Back to top

Doc. dr. Dimitrij Mlekuž

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Dimitrij Mlekuž, Gašper Rutar, Barbara Nadbath, "Kakšne barve je tema? : učinkovitost ugotavljanja arheološkega potenciala : evaluation of the archaeological potencial assessment", Arheo (Ljublj.), št. 32, str. 7-21, 2015. [COBISS.SI-ID 60606562]

2. Dimitrij Mlekuž, "Archaeological culture, please meet yoghurt culture : towards a relational archaeology of milk", Doc. Praehistor., 42, str. 275-288, 2015, http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/42.19/5097. [COBISS.SI-ID 59184994]

3. Dimitrij Mlekuž, "Oblike prazgodovinske poljske razdelitve na Krasu", V: Iz zgodovine Krasa, (Kronika, letn. 63, št. 3), Miha Preinfalk, ur., Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 675-690, 2015. [COBISS.SI-ID 59120994]

4. Dimitrij Mlekuž, "Na poti nikamor? : razpletanje prepletov ugreznjenih poti", Arheo (Ljublj.), 31, str. 7-18, 2014. [COBISS.SI-ID 56927330]

5. Dimitrij Mlekuž, "Na poti nikamor? : razpletanje prepletov ugreznjenih poti", Arheo (Ljublj.), 31, str. 7-18, 2014. [COBISS.SI-ID 60291682]

6. Nives Ogrinc, Mihael Budja, Doris Potočnik, Andreja Žibrat Gašparič, Dimitrij Mlekuž, "Lipids, pots and food processing at Hočevarica, Ljubljansko barje, Slovenia", Doc. Praehistor., 41, str. 181-194, 2014, http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/dp.41.10/2563. [COBISS.SI-ID 56407394]

7. Gregor Novaković, Dimitrij Mlekuž, Luka Rozman, Aleš Lazar, Borut Peric, Rosana Cerkvenik, Karmen Peternelj, Miran Erič, "New approaches to understanding the world natural and cultural heritage by using 3D technology : UNESCO's Škocjan Caves, Slovenia", Int. j. herit. digit. era (Print), vol. 3, no. 4, str. 629-641, 2014. [COBISS.SI-ID 37886213]

8. Dimitrij Mlekuž, Gašper Rutar, "Koliko točk? Gostota lidarskih snemanj za arheološke prospekcije", Arheo (Ljublj.), št. 30, str. 27-46, 2013. [COBISS.SI-ID 276690176]

9. Mihael Budja, Nives Ogrinc, Andreja Žibrat Gašparič, Doris Potočnik, Dušan Žigon, Dimitrij Mlekuž, "Transition to farming - transition to milk culture : a case study from Mala Triglavca, Slovenia", Doc. Praehistor., 40, str. 97-117, 2013, http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/983/825, doi: 10.4312/dp.40.9. [COBISS.SI-ID 53594210]

10. Dimitrij Mlekuž, Nives Ogrinc, Milena Horvat, Andreja Žibrat Gašparič, Marinka Gams Petrišič, Mihael Budja, "Pots and food : uses of pottery from Resnikov prekop", Doc. Praehistor., 40, str. 131-146, 2013, http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/985/830, doi: 10.4312/dp.40.11. [COBISS.SI-ID 53589346]

11. Dimitrij Mlekuž, "The birth of the herd", Society & animals, vol. 21, issue 2, str. 150-161, 2013, doi: 10.1163/15685306-12341299. [COBISS.SI-ID 51770978]

12. Bernarda Županek, Dimitrij Mlekuž, "Arheološke vizualizacije v procesu produkcije znanja", Arheo (Ljublj.), št. 29, str. 99-112, 2012. [COBISS.SI-ID 51159394]

13. Dimitrij Mlekuž, Andreja Žibrat Gašparič, Milena Horvat, Mihael Budja, "Houses, pots and food : the pottery from Maharski prekop in context", Doc. Praehistor., 39, str. 325-338, 2012, doi: 10.4312/dp.39.24. [COBISS.SI-ID 50775394]

14. Dimitrij Mlekuž, Milena Horvat, "Med fiksnim in fleksibilnim : multivariantne analize tehnologije lončenine : multivariate analyses of pottery technology", Arheo (Ljublj.), št. 28, str. 7-18, 2011. [COBISS.SI-ID 48093026]

15. Dimitrij Mlekuž, "Zmeda s krajinami : lidar in prakse krajinjenja : lidar and the practices of landscaping", Arheo (Ljublj.), št. 28, str. 87-104, 2011. [COBISS.SI-ID 48095074]

16. Dimitrij Mlekuž, "What can bodies do? : bodies and caves in the Karst neolithic", Doc. Praehistor., 38, str. 97-107, 2011. [COBISS.SI-ID 47365730]

17. Dimitrij Mlekuž, "Od voznih redov k vlakom : datiranje prehoda iz mezolitika v neolitik v kraških jamah", Argo, 53, [št.] 1, str. 34-40, 2010. [COBISS.SI-ID 43553890]

18. Dimitrij Mlekuž, "Bodies, houses and gardens : rhythm analysis od neolithic life-ways", Doc. Praehistor., 37, str. 193-204, 2010. [COBISS.SI-ID 256157440]

19. Mihael Budja, Dimitrij Mlekuž, "Lake or floodplain? : Mid-Holocene settlement patterns and the landscape dynamics of the Ižica floodplain (Ljubljana Marshes, Slovenia)", Holocene (Sevenoaks), no. 8, vol. 20, str. 1269-1275, 2010. [COBISS.SI-ID 44287842]

20. Dimitrij Mlekuž, "Poplavne ravnice v novi luči : LiDAR in tafonomija aluvialnih krajin : LiDAR and the taphonomy of alluvial landscapes", Arheo (Ljublj.), št. 26, str. 7-22, 2009. [COBISS.SI-ID 40967522]

21. Dimitrij Mlekuž, "The materiality of dung : the manipulation of dung in Neolithic Mediterranean caves", Doc. Praehistor., [Zv.] 36, str. 219-225, 2009. [COBISS.SI-ID 40824418]

22. Mihael Budja, Dimitrij Mlekuž, "Settlements, landscape and palaeoclimate dynamics on the Ižica floodplain of the Ljubljana Marshes", Doc. Praehistor., [Zv.] 35, str. 45-54, 2008. [COBISS.SI-ID 38073442]

23. Dimitrij Mlekuž, Mihael Budja, Robert Payton, Clive Bonsall, Andreja Žibrat Gašparič, "Reassessing the Mesolithic/Neolithic "gap" in Southeast European cave sequences", Doc. Praehistor., [Zv.] 35, str. 237-251, 2008. [COBISS.SI-ID 38070370]

24. Dimitrij Mlekuž, Mihael Budja, Robert Payton, Clive Bonsall, ""Mind the gap" : Caves, radiocarbon sequences, and the Mesolithic-Neolithic transition in Europe - lessons from the Mala Triglavca rockshelter site", Geoarchaeology, vol. 23, no. 3, str. 398-416, 2008, http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/118640541/ABSTRACT, doi: 10.1002/gea.20220. [COBISS.SI-ID 36512354]

25. Dimitrij Mlekuž, ""Sheep are your mother": Rhyta and the interspecies politics in the Neolithic of the eastern Adriatic", Doc. Praehistor., [Zv.] 34, str. 267-280, 2007. [COBISS.SI-ID 35518562]

26. Dimitrij Mlekuž, Mihael Budja, Nives Ogrinc, "Complex settlement and the landscape dynamic of the Iščica floodplain (Ljubljana Marshes, Slovenia)", Doc. Praehistor., 33, str. 253-271, 2006. [COBISS.SI-ID 33015138]

27. Dimitrij Mlekuž, "The ethnography of the Cyclops: Neolithic pastoralist in the eastern Adriatic", Doc. Praehistor., 32, str. 15-51, 2005. [COBISS.SI-ID 30885474]

28. Dimitrij Mlekuž, "Listening to the landscapes: modelling past soundscapes in GIS", Internet archaeol., issue 16, [118 KB], 9 slik, Summer 2004. [COBISS.SI-ID 29528674]

29. Dimitrij Mlekuž, "Early herders of the Eastern Adriatic", Doc. Praehistor., [Zv.] 30, str. 139-151, 2003. [COBISS.SI-ID 23176546]

30. Dimitrij Mlekuž, Bernarda Županek, "Preštevanje neštevnega : kvantitativna metoda za ugotavljanje razlik v religiozni podobi rimskih mest Emone in Petovione", Archaeol. Poetovion., [Št.] 2, str. 335-341, 2001. [COBISS.SI-ID 212875264]

31. Dimitrij Mlekuž, Bernarda Županek, "Umetne nevronske mreže v arheologiji: primer uporabe", Arheo (Ljublj.), št. 20, str. 49-53, 2000. [COBISS.SI-ID 17191778]

32. Dimitrij Mlekuž, "Landscape dynamics on the Ljubljana Moor", Doc. Praehistor., [Zv.] 26, str. 185-200, 1999. [COBISS.SI-ID 11905122]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

33. Dimitrij Mlekuž, "Arheologija in varovanje krajin", Vars. spomenikov, [Št.] 47/48, str. 147-161, 2014. [COBISS.SI-ID 57397346]

34. Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, "Arheološka podoba Litije v luči novih odkritij", V: Iz zgodovine Litije in okolice, (Kronika, letn. 59, 3), Miha Preinfalk, ur., Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011, letn.59, [št.] 3, str. 355-368, 2011. [COBISS.SI-ID 47310178]

35. Mihael Budja, Dimitrij Mlekuž, "Poplavna ravnica Ižice in prazgodovinska kolišča", Arheol. vestn., [Št.] 59, str. 359-370, 2008. [COBISS.SI-ID 28892973]

36. Dimitrij Mlekuž, "Prisluhnimo krajinam: modeliranje preteklih zvočnih krajin", Arheo (Ljublj.), št. 22, str. 59-65, 2002. [COBISS.SI-ID 24178530]

37. Dimitrij Mlekuž, "Harrisovi diagrami in računalniki", Arheo (Ljublj.), št. 21, str. 43-48, 2001. [COBISS.SI-ID 18314082]

38. Dimitrij Mlekuž, "Kompleksnost, evolucija in arheologija", Arheo (Ljublj.), št.20, str. 28-37, 2000. [COBISS.SI-ID 17182050]

39. Predrag Novaković, Dimitrij Mlekuž, "Arheologija in internet", Arheo (Ljublj.), št. 19, str. 5-21, 1999. [COBISS.SI-ID 12415074]

 

1.04 Strokovni članek

40. Andrej Gaspari, Dimitrij Mlekuž, "Gradišče na hribu Tičnica : prostorsko vrednotenje osrednje prazgodovinske naselbine na Vrhniki", Vrhniški razgl., leto 14, str. 9-18, 2013. [COBISS.SI-ID 274257920]

41. Dimitrij Mlekuž, "Messy landscapes manifesto", AARGnews, no. 22, str. 22-23, 2012. [COBISS.SI-ID 49664610]

42. Bernarda Županek, Dimitrij Mlekuž, "GPS v muzeju : poskus izdelave digitalnega vodnika po Emoni", Argo, [Letn.] 50, [št.] 1, str. 92-97, 2007. [COBISS.SI-ID 512577578]

43. Bernarda Županek, Dimitrij Mlekuž, "GPS v muzeju : digitalni vodnik po Emoni", Življ. teh., letn. 58, [št.] 3, str. 43-48, mar. 2007. [COBISS.SI-ID 512577322]

 

1.05 Poljudni članek

44. Bernarda Županek, Dimitrij Mlekuž, "Začetki Ljubljane : prva tisočletja današnjega glavnega mesta", Gea, letn. 20, str. 66-70, feb. 2010. [COBISS.SI-ID 512820778]

45. Bernarda Županek, Dimitrij Mlekuž (avtor, fotograf), "Lubiana : origini di una capitale", Archeol. viva, anno 28, n. 138, str. 50-63, 2009. [COBISS.SI-ID 512796202]

46. Dimitrij Mlekuž, "Slovenian expedition to the Middle Kingdom", EAANnouncements (Camb.), 24, str. 5-6, 1998. [COBISS.SI-ID 29529442]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

47. Gregor Novaković, Dimitrij Mlekuž, Luka Rozman, Borut Peric, Rosana Cerkvenik, Karmen Peternelj, Miran Erič, "3D technologies for the integrated analysis of world heritage : the case of UNESCO's Škocjan Caves, Slovenia", V: Digital heritage : progress in cultural heritage: documentation, preservation, and protection : 5th International Conference, EuroMed 2014, Limassol, Cyprus, November 3-8, 2014 : proceedings, (Lecture notes in computer science (Internet), 8740), Marinos Ioannides, ur., et al, Heidelberg [etc.], Springer, cop. 2014, str. 473-481, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-13695-0_46, doi: 10.1007/978-3-319-13695-0_46. [COBISS.SI-ID 513268011]

48. Dimitrij Mlekuž, "Roads to nowhere? : disentangling meshworks of holloways", V: Aerial archaeology and remote sensing from The Baltic to The Adriatic : selected papers of The Annual conference of The aerial archaeology research group, 13th-15th September 2012, Budapest, Hungary, Zoltán Czajlik, ur., András Bödőcs, ur., Budapest, Institute of archaeological sciences, Faculty of humanities, Eötvös Loránd University, 2013, str. 37-41. [COBISS.SI-ID 54857570]

49. Frank Vermeulen, Božidar Slapšak, Dimitrij Mlekuž, "Surveying the townscape of Roman Trea (Picenum)", V: Archaeological survey and the city, (University of Cambridge Museum of Classical Archaeology Monographs, Vol. 2), Paul Johnson, ur., Martin Millett, ur., Oxford, Oakville, Oxbow Books, 2013, str. 261-282. [COBISS.SI-ID 51188322]

50. Dimitrij Mlekuž, "Everything flows : computational approaches to fluid landscapes", V: Archaeology in the digital era. Vol. II, e-Papers from the 40th Conference on computer applications and quantitative methods in archaeology, Southampton, 26-30 March 2012, (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology), Graeme Earl, ur., Amsterdam, University Press, cop. 2013, str. 839-845, http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=545855. [COBISS.SI-ID 56444770]

51. Dimitrij Mlekuž, "Time geography, GIS and archaeology", V: CAA 2010 Fusion of Cultures : Proceedings of the 38th Annual Conference on computer applications and quantitative methods in archaeology : Granada, Spain, April 2010, (BAR international series, 2494), Fernando R. Contreras, ur., Mercedes Farjas, ur., Francisco Javier Melero, ur., Oxford, British Archaeological Reports, 2013, str. 359-365. [COBISS.SI-ID 54856290]

52. Dimitrij Mlekuž, "Parki in vrtovi v novi luči : možnosti uporabe laserskega skeniranja", V: Vrtna arhitektura 18. stoletja v srednji Evropi : raziskovanje, rekonstruiranje, ohranjanje : zbornik mednarodnega simpozija, dvorec Dornava 2011 : Erforschung, Rekonstruktion, Erhaltung : Sammelband des internationalen Symposiums, Schloss Dornava 2011, Danijela Brišnik, ur., et al, Ljubljana, Slovensko konservatorsko društvo, 2013, str. 96-103. [COBISS.SI-ID 54111330]

53. Bernarda Županek, Dimitrij Mlekuž, "Cultural heritage and mobile learning : a GPS guide to monuments and sites of Roman town Emona", V: Archäologie und Computer, 5.-7. November 2007 : Workshop 12 : Kulturelles Erbe und neue Technologien, Wolfgang Börner, ur., Wien, Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2007. [COBISS.SI-ID 512621354]

54. Bernarda Županek, Dimitrij Mlekuž, "Counting the uncountable : a quantitative approach to the religious differences between the Roman towns of Emona and Poetovio", V: Computing archaeology for understanding the past CAA2000 : computer applications and quantitative methods in archaeology : proceedings of the 28th conference, Ljubljana, April 2000, (BAR international series, 931), Zoran Stančič, ur., Tatjana Veljanovski, ur., Oxford, Archaeopress, 2001, str. 263-267. [COBISS.SI-ID 29509474]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

55. Branko Mušič, Biba Teržan, Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Igor Rižnar, Igor Medarič, Marjana Zajc, David Medica, Matjaž Mori, "Geoarheološke raziskave kompleksa Poštela pri Mariboru", V: Razprave, poročila, 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013, (Geološki zbornik, 22), Boštjan Rožič, ur., Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2013, str. 101-106. [COBISS.SI-ID 51719010]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

56. Dimitrij Mlekuž, "Selective breeding of digital terrain models", V: AARG 2016, Pilsen, University of West Bohemia, Museum of West Bohemia, 2016, str. 29. [COBISS.SI-ID 62242658]

57. Dimitrij Mlekuž, "Stony landscape, petrified society? : relations between landscape and society", V: Abstracts, [s.l.], The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Agne Žilinskaité, 2016, str. 17. [COBISS.SI-ID 61813858]

58. Dimitrij Mlekuž, "Archaeological carpentry : doing theory with your hands", V: Abstracts, [s.l.], The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Agne Žilinskaité, 2016, str. 389. [COBISS.SI-ID 61814114]

59. Dimitrij Mlekuž, "Lidar and the messy nature of landscapes", V: Seminar "Detection and modeling of ancient pathways", June 27, vrije Universiteit Amsterdam : programme and abstracts, Amsterdam, [s.n.], 2016, str. [2-3]. [COBISS.SI-ID 62241122]

60. Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Gašper Rutar, "Wetlands and beyond : Ljubljana marshes (Ljubljansko barje) - landscape and movement", V: WARP 30 : wetland archaeology research project, 30th anniversary meeting, 28th June- 2nd July 2016, School of Archaeological Sciences, University of Bradford, [Bradford, University of Bradford, 2016], str. 8. [COBISS.SI-ID 61150818]

61. Dimitrij Mlekuž, "Arheologija zvočnih krajin", V: Zvočna ekologija Ljubljane : znanstveni posvet, Ljubljana, 7. 4. 2016 : program in izvlečki, Znanstveni posvet Zvočna ekologija Ljubljane, 7. 4. 2016, Ljubljana, Mojca Kovačič, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016, str. 12. [COBISS.SI-ID 39744813]

62. Dimitrij Mlekuž, Uroš Košir, Matija Črešnar, "Mountain war - archaeological approaches towards understanding conflict landscapes of Rombon (Upper Soča valley)", V: (Re)discovering the Great War : multidisciplinary research of modern conflicts : Ljubljana - Kobarid, 22.-24. 5. 2015, Slovenia : conference abstracts and programme, [S. l., s. n., 2015], str. 22. [COBISS.SI-ID 58140770]

63. Doris Potočnik, Mihael Budja, Andreja Žibrat Gašparič, Dimitrij Mlekuž, Milena Horvat, Dušan Žigon, Nives Ogrinc, "Lipids and pots : molecular and isotope evidence of food processing in the Neo/Eneolithic period in the Ljubljansko barje marches", V: 9th Young researchers' day, April 7, 2015, Ljubljana : program and abstract book, Nežka Kavčič, ur., et al, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2015, str. 47. [COBISS.SI-ID 28511015]

64. Phil Mason, Dimitrij Mlekuž, "A chance to see the wood for the trees : large scale development projects and scientific approaches to the study of Iron Age landscapes in Central and South-Eastern Slovenia", V: Abstracts of the oral and poster presentations, Louisa Campbell, ur., Glasgow, University of Glasgow, 2015, str. 296, http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60783714]

65. Dimitrij Mlekuž, Devi Taelman, "Energyscapes : an energy expenditure approach for the trade of ornamental stone in Central Adriatic Italy", V: Book of abstracts, Siena, University of Siena, department of History and Cultural Heritage, 2015, str. 188. [COBISS.SI-ID 57417058]

66. Matija Črešnar, Branko Mušič, Dimitrij Mlekuž, "Multidisciplinary research of Iron Age sites and landscapes of Slovenia", V: Bridging the gap : CAA-UK 2015 : programme & abstracts : book of abstracts [and program], Bradford, CAA, 2015, str. 8, http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 57128290]

67. Doris Potočnik, Mihael Budja, Andreja Žibrat Gašparič, Dimitrij Mlekuž, Milena Horvat, Dušan Žigon, Nives Ogrinc, "Lipids, pots and food processing in the Neolithic and Enolithic period in the Ljubljansko barje marches", V: Dynamics of Biogeochemical Systems : processes and modeling : conference program and abstracts, Nives Ogrinc, ur., Doris Potočnik, ur., Jadran Faganeli, ur., [Ljubljana], National Institute of Biology, Jožef Stefan Institute, [2015], str. 147. [COBISS.SI-ID 28916263]

68. Dimitrij Mlekuž, "Sledovi rimske zemljiške razdelitve na Krasu", V: Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem : rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015 : [program simpozija in povzetki avtorjev] : results from the Roman sites in the period between 2005 and 2015 : [conference program and book of abstracts], [Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 2015], str. 16, http://www.zvkds.si/media/medialibrary/2015/10/knjiga_povzetkov_iac2015.pdf. [COBISS.SI-ID 59439714]

69. Bojan Djurić, Luka Gale, Edisa Lozić, Dimitrij Mlekuž, Gašper Rutar, Igor Rižnar, "Na robu znanega : kamnolomska krajina v Podpeči, Slovenija : the quarry landscape at Podpeč, Slovenia", V: Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem : rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015 : [program simpozija in povzetki avtorjev] : results from the Roman sites in the period between 2005 and 2015 : [conference program and book of abstracts], [Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 2015], str. 17, http://www.zvkds.si/media/medialibrary/2015/10/knjiga_povzetkov_iac2015.pdf. [COBISS.SI-ID 59439970]

70. Maja Jerala, Blaž Orehek, Dimitrij Mlekuž, "Dokumentiranje poškodb zaradi žleda - naselbina Ivanjk, Šmartno v Tuhinjski dolini, Slovenija", V: Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem : rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015 : [program simpozija in povzetki avtorjev] : results from the Roman sites in the period between 2005 and 2015 : [conference program and book of abstracts], [Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 2015], str. 26, http://www.zvkds.si/media/medialibrary/2015/10/knjiga_povzetkov_iac2015.pdf. [COBISS.SI-ID 59442274]

71. Matija Črešnar, Branko Mušič, Dimitrij Mlekuž, Marko Mele, Igor Medarič, Matjaž Mori, Manca Vinazza, "Integracija arheoloških istraživanja kao ključ do cjelovite interpretacije arheoloških lokaliteta i povijesnog krajolika", V: 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014, Ina Miloglav, ur., Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 2014, str. 26. [COBISS.SI-ID 56455266]

72. Dimitrij Mlekuž, "Caves in a late prehistoric ritual landscape around Škocjan (Slovenia)", V: Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül, Nezih Başgelen, ur., Istanbul, Archaeology & Art Publications, 2014, str. 391. [COBISS.SI-ID 56439650]

73. Branko Mušič, Matija Črešnar, Hrvoje Potrebica, Igor Medarič, Matjaž Mori, Katrijn Dirix, Dimitrij Mlekuž, et al., "Integrated studies of the prehistoric landscapes between the south-eastern Alps and the Pannonian plain", V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster, Udine [etc.], Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 1-2, http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56551778]

74. Dimitrij Mlekuž, et al., "Traces of prehistoric field systems on Slovenian Karst", V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster, Udine [etc.], Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 37, http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56553314]

75. Dimitrij Mlekuž, "Barrows in the identity politics of the Poštela hillfort (Slovenia)", V: Abstracts, Jan Turek, ur., Pilsen, University of West Bohemia, 2013, str. 34. [COBISS.SI-ID 54838370]

76. Dimitrij Mlekuž, "Assemlages all the way down: archeology of assemblages", V: Abstracts, Jan Turek, ur., Pilsen, University of West Bohemia, 2013, str. 185. [COBISS.SI-ID 54840674]

77. Katarina Katja Predovnik, Dimitrij Mlekuž, "Agrarian landscape as process : the discovery of ridge and furrow in Slovenia", V: Agrarian technology in the medieval landscape : abstract book and excursion guide, Matej Ruttkay, ur., Nitra, [Archeologický ústav SAV], 2013, str. 13. [COBISS.SI-ID 54171746]

78. Dimitrij Mlekuž, "Daljinsko zaznavanje in sledovi okoljskih premen na Ljubljanskem barju", V: Dolgoročne spremembe okolja 2013 : 7. 5. 2013, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubljana : poročilo s konference in izvlečki, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2013, str. 3, http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/dso_2013_porocilo.pdf. [COBISS.SI-ID 35585069]

79. Sophie Dralans, Frank Vermeulen, Francesca Carboni, Dimitrij Mlekuž, Božidar Slapšak, "Trea : integrated non-invasive surveys of a Roman town in Picenum", V: Non-destructive approaches to complex archaeological sites in Europe : a round-up, Ghent, [s.n.], 2013, str. 41. [COBISS.SI-ID 51016290]

80. Dimitrij Mlekuž, "Lidar and complex sites : Poštela hillfort", V: Non-destructive approaches to complex archaeological sites in Europe : a round-up, Ghent, [s.n.], 2013, str. 54. [COBISS.SI-ID 51016546]

81. Dimitrij Mlekuž, Matija Črešnar, Gašper Rutar, "From quantity into new quality : remote sensing and archaeological landscapes", V: Abstracts, [Helsinki, European Association of Archaeologist, 2012], str. 33. [COBISS.SI-ID 49866082]

82. Dimitrij Mlekuž, "Agencies of assemblages : flocks, herds, households", V: Abstracts, [Helsinki, European Association of Archaeologist, 2012], str. 180. [COBISS.SI-ID 49866338]

83. Matija Črešnar, Gašper Rutar, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, "Lasersko skeniranje površja kot orodje v rokah varstva kulturne dediščine : nekaj novosti o višinski poselitvi ob Savi med Domžalami in Zidanim Mostom : Some new findings concerning the hilltop settlement along the Sava between Domžale and Zidani Most", V: Emona med Akvilejo in Panonijo, Bernarda Županek, ur., Irena Lazar, ur., Ljubljana, Muzeji in galerije mesta Ljubljane, 2010, str. 13. [COBISS.SI-ID 42234466]

84. Dimitrij Mlekuž, Frank Vermeulen, "Time geography, GIS and archaeology", V: Fusion of cultures : Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, April 6-9, 2010, Granada, Spain, Francisco Javier Melero, ur., Granada, [S.n.], 2010, str. 443-445. [COBISS.SI-ID 49591394]

85. Dimitrij Mlekuž, Carlos J. Silvestre, Frank Vermeulen, "Use of small autonomous robotic helicopter for LiDAR survey of Roman town of Ammaia (Portugal)", V: Fusion of cultures : Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, April 6-9, 2010, Granada, Spain, Francisco Javier Melero, ur., Granada, [S.n.], 2010, str. 723. [COBISS.SI-ID 49591906]

86. Dimitrij Mlekuž, "Hybrid bodies, hybrid societies : bodies and human-animal sociality in the East Adriatic Neolithic", V: Abstracts book, [Trento], Provincia Autonoma [etc.], [2009], str. 200-201. [COBISS.SI-ID 40299106]

87. Dimitrij Mlekuž, "The potential of LiDAR in the archaeology of alluvial environments", V: AARG 2008, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2008, str. 29. [COBISS.SI-ID 37554274]

88. Dimitrij Mlekuž, "Full of holes, caves and rockshelters in the east Adriatic between Mesolithic and Bronze Age", V: Abstracts book, Valletta, University of Malta, 2008, str. 317. [COBISS.SI-ID 37555042]

89. Dimitrij Mlekuž, "Always coming home? : What was "home" in the Neolithic Dinarides?", V: Abstracts book, Zadar, University of Zadar, 2007, str. 162. [COBISS.SI-ID 36463202]

90. Clive Bonsall, Robert Payton, László Bartosiewicz, Dimitrij Mlekuž, "The Creation of identities at the Mesolithic-Neolithic transition in South-East Europe : a multi-proxy approach", V: Abstracts book, Zadar, University of Zadar, 2007, str. 230. [COBISS.SI-ID 36463714]

91. Bernarda Županek, Dimitrij Mlekuž, "Supporting access to archaeological heritage : a GPS guide to monuments and sites of Roman town Emona", V: Abstracts book, Zadar, University of Zadar, 2007, str. 344. [COBISS.SI-ID 36471394]

92. Dimitrij Mlekuž, "Listening to the landscapes : modeling past soundscapes within GIS", V: TAG 2002, Manchester, The University of Manchester, 2002, str. 26. [COBISS.SI-ID 37552738]

93. Dimitrij Mlekuž, "Vode i vrijeme na Ljubljanskom barju", V: Program i sažeci priopćenja, (Materijali, br. 13), Vesna Girardi-Jurkić, ur., Pula, Društvo za povijest i kulturni razvoj Istre, Medulin, Brijuni, Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 2001, str. 35. [COBISS.SI-ID 37550690]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

94. Dimitrij Mlekuž, "Zračno lasersko skeniranje Sežanskega krasa", V: Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov, Petra Stipančić, ur., Bojan Djurić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, cop. 2015, str. 31, http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57599586]

95. Mihael Budja, Dimitrij Mlekuž, Andreja Žibrat Gašparič, Milena Horvat, Nives Ogrinc, Marinka Gams Petrišič, Dušan Žigon, "Od gline do lipidov : operacijske sekvence lončenine na najdišču Maharski prekop", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 25. [COBISS.SI-ID 51555682]

96. Dimitrij Mlekuž, Milena Horvat, Mihael Budja, Jurij Soklič, "Izkopavanja v Mali Triglavci", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 26. [COBISS.SI-ID 51556450]

97. Dimitrij Mlekuž, Špela Karo, "Projekt Cradles of European Culture : lidarsko snemanje Gradišča nad Bašljem in okolice", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 27. [COBISS.SI-ID 51556706]

98. Biba Teržan, Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Branko Mušič, Igor Medarič, David Medica, Matjaž Mori, Igor Rižnar, Manca Vinazza, Marjana Zajc, "Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči)", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 51560802]

99. Dimitrij Mlekuž, "Lidar prospekcije v letu 2011, prespevek [!] k razumevanju in varovanju (arheoloških) krajin", V: Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Maja Jerala, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 14. [COBISS.SI-ID 51997026]

100. Biba Teržan, Matija Črešnar, Branko Mušič, Dimitrij Mlekuž, "Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje", V: Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Maja Jerala, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 62. [COBISS.SI-ID 52000866]

101. Dimitrij Mlekuž, "Lidar prospekcije v letu 2010 : prispevek k razumevanju arheoloških krajin", V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2011, str. 30. [COBISS.SI-ID 51993186]

102. Mitja Pergar, Dimitrij Mlekuž, "Rezultati predhodnih arheoloških raziskav na območju izgradnje HE Brežice in HE Mokrice med leti 2007 in 2009", V: Arheologija v letu 2009, Matija Črešnar, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2010, str. 11. [COBISS.SI-ID 513077547]

103. Gašper Rutar, Matija Črešnar, Barbara Nadbath, Dimitrij Mlekuž, "Analiza arheološkega potenciala za projekt HE na srednji Savi", V: Arheologija v letu 2009, Matija Črešnar, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2010, str. 27. [COBISS.SI-ID 42158434]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

104. Dimitrij Mlekuž, Uroš Košir, Matija Črešnar, "Landscapes of death and suffering : archaeology of conflict landscapes of the Upper Soča Valley, Slovenia", V: Conflict landscapes and archaeology from above, (Material culture and modern conflict), (AARG occasional publication series, 7), Birger Stichelbaut, ur., David Cowley, ur., Farnham, Surrey, Ashgate Publishing Limited, 2016, str. 127-145. [COBISS.SI-ID 59805282]

105. Phil Mason, Dimitrij Mlekuž, "Negotiating space in the Early iron Age landscape of south-eastern Slovenia : the case of Veliki Vinji vrh", V: Cultural encounters in Iron Age Europe, (Archaeolingua, 38), Ian Armit, ur., et al, Budapest, Archaeolingua alpítvány, 2016, str. 95-120. [COBISS.SI-ID 61785698]

106. Sarah Kiszter, Dimitrij Mlekuž, Matjaž Mori, "Rezultati raziskav z metodami daljinskega zaznavanja ob meji", V: Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Matija Črešnar, ur., et al, Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 58-84. [COBISS.SI-ID 58174818]

107. Dimitrij Mlekuž, "The Neolithic year", V: The Oxford handbook of neolithic Europe, (Oxford handbooks), Chris Fowler, ur., Jan Harding, ur., Daniela Hofmann, ur., 1st ed., Oxford, Oxford University Press, 2015, str. 447-461. [COBISS.SI-ID 57364066]

108. Špela Karo, Dimitrij Mlekuž, "The archaeological image of the land along the upper Sava river in Late Antique and early medieval periods a view in space", V: Swords, crowns, censers and books : Francia media - cradles of European culture, Marina Vicelja Matijašić, ur., Rijeka, Center for iconographic studies, Faculty of humanities and social sciences - University of Rijeka, 2015, str. 250-272. [COBISS.SI-ID 513597227]

109. Dimitrij Mlekuž (avtor, fotograf), "Gospodar veder - situla in Slovenci", V: Venček domačih : predmeti, Slovencem sveti, Damir Josipovič, et al, 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC SAZU, 2015, str. 117-151. [COBISS.SI-ID 38189613]

110. Dimitrij Mlekuž, Mitja Pergar, "Mala Triglavca pri Divači", V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Biba Teržan, et al, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 581-585. [COBISS.SI-ID 8939616]

111. Dimitrij Mlekuž, "Exploring the topography of movement", V: Computational approaches to the study of movement in archaeology : theory, practice and interpretation of factors and effects of long term landscape formation and transformation, (Topoi, vol. 23), Silvia Polla, ur., Philip Verhagen, ur., Berlin, Boston, De Gruyter, 2014, str. 5-21, 133. [COBISS.SI-ID 55181922]

112. Dimitrij Mlekuž, Gašper Rutar, "Vpliv gostote zračnega laserskega skeniranja na prepoznavnost arheoloških sledov", V: Digitalni prostor, (GIS v Sloveniji, 12), Rok Ciglič, ur., Drago Perko, ur., Matija Zorn, ur., Ljubljana, Založba ZRC, 2014, str. 113-120. [COBISS.SI-ID 37623085]

113. Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, "Identities of the early Iron Age in north eastern Slovenia", V: Fingerprinting the Iron Age : approaches to identity in the European Iron Age : integrating South-Eastern Europe into the debate, Catalin Nicolae Popa, ur., Simon Stoddart, ur., Oxford, Oxbow Books, 2014, str. 18-32. [COBISS.SI-ID 56448098]

114. Uroš Košir, Dimitrij Mlekuž, Matija Črešnar, "The use of modern technologies for documenting and interpreting conflict landscapes : case study of the Bovec area (Posočje region, Slovenia)", V: Handbook of typical historic technologies of fortress constructions : saving of European cultural heritage fortified monuments in Central Europe, Aleksander Jankovič Potočnik, ur., Matej Zupančič, ur., Anton Marn, ur., Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014, str. 62-68, http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/Forte_Cultura_Historic_technologies_of_fortress_constructions.pdf. [COBISS.SI-ID 570220]

115. Dimitrij Mlekuž (avtor, prevajalec), Matija Črešnar (avtor, prevajalec), "Landscape and identity politics of the Poštela hillfort", V: Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 30), Sneža Tecco Hvala, ur., Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2014, str. 197-211. [COBISS.SI-ID 37242157]

116. Dimitrij Mlekuž, "Skin deep : LiDAR and good practice of landscape archaeology", V: Good practice in archaeological diagnostics : non-invasive survey of complex archaeological sites, (Natural science in archaeology), Cristina Corsi, ur., Božidar Slapšak, ur., Frank Vermeulen, ur., Cham [etc.], Springer, cop. 2013, str. 113-129. [COBISS.SI-ID 54171234]

117. Dimitrij Mlekuž, "Messy landscapes : lidar and the practices of landscaping", V: Interpreting archaeological topography : airborne laser scanning, 3D data and ground observation, Rachel Opitz, ur., David Cowley, ur., Oxford, Oakville, Oxbow Books, 2013, str. 88-99. [COBISS.SI-ID 51188066]

118. Clive Bonsall, Dimitrij Mlekuž, László Bartosiewicz, Catriona Pickard, "Early farming adaptations of the Northeast Adriatic Karst", V: The origins and spread of domestic animals in southwest Asia and Europe, (Publications of the Institute of Archaeology, University College London, Vol. 59), Sue Colledge, ur., Walnut Creek, CA, Left Coast Press, 2013, str. 145-160. [COBISS.SI-ID 52617570]

119. Dimitrij Mlekuž, Devi Taelman, "Artifact survey", V: Ammaia I : the survey : a Romano-Lusitanian townscape revealed, (Archaeological Reports Ghent University, 8), Cristina Corsi, ur., Frank Vermeulen, ur., Ghent, Academia Press, 2012, str. 127-135. [COBISS.SI-ID 52615266]

120. Dimitrij Mlekuž, "Notes from underground : caves and people in the Mesolithic and Neolithic Karst", V: Caves in context : the cultural significance of caves and rockshelters in Europe, Knut Andreas Bergsvik, ur., Robin Skeates, ur., Oxford, Oakville, Oxbow Books, cop. 2012, str. 199-211. [COBISS.SI-ID 49581154]

121. Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Gašper Rutar, "Lasersko skeniranje površja in kulturna dediščina : nekaj novosti o višinski poselitvi ob srednji Savi", V: Emona : med Akvilejo in Panonijo = between Aquileia and Pannonia, (Zbirka Annales Mediterranei), Irena Lazar, ur., Bernarda Županek, ur., Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 479-496. [COBISS.SI-ID 51170658]

122. Dimitrij Mlekuž, "Modeliranje gibanja in dostopnosti", V: Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011-2012, (GIS v Sloveniji, 11), Rok Ciglič, ur., Drago Perko, ur., Matija Zorn, ur., Ljubljana, Založba ZRC, 2012, str. 153-159. [COBISS.SI-ID 34656557]

123. Dimitrij Mlekuž, "Lidar in sprembe [!] toka Ljubljanice v preteklosti", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 225-230. [COBISS.SI-ID 51015010]

124. Frank Vermeulen, Dimitrij Mlekuž, "Surveying an Adriatic Valley : a wide area view on early urbanization processes in northern Picenum", V: Urban landscape survey in Italy and the Mediterranean, Frank Vermeulen, ur., Oxford, Oakville, Oxbow Books, cop. 2012, str. 207-222. [COBISS.SI-ID 49579362]

125. Dimitrij Mlekuž, "Lidar in geoarheologija aluvialnih pokrajin", V: Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009-2010, (GIS v Sloveniji, 10), Drago Perko, ur., Matija Zorn, ur., Ljubljana, Založba ZRC, 2010, str. 79-87. [COBISS.SI-ID 31815725]

126. Dimitrij Mlekuž, "Preden so ovce jedle ljudi : predkapitalistične oblike pašništva", V: Prostori soočanja in srečevanja : spominski zbornik za Boruta Brumna, (Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 26), Rajko Muršič, ur., Katja Hrobat Virloget, ur., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2008, str. 205-225. [COBISS.SI-ID 38357602]

127. Dimitrij Mlekuž, "Who were the Cyclopes? Odyssey and Neolithic, Eneolithic and Bronze Age Pastoralists of the East Adriatic Coast and Dinaric Alps", V: Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, (Situla, 44), Martina Blečić Kavur, ur., et al, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2007, str. 69-82. [COBISS.SI-ID 34829666]

128. Dimitrij Mlekuž, "Meat or milk? : Neolithic economies of Caput Adriae", V: Preistoria dell'Italia settentrionale : studi in ricordo di Bernardino Bagolini : atti del convegno, Udine, 23-24 settembre 2005, (Pubblicazioni varie del Museo friulano di storia naturale, n. 53), Andrea Pessina, ur., Paola Visentini, ur., Udine, Comune, Museo friulano di storia naturale, 2006, str. 453-458, 2006. [COBISS.SI-ID 34992482]

129. Dimitrij Mlekuž, "Modeliranje preteklih zvočnih krajin", V: Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2001-2002, Tomaž Podobnikar, ur., et al, Ljubljana, Založba ZRC, 2002, str. 55-63. [COBISS.SI-ID 20022061]

130. Dimitrij Mlekuž, "Floods and fires: Landscape dynamics at Ljubljana Moor, Slovenia", V: Ethnoarchaeology and hunter-gatherers : pictures at an exhibition, (BAR international series, 955), Kathryn Jane Fewster, ur., Marek Zvelebil, ur., Oxford, Archaeopress, 2001, str. 43-52, 2001. [COBISS.SI-ID 29503586]

131. Mihael Budja, Dimitrij Mlekuž, "GIS support in reconstructing Neolithic flood-plain dynamics : The Ljubljana Moor case", V: On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998, (EUR, COST Action G2, 19708), Božidar Slapšak, ur., Luxembourg, European Communities, 2001, str. 117-126. [COBISS.SI-ID 16455522]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

132. Dimitrij Mlekuž, Matjaž Mori, "Karte razprostranjenosti arheološki najdišč", V: Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Matija Črešnar, ur., et al, Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 424-434. [COBISS.SI-ID 58195042]

133. Dimitrij Mlekuž, "Scritto nelle ossa : il pastoralismo dellʼ Adriatico orientale nel Neolitico : Neolithic pastoralism on the east Adriatic coast", V: Adriatico senza confini : via di comunicazione e crocevia di popoli nel 6000 a. C. : communication routes of populations in 6000 BC, Paola Visentini, ur., Udine, Civici Musei di Udine, Museo Friulano di storia naturale, 2014, str. 139-151. [COBISS.SI-ID 56675682]

134. Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, Gašper Rutar, "Korak za korakom do preventivne arheologije", V: Sto let v dobro dediščine, (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine), Tatjana Adamič, Nataša Gorenc, ur., Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014, str. 83-93. [COBISS.SI-ID 57395810]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

135. Dimitrij Mlekuž, "Preston T. Miracle and Stašo Forenbaher (eds.). Prehistoric herders of northen Istria: the archaeology of Pupićina cave, Volume 1/Pretpovjesni stočari sjeverne Istre: arheologija Pupićine peći, 1. svezak (Monografijei katalozi 14).[2006. Pula. Arheološki muzej Istre]", Doc. Praehistor., letn. 34, str. 312-313, 2007. [COBISS.SI-ID 35985762]

136. Dimitrij Mlekuž, Mihael Budja, "John Chapman and Bisserka Gaydarska (with contributions from Ana Raduntcheva and Bistra Koleva). Parts and wholes: fragmentation in prehistoric context. [2007. Oxford: Oxford Boooks]", Doc. Praehistor., letn. 34, str. 313-314, 2007. [COBISS.SI-ID 35986274]

137. Dimitrij Mlekuž, Bernarda Županek, "Virtual archaeology between scientific research and territorial marketing", Arheo (Ljublj.), št. 20, str. 73-74, 2000. [COBISS.SI-ID 17192802]

138. Dimitrij Mlekuž, "Paleolitik in mezolitik Evrope in Anglije - dvodnevno srečanje v Sheffieldu, 5. in 6. februar, 1999", Arheo (Ljublj.), št. 19, str. 73-74, 1999. [COBISS.SI-ID 12421474]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

139. Dimitrij Mlekuž, "Informacije, intrepretacije ali manipulacije? Odgovor Kavurju", Arheo (Ljublj.), 23, str. 15-21, 2005. [COBISS.SI-ID 31164514]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

140. Milena Horvat, Bojan Djurić, Sabina Kramar, Dimitrij Mlekuž, Vanja Celin (avtor, ilustrator), Ildikó Pintér, Cogetinci pri Lenartu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 37), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 268173056]

 

2.08 Doktorska disertacija

141. Dimitrij Mlekuž, Trajektorije sprememb mezolitskih in neolitskih krajin Dinarske Slovenije : doktorska disertacija, Ljubljana, [D. Mlekuž], 2005. [COBISS.SI-ID 221657088]

 

2.11 Diplomsko delo

142. Dimitrij Mlekuž, Dinamika krajine na Ljubljanskem barju v zgodnjem in srednjem holocenu, Ljubljana, [D. Mlekuž], 2000. [COBISS.SI-ID 13955426]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

143. Gašper Rutar, Ines Klokočovnik, Dimitrij Mlekuž, Ocena arheološkega potenciala območja DPN za HE Hrastje Mota na Muri : metode 1-4, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2015. [COBISS.SI-ID 513622571]

144. Gašper Rutar, Tina Žerjal, Dimitrij Mlekuž, Ocena arheološkega potenciala območja DPN za Ljubljansko železniško vozlišče : metode 1-3, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2015. [COBISS.SI-ID 513726763]

145. Dimitrij Mlekuž, Poročilo o arheološki interpretaciji zračnega laserskega skeniranja južnega dela zapornega sistema Claustra Alpium Iuliarum : kartiranje arheoloških značilnosti s pomočjo topografskih podatkov visoke ločljivosti (metoda 4), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2015. [COBISS.SI-ID 513645099]

146. Dimitrij Mlekuž, Špela Karo, Poročilo o arheološki interpretaciji zračnega laserskega snemanja Gradišča nad Bašljem : (projekt Cradles of European culture), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2015. [COBISS.SI-ID 513616427]

147. Dimitrij Mlekuž, Špela Karo, Poročilo o arheološki interpretaciji zračnega laserskega snemanja Gradišča nad Bašljem : analiza notranje strukture najdišča z analizo mogočih dostopnih transportnih poti (metoda 4), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2015. [COBISS.SI-ID 513616171]

148. Maja Jerala, Tomaž Fabec, Blaž Orehek, Nika Veršnik, Dimitrij Mlekuž, Špela Karo, Tadeja Mulh, Poročilo o izvedeni oceni škode zaradi žledoloma na izboru arheoloških najdišč Primorske, Notranjske in Gorenjske, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2015. [COBISS.SI-ID 513649963]

149. Dimitrij Mlekuž, Poročilo o arheološki interpretaciji zračnega laserskega snemanja okolice Raduljskega hribovja : kartiranje arheoloških značilnosti s pomočjo topografskih podatkov visoke ločlljivosti (metoda 4), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2014. [COBISS.SI-ID 513306411]

150. Dimitrij Mlekuž, Poročilo o arheološki interpretaciji zračnega laserskega snemanja okolice Tomaja : kartiranje arheoloških značilnosti s pomočjo topografskih podatkov visoke ločlljivosti (metoda 4), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2014. [COBISS.SI-ID 513306155]

151. Tina Žerjal, Dimitrij Mlekuž, Tomaž Verbič, Spremljanje procesov naravne in antropogene degradacije kolišč na Ljubljanskem barju : končno poročilo, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2014. [COBISS.SI-ID 513326891]

152. Gašper Rutar, Dimitrij Mlekuž, Phil Mason, Ildikó Pintér, Maja Lavrič, Ines Klokočovnik, Nika Veršnik, Ocena arheološkega potenciala na območju DPN za tretjo razvojno os - južni del, Odsek 2 od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug : metodi 1-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2013. [COBISS.SI-ID 512954667]

153. Maja Bricelj, Tadeja Mulh, Barbara Nadbath, Nika Veršnik, Gašper Rutar, Dimitrij Mlekuž, Primož Predan, Jasna Vinder, Ocena arheološkega potenciala na območju DPN za zahodno obvoznico Maribor : metod 4-6, II. faza, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2013. [COBISS.SI-ID 512957995]

154. Gašper Rutar, Dimitrij Mlekuž, Ocena arheološkega potenciala območja DPN za park vetrnih elektraren Senožeška brda : metode 1-3, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2013. [COBISS.SI-ID 513012523]

155. Dimitrij Mlekuž, Gašper Rutar, Poročilo o analizi lidarskega snemanja območja v okolici Škocjana : ugotavljanje optimalnih parametrov za arheološko uporabo lidarskih posnetkov, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2013. [COBISS.SI-ID 513305899]

156. Phil Mason, Gašper Rutar, Dimitrij Mlekuž, Ildikó Pintér, Barbara Nadbath, Ocena arheološkega potenciala za OPPN Žužemberk za območje gospodarskih con Hinje, Jama in Žužemberk : metode 1-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512607275]

157. Dimitrij Mlekuž, Poročilo o ekstenzivnih arheoloških pregledih na območju gradnje hidroelektrarne Mokrice, Ljubljana, [s.n], 2009. [COBISS.SI-ID 39212898]

158. Dimitrij Mlekuž, Mitja Pergar, Poročilo o ekstenzivnih in intenzivnih arheoloških pregledih na območju gradnje hidroelektrarne Brežice, Ljubljana, [s.n], 2009. [COBISS.SI-ID 39212642]

159. Dimitrij Mlekuž, Poročilo o arheološki interpretaciji LiDAR posnetkov območja gradnje hidroelektrarne Brežice, Ljubljana, [s.n], 2008. [COBISS.SI-ID 36380514]

160. Dimitrij Mlekuž, Mitja Pergar, Poročilo o arheoloških ekstenzivnih terenskih pregledih na območju gradnje hidroelektrarne Brežice, Ljubljana, [s.n], 2008. [COBISS.SI-ID 36380258]

161. Metka Štrajhar, Predrag Novaković, Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju verige HE na spodnji Savi od Boštanja do državne meje : tretja faza (terenski pregled vplivnega območja načrtovanih posegov za HE Blanca), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 36378978]

162. Matjaž Novšak, Sašo Poglajen, Danijela Brišnik, Dimitrij Mlekuž, Robert Krempuš, Celje - Narodni dom - Prizidek : Arheološke raziskave, september - december 2001, Celje, [s.n.], 2002. [COBISS.SI-ID 1880742]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

163. Gašper Rutar, Katarina Udovč, Dimitrij Mlekuž, Nika Veršnik, Tadeja Mulh, Miha Mihelič, Maja Horvat, Barbara Nadbath, Ocena arheološkega potenciala območja OPN za občino Trebnje : metode 1-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. [COBISS.SI-ID 512731947]

164. Gašper Rutar, Katarina Udovč, Dimitrij Mlekuž, Nika Veršnik, Tadeja Mulh, Miha Mihelič, Maja Horvat, Barbara Nadbath, Ocena arheološkega potenciala območja OPPN za industrijsko cono Trebnje : metode 1-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. [COBISS.SI-ID 512731691]

165. Gašper Rutar, Manca Vinazza, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, Tadeja Mulh, Ocena arheološkega potenciala območja predvidenih obvoznic za OPN Mestne občine Kranj : metode 1-4, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. [COBISS.SI-ID 512701995]

166. Dimitrij Mlekuž, Špela Karo, Nika Veršnik, Barbara Nadbath, Maja Bricelj, Gašper Rutar, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za plinovod M3/1 Kalce - Vodice : metode 5-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512522539]

167. Gašper Rutar, Ines Klokočovnik, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, Maja Bricelj, Mojca Jereb, Špela Karo, Nika Veršnik, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega : metode 1-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512509995]

168. Tina Žerjal, Dimitrij Mlekuž, Gašper Rutar, Maja Bricelj, Maja Lavrič, Špela Karo, Barbara Nadbath, Nika Veršnik, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane : metode 1-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512509483]

169. Gašper Rutar (vodja projekta, avtor), Tina Žerjal, Tadeja Mulh, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, Jernej Rihter, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja za DC Krško - Brežice : metode 1-3, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 39765293]

170. Tina Žerjal, Gašper Rutar, Tadeja Mulh, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, Jernej Rihter, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja za DC Krško - Brežice : metode 1-3, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512510763]

171. Dimitrij Mlekuž, Arheološka interpretacija LiDAR posnetkov na območju OPPN gospodarska cona Ždinja vas : metoda 4, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512480043]

172. Dimitrij Mlekuž, Nika Veršnik, Valentina Mozetič, Gašper Rutar, Maja Horvat, Ocena arheološkega potenciala območja DPN za gradnjo DV 110 + KV RTP Železniki- RTP Bohinj, metode 1-4, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512522283]

173. Gašper Rutar (vodja projekta, avtor), Nika Veršnik, Dimitrij Mlekuž, Maja Bricelj, Barbara Nadbath, Špela Karo, Maja Lavrič, Miha Murko, Robert Erjavec, Maja Horvat, Manca Vinazza, Jernej Rihter, Valentina Mozetič, Ana Inkret, Ocena arheološkega potenciala območja DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini : metode 1-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512522027]

174. Gašper Rutar, Barbara Nadbath, Špela Karo, Dimitrij Mlekuž, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja DPN obvoznica Škofljica : metode 1-4, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512289067]

175. Barbara Nadbath, Gašper Rutar, Dimitrij Mlekuž, Manca Vinazza, Ildikó Pintér, Phil Mason, Klemen Nagode, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline : metode 1-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512478763]

176. Tina Žerjal, Tomaž Fabec, Vesna Tratnik, Dimitrij Mlekuž, Alja Žorž, Barbara Nadbath, Matija Črešnar, Gašper Rutar, David Badovinac, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za II. tir Divača - Koper, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512478507]

177. Barbara Nadbath, Matija Črešnar, Gašper Rutar, Dimitrij Mlekuž, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja obdelave za projekt hidrocentrale na srednji Savi : pregled struge in obrežja reke Save od Medvod do Zidanega Mostu : metode 1-4, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512283947]

178. Dimitrij Mlekuž, Arheološka interpretacija LiDAR posnetkov Vrba : metoda 4, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512480299]

179. Maja Bricelj, Eva Butina, Dimitrij Mlekuž, Evgen Lazar, Robert Krempuš, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju DPN plinovoda M2/1 Rogaška Slatina - Trojane : faza 2, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512474667]

180. Gašper Rutar, Barbara Nadbath, Dimitrij Mlekuž, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrost Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov : metode 1-4, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2009. [COBISS.SI-ID 512284203]

181. Frank Vermeulen, Božidar Slapšak, Darja Grosman, Dimitrij Mlekuž, Matjaž Mori, Rok Plesničar, et al., Ricerche archeologiche nella valle del Potenza : campagna 2009 : field season 2009, Gent, Universiteit Gent, Department of Archeology, Ljubljana, University of Ljubljana, [Faculty of Arts, Department of Archaeology], 2009. [COBISS.SI-ID 41167970]

 

2.21 Programska oprema

182. Dimitrij Mlekuž, Old Wood, Ljubljana, [D. Mlekuž], 2007, http://www2.arnes.si/~dmleku2/oldwood/Site/OldWood_widget.html. [COBISS.SI-ID 37554786]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

183. Matija Črešnar, Darja Grosman, Žiga Kokalj, Dušan Kramberger, Dimitrij Mlekuž, Nives Spudić, Tatjana Veljanovski, Sledi preteklosti : razstava o arheologiji, tehnologiji, slikah = an exhibition on archaeology, technology, imagery, [S. l.], [s. n.], [2015]. [COBISS.SI-ID 39584045]

184. Katarina Katja Predovnik, Dimitrij Mlekuž, Intenzivni terenski pregled na območju najdišča Bič - Zagorica pri Velikem Gabru : preliminarno poročilo, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2003. [COBISS.SI-ID 56150114]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

185. Matija Črešnar, Darja Grosman, Žiga Kokalj, Dušan Kramberger, Dimitrij Mlekuž, Nives Spudić, Tatjana Veljanovski, Sledi preteklosti : otvoritev razstave o arheologiji, tehnologiji in slikah, Atrij ZRC, Ljubljana, 6. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39579693]

186. Matija Črešnar, Darja Grosman, Žiga Kokalj, Dušan Kramberger, Dimitrij Mlekuž, Nives Spudić, Tatjana Veljanovski, Sledi preteklosti : otvoritev razstave o arheologiji, tehnologiji, slikah, Galerija - Spomeniškovarstveni center, Trg francoske revolucije 3, Ljubljana, 17. avg. 2015. [COBISS.SI-ID 39579437]

187. Dimitrij Mlekuž (avtor razstave), Odstrta krajina : lasersko skeniranje okolice Škocjana : [razstava, 30. 8. 2013, Hrma, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, park Škocjanske jame], Škocjan, 2013. [COBISS.SI-ID 52697954]

188. Matija Črešnar (avtor, avtor razstave), Darja Grosman, Branko Kerman, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, Gašper Rutar, Dediščina na dlani : razstava,16. junij - 31. avgust 2011, dvorišče Mestnega muzeja, Ljubljana; 28. 3. - 22. 4. 2013, Kettejev drevored, Novo mesto. [COBISS.SI-ID 60794210]

189. Martin Gojda (avtor razstave), Matija Črešnar (avtor razstave), Darja Grosman (avtor razstave), Branko Kerman (avtor razstave), Dimitrij Mlekuž (avtor razstave), Barbara Nadbath (avtor razstave), Gašper Rutar (avtor razstave), Poleti v preteklost : razstava, Galerija Spomeniškovarstvenega centra ZVKDS, 21. 4. - 17. 6. 2011; 16. 7 - 17. 8. 2012, Salon 2012 Evropske prestolnice kulture maribor in 25. 4. - 24. 5. 2013, dvorec Bukovje. [COBISS.SI-ID 60795490]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

190. Dimitrij Mlekuž, Dealing with messy landscapes, Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 56846690]

191. Nives Ogrinc, Doris Potočnik, Mihael Budja, Andreja Žibrat Gašparič, Dimitrij Mlekuž, From pots to lipids : a case study from Hočevarica, Ljubljana Marshes, Slovenia : presented at 21st Neolitic seminar, Pottery and food: dietary practices in prehistory Friday 7-8, November 2014, Ljubljana, Slovenia. [COBISS.SI-ID 28271655]

192. Andreja Žibrat Gašparič, Dimitrij Mlekuž, Milena Horvat, Nives Ogrinc, Mihael Budja, Pottery function : a case study from Resnikov prekop, Ljubljana Marshes, Slovenia : presented at 21st Neolitic seminar, Pottery and food: dietary practices in prehistory Friday 7-8, November 2014, Ljubljana, Slovenia. [COBISS.SI-ID 28271911]

193. Dimitrij Mlekuž, Modeliranja gibanja in dostopnosti, Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 52002146]

194. Dimitrij Mlekuž, Roads to nowhere? : disentangling meshworks of holloways, Budapest, 2012. [COBISS.SI-ID 52002658]

195. Frank Vermeulen, Dimitrij Mlekuž, Analysis of formation processes on deserted Roman towns using artefact surveysand remote sensing : a case study from Trea (Italy), Ghent, 2010. [COBISS.SI-ID 52009570]

196. Dimitrij Mlekuž, Archaeological survey and GIS integration, Marvão, Portalegre, 2010. [COBISS.SI-ID 52008802]

197. Dimitrij Mlekuž, DEM for archaeology, Marvão, Portalegre, 2010. [COBISS.SI-ID 52009058]

198. Matija Črešnar, Gašper Rutar, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, Lasersko skeniranje površja kot orodje v rokah varstva kulturne dediščine : nekaj novosti o višinski poselitvi ob Savi med Domžalami in Zidanim Mostom, Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 42145122]

199. Mihael Budja, Dimitrij Mlekuž, Ljubljansko Barje : poplavna ravnica Iščice, Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 36368226]

200. Mihael Budja, Dimitrij Mlekuž, Mala Triglavca, Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 36367970]

201. Dimitrij Mlekuž, Airborne laser altmetry in Ljubljansko barje : potential assesement, Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 36458594]

202. Dimitrij Mlekuž, Eaters of flesh or drinkers of milk? : Neolithic animal management strategies of Caput Adriae, Roma, 2006. [COBISS.SI-ID 36459874]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

203. Dimitrij Mlekuž, Glue that connects places : movement and places in the Neolithic Karst, Valcamonica, 2012. [COBISS.SI-ID 52010338]

204. Dimitrij Mlekuž, Approaching past moments : time to move a little further?, Berlin, 2011. [COBISS.SI-ID 52011106]

205. Dimitrij Mlekuž, LiDAR and landscape archaeology : messy entaglement, Glux-en-Glenne, 2011. [COBISS.SI-ID 52011362]

206. Dimitrij Mlekuž, Messy landscape? : LiDAR and practice of lanscape, Poznań, 2011. [COBISS.SI-ID 52001890]

207. Frank Vermeulen, Dimitrij Mlekuž, Site limits and survey : the case of Trea, Potenza Valley, Italy, Leiden, 2009. [COBISS.SI-ID 42080610]

208. Dimitrij Mlekuž, Human/animal societies : examples from the Neolithic of eastern Adriatic, Oslo, 2008. [COBISS.SI-ID 37550178]

 

3.25 Druga izvedena dela

209. Dimitrij Mlekuž, Mihael Budja, Andreja Žibrat Gašparič, Milena Horvat, Nives Ogrinc, Marinka Gams Petrišič, Dušan Žigon, From landscape to lipids: multiscalar intepretation of Maharski prekop site from Ljublana marshes : predavanje na 19. Neolitskem seminarju "Changing Paradigms: Interdisciplinary Studies of Eurasian Prehistory", Ljubjana, Friday 9th - Saturday 10th November 2012, Ljubljana, Mestni muzej, 9. 11. 2012. [COBISS.SI-ID 51265122]

210. Dimitrij Mlekuž, Mihael Budja, Milena Horvat, Mala Triglavca : material practices, identity and community : predavanje na 18. Neolitskem seminarju "Cultural and Social Identities in Eurasian Mesolithic and Neolithic" , Friday 11th - Saturday 12th November 2011, Ljubljana, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 11. 11. 2011. [COBISS.SI-ID 51423074]

211. Dimitrij Mlekuž, Kdo so bili Kiklopi?, 2008. [COBISS.SI-ID 38498402]

212. Mihael Budja, Dimitrij Mlekuž, Tom Levanič, Nives Ogrinc, Complex settlement and the landscape dynamic of the Iščica floodplain on the Ljubljana Marshes, Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 36400994]

213. Dimitrij Mlekuž, Sheep are your mother : The ideology of west Balkan "cult vessels", Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 36404834]

214. Dimitrij Mlekuž, Social and demographic reproduction in the Mesolithic/Neolithic Dinarides, Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 36406370]

215. Dimitrij Mlekuž, The lesson of the sheep : from hunting to herding on the east Adriatic coast, Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 36407394]

216. Dimitrij Mlekuž, Mid-Holocene landscape dynamics at Ljubljana Moor, Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 36409954]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

217. Arheo, Mlekuž Dimitrij (član uredniškega odbora 1999-2005, 2015-), Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1981-, ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 6930434]

218. Documenta Praehistorica, Mlekuž Dimitrij (član uredniškega odbora 2005-), Ljubljana, Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1998-, ISSN 1408-967X, http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/index_si.html. [COBISS.SI-ID 98765312]

 

Mentor pri diplomskih delih

219. Urška Pajnič, Analize vidnosti pri raziskovanju preteklih krajin : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Pajnič], 2014. [COBISS.SI-ID 55418722]

220. Iza Jamar Anderle, Udomačitev psa in njegov odnos z ljudmi v paleolotiku in mezolitiku : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Jamar Anderle], 2014. [COBISS.SI-ID 54960738]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

221. Jaka Dragoš, Arheološka interpretacija laserskega snemanja Kučarja pri Podzemlju : diplomsko delo, Ljubljana, [J, Dragoš], 2016. [COBISS.SI-ID 62111074]

222. Nuša Kovačič, GIS in arheoastronomske študije : primer Bled : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Kovačič], 2015. [COBISS.SI-ID 58629474]

223. Rene Brdnik, Historična karakterizacija krajin : primer Slivnica pri Mariboru z okolico : diplomsko delo, Ljubljana, [R. Brdnik], 2015. [COBISS.SI-ID 58723426]

224. Lea Ogris, Prostorska analiza poselitve Bele krajine : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Ogris], 2015. [COBISS.SI-ID 59663458]

225. Matic Zupan, Transport in mobilnost v Rimskem imperiju : GIS analiza : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Zupan], 2015. [COBISS.SI-ID 58558818]

 

Ilustrator

226. Iris Bekljanov Zidanšek, Mojca Ferle (urednik), Emona : mesto v imperiju : [30. maj 2014-31. maj 2015] = a city of the empire : [30 May 2014-31 May 2015], Ljubljana, Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2014. [COBISS.SI-ID 273886720]

 

Avtor dodatnega besedila

227. Milena Horvat, Cogetinci pri Lenartu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 37), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 268172544]

228. Ana Plestenjak (avtor, ilustrator), Gorice pri Turnišču, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 12), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. [COBISS.SI-ID 252272640]

 

Kartograf

229. Bernarda Županek, Arheološki potepi po Ljubljanskem Barju, Ljubljana, Mestni muzej, 2004. [COBISS.SI-ID 512429610]

230. Bernarda Županek, Irena Sivec, Po sledeh Rimljanov na Ljubljanskem Barju : arheološki potep, Ljubljana, Mestni muzej, 2004. [COBISS.SI-ID 512429354]

 

Intervjuvanec

231. Urša Adamič, Arne Praznik, Maja Jurtela, Ian Mihailović, Rok Kimovec, Šepetanja programiranega neandertalca : oddaja Frequenza della scienza, (ZMR), Ljubljana, Radio Študent, 15. 4. 2015, http://radiostudent.si/dru%C5%BEba/zmr/%C5%A1epetanja-programiranega-neandertalca. [COBISS.SI-ID 11054164]

 

Fotograf

232. Jernej Mlekuž, "Biti burek v deželi kranjske klobase", V: Made in YU 2015, (Zbirka Kulturni spomin, knj. 4), Dino Bauk, et al, 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016, str. 58-71. [COBISS.SI-ID 39743533]

233. Jernej Mlekuž (avtor, fotograf), "Zamišljena kranjska klobasa - v času, prostoru, jeziku in ustih", V: Venček domačih : predmeti, Slovencem sveti, Damir Josipovič, et al, 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC SAZU, 2015, str. 25-86. [COBISS.SI-ID 38189101]

234. Bernarda Županek, Sabina Kramar, Matej Dolenec (avtor, fotograf), Rok Klasinc, "Rentgenska fluorescenčna spektroskopija poznorimske sponke", Življ. teh., letn. 64, [št.] 5, str. 52-57, maj 2013. [COBISS.SI-ID 1064798]

 

Avtor razstave

235. Matija Črešnar (urednik, avtor razstave), Dediščina na dlani, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Center za preventivno arheologijo, 2012. [COBISS.SI-ID 49932386]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: IEEE
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 25. 11. 2016