Back to top

Doc. dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MLEKUŽ, Dimitrij. Arheološka dediščina v 21. stoletju : priložnosti in izzivi = Archaeological heritage in the 21st century : opportunities and challenges. Arheo : arheološka obvestila. 2019, št. 36, str. 47-58, ilustr. ISSN 0351-5958. http://arheologija.splet.arnes.si/files/2018/01/Arheo-36-_komplte-natisnjen_reducd-size.pdf. [COBISS.SI-ID 71384418]

2. KOŠIR, Uroš, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper. Integrated archaeological research as a part of modern conflict archaeology : what we have learned from the conflict landscapes of the Upper Soča Valley (Western Slovenia). Schild von Steier. 2016, 27, str. 108-118, ilustr. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 63064418]

3. MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper, NADBATH, Barbara. Kakšne barve je tema? : učinkovitost ugotavljanja arheološkega potenciala = What is the colour of darkness? : evaluation of the archaeological potencial assessment. Arheo : arheološka obvestila. 2015, št. 32, str. 7-21, zvd., tabela, graf. prikazi. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 60606562]

4. MLEKUŽ, Dimitrij. Archaeological culture, please meet yoghurt culture : towards a relational archaeology of milk. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2015, 42, str. 275-288. ISSN 1408-967X. http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/42.19/5097. [COBISS.SI-ID 59184994]

5. MLEKUŽ, Dimitrij. Oblike prazgodovinske poljske razdelitve na Krasu. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2015. Letn. 63, [št.] 3, str. 675-690, ilustr. Kronika, letn. 63, št. 3. ISBN 978-961-6777-19-3. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/38309. [COBISS.SI-ID 59120994]

6. MLEKUŽ, Dimitrij. Na poti nikamor? : razpletanje prepletov ugreznjenih poti. Arheo : arheološka obvestila. 2014, 31, str. 7-18. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 56927330]

7. MLEKUŽ, Dimitrij. Na poti nikamor? : razpletanje prepletov ugreznjenih poti. Arheo : arheološka obvestila. 2014, 31, str. 7-18. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 60291682]

8. OGRINC, Nives, BUDJA, Mihael, POTOČNIK, Doris, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, MLEKUŽ, Dimitrij. Lipids, pots and food processing at Hočevarica, Ljubljansko barje, Slovenia. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2014, 41, str. 181-194, ilustr. ISSN 1408-967X. http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/dp.41.10/2563. [COBISS.SI-ID 56407394]

9. NOVAKOVIĆ, Gregor, MLEKUŽ, Dimitrij, ROZMAN, Luka, LAZAR, Aleš, PERIC, Borut, CERKVENIK, Rosana, PETERNELJ, Karmen, ERIČ, Miran. New approaches to understanding the world natural and cultural heritage by using 3D technology : UNESCO's Škocjan Caves, Slovenia. International journal of heritage in the digital era. 2014, vol. 3, no. 4, str. 629-641, ilustr. ISSN 2047-4970. [COBISS.SI-ID 37886213]

10. MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper. Koliko točk? Gostota lidarskih snemanj za arheološke prospekcije = How many points? Lidar point density in archaeological prospections. Arheo : arheološka obvestila. 2013, št. 30, str. 27-46, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 276690176]

11. MLEKUŽ, Dimitrij, OGRINC, Nives, HORVAT, Milena, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, GAMS PETRIŠIČ, Marinka, BUDJA, Mihael. Pots and food : uses of pottery from Resnikov prekop. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2013, 40, str. 131-146, ilustr. ISSN 1408-967X. http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/985/830, DOI: 10.4312/dp.40.11. [COBISS.SI-ID 53589346]

12. BUDJA, Mihael, OGRINC, Nives, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, POTOČNIK, Doris, ŽIGON, Dušan, MLEKUŽ, Dimitrij. Transition to farming - transition to milk culture : a case study from Mala Triglavca, Slovenia. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2013, 40, str. 97-117, ilustr. ISSN 1408-967X. http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/983/825, DOI: 10.4312/dp.40.9. [COBISS.SI-ID 53594210]

13. MLEKUŽ, Dimitrij. The birth of the herd. Society & animals. 2013, vol. 21, issue 2, str. 150-161. ISSN 1063-1119. DOI: 10.1163/15685306-12341299. [COBISS.SI-ID 51770978]

14. ŽUPANEK, Bernarda, MLEKUŽ, Dimitrij. Arheološke vizualizacije v procesu produkcije znanja = Archaeological visualizations in the process of knowledge production. Arheo : arheološka obvestila. 2012, št. 29, str. 99-112, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 51159394]

15. MLEKUŽ, Dimitrij, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, HORVAT, Milena, BUDJA, Mihael. Houses, pots and food : the pottery from Maharski prekop in context. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2012, 39, str. 325-338, ilustr. ISSN 1408-967X. DOI: 10.4312/dp.39.24. [COBISS.SI-ID 50775394]

16. MLEKUŽ, Dimitrij, HORVAT, Milena. Med fiksnim in fleksibilnim : multivariantne analize tehnologije lončenine = Between fixed and flexible : multivariate analyses of pottery technology. Arheo : arheološka obvestila. 2011, št. 28, str. 7-18, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 48093026]

17. MLEKUŽ, Dimitrij. Zmeda s krajinami : lidar in prakse krajinjenja = Messy landscapes : lidar and the practices of landscaping. Arheo : arheološka obvestila. 2011, št. 28, str. 87-104, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 48095074]

18. MLEKUŽ, Dimitrij. What can bodies do? : bodies and caves in the Karst neolithic. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2011, 38, str. 97-107, ilustr. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 47365730]

19. MLEKUŽ, Dimitrij. Od voznih redov k vlakom : datiranje prehoda iz mezolitika v neolitik v kraških jamah. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2010, 53, [št.] 1, str. 34-40, graf. prikazi, tabele. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 43553890]

20. MLEKUŽ, Dimitrij. Bodies, houses and gardens : rhythm analysis od neolithic life-ways. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2010, 37, str. 193-204, ilustr. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 256157440]

21. BUDJA, Mihael, MLEKUŽ, Dimitrij. Lake or floodplain? : Mid-Holocene settlement patterns and the landscape dynamics of the Ižica floodplain (Ljubljana Marshes, Slovenia). The holocene. 2010, no. 8, vol. 20, str. 1269-1275. ISSN 0959-6836. [COBISS.SI-ID 44287842]

22. MLEKUŽ, Dimitrij. Poplavne ravnice v novi luči : LiDAR in tafonomija aluvialnih krajin = Floodplains in a new light : LiDAR and the taphonomy of alluvial landscapes. Arheo : arheološka obvestila. 2009, št. 26, str. 7-22, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 40967522]

23. MLEKUŽ, Dimitrij. The materiality of dung : the manipulation of dung in Neolithic Mediterranean caves. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2009, [zv.] 36, str. 219-225. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 40824418]

24. MLEKUŽ, Dimitrij, BUDJA, Mihael, PAYTON, Robert, BONSALL, Clive, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja. Reassessing the Mesolithic/Neolithic "gap" in Southeast European cave sequences. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2008, [zv.] 35, str. 237-251. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 38070370]

25. BUDJA, Mihael, MLEKUŽ, Dimitrij. Settlements, landscape and palaeoclimate dynamics on the Ižica floodplain of the Ljubljana Marshes. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2008, [zv.] 35, str. 45-54. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 38073442]

26. MLEKUŽ, Dimitrij, BUDJA, Mihael, PAYTON, Robert, BONSALL, Clive. "Mind the gap" : Caves, radiocarbon sequences, and the Mesolithic-Neolithic transition in Europe - lessons from the Mala Triglavca rockshelter site. Geoarchaeology. 2008, vol. 23, no. 3, str. 398-416. ISSN 0883-6353. http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/118640541/ABSTRACT, DOI: 10.1002/gea.20220. [COBISS.SI-ID 36512354]

27. MLEKUŽ, Dimitrij. "Sheep are your mother": Rhyta and the interspecies politics in the Neolithic of the eastern Adriatic. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2007, [zv.] 34, str. 267-280, ilustr. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 35518562]

28. MLEKUŽ, Dimitrij, BUDJA, Mihael, OGRINC, Nives. Complex settlement and the landscape dynamic of the Iščica floodplain (Ljubljana Marshes, Slovenia). Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2006, 33, str. 253-271, ilustr. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 33015138]

29. MLEKUŽ, Dimitrij. The ethnography of the Cyclops: Neolithic pastoralist in the eastern Adriatic. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2005, 32, str. 15-51. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 30885474]

30. MLEKUŽ, Dimitrij. Listening to the landscapes: modelling past soundscapes in GIS. Internet archaeology. Summer 2004, issue 16, [118 kb], 9 slik. ISSN 1363-5387. [COBISS.SI-ID 29528674]

31. MLEKUŽ, Dimitrij. Early herders of the Eastern Adriatic. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2003, [zv.] 30, str. 139-151. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 23176546]

32. MLEKUŽ, Dimitrij, ŽUPANEK, Bernarda. Preštevanje neštevnega : kvantitativna metoda za ugotavljanje razlik v religiozni podobi rimskih mest Emone in Petovione. Archaeologia Poetovionensis. 2001, [št.] 2, str. 335-341, ilustr. ISSN 1580-7355. [COBISS.SI-ID 212875264]

33. MLEKUŽ, Dimitrij, ŽUPANEK, Bernarda. Umetne nevronske mreže v arheologiji: primer uporabe. Arheo : arheološka obvestila. 2000, št. 20, str. 49-53. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 17191778]

34. MLEKUŽ, Dimitrij. Landscape dynamics on the Ljubljana Moor. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 1999, [zv.] 26, str. 185-200, ilustr. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 11905122]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

35. MLEKUŽ, Dimitrij. Hiperspektralna snemanja in arheologija. Arheo : arheološka obvestila. 2017, št. 34, str. 7-21, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 68365922]

36. MLEKUŽ, Dimitrij. Arheologija in varovanje krajin = Archaeology and landscape protection. Varstvo spomenikov. 2014, [št.] 47/48, str. 147-161, ilustr. ISSN 0350-9494. [COBISS.SI-ID 57397346]

37. ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij. Arheološka podoba Litije v luči novih odkritij. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Litije in okolice. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011. Letn.59, [št.] 3, str. 355-368, ilustr. Kronika, letn. 59, 3. ISBN 978-961-6777-10-0. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/24863. [COBISS.SI-ID 47310178]

38. BUDJA, Mihael, MLEKUŽ, Dimitrij. Poplavna ravnica Ižice in prazgodovinska kolišča. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2008, [št.] 59, str. 359-370, ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 28892973]

39. MLEKUŽ, Dimitrij. Prisluhnimo krajinam: modeliranje preteklih zvočnih krajin. Arheo : arheološka obvestila. 2002, št. 22, str. 59-65, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 24178530]

40. MLEKUŽ, Dimitrij. Harrisovi diagrami in računalniki. Arheo : arheološka obvestila. 2001, št. 21, str. 43-48, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 18314082]

41. MLEKUŽ, Dimitrij. Kompleksnost, evolucija in arheologija. Arheo : arheološka obvestila. 2000, št.20, str. 28-37, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 17182050]

42. NOVAKOVIĆ, Predrag, MLEKUŽ, Dimitrij. Arheologija in internet. Arheo : arheološka obvestila. 1999, št. 19, str. 5-21, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 12415074]

 

1.04 Strokovni članek

43. MIHELIČ, Miha, MLEKUŽ, Dimitrij, FABEC, Tomaž, MORI, Matjaž (avtor, kartograf). Slovenija : evidenca arheoloških sledov, povezanih s prisotnostjo ruskih vojnih ujetnikov v prvi svetovni vojni. Varstvo spomenikov.Poročila. 2018, [št.] 53, str. 235-236, ilustr., zvd. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 46041389]

44. MASON, Phil, UDOVČ, Katarina, MLEKUŽ, Dimitrij. Dokumentiranje in preverjanje stanja ter odkrivanje novih arheoloških najdišč v gozdnatem in hribovitem terenu - primeri iz Bele krajine = Documentation and monitoring of state of archaeological sites and detection of new sites in forested hilly terrain - examples from Bela Krajina. Varstvo spomenikov. 2018, [št.] 50, str. 176-190, 191-198, ilustr. ISSN 0350-9494. [COBISS.SI-ID 69508706]

45. MLEKUŽ, Dimitrij (avtor, kartograf), ŽERJAL, Tina, MIHELIČ, Miha, RUTAR, Gašper. Vnanje Gorice : Ljubljana - arheološko območje Ljubljansko barje. Varstvo spomenikov.Poročila. 2017, [št.] 52, str. 275-276, ilustr., zvd. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 46041645]

46. MASON, Phil, MLEKUŽ, Dimitrij, UDOVČ, Katarina. Zapudje - gradišče Nerajski Cirnik. Varstvo spomenikov.Poročila. 2017, [št.] 52, str. 282, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 514002731]

47. KOSTYRKO, Mikołaj, KAJDA, Kornelia, KOBIAŁKA, Dawid, MLEKUŽ, Dimitrij. An archaeological flight further than post-processualism - seeking a non-anthropocentric perspective. AARGnews. March 2016, no. 52, str. 71-79. ISSN 1756-753X. https://www.univie.ac.at/aarg/index.php/AARGnews.html. [COBISS.SI-ID 67730018]

48. MLEKUŽ, Dimitrij. Touching images : thinking through textures. AARGnews. March 2014, no. 48, str. 13-23. ISSN 1756-753X. https://www.univie.ac.at/aarg/index.php/AARGnews.html#9. [COBISS.SI-ID 67730274]

49. GASPARI, Andrej, MLEKUŽ, Dimitrij. Gradišče na hribu Tičnica : prostorsko vrednotenje osrednje prazgodovinske naselbine na Vrhniki. Vrhniški razgledi. 2013, leto 14, str. 9-18, ilustr. ISSN 1408-0583. [COBISS.SI-ID 274257920]

50. MLEKUŽ, Dimitrij. Messy landscapes manifesto. AARGnews. 2012, no. 22, str. 22-23. ISSN 1756-753X. https://www.univie.ac.at/aarg/index.php/AARGnews.html#35. [COBISS.SI-ID 49664610]

51. ŽUPANEK, Bernarda, MLEKUŽ, Dimitrij. GPS v muzeju : poskus izdelave digitalnega vodnika po Emoni. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2007, [letn.] 50, [št.] 1, str. 92-97, ilustr. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 512577578]

52. ŽUPANEK, Bernarda, MLEKUŽ, Dimitrij. GPS v muzeju : digitalni vodnik po Emoni. Življenje in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo. mar. 2007, letn. 58, [št.] 3, str. 43-48, ilustr. ISSN 0514-017X. [COBISS.SI-ID 512577322]

 

1.05 Poljudni članek

53. ŽUPANEK, Bernarda, MLEKUŽ, Dimitrij. Začetki Ljubljane : prva tisočletja današnjega glavnega mesta. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. feb. 2010, letn. 20, str. 66-70, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 512820778]

54. ŽUPANEK, Bernarda, MLEKUŽ, Dimitrij (avtor, fotograf). Lubiana : origini di una capitale. Archeologia viva : vivere il passato, capire il presente. 2009, anno 28, n. 138, str. 50-63, ilustr. ISSN 0392-9485. [COBISS.SI-ID 512796202]

55. MLEKUŽ, Dimitrij. Slovenian expedition to the Middle Kingdom. EAANnouncements. 1998, 24, str. 5-6. ISSN 0961-7345. [COBISS.SI-ID 29529442]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

56. VINAZZA, Manca, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, MUŠIČ, Branko. Gradišče Debela griža in možnosti neinvazivnih integriranih arheoloških raziskav. V: VONČINA, Dejan (ur.), BRATINA, Patricija. Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji : zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017. Gorjansko: Zavod Krasen Kras, 2018. Str. 103-123, ilustr. ISBN 978-961-288-305-8. [COBISS.SI-ID 66610786]

57. JERALA, Maja, MLEKUŽ, Dimitrij, OREHEK, Blaž. Dokumentiranje poškodb žledoloma : naselbina Ivanjk, Šmartno v Tuhinjski dolini = The documentation of damages due to frost breaking trees : the settlement of Ivanjk, Šmartno in Tuhinj valley, Slovenia. V: JANEŽIČ, Maja (ur.), et al. Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem = New discoveries between the Alps and the Black Sea : rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015 = results from the Roman sites in the period between 2005 and 2015 : zbornik 1. Mednarodnega arheološkega simpozija, Ptuj, 8. in 9. oktober 2015 = proceedings of the 1st International Archaeological Conference, Ptuj, 8th and 9th October 2015 : in memoriam Iva Mikl Curk. Spletna izd. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2018. Str. 159-174, ilustr. Monografije CPA, 6. ISBN 978-961-6990-37-0. ISSN 2630-208X. http://www.zvkds.si/sl/kategorija-publikacije/e-knjige. [COBISS.SI-ID 69452130]

58. MLEKUŽ, Dimitrij. Sledovi rimske zemljiške razdelitve na Krasu = Traces of Roman Land Division on the Karst. V: JANEŽIČ, Maja (ur.), et al. Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem = New discoveries between the Alps and the Black Sea : rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015 = results from the Roman sites in the period between 2005 and 2015 : zbornik 1. Mednarodnega arheološkega simpozija, Ptuj, 8. in 9. oktober 2015 = proceedings of the 1st International Archaeological Conference, Ptuj, 8th and 9th October 2015 : in memoriam Iva Mikl Curk. Spletna izd. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2018. Str. 65-76, ilustr., zvd. Monografije CPA, 6. ISBN 978-961-6990-37-0. ISSN 2630-208X. http://www.zvkds.si/sl/kategorija-publikacije/e-knjige. [COBISS.SI-ID 69450850]

59. MLEKUŽ, Dimitrij. Cultural landscape of a prehistoric hillfort : Tabor pri Vrabčah. V: BORGNA, Elisabetta (ur.), CÀSSOLA GUIDA, Paola (ur.), CORAZZA, Susi (ur.). Preistoria e protostoria del Caput Adriae. Firenze: Istituto italiano di preistoria e protostoria, 2018. Str. 573-580, ilustr. Studi di preistoria e protostoria, 5. ISBN 978-88-6045-069-2, ISBN 88-6045-069-1. [COBISS.SI-ID 70418530]

60. MLEKUŽ, Dimitrij. Zapletene krajine so demokratične krajine = Complex landscapes are democratic landscapes. V: TERČON, Nadja (ur.), PERKO, Verena, JURI, Franco. Muzeji, dediščina in kulturna krajina : zbornik = Museums, heritage and cultural landscape : acta. 1. mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM, Gledališče Tartini, Piran. Radovljica: SMD - Slovensko muzejsko društvo: = Slovenian Museum Association; Ljubljana: SMS - Skupnost muzejev Slovenije: = Slovenian Museum Confederation; Celje: ICOM Slovenija: = International Council of Museums, National Committee of Slovenia, 2017. Str. 41-46. ISBN 978-961-93561-4-2. [COBISS.SI-ID 65442914]

61. KARO, Špela, KNIFIC, Timotej, MLEKUŽ, Dimitrij, MUŠIČ, Branko, LAVRIČ, Maja. The Gradišče above Bašelj archaeological site. V: SEKELJ IVANČAN, Tajana (ur.). Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora : zbornik radova drugog međunarodnog znanstvenog skupa srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju, Zagreb, 2. - 3. lipnja 2015. Zagreb: Institut za arheologiju, 2017. Str. 167-196, zvd., ilustr. Zbornik Instituta za arheologiju, Knj. 6, Vol. 6. ISBN 978-953-6064-26-7. http://www.iarh.hr/media/arhiva/ZIA6E.pdf. [COBISS.SI-ID 64892002]

62. NOVAKOVIĆ, Gregor, MLEKUŽ, Dimitrij, ROZMAN, Luka, PERIC, Borut, CERKVENIK, Rosana, PETERNELJ, Karmen, ERIČ, Miran. 3D technologies for the integrated analysis of world heritage : the case of UNESCO's Škocjan Caves, Slovenia. V: IOANNIDES, Marinos (ur.), et al. Digital heritage : progress in cultural heritage: documentation, preservation, and protection : 5th International Conference, EuroMed 2014, Limassol, Cyprus, November 3-8, 2014 : proceedings. Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2014. Str. 473-481, ilustr. Lecture notes in computer science (Internet), 8740. ISBN 978-3-319-13695-0. ISSN 1611-3349. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-13695-0_46, DOI: 10.1007/978-3-319-13695-0_46. [COBISS.SI-ID 513268011]

63. MLEKUŽ, Dimitrij. Roads to nowhere? : disentangling meshworks of holloways. V: CZAJLIK, Zoltán (ur.), BÖDŐCS, András (ur.). Aerial archaeology and remote sensing from The Baltic to The Adriatic : selected papers of The Annual conference of The aerial archaeology research group, 13th-15th September 2012, Budapest, Hungary. Budapest: Institute of archaeological sciences, Faculty of humanities, Eötvös Loránd University, 2013. Str. 37-41, ilustr. ISBN 978-963-7343-95-7. [COBISS.SI-ID 54857570]

64. VERMEULEN, Frank, SLAPŠAK, Božidar, MLEKUŽ, Dimitrij. Surveying the townscape of Roman Trea (Picenum). V: JOHNSON, Paul (ur.), MILLETT, Martin (ur.). Archaeological survey and the city. Oxford; Oakville: Oxbow Books, 2013. Str. 261-282. University of Cambridge Museum of Classical Archaeology Monographs, Vol. 2. ISBN 978-1-84217-509-5, ISBN 1-84217-509-2. [COBISS.SI-ID 51188322]

65. MLEKUŽ, Dimitrij. Everything flows : computational approaches to fluid landscapes. V: EARL, Graeme (ur.). Archaeology in the digital era.Vol. II, e-Papers from the 40th Conference on computer applications and quantitative methods in archaeology, Southampton, 26-30 March 2012. Amsterdam: University Press, cop. 2013. Str. 839-845, ilustr. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. ISBN 978-90-4852-728-1. http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=545855. [COBISS.SI-ID 56444770]

66. MLEKUŽ, Dimitrij. Time geography, GIS and archaeology. V: CONTRERAS, Fernando R. (ur.), FARJAS, Mercedes (ur.), MELERO, Francisco Javier (ur.). CAA 2010 Fusion of Cultures : Proceedings of the 38th Annual Conference on computer applications and quantitative methods in archaeology : Granada, Spain, April 2010. Oxford: British Archaeological Reports, 2013. Str. 359-365, ilustr. BAR international series, 2494. ISBN 978-1-4073-1108-1. [COBISS.SI-ID 54856290]

67. MLEKUŽ, Dimitrij. Parki in vrtovi v novi luči : možnosti uporabe laserskega skeniranja. V: BRIŠNIK, Danijela (ur.), et al. Vrtna arhitektura 18. stoletja v srednji Evropi : raziskovanje, rekonstruiranje, ohranjanje : zbornik mednarodnega simpozija, dvorec Dornava 2011 = Gartenarchitektur des 18. Jahrunderts in Mitteleuropa : Erforschung, Rekonstruktion, Erhaltung : Sammelband des internationalen Symposiums, Schloss Dornava 2011. Ljubljana: Slovensko konservatorsko društvo, 2013. Str. 96-103, ilustr. ISBN 978-961-281-247-8. [COBISS.SI-ID 54111330]

68. ŽUPANEK, Bernarda, MLEKUŽ, Dimitrij. Cultural heritage and mobile learning : a GPS guide to monuments and sites of Roman town Emona. V: BÖRNER, Wolfgang (ur.). Archäologie und Computer, 5.-7. November 2007 : Workshop 12 : Kulturelles Erbe und neue Technologien. Wien: Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2007. ISBN 978-3-85161-002-4. [COBISS.SI-ID 512621354]

69. ŽUPANEK, Bernarda, MLEKUŽ, Dimitrij. Counting the uncountable : a quantitative approach to the religious differences between the Roman towns of Emona and Poetovio. V: STANČIČ, Zoran (ur.), VELJANOVSKI, Tatjana (ur.). Computing archaeology for understanding the past CAA2000 : computer applications and quantitative methods in archaeology : proceedings of the 28th conference, Ljubljana, April 2000. Oxford: Archaeopress, 2001. Str. 263-267. BAR international series, 931. ISBN 1-84171-225-6. [COBISS.SI-ID 29509474]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

70. MUŠIČ, Branko, TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, RIŽNAR, Igor, MEDARIĆ, Igor, ZAJC, Marjana, MEDICA, David, MORI, Matjaž. Geoarheološke raziskave kompleksa Poštela pri Mariboru. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2013. Str. 101-106, ilustr. Geološki zbornik, 22. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 51719010]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

71. MLEKUŽ, Dimitrij. Lidar and landscape archaeology. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 4th Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 1st - 2nd December 2016. Zagreb: Croatian Archaeological Society, 2016. Str. 25-26. ISBN 978-953-6335-10-7. [COBISS.SI-ID 63068770]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

72. MLEKUŽ, Dimitrij. Geostatistical modelling of the Neolithic settlement systems in western Carpathian basin. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 7th International Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 2nd - 3rd December 2019. Zagreb: Croatian Archaeological Society: Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb, 2019. Str. 28. ISBN 978-953-175-830-7, ISBN 978-953-6335-17-6. http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/download/BookofAbstracts2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70694498]

73. MLEKUŽ, Dimitrij. Neolithic and Copper Age settlement dynamics in the Western Carpatian Basin and Eastern Alps. V: Evolution and cultural changes in prehistory : programme and abstract book. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Archaeology: Samara State University of Social Sciences and Education, 2019. Str. 21. [COBISS.SI-ID 70542946]

74. MLEKUŽ, Dimitrij. ALS and landscape archaeology. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 6th International Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 6th - 7th December 2018. Zagreb: Croatian Archaeological Society: Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2018. Str. 31. ISBN 978-953-6335-14-5, ISBN 978-953-175-745-4. [COBISS.SI-ID 68613474]

75. NOVAKOVIĆ, Predrag, MLEKUŽ, Dimitrij. Challenges and Big data in archaeology. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 6th International Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 6th - 7th December 2018. Zagreb: Croatian Archaeological Society: Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2018. Str. 31. ISBN 978-953-6335-14-5, ISBN 978-953-175-745-4. [COBISS.SI-ID 68613218]

76. HORN, Barbara, MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, MLEKUŽ, Dimitrij. Geophysical and archaeological research of Eneolithic pile dwelling settlement Gornje Mostišče : emphasis on electrical resistivity tomography method. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 6th International Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 6th - 7th December 2018. Zagreb: Croatian Archaeological Society: Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2018. Str. 31. ISBN 978-953-6335-14-5, ISBN 978-953-175-745-4. [COBISS.SI-ID 68674146]

77. MLEKUŽ, Dimitrij. Selective breeding of digital terrain models. V: AARG 2016. Pilsen: University of West Bohemia: Museum of West Bohemia, 2016. Str. 29. [COBISS.SI-ID 62242658]

78. MLEKUŽ, Dimitrij. Stony landscape, petrified society? : relations between landscape and society. V: Abstracts. [s.l.]: The European Association of Archaeologists: Public Institution The Academy of Cultural Heritage: Agne Žilinskaité, 2016. Str. 17. [COBISS.SI-ID 61813858]

79. MLEKUŽ, Dimitrij. Archaeological carpentry : doing theory with your hands. V: Abstracts. [s.l.]: The European Association of Archaeologists: Public Institution The Academy of Cultural Heritage: Agne Žilinskaité, 2016. Str. 389. [COBISS.SI-ID 61814114]

80. MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper, NADBATH, Barbara. Ideja arheološkega potenciala : kje je arheološki potencial? = The idea of archaeological potential : what is archaeological potencial?. V: MLEKUŽ, Dimitrij. Arheološki potencial v preventivni arheologiji : program simpozija in povzetki avtorjev = (Re)thinking Archaeological Potential in Preventive Archaeology : conference program and book of abstracts. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo: Ministrstvo za kulturo RS, 2016. [1] str. [COBISS.SI-ID 63729506]

81. MLEKUŽ, Dimitrij. Beyond cozy little hobbit world : aerial archaeology and the big data. V: HORŇÁK, Milan (ur.). Conference on Computer Applications in Archaeology, 30. 5. 2016 - 1. 6. 2016, Velké Pavlovice : abstracts. Martin: Fork, 2016. Str. 17. ISBN 978-80-971610-1-9. http://www.saa.eu.sk/wp-content/uploads/2016/06/abstract-book_1strana.pdf. [COBISS.SI-ID 63571298]

82. MLEKUŽ, Dimitrij. The scalar stress challenge : aerial archaeology and the big data. V: From aerostats to drones: aerial imagery in archaeology. Rome: Academia Belgica, 2016. Str. 26. [COBISS.SI-ID 63699298]

83. MLEKUŽ, Dimitrij. Zapletene krajine so demokratične krajine = Complex landscapes are democratic landscapes. V: TERČON, Nadja (ur.), PERKO, Verena (ur.). Muzeji, dediščina in kulturna krajina = Museums, heritage and cultural landscape. 1. mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM, Gledališče Tartini, Piran. Radovljica: Slovensko muzejsko društvo; Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije; Celje: ICOM Slovenija, 2016. Str. 14. ISBN 978-961-93561-3-5. [COBISS.SI-ID 63700066]

84. MLEKUŽ, Dimitrij. Lidar and the messy nature of landscapes. V: Seminar "Detection and modeling of ancient pathways", June 27, vrije Universiteit Amsterdam : programme and abstracts. Amsterdam: [s.n.], 2016. Str. [2-3]. [COBISS.SI-ID 62241122]

85. ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper. Wetlands and beyond : Ljubljana marshes (Ljubljansko barje) - landscape and movement. V: WARP 30 : wetland archaeology research project, 30th anniversary meeting, 28th June- 2nd July 2016, School of Archaeological Sciences, University of Bradford. [Bradford: University of Bradford, 2016]. Str. 8. [COBISS.SI-ID 61150818]

86. MLEKUŽ, Dimitrij. Arheologija zvočnih krajin. V: KOVAČIČ, Mojca (ur.). Zvočna ekologija Ljubljane : znanstveni posvet, Ljubljana, 7. 4. 2016 : program in izvlečki. Znanstveni posvet Zvočna ekologija Ljubljane, 7. 4. 2016, Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Str. 12. ISBN 978-961-254-898-8. [COBISS.SI-ID 39744813]

87. MLEKUŽ, Dimitrij, KOŠIR, Uroš, ČREŠNAR, Matija. Mountain war - archaeological approaches towards understanding conflict landscapes of Rombon (Upper Soča valley). V: (Re)discovering the Great War : multidisciplinary research of modern conflicts : Ljubljana - Kobarid, 22.-24. 5. 2015, Slovenia : conference abstracts and programme. [S. l.: s. n., 2015]. Str. 22. [COBISS.SI-ID 58140770]

88. POTOČNIK, Doris, BUDJA, Mihael, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, MLEKUŽ, Dimitrij, HORVAT, Milena, ŽIGON, Dušan, OGRINC, Nives. Determination of δ15Nδ15N values in vegetables grown under conventional, organic and hydroponic regimes. V: KAVČIČ, Nežka (ur.), et al. 9th Young researchers' day, April 7, 2015, Ljubljana : program and abstract book. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2015. Str. 47. [COBISS.SI-ID 28511015]

89. MASON, Phil, MLEKUŽ, Dimitrij. A chance to see the wood for the trees : large scale development projects and scientific approaches to the study of Iron Age landscapes in Central and South-Eastern Slovenia. V: CAMPBELL, Louisa (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations. Glasgow: University of Glasgow, 2015. Str. 296. http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60783714]

90. MLEKUŽ, Dimitrij, TAELMAN, Devi. Energyscapes : an energy expenditure approach for the trade of ornamental stone in Central Adriatic Italy. V: Book of abstracts. Siena: University of Siena, department of History and Cultural Heritage, 2015. Str. 188. [COBISS.SI-ID 57417058]

91. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij. Multidisciplinary research of Iron Age sites and landscapes of Slovenia. V: Bridging the gap : CAA-UK 2015 : programme & abstracts : book of abstracts [and program]. Bradford: CAA, 2015. Str. 8. http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 57128290]

92. POTOČNIK, Doris, BUDJA, Mihael, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, MLEKUŽ, Dimitrij, HORVAT, Milena, ŽIGON, Dušan, OGRINC, Nives. Lipids, pots and food processing in the Neolithic and Enolithic period in the Ljubljansko barje marches. V: OGRINC, Nives (ur.), POTOČNIK, Doris (ur.), FAGANELI, Jadran (ur.). Dynamics of Biogeochemical Systems : processes and modeling : conference program and abstracts. [Ljubljana]: National Institute of Biology: Jožef Stefan Institute, [2015]. Str. 147. [COBISS.SI-ID 28916263]

93. JERALA, Maja, OREHEK, Blaž, MLEKUŽ, Dimitrij. Dokumentiranje poškodb zaradi žleda - naselbina Ivanjk, Šmartno v Tuhinjski dolini, Slovenija = The documentation of damages due to frost breaking trees - the settlement of Ivanjk, Šmartno in Tuhinj Valley, Slovenia. V: Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem : rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015 : [program simpozija in povzetki avtorjev] = New discoveries between the Alps and the Black Sea : results from the Roman sites in the period between 2005 and 2015 : [conference program and book of abstracts]. [Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo; Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 2015]. Str. 26. http://www.zvkds.si/media/medialibrary/2015/10/knjiga_povzetkov_iac2015.pdf. [COBISS.SI-ID 59442274]

94. DJURIĆ, Bojan, GALE, Luka, LOZIĆ, Edisa, MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper, RIŽNAR, Igor. Na robu znanega : kamnolomska krajina v Podpeči, Slovenija = On the edge of known : the quarry landscape at Podpeč, Slovenia. V: Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem : rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015 : [program simpozija in povzetki avtorjev] = New discoveries between the Alps and the Black Sea : results from the Roman sites in the period between 2005 and 2015 : [conference program and book of abstracts]. [Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo; Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 2015]. Str. 17. http://www.zvkds.si/media/medialibrary/2015/10/knjiga_povzetkov_iac2015.pdf. [COBISS.SI-ID 59439970]

95. MLEKUŽ, Dimitrij. Sledovi rimske zemljiške razdelitve na Krasu = Traces of Roman Land Division on the Karst. V: Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem : rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015 : [program simpozija in povzetki avtorjev] = New discoveries between the Alps and the Black Sea : results from the Roman sites in the period between 2005 and 2015 : [conference program and book of abstracts]. [Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo; Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 2015]. Str. 16. http://www.zvkds.si/media/medialibrary/2015/10/knjiga_povzetkov_iac2015.pdf. [COBISS.SI-ID 59439714]

96. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij, MELE, Marko, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, VINAZZA, Manca. Integracija arheoloških istraživanja kao ključ do cjelovite interpretacije arheoloških lokaliteta i povijesnog krajolika. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014. Zagreb: Hrvatsko arheološko društvo, 2014. Str. 26. ISBN 978-953-6335-06-0. [COBISS.SI-ID 56455266]

97. MLEKUŽ, Dimitrij. Caves in a late prehistoric ritual landscape around Škocjan (Slovenia). V: BAŞGELEN, Nezih (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül. Istanbul: Archaeology & Art Publications, 2014. Str. 391. ISBN 978-605-396-287-8. [COBISS.SI-ID 56439650]

98. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, DIRIX, Katrijn, MLEKUŽ, Dimitrij, et al. Integrated studies of the prehistoric landscapes between the south-eastern Alps and the Pannonian plain. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014. Str. 1-2. http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56551778]

99. MLEKUŽ, Dimitrij, et al. Traces of prehistoric field systems on Slovenian Karst. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014. Str. 37. http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56553314]

100. MLEKUŽ, Dimitrij, KOŠIR, Uroš, ČREŠNAR, Matija. Integration of remote sensing and field surveying in the study of the battlefields of WWI : case study of the Soča/sonzo Front. V: Schlachtfelder der Antike : Geschichte Archäologie, Anthropologie : Internationales Symposium = Ancient battlefields : history, archaeology, anthropology : international sympossium. [Graz: Universal Museum Joanneum, 2014]. Str. [12]. [COBISS.SI-ID 13214621]

101. MLEKUŽ, Dimitrij. Barrows in the identity politics of the Poštela hillfort (Slovenia). V: TUREK, Jan (ur.). Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. Str. 34. ISBN 978-80-261-0255-7. [COBISS.SI-ID 54838370]

102. MLEKUŽ, Dimitrij. Assemlages all the way down: archeology of assemblages. V: TUREK, Jan (ur.). Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. Str. 185. ISBN 978-80-261-0255-7. [COBISS.SI-ID 54840674]

103. PREDOVNIK, Katarina Katja, MLEKUŽ, Dimitrij. Agrarian landscape as process : the discovery of ridge and furrow in Slovenia. V: RUTTKAY, Matej (ur.). Agrarian technology in the medieval landscape : abstract book and excursion guide. Nitra: [Archeologický ústav SAV], 2013. Str. 13. ISBN 978-80-89315-47-5. [COBISS.SI-ID 54171746]

104. MLEKUŽ, Dimitrij. Daljinsko zaznavanje in sledovi okoljskih premen na Ljubljanskem barju. V: Dolgoročne spremembe okolja 2013 : 7. 5. 2013, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubljana : poročilo s konference in izvlečki. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2013. Str. 3. http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/dso_2013_porocilo.pdf. [COBISS.SI-ID 35585069]

105. DRALANS, Sophie, VERMEULEN, Frank, CARBONI, Francesca, MLEKUŽ, Dimitrij, SLAPŠAK, Božidar. Trea : integrated non-invasive surveys of a Roman town in Picenum. V: Non-destructive approaches to complex archaeological sites in Europe : a round-up. Ghent: [s.n.], 2013. Str. 41, zvd. [COBISS.SI-ID 51016290]

106. MLEKUŽ, Dimitrij. Lidar and complex sites : Poštela hillfort. V: Non-destructive approaches to complex archaeological sites in Europe : a round-up. Ghent: [s.n.], 2013. Str. 54, zvd. [COBISS.SI-ID 51016546]

107. MLEKUŽ, Dimitrij, ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper. From quantity into new quality : remote sensing and archaeological landscapes. V: Abstracts. [Helsinki: European Association of Archaeologist, 2012]. Str. 33. [COBISS.SI-ID 49866082]

108. MLEKUŽ, Dimitrij. Agencies of assemblages : flocks, herds, households. V: Abstracts. [Helsinki: European Association of Archaeologist, 2012]. Str. 180. [COBISS.SI-ID 49866338]

109. ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper, MLEKUŽ, Dimitrij, NADBATH, Barbara. Lasersko skeniranje površja kot orodje v rokah varstva kulturne dediščine : nekaj novosti o višinski poselitvi ob Savi med Domžalami in Zidanim Mostom = Laser surface scanning as a tool of cultural heritage protection : Some new findings concerning the hilltop settlement along the Sava between Domžale and Zidani Most. V: ŽUPANEK, Bernarda (ur.), LAZAR, Irena (ur.). Emona med Akvilejo in Panonijo = Emona between Aquileia and Pannonia. Ljubljana: Muzeji in galerije mesta Ljubljane, 2010. Str. 13. [COBISS.SI-ID 42234466]

110. MLEKUŽ, Dimitrij, VERMEULEN, Frank. Time geography, GIS and archaeology. V: MELERO, Francisco Javier (ur.). Fusion of cultures : Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, April 6-9, 2010, Granada, Spain. Granada: [S.n.], 2010. Str. 443-445. ISBN 978-84-693-0772-4, ISBN 84-693-0772-X. [COBISS.SI-ID 49591394]

111. MLEKUŽ, Dimitrij, SILVESTRE, Carlos J., VERMEULEN, Frank. Use of small autonomous robotic helicopter for LiDAR survey of Roman town of Ammaia (Portugal). V: MELERO, Francisco Javier (ur.). Fusion of cultures : Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, April 6-9, 2010, Granada, Spain. Granada: [S.n.], 2010. Str. 723. ISBN 978-84-693-0772-4, ISBN 84-693-0772-X. [COBISS.SI-ID 49591906]

112. MLEKUŽ, Dimitrij. Hybrid bodies, hybrid societies : bodies and human-animal sociality in the East Adriatic Neolithic. V: Abstracts book. [Trento]: Provincia Autonoma [etc.], [2009]. Str. 200-201. [COBISS.SI-ID 40299106]

113. MLEKUŽ, Dimitrij. The potential of LiDAR in the archaeology of alluvial environments. V: AARG 2008. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2008. Str. 29. [COBISS.SI-ID 37554274]

114. MLEKUŽ, Dimitrij. Full of holes ; caves and rockshelters in the east Adriatic between Mesolithic and Bronze Age. V: Abstracts book. Valletta: University of Malta, 2008. Str. 317. ISBN 978-99909-59-04-8. [COBISS.SI-ID 37555042]

115. MLEKUŽ, Dimitrij. Always coming home? : What was "home" in the Neolithic Dinarides?. V: Abstracts book. Zadar: University of Zadar, 2007. Str. 162. ISBN 978-953-7237-25-7. [COBISS.SI-ID 36463202]

116. BONSALL, Clive, PAYTON, Robert, BARTOSIEWICZ, László, MLEKUŽ, Dimitrij. The Creation of identities at the Mesolithic-Neolithic transition in South-East Europe : a multi-proxy approach. V: Abstracts book. Zadar: University of Zadar, 2007. Str. 230. ISBN 978-953-7237-25-7. [COBISS.SI-ID 36463714]

117. ŽUPANEK, Bernarda, MLEKUŽ, Dimitrij. Supporting access to archaeological heritage : a GPS guide to monuments and sites of Roman town Emona. V: Abstracts book. Zadar: University of Zadar, 2007. Str. 344. ISBN 978-953-7237-25-7. [COBISS.SI-ID 36471394]

118. MLEKUŽ, Dimitrij. Listening to the landscapes : modeling past soundscapes within GIS. V: TAG 2002. Manchester: The University of Manchester, 2002. Str. 26. [COBISS.SI-ID 37552738]

119. MLEKUŽ, Dimitrij. Vode i vrijeme na Ljubljanskom barju. V: GIRARDI-JURKIĆ, Vesna (ur.). Program i sažeci priopćenja = Programme and summaries of reports. Pula: Društvo za povijest i kulturni razvoj Istre; Medulin; Brijuni: Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 2001. Str. 35. Materijali, br. 13. [COBISS.SI-ID 37550690]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

120. FABEC, Tomaž, MIHELIČ, Miha, MLEKUŽ, Dimitrij, MORI, Matjaž (avtor, fotograf). Arheološki sledovi povezani s prisotnostjo ruskih vojnih ujetnikov v prvi svetovni vojni na Slovenskem. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2017 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2018. Str. 18-19, ilustr., zvd. http://www.arheologija.si/arheologija-v-letu-2017/. [COBISS.SI-ID 66386274]

121. MLEKUŽ, Dimitrij. Sistematično kartiranje arheoloških sledov na posnetkih ZLS: Pivška kotlina. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2017 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2018. Str. 42-43, ilustr. http://www.arheologija.si/arheologija-v-letu-2017/. [COBISS.SI-ID 66388322]

122. RUTAR, Gašper, MLEKUŽ, Dimitrij, MULH, Tadeja. Arheološke raziskave financirane iz državnega proračuna v letu 2017. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2017 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2018. Str. 59, ilustr. http://www.arheologija.si/arheologija-v-letu-2017/. [COBISS.SI-ID 66388834]

123. ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca, MUŠIČ, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij. Dolenjske Toplice - Arheološko najdišče Cvinger. V: DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2016 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2017. Str. 11, ilustr. http://www.arheologija.si/documents/pdf/arheologija-v-letu-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63804258]

124. MLEKUŽ, Dimitrij. Preverjanje rezultatov interpretacije zračnega laserskega skeniranja na Krasu. V: DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2016 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2017. Str. 29, ilustr. http://www.arheologija.si/publikacije/arheologija-v-letu/. [COBISS.SI-ID 63805026]

125. MLEKUŽ, Dimitrij. Hiperspektralna snemanja. V: DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2016 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2017. Str. 30, ilustr. http://www.arheologija.si/documents/pdf/arheologija-v-letu-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63805282]

126. KISZTER, Sarah, MLEKUŽ, Dimitrij, MORI, Matjaž. BorderArch-Steiermark aus der Luft : Airborne Laserscanning und Luftbildarchäologie = BorderArch-Steiermark iz zraka : zračno lasersko skeniranje in aerofotografija. V: MELE, Marko (ur.). Archäologie, Denkmalpflege und Tourismus an der Grenze = Arheologija, spomeniško varstvo in turizem ob meji. Graz: Universalmuseum Joaneum, 2015. Str. 9-11, ilustr. ISBN 978-3-902095-66-4. [COBISS.SI-ID 66229858]

127. MLEKUŽ, Dimitrij. Zračno lasersko skeniranje Sežanskega krasa. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2015. Str. 31, ilustr. http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57599586]

128. BUDJA, Mihael, MLEKUŽ, Dimitrij, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, HORVAT, Milena, OGRINC, Nives, GAMS PETRIŠIČ, Marinka, ŽIGON, Dušan. Od gline do lipidov : operacijske sekvence lončenine na najdišču Maharski prekop. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 25. [COBISS.SI-ID 51555682]

129. MLEKUŽ, Dimitrij, HORVAT, Milena, BUDJA, Mihael, SOKLIČ, Jurij. Izkopavanja v Mali Triglavci. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 26. [COBISS.SI-ID 51556450]

130. MLEKUŽ, Dimitrij, KARO, Špela. Projekt Cradles of European Culture : lidarsko snemanje Gradišča nad Bašljem in okolice. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 27. [COBISS.SI-ID 51556706]

131. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, MEDICA, David, MORI, Matjaž, RIŽNAR, Igor, VINAZZA, Manca, ZAJC, Marjana. Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči). V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 57-58. [COBISS.SI-ID 51560802]

132. MLEKUŽ, Dimitrij. Lidar prospekcije v letu 2011, prespevek [!] k razumevanju in varovanju (arheoloških) krajin. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), JERALA, Maja (ur.). Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 14. [COBISS.SI-ID 51997026]

133. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij. Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), JERALA, Maja (ur.). Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 62. [COBISS.SI-ID 52000866]

134. MLEKUŽ, Dimitrij. Lidar prospekcije v letu 2010 : prispevek k razumevanju arheoloških krajin. V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2011. Str. 30. [COBISS.SI-ID 51993186]

135. PERGAR, Mitja, MLEKUŽ, Dimitrij. Rezultati predhodnih arheoloških raziskav na območju izgradnje HE Brežice in HE Mokrice med leti 2007 in 2009. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2009. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2010. Str. 11. [COBISS.SI-ID 513077547]

136. RUTAR, Gašper, ČREŠNAR, Matija, NADBATH, Barbara, MLEKUŽ, Dimitrij. Analiza arheološkega potenciala za projekt HE na srednji Savi. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2009. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2010. Str. 27, fotogr. [COBISS.SI-ID 42158434]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

137. MLEKUŽ, Dimitrij. Animate caves and folded landscapes. V: BÜSTER, Lindsey (ur.), WARMENBOL, Eugène (ur.), MLEKUŽ, Dimitrij (ur.). Between worlds : understanding ritual cave use in later prehistory. Cham: Springer, cop. 2019. Str. 45-66, ilustr. ISBN 978-3-319-99021-7, ISBN 3-319-99021-7. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99022-4_4. [COBISS.SI-ID 68802146]

138. KOŠIR, Uroš, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij. Introduction. V: KOŠIR, Uroš (ur.), ČREŠNAR, Matija (ur.), MLEKUŽ, Dimitrij (ur.). Rediscovering the Great War : archaeology and enduring legacies on the Soča and Eastern Fronts. London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, 2019. Str. 1-8, ilustr. Material culture and modern conflict. ISBN 978-1-138-28266-7. [COBISS.SI-ID 13262237]

139. MLEKUŽ, Dimitrij. Vzreja modelov višin iz lidarskih podatkov. V: CIGLIČ, Rok (ur.), et al. Pokrajina v visoki ločljivosti. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 39-46, ilustr., zvd. GIS v Sloveniji, 14. ISBN 978-961-05-0112-1. ISSN 1855-4954. [COBISS.SI-ID 43525933]

140. MLEKUŽ, Dimitrij. Uporaba hiperspektralnih snemanj v arheologiji. V: CIGLIČ, Rok (ur.), et al. Pokrajina v visoki ločljivosti. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 125-137, ilustr., zvd., graf. prikazi. GIS v Sloveniji, 14. ISBN 978-961-05-0112-1. ISSN 1855-4954. [COBISS.SI-ID 43527725]

141. MLEKUŽ, Dimitrij, ŽUPANEK, Bernarda. Mesto kot stroj : analiza prostorske skladnje Emone = The town as a machine : space syntax analysis of Emona. V: VIČIČ, Boris (ur.), ŽUPANEK, Bernarda. Emona MM : [urbanizacija prostora - nastanek mesta = urbanisation of space - beginning of a town]. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2017. Str. 91-109, ilustr. ISBN 978-961-6509-54-1. [COBISS.SI-ID 65426018]

142. MLEKUŽ, Dimitrij, KOŠIR, Uroš, ČREŠNAR, Matija. Landscapes of death and suffering : archaeology of conflict landscapes of the Upper Soča Valley, Slovenia. V: STICHELBAUT, Birger (ur.), COWLEY, David (ur.). Conflict landscapes and archaeology from above. Farnham, Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2016. Str. 127-145, ilustr., zvd. Material culture and modern conflict, AARG occasional publication series, 7. ISBN 978-1-4724-6438-5, ISBN 1-4724-6438-9. [COBISS.SI-ID 59805282]

143. MASON, Phil, MLEKUŽ, Dimitrij. Negotiating space in the Early iron Age landscape of south-eastern Slovenia : the case of Veliki Vinji vrh. V: ARMIT, Ian (ur.), et al. Cultural encounters in Iron Age Europe. Budapest: Archaeolingua alapítvány, 2016. Str. 95-120, ilustr. Archaeolingua, Series Minor, 38. ISBN 978-963-9911-83-3. ISSN 1216-6847. [COBISS.SI-ID 61785698]

144. KISZTER, Sarah, MLEKUŽ, Dimitrij, MORI, Matjaž. Rezultati raziskav z metodami daljinskega zaznavanja ob meji = Forschungsergebnisse der Fernerkundungsmethoden an der Grenze. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), et al. Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 58-84, ilustr. Schild von Steier, Beiheft 6. ISBN 978-3-902095-69-5. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 58174818]

145. MLEKUŽ, Dimitrij. The Neolithic year. V: FOWLER, Chris (ur.), HARDING, Jan (ur.), HOFMANN, Daniela (ur.). The Oxford handbook of neolithic Europe. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2015. Str. 447-461, ilustr. Oxford handbooks. ISBN 978-0-19-954584-1, ISBN 0-19-954584-7. [COBISS.SI-ID 57364066]

146. KARO, Špela, MLEKUŽ, Dimitrij. The archaeological image of the land along the upper Sava river in Late Antique and early medieval periods a view in space. V: VICELJA MATIJAŠIĆ, Marina (ur.). Swords, crowns, censers and books : Francia media - cradles of European culture. Rijeka: Center for iconographic studies, Faculty of humanities and social sciences - University of Rijeka, 2015. Str. 250-272, ilustr. ISBN 978-953-7975-32-6. [COBISS.SI-ID 513597227]

147. MLEKUŽ, Dimitrij (avtor, fotograf). Gospodar veder - situla in Slovenci. V: MLEKUŽ, Jernej (ur.), et al. Venček domačih : predmeti, Slovencem sveti. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2015. Str. 117-151, ilustr. ISBN 978-961-254-771-4. [COBISS.SI-ID 38189613]

148. MLEKUŽ, Dimitrij, PERGAR, Mitja. Mala Triglavca pri Divači = Mala Triglavca near Divača. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 581-585, zvd., ilustr., graf. prikazi. Katalogi in monografije, 40. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 8939616]

149. MLEKUŽ, Dimitrij. Exploring the topography of movement. V: POLLA, Silvia (ur.), et al. Computational approaches to the study of movement in archaeology : theory, practice and interpretation of factors and effects of long term landscape formation and transformation. Berlin; Boston: De Gruyter, 2014. Str. 5-21, 133, ilustr. Topoi, vol. 23. ISBN 3-11-028831-1, ISBN 978-3-11-028831-5, ISBN 978-3-11-028838-4. ISSN 2191-5806. [COBISS.SI-ID 55181922]

150. MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper. Vpliv gostote zračnega laserskega skeniranja na prepoznavnost arheoloških sledov. V: CIGLIČ, Rok (ur.), PERKO, Drago (ur.), ZORN, Matija (ur.). Digitalni prostor. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. Str. 113-120, ilustr. GIS v Sloveniji, 12. ISBN 978-961-254-714-1. ISSN 1855-4954. [COBISS.SI-ID 37623085]

151. ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij. Identities of the early Iron Age in north eastern Slovenia. V: POPA, Catalin Nicolae (ur.), STODDART, Simon (ur.). Fingerprinting the Iron Age : approaches to identity in the European Iron Age : integrating South-Eastern Europe into the debate. Oxford: Oxbow Books, 2014. Str. 18-32, ilustr. ISBN 978-1-78297-675-2, ISBN 1-78297-675-2, ISBN 978-1-78297-676-9. [COBISS.SI-ID 56448098]

152. KOŠIR, Uroš, MLEKUŽ, Dimitrij, ČREŠNAR, Matija. The use of modern technologies for documenting and interpreting conflict landscapes : case study of the Bovec area (Posočje region, Slovenia). V: JANKOVIČ POTOČNIK, Aleksander (ur.), ZUPANČIČ, Matej (ur.), MARN, Anton (ur.). Handbook of typical historic technologies of fortress constructions : saving of European cultural heritage fortified monuments in Central Europe. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 2014, str. 62-68, ilustr., zvd. ISBN 978-961-6902-78-6. http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/Forte_Cultura_Historic_technologies_of_fortress_constructions.pdf. [COBISS.SI-ID 570220]

153. MLEKUŽ, Dimitrij (avtor, prevajalec), ČREŠNAR, Matija (avtor, prevajalec). Landscape and identity politics of the Poštela hillfort = Pokrajina in politika identitet utrjene naselbine na Pošteli. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014. Str. 197-211, zvd., graf. prikazi. Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 30. ISBN 978-961-254-702-8. ISSN 1408-5208. [COBISS.SI-ID 37242157]

154. MLEKUŽ, Dimitrij. Skin deep : LiDAR and good practice of landscape archaeology. V: CORSI, Cristina (ur.), SLAPŠAK, Božidar (ur.), VERMEULEN, Frank (ur.). Good practice in archaeological diagnostics : non-invasive survey of complex archaeological sites. Cham [etc.]: Springer, cop. 2013. Str. 113-129, ilustr. Natural science in archaeology. ISBN 978-3-319-01783-9, ISBN 978-3-319-01784-6. ISSN 1613-9712. [COBISS.SI-ID 54171234]

155. MLEKUŽ, Dimitrij. Messy landscapes : lidar and the practices of landscaping. V: OPITZ, Rachel (ur.), COWLEY, David (ur.). Interpreting archaeological topography : airborne laser scanning, 3D data and ground observation. Oxford; Oakville: Oxbow Books, 2013. Str. 88-99. ISBN 978-1-84217-516-3, ISBN 1-84217-516-5. [COBISS.SI-ID 51188066]

156. BONSALL, Clive, MLEKUŽ, Dimitrij, BARTOSIEWICZ, László, PICKARD, Catriona. Early farming adaptations of the Northeast Adriatic Karst. V: COLLEDGE, Sue (ur.). The origins and spread of domestic animals in southwest Asia and Europe. Walnut Creek, CA: Left Coast Press, 2013. Str. 145-160, ilustr. Publications of the Institute of Archaeology, University College London, Vol. 59. ISBN 978-1-61132-322-1, ISBN 1-61132-322-3. [COBISS.SI-ID 52617570]

157. MLEKUŽ, Dimitrij, TAELMAN, Devi. Artifact survey. V: CORSI, Cristina (ur.), VERMEULEN, Frank (ur.). Ammaia I : the survey : a Romano-Lusitanian townscape revealed. Ghent: Academia Press, 2012. Str. 127-135, ilustr. Archaeological Reports Ghent University, 8. ISBN 978-90-382-1957-8. [COBISS.SI-ID 52615266]

158. MLEKUŽ, Dimitrij. Notes from underground : caves and people in the Mesolithic and Neolithic Karst. V: BERGSVIK, Knut Andreas (ur.), SKEATES, Robin (ur.). Caves in context : the cultural significance of caves and rockshelters in Europe. Oxford; Oakville: Oxbow Books, cop. 2012. Str. 199-211. ISBN 978-1-84217-474-6, ISBN 1-84217-474-6. [COBISS.SI-ID 49581154]

159. ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper. Lasersko skeniranje površja in kulturna dediščina : nekaj novosti o višinski poselitvi ob srednji Savi. V: LAZAR, Irena (ur.), ŽUPANEK, Bernarda (ur.). Emona : med Akvilejo in Panonijo = between Aquileia and Pannonia. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2012. Str. 479-496, ilustr. Zbirka Annales Mediterranei. ISBN 978-961-6862-21-9. [COBISS.SI-ID 51170658]

160. MLEKUŽ, Dimitrij. Modeliranje gibanja in dostopnosti. V: CIGLIČ, Rok (ur.), PERKO, Drago (ur.), ZORN, Matija (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011-2012. Ljubljana: Založba ZRC, 2012. Str. 153-159, ilustr., graf. prikazi. GIS v Sloveniji, 11. ISBN 978-961-254-382-2, ISBN 978-961-254-595-6. ISSN 1855-4954. [COBISS.SI-ID 34656557]

161. MLEKUŽ, Dimitrij. Lidar in sprembe [!] toka Ljubljanice v preteklosti = Lidar and changes in the course of the Ljubljanica in the past. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 225-230, ilustr., zvd. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 51015010]

162. VERMEULEN, Frank, MLEKUŽ, Dimitrij. Surveying an Adriatic Valley : a wide area view on early urbanization processes in northern Picenum. V: VERMEULEN, Frank (ur.). Urban landscape survey in Italy and the Mediterranean. Oxford; Oakville: Oxbow Books, cop. 2012. Str. 207-222. ISBN 978-1-84217-486-9, ISBN 1-84217-486-X. [COBISS.SI-ID 49579362]

163. MLEKUŽ, Dimitrij. Lidar in geoarheologija aluvialnih pokrajin. V: PERKO, Drago (ur.), ZORN, Matija (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009-2010. Ljubljana: Založba ZRC, 2010. Str. 79-87, ilustr. GIS v Sloveniji, 10. ISBN 978-961-254-210-8. ISSN 1855-4954. [COBISS.SI-ID 31815725]

164. MLEKUŽ, Dimitrij. Preden so ovce jedle ljudi : predkapitalistične oblike pašništva. V: MURŠIČ, Rajko (ur.), HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.). Prostori soočanja in srečevanja : spominski zbornik za Boruta Brumna. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2008. Str. 205-225. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 26. ISBN 978-961-237-266-8. [COBISS.SI-ID 38357602]

165. MLEKUŽ, Dimitrij. Who were the Cyclopes? Odyssey and Neolithic, Eneolithic and Bronze Age Pastoralists of the East Adriatic Coast and Dinaric Alps. V: BLEČIĆ KAVUR, Martina (ur.), et al. Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2007. Str. 69-82. Situla, 44. ISBN 978-961-6169-53-0. ISSN 0583-4554. [COBISS.SI-ID 34829666]

166. MLEKUŽ, Dimitrij. Meat or milk? : Neolithic economies of Caput Adriae. V: PESSINA, Andrea (ur.), VISENTINI, Paola (ur.). Preistoria dell'Italia settentrionale : studi in ricordo di Bernardino Bagolini : atti del convegno, Udine, 23-24 settembre 2005. Udine: Comune: Museo friulano di storia naturale, 2006. Str. 453-458. Pubblicazioni varie del Museo friulano di storia naturale, n. 53. ISSN 1970-9544. [COBISS.SI-ID 34992482]

167. MLEKUŽ, Dimitrij. Modeliranje preteklih zvočnih krajin. V: PODOBNIKAR, Tomaž (ur.), et al. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2001-2002. Ljubljana: Založba ZRC, 2002. Str. 55-63, ilustr., zvd. ISBN 961-6358-65-0. [COBISS.SI-ID 20022061]

168. MLEKUŽ, Dimitrij. Floods and fires: Landscape dynamics at Ljubljana Moor, Slovenia. V: FEWSTER, Kathryn Jane (ur.), ZVELEBIL, Marek (ur.). Ethnoarchaeology and hunter-gatherers : pictures at an exhibition. Oxford: Archaeopress, 2001. Str. 43-52. BAR international series, 955. ISBN 1-84171-246-9. [COBISS.SI-ID 29503586]

169. BUDJA, Mihael, MLEKUŽ, Dimitrij. GIS support in reconstructing Neolithic flood-plain dynamics : The Ljubljana Moor case. V: SLAPŠAK, Božidar (ur.). On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998. Luxembourg: European Communities, 2001. Str. 117-126, ilustr. EUR, COST Action G2, 19708. ISBN 92-894-0853-7. [COBISS.SI-ID 16455522]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

170. MLEKUŽ, Dimitrij. Time geography. V: RUI, Angela (ur.), VARDJAN, Maja (ur.), POŽAR, Cvetka (ur.). Faraway, so close. Ljubljana: Museum of Architecture and Design; Berlin; Lausanne: Motto books, 2017. Str. 52-55, ilustr. ISBN 978-2-940524-69-3. [COBISS.SI-ID 67729250]

171. MLEKUŽ, Dimitrij, MORI, Matjaž. Karte razprostranjenosti arheološki najdišč = Verbreitungskarten der archäologischen Fundstellen. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), et al. Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 424-434, zvd. Schild von Steier, Beiheft 6. ISBN 978-3-902095-69-5. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 58195042]

172. MLEKUŽ, Dimitrij. Scritto nelle ossa : il pastoralismo dellʼ Adriatico orientale nel Neolitico = Written in bones : Neolithic pastoralism on the east Adriatic coast. V: VISENTINI, Paola (ur.). Adriatico senza confini : via di comunicazione e crocevia di popoli nel 6000 a. C. = The Adriatic, a sea without borders : communication routes of populations in 6000 BC. Udine: Civici Musei di Udine, Museo Friulano di storia naturale, 2014. Str. 139-151, ilustr. ISBN 978-88-88192-56-7. [COBISS.SI-ID 56675682]

173. ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, NADBATH, Barbara, RUTAR, Gašper. Korak za korakom do preventivne arheologije. V: GORENC, Nataša (ur.), ADAMIČ, Tatjana. Sto let v dobro dediščine. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014. Str. 83-93, ilustr. Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine. ISBN 978-961-6902-71-7. [COBISS.SI-ID 57395810]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

174. MLEKUŽ, Dimitrij, BUDJA, Mihael. John Chapman and Bisserka Gaydarska (with contributions from Ana Raduntcheva and Bistra Koleva). Parts and wholes: fragmentation in prehistoric context. [2007. Oxford: Oxford Boooks]. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 34, str. 313-314. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 35986274]

175. MLEKUŽ, Dimitrij. Preston T. Miracle and Stašo Forenbaher (eds.). Prehistoric herders of northen Istria: the archaeology of Pupićina cave, Volume 1/Pretpovjesni stočari sjeverne Istre: arheologija Pupićine peći, 1. svezak (Monografijei katalozi 14).[2006. Pula. Arheološki muzej Istre]. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 34, str. 312-313. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 35985762]

176. MLEKUŽ, Dimitrij, ŽUPANEK, Bernarda. Virtual archaeology between scientific research and territorial marketing. Arheo : arheološka obvestila. 2000, št. 20, str. 73-74. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 17192802]

177. MLEKUŽ, Dimitrij. Paleolitik in mezolitik Evrope in Anglije - dvodnevno srečanje v Sheffieldu, 5. in 6. februar, 1999. Arheo : arheološka obvestila. 1999, št. 19, str. 73-74. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 12421474]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

178. MLEKUŽ, Dimitrij. Landscape as an archaeological heritage. V: CZAJLIK, Zoltán (ur.), et al. Researching archaeological landscapes across borders : Strategies, methods and decisions for the 21st century. Graz; Budapest: Archaeolingua, 2019. Str. 6-10. ISBN 978-615-5766-27-5. [COBISS.SI-ID 70373986]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

179. MLEKUŽ, Dimitrij. Informacije, intrepretacije ali manipulacije? Odgovor Kavurju. Arheo : arheološka obvestila. 2005, 23, str. 15-21. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 31164514]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

180. NADBATH, Barbara (avtor, urednik), RUTAR, Gašper (avtor, urednik), BUTINA, Eva, BRICELJ, Maja, ČREŠNAR, Matija, FABEC, Tomaž, MASON, Phil, MLEKUŽ, Dimitrij (avtor, urednik), MULH, Tadeja (avtor, urednik), KARO, Špela, JANEŽIČ, Maja (avtor, urednik), BRIŠNIK, Danijela. Minimalni standardi izvedbe predhodnih arheoloških raziskav. Elektronska izd. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2018. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. Monografje CPA, 8. ISBN 978-961-6990-50-9. ISSN 2630-2071. https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/minimalni_standardi_izvedbe_predhodnih_arheoloskih_raziskav.pdf. [COBISS.SI-ID 300526592]

181. NADBATH, Barbara (avtor, urednik), RUTAR, Gašper (avtor, urednik), BUTINA, Eva, BRICELJ, Maja, ČREŠNAR, Matija, FABEC, Tomaž, MASON, Phil, MLEKUŽ, Dimitrij (avtor, urednik), MULH, Tadeja (avtor, urednik), KARO, Špela, JANEŽIČ, Maja (avtor, urednik), BRIŠNIK, Danijela. Minimalni standardi izvedbe predhodnih arheoloških raziskav. Spletna izd. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2018. 49 str. Monografje CPA, 8. ISBN 978-961-6990-47-9. ISSN 2630-208X. https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/minimalni_standardi_izvedbe_predhodnih_arheoloskih_raziskav.pdf. [COBISS.SI-ID 300498176]

182. HORVAT, Milena, DJURIĆ, Bojan, KRAMAR, Sabina, MLEKUŽ, Dimitrij, CELIN, Vanja (avtor, ilustrator), PINTÉR, Ildikó. Cogetinci pri Lenartu. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. 1 optični disk (CD-ROM). Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 37. ISBN 978-961-6902-34-2. [COBISS.SI-ID 268173056]

 

2.08 Doktorska disertacija

183. MLEKUŽ, Dimitrij. Trajektorije sprememb mezolitskih in neolitskih krajin Dinarske Slovenije : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Mlekuž], 2005. XVI, 248 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 221657088]

 

2.11 Diplomsko delo

184. MLEKUŽ, Dimitrij. Dinamika krajine na Ljubljanskem barju v zgodnjem in srednjem holocenu. Ljubljana: [D. Mlekuž], 2000. 90 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13955426]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

185. MLEKUŽ, Dimitrij, MULH, Tadeja, ČREP, Saša. Ocena arheološkega potenciala območja DPN za mali logistični center Lopata : metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2019. 33 str., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 514127659]

186. FABEC, Tomaž, MLEKUŽ, Dimitrij, ČUČEK, Matjaž, ČREP, Saša, ŠAJN, Metka. Ocena arheološkega potenciala območja OPN Izola : metode 4-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2019. 36 str., [16] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 514122539]

187. BADOVINAC, David, MAVRIČ, Borut, MLEKUŽ, Dimitrij, TIRAN, Aleš, MASARYK, Rene, PERKO, Matic, FRAS, Mojca. Poročilo o izvedenih raziskavah na območju sledečih registriranih arheoloških enot : Tržaški zaliv - barka Punta Piran (EŠD 29400), Tržaški zaliv - barka Brajde Piran (EŠD 29409) in Tržaški zaliv - barka Aura (EŠD 27900) : parcela št. 4, k. o. morje. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2019. 51 str., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 514136363]

188. LAVRIČ, Maja, NANUT, Tina, OREHEK, Blaž, VERŠNIK, Nika, MULH, Tadeja, MLEKUŽ, Dimitrij. Ocena arheološkega potenciala na območju DPN za letališče Jožeta Pučnika 2017 : metodi 5-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2018. 37 str., [45] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 514067499]

189. MLEKUŽ, Dimitrij. Sistematični pregled posnetkov površja Republike Slovenije za potrebe varovanja in vrednotenja nepremične kulturne dediščine v prostoru. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2018. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 514058795]

190. MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper, JERINA, Tomaž. 3D dokumentiranje kamnitega mostu in mlina v Velikih Malencah. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2018. 17 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 514066731]

191. MLEKUŽ, Dimitrij. Analiza zračnih laserskih posnetkov okolice Blejskega gradu. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2017. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513978923]

192. MORI, Matjaž, MLEKUŽ, Dimitrij. Analiza zračnih laserskih posnetkov okolice gradu Rihemberk : metoda 1-3. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2017. 23 str., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513979435]

193. MLEKUŽ, Dimitrij. Analiza zračnih laserskih posnetkov okolice območja DPN za prenosni plinovod R15/1 Lendava - Ljutomer : metoda 4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2017. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513979179]

194. MIHELIČ, Miha, MLEKUŽ, Dimitrij, FABEC, Tomaž, MORI, Matjaž. Katalog arheoloških zalednih struktur prve svetovne vojne na Slovenskem povezanih z delovanjem ruskih vojnih ujetnikov : preverjanje pisnih virov z daljinskim zaznavanjem. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2017. 214 str., [10] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513982763]

195. MURKO, Miha, VERŠNIK, Nika, MULH, Tadeja, MLEKUŽ, Dimitrij. Ocena arheološkega potenciala območja DPN za prenosni plinovod R15/1 Lendava -Ljutomer : metodi 5 in 6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2017. 23 str., [14] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513994027]

196. MURKO, Miha, VERŠNIK, Nika, MULH, Tadeja, MLEKUŽ, Dimitrij. Ocena arheološkega potenciala območja DPN za prenosni plinovod R15/1 Pince - Lendava : metodi 5 in 6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2017. 25 str., [13] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513994283]

197. MLEKUŽ, Dimitrij, MORI, Matjaž. Poročilo o izvedeni arheološki raziskavi na območju IG 16-2/ZP v okviru sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za "izvedbo interpretacije naravne in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju" : metodi 7 in 11. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2017. 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 514025771]

198. FABEC, Tomaž, VERŠNIK, Nika, MLEKUŽ, Dimitrij. Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju predvidene gradnje stanovanjske hiše Purgar, Kolomban : parceli št. 1136/7, 1147/1, obe k. o. Jernej. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2017. 71 str., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513982251]

199. MLEKUŽ, Dimitrij. Spremljanje stanja prazgodovinskih kolišč na Ljubljanskem barju : poročilo za leto 2017. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2017. 13 str., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 514058539]

200. ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper, KOŠIR, Uroš. Raziskave bojišč prve polovice 20. stoletja. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 35 str., [1] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513948715]

201. MLEKUŽ, Dimitrij. Razvoj metod in postopkov za vizualizacijo arheološkega potenciala prostora : primer Krškega polja. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513947947]

202. RUTAR, Gašper, MLEKUŽ, Dimitrij, MORI, Matjaž. Spremljava antropogenih sprememb prostora - Pomurje. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 17 str., [1] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513920811]

203. MLEKUŽ, Dimitrij, JERALA, Maja, RUTAR, Gašper. Ocena arheološkega potenciala in hiperspektralno snemanje območja Hajdine : metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2015. 112 str., [1] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513944363]

204. MLEKUŽ, Dimitrij, MIHELIČ, Miha, ŽERJAL, Tina, RUTAR, Gašper. Ocena arheološkega potenciala Ljubljanskega barja : metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2015. 150 str., [3] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513944619]

205. RUTAR, Gašper, KLOKOČOVNIK, Ines, MLEKUŽ, Dimitrij. Ocena arheološkega potenciala območja DPN za HE Hrastje Mota na Muri : metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2015. 70 str., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513622571]

206. RUTAR, Gašper, ŽERJAL, Tina, MLEKUŽ, Dimitrij. Ocena arheološkega potenciala območja DPN za Ljubljansko železniško vozlišče : metode 1-3. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2015. 128 str., [29] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513726763]

207. MLEKUŽ, Dimitrij. Poročilo o arheološki interpretaciji hiperspektralnih in ZLS posnetkov Krškega polja : ugotavljanje učinkovitosti ZLS in hiperspektralnimi snemanj za arheološko interpretacijo (metoda 4). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2015. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513891627]

208. MLEKUŽ, Dimitrij. Poročilo o arheološki interpretaciji zračnega laserskega skeniranja južnega dela zapornega sistema Claustra Alpium Iuliarum : kartiranje arheoloških značilnosti s pomočjo topografskih podatkov visoke ločljivosti (metoda 4). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2015. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513645099]

209. MLEKUŽ, Dimitrij, KARO, Špela. Poročilo o arheološki interpretaciji zračnega laserskega snemanja Gradišča nad Bašljem : (projekt Cradles of European culture). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2015. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513616427]

210. MLEKUŽ, Dimitrij, KARO, Špela. Poročilo o arheološki interpretaciji zračnega laserskega snemanja Gradišča nad Bašljem : analiza notranje strukture najdišča z analizo mogočih dostopnih transportnih poti (metoda 4). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2015. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513616171]

211. JERALA, Maja, FABEC, Tomaž, OREHEK, Blaž, VERŠNIK, Nika, MLEKUŽ, Dimitrij, KARO, Špela, MULH, Tadeja. Poročilo o izvedeni oceni škode zaradi žledoloma na izboru arheoloških najdišč Primorske, Notranjske in Gorenjske. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2015. 460 str., 37 f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513649963]

212. MLEKUŽ, Dimitrij. Poročilo o spremljanju modernih antropogenih posegov na Krškem polju. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2015. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513947691]

213. MLEKUŽ, Dimitrij. Terenska preverjanja rezultatov daljinskega zaznavanja na območju Senožeških Brd in Gornjih Vrem : metodi 7 in 11. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2015. 84 str., [1] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513891371]

214. MLEKUŽ, Dimitrij. Poročilo o arheološki interpretaciji zračnega laserskega snemanja okolice Raduljskega hribovja : kartiranje arheoloških značilnosti s pomočjo topografskih podatkov visoke ločlljivosti (metoda 4). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2014. 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513306411]

215. MLEKUŽ, Dimitrij. Poročilo o arheološki interpretaciji zračnega laserskega snemanja okolice Tomaja : kartiranje arheoloških značilnosti s pomočjo topografskih podatkov visoke ločlljivosti (metoda 4). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2014. 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513306155]

216. ŽERJAL, Tina, MLEKUŽ, Dimitrij, VERBIČ, Tomaž. Spremljanje procesov naravne in antropogene degradacije kolišč na Ljubljanskem barju : končno poročilo. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2014. 32 str., [26] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513326891]

217. RUTAR, Gašper, MLEKUŽ, Dimitrij, MASON, Phil, PINTÉR, Ildikó, LAVRIČ, Maja, KLOKOČOVNIK, Ines, VERŠNIK, Nika. Ocena arheološkega potenciala na območju DPN za tretjo razvojno os - južni del, Odsek 2 od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug : metodi 1-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2013. 127 f., [117] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512954667]

218. BRICELJ, Maja, MULH, Tadeja, NADBATH, Barbara, VERŠNIK, Nika, RUTAR, Gašper, MLEKUŽ, Dimitrij, PREDAN, Primož, VINDER, Jasna. Ocena arheološkega potenciala na območju DPN za zahodno obvoznico Maribor : metod 4-6, II. faza. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2013. 54 f., [43] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512957995]

219. RUTAR, Gašper, MLEKUŽ, Dimitrij. Ocena arheološkega potenciala območja DPN za park vetrnih elektraren Senožeška brda : metode 1-3. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2013. 80 str., [8] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513012523]

220. MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper. Poročilo o analizi lidarskega snemanja območja v okolici Škocjana : ugotavljanje optimalnih parametrov za arheološko uporabo lidarskih posnetkov. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2013. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513305899]

221. MASON, Phil, RUTAR, Gašper, MLEKUŽ, Dimitrij, PINTÉR, Ildikó, NADBATH, Barbara. Ocena arheološkega potenciala za OPPN Žužemberk za območje gospodarskih con Hinje, Jama in Žužemberk : metode 1-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 67 f., [24] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512607275]

222. MLEKUŽ, Dimitrij. Poročilo o ekstenzivnih arheoloških pregledih na območju gradnje hidroelektrarne Mokrice. Ljubljana: [s.n], 2009. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39212898]

223. MLEKUŽ, Dimitrij, PERGAR, Mitja. Poročilo o ekstenzivnih in intenzivnih arheoloških pregledih na območju gradnje hidroelektrarne Brežice. Ljubljana: [s.n], 2009. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39212642]

224. MLEKUŽ, Dimitrij. Poročilo o arheološki interpretaciji LiDAR posnetkov območja gradnje hidroelektrarne Brežice. Ljubljana: [s.n], 2008. [COBISS.SI-ID 36380514]

225. MLEKUŽ, Dimitrij, PERGAR, Mitja. Poročilo o arheoloških ekstenzivnih terenskih pregledih na območju gradnje hidroelektrarne Brežice. Ljubljana: [s.n], 2008. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36380258]

226. ŠTRAJHAR, Metka, NOVAKOVIĆ, Predrag, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij. Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju verige HE na spodnji Savi od Boštanja do državne meje : tretja faza (terenski pregled vplivnega območja načrtovanih posegov za HE Blanca). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. 18 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36378978]

227. NOVŠAK, Matjaž, POGLAJEN, Sašo, BRIŠNIK, Danijela, MLEKUŽ, Dimitrij, KREMPUŠ, Robert. Celje - Narodni dom - Prizidek : Arheološke raziskave, september - december 2001. Celje: [s.n.], 2002. 28 str. + pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1880742]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

228. MLEKUŽ, Dimitrij, MIHELIČ, Miha. Analiza zračnih laserskih posnetkov območja Ojstrice : metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2017. 50 str., [1] zganj. zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 514025515]

229. MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper. Integracija metod daljinskega zaznavanja. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 45 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513894955]

230. RUTAR, Gašper, MLEKUŽ, Dimitrij. Sistematični pregled lidar posnetkov površja Republike Slovenije za potrebe varovanja in vrednotenja nepremične kulturne dediščine v prostoru. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 35 str., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513894187]

231. MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper. Analiza laserskega skeniranja in hiperspektralnih posnetkov Kranjskega polja. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2015. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513894699]

232. MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper. Analiza laserskega skeniranja in hiperspektralnih posnetkov okolice Murske Sobote. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2015. 59 str., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513894443]

233. RUTAR, Gašper, UDOVČ, Katarina, MLEKUŽ, Dimitrij, VERŠNIK, Nika, MULH, Tadeja, MIHELIČ, Miha, HORVAT, Maja, NADBATH, Barbara. Ocena arheološkega potenciala območja OPN za občino Trebnje : metode 1-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. 80 str., [23] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512731947]

234. RUTAR, Gašper, UDOVČ, Katarina, MLEKUŽ, Dimitrij, VERŠNIK, Nika, MULH, Tadeja, MIHELIČ, Miha, HORVAT, Maja, NADBATH, Barbara. Ocena arheološkega potenciala območja OPPN za industrijsko cono Trebnje : metode 1-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. 80 str.,[22] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512731691]

235. RUTAR, Gašper, VINAZZA, Manca, MLEKUŽ, Dimitrij, NADBATH, Barbara, MULH, Tadeja. Ocena arheološkega potenciala območja predvidenih obvoznic za OPN Mestne občine Kranj : metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. 71 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512701995]

236. MLEKUŽ, Dimitrij, KARO, Špela, VERŠNIK, Nika, NADBATH, Barbara, BRICELJ, Maja, RUTAR, Gašper. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za plinovod M3/1 Kalce - Vodice : metode 5-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 34 str., [68] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512522539]

237. RUTAR, Gašper, KLOKOČOVNIK, Ines, MLEKUŽ, Dimitrij, NADBATH, Barbara, BRICELJ, Maja, JEREB, Mojca, KARO, Špela, VERŠNIK, Nika. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega : metode 1-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 103 str., [14] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512509995]

238. ŽERJAL, Tina, MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper, BRICELJ, Maja, LAVRIČ, Maja, KARO, Špela, NADBATH, Barbara, VERŠNIK, Nika, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane : metode 1-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 181 str., [19] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512509483]

239. RUTAR, Gašper (vodja projekta, avtor), ŽERJAL, Tina, MULH, Tadeja, MLEKUŽ, Dimitrij, NADBATH, Barbara, RIHTER, Jernej, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja za DC Krško - Brežice : metode 1-3. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 64 str., pril., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 39765293]
financer: Ministrstvo za kulturo RS, 00-0120/2010-GR-2011-38

240. ŽERJAL, Tina, RUTAR, Gašper, MULH, Tadeja, MLEKUŽ, Dimitrij, NADBATH, Barbara, RIHTER, Jernej, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja za DC Krško - Brežice : metode 1-3. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 64 str., [3] zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512510763]

241. MLEKUŽ, Dimitrij. Arheološka interpretacija LiDAR posnetkov na območju OPPN gospodarska cona Ždinja vas : metoda 4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 26 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512480043]

242. MLEKUŽ, Dimitrij, VERŠNIK, Nika, MOZETIČ, Valentina, RUTAR, Gašper, HORVAT, Maja. Ocena arheološkega potenciala območja DPN za gradnjo DV 110 + KV RTP Železniki- RTP Bohinj, metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 54 str., [8] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512522283]

243. RUTAR, Gašper (vodja projekta, avtor), VERŠNIK, Nika, MLEKUŽ, Dimitrij, BRICELJ, Maja, NADBATH, Barbara, KARO, Špela, LAVRIČ, Maja, MURKO, Miha, ERJAVEC, Robert, HORVAT, Maja, VINAZZA, Manca, RIHTER, Jernej, MOZETIČ, Valentina, INKRET, Ana. Ocena arheološkega potenciala območja DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini : metode 1-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 152 str., [46] f. zganj. pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 512522027]

244. RUTAR, Gašper, NADBATH, Barbara, KARO, Špela, MLEKUŽ, Dimitrij, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja DPN obvoznica Škofljica : metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 61 f., [3] zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512289067]

245. NADBATH, Barbara, RUTAR, Gašper, MLEKUŽ, Dimitrij, VINAZZA, Manca, PINTÉR, Ildikó, MASON, Phil, NAGODE, Klemen. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline : metode 1-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 108 str., 27 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512478763]

246. ŽERJAL, Tina, FABEC, Tomaž, TRATNIK, Vesna, MLEKUŽ, Dimitrij, ŽORŽ, Alja, NADBATH, Barbara, ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper, BADOVINAC, David, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za II. tir Divača - Koper. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 409 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512478507]

247. NADBATH, Barbara, ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper, MLEKUŽ, Dimitrij, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja obdelave za projekt hidrocentrale na srednji Savi : pregled struge in obrežja reke Save od Medvod do Zidanega Mostu : metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 150 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512283947]

248. MLEKUŽ, Dimitrij. Arheološka interpretacija LiDAR posnetkov Vrba : metoda 4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512480299]

249. BRICELJ, Maja, BUTINA, Eva, MLEKUŽ, Dimitrij, LAZAR, Evgen, KREMPUŠ, Robert. Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju DPN plinovoda M2/1 Rogaška Slatina - Trojane : faza 2. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 164 str., iluster. [COBISS.SI-ID 512474667]

250. RUTAR, Gašper, NADBATH, Barbara, MLEKUŽ, Dimitrij, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrost Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov : metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2009. 62 f., [21] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512284203]

251. VERMEULEN, Frank, SLAPŠAK, Božidar, GROSMAN, Darja, MLEKUŽ, Dimitrij, MORI, Matjaž, PLESNIČAR, Rok, et al. Ricerche archeologiche nella valle del Potenza : campagna 2009 = Archaeological investigations in the Potenza valley : field season 2009. Gent: Universiteit Gent, Department of Archeology; Ljubljana: University of Ljubljana, [Faculty of Arts, Department of Archaeology], 2009. loč. pagin., ilustr. [COBISS.SI-ID 41167970]

 

2.21 Programska oprema

252. MLEKUŽ, Dimitrij. Old Wood. Ljubljana: [D. Mlekuž], 2007. http://www2.arnes.si/~dmleku2/oldwood/Site/OldWood_widget.html. [COBISS.SI-ID 37554786]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

253. ČREŠNAR, Matija, GROSMAN, Darja, KOKALJ, Žiga, KRAMBERGER, Dušan, MLEKUŽ, Dimitrij, SPUDIĆ, Nives, VELJANOVSKI, Tatjana. Sledi preteklosti = Traces of the past : razstava o arheologiji, tehnologiji, slikah = an exhibition on archaeology, technology, imagery. [S. l.]: [s. n.], [2015]. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 39584045]

254. PREDOVNIK, Katarina Katja, MLEKUŽ, Dimitrij. Intenzivni terenski pregled na območju najdišča Bič - Zagorica pri Velikem Gabru : preliminarno poročilo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2003. loč. pagin., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 56150114]

 

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

255. MLEKUŽ, Dimitrij. Arheološki potencial v preventivni arheologiji : program simpozija in povzetki avtorjev = (Re)thinking Archaeological Potential in Preventive Archaeology : conference program and book of abstracts. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo: Ministrstvo za kulturo RS, 2016. [loč. pagin.]. [COBISS.SI-ID 63728482]

 


Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 3. 2020