Back to top

Doc. dr. Branko Mušič

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Branko Mušič, Matija Črešnar, Igor Medarič, "Možnosti geofizikalnih raziskav na najdiščih iz starejše železne dobe : primer Poštele pri Mariboru", Arheo (Ljublj.), 31, str. 19-47, 2014. [COBISS.SI-ID 56927586]

2. Kim Vyncke, Branko Mušič, Patrick Degryse, Marc Waelkens, "The metal production at Düzen Tepe (Southwest Turkey) : an archaeological and archaeometric study", Open j. archaeom. (Online), vol. 2, no. 1, str. 109-113, 2014, http://www.pagepress.org/journals/index.php/arc/article/view/arc.2014.5461, doi: 10.4081/arc.2014.5461. [COBISS.SI-ID 58284642]

3. Katrijn Dirix, Philippe Muchez, Patrick Degryse, Branko Mušič, Jeroen Poblome, "Integrating multi-element geochemical and magnetic survey on ancient Sagalassos (Southwest Turkey) : anthropogenic versus natural anomalies", Archaeol. prospect. (Online), iss. 4, vol. 20, str. 233-247, 2013, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/arp.1462/pdf, doi: 10.1002/arp.1462. [COBISS.SI-ID 53442402]

4. Katrijn Dirix, Philippe Muchez, Patrick Degryse, Eva Kaptijn, Branko Mušič, Elvira Vassilieva, Jeroen Poblome, "Multi-element soil prospection aiding geophysical and archaeological survey on an archaeological site in suburban Sagalassos (SW-Turkey)", J. archaeol. sci., issue 7, vol. 40, str. 2961-2970, 2013, doi: 10.1016/j.jas.2013.02.033. [COBISS.SI-ID 52017506]

5. Igor Medarič, Branko Mušič, Kim Vyncke, "Vrednotenje rezultatov magnetne metode z uporabo 2D magnetnega modeliranja na primeru arheološkega najdišča Düzen Tepe v Turčiji", Arheo (Ljublj.), št. 28, str. 35-72, 2011. [COBISS.SI-ID 47680354]

6. Hannelore Vanhaverbeke, M. Waelkens, Kim Vyncke, V. De Laet, Sabri Aydal, Branko Mušič, Bea De Cupere, Jeroen Poblome, D. Braekmans, Patrick Degryse, E. Marinova, G. Verstraeten, W. van Neer, Božidar Slapšak, Igor Medarić, H.A. Ekinci, M.O. Erbay, "Pisidian culture? The Classical-Hellenistic site at Düzen Tepe near Sagalassus (southwest Turkey)", Anatol. stud., vol. 60, str. 105-128, 2010. [COBISS.SI-ID 1845845]

7. David Medica, Branko Mušič, Alice Samson, "Prepoznavanje in interpretacija plitvih mikroreliefnih oblik v apnenčevi podlagi s pomočjo georadarske metode na primeru El Caba v Dominikanski republiki", Arheo (Ljublj.), št. 27, str. 15-43, 2010. [COBISS.SI-ID 1848661]

8. Andrej Gaspari, Jure Miljević, Branko Mušič, "Raziskave razbitine lovskega letala Supermarine Spitfire F.IX MJ116 iz 73. skupine RAF ob Ižanski cesti v Ljubljani", Arheo (Ljublj.), št. 27, str. 57-72, 2010. [COBISS.SI-ID 1848917]

9. Frank Vermeulen, Branko Mušič, et al., "Investigating the impact of Roman urbanisation on the landscape of the Potenza Valley : a report on fieldwork in 2007", Babesch, Bull. antieke beschav., no. 84, str. 85-110, 2009. [COBISS.SI-ID 40353890]

10. Branko Mušič, "Nastavki za kvantitativno analizo rezultatov arheološke geofizike na primeru Sagalassosa, Turčija", Arheo (Ljublj.), let. 25, str. 53-67, 2008. [COBISS.SI-ID 38130274]

11. Franc Dimc, Branko Mušič, Radko Osredkar, "An example of an integrated GPS and DR positioning system designed for arheological prospecting", Inf. MIDEM, let. 38, št. 2, str. 144-148, 2008. [COBISS.SI-ID 1923939]

12. Franc Dimc, Branko Mušič, Radko Osredkar, "Surveying for geophysical exploration, using a single-frequency global navigation satellite system receiver capable of 30 cm horizontal kinematical positioning uncertainty", RMZ-mater. geoenviron., vol. 55, no. 1, str. 85-109, 2008. [COBISS.SI-ID 695646]

13. Branko Mušič, Jana Horvat, "Nauportus - an Early Roman trading post at Dolge njive in Vrhnika : the results of geophysical prospecting using a variety of independent methods", Arheol. vestn., št. 58, str. 219-283, 2007. [COBISS.SI-ID 27351341]

14. Franc Dimc, Branko Mušič, Radko Osredkar, "Določanje položaja z enofrekvenčnim sprejemnikom GPS na podlagi kode C/A signala za potrebe arheo-geofizikalnih preiskav", Elektrotehniški vestnik, let. 74, št. 5, str. 255-260, 2007. [COBISS.SI-ID 1813603]

15. Branko Mušič, "Primjer geofizičkih istraživanja trase buduće autoceste : autocesta Zagreb - Sisak, dionica Jakuševec - Velika Gorica (jug)", Hrvat. arheol. god., str. 456-460. [COBISS.SI-ID 35296354]

16. Branko Mušič, Emeri Farinetti, Dušan Kramberger, Božidar Slapšak, "Geophysical and architectual survey, The Tanagra project: investigations at an ancient city and its countryside (2000-2002)", Bull. corresp. hell., 2.1 Études et rapports, no. 128-129, str. 579-606, 2005?. [COBISS.SI-ID 37672546]

17. John L. Bintliff, Niki Evelpidou, Emeri Farinetti, Branko Mušič, Božidar Slapšak, "The Tanagra survey. Report on the 2001 season", Pharos, 2001, vol. 9, str. 33-74, 2002. [COBISS.SI-ID 21866338]

18. John L. Bintliff, Emeri Farinetti, Kostas Sbonias, Lefteris Sigalos, Božidar Slapšak, Branko Mušič, "The Tanagra survey. Report on the 2000 season", Pharos, vol. 8, str. 93-128, 2000. [COBISS.SI-ID 21864802]

19. Branko Mušič, "Geophysical prospecting in Slovenia: an overview with some observatons related to the natural environment", Arheol. vestn., letn. 50, str. 349-405, 1999. [COBISS.SI-ID 13237293]

20. Branko Mušič, Lionel Orengo, "Magnetometrične raziskave železnodobnega talilnega kompleksa na Cvingerju pri Meniški vasi", Arheol. vestn., let. 49, str. 157-186, 1998. [COBISS.SI-ID 8638253]

21. Branko Mušič, "Magnetic susceptibility measurements in dolinas", Ann, Ser. hist. sociol., let. 7, št. 10, str. 37-42, 1997. [COBISS.SI-ID 4668209]

22. Franc Dimc, Branko Mušič, "Usklajevanje metod za karakterizacijo arheoloških materialov z meritvami magnetne susceptilnosti", Kovine zlit. tehnol., letn. 30, št. 1/2, str. 111-115, 1996. [COBISS.SI-ID 3231586]

23. Branko Mušič, Božidar Slapšak, Simon Pirc, Nina Zupančič, Franc Dimc, L. Trojar, "On-site prospection in Slovenia : the case of Rodik_", Archaeol. comput. newsl., no. 43, str. 6-15, 1995. [COBISS.SI-ID 33374]

24. Branko Mušič, "Geophysikalische Untersuchungen und archäologische Dekmalpflege", Archaeol. Austria., vol. 78, str. 9-19, 1994. [COBISS.SI-ID 5936738]

25. Franc Dimc, Branko Mušič, Radko Osredkar, "Magnetic susceptibility measurements as a quantitative support for characterization of archaeological materials", Rud.-metal. zb., 41, št. 3/4, str. 225-230, 1994. [COBISS.SI-ID 60744192]

26. Branko Mušič, "Zgornjepermijske in spodnjetriasne kamnine pri Skopačniku v Želimeljski dolini", Rud.-metal. zb., 39, št.1/2 (1992), str.241-259 + pril. Ilustr. [COBISS.SI-ID 32625664]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

27. Branko Mušič, Manca Vinazza, Matija Črešnar, Igor Medarič, "Integrirane neinvazivne raziskave in terensko preverjanje : izkušnje s prazgodovinskih najdišč severovzhodne Slovenije : experiences from prehistoric sites in North-Eastern Slovenia", Arheo (Ljublj.), 32, str. 37-64, 2015. [COBISS.SI-ID 60608098]

28. Biba Teržan, Matija Črešnar, Branko Mušič, "Pogledi v preteklost : Poštela - "staro mesto" na obronkih Pohorja in njegova okolica : o arheoloških raziskavah", Dialogi (Maribor), letn. 48, št. 1/2, str. 17-58, 2012. [COBISS.SI-ID 49777250]

29. Branko Mušič, "Primjena geofizičkih istraživanja u arheologiji", Hrvat. arheol. god., god. 3, str. 439-451, 2006. [COBISS.SI-ID 35296098]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

30. Goranka Lipovac Vrkljan, Branko Mušič, Bartul Šiljeg, Ana Konestra, "Geofizička istraživanja antičkih struktura u uvali Mahućina na otoku Rabu (općina Lopar) 2014. godine (projekt RED, Hrvatska zaklada za znanost)", Ann. Inst. archaeol. (Online), 11, str. 80-82, 2015. [COBISS.SI-ID 58931042]

31. Tajana Sekelj Ivančan, Branko Mušič, "Geofizička i arheološka istraživanja na nalazištu Virje : talionička radionica iz vremena kasne antike i ranog srednjeg vijeka : metal foundry from the late ancient period and the Early Middle Ages", Starohrv. prosvjeta, iII. Serija, sv. 41, str. 177-184, 2014, http://www.academia.edu/14819264/Sekelj_Ivan%C4%8Dan_T._Mu%C5%A1i%C4%8D_B. _Geofizi%C4%8Dka_i_arheolo%C5%A1ka_istra%C5%BEivanja_na_nalazi%C5%A1tu_Virje_talioni%C4%8Dka_radionica_iz_vremena_kasne_antike_i_ranog_sredn jeg_vijeka_Geophysical_and_archaeological_research_on_the_Virje_site_metal_foundry..._Starohrvatska_prosvjeta_III._ser._sv. _41_Split_2014_177-184. [COBISS.SI-ID 58284130]

32. Branko Mušič, "[Geofizička istraživanja na lokalitetu "Šupja crkva" u Solinu - staro korito Jadra]", Hrvat. arheol. god., god. 4, str. 492-498, 2007. [COBISS.SI-ID 41071970]

33. Branko Mušič, "Redni broj 270 : lokalitet Solin-Marusinac, naselje Solin, Grad/općina Solin, pravni status P-3295, radoblje A : vrsta radova: geofizičko istraživanje", Hrvat. arheol. god., št. 5, str. 596-601, 2008. [COBISS.SI-ID 45778786]

34. Branko Mušič, Jurij Soklič, "Geofizička istraživanja : Ilok - Gornji grad (plato)", Hrvat. arheol. god., god. 3, str. 41-43, 2006. [COBISS.SI-ID 36234082]

 

1.04 Strokovni članek

35. Branko Mušič, "Nedestruktivni način odkrivanja podzemnih vodov gospodarske javne infrastrukture z georadarjem", Časospis (Marib.), št. 82, str. 51-52, 2011. [COBISS.SI-ID 45778274]

36. Biba Teržan, Matija Črešnar, Branko Mušič, "Pivola - gomilno grobišče", Vars. spomenikov Poroč., 43, str. 159-160, 2007. [COBISS.SI-ID 35952738]

37. Branko Mušič, "Geofizikalne raziskave antičnih komunikacij : antične komunikacije na rezultatih geofizike - ocena potenciala in načrtovanje raziskav", Rast (Novo mesto), letn. 17, št. 2, str. 150-153, apr. 2006. [COBISS.SI-ID 17201207]

38. Phil Mason, Branko Mušič, "Cerkvice - arheološko najdišče Jakovčičev vrt", Vars. spomenikov Poroč., [Št.] 39-41/00-04, str. 26, 2006. [COBISS.SI-ID 512558379]

39. Branko Mušič, "Poročilo o geofizikalnih raziskavah", Koroš. zb., 1, str. 127-133, 1995. [COBISS.SI-ID 18355042]

40. Branko Mušič, Franc Dimc, "Magnetna susceptibilnost kot kvantitativni kriterij za razvrščanje arheoloških materialov", Arheo (Ljublj.), št. 16, str. 37-44., 1994. [COBISS.SI-ID 57215488]

41. Branko Mušič, "Geofizika in varovanje arheološke kulturne dediščine", Vars. spomenikov, 36, str. 59-72, 1994/95 [izšlo 1997]. [COBISS.SI-ID 70458112]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

42. I. Uytterhoeven, F. Martens, Branko Mušič, M. Waelkens, "Urban housing in the Pisidian town of Sagalassos (Burdur, Turkey)", V: Städtisches Wohnen im östlichen Mittelmeerraum : 4. Jh. v. Chr.-1. Jh. n. Chr. : Akten des Internationalen Kolloquiums vom 24.-27. Oktober 2007 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, (Denkschriften, Bd. 397), (Archäologische Forschungen, Bd. 18), Dimitra Andrianou, Sabine Ladstätter, ur., Veronika Scheibelreiter, ur., Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010, str. 291-309. [COBISS.SI-ID 1849429]

43. Jasna Jeličić-Radonić, Branko Mušič, Damijan Snoj, "The GIS of the ancient city of Salona. New technologies and methodology in archaeological research - geophysical investigation", V: "GIS Odyssey 2002" : Geographical Information Systems, International Conference and Exhibition, 2nd to 6th September 2002, Davorin Kereković, ur., Zagreb, Hrvatski Informatički Zbor - GIS Forum, 2002, str. 345-355, 2002. [COBISS.SI-ID 27178082]

44. Branko Mušič, "Results of geophysical prospecting on prehistoric and late roman sites associated with iron metallurgy. Case studies: Cvinger near meniška vas and Ajdovščina above Rodik (Slovenia)", V: Iron, blacksmiths and tools : ancient European crafts : acts of the Instrumentum Conference at Podsreda (Slovenia) in April 1999, (Monographies Instrumentum, 12), Michel Feugère, ur., Mitja Guštin, ur., Montagnac, M. Mergoil, 2000, 12, str. 109-120, 2000. [COBISS.SI-ID 16598882]

45. Branko Mušič, Božidar Slapšak, "GIS on site-analysis: Rodik, Slovenia", V: COST action G2 : paysages antiques et structures rurales : proceeding of a workshop Ljubljana, 27 April 1996, The use of Geographic Information Systems in the study of ancient landscapes and features related to ancient land use, Božidar Slapšak, Zoran Stančič, John Peterson, ur., Norwick, European commission, 1998, str. 81-93, 1998. [COBISS.SI-ID 21870434]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

46. Igor Vukmanić, Branko Mušič, "Archaeogeophysical prospection upon the Danube Limes Fort Ad Militare in Batina (2010)", V: Limes XXII : proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012, (Bulletin of the National Archaeological Institute, 42), Liudmil Ferdinandov Vagalinski, ur., Nikolay Sharankov, ur., 1st ed., Sofia, National Archaeological Institute with Museum, 2015, str. 871-879. [COBISS.SI-ID 59082850]

47. Katrijn Dirix, Philippe Muchez, Patrick Degryse, Branko Mušič, Jeroen Poblome, "Multi-element soil geochemistry as a tool aiding geophysical prospection : the case of suburban Sagalassos", V: Archaeological Prospection 2013, Vienna, Austrian Academy of Sciences, 2013, http://iap-cores.be/publications/published_papers_and_posters/pages/dirix-etal-2014. [COBISS.SI-ID 52089954]

48. Katrijn Dirix, Philippe Muchez, Patrick Degryse, Branko Mušič, Jeroen Poblome, "Soil geochemistry as a tool aiding prospection on an archaeological site in Sagalassos (SW-Turkey)", V: Archaeological Prospection : proceedings of the 10th International Conference, Vienna May 29th - June 2nd 2013, Wolfgang Neubauer, ur., Vienna, Austrian Academy of Sciences Press, Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology, 2013, str. 110-113. [COBISS.SI-ID 52305762]

49. Jeroen Poblome, D. Braekmans, Branko Mušič, Mark van der Enden, Bart de Graeve, Patrick Degryse, "A pottery kiln underneath the Odeon of ancient Sagalassos : the excavation results, the table wares and their archaeometrical analysis", V: Networks in the Hellenistic world : according to the pottery in the eastern Mediterranean and beyond, (BAR international series, 2539), Nina Fenn, ur., Christiane Römer-Strehl, ur., Oxford, Archaeopress, 2013, str. 193-204. [COBISS.SI-ID 53411170]

50. Branko Mušič, "Načrtovanje geofizikalne raziskave za učinkovitejšo rekonstrukcijo parkovne ureditve in vrtne arhitekture v sklopu srednjeveških dvorcev : metodologija, posebnosti in rezultati na primeru dvorca Odeschalchi v Iloku na Hrvaškem", V: Vrtna arhitektura 18. stoletja v srednji Evropi : raziskovanje, rekonstruiranje, ohranjanje : zbornik mednarodnega simpozija, dvorec Dornava 2011 : Erforschung, Rekonstruktion, Erhaltung : Sammelband des internationalen Symposiums, Schloss Dornava 2011, Danijela Brišnik, ur., et al, Ljubljana, Slovensko konservatorsko društvo, 2013, str. 86-94. [COBISS.SI-ID 56032610]

51. Darja Grosman, Branko Mušič, Predrag Novaković, "Revisionary research of the site Vatin - Bela Bara", V: Proceedings of the Regional Conference Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: Current State and Long Term Strategy Vršac, Serbia 17-19 November 2011, Ivana Pantović, ur., Vršac, City Museum, = Gradski muzej, 2012, str. 49-58. [COBISS.SI-ID 49737314]

52. Branko Mušič, Bryan K. Hanks, Igor Medarič, Matjaž Mori, Nikolai Vinogradov, Igor Chechushkov, Roger Doonan, Derek Pitman, "Geofizikalna prospekcija z uporabo magnetne in georadarske metode na bronastodobnem najdišču Ust'ye v zahodni Sibiriji, Rusija", V: Razprave, poročila, 20. posvetovanje slovenskih geologov = 20th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2011, (Geološki zbornik, 21), Boštjan Rožič, ur., Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2011, str. 87-90. [COBISS.SI-ID 1976149]

53. Branko Mušič, Kim Vyncke, Igor Medarič, Matjaž Mori, Patrick Degryse, Jeroen Poblome, Marc Waelkens, "Geofizikalna prospekcija z uporabo magnetne in georadarske metode na klaisčnem in helenističnem arheološkem najdišču Düzen Tepe, Turčija", V: Razprave, poročila, 20. posvetovanje slovenskih geologov = 20th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2011, (Geološki zbornik, 21), Boštjan Rožič, ur., Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2011, str. 91-94. [COBISS.SI-ID 1976405]

54. Branko Mušič, Kim Vyncke, Hannelore Vanhaverbeke, Patrick Degryse, V. De Laet, Igor Medarič, Matjaž Mori, Marc Waelkens, "Geophysical and archaeological survey, satelite imagery and archaeological excavations : complementary contributions to reconstruct a Classical-Hellenistic urban landscape : the case of Duzen Tepe (SW-Turkey)", V: Povzetki in ekskurzije, 3. Slovenski geološki kongres, Bovec, 16.-18. september 2010, Adrijan Košir, ur., et al, Postojna, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Ljubljana, Paleontološki inštitut Ivana Rakovca, 2010, str. 35-36. [COBISS.SI-ID 43436642]

55. Franc Dimc, Branko Mušič, Radko Osredkar, "An integrated GPS and DR positioning system designed for archaeogeophysical kinematical surveys", V: 13th International Congress "Cultural Heritage and New Technologies" Vienna, 2008 : Archäologie und Computer, 3.-5. November 2008 : Workshop 13, Wolfgang Börner, ur., Wien, Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2008, 8 str. [COBISS.SI-ID 40181346]

56. Branko Mušič, V. De Laet, F. Martens, Dominique Similox-Tohon, G. Verstraeten, Jeroen Poblome, Peter Talloen, I. Uytterhoeven, Marc Waelkens, "Geophysics, satellite imagery, urban survey and archaeological excavations : complementary contributions to reconstruct an ancient urban landscape : the case of Sagalassos (SW-Turkey)", V: 13th International Congress "Cultural Heritage and New Technologies" Vienna, 2008 : Archäologie und Computer, 3.-5. November 2008 : Workshop 13, Wolfgang Börner, ur., Wien, Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2008, 23 str. [COBISS.SI-ID 40180322]

57. Andrej Košir, Radko Osredkar, Branko Mušič, Franc Dimc, "On calibration and processing of MEMS outputs as a part of INS for the archeo-geophysical surveying purposes", V: Conference proceedings, 1st GNSS Vulnerabilities and Solutions Conference, Baška, Krk Island, Croatia, 7-9 September, 2008, [S. l., s. n.], 2008, str. 1-16. [COBISS.SI-ID 7135060]

58. Branko Mušič, Jana Horvat, Franc Dimc, "Comparison of different geophysical techniques in relation to archaeological data for settlement pattern reconstruction - the case study of Nauportus, Slovenia", V: Archäologie und Computer, 5.-7. November 2007 : Workshop 12 : Kulturelles Erbe und neue Technologien, Wolfgang Börner, ur., Wien, Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2007, str. 11. [COBISS.SI-ID 35297890]

59. Branko Mušič, Jana Horvat, Jurij Soklič, Simon Premrl, "Strategija geofizikalne raziskave za realistični prikaz arheoloških arhitekturnih ostalin na primeru arheološkega najdišča Nauportus (Vrhnika)", Geol. zb., št. 19, str. 71-76, 2007. [COBISS.SI-ID 35297378]

60. Jana Horvat, Branko Mušič, "Nauportus, a commercial settlement between the Adriatic and the Danube", V: Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico : atti del convegno internazionale di studi, San Pietro al Natisone (UD), 15-16 settembre 2006, (Studi e ricerche sulla Gallia cisalpina, 20), Monica Chiabà, ur., Paola Maggi, ur., Chiara Magrini, ur., Roma, Quasar, 2007, str. 165-174. [COBISS.SI-ID 26583341]

61. Franc Dimc, Branko Mušič, Radko Osredkar, "Attaining Required Positioning Accuracy in Archeo-Geophysical Surveying by GPS", V: EPE-PEMC 2006 : conference proceedings, Franc Mihalič, ur., [Piscataway], IEEE, cop. 2006, str. 2037-2040B, 2006. [COBISS.SI-ID 1632099]

62. Robert Krempuš, Branko Mušič, Matjaž Novšak, "Celeia (Noricum) : Topographische Erkenntnisse 1992-2002", Aquincum nostrum, II.. [COBISS.SI-ID 36188514]

63. Branko Mušič, Božidar Slapšak, Emeri Farinetti, "Ancient Tanagra (Grimadha): Geophysical prospection and modelling for understanding of urban plan and on-site activity areas", V: [Enter the past] : the e-way into the four dimensions of cultural heritage : proceedings of the 30th conference, (BAR international series, 1227), Karin Fischer Ausserer, ur., Oxford, Archaeopress, 2004, str. 317-320. [COBISS.SI-ID 26598242]

64. Branko Mušič, "An evaluation of the potential of geophysical prospections in difficult environments : The silent presence of GIS", V: On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998, (EUR, COST Action G2, 19708), Božidar Slapšak, ur., Luxembourg, European Communities, 2001, str. 127-144. [COBISS.SI-ID 16455778]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

65. Branko Mušič, Biba Teržan, Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Igor Rižnar, Igor Medarič, Marjana Zajc, David Medica, Matjaž Mori, "Geoarheološke raziskave kompleksa Poštela pri Mariboru", V: Razprave, poročila, 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013, (Geološki zbornik, 22), Boštjan Rožič, ur., Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2013, str. 101-106. [COBISS.SI-ID 51719010]

66. Branko Mušič, Igor Vukmanić, Igor Medarič, Matjaž Mori, Eline Nas, "Geofizikalne raziskave rimskih vojaških taborov vzdolž podonavskega limesa na Hrvaškem", V: Razprave, poročila, 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013, (Geološki zbornik, 22), Boštjan Rožič, ur., Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2013, str. 106-109. [COBISS.SI-ID 51719266]

67. Branko Mušič, "Konstruktivne metode za odkrivanje arheoloških ostalin pred gradbenimi posegi v prostor", V: Zbornik kratkih vsebin referatov, Cestarski dnevi '93, Rogla, 13. in 14. oktobra 1993, Pedja Ašanin-Gole, ur., Ljubljana, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1993, str. 189-191. [COBISS.SI-ID 18355298]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

68. Igor Medarič, Branko Mušič, Tajana Sekelj Ivančan, "Geophysical and Archaeological research on Late Roman Iron-smelting site at Virje (Croatia)", V: Abstracts, [s.l.], The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Agne Žilinskaité, 2016, str. 522. [COBISS.SI-ID 61816930]

69. Matija Črešnar, Branko Mušič, "Transcending disciplines in integrated studies of the Early Iron Age sites in Slovenia", V: Abstracts, [s.l.], The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Agne Žilinskaité, 2016, str. 540. [COBISS.SI-ID 61811298]

70. Matija Črešnar, Branko Mušič, Matej Dolenec, Nina Zupančič, Manca Vinazza, Igor Medarič, Matjaž Mori, "Combining geophysics, geochemistry and targeted archaeological excavations to interpret an Iron Age hillfort", V: Abstracts of the oral and poster presentations, Louisa Campbell, ur., Glasgow, University of Glasgow, 2015, str. 258, http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60782690]

71. Branko Mušič, Matija Črešnar, Hrvoje Potrebica, Igor Medarič, "Understanding the barrow construction and settings with the help of geophysics", V: Abstracts of the oral and poster presentations, Louisa Campbell, ur., Glasgow, University of Glasgow, 2015, str. 303, http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60783458]

72. Matija Črešnar, Branko Mušič, Dimitrij Mlekuž, "Multidisciplinary research of Iron Age sites and landscapes of Slovenia", V: Bridging the gap : CAA-UK 2015 : programme & abstracts : book of abstracts [and program], Bradford, CAA, 2015, str. 8, http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 57128290]

73. Susanne Lamm, Branko Mušič, "Die römische Siedlungsstelle von Lassenberg (Weststeiermark)- ein Vicus im Lafinitztal", V: Colloquium Bedaium 2015 : Römische vici und Verkehrsinfrastruktur in Raetien und Noricum, Seebruck am Chiemsee, 26. bis Sa, 28. März 2015, Seebruck am Chiemsee, [s.n.], 2015, str. 16. [COBISS.SI-ID 57366626]

74. Branko Mušič, Maja Jerala, "Geofizikalne raziskave in arheološki podatki o funkcionalni organizaciji rimskega mesta : primer Panorame na Ptuju (Slovenija) : the case of Panorama Area in Ptuj (Slovenia)", V: Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem : rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015 : [program simpozija in povzetki avtorjev] : results from the Roman sites in the period between 2005 and 2015 : [conference program and book of abstracts], [Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 2015], str. 59, http://www.zvkds.si/media/medialibrary/2015/10/knjiga_povzetkov_iac2015.pdf. [COBISS.SI-ID 59443554]

75. Matija Črešnar, Branko Mušič, Dimitrij Mlekuž, Marko Mele, Igor Medarič, Matjaž Mori, Manca Vinazza, "Integracija arheoloških istraživanja kao ključ do cjelovite interpretacije arheoloških lokaliteta i povijesnog krajolika", V: 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014, Ina Miloglav, ur., Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 2014, str. 26. [COBISS.SI-ID 56455266]

76. Branko Mušič, Matija Črešnar, Hrvoje Potrebica, Igor Medarič, Matjaž Mori, Manca Vinazza, "Rezultati, problemi i perspektiva geofizičkih istraživanja prapovijesnih lokaliteta na primjerima projekata "Tradicija i inovativnost u prapovijesti", "Entrans" i "BorderArch"", V: 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014, Ina Miloglav, ur., Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 2014, str. 27. [COBISS.SI-ID 56455522]

77. Hrvoje Vulić, Branko Mušič, "Neinvazivne metode - primjeri dobre i loše prakse na lokalitetu Kamenica u Vinkovcima", V: 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014, Ina Miloglav, ur., Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 2014, str. 28. [COBISS.SI-ID 56455778]

78. Turner Peter, Branko Mušič, "Beyond anomalies : advanced geophysical and geochemical techniques for studying cultural patterns in the European Iron Age", V: Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül, Nezih Başgelen, ur., Istanbul, Archaeology & Art Publications, 2014, str. 36. [COBISS.SI-ID 56309090]

79. Branko Mušič, Matija Črešnar, Igor Medarič, Matjaž Mori, "Geophysical 2D models and geochemical mapping for revealing archaeological features and activity areas", V: Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül, Nezih Başgelen, ur., Istanbul, Archaeology & Art Publications, 2014, str. 36. [COBISS.SI-ID 56309602]

80. Igor Medarič, Branko Mušič, Ralf Vandam, Eva Kaptijn, Matjaž Mori, Jeroen Poblome, "Comparison of field survey and geophysical survey results in Burdur Plain - SW Turkey", V: Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül, Nezih Başgelen, ur., Istanbul, Archaeology & Art Publications, 2014, str. 182. [COBISS.SI-ID 56308066]

81. Branko Mušič, Matija Črešnar, Hrvoje Potrebica, Igor Medarič, Matjaž Mori, Katrijn Dirix, Dimitrij Mlekuž, et al., "Integrated studies of the prehistoric landscapes between the south-eastern Alps and the Pannonian plain", V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster, Udine [etc.], Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 1-2, http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56551778]

82. Branko Mušič, Hrvoje Potrebica, Matija Črešnar, "Geophysics in the studies of late Prehistory", V: Abstracts, Jan Turek, ur., Pilsen, University of West Bohemia, 2013, str. 111. [COBISS.SI-ID 54836834]

83. Igor Medarič, Branko Mušič, Kim Vyncke, Matjaž Mori, Marc Waelkens, "Geophysical survey using magnetic method and GPR on classical-Helenistic site Duzen Tepe - Turkey", V: Abstracts, Jan Turek, ur., Pilsen, University of West Bohemia, 2013, str. 112. [COBISS.SI-ID 53265762]

84. Branko Mušič, Matija Črešnar, Hrvoje Potrebica, "Integrated studies of the Early Iron Age centres between the south-eastern Alps and the Pannonian plain", V: Abstracts, Jan Turek, ur., Pilsen, University of West Bohemia, 2013, str. 113. [COBISS.SI-ID 53241186]

85. Tajana Sekelj Ivančan, Branko Mušič, "Geofizička i arheološka istraživanja na nalazištu Virje - talioničkoj radionici iz vremena kasne antike i ranog srednjeg vijeka", V: Hrvatska srednjovekovna povijesno arheološka baština : međunarodne teme : sažeci predavanja, Tomislav Šeparović, ur., Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2013, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 53268066]

86. Katrijn Dirix, Philippe Muchez, Patrick Degryse, Eva Kaptijn, Elvira Vassilieva, Branko Mušič, Jeroen Poblome, "Multi-Element Soil Analysis on two Classical-Hellenistic Sites in South-Western Turkey as a Proxy for Ancient Human Activity", V: Programme and Abstracts, D. Braekmans, ur., Johan Honings, ur., Patrick Degryse, ur., Leuven, Centre for Archaeological Sciences, 2012, str. 436. [COBISS.SI-ID 49428322]

87. Branko Mušič, "Geofizikalne raziskave v urbanih okoljih : spoznanja, težave in perspektiva : findings, issues and prospects", V: Emona med Akvilejo in Panonijo, Bernarda Županek, ur., Irena Lazar, ur., Ljubljana, Muzeji in galerije mesta Ljubljane, 2010, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 42249826]

88. Kim Vyncke, Branko Mušič, Patrick Degryse, Marc Waelkens, "The metal production at Tepe Düzen (SW Turkey) : an archaeological and archaeometric study", V: Program and abstracts, Tampa, [s.n.], 2010, str. 116. [COBISS.SI-ID 42688610]

89. V. De Laet, Branko Mušič, Sabri Aydal, Kim Vyncke, Hannelore Vanhaverbeke, Etienne Paulissen, G. Verstraeten, Marc Waelkens, "Very high resolution satellite remote sensing as part of an integrated approach for archaeological prospection at Tepe Düzen (Southwest Turkey)", V: Making history interactive : 37th CAA 2009, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Williamsburg, Virginia, March 22-26, 2009 : program and abstracts, Williamsburg, CAA, 2009, str. 47. [COBISS.SI-ID 38897250]

90. Hannelore Vanhaverbeke, Branko Mušič, et al., "The emergence of urbanism in southwestern Anatolia : the early Iron age predecessor of sagalassos (Pisidia, SW Anatolia)", V: 109th annual meeting abstracts, january 3-6, 2008, Chicago, Illinois : volume 31, Boston, Archaeological Institute of America, cop. 2007, str. 116. [COBISS.SI-ID 39811682]

91. Branko Mušič, Franc Dimc, Radko Osredkar, "An integrated GPS and DR positioning system designed for archaeogeophysical kinematical surveys", V: Archäologie und Computer, 3.-5. November 2008 : Workshop 13 : Kulturelles Erbe und neue Technologien : abstracts, Wolfgang Börner, ur., Wien, Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2008, str. 42-43. [COBISS.SI-ID 37825890]

92. Branko Mušič, F. Martens, I. Uytterhoeven, V. De Laet, Jeroen Poblome, D. Simolox-Tohon, M. Waelkens, "Geophysics, satelite imagery, urban survey and archaeological excavations - complementary contributions to reconstruct a past urban landscape : the case of Sagalassos (SW-Turkey)", V: Archäologie und Computer, 3.-5. November 2008 : Workshop 13 : Kulturelles Erbe und neue Technologien : abstracts, Wolfgang Börner, ur., Wien, Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2008, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 37826146]

93. Franc Dimc, Branko Mušič, Radko Osredkar, Andrej Košir, "On detection of the requests for the complementary sensors inside integrated navigation system for the archeo-geophysical surveying purposes", V: Conference proceedings, 1st GNSS Vulnerabilities and Solutions Conference, Baška, Krk Island, Croatia, 7-9 September, 2008, [S. l., s. n.], 2008, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 7135316]

94. Branko Mušič, Jana Horvat, Franc Dimc, "Comparison of different geophysical techniques in relation to archaeological data for settlement pattern reconstruction - the case study of Nauportus, Slovenia", V: Archäologie und Computer, 5.-7. November 2007 : Workshop 12 : Kulturelles Erbe und neue Technologien : abstracts, Wolfgang Börner, ur., Wien, Magistrat, Referat "Kulturelles Erbe" - Stadtarchäologie, 2007, str. 11. [COBISS.SI-ID 37825122]

95. Božidar Slapšak, Branko Mušič, Emeri Farinetti, "Ancient Tanagra (Grimadha): geophysics, DEM, modelling, statistics and classification for understanding of urban plan and on-site activity areas", V: Enter the past : the e-way into the four dimensions of cultural heritage : abstracts, Vienna, Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, [2003], str. 74, 2003. [COBISS.SI-ID 21871458]

96. Božidar Slapšak, Branko Mušič, F. Martens, M. Waelkens, "Urban survey and geophysics: the case of Sagalassos", V: Enter the past : the e-way into the four dimensions of cultural heritage : abstracts, Vienna, Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, [2003], str. 136, 2003. [COBISS.SI-ID 21871970]

97. Branko Mušič, Božidar Slapšak, John L. Bintliff, Emeri Farinetti, Lefteris Sigalos, Igor Rižnar, "Geofizikalne raziskave na arheološkem najdišču Tanagra (Grimadha), Grčija", Geol. zb., [Št.] 17, str. 123-124, 2003. [COBISS.SI-ID 214262272]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

98. Matija Črešnar, Branko Mušič, Biba Teržan, Manca Vinazza, Miha Mihelič, Igor Medarič, Petra Basar, Nina Zupančič, Matej Dolenec, "Arheološki kontekst Poštela", V: Arheologija v letu 2015 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov, Petra Stipančić, ur., Bojan Djurić, ur., Matija Črešnar, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2016, str. 12, http://www.arheologija.si/images/av2015/SAD-2015-za%20splet.pdf. [COBISS.SI-ID 60284002]

99. Biba Teržan, Matija Črešnar, Branko Mušič, Manca Vinazza, Tina Nanut, Igor Medarič, Miha Mihelič, Matjaž Mori, "Notranja preveritev registrirane enote kulturne de diščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči) : raziskave v letu 2014", V: Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov, Petra Stipančić, ur., Bojan Djurić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, cop. 2015, str. 13, http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57579362]

100. Branko Mušič, Hrvoje Vulić, "Geofizikalna raziskava zgodnjekrščanskega kompleksa Kamenica pri Vinkovcih", V: Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov, Petra Stipančić, ur., Bojan Djurić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, cop. 2015, str. 34, http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57600610]

101. Primož Stergar, Branko Mušič, "Predhodna arheološka raziskava v območju cervice sv. Martina v Zgornji Dragi", V: Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov, Petra Stipančić, ur., Bojan Djurić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, cop. 2015, str. 43, http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57604194]

102. Branko Mušič, Igor Medarič, Matjaž Mori, Eline Nas, Uroš Kirn, "Rezultati geofizikalne raziskave Gradišča pri Dolnjem Zemonu", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 34. [COBISS.SI-ID 51556962]

103. Branko Mušič, Igor Vukmanić, Igor Medarič, Matjaž Mori, Eline Nas, "Geofizikalna raziskava rimskih vojaških taborov Ad militare in Donatianae na hrvaškem delu limesa", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 35-36. [COBISS.SI-ID 51558498]

104. Branko Mušič, Maja Jerala, Matjaž Mori, Eline Nas, "Geofizikalne raziskave na Panorami kot primer ponovnega ovrednotenja starih izkopavanj", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 37. [COBISS.SI-ID 51559522]

105. Biba Teržan, Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Branko Mušič, Igor Medarič, David Medica, Matjaž Mori, Igor Rižnar, Manca Vinazza, Marjana Zajc, "Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči)", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 51560802]

106. Branko Mušič, Igor Medarič, Dušan Borić, Miloš Jevtić, Uroš Kirn, "Geofizikalna raziskava z magnetno metodo na neolitskem najdišču Pavlovac (Ćukar in Kovaćke njive) pri Vranju, Republika Srbija", V: Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Maja Jerala, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 52. [COBISS.SI-ID 51997282]

107. Branko Mušič, Vesna Merc, Igor Medarič, Matjaž Mori, Eline Nas, "Geofizikalna raziskava na območju arheološkega kulturnega spomenika Šmarjeta pri Celju : arheološko najdišče Janžekov grič (EŠD 4257)", V: Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Maja Jerala, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 53. [COBISS.SI-ID 51998050]

108. Branko Mušič, Bryan K. Hanks, Igor Medarič, Matjaž Mori, Nikolai Vinogradov, Igor Chechushkov, Roger Doonan, Derek Pitman, "Geofizikalna prospekcija z uporabo magnetne in georadarske metode na bronastodobnem najdišču Ust'ye v zahodni Sibiriji, Rusija", V: Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Maja Jerala, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 54. [COBISS.SI-ID 52000610]

109. Biba Teržan, Matija Črešnar, Branko Mušič, Dimitrij Mlekuž, "Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje", V: Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Maja Jerala, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 62. [COBISS.SI-ID 52000866]

110. Branko Mušič, Marc Waelkens, Kim Vyncke, Igor Medarič, Matjaž Mori, "Duzen Tepe : geofizikalna raziskava v 2010", V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2011, str. 34. [COBISS.SI-ID 51993698]

111. Branko Mušič, Biba Teržan, Matija Črešnar, "Pivola : gomilno grobišče (EŠD 8977)", V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2011, str. 35. [COBISS.SI-ID 51994210]

112. Branko Mušič, Krish Seetah, Igor Medarič, Matjaž Mori, "Port Louis : geofizikalna raziskava 2010", V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2011, str. 36. [COBISS.SI-ID 51994466]

113. Branko Mušič, Maja Krznarić Škrivanko, Igor Medarič, "Sopot : geofizikalna raziskava 2010", V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2011, str. 37. [COBISS.SI-ID 51994722]

114. Branko Mušič, Bruna Kuntić-Makvić, Lazo Čučković, "Topusko : geofizikalna raziskava 2010", V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2011, str. 38. [COBISS.SI-ID 51995234]

115. Branko Mušič, "Predstavitev rezultatov geofizikalnih raziskav", V: Arheologija v letu 2009, Matija Črešnar, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2010, str. 12. [COBISS.SI-ID 42156898]

116. Branko Mušič, "Izbor geofizikalnih raziskav preteklih let doma in po svetu", V: Arheologija v letu 2008 : program in povzetki predstavitev, Matija Črešnar, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2009, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 41735778]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

117. Igor Medarič, Branko Mušič, Matija Črešnar, "Tracing flat cremation graves using integrated advanced processing of magnetometry data (case study of Poštela near Maribor, NE Slovenia)", V: Cultural encounters in Iron Age Europe, (Archaeolingua, 38), Ian Armit, ur., et al, Budapest, Archaeolingua alpítvány, 2016, str. 67-93. [COBISS.SI-ID 61783906]

118. Branko Mušič, "Geološka zgradba območja terenskih raziskav projekta BorderArch-Steiermark", V: Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Matija Črešnar, ur., et al, Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 16-26. [COBISS.SI-ID 58172514]

119. Branko Mušič, Igor Medarič, Matjaž Mori, Eline Nas, "Geofizikalne raziskave na Novinah in Plačkem vrhu", V: Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Matija Črešnar, ur., et al, Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 86-119. [COBISS.SI-ID 58188130]

120. Biba Teržan, Matija Črešnar, Branko Mušič, "Early Iron Age barrows in the eyes of complementary archaeological research : case study of Poštela near Maribor (Podravje, Slovenia)", V: Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen : Akten des 2. Internationalen Symposiums am 10. und 11. Juni 2010 in Wildon [Steiermark / Österreich], (Internationale Archäologie, Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress, Bd. 19), (Hengist-Studien, Bd. 3), Christoph Gutjahr, ur., Georg Tiefengraber, ur., Rahden (Westf.), M. Leidorf, 2015, str. 61-82. [COBISS.SI-ID 58143586]

121. Branko Mušič, Igor Medarič, "Geofizička istraživanja na Monkodonji", V: Monkodonja : istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre = Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Knj. 1. = Teil 1, Iskopavanje i nalazi građevina, =Die Grabung und der Baubefund, (Monografije i katalozi, 25), Bernhard Hänsel, Kristina Mihovilić, Biba Teržan, Pula, Arheološki muzej Istre, 2015, str. 389-421. [COBISS.SI-ID 58753634]

122. Bryan K. Hanks, Igor Chechushkov, R. K. Dunan, D. Putman, Branko Mušič, Igor Medarič, Matjaž Mori, "Novejšie rezul'tat'i i perspektiv'i issledovanij mikrorajona drevnego rasselenija ust'e i doliny reki Nižnij Toguzak", V: Drevnee ust'e : ukreplennoe poselenie bronzovogo veka v Južnom Zaural'e : kollektivnaja monografija, Nikolai Vinogradov, ur., A. V. Elimahov, ur., Čeljabinsk, Abris, 2013, str. 393-416. [COBISS.SI-ID 52308066]

123. Branko Mušič, "Arheofizikalne raziskave v urbanih okoljih : spoznanja, težave in perspektiva", V: Emona : med Akvilejo in Panonijo = between Aquileia and Pannonia, (Zbirka Annales Mediterranei), Irena Lazar, ur., Bernarda Županek, ur., Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 497-513. [COBISS.SI-ID 51170914]

124. Branko Mušič, Tomaž Podobnikar, Nikolaj Šarlah, "Neinvazivni način evidentiranja podzemne gospodarske infrastrukture z georadarsko metodo", V: Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011-2012, (GIS v Sloveniji, 11), Rok Ciglič, ur., Drago Perko, ur., Matija Zorn, ur., Ljubljana, Založba ZRC, 2012, str. 213-224. [COBISS.SI-ID 34668333]

125. F. Martens, Branko Mušič, Jeroen Poblome, M. Waelkens, "The integrated urban survey at Sagalassos", V: Urban landscape survey in Italy and the Mediterranean, Frank Vermeulen, ur., Oxford, Oakville, Oxbow Books, cop. 2012, str. 84-93. [COBISS.SI-ID 49580130]

126. Branko Mušič, "Geofizikalna istraživanja srednjovjekovnog arheološkog lokaliteta Suhopolje-Kliškovac magnetnom metodom i metodom geoelektričnog otpora", V: Suhopolje - Kliškovac : od mjestopisa do arheološke spoznaje, (Monographiae Instituti archaeologici, knj. 4), Željko Tomičić, Kristina Jelinčić, Zagreb, Institut za arheologiju, 2011, str. 37-44. [COBISS.SI-ID 47681122]

127. Branko Mušič, "Geofizikalne raziskave", V: Mrzlo Polje pri Ivančni Gorici, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 5), Drago Svoljšak, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008, str. 30-40. [COBISS.SI-ID 36686946]

128. V. De Laet, Branko Mušič, Etienne Paulissen, "Extracting archaeological features from very high resolution Quickbird-2 remote sensing imagery: a methodological approach based on the town of Sagalassos", V: Sagalassos VI : Geo- and Bio-archaeology at Sagalassos and ins territory, Patrick Degryse, ur., M. Waelkens, ur., Leuven University Press, 2008, Leuven, str. 157-171. [COBISS.SI-ID 38188642]

129. Marko Mele, Branko Mušič, "Naselbinske strukture iz starejše železne dobe na Hajndlu pri Ormožu - arheološka izkopavanja in geofizikalne raziskave", V: Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, (Situla, 44), Martina Blečić Kavur, ur., et al, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2007, str. 341-356. [COBISS.SI-ID 34831458]

130. Božidar Slapšak, Miran Erič, Branko Mušič, Darko Plevnik, "Landscapes structures survey in the Chora of Pharos : GIS support, visualisation and landscape micro-analysis", V: On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998, (EUR, COST Action G2, 19708), Božidar Slapšak, ur., Luxembourg, European Communities, 2001, str. 81-93. [COBISS.SI-ID 16441698]

131. Branko Mušič, Božidar Slapšak, Verena Perko, "On-site distributions and geophysics: the site of Rodik-Ajdovščina", V: Extracting meaning from ploughsoil assemblages, (The archaeology of Mediterranean landscapes, 5), Helen Patterson, ur., Riccardo Francovich, ur., Graeme Barker, ur., Oxford, Oxbow Books, 2000, str. 132-146. [COBISS.SI-ID 15804002]

132. Predrag Novaković, Helene Simoni, Branko Mušič, "Karst dolinas: evidence of population pressure and exploitation of agricultural resources in karstic landscapes", V: Environmental reconstruction in Mediterranean landscape archaeology, (The archaeology of Mediterranean landscapes, 2), Philippe Leveau, ur., Oxford, Oxbow Books, 1999, str. 123-134. [COBISS.SI-ID 16598114]

133. Mitja Guštin, Branko Mušič, Predrag Novaković, Jure Soklič, "3 Prospections géophysiques", V: Rapport annuel d'activité scientifique 1996, Glux-en-Glenne, Centre archéologique européen, 1996, str. 3-41. [COBISS.SI-ID 3263586]

134. Branko Mušič, "Geofizikalne raziskave antičnega podeželja v Sloveniji, Geophysical research of the Roman countryside in Slovenia", V: Rimsko podeželje, (Razprave Filozofske fakultete), Mitja Guštin, et al, Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996, str. 83-138. [COBISS.SI-ID 4776802]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

135. Branko Mušič, "Geofizikalne raziskave", V: Ilovica pri Vranskem, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 1), Irena Lazar, et al, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2006, str. 13-16. [COBISS.SI-ID 36742242]

136. Branko Mušič, "Test de cartographie géolélectrique ulitilisant la méthode des deux électrodes", V: Rapport scientifique intremediaire. Activites 1994, Glux-en-Glenne, Centre archéologique européen du mont Beauvray, 1995, str. 210-229. [COBISS.SI-ID 18356322]

137. Branko Mušič, "Geofizikalne meritve na rimskodobnem arheološkem najdišču ob Vespazianovi ulici na Ptuju", V: Ptujski arheološki zbornik : ob 100-letnici muzeja in Muzejskega društva, Brane Lamut, ur., Ptuj, Pokrajinski muzej, 1993, (1993), str. 629-636. Ilustr. [COBISS.SI-ID 50297344]

 

1.25 Drugi sestavni deli

138. Branko Mušič, "Integrated geophysical research on the Roman town of Trea", V: Ricerche archeologiche nella valle del Potenza : campagna 2007 : field season 2007, Gent, Universiteit Gent, Department of Archaeology and Ancient History of Europe, 2007, str. 69-76. [COBISS.SI-ID 36191842]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

139. Gojko Tica, Branko Mušič, Spodnja Senarska pri Lenartu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 10), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. [COBISS.SI-ID 248871168]

 

2.08 Doktorska disertacija

140. Branko Mušič, Raziskave arheoloških najdišč z metodami geoelektrične upornosti in geomagnetizma : doktorska naloga, Ljubljana, [B. Mušič], 2000. [COBISS.SI-ID 113500672]

 

2.09 Magistrsko delo

141. Branko Mušič, Geofizikalne raziskave v arheologiji : magistrsko delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, 1994. [COBISS.SI-ID 320853]

 

2.11 Diplomsko delo

142. Branko Mušič, Razvoj zgornjepermijskih in spodnjetriasnih plasti pri Višnji Gori in Skopačniku pri Želimljah : diplomska naloga, Ljubljana, FNT, Odsek za geologijo, 1990. [COBISS.SI-ID 204382]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

143. Gašper Rutar, Branko Mušič, Miha Murko, Monika Arh, Mitja Kaligarič, Igor Paušič, Poročilo o arheoloških raziskavah za ugotavljanje ohranjenosti ostankov baročne parkovne ureditve kulturnega spomenika državnega pomena Dornava - park dvorca Dornava (EŠD 7876), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2015. [COBISS.SI-ID 513623851]

144. Maja Lavrič, Špela Karo, Anja Vintar, Branko Mušič, Poročilo o dokumentiranju uničenja na najdišču Gradišče nad Bašljem : parcele št. 249, 250, 251/4, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, vse k. o. Bela, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2015. [COBISS.SI-ID 513648939]

145. Mija Černe, Matija Črešnar, Tomaž Verbič, Maja Janežič, Branko Mušič, Poročilo o izvedenih arheoloških izkopavanjih na območju gradnje stanovanjske hiše Zupančič - Šešče pri Preboldu : parcela št. 1258/6, k. o. Gornja vas, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2015. [COBISS.SI-ID 513616939]

146. Matija Črešnar, Branko Mušič, Manca Vinazza, Delno poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah v letih 2011-2013 na območju Poštele in Pivole (EŠD 613, 6401, 6402, 8977), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2014. [COBISS.SI-ID 513616683]

147. Predrag Novaković, Branko Mušič, Matjaž Novšak, Izvještaj o ocjeni arheološkog potenciala na lokalitetu Grabovik - Zaketuše, Ljubljana, Arhej, Oddelek za arheologijo FF UL, 2014. [COBISS.SI-ID 2244745]

148. Branko Mušič, Izvješče o geofizikalnim istraživanjima : Pokrovnik, U Mariboru, Gearh, 2012. [COBISS.SI-ID 49424226]

149. Branko Mušič, Izvješče o geofizikalnim istraživanjima : Prostor Julijevog parka (Kupališnog parka) Specialne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice, U Mariboru, Gearh, 2012. [COBISS.SI-ID 49424482]

150. Branko Mušič, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Dolnji Zemon-Javor, Maribor, Gearh, 2012. [COBISS.SI-ID 49421410]

151. Branko Mušič, David Medica, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Ptuj : Mestni trg, V Mariboru, Gearh, 2012. [COBISS.SI-ID 49423202]

152. Branko Mušič, Technical report on ground penetrating radar survey in (sub)urban environment of Port Louis, Mauritius, Maribor, Gearh, 2012. [COBISS.SI-ID 49427554]

153. Branko Mušič, Igor Medarič, Matjaž Mori, Tonka Šoba, Uroš Kirn, Eline Nas, Geophysical survey at Tepe Düzen and Sagalassos in 2011, [Maribor, Gearh, 2011]. [COBISS.SI-ID 49427298]

154. Branko Mušič, Izvješče o geofizičkim istraživanjima : Isar-Marvinci, U Mariboru, Gearh, 2011. [COBISS.SI-ID 49426018]

155. Branko Mušič, Izvješče o geofizičkim istraživanjima : Pavlovac : Čukar i Kovačke njive, U Mariboru, Gearh, 2011. [COBISS.SI-ID 49425762]

156. Branko Mušič, Izvješče o geofizičkim istraživanjima : Vinča, Ljubljana, U Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Gearh, 2011. [COBISS.SI-ID 49425506]

157. Branko Mušič, Izvješče o geofizičkim istraživanjima : Vršac-Vatin, Ljubljana, U Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Gearh, 2011. [COBISS.SI-ID 49425250]

158. Branko Mušič, Izvješće o geofizičkim istraživanjima na lokalitetu Vinča, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Gearh, 2011. [COBISS.SI-ID 45266018]

159. Branko Mušič, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Koper : Glavni pomol v Kopru : Sanacija glavnega pomola-valobrana v ribiškem pristanišču v Kopru, v vplivnem območju spomenika Koper-Mestno jedro /EŠD 235/ in v območju Koper-arheološko najdišče Koper /EŠD 236/, V Mariboru, Gearh, 2011. [COBISS.SI-ID 49422434]

160. Branko Mušič, Igor Medarič, Matjaž Mori, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Navezovalna cesta Zahodne obvoznice Maribor (Razvanje) : Arheološko najdišče Villa rustica pri kapelici (EŠD 15538), V Mariboru, Gearh, 2011. [COBISS.SI-ID 49422178]

161. Branko Mušič, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Šmarjeta pri Celju, Arheološko najdišče Janžekov grič (EŠD 4257), v Mariboru, Gearh, 2011. [COBISS.SI-ID 49421154]

162. Branko Mušič, Igor Medarič, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Vurberk - Zgornji Duplek : Izvedba predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala na območju vodnogospodarske ureditve Drave na odseku od Vurberka do Zgornjega Dupleka, V Mariboru, Gearh, 2011. [COBISS.SI-ID 49421922]

163. Branko Mušič, Igor Medarič, Matjaž Mori, Report on archaeogeophysical survey at archaeological sites of Ustye and Stepnoye, Siberia, 2011, Ljubljana, Universitz of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Archaeology, Gearh, 2011. [COBISS.SI-ID 49426530]

164. Branko Mušič, Igor Medarič, Matjaž Mori, Uroš Kirn, Eline Nas, Geophysical survey at Düzen Tepe in 2010, [Maribor, Gearh, 2010]. [COBISS.SI-ID 49427042]

165. Branko Mušič, Izvješče o geofizikalnim istraživanjima : Batina, U Mariboru, Gearh, 2010. [COBISS.SI-ID 49423714]

166. Branko Mušič, Izvješče o geofizikalnim istraživanjima : Topusko, Školski park, kč. br. 132/1, k.o. Topusko, U Mariboru, Gearh, 2010. [COBISS.SI-ID 49423970]

167. Branko Mušič, Izvješče o geofizikalnim istraživanjima : Vinkovci-Sopot, U Mariboru, Gearh, 2010. [COBISS.SI-ID 49423458]

168. Branko Mušič, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Dogoše : Izvedba predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala na območju vodnogospodarske ureditve Drave pri Dogošah, V Mariboru, Gearh, 2010. [COBISS.SI-ID 49421666]

169. Branko Mušič, Report on ground penetrating radar and resistivity survey : Pichl-Styria, Austria, Maribor, Gearh, 2010. [COBISS.SI-ID 49426274]

170. Branko Mušič, Igor Medarič, Matjaž Mori, Tonka Šoba, Uroš Kirn, Geophysical survey at Sagalassos and Tepe Düzen in 2009, [Maribor, Gearh, 2009]. [COBISS.SI-ID 49426786]

171. Branko Mušič, Matjaž Mori, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Ptuj : parkirišče pri Zdravstvenem domu Ptuj, V Mariboru, Gearh, 2009. [COBISS.SI-ID 49422946]

172. Mihaela Triglav, Urška Babič, Blaž Barborič, Stane Tršan, Dominik Fajdiga, Branko Mušič, Izmera podzemnih vodov gospodarske javne infrastrukture z georadarjem za območje Vetrišča v Novi Gorici : pilotna naloga, Ljubljana, Geodetski inštitut Slovenije, 2008. [COBISS.SI-ID 4464737]

173. Branko Mušič, Izvješće o geofizikalnim istraživanjima : Trasa autoceste Zagreb-Sisak, dionica Velika Gorica (jug) - Lekenik, od stacionaže 0+000 do 9+200, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2008. [COBISS.SI-ID 41462626]

174. Branko Mušič, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Jakuševac in Buzin : Trasa avtoceste Zagreb - Sisak, odsek Zagreb - Velika Gorica, stacionaža od 0+000,00 do 2+100,00, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. [COBISS.SI-ID 41463650]

175. Branko Mušič, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Panorama na Ptuju, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. [COBISS.SI-ID 41370722]

176. Branko Mušič, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Ilok - Gornji grad (Dvorac Odescalchi) : Projekt Vlade Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe 'Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol', Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2006. [COBISS.SI-ID 41461602]

177. Božidar Slapšak, Branko Mušič, Tanagra urban survey : Report on the architectural and geophysical survey by the Ljubljana team in 2005 : with references to the results of the Ljubljana 2001-2004 survey, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2005. [COBISS.SI-ID 36490082]

178. Božidar Slapšak, Branko Mušič, Igor Rižnar, Božidar Slapšak (urednik), Tanagra 2000 : Report on preliminary geoarchaeological and geophysical investigation, Ljubljana, University of Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 15802210]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

179. Branko Mušič, Report on ground penetrating radar and resistivity survey, Libna, Oct. 2009, Maribor, Gearh, 2009. [COBISS.SI-ID 1849941]

180. Marjan Berlič, Dejan Zorec, Dušan Mlacović, Urška Berlič, Branko Mušič, Saša Štros, ADHOC : študija : interdisciplinarna analiza ptujskega mestnega središča, Ptuj, [Znanstvenoraziskovalno središče Bistra], 2007. [COBISS.SI-ID 38808162]

181. Branko Mušič, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Hrastje ob Bistrici, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. [COBISS.SI-ID 41463138]

182. Branko Mušič, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Kostanjevica na Krki, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. [COBISS.SI-ID 41460066]

183. Branko Mušič, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Solin : Južno obrežje Jadra (Šuplja crkva), Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. [COBISS.SI-ID 41461858]

184. Branko Mušič, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Vučedol (9.-13.10. 2007), Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. [COBISS.SI-ID 41462882]

185. Branko Mušič, Poročilo o geofizikalni raziskavi : Izola - Simonov zaliv : Projekt: Srce Istre (Heart of Istria) : Program pobude skupnosti Interreg IIIA Sosedski program Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2006. [COBISS.SI-ID 41463394]

186. Ildiko Pintér, Branko Mušič, Bojan Djurić, Končno poročilo o rezultatih arheološkega pregleda na potencialnem najdišču Čatež Sredno Polje, križišče Brežice : KO 19, Obrežje-Krška vas, Ljubljana, SAAS, 2001. [COBISS.SI-ID 17309026]

187. Ildíko Pintér, Branko Mušič, Bojan Djurić, Končno poročilo o rezultatih arheološkega pregleda na potencialnem najdišču Čatež-Sredno polje, Križišče Brežice : KO 19, Obrežje-Krška vas, Ljubljana, SAAS, 2001. [COBISS.SI-ID 17327202]

188. Ildiko Pintér, Branko Mušič, Bojan Djurić, Poročilo o rezultatih arheološkega pregleda na potencialnem najdišču Čatež-Srednje njive : KO 19, Obrežje-Krška vas, Ljubjana, SAAS, 2000. [COBISS.SI-ID 17309538]

189. Bojan Djurić, Branko Kerman, Branko Mušič, Poročilo o rezultatih arheološkega pregleda na potencialnem najdišču Grofovsko 1 : Zbirna cesta, Murska Sobota, Ljubljana, SAAS, 2000. [COBISS.SI-ID 17328994]

190. Gojko Tica, Branko Mušič, Bojan Djurić, Poročilo o rezultatih arheološkega pregleda najdišča Ribnica-Romula : KO 19, Obrežje-Krška vas, Ljubljana, SAAS, 2000. [COBISS.SI-ID 17310562]

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

191. Jakob Likar, Jurij Čadež, Branko Mušič, Matej Lozar, Igor Srakar, Eva Rešetar, Železniški predor Bukovo na enotirni progi Jesenice-Sežana : izvedba georadarskih meritev, interpretacija in predlog sanacije : št. projekta: gp-pr 004/06, Ljubljana, Geoportal, marec 2006. [COBISS.SI-ID 863071]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

192. Branko Mušič, Odstiranje sledov preteklosti s pomočjo geofizike, 2008. [COBISS.SI-ID 36418914]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih

193. Igor Medarič, Vrednotenje rezultatov magnetne metode s pomočjo magnetnega modeliranja na primeru arheološkega najdišča Düzen Tepe v turčiji : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Medarič], 2011. [COBISS.SI-ID 45544290]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

194. Nikolaj Šarlah, Izdelava modela georadarskih opazovanj za evidentiranje gospodarske infrastrukture : doktorska disertacija : doctoral dissertation, Ljubljana, [N. Šarlah], 2016, http://drugg.fgg.uni-lj.si/5808/. [COBISS.SI-ID 7602273]

195. Franc Dimc, Metode natančnega določanja položaja s satelitskim sistemom GPS in njihova uporaba pri arheoloških raziskavah : doktorska disertacija, Ljubljana, [F. Dimc], 2009. [COBISS.SI-ID 7505236]

 

Somentor pri diplomskih delih

196. David Medica, Prepoznavanje in interpretacija plitvih mikrorefliefnih oblik v apnenčevi podlagi s pomočjo georadarske metode : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Medica], apr. 2010. [COBISS.SI-ID 833886]

197. Gašper Rutar, Tanagra. Zajemanje in obdelava arhitekturnih podatkovnih slojev integriranih nedestruktivnih raziskav na najdišču : Diplomsko delo, Ljubljana, [G. Rutar], 2006. [COBISS.SI-ID 32313954]

198. Gašper Rutar, Tanagra. Zajemanje in obdelava arhitekturnih podatkovnih slojev integriranih nedestruktivnih raziskav na najdišču : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Rutar], 2006. [COBISS.SI-ID 26471725]

199. Simon Premrl, Georadarske raziskave arheološkega najdišča Nauportus (Vrhnika) : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Premrl], sep. 2004. [COBISS.SI-ID 474718]

200. Jurij Soklič, Podatkovna baza geofizikalnih terenskih pregledov, Ljubljana, [J. Soklič], 2000. [COBISS.SI-ID 13981794]

 


NERAZPOREJENO

201. Branko Mušič, "Neinvaziven način odkrivanja arhitekturnih ostalin Petovione", Ptujčan, leto 21, št. 11, str. 7, 27. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 25316152]

202. Branko Mušič, "Neinvazivno odkrivanje arheoloških ostalin : arheološka geofizika", Delo (Ljubl.), leto 56, št. 7, str. 14, 9. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 24399160]

203. Božidar Slapšak, Branko Mušič, Gašper Rutar, Martina Skočir, Jure Kusetič, Karmen Nemec, Martina Trbovc, Tanagra 2004 : arheološke raziskave antičnega mesta, dokumentarna razstava, [s.l.], [samozal.], 2005. [COBISS.SI-ID 37051490]

204. Branko Mušič, "Principi in možnosti meritev električne upornosti tal v arheologiji", Arheo (Ljublj.), št. 11 (1990), str. 19-24. Ilustr. [COBISS.SI-ID 26742274]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: IEEE
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 25. 11. 2016