Back to top

Izr. prof. dr. Katarina Katja Predovnik

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Katarina Katja Predovnik, "A brave new world? : building castles, changing and inventing traditions", Atti Accad. roveretana Agiati, Cl. sci. um. lett. arti, [Anno] 262, ser. IX, Vol. II, A, fasc. II, str. 63-106, 2012. [COBISS.SI-ID 51236194]

2. Katarina Katja Predovnik, "Slovenska arheologija in raziskovanje gradov", V: Iz zgodovine slovenskih gradov, (Kronika, letn. 60, 3), Miha Preinfalk, ur., Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, letn. 60, [št.] 3, str. 413-432, 2012. [COBISS.SI-ID 515100287]

3. Katarina Katja Predovnik, Tomaž Nabergoj, "Archaeological research into the periods following the Early Middle Ages in Slovenia", Arheol. vestn., 61, str. 245-294, 2010. [COBISS.SI-ID 32047661]

4. Katarina Katja Predovnik, "Kosova gomila v Razvanju in vprašanje obstoja mot na slovenskem ozemlju", Ann, Ser. hist. sociol., letn. 18, št. 2, str. 369-384, 2008. [COBISS.SI-ID 1549267]

5. Katarina Katja Predovnik, "Nova obzorja: arheologija mlajših obdobij", Arheo (Ljublj.), let. 25, str. 81-88, 2008. [COBISS.SI-ID 38130530]

6. Katarina Katja Predovnik, Darja Grosman, "Turmhügelburgen im Gebiet des heutigen Sloweniens : eine Forschungslücke", Beitr. Mittelalt.archäol. Österr., bd. 23, str. 209-224, 2007. [COBISS.SI-ID 36802914]

7. Katarina Katja Predovnik, "Grofje Celjski ob spodnji Krki : pleterski opečni tlakovec in problem lokacije trdnjave Kostanjevica", Rast (Novo mesto), let.12, št.2(74), str. [181]-194, april 2001. [COBISS.SI-ID 9518647]

8. Katarina Katja Predovnik, "Svet puščave : materializacije kartuzijanske duhovnosti", Poligrafi (Print), let. 2, št. 7/8, str. 145-174, 1997. [COBISS.SI-ID 4788066]

9. Mitja Guštin, Katarina Katja Predovnik, "Zu den mittelalterlichen und neuzeitlichen archäologischen Forschungen in Slowenien", Beitr. Mittelalt.archäol. Österr., 10, str. 41-49, 1994. [COBISS.SI-ID 3658850]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

10. Katarina Katja Predovnik, "Cur archaeologia medievalis?", Čas. krit. znan., letn. 28, št. 200/201, str. 31-51, 2000. [COBISS.SI-ID 20240733]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

11. Katarina Katja Predovnik, "Nevlje - hiša Nevlje 29", Vars. spomenikov Poroč., 43, str. 142-144, 2007. [COBISS.SI-ID 36802402]

12. Katarina Katja Predovnik, "Podbočje, Stari grad", Vars. spomenikov, letn. 36, str. 178-180, 94/95(1997). [COBISS.SI-ID 4788834]

 

1.04 Strokovni članek

13. Tina Milavec, Rok Klasinc, Katarina Katja Predovnik, "Predgrad : ruševine gradu Poljane", Vars. spomenikov Poroč., 49, str. 196-197, 2014. [COBISS.SI-ID 57479010]

14. Katarina Katja Predovnik, "Deveta mednarodna kastelološka konferenca "Castrum bene"", Arheo (Ljublj.), 23, str. 115-119, 2005. [COBISS.SI-ID 31882082]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

15. Katarina Katja Predovnik, Mitja Guštin, "Il secondo campo archeologico internazionale di Podbocje / Stari Grad in Slovenia", V: Primo convegno, Padova, 30 - 31 ottobre 1993, Padova, Grupa Archeologico Veneto, 1994, str. 86-88. [COBISS.SI-ID 7527010]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

16. Katarina Katja Predovnik, Danijela Brišnik, Miha Murko, "Archäologische Forschungen zu Kartausen in Slowenien", V: Fachgespräch "Archäologie in Kartausen", 17. Oktober 2014, Mauerbach (Niederösterreich), (Fundberichte aus Österreich, Tagungsband, 4), Martin Krenn, ur., Nikolaus Hofer, ur., Wien, Ferdinand Berger & Söhne, 2016, str. 61-80, http://www.bda.at/documents/637107029.pdf. [COBISS.SI-ID 60616546]

17. Katarina Katja Predovnik, "The castle as social space : an introduction", V: The castle as social space, (Castrum Bene, 12), Katarina Katja Predovnik, ur., 1st ed., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2014, str. 13-21. [COBISS.SI-ID 55369570]

18. Katarina Katja Predovnik, "Des Landes Trost : Burgen am Rande des Reiches", V: Burg und Funktion, (Archäologie Österreichs spezial, Bd. 2), (Castrum Bene, Bd. 8), Martin Krenn, ur., Alexandra Krenn-Leeb, ur., Wien, Österreichische Gesellschaft für Ur-und Frühgeschichte, 2006, str. 117-128. [COBISS.SI-ID 33037410]

19. Katarina Katja Predovnik, "La maiolica arcaica di Stari grad (Podbočje): un caso particolare", V: Ceramica dal Bassomedioevo al Rinascimento in Italia nordorientale e nelle aree transalpine : atti della giornata di studio (Udine, 16 marzo 1996), (Archeologia di frontiera, 2), Maurizio Buora, ur., Beatriče Žbona Trkman, ur., Mitja Guštin, ur., [Udine], Società Friulana di Archeologia, 1999, str. 153-158. [COBISS.SI-ID 12424290]

20. Katarina Katja Predovnik, "Grofje Celjski ob spodnji Krki: Pleterski opečni tlak in problem lokacije trdnjave Kostanjevica", V: Zbornik mednarodnega simpozija Celjski grofje, stara tema - nova spoznanja, Celje, 27. - 29. maj 1998, Rolanda Fugger Germadnik, ur., Celje, Pokrajinski muzej, 1999, str. 209-321. [COBISS.SI-ID 12424546]

21. Katarina Katja Predovnik, "Die Kartause Seitz : natürliche und ideologische Momente in der Genese einer Kulturlandschaft", V: Mensch und Natur im mittelalterlichen Europa : archäologische, historische und naturwissenschaftliche Befunde : Akten der Akademie Friesach "Stadt und Kultur im Mittelalter", Friesach (Kärnten), 1. - 5. September 1997, (Schriftenreihe der Akademie Friesach, Bd. 4), Konrad Spindler, ur., Klagenfurt, Wieser, 1998, str. 261-278. [COBISS.SI-ID 7526498]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

22. Katarina Katja Predovnik, "Fieldtrip guides", V: The castle as social space : book of abstracts and fieldtrip guide : Zusammenfassungen der Vorträge und Exkursionführer : povzetki predavanj in vodnik po ekskurzijah, Katarina Katja Predovnik, ur., 1st ed., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, = University Press, Faculty of Arts, 2011, str. 45-68, 2011. [COBISS.SI-ID 48091746]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

23. Katarina Katja Predovnik, "The years of their lives : numeric inscriptions on so-called Loka Painted Ware and the internalization of calendrical time in the Early Modern Period", V: Laufzeit/Zeitlauf : Zeitkonzepte - Datierung - Chronologie in der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie, Graz, Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie, 2016, str. 14. [COBISS.SI-ID 62234978]

24. Katarina Katja Predovnik, "The spatial context of the two castles of Turjak (Auersperg), Slovenia", V: Castle and landscape : abstract book and excursiou guide : Abstrakt Buch und Exkursionsführer, Peter Bednár, ur., Nitra, Archeologický ustáv SAV, 2015, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 59290466]

25. Katarina Katja Predovnik, Dimitrij Mlekuž, "Agrarian landscape as process : the discovery of ridge and furrow in Slovenia", V: Agrarian technology in the medieval landscape : abstract book and excursion guide, Matej Ruttkay, ur., Nitra, [Archeologický ústav SAV], 2013, str. 13. [COBISS.SI-ID 54171746]

26. Luka Rozman, Gregor Novaković, Katarina Katja Predovnik, "Modern approach to the documentation of historic buildings : the case of Waldenberg Castle, Slovenia", V: Burg und Dokumentation : summaries und Teilnehmerliste, Krems and der Donau, [s.n.], 2013, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 52588898]

27. Katarina Katja Predovnik, "Slovenska arheologija in raziskovanje gradov", V: Razumeti grad - vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini : znanstveni simpozij, 23. in 24. novembra 2011, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana : povzetki, Ljubljana, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2011, str. [6-7], 2011. [COBISS.SI-ID 48091234]

28. Adrian Andrei Rusu, Katarina Katja Predovnik, "Befestigte Kirchen in Mitteleuropa", V: Terminologie und Typologie in der Burgenforschung, (Castrum, 10, 2009), Budapest, Castrum Bene Egyesület, 2009, str. 29. [COBISS.SI-ID 39974754]

29. Katarina Katja Predovnik, "Prunk am Tisch : vom Beginn der Neuzeit in den slowenischen Ländern", V: Das 15. und 16. Jahrhundret: Archäologie einer Wendezeit, Tübingen, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters, 2007, str. 29-30. [COBISS.SI-ID 35696482]

30. Katarina Katja Predovnik, "Ljubljana and its fortifications : three towns in one", V: Cetate şi fortificaţii : Cosmopolitism şi inter-etnicitate practicǎ în modelele europene şi dim România : Oraşul se apǎrǎ: cetate şi oraş medieval, Tomáš Durdík, ur., [s.l.], "Castrun Bene" International Associastion [etc.], 2007, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 36436578]

31. Katarina Katja Predovnik, Darja Grosman, "Turmhügelburgen im Gebiet des heutigen Sloweniens : eine Forschungslücke : a research problem", V: Motte - Turmhügelburg - Hausberg, Hollenegg, Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie - ÖGM [etc.], 2006, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 36429154]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

32. Tina Milavec, Rok Klasinc, Katarina Katja Predovnik, "Dokumentiranje uničenja protiturškega tabora ob gradu Poljane (EŠD 11990), Predgrad, Poljanska dolina ob Kolpi 2011-2012", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 24. [COBISS.SI-ID 51555426]

33. Katarina Katja Predovnik, "Arheološka dediščina s Pustega gradu nad Zgornjo Lipnico pri Radovljici", V: Povzetki predavanj, 2. Valičev arheološki dan, Kranj 10. december 2012, Verena Perko, ur., Kranj, Gorenjski muzej, 2012, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 50772578]

34. Katarina Katja Predovnik, Benjamin Štular, "Kje so meje slovenske arheologije? : o posrednjeveških arheologijah v Sloveniji", V: Arheologija v letu 2008 : program in povzetki predstavitev, Matija Črešnar, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2009, str. 23. [COBISS.SI-ID 41735266]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

35. Katarina Katja Predovnik, "Transdcending disciplinary boundaries : historical archaeology as a problem child : the case of Slovenia", V: Historical archaeology in Central Europe, (Special Publications, No. 10), Natascha Mehler, ur., Rockville, Society for Historical Archaeology, [s.l.], The PAST Foundation, 2013, str. 69-93. [COBISS.SI-ID 51990370]

36. Eva Roth Heege, Ylva Backman (avtor, redaktor prevoda), Katarina Katja Predovnik (avtor, redaktor prevoda), et al., "Typenkatalog der Ofenkeramik und der Ofenbauteile mit internationalem Glossar", V: Ofenkeramik und Kachelofen : Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (CH, D, A, FL) : mit einem Glossar in siebzehn Sprachen, (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters, Sonderbd. 39), Eva Roth Heege, Basel, Schweizerischer Burgenverein, 2012, str. 213-319. [COBISS.SI-ID 49953890]

37. Katarina Katja Predovnik, "Die Burg Waldenberg in Oberkrain und sein archäologisches Fundgut", V: Várak nyomában : tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére : studies in honour of István Feld on his 60th birthday, György Terei, ur., Budapest, Castrum Bene Egyesület, 2011, str. 207-216, 2011. [COBISS.SI-ID 48092770]

38. Katarina Katja Predovnik, "Vitez in plemič v luči arheoloških virov", V: Vitez, dama in zmaj : dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem. 1, Razprave, Tomaž Lazar, ur., Tomaž Nabergoj, ur., Barbara Jerin, ur., Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2011, str. 203-211. [COBISS.SI-ID 50772066]

39. Katarina Katja Predovnik, Predrag Novaković, Matjaž Bizjak, "Türkzeitliche Wehranlagen und Verteidigungstrategien der ländlichen Bevölkerung im Gebiet des heutigen Slowenien", V: "vmbringt mit starcken turnen, murn" : Ortsbefestigungen im Mittelalter, (Beihefte zur Mediaevistik, Bd. 15), Olaf Wagener, ur., Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010, str. 363-394. [COBISS.SI-ID 44654178]

40. Katarina Katja Predovnik, "Prunk bei Tisch : vom Beginn der Neuzeit in den slowenischen Ländern", V: Zwischen Tradition und Wandel : Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts, (Tübinger Forschungen zur historischen Archäologie, Bd. 3), Barbara Scholkmann, ur., et al, Erlangen, Dr. Faustus, 2009, str. 281-290. [COBISS.SI-ID 39143778]

41. Katarina Katja Predovnik, "Srednjeveška in novoveška lončenina s planin v Kamniško-Savinjskih Alpah", V: Človek v Alpah : desetletje (1996-2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah, Tone Cevc, Tone Cevc, ur., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 182-208. [COBISS.SI-ID 25441069]

42. Katarina Katja Predovnik, "Arheloške raziskave najdišč mlajših obdobij v Kostanjevici in okolici", V: Vekov tek : Kostanjevica na Krki 1252-2002 : zbornik ob 750. obletnici prve listinske omembe mesta, Andrej Smrekar, ur., Kostanjevica na Krki, Krajevna skupnost, Organizacijski odbor za praznovanje 750. obletnice prve listinske omembe mesta, 2003, str. 41-53. [COBISS.SI-ID 512142975]

43. Katarina Katja Predovnik, "Versuch einer Rekonstruktion des Grabes Hermanns II. von Cilli in Pleterje", V: Die Grafen von Cilli : Ausstellungskatalog Regionalmuseum Celje, 1999, [12. April-30. November 1999], Rolanda Fugger Germadnik, ur., Celje, Regionalmuseum, 1999 [i. e.] 2001, str. 67-71. [COBISS.SI-ID 18301026]

44. Katarina Katja Predovnik, "Poizkus rekonstrukcije groba Hermana II. Celjskega v Pleterjah", V: Grofje Celjski : katalog razstave, Pokrajinski muzej Celje, 1999, [12. april - 30. november], Rolanda Fugger Germadnik, ur., Celje, Pokrajinski muzej, 1999, str. 67-71. [COBISS.SI-ID 12425826]

45. Katarina Katja Predovnik, "Zgodovinski oris", V: Ljubljanski grad, Pečnice, Stove tiles, (Archaeologia historica Slovenica, 1), Mitja Guštin, ur., Martin Horvat, ur., Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1994, str. 13-28. [COBISS.SI-ID 7486050]

46. Andrej Gaspari, Rachel Miović, Alenka Miškec, Janja Tratnik-Šumi, Bernarda Županek, Katarina Katja Predovnik, Mitja Guštin, "Lončena peč", V: Ljubljanski grad, Pečnice, Stove tiles, (Archaeologia historica Slovenica, 1), Mitja Guštin, ur., Martin Horvat, ur., Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1994, str. 45-68. [COBISS.SI-ID 21771874]

47. Taja Kramberger, Barbara Nadbath, Brigita Petek, Ildikó Pintér, Katarina Katja Predovnik, Mitja Guštin, "Pečnice z ljubljanskega gradu", V: Ljubljanski grad, Pečnice, Stove tiles, (Archaeologia historica Slovenica, 1), Mitja Guštin, ur., Martin Horvat, ur., Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1994, str. 69-137. [COBISS.SI-ID 21772386]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

48. Katarina Katja Predovnik, "Pod modrim nebom grajska razvalina : Stari Grad nad Podbočjem", V: Ob 750-letnici Sv. Križa, Francè Novak, ur., Podbočje, Krajevna skupnost, 2000, str. 31-42, 2000. [COBISS.SI-ID 17183586]

49. Katarina Katja Predovnik, "Pečnice z gradu Podsreda", V: Gotika na Kozjanskem z izbranimi kosi plastike in slikarstva : [Grad Podsreda, 1. VII. - 1. X. 1995, Pokrajinski muzej Celje, 22. XII. 1995 - 29. II. 1996], Podsreda, Zavod Spominski park Trebče, 1995, str. 39-48. [COBISS.SI-ID 7486562]

50. Katarina Katja Predovnik, "Arheološki kontekst", V: Kubed : zbornik poročil, Narcisa Desković-Živković, ur., Ljubljana, Raziskovalna enota Gimnazije Bežigrad, Mestni sekretariat za izobraževanje, raziskovalno dejavnost, kulturo in šport, 1993, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 7478114]

 

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

51. Katarina Katja Predovnik, Ljudmila Bras, "Pečarstvo", V: Enciklopedija Slovenije, Marjan Javornik, ur., Dušan Voglar, ur., Alenka Dermastia, ur., 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987-2002, 8: Nos-Pli, str. 284-285, 1994. [COBISS.SI-ID 7487330]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

52. Katarina Katja Predovnik, "Anders Andrén: Between artifacts and texts: historical archaeology in global perspective. Plenum Press, New York 1998. xxii + 215 str., 41 čb ilustr., indeks.", Arheo (Ljublj.), št. 22, 91-97, 2002. [COBISS.SI-ID 24181602]

53. Katarina Katja Predovnik, "Arheo 16", Delo (Ljubl.), let. 37, št. 237, str. 16, 12.X.1995. [COBISS.SI-ID 21780578]

54. Katarina Katja Predovnik, "Arheo 15", Delo (Ljubl.), let. 35, št. 209, str. 16, 9.IX.1993. [COBISS.SI-ID 21780322]

55. Katarina Katja Predovnik, "Arheo 13", Delo (Ljubl.), let. 34, št. 286, str. 16, 10.XII.1992. [COBISS.SI-ID 7487586]

56. Katarina Katja Predovnik, "Arheo 14", Delo (Ljubl.), let. 34, št. 292, str. 15, 17.XII.1992. [COBISS.SI-ID 21780066]

57. Katarina Katja Predovnik, "Goran Gluvič: Zmerjanje lepe Vide", Res (Grosup.), št. 4-5 (1990), str. 43-44. [COBISS.SI-ID 37683456]

58. Jelka Zaletel, Katarina Katja Predovnik, "Književno delo Marjete Novak", Mentor (Ljubl.), 10, št.5/6 (1989), str.242-254. [COBISS.SI-ID 14649856]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

59. Katarina Katja Predovnik, "Preface", V: The castle as social space, (Castrum Bene, 12), Katarina Katja Predovnik, ur., 1st ed., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2014, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 55368546]

 

1.23 Umetniški sestavek

60. Milan Aničić, Aleš Cvek, Sonja Cvjetinović, Andreja Dobrun, Maja Frelih, Igor Grošelj, Janja Hočevar, Gregor Kamnikar, Samo Kranjec, Vida Kuhar, Cvetka Murovec, Katarina Katja Predovnik, Andrej Rifel-Felan, Jani Rifel, Ana Porenta-Rigler, Jelka Zaletel, "Literarna delavnica", Mentor (Ljubl.), 11, št.6/7 (1990), str.273-290. [COBISS.SI-ID 23539200]

61. Katarina Katja Predovnik, "[Visel je kot kakšen pisan balon visoko ...]", Mentor (Ljubl.), 10, št.3/4 (1989), str.175-177. [COBISS.SI-ID 8628224]

62. Katarina Katja Predovnik, "Pesmi", Res (Grosup.), št. 2-3 (1989), str. 42. [COBISS.SI-ID 37655296]

63. Katarina Katja Predovnik, "Podobe podob : (odlomek)", Res (Grosup.), št. 2-3 (1989), str. 43-45. [COBISS.SI-ID 37655552]

64. Katarina Katja Predovnik, "Hiša ali mir ljudem na zemlji", Mentor (Ljubl.), let. 9, 6/7, str. 79-82, 1998. [COBISS.SI-ID 7481954]

 

1.25 Drugi sestavni deli

65. Tys Dries, Sally M. Foster, Gitte Hansen, Katarina Katja Predovnik, "Forum Medieval archaeology in Europe and Lithuania", V: Abstracts, [s.l.], The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Agne Žilinskaité, 2016, str. 632. [COBISS.SI-ID 61815138]

66. Barbara Murovec, Helena Seražin, Katarina Katja Predovnik, Franci Lazarini, "Narcisa Desković : (Ljubljana 22. 1. 1939 - Ljubljana 20. 2. 2009)", Umet. kron., [Št.] 22, str. 41-44, 2009. [COBISS.SI-ID 29730093]

67. Katarina Katja Predovnik, "Deseta mednarodna kastelološka konferenca Castrum Bene, Sibiu, Romunija, 12. - 15. 4. 2007", Arheo (Ljublj.), let. 24, str. 85-7, 2007. [COBISS.SI-ID 35844706]

68. Katarina Katja Predovnik, "Civilna zaščita in kulturni spomeniki; Padova, 30.10. - 1.11.1992", Arheo (Ljublj.), 15, str. 122-123, 1992. [COBISS.SI-ID 7484258]

69. Katarina Katja Predovnik, "Viteštvo: Zgodovinsko in socialno obdobje, skupno evropskim deželam, Rim 9.-17.12.1991", Arheo (Ljublj.), 13, str. 89-90, 1991. [COBISS.SI-ID 7485026]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

70. Katarina Katja Predovnik, Marjana Dacar, Matevž Lavrinc, Cerkev sv. Jerneja v Šentjerneju : arheološka izkopavanja v letih 1985 in 1986, (Archaeologia historica Slovenica, 6), Ljubljana, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba, Oddelek za arheologijo, 2008. [COBISS.SI-ID 243107072]

71. Katarina Katja Predovnik, Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Podbočjem, (Archaeologia historica Slovenica, 4), Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Znanstveni inštitut, 2003. [COBISS.SI-ID 126879744]

72. Mitja Guštin, Radovan Cunja (avtor, ilustrator), Katarina Katja Predovnik (avtor, ilustrator), Podbočje, Stari grad, (Posavski muzej Brežice, knj. 9), Brežice, Posavski muzej, Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete, Krško, Skupščina občine, 1993. [COBISS.SI-ID 34340608]

 

2.08 Doktorska disertacija

73. Katarina Katja Predovnik, Srednjeveška arheologija prostora ob spodnji Krki (najdišče Podbočje - Stari grad) : doktorsko delo, Ljubljana, [K. K. Predovnik], 2001. [COBISS.SI-ID 115275520]

 

2.11 Diplomsko delo

74. Katarina Katja Predovnik, O stvareh in besedah : arheologija mlajših obdobij : diplomsko delo, Ljubljana, [K. K. Predovnik], 1995. [COBISS.SI-ID 35342178]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

75. Tina Milavec, Rok Klasinc, Katarina Katja Predovnik, Poročilo o arheoloških raziskavah (dokumentiranje uničenja) na lokaciji srednjeveškega gradu in protiturškega tabora Poljane v Predgradu (KS Poljanska dolina) : [za 2012], Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2013. [COBISS.SI-ID 51561314]

76. Tina Milavec, Katarina Katja Predovnik, Rok Klasinc, Poročilo o arheoloških raziskavah (dokumentiranje uničenja) na lokaciji srednjeveškega gradu in tabora Poljane v Predgradu (KS Poljanska dolina) : [za 2011], Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2013. [COBISS.SI-ID 56093538]

77. Katarina Katja Predovnik, Arheološko izkopavanje Nevlje 2006 : poročilo o izkopavanju kmečke hiše v Nevljah 29, po domače Vodiškarjeve hiše, Ljubljana, [s.n.], 2006, http://arheologija.ff.uni-lj.si/raziskave/nevlje/Nevlje.pdf. [COBISS.SI-ID 36636770]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

78. Katarina Katja Predovnik, Dimitrij Mlekuž, Intenzivni terenski pregled na območju najdišča Bič - Zagorica pri Velikem Gabru : preliminarno poročilo, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2003. [COBISS.SI-ID 56150114]

79. Katarina Katja Predovnik (avtor, prevajalec), Pomniki srednjega veka v okolici Krškega, Krško, Občina, 2001. [COBISS.SI-ID 9101985]

80. Katarina Katja Predovnik, Kartuzija Žiče, Slovenske Konjice, Občina, 1996. [COBISS.SI-ID 4789090]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

81. Katarina Katja Predovnik, Medieval and Early Modern material culture of present-day Slovenia : gostujoče predavanje študentom v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Archaeological Sciences, Department of Hungarian Medieval and Early Modern Archaeology, Budapest, 4.4. - 8.4. 2016. [COBISS.SI-ID 62413666]

82. Katarina Katja Predovnik, Castles and castle studies in Slovenia and their socio-cultural context, Wrocław, 2013. [COBISS.SI-ID 51990626]

83. Katarina Katja Predovnik, Transcending disciplinary boundaries : historical archaeology as a problem child : the case of Slovenia : gostujoče predavanje, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, Wien, 8. Mai 2013. [COBISS.SI-ID 62410338]

84. Katarina Katja Predovnik, Arheologija srednjeg i novog vijeka : gostujoče predavanje študentom v okviru CEEPUS izmenjave, University of Zagreb, Faculty of Philosophy (Dept. of Archeology), od 23. do 29. 3. 2009. [COBISS.SI-ID 62412898]

85. Katarina Katja Predovnik, Srednjeveška keramika : predavanja (30 ur) na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu v zimskem semestru študijskega leta 2009/2010, Zagreb, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009-2010. [COBISS.SI-ID 42071394]

86. Katarina Katja Predovnik, Aktuelle Mittelalterforschung in Slowenien, Wien, 2007. [COBISS.SI-ID 35697250]

87. Katarina Katja Predovnik, Archaeological excavations at Podbočje/Stari grad site in Slovenia : predavanje na Central european university, Budimpešta, 25. januar 1994, [1994]. [COBISS.SI-ID 48031074]

88. Katarina Katja Predovnik, Podbočje/Stari grad : eine mittelalterliche Fundstelle : predavanje na Universität Innsbruck, Seminar für Ur- und Frühgeschichte, 4. februar 1993, [1993]. [COBISS.SI-ID 48030306]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

89. Katarina Katja Predovnik, A brave new world? : building castles, changing and inventing traditions : predavanje na mednarodni okrogli mizi Prima dei castelli medievali: materiali e luoghi nell'arco alpino orientale, Rovereto, 18. november 2011, [2011]. [COBISS.SI-ID 48035426]

90. Katarina Katja Predovnik, Izkopavanje Vodiškarjeve hiše v Nevljah pri Kamniku, 2007. [COBISS.SI-ID 36448610]

91. Katarina Katja Predovnik, Ljubljana and its fortifications : three towns in one : predavanje na 10. mednarodni kastelološki konferenci Castrum Bene: Towns and fortifications, Sibiu, 13. april 2007, [2007]. [COBISS.SI-ID 48034402]

92. Katarina Katja Predovnik, Archaeology of later periods in teaching at the University of Ljubljana : predavanje na 5th European Symposium for teachers of medieval archaeology, Bamberg, 11. april 2002, [2002]. [COBISS.SI-ID 48032610]

93. Katarina Katja Predovnik, Mittelalteriche Keramikformen in Slowenien : predavanje na 34. Internationaler Hafnerei-Symposium, Bolzano, 25. september 2001, [2001]. [COBISS.SI-ID 48031842]

94. Katarina Katja Predovnik, Keramika s Starega gradu/Podbočja : predavanje na posvetu o raziskavah visoko- in poznosrednjeveške ter zgodnjenovoveške keramike na Slovenskem, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 9. december 1997, [1997]. [COBISS.SI-ID 48031586]

 

3.25 Druga izvedena dela

95. Katarina Katja Predovnik, Neznani znani grad : o zgodnjih gradovih in drugih plemiških utrdbah : predavanje iz cikla "Gradovi in dvorci", Ljubljanski grad, Grajsko gledališče, 5. november 2015. [COBISS.SI-ID 62411362]

96. Katarina Katja Predovnik, Vitezovo skromno bivališče? : arheološke raziskave mot in sorodnih zemljenih utrdb : predavanje iz cikla "Prvi torek v mesecu", Narodni muzej Slovenije - Metelkova, 5. november 2013. [COBISS.SI-ID 62411106]

97. Katarina Katja Predovnik, Mota, Hausberg, stolpasti grad? : srednjeveške zemljene utrdbe, 2008. [COBISS.SI-ID 38497890]

98. Katarina Katja Predovnik, Slowenien im 15. und 16. Jahrhundert : Archäologie einer Wendezeit?, 2007. [COBISS.SI-ID 36449378]

99. Katarina Katja Predovnik, Oblikovanje kulturne krajine : kartuzijanska puščava v dolini Žičnice, 2006. [COBISS.SI-ID 36449122]

100. Katarina Katja Predovnik, Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Podbočjem, 2007. [COBISS.SI-ID 36448866]

101. Katarina Katja Predovnik, Grofje Celjski ob spodnji Krki : Pleterski opečni tlak in problem lokacije trdnjave Kostanjevica : predavanje v Narodnem muzeju Slovenije, Ljubljana, 5. december 2000, [2000]. [COBISS.SI-ID 48037730]

102. Katarina Katja Predovnik, Izkopavanje najdišča Podbočje/Stari grad : predavanje na Oddelku za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 12. marec 1993, [1993]. [COBISS.SI-ID 48037474]

103. Katarina Katja Predovnik, Zgodovina Starega gradu : predavanje na Osnovni šoli Podbočje, Podbočje, 12. november 1992, [1992]. [COBISS.SI-ID 48037218]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

104. Arheologia medievalǎ, Predovnik Katarina (član uredniškega odbora 2007-), Reşiţa, Muzeul Banatului, Institutul de Arheologie Iaşi, Asociaţia Arheologilor Medievişti din România, 1996-. [COBISS.SI-ID 38545762]

105. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Predovnik Katarina Katja (član uredniškega odbora 2014-), Zagreb, Institut za arheologiju u Zagrebu, 1992-, ISSN 1330-0644. [COBISS.SI-ID 40364544]

106. Katarina Katja Predovnik (urednik), The castle as social space, (Castrum Bene, 12), 1st ed., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2014. [COBISS.SI-ID 274698240]

107. Katarina Katja Predovnik (urednik), The castle as social space : book of abstracts and fieldtrip guide : Zusammenfassungen der Vorträge und Exkursionführer : povzetki predavanj in vodnik po ekskurzijah, 1st ed., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, = University Press, Faculty of Arts, 2011. [COBISS.SI-ID 257691648]

108. Arheo, Predovnik Katarina Katja (urednik 1999-2006), Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1981-, ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 6930434]

109. Mitja Guštin (urednik, avtor dodatnega besedila), Katarina Katja Predovnik (urednik), Drobci nekega vsakdana, (Archaeologia historica Slovenica, 2), Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1997. [COBISS.SI-ID 65950464]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

110. Tomaž Nabergoj, Srednjeveško orožje in bojna oprema iz reke Ljubljanice : doktorska disertacija, Ljubljana, [T. Nabergoj], 2015. [COBISS.SI-ID 39299117]

111. Blaž Podpečan, Novoveški nagrobnik kot vir arheoloških podatkov : doktorsko delo, Ljubljana, [B. Podpečan], 2012. [COBISS.SI-ID 266292224]

112. Saša Čaval, Astronomska usmeritev romanskih cerkva v Sloveniji : doktorska disertacija, Ljubljana, [S. Čaval], 2010. [COBISS.SI-ID 32948525]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

113. Črtomir Lorber, Fašistična kolonizacija Istre : historična arheologija Raše : magistrska naloga, Ljubljana, [Č. Lorber], 2016. [COBISS.SI-ID 62138466]

 

Mentor pri diplomskih delih

114. Helena Rismondo, Analiza dostopa na primeru Predjamskega gradu : diplomsko delo, Ljubljana, [H. Rismondo], 2016. [COBISS.SI-ID 61930082]

115. Urška Ulčar, Arheologija redovništva na Angleškem : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Ulčar], 2016. [COBISS.SI-ID 61931106]

116. Anja Mihelič, Arheološka izkopavanja na Pohorskem dvoru v letu 2007 : diplomsko delo, Slovenj Gradec, [A. Mihelič], 2016. [COBISS.SI-ID 62093666]

117. Nejc Bizjak, Vojaške utrdbe iz časa francosko-avstrijskih vojn v okolici Ljubljane : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Bizjak], 2016. [COBISS.SI-ID 62113122]

118. Nada Lebar, Obročast nakit z motiviko rok v srednjem in novem veku : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Lebar], 2015. [COBISS.SI-ID 58900834]

119. Aleš Grum, Arheologija cistercijanov : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Grum], 2014. [COBISS.SI-ID 55453026]

120. Ben Gros, Gradovi grofov Ortenburških : diplomsko delo, Kranj, [B. Gros], 2014. [COBISS.SI-ID 54661474]

121. Lailan Jaklič, Gradovi na Slovenskem med stroko in javnostjo : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Jaklič], 2014. [COBISS.SI-ID 55177826]

122. Mateja Skrt, Oskrba z vodo v srednjeveških samostanih na Angleškem: primerjava moških in ženskih samostanov : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Skrt], 2014. [COBISS.SI-ID 54958690]

123. Maša Novak, Arheološke raziskave srednjeveških bojišč : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Novak], 2013. [COBISS.SI-ID 53200482]

124. Martina Kocmur, Bioarheološke raziskave prehrane srednjeveških populacij : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Kocmur], 2013. [COBISS.SI-ID 53183842]

125. Šimen Sterle, Cerkev sv. Martina v Poljanah nad Škofjo Loko : arheološka izkopavanja v letih 2008 in 2009 : diplomsko delo, Škofja Loka, [Š. Sterle], 2013. [COBISS.SI-ID 53181538]

126. Anja Vintar, Knjižni okovi v arheoloških kontekstih : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Vintar], 2013. [COBISS.SI-ID 53197154]

127. Urška Stepanjan, Lončarska delavnica iz 16. in 17. stoletja v Kranju : izkopavanja Lovskega dvorca leta 2009 : diplomsko delo, Zgornje Gorje, [U. Stepanjan], 2013. [COBISS.SI-ID 53197410]

128. Nina Šranc, Obleganje gradov in izpostavljene utrdbe : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Šranc], 2013. [COBISS.SI-ID 53412962]

129. Aleš Tiran, Pečnice iz najdišča Slovenj Gradec - Gimnazija : diplomsko delo, Novo mesto, [A. Tiran], 2013. [COBISS.SI-ID 53196386]

130. Jasna Štajdohar, Arheološka izkopavanja na gradu Štanjel v letih 2004 in 2006 : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Štajdohar], 2012. [COBISS.SI-ID 49260130]

131. Rok Bremec, Arheološka topografija utrjenih najdišč med Begunjščico - Zgošo, Savo in Kokro : diplomsko delo, Kranj, [R. Bremec], 2012. [COBISS.SI-ID 49929826]

132. Jerica Habjan, Srednjeveške zakladne najdbe : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Habjan], 2012. [COBISS.SI-ID 49231458]

133. Bojana Pajić, Španska majolika v Sloveniji in sosednjih deželah : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Pajić], 2012. [COBISS.SI-ID 47785058]

134. Jaka Bizjak, Zunanje koprsko obzidje : diplomsko delo iz arheologije, Ljubljana, [J. Bizjak], 2012. [COBISS.SI-ID 48465762]

135. Adam Žiberna, Živali v srednjeveški prehrani : diplomsko delo, Novo mesto, [A. Žiberna], 2012. [COBISS.SI-ID 49268066]

136. Jerica Brečić, Plemiška materialna kultura na Slovenskem : (13.-15. stoletje) : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Brečić], 2011. [COBISS.SI-ID 46624866]

137. Uroš Košir, Rombon : arheologija visokogorskega bojišča soške fronte 1915-1917 : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Košir], 2011. [COBISS.SI-ID 46628194]

138. Dejan Gorše, Srednjeveška podeželska arhitektura : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Gorše], 2011. [COBISS.SI-ID 46010978]

139. Sara Vučkovič, Vpliv trgovine na razvoj protourbanih naselbin : primer emporija Dorestad : diplomsko delo, Velenje, [S. Vučkovič], 2011. [COBISS.SI-ID 46598754]

140. Špela Kokalj, Arheološka topografija ozemlja loškega gospostva : Škofja Loka in Sorško polje : Diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Kokalj], 2010. [COBISS.SI-ID 41518178]

141. Barbara Čeh, Arheološko najdišče Leskovec 2 : novoveške naselbinske strukture in najdbe : Diplomsko delo, Ljubljana, [B. Čeh], 2010. [COBISS.SI-ID 43509602]

142. Grega Čakš, Brigantine v Sloveniji : Diplomsko delo, Laznica, [G. Čakš], 2010. [COBISS.SI-ID 42735202]

143. Manca Kavčič, Historična arheologija v Združenih državah Amerike : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Kavčič], 2010. [COBISS.SI-ID 44142178]

144. Aleksandra Saša Gros, Krščanska motivika na pečnicah : Diplomsko delo, Ljubljana, [A. S. Žagar Gros], 2010. [COBISS.SI-ID 43505250]

145. Anja Ragolič, Srednjeveški in zgodnjenovoveški nakit z napisi : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Ragolič], 2010. [COBISS.SI-ID 43381090]

146. Rok Žižek, Srednjeveški ogrevalni sistemi : Diplomsko delo, Ljubljana, [R. Žižek], 2010. [COBISS.SI-ID 41518434]

147. Ines Klokočovnik, Visokosrednjeveška lončenina v Sloveniji : (11. - 13. stoletje) : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Klokočovnik], 2010. [COBISS.SI-ID 44141922]

148. Tina Zajc, Plemiški pokop v 16. in 17. stoletju na območju danajšnje [!] Slovenije : diplomska naloga, Ljubljana, [T. Zajc], 2009. [COBISS.SI-ID 40222306]

149. Petra Cvetko, Poznosrednjeveške pasne garniture : Diplomsko delo, Ljubljana, [P. Cvetko], 2009. [COBISS.SI-ID 40231266]

150. Andrej Janeš, Vplivi križarskih vojn na utrdbeno arhitekturo zahodnega Balkana : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Janeš], 2009. [COBISS.SI-ID 40229986]

151. Tina Kompare, Arheološka topografija in zgodovina območja nekdanjega vipavskega gospostva : diplomsko delo, Solkan, [T. Kompare], 2008. [COBISS.SI-ID 37561442]

152. Luka Rozman, Srednjeveško hladno strelno orožje - arheološke najdbe puščic, lokov in samostrelov : Diplomsko delo, Ljubljana, [L. Rozman], 2008. [COBISS.SI-ID 36996194]

153. Marjana Dacar, Arheološka izkopavanja v cerkvi svetega Jerneja v Šentjerneju na Dolenjskem : Diplomsko delo, Ljubljana, [M. Dacar], 2007. [COBISS.SI-ID 35112802]

154. Matevž Lavrinc, Arheološke najdbe iz grobov cerkve Sv. Jerneja v Šentjerneju : Diplomsko delo, Ljubljana, [M. Lavrinc], 2007. [COBISS.SI-ID 33830242]

155. Maja Bahar, Problematika varovanja gradov kot arheoloških spomenikov : Diplomsko delo, Ljubljana, [M. Bahar], 2007. [COBISS.SI-ID 34159202]

156. Miha Murko, Pipe za kajenje tobaka iz Slovenj Gradca : Diplomsko delo, Ljubljana, [M. Murko], 2006. [COBISS.SI-ID 32312674]

157. Matjaž Bizjak, Sistem protiturške obrambe na območju Pivšekga podolja in doline Reke : uporaba GIS : diplomsko delo, Spodnja Idrija, [M. Bizjak], 2006. [COBISS.SI-ID 32940642]

158. Tina Balant, Orožja na drogu : Diplomsko delo, Ljubljana, [T. Balant], 2004. [COBISS.SI-ID 24065378]

159. Maja Mohorič, Alpska transhumanca v srednjem in novem veku na primeru Kamniško-Savinjskih Alp : Diplomsko delo, Ljubljana, [M. Mohorič], 2003. [COBISS.SI-ID 23451490]

160. Blaž Podpečan, Novoveški nagrobnik kot odraz družbene miselnosti in osebnega čustvovanja (primer Spodnje Savinjske doline) : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Podpečan], 2003. [COBISS.SI-ID 22507874]
Nagrada: Univerzitetna Prešernova nagrada študentom za leto 2003

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

161. Marija Kutnar, Arheološka podoba spanheimskih gradov v okolici Ljubljane : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Kutnar], 2016. [COBISS.SI-ID 61917538]

162. Tilen Šubic Krpič, Lov v srednjem veku : arheološki podatki : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Šubic Krpič], 2016. [COBISS.SI-ID 61972578]

163. Brina Zagorc, Srednjeveški grad kot statusni simbol in orodje moči - izbrani primeri iz Velike Britanije : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Zagorc], 2016. [COBISS.SI-ID 61836642]

164. Saša Sršen, Srednjeveški gradovi, dvori in druge utrdbe na Šentjernejskem polju : diplomsko delo, Volovnik, [S. Sršen], 2016. [COBISS.SI-ID 61918562]

165. Monika Rahne, Arheologija Hanze : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Rahne], 2014. [COBISS.SI-ID 55711842]

166. Nejc Jamnik, Družbeni vidiki lova v srednjem veku : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Jamnik], 2014. [COBISS.SI-ID 55723106]

167. David Furman, Kmečka orodja v srednjem veku : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Furman], 2014. [COBISS.SI-ID 55717986]

168. Tamara Glažar, Mariborsko območje med 8. in 13. stoletjem : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Glažar], 2014. [COBISS.SI-ID 54960226]

169. Marjan Zlatoper, Pečnice z najdišča Slovenj Gradec - Glasbena šola : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Zlatoper], 2014. [COBISS.SI-ID 55713634]

170. Anja Mlakar, Protiturški tabori v folklori in prostoru : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Mlakar], 2014. [COBISS.SI-ID 53858914]

171. Anja Sedevčič, Protiturški tabori v Vipavski dolini : diplomska naloga, Renče, [A. Sedevčič], 2013. [COBISS.SI-ID 53113442]

172. Izidor Janžekovič, Začetki srednjeveškega Ptuja : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Janžekovič], 2012. [COBISS.SI-ID 49929058]

 

Prevajalec

173. Blaž Podpečan (avtor, fotograf), Nagrobnik, podoba živih, (Archaeologia historica Slovenica, 5), Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2006. [COBISS.SI-ID 225073408]

174. Arheološka najdišča občine Krško, Krško, Občina, 2005. [COBISS.SI-ID 2348780]

175. Pomniki srednjega veka v okolici Krškega, Krško, Občina, 2005. [COBISS.SI-ID 2349036]

176. Christof Krauskopf, "Plemstvo in predmeti iz njegovega vsakdanjika. Raziskave materialne kulture 13. in 14. stoletja", Arheo (Ljublj.), 23, str. 47-62, 2005. [COBISS.SI-ID 31166818]

177. Mats Roslund, "Preseganje meja - Družbena identiteta v srednjem veku in srednjeveški arheologiji", Arheo (Ljublj.), 23, str. 63-78, 2005. [COBISS.SI-ID 31167330]

178. Mitja Guštin (urednik), Zgodnji Slovani : zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp : frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2002. [COBISS.SI-ID 3411552]

179. Mitja Guštin, Arheološka najdišča občine Krško, Krško, Občina, 2001. [COBISS.SI-ID 9102241]

180. Edward Elgar (umetnik), Geroncijeve sanje : Oratorij v dveh delih, op. 38 po pesnitvi kardinala Johna Henryja Newmana, (12 str.), Ljubljana, Festival Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 21768290]

181. Sian Jones, "Arheologija etnosa : konstrukcija identitete nekdaj in danes", Čas. krit. znan., let. 28, št. 200/201, str. 111-126, 2000. [COBISS.SI-ID 20242013]

182. Lewis R. Binford (intervjuvanec), "Intervju z Lewisom R. Binfordom", Arheo (Ljublj.), [Št.] 19, str. 23-29, 1999. [COBISS.SI-ID 12422242]

183. Curtis F. Schaafsma, "Resnica prebiva v globinah: lekcije iz kvantne teorije za sodobno arheologijo", Arheo (Ljublj.), št. 19, str. 31-38, 1999. [COBISS.SI-ID 12415842]

 

Prireditelj

184. Lewis R. Binford (intervjuvanec), "Intervju z Lewisom R. Binfordom", Arheo (Ljublj.), [Št.] 19, str. 23-29, 1999. [COBISS.SI-ID 12422242]

 

Avtor dodatnega besedila

185. Tomaž Lazar (urednik, avtor), Tomaž Nabergoj (urednik, avtor), Polona Bitenc (urednik), Vitez, dama in zmaj : dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem. 2, Katalog, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 267592448]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

186. Benjamin Štular, Ovrednotenje arheoloških podatkov z Malega gradu v Kamniku : doktorska disertacija, Ljubljana, [B. Štular], 2007. [COBISS.SI-ID 234090752]

 

Somentor pri diplomskih delih

187. Sanja Djokić, Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij v muzejski komunikaciji : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Djokić], 2012. [COBISS.SI-ID 49264738]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

188. Ana Vičar, Predhodnice cerkve sv. Kancijana in tovarišev v Kranju : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Vičar], 2015. [COBISS.SI-ID 58714722]

 

Fotograf

189. Katarina Katja Predovnik, Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Podbočjem, (Archaeologia historica Slovenica, 4), Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Znanstveni inštitut, 2003. [COBISS.SI-ID 126879744]

 

Recenzent

190. Tatjana Bradara, Ondina Krnjak, Temporis signa : arheološka svjedočanstva istarskog novovjekovlja = testimonianze archeologiche dell'età moderna in Istria = archaeological evidence of the Istrian modern era, (Monografije i katalozi, 26), Pula, = Pola, Arheološki muzej Istre, = Museo archeologico dell'Istria, = Archaeological Museum of Istria, 2016. [COBISS.SI-ID 1532916]

191. Mitja Guštin, Alenka Tomaž (avtor, ilustrator), Zatak pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 51), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 282679552]

192. Mitja Guštin, Alenka Tomaž (avtor, ilustrator), Zatak pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 51), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2016, http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 282680320]

193. Ana Azinović Bebek (avtor, urednik), Stari grad Barilović : 10 godina arheoloških istraživanja, Zagreb, Hrvatski restauratorski zavod, 2014. [COBISS.SI-ID 62199138]

194. Rene Masaryk (avtor, ilustrator, fotograf), Maja Vončina, Jože Medved, Dolenji Podboršt pri Trebnjem, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 43), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 270608128]

195. Branko Kerman (avtor, ilustrator), Gornje njive pri Dolgi vasi 2, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 36), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 268114944]

196. Benjamin Štular (urednik), Grad Smlednik : raziskave 2011-2012, (Monografije CPA, 2), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 269967360]

197. Mitja Guštin, Alenka Tomaž (avtor, ilustrator), Bertoki - Bonifika pri Kopru, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 27), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012, http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 261396992]

198. Miha Murko (avtor, fotograf, ilustrator), Iva Ciglar, Dolenje Kronovo pri Beli Cerkvi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 25), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012, http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 259763968]

199. Miha Murko (avtor, fotograf, ilustrator), Iva Ciglar, Dolenje Kronovo pri Beli Cerkvi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 25), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012, http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 259764480]

200. Jacqueline Balen, Nadica Jagarčec (urednik), Tajanstvena gotika : Veliki Tabor i kapela sv. Ivana, Zagreb, Muzej Hrvatskog zagorja, 2012. [COBISS.SI-ID 51017826]

201. Alenka Tomaž (avtor, ilustrator), Turnišče, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 28), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012, http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 262611200]

202. Arheologija na avtocestah Slovenije, Predovnik Katarina Katja (recenzent 2008, 2011), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2006-, ISSN 1855-900X. [COBISS.SI-ID 250760960]

203. Zrinka Mileusnić (avtor, fotograf), Hiša Manzioli v Izoli, (Zbirka Annales Mediterranei, Archaeologia urbana, 2), Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2011. [COBISS.SI-ID 259547392]

204. Branko Kerman, Pod Kotom - sever pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 24), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011, http://www.zvkds.si/media/images/publications/24_Pod_Kotom-sever_pri_Krogu.pdf. [COBISS.SI-ID 258676224]

205. Branko Kerman (avtor, fotograf), Boris Kavur, Bojan Djurić, Zdravka Hincak, Mitja Kaligarič, Igor Paušič, Pod Kotom - sever pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 24), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. [COBISS.SI-ID 258676992]

206. Branko Kerman, Boris Kavur, Bojan Djurić, Zdravka Hincak, Mitja Kaligarič, Igor Paušič, Pod Kotom - sever pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 24), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. [COBISS.SI-ID 259532032]

207. Ana Plestenjak (avtor, ilustrator), Podgrič pri Trebnjem, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 21), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011, http://www.zvkds.si/media/images/publications/21_Podgric_pri_Trebnjem.pdf. [COBISS.SI-ID 256836608]

208. Irena Šavel, Samo Sankovič, Pri Muri pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 23), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. [COBISS.SI-ID 257860608]

209. Irena Šavel, Samo Sankovič, Boris Kavur, Bojan Djurić (avtor, fotograf), Borut Toškan, Pri Muri pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 23), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. [COBISS.SI-ID 257861120]

210. Mitja Guštin (urednik), Urbana arheologija Kopra, (Annales Mediterranei, Archaeologia urbana, 1), Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. [COBISS.SI-ID 259535872]

211. Tatjana Tkalčec, Burg Vrbovec u Klenovcu Humskome : deset sezona arheoloških istraživanja, Zagreb, Muzeji Hrvatskog zagorja, Institut za arheologiju, 2010. [COBISS.SI-ID 32248365]

212. Irena Šavel, Branko Kerman (avtor, fotograf), Gornje njive pri Dolgi vasi : [obvoznica Lendava], (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 6), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008. [COBISS.SI-ID 239688192]

213. Drago Svoljšak, Mrzlo Polje pri Ivančni Gorici, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 5), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008. [COBISS.SI-ID 238102272]

 

Prevajalec povzetka

214. Katarina Katja Predovnik, Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Podbočjem, (Archaeologia historica Slovenica, 4), Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Znanstveni inštitut, 2003. [COBISS.SI-ID 126879744]

215. Mitja Guštin, "Odsevi iz preteklosti : Razmišljanja o vsebinah in metodi", V: Raziskovanje kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem : Šumijev zbornik : ob dvajsetletnici Znanstvenega inštituta, (Razprave Filozofske fakultete), Jadranka Šumi, ur., Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1999, str. 55-77. [COBISS.SI-ID 14083938]

216. Katarina Katja Predovnik, "Grofje Celjski ob spodnji Krki: Pleterski opečni tlak in problem lokacije trdnjave Kostanjevica", V: Zbornik mednarodnega simpozija Celjski grofje, stara tema - nova spoznanja, Celje, 27. - 29. maj 1998, Rolanda Fugger Germadnik, ur., Celje, Pokrajinski muzej, 1999, str. 209-321. [COBISS.SI-ID 12424546]

217. Mitja Guštin, "Srednjeveške keramične čaše iz izkopavanj v mestu Celje", V: Zbornik mednarodnega simpozija Celjski grofje, stara tema - nova spoznanja, Celje, 27. - 29. maj 1998, Rolanda Fugger Germadnik, ur., Celje, Pokrajinski muzej, 1999, str. 249-260. [COBISS.SI-ID 14087522]

218. Danijela Brišnik, "Stari grad nad Celjem. Keramično gradivo iz sektorjev A in B", V: Zbornik mednarodnega simpozija Celjski grofje, stara tema - nova spoznanja, Celje, 27. - 29. maj 1998, Rolanda Fugger Germadnik, ur., Celje, Pokrajinski muzej, 1999, str. 261-273. [COBISS.SI-ID 18326626]

219. Marjana Tomanič-Jevremov, Mitja Guštin, "Keltska lončarska peč s Spodnje Hajdine pri Ptuju", Arheol. vestn., letn. 47, str. 267-278, 1996. [COBISS.SI-ID 4624685]

 

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: IEEE
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 25. 11. 2016