Back to top

Manca Vinazza

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Manca Vinazza, "Ostanki starejšeželeznodobne naselbine na Gregorčičevi ulici v Kobaridu?", Goriš. letn., 37/38, str. 101-113, 2013/2014. [COBISS.SI-ID 20672562]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. Branko Mušič, Manca Vinazza, Matija Črešnar, Igor Medarič, "Integrirane neinvazivne raziskave in terensko preverjanje : izkušnje s prazgodovinskih najdišč severovzhodne Slovenije : experiences from prehistoric sites in North-Eastern Slovenia", Arheo (Ljublj.), 32, str. 37-64, 2015. [COBISS.SI-ID 60608098]

3. Domen Zupančič (avtor, fotograf, ilustrator), Manca Vinazza (avtor, ilustrator), "Suhozidna gradnja v prazgodovini na Krasu", V: Iz zgodovine Krasa, (Kronika, letn. 63, št. 3), Miha Preinfalk, ur., Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 691-702, 2015. [COBISS.SI-ID 3238020]

 

1.04 Strokovni članek

4. Tomaž Fabec, Manca Vinazza, "Štanjel : grad", Vars. spomenikov Poroč., 47, str. 160, 2012. [COBISS.SI-ID 56481378]

5. Tomaž Fabec, Manca Vinazza, "Kobarid : prazgodovinska in rimskodobna naselbina Gradič", Vars. spomenikov Poroč., 46, str. 108-109, 2010. [COBISS.SI-ID 56481122]

6. Manca Vinazza, "Deskle - gomila", Vars. spomenikov Poroč., 45, str. 48, 2009. [COBISS.SI-ID 56480354]

7. Miha Mihelič, Manca Vinazza, "Goljevica : cerkev sv. Volbenka", Vars. spomenikov Poroč., 45, str. 63, 2009. [COBISS.SI-ID 56478818]

8. Miha Mihelič, Manca Vinazza, "Goljevica : cerkev sv. Volbenka - okolica", Vars. spomenikov Poroč., 42, str. 42, 2006. [COBISS.SI-ID 56478306]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

9. Brina Škvor Jernejčič, Manca Vinazza, "Burial practices and burial rites between the Late Bronze Age and Early Iron Age in Slovenia : a comparative analysis of Ljubljana and Tolmin cemeteries", V: Il funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra l'età del ferro e l'età tardoantica : atti del Convegno Internazionale : proceedings of the International Conference, San Vito al Tagliamento, 14 febbraio 2013, (BAR International series, 2795), Tiziana Cividini, ur., Giovanni Tasca, ur., Oxford, BAR Publishing, 2016, str. 41-62. [COBISS.SI-ID 9223008]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

10. Manca Vinazza, "Način pokopa v I. tisočletju pr. n. št. v zahodni Sloveniji (Posočje)", V: Convegno internazionale : Il funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra l'età del ferro e l'età tardoantica, San Vito al Tagliamento, 14.02.2013 : načini pokopa v Furlaniji in v sosednjih regijah v obdobju med železno dobo in pozno antiko, San Vito al Tagliamento, 14.02.2013, (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology), San Vito al Tagliamento, [s.n.], 2013, str. 49-52, 53-56, http://www.sirpac-fvg.org/_Data/Files/File/ARCHEOLOGIA/PArSJAd-CONVEGNO/PArSJAd_ABSTRACT.pdf. [COBISS.SI-ID 56495714]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

11. Matija Črešnar, Fabio Cavalli, Manca Vinazza, Dario Innocenti, ""Beyond the grave" with the help of multidetector computed tomography and micro-excavations", V: Abstracts, [s.l.], The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Agne Žilinskaité, 2016, str. 619. [COBISS.SI-ID 61813602]

12. Matija Črešnar, Branko Mušič, Matej Dolenec, Nina Zupančič, Manca Vinazza, Igor Medarič, Matjaž Mori, "Combining geophysics, geochemistry and targeted archaeological excavations to interpret an Iron Age hillfort", V: Abstracts of the oral and poster presentations, Louisa Campbell, ur., Glasgow, University of Glasgow, 2015, str. 258, http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60782690]

13. Katarina Udovč, Manca Vinazza, "Rimski lončarski obrat na Otoku pri Metliki", V: Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem : rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015 : [program simpozija in povzetki avtorjev] : results from the Roman sites in the period between 2005 and 2015 : [conference program and book of abstracts], [Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 2015], str. 25, http://www.zvkds.si/media/medialibrary/2015/10/knjiga_povzetkov_iac2015.pdf. [COBISS.SI-ID 59440994]

14. Matija Črešnar, Branko Mušič, Dimitrij Mlekuž, Marko Mele, Igor Medarič, Matjaž Mori, Manca Vinazza, "Integracija arheoloških istraživanja kao ključ do cjelovite interpretacije arheoloških lokaliteta i povijesnog krajolika", V: 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014, Ina Miloglav, ur., Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 2014, str. 26. [COBISS.SI-ID 56455266]

15. Branko Mušič, Matija Črešnar, Hrvoje Potrebica, Igor Medarič, Matjaž Mori, Manca Vinazza, "Rezultati, problemi i perspektiva geofizičkih istraživanja prapovijesnih lokaliteta na primjerima projekata "Tradicija i inovativnost u prapovijesti", "Entrans" i "BorderArch"", V: 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014, Ina Miloglav, ur., Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 2014, str. 27. [COBISS.SI-ID 56455522]

16. Draško Josipovič, Manca Vinazza, "Il sito protostorico di Tabor presso Vrabče (Slovenia)", V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster, Udine [etc.], Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 52-53, http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56554082]

17. Tomaž Fabec, Tjaša Tolar, Manca Vinazza, "Il sito protostorico di Štanjel (Slovenia)", V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster, Udine [etc.], Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 53. [COBISS.SI-ID 37741613]

18. Brina Škvor Jernejčič, Manca Vinazza, "Burial rites in the western and central Slovenia in the late Bronze and early Iron Age : a case study of urnfield necropolises from Tolmin and Ljubljana (Slovenija)", V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster, Udine [etc.], Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 65-66, http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56554594]

19. Fabio Cavalli, Matija Črešnar, Josip Višnjić, Dario Innocenti, Manca Vinazza, et al., "The role of Multidetector Computerized Tomography ( MDCT) in the study of some Iron Age cinerary urns of upper Adriatic and Pannonic area", V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster, Udine [etc.], Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 67, http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56555362]

20. Maša Sakara Sučević, Manca Vinazza, et al., "Lʼimportanza delle analisi macroscopiche sulla cera mica preistorica e protostoria del Carso e dellʼIstria settentrionale", V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster, Udine [etc.], Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 69, http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56556130]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

21. Matija Črešnar, Branko Mušič, Biba Teržan, Manca Vinazza, Miha Mihelič, Igor Medarič, Petra Basar, Nina Zupančič, Matej Dolenec, "Arheološki kontekst Poštela", V: Arheologija v letu 2015 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov, Petra Stipančić, ur., Bojan Djurić, ur., Matija Črešnar, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2016, str. 12, http://www.arheologija.si/images/av2015/SAD-2015-za%20splet.pdf. [COBISS.SI-ID 60284002]

22. Biba Teržan, Matija Črešnar, Branko Mušič, Manca Vinazza, Tina Nanut, Igor Medarič, Miha Mihelič, Matjaž Mori, "Notranja preveritev registrirane enote kulturne de diščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči) : raziskave v letu 2014", V: Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov, Petra Stipančić, ur., Bojan Djurić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, cop. 2015, str. 13, http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57579362]

23. Draško Josipovič, Manca Vinazza, "Tabor pri Vrabčah - arheološko najdišče Tabor", V: Arheologija v letu 2013 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, cop. 2014, str. 25. [COBISS.SI-ID 56483682]

24. Katarina Udovč, Manca Vinazza, "Otok - Arheološko najdišče Otoško polje (EŠD 11115)", V: Arheologija v letu 2013 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, cop. 2014, str. 67. [COBISS.SI-ID 513229099]

25. Biba Teržan, Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Branko Mušič, Igor Medarič, David Medica, Matjaž Mori, Igor Rižnar, Manca Vinazza, Marjana Zajc, "Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči)", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 51560802]

26. Brina Škvor Jernejčič, Manca Vinazza, "Kranj v času bronaste in železne dobe", V: Povzetki predavanj, 2. Valičev arheološki dan, Kranj 10. december 2012, Verena Perko, ur., Kranj, Gorenjski muzej, 2012, str. 23. [COBISS.SI-ID 9215584]

27. Tomaž Fabec, Manca Vinazza, "Arheološka izkopavanja na območju gradnje na gradu Štanjel, parcela št. 1009/1, k. o. Štanjel", V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2011, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 56482914]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

28. Miha Mihelič, Daniel Modl, Manca Vinazza, "Forschungsgeschichte", V: Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Matija Črešnar, ur., et al, Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 28-56. [COBISS.SI-ID 58173538]

29. Manca Vinazza, Tina Nanut, Miha Mihelič, Matija Črešnar, "Arheološka izkopavanja na slovenski strani Novin pri Šentilju", V: Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Matija Črešnar, ur., et al, Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 166-205. [COBISS.SI-ID 58188642]

30. Manca Vinazza, Tina Nanut, Miha Mihelič, Matija Črešnar, "Arheološke terenske raziskave na Plačkem vrhu", V: Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Matija Črešnar, ur., et al, Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 206-229. [COBISS.SI-ID 58189410]

31. Fabio Cavalli, Dario Innocenti, Matija Črešnar, Manca Vinazza, "Multidetector computed tomography and micro-excavation of prehistoric urn from Novine / Hoarachkogel (Slovenia / Austria)", V: Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Matija Črešnar, ur., et al, Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 238-244. [COBISS.SI-ID 58190178]

32. Tomaž Fabec, Manca Vinazza, "Štanjel", V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Biba Teržan, et al, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 595-602. [COBISS.SI-ID 8940128]

33. Manca Vinazza, "Prazgodovinska keramika z gradišča Volčji Grad - Debela griža", V: Volčji grad, Komen, Občina, 2012, str. 39-57. [COBISS.SI-ID 56033634]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

34. Manca Vinazza (avtor dodatnega besedila), "Tehnike gradnje prazgodovinskih suhih zidov na Krasu", V: Zid na suho : zbornik strokovnih spisov o kraškem suhem zidu : raccolta di testi tecnici sui muri a secco del Carso, Eda Belingar, Darja Kranjc, ur., Škocjan, Park Škocjanske jame, = Parco Škocjanske jame, 2014, str. 47-55. [COBISS.SI-ID 56496738]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

35. Manca Vinazza, "Bernhard Hänsel, Kristina Mihovilić, Biba Teržan, s prispevki Claudie Gerling, Helmuta Krolla, Damirja Matoševića, Igorja Medarića, Branka Mušiča, Douglasa Pricea, Barbare Teßmann, Rafka Urankarja, Berharda Weningerja: Monkodonja. Istraživanja protourbanog naselja brončanog doba Istre. Knjiga 1 ... Monografije i katalozi / Monographien und Kataloge 25, Arheološki muzej Istre, 2015", Arheol. vestn., [Št.] 67, str. 432-435, 2016, http://av.zrc-sazu.si/pdf/67/AV_67_2016_17_ocene.pdf. [COBISS.SI-ID 40149805]

 

1.22 Intervju

36. Verena Perko (intervjuvanec), Saša Rudolf (oseba, ki intervjuva), Manca Vinazza (oseba, ki intervjuva), "Intervju z dr. Vereno Perko", Profil, letn. 2010/2011, št. 7, str. 21-25, 2011. [COBISS.SI-ID 49065314]

 

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

37. Manca Vinazza (avtor dodatnega besedila), "Bibliografija", V: Scripta in honorem Bojan Djurić, (Monografije CPA, 1), Branka Migotti, ur., et al, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012, str. 159-167. [COBISS.SI-ID 56482402]

 

1.25 Drugi sestavni deli

38. Elena Leghissa, Manca Vinazza, "Federsee delavnica 2012 : uvod v upravljanje arheoloških in naravnih virov v mokrem okolju", Arheo (Ljublj.), št. 29, str. 139-147, 2012. [COBISS.SI-ID 51309154]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.11 Diplomsko delo

39. Manca Vinazza, Prazgodovinski Štanjel na Krasu : izkopavanja 2010 : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Vinazza], 2011. [COBISS.SI-ID 47295842]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

40. Matija Črešnar, Branko Mušič, Manca Vinazza, Delno poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah v letih 2011-2013 na območju Poštele in Pivole (EŠD 613, 6401, 6402, 8977), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2014. [COBISS.SI-ID 513616683]

41. Katarina Udovč, Manca Vinazza, Igor Rižnar, Poročilo o izvedenih arheoloških izkopavanjih na območju gradnje stanovanjske hiše Veselič na Otoku pri Metliki : parcela št. 862/3, k. o. Primostek, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2013. [COBISS.SI-ID 513166635]

42. Tomaž Fabec, Vesna Tratnik, Manca Vinazza, Poročilo o opravljenih arheoloških izkopavanjih na območju predvidene gradnje stanovanjske hiše Kunavar Tomažič - Vipava : parcela št. 2451/44, k. o. Vipava, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. [COBISS.SI-ID 513008683]

43. Tomaž Fabec, Vesna Tratnik, Manca Vinazza, Poročilo o opravljenih arheoloških izkopavanjih na območju predvidene gradnje stanovanjske hiše Kunavar Tomažič - Vipava : parcela št. 2451/44, k. o. Vipava, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. [COBISS.SI-ID 513008939]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

44. Maja Bricelj, Nika Veršnik, Vesna Tratnik, Tomaž Fabec, Tadeja Mulh, Manca Vinazza, Miha Mihelič, Ines Klokočovnik, Gašper Rutar, Barbara Nadbath, Ocena arheološkega potenciala na območju DPN za prenosni plinovod M6 Ajdovščina - Lucija : metode 1-3, 5-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. [COBISS.SI-ID 512794155]

45. Gašper Rutar, Manca Vinazza, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, Tadeja Mulh, Ocena arheološkega potenciala območja predvidenih obvoznic za OPN Mestne občine Kranj : metode 1-4, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. [COBISS.SI-ID 512701995]

46. Gašper Rutar, Manca Vinazza, Barbara Nadbath, UNESCO strokovne podlage za razglasitev Klavstre : pregled virov za območje med Vrhniško zaporo in Hrušico, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo], 2012. [COBISS.SI-ID 512663339]

47. Tina Žerjal, Dimitrij Mlekuž, Gašper Rutar, Maja Bricelj, Maja Lavrič, Špela Karo, Barbara Nadbath, Nika Veršnik, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane : metode 1-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512509483]

48. Nika Veršnik, Barbara Nadbath, Gašper Rutar, Manca Vinazza, Valentina Mozetič, Ana Inkret, Analiza arheološkega potenciala območja DPN [za] avtocesto Postojna - Divača - Jelšane : metode 1-3, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512526635]

49. Gašper Rutar (vodja projekta, avtor), Tina Žerjal, Tadeja Mulh, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, Jernej Rihter, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja za DC Krško - Brežice : metode 1-3, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 39765293]

50. Tina Žerjal, Gašper Rutar, Tadeja Mulh, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, Jernej Rihter, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja za DC Krško - Brežice : metode 1-3, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512510763]

51. Gašper Rutar (vodja projekta, avtor), Nika Veršnik, Dimitrij Mlekuž, Maja Bricelj, Barbara Nadbath, Špela Karo, Maja Lavrič, Miha Murko, Robert Erjavec, Maja Horvat, Manca Vinazza, Jernej Rihter, Valentina Mozetič, Ana Inkret, Ocena arheološkega potenciala območja DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini : metode 1-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512522027]

52. Gašper Rutar, Barbara Nadbath, Špela Karo, Dimitrij Mlekuž, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja DPN obvoznica Škofljica : metode 1-4, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512289067]

53. Barbara Nadbath, Gašper Rutar, Dimitrij Mlekuž, Manca Vinazza, Ildikó Pintér, Phil Mason, Klemen Nagode, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline : metode 1-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512478763]

54. Tina Žerjal, Tomaž Fabec, Vesna Tratnik, Dimitrij Mlekuž, Alja Žorž, Barbara Nadbath, Matija Črešnar, Gašper Rutar, David Badovinac, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za II. tir Divača - Koper, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512478507]

55. Barbara Nadbath, Gašper Rutar, Manca Vinazza, Maja Bricelj, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za plinovod M3/1 Ajdovščina - Šempeter pri Gorici : metode 1-3, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512517931]

56. Barbara Nadbath, Gašper Rutar, Manca Vinazza, Maja Bricelj, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za plinovod M3/1 Kalce - Ajdovščina : metode 1-3, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512517675]

57. Barbara Nadbath, Gašper Rutar, Ana Inkret, Manca Vinazza, Jernej Rihter, Maja Bricelj, Tadeja Mulh, Klemen Nagode, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za plinovod M3/1 Kalce - Vodice : metode 1-3, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512518187]

58. Gašper Rutar (vodja projekta, avtor), Barbara Nadbath, Ana Inkret, Manca Vinazza, Jernej Rihter, Maja Bricelj, Tadeja Mulh, Klemen Nagode, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za plinovod M3/1 Kalce - Vodice : metode 1-3, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 39765037]

59. Gašper Rutar, Barbara Nadbath, Maja Bricelj, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za plinovod M8 Kalce - Jelšane, odsek Ilirska Bistrica - Jelšane : metode 1-3, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512289323]

60. Barbara Nadbath, Matija Črešnar, Gašper Rutar, Dimitrij Mlekuž, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja obdelave za projekt hidrocentrale na srednji Savi : pregled struge in obrežja reke Save od Medvod do Zidanega Mostu : metode 1-4, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512283947]

61. Gašper Rutar, Tadeja Mulh, Maja Bricelj, Eva Butina, Manca Vinazza, Ocena arheološkega potenciala območja DPN za državno cesto od avtoceste A1 Šentilj Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug : metode 1-3, 5-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512481835]

62. Gašper Rutar, Tomaž Fabec, Vesna Tratnik, Barbara Nadbath, Manca Vinazza, Klemen Nagode, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za obvoznico Tolmin : metode 1-2, 5-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2009. [COBISS.SI-ID 512288043]

63. Gašper Rutar, Barbara Nadbath, Dimitrij Mlekuž, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrost Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov : metode 1-4, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2009. [COBISS.SI-ID 512284203]

64. Gašper Rutar, Barbara Nadbath, Manca Vinazza, Matevž Lavrinc, Analiza arheološkega potenciala območja OPPN za izgradnjo obvoznice Gorenja vas : metode 1-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2009. [COBISS.SI-ID 512287787]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

65. Tomaž Fabec, Tjaša Tolar, Manca Vinazza, Il sito protostorico di Štanjel (Slovenia) : predstavitev posterja v okviru 49. mednarodnega posvetovanja IPPI "Preistoria e Protoistoria del Caput Adriae", tematski sklop "Modalità insediative: Castellieri e insediamenti allʼaperto", Museo Archeologico del Friuli Occidentale, Pordenone, 12. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37729325]

66. Draško Josipovič, Manca Vinazza, Il sito protostorico Tabor presso Vrabče (Slovenia) : predstavitev posterja v okviru 49. mednarodnega posvetovanja IPPI "Preistoria e Protoistoria del Caput Adriae", tematski sklop "Modalità insediative: Castellieri e insediamenti all'aperto", Sezione 2, Pordenone, 8.-12. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 38061357]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

67. Arheo, Vinazza Manca (član uredniškega odbora 2009-), Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1981-, ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 6930434]

68. Matija Črešnar (urednik), Marko Mele (urednik), Karl Peitler (urednik), Manca Vinazza (urednik), Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. [COBISS.SI-ID 21378056]

 

Oseba, ki intervjuva

69. Janez Dular (intervjuvanec), "Intervju z dr. Janezom Dularjem, dobitnikom nagrade Slovenskega arheološkega društva v letu 2013", Arheo (Ljublj.), št. 30, str. 99-102, 2013. [COBISS.SI-ID 276700160]

70. Andrej Pleterski (intervjuvanec), "Intervju z ddr. Andrejem Pleterskim", Profil, št. 6, str. 17-18, 2010. [COBISS.SI-ID 32989997]

 

Fotograf

71. Ana Kruh, Vesna Tratnik, Prišleki z vzhoda : grobovi iz Mirna in prihod Vzhodnih Gotov v naše kraje, Kromberk, Goriški muzej, 2013. [COBISS.SI-ID 17702194]

 


NERAZPOREJENO

72. Manca Vinazza, "Primorska tour I.", Profil, št. 4, str. 22-23, 2006/2007. [COBISS.SI-ID 13617202]

73. Manca Vinazza, "Antika v očeh Martina Bavčerja", Profil, št. 4, str. 18-21, 2006/2007. [COBISS.SI-ID 13616946]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: IEEE
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 25. 11. 2016