Mariboru: Gearh, 2011. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49422434]

207. MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Navezovalna cesta Zahodne obvoznice Maribor (Razvanje) : Arheološko najdišče Villa rustica pri kapelici (EŠD 15538). V Mariboru: Gearh, 2011. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49422178]

208. MUŠIČ, Branko. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Šmarjeta pri Celju, Arheološko najdišče Janžekov grič (EŠD 4257). v Mariboru: Gearh, 2011. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49421154]

209. MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Vurberk - Zgornji Duplek : Izvedba predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala na območju vodnogospodarske ureditve Drave na odseku od Vurberka do Zgornjega Dupleka. V Mariboru: Gearh, 2011. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49421922]

210. MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž. Report on archaeogeophysical survey at archaeological sites of Ustye and Stepnoye, Siberia, 2011. Ljubljana; Universitz of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Archaeology: Gearh, 2011. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49426530]

211. MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, KIRN, Uroš, NAS, Eline. Geophysical survey at Düzen Tepe in 2010. [Maribor: Gearh, 2010]. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49427042]

212. MUŠIČ, Branko. Izvješče o geofizikalnim istraživanjima : Batina. U Mariboru: Gearh, 2010. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49423714]

213. MUŠIČ, Branko. Izvješče o geofizikalnim istraživanjima : Topusko ; Školski park, kč. br. 132/1, k.o. Topusko. U Mariboru: Gearh, 2010. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49423970]

214. MUŠIČ, Branko. Izvješče o geofizikalnim istraživanjima : Vinkovci-Sopot. U Mariboru: Gearh, 2010. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49423458]

215. MUŠIČ, Branko. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Dogoše : Izvedba predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala na območju vodnogospodarske ureditve Drave pri Dogošah. V Mariboru: Gearh, 2010. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49421666]

216. MUŠIČ, Branko. Report on ground penetrating radar and resistivity survey : Pichl-Styria, Austria. Maribor: Gearh, 2010. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49426274]

217. MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, ŠOBA, Tonka, KIRN, Uroš. Geophysical survey at Sagalassos and Tepe Düzen in 2009. [Maribor: Gearh, 2009]. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49426786]

218. MUŠIČ, Branko, MORI, Matjaž. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Ptuj : parkirišče pri Zdravstvenem domu Ptuj. V Mariboru: Gearh, 2009. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 49422946]

219. TRIGLAV ČEKADA, Mihaela, BABIČ, Urška, BARBORIČ, Blaž, TRŠAN, Stane, FAJDIGA, Dominik, MUŠIČ, Branko. Izmera podzemnih vodov gospodarske javne infrastrukture z georadarjem za območje Vetrišča v Novi Gorici : pilotna naloga. Ljubljana: Geodetski inštitut Slovenije, 2008. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 4464737]

220. MUŠIČ, Branko. Izvješće o geofizikalnim istraživanjima : Trasa autoceste Zagreb-Sisak, dionica Velika Gorica (jug) - Lekenik, od stacionaže 0+000 do 9+200. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2008. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 41462626]

221. MUŠIČ, Branko. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Jakuševac in Buzin : Trasa avtoceste Zagreb - Sisak, odsek Zagreb - Velika Gorica, stacionaža od 0+000,00 do 2+100,00. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 41463650]

222. MUŠIČ, Branko. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Panorama na Ptuju. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 41370722]

223. MUŠIČ, Branko. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Ilok - Gornji grad (Dvorac Odescalchi) : Projekt Vlade Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe 'Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol'. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2006. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 41461602]

224. SLAPŠAK, Božidar, MUŠIČ, Branko. Tanagra urban survey : Report on the architectural and geophysical survey by the Ljubljana team in 2005 : with references to the results of the Ljubljana 2001-2004 survey. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2005. 31 f. + pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 36490082]

225. SLAPŠAK, Božidar, MUŠIČ, Branko, RIŽNAR, Igor, SLAPŠAK, Božidar (urednik). Tanagra 2000 : Report on preliminary geoarchaeological and geophysical investigation. Ljubljana: University of Ljubljana, 2001. 32 str., 29 prilog, ilustr. [COBISS.SI-ID 15802210]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

226. MUŠIČ, Branko. Report on ground penetrating radar and resistivity survey, Libna, Oct. 2009. Maribor: Gearh, 2009. 48 str. [COBISS.SI-ID 1849941]

227. BERLIČ, Marjan, ZOREC, Dejan, MLACOVIĆ, Dušan, BERLIČ, Urška, MUŠIČ, Branko, ŠTROS, Saša. ADHOC : študija : interdisciplinarna analiza ptujskega mestnega središča. Ptuj: [Znanstvenoraziskovalno središče Bistra], 2007. 86 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 38808162]

228. MUŠIČ, Branko. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Hrastje ob Bistrici. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 41463138]

229. MUŠIČ, Branko. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Kostanjevica na Krki. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 41460066]

230. MUŠIČ, Branko. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Solin : Južno obrežje Jadra (Šuplja crkva). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 41461858]

231. MUŠIČ, Branko. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Vučedol (9.-13.10. 2007). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 41462882]

232. MUŠIČ, Branko. Poročilo o geofizikalni raziskavi : Izola - Simonov zaliv : Projekt: Srce Istre (Heart of Istria) : Program pobude skupnosti Interreg IIIA Sosedski program Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2006. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 41463394]

233. PINTÉR, Ildiko, MUŠIČ, Branko, DJURIĆ, Bojan. Končno poročilo o rezultatih arheološkega pregleda na potencialnem najdišču Čatež Sredno Polje, križišče Brežice : KO 19, Obrežje-Krška vas. Ljubljana: SAAS, 2001. 24 str., 1 tabela, 1 karta, ilustr. [COBISS.SI-ID 17309026]

234. PINTÉR, Ildíko, MUŠIČ, Branko, DJURIĆ, Bojan. Končno poročilo o rezultatih arheološkega pregleda na potencialnem najdišču Čatež-Sredno polje, Križišče Brežice : KO 19, Obrežje-Krška vas. Ljubljana: SAAS, 2001. 24 str., 3 tabele, 1 karta, ilustr. [COBISS.SI-ID 17327202]

235. PINTÉR, Ildiko, MUŠIČ, Branko, DJURIĆ, Bojan. Poročilo o rezultatih arheološkega pregleda na potencialnem najdišču Čatež-Srednje njive : KO 19, Obrežje-Krška vas. Ljubjana: SAAS, 2000. 19 str., 3 tabele, 1 karta, ilustr. [COBISS.SI-ID 17309538]

236. DJURIĆ, Bojan, KERMAN, Branko, MUŠIČ, Branko. Poročilo o rezultatih arheološkega pregleda na potencialnem najdišču Grofovsko 1 : Zbirna cesta, Murska Sobota. Ljubljana: SAAS, 2000. 12 str., 1 karta. [COBISS.SI-ID 17328994]

237. TICA, Gojko, MUŠIČ, Branko, DJURIĆ, Bojan. Poročilo o rezultatih arheološkega pregleda najdišča Ribnica-Romula : KO 19, Obrežje-Krška vas. Ljubljana: SAAS, 2000. 21 str., 12 tabel, 2 karti, ilustr. [COBISS.SI-ID 17310562]

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

238. HORVAT, Jana, DOLENC VIČIČ, Andreja, MUŠIČ, Branko, PERKO, Verena, SIMONIČ, Tanja, DEANOVIČ, Boris (vodja projekta, avtor). Ptuj - arheološko najdišče Panorama za enoto urejanje prostora PA01 : konservatorski načrt : mapa 01, mapa 02, mapa 04. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Restavratorski center, 2018. 4 zv. (18 str ; 58 str. ; 105 ; 13 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 514081067]

239. LIKAR, Jakob, ČADEŽ, Jurij, MUŠIČ, Branko, LOZAR, Matej, SRAKAR, Igor, REŠETAR, Eva. Železniški predor Bukovo na enotirni progi Jesenice-Sežana : izvedba georadarskih meritev, interpretacija in predlog sanacije : št. projekta: gp-pr 004/06. Ljubljana: Geoportal, marec 2006. 11 f., 30 pril., graf. prikazi, načrti. [COBISS.SI-ID 863071]

 


Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 3. 2020