Back to top

Doc. dr. Matija Črešnar

 

BIBLIOGRAFIJA

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Irena Zupanič-Pajnič, Tomaž Zupanc, Jože Balažic, Živa Miriam Geršak, Oliver Stojković, Ivan Skadrić, Matija Črešnar, "Prediction of autosomal STR typing success in ancient and Second World War bone samples", Forensic science international, Genetics, vol. , no. , str., 2016, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1872497316302149, doi: 10.1016/j.fsigen.2016.11.004. [COBISS.SI-ID 32935385]

2. Branko Mušič, Matija Črešnar, Igor Medarič, "Možnosti geofizikalnih raziskav na najdiščih iz starejše železne dobe : primer Poštele pri Mariboru", Arheo (Ljublj.), 31, str. 19-47, 2014. [COBISS.SI-ID 56927586]

3. Nicholas J. Saunders, Neil Faulkner, Uroš Košir, Matija Črešnar, Sîan Thomas, "Conflict landscapes of the Soča/Isonzo front, 1915-2013 : archaeological-anthropological evaluation of the Soča valley, Slovenia : arheološko-antropološko ovrednotenje Posočja", Arheo (Ljublj.), št. 30, str. 47-66, 2013. [COBISS.SI-ID 552044]

4. Matija Črešnar (avtor, fotograf), "Prispevek naravoslovnih analiz k celostni obravnavi arheološkega najdišča : primer Rogoze pri Mariboru", Argo, 53, [št.] 1, str. 98-108, 2010. [COBISS.SI-ID 43553634]

5. Matija Črešnar, "New research on the Urnfield period of Eastern Slovenia : a case study of Rogoza near Maribor", Arheol. vestn., 61, str. 7-116, pril., 2010. [COBISS.SI-ID 32025133]

6. Matija Črešnar, "Poskus določitve kulturne skupine Kisapostag v vzhodni Sloveniji", Zb. soboš. muz., 15, str. 107-134, 2010. [COBISS.SI-ID 44288354]

7. Matija Črešnar, "Novi žarni grobovi iz Ruš in pogrebni običaji v ruški žarnogrobiščni skupini", Arheol. vestn., št. 57, str. 97-162, 2006. [COBISS.SI-ID 25821741]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

8. Branko Mušič, Manca Vinazza, Matija Črešnar, Igor Medarič, "Integrirane neinvazivne raziskave in terensko preverjanje : izkušnje s prazgodovinskih najdišč severovzhodne Slovenije : experiences from prehistoric sites in North-Eastern Slovenia", Arheo (Ljublj.), 32, str. 37-64, 2015. [COBISS.SI-ID 60608098]

 

9. Biba Teržan, Matija Črešnar, Branko Mušič, "Pogledi v preteklost : Poštela - "staro mesto" na obronkih Pohorja in njegova okolica : o arheoloških raziskavah", Dialogi (Maribor), letn. 48, št. 1/2, str. 17-58, 2012. [COBISS.SI-ID 49777250]

 

10. Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, "Arheološka podoba Litije v luči novih odkritij", V: Iz zgodovine Litije in okolice, (Kronika, letn. 59, 3), Miha Preinfalk, ur., Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011, letn.59, [št.] 3, str. 355-368, 2011. [COBISS.SI-ID 47310178]

11. Matija Črešnar, "Radiokarbonsko datiranje bronaste in starejše železne dobe - slovenska perspektiva", Arheo (Ljublj.), št. 26, str. 33-51, 2009. [COBISS.SI-ID 40967266]

12. Matija Črešnar, "Leseni objekti v pozni prazgodovini", AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.), [Št.] 2, str. 12-19, 2007. [COBISS.SI-ID 243082240]

13. Matija Črešnar, "Načini lesenih gradenj v času bronaste in starejše železne dobe v Sloveniji", Arheo (Ljublj.), let. 24, str. 39-68, 2007. [COBISS.SI-ID 35843938]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

14. Ian Armit, Hrvoje Potrebica, Matija Črešnar, Phil Mason, Lindsey Büster, "Encounters and transformations in Iron Age Europe : perspectives on the ENTRANS Project", Antiquity, vol. 88, issue 342, Dec. 2014, http://journal.antiquity.ac.uk/antplus/projgall. [COBISS.SI-ID 56443234]

 

 

 

1.04 Strokovni članek

15. Marianne Mödlinger, George Abungu, Elif Denel, Matija Črešnar, Marko Mele, et al., "Committee on the illicit trade in cultural material", Eur. archaeol., summer, 49, str. 16-20, 2016, http://e-a-a.org/TEA/deb1_49.pdf. [COBISS.SI-ID 61793378]

 

16. Ian Armit, Hrvoje Potrebica, Matija Črešnar, Phil Mason, "Encounters and transformations in Iron Age Europe : perspectives on the ENTRANS Project", Eur. archaeol., autumn, 42, str. 44-46, 2014. [COBISS.SI-ID 56442210]

 

17. Matija Črešnar, "Arheologija in pokrajine oboroženih spopadov", Slov. vojs. (Tisk. izd.), št. 3, str. 32-33, mar. 2013. [COBISS.SI-ID 51424866]

18. Matija Črešnar (intervjuvanec), "Iztrgati najdišče iz okolja pomeni, da mu odvzamemo kontekst : dr. Matija Črešnar, arheolog", Delo (Ljubl.), leto 53, št. 252, 29. okt. 2011. [COBISS.SI-ID 260080384]

19. Matija Črešnar, "Dediščina na dlani v središču Ljubljane", Ljubljana, št. 6, letn. XVI, str. 22, 2011. [COBISS.SI-ID 52030050]

20. Biba Teržan, Matija Črešnar, Branko Mušič, "Pivola - gomilno grobišče", Vars. spomenikov Poroč., 43, str. 159-160, 2007. [COBISS.SI-ID 35952738]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

21. Matija Črešnar, Jayne-Leigh Thomas, "New data on cremation burials from North-Eastern Slovenia", V: Brandbestattungen von der mittleren Donau bis zur Ägäis zwischen 1300 und 750 v. Chr. : Akten des Internationalen Symposiums an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, 11.-12. Februar 2010 : Proceedings of the International Symposium held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, February 11th-12th, 2010, (Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse, 448), (Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, 77), (Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission, 32), Michaela Lochner, ur., Florian Ruppenstein, ur., Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2013, str. 79-97. [COBISS.SI-ID 51848034]

 

22. Matija Črešnar, "New aspects on the Ha A phase in eastern Slovenia", V: Beiträge zur Mittel- und Spätbronzezeit sowie zur Urnenfelderzeit am Rande der Südostalpen : Akten des 1. Wildoner Fachgespräches vom 25. bis 26. Juni 2009 in Wildon / Steiermark (Österreich), (Internationale Archäologie, Bd. 15), Christoph Gutjahr, ur., Georg Tiefengraber, ur., Rahden, M. Leidorf, 2011, str. 63-79. [COBISS.SI-ID 46088290]

 

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

23. Branko Mušič, Biba Teržan, Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Igor Rižnar, Igor Medarič, Marjana Zajc, David Medica, Matjaž Mori, "Geoarheološke raziskave kompleksa Poštela pri Mariboru", V: Razprave, poročila, 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013, (Geološki zbornik, 22), Boštjan Rožič, ur., Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2013, str. 101-106. [COBISS.SI-ID 51719010]

 

24. Gašper Rutar, Matija Črešnar, "Reserved optimism : preventive archaeology and management of cultural heritage in Slovenia", V: Remote sensing for archaeological heritage management : proceedings of the 11th EAC Heritage management symposium, Reykjavik, Iceland, 25-27 March 2010, (EAC occasional paper, no. 3), (Occasional publication of the Aerial archaeology research group, no. 3), David Cowley, ur., Brussel, EAC, Europae archaeologiae consilium, 2011, str. 259-263. [COBISS.SI-ID 45142370]

 

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

25. Matija Črešnar, Branko Mušič, "Transcending disciplines in integrated studies of the Early Iron Age sites in Slovenia", V: Abstracts, [s.l.], The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Agne Žilinskaité, 2016, str. 540. [COBISS.SI-ID 61811298]

 

26. Matija Črešnar, Fabio Cavalli, Manca Vinazza, Dario Innocenti, ""Beyond the grave" with the help of multidetector computed tomography and micro-excavations", V: Abstracts, [s.l.], The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Agne Žilinskaité, 2016, str. 619. [COBISS.SI-ID 61813602]

 

27. Brina Škvor Jernejčič, Matija Črešnar, Miha Kunstelj, "Il ferro: dalle armi agli oggetti dʼórnamento? : sui collegamenti tra lʼItalia meridionale e lʼarea alpina sud-orientale nel Bronzo finale e primo Fero", V: Comunicazioni e poster, [Firenze], Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, [2016], str. 37. [COBISS.SI-ID 62384738]

28. Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Gašper Rutar, "Wetlands and beyond : Ljubljana marshes (Ljubljansko barje) - landscape and movement", V: WARP 30 : wetland archaeology research project, 30th anniversary meeting, 28th June- 2nd July 2016, School of Archaeological Sciences, University of Bradford, [Bradford, University of Bradford, 2016], str. 8. [COBISS.SI-ID 61150818]

29. Dimitrij Mlekuž, Uroš Košir, Matija Črešnar, "Mountain war - archaeological approaches towards understanding conflict landscapes of Rombon (Upper Soča valley)", V: (Re)discovering the Great War : multidisciplinary research of modern conflicts : Ljubljana - Kobarid, 22.-24. 5. 2015, Slovenia : conference abstracts and programme, [S. l., s. n., 2015], str. 22. [COBISS.SI-ID 58140770]

30. Hrvoje Potrebica, Matija Črešnar, Phil Mason, "Scientific approaches to the European Iron Age", V: Abstracts of the oral and poster presentations, Louisa Campbell, ur., Glasgow, University of Glasgow, 2015, str. 42, http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60781666]

31. Matija Črešnar, "What does really change and when? : recent research on the Late Bronze Age/Early Iron Age transition in Slovenia", V: Abstracts of the oral and poster presentations, Louisa Campbell, ur., Glasgow, University of Glasgow, 2015, str. 214, http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60781922]

32. Matija Črešnar, Branko Mušič, Matej Dolenec, Nina Zupančič, Manca Vinazza, Igor Medarič, Matjaž Mori, "Combining geophysics, geochemistry and targeted archaeological excavations to interpret an Iron Age hillfort", V: Abstracts of the oral and poster presentations, Louisa Campbell, ur., Glasgow, University of Glasgow, 2015, str. 258, http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60782690]

33. Marko Mele, Matija Črešnar, "Science on the border : project Borderarch - Steiermark", V: Abstracts of the oral and poster presentations, Louisa Campbell, ur., Glasgow, University of Glasgow, 2015, str. 294, http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60783202]

34. Branko Mušič, Matija Črešnar, Hrvoje Potrebica, Igor Medarič, "Understanding the barrow construction and settings with the help of geophysics", V: Abstracts of the oral and poster presentations, Louisa Campbell, ur., Glasgow, University of Glasgow, 2015, str. 303, http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60783458]

35. Matija Črešnar, Branko Mušič, Dimitrij Mlekuž, "Multidisciplinary research of Iron Age sites and landscapes of Slovenia", V: Bridging the gap : CAA-UK 2015 : programme & abstracts : book of abstracts [and program], Bradford, CAA, 2015, str. 8, http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 57128290]

36. Matija Črešnar, "Integrated approaches to the study of elite, social and regional networks on the South-Eastern fringers of the Alps", V: Connected elites and regions in the Early Hallstatt period (Ha C) : perspectives from the Low Lands to the Circumalpine Region : [program and abstracts], Leiden, Faculty of Archaeology, Leiden University, Archaeological Institute, University of Hamburg, 2015, str. [31]. [COBISS.SI-ID 60785250]

37. Matija Črešnar, "Early Iron Age sites, finds and landscapes in Slovenia : the interdisciplinary approach", V: The Early Iron Age in Central Europe : 2.-4. 7. 2015 Hradec Králové, Czech Republic : pogramme and abstracts : Programm und Zusammenfassungen, Hradec Králové, [Philosophical Faculty, University of Hradec Králové], 2015, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 60779874]

38. Matija Črešnar, "Na ramenih velikanov : integrirane raziskave najdišč in krajin starejše železne dobe v Sloveniji", V: Na ramenih velikanov : posvečeno spominu akademika prof. dr. Staneta Gabrovca, uglednega arheologa, spoštovanega profesorja in pokončnega človeka : povzetki predavanj, 5. Valičev arheološki dan, Kranj 14. december 2015, Verena Perko, ur., Mija Ogrin, Jože Štukl, Kranj, Gorenjski muzej, 2015, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 59191394]

39. Matija Črešnar, Branko Mušič, Dimitrij Mlekuž, Marko Mele, Igor Medarič, Matjaž Mori, Manca Vinazza, "Integracija arheoloških istraživanja kao ključ do cjelovite interpretacije arheoloških lokaliteta i povijesnog krajolika", V: 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014, Ina Miloglav, ur., Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 2014, str. 26. [COBISS.SI-ID 56455266]

40. Branko Mušič, Matija Črešnar, Hrvoje Potrebica, Igor Medarič, Matjaž Mori, Manca Vinazza, "Rezultati, problemi i perspektiva geofizičkih istraživanja prapovijesnih lokaliteta na primjerima projekata "Tradicija i inovativnost u prapovijesti", "Entrans" i "BorderArch"", V: 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014, Ina Miloglav, ur., Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 2014, str. 27. [COBISS.SI-ID 56455522]

41. Matija Črešnar, "Zones of encounters and zones of transformations on the south-eastern fringers of the Alps", V: Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül, Nezih Başgelen, ur., Istanbul, Archaeology & Art Publications, 2014, str. 33. [COBISS.SI-ID 56307810]

42. Branko Mušič, Matija Črešnar, Igor Medarič, Matjaž Mori, "Geophysical 2D models and geochemical mapping for revealing archaeological features and activity areas", V: Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül, Nezih Başgelen, ur., Istanbul, Archaeology & Art Publications, 2014, str. 36. [COBISS.SI-ID 56309602]

43. Matija Črešnar, "Iron Age landscapes on the South-Eastern fringers of the Alps", V: Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül, Nezih Başgelen, ur., Istanbul, Archaeology & Art Publications, 2014, str. 311. [COBISS.SI-ID 56439138]

44. Branko Mušič, Matija Črešnar, Hrvoje Potrebica, Igor Medarič, Matjaž Mori, Katrijn Dirix, Dimitrij Mlekuž, et al., "Integrated studies of the prehistoric landscapes between the south-eastern Alps and the Pannonian plain", V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster, Udine [etc.], Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 1-2, http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56551778]

45. Silvia Pettarin, Matija Črešnar, et al., "Palse di Porcia (Pordenone, Italia) - Trešćerovac (Croazia): figurina antropomorfa a cordicella con veste a motivi diagonali", V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster, Udine [etc.], Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 51-52, http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56553826]

46. Fabio Cavalli, Matija Črešnar, Josip Višnjić, Dario Innocenti, Manca Vinazza, et al., "The role of Multidetector Computerized Tomography ( MDCT) in the study of some Iron Age cinerary urns of upper Adriatic and Pannonic area", V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster, Udine [etc.], Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 67, http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56555362]

47. Branko Mušič, Hrvoje Potrebica, Matija Črešnar, "Geophysics in the studies of late Prehistory", V: Abstracts, Jan Turek, ur., Pilsen, University of West Bohemia, 2013, str. 111. [COBISS.SI-ID 54836834]

48. Branko Mušič, Matija Črešnar, Hrvoje Potrebica, "Integrated studies of the Early Iron Age centres between the south-eastern Alps and the Pannonian plain", V: Abstracts, Jan Turek, ur., Pilsen, University of West Bohemia, 2013, str. 113. [COBISS.SI-ID 53241186]

49. Matija Črešnar, "Continuity and/or innovation? Recent research about the Late Bronze Age to Early Iron Age transition in North-eastern Slovenia", V: Abstracts, Jan Turek, ur., Pilsen, University of West Bohemia, 2013, str. 200. [COBISS.SI-ID 54841698]

50. Dimitrij Mlekuž, Matija Črešnar, Gašper Rutar, "From quantity into new quality : remote sensing and archaeological landscapes", V: Abstracts, [Helsinki, European Association of Archaeologist, 2012], str. 33. [COBISS.SI-ID 49866082]

51. Matija Črešnar, "Archaeological data and remote sensing, hand in hand towards a more realistic interpretation of Early Iron Age landscape : a case study of North-Eastern Slovenia", V: Abstracts, [Helsinki, European Association of Archaeologist, 2012], str. 259. [COBISS.SI-ID 49866850]

52. Matija Črešnar, Jayne-Leigh Thomas, "Shading new light on the Urnfield Period cremation burials in Eastern Slovenia : application of osteological analysis of cremated bone and radiocarbon dating of structural carbonate", V: Abstracts, Oslo, European Association of Archaeologist, 2011, str. 46. [COBISS.SI-ID 48844130]

53. Matija Črešnar, "Tradition and innovation in the Early Iron Age landscape of North-eastern Slovenia", V: Abstracts, Oslo, European Association of Archaeologist, 2011, str. 126. [COBISS.SI-ID 48844898]

54. Matija Črešnar, "Bevke on the Ljubljansko barje and its place on the trashhold to the late Bronze Age", V: Beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube, Osijek, Archaeological Museum, 20-22 October 2011 : abstract book, [Osijek, Arheološki muzej Osijek [etc.], 2011], str. 3. [COBISS.SI-ID 49927010]

55. Matija Črešnar, Gašper Rutar, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, "Lasersko skeniranje površja kot orodje v rokah varstva kulturne dediščine : nekaj novosti o višinski poselitvi ob Savi med Domžalami in Zidanim Mostom : Some new findings concerning the hilltop settlement along the Sava between Domžale and Zidani Most", V: Emona med Akvilejo in Panonijo, Bernarda Županek, ur., Irena Lazar, ur., Ljubljana, Muzeji in galerije mesta Ljubljane, 2010, str. 13. [COBISS.SI-ID 42234466]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

56. Matija Črešnar, Branko Mušič, Biba Teržan, Manca Vinazza, Miha Mihelič, Igor Medarič, Petra Basar, Nina Zupančič, Matej Dolenec, "Arheološki kontekst Poštela", V: Arheologija v letu 2015 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov, Petra Stipančić, ur., Bojan Djurić, ur., Matija Črešnar, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2016, str. 12, http://www.arheologija.si/images/av2015/SAD-2015-za%20splet.pdf. [COBISS.SI-ID 60284002]

 

57. Matija Črešnar, "Integrierte archäologische Untersuchungen des Zentrums für Archäologie", V: Monumento Salzburg : material & emotion, 28.-30. Januar 2016, Salzburg, Messezentrum, 2016, str. 18. [COBISS.SI-ID 59816802]

 

58. Mija Černe, Matija Črešnar, "Zaščitno arheološko izkopavanje na najdišču Dostopna cesta do HESS (Brežice - Sejmišče)", V: Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov, Petra Stipančić, ur., Bojan Djurić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, cop. 2015, str. 9, http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57578082]

59. Mija Černe, Matija Črešnar, "Zaščitno arheološko izkopavanje na območju novogradnje stanovanjskega objekta Šešče pri Preboldu", V: Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov, Petra Stipančić, ur., Bojan Djurić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, cop. 2015, str. 10, http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57578338]

60. Matija Črešnar, Marko Mele, "Arheologija na meji - projekt BorderArch-Steiermark", V: Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov, Petra Stipančić, ur., Bojan Djurić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, cop. 2015, str. 12, http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57578850]

61. Biba Teržan, Matija Črešnar, Branko Mušič, Manca Vinazza, Tina Nanut, Igor Medarič, Miha Mihelič, Matjaž Mori, "Notranja preveritev registrirane enote kulturne de diščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči) : raziskave v letu 2014", V: Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov, Petra Stipančić, ur., Bojan Djurić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, cop. 2015, str. 13, http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57579362]

62. Uroš Košir, Matija Črešnar, Gašper Rutar, "Raziskave bojišč soške fronte v letu 2013", V: Arheologija v letu 2013 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, cop. 2014, str. 27. [COBISS.SI-ID 552556]

63. Matija Črešnar, Uroš Košir, Gašper Rutar, "Raziskave bojišč soške fronte v letu 2012", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 13. [COBISS.SI-ID 51554146]

64. Marko Mele, Matija Črešnar, Robert Krempuš, "Projekt InterArch-Steiermark : leto 2011 in 2012", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 23. [COBISS.SI-ID 51554658]

65. Biba Teržan, Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Branko Mušič, Igor Medarič, David Medica, Matjaž Mori, Igor Rižnar, Manca Vinazza, Marjana Zajc, "Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči)", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 51560802]

66. Matija Črešnar, Uroš Košir, "Izgradnja daljnovoda Ljubljana-Vič", V: Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Maja Jerala, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 14. [COBISS.SI-ID 51996258]

67. Matija Črešnar, Uroš Košir, "Obnova čolnarne pri Grajskem kopališču na Bledu", V: Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Maja Jerala, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 15. [COBISS.SI-ID 51996514]

68. Matija Črešnar, Uroš Košir, "Sanacijska dela na desni brežini Ljubljanice na Vrhniki", V: Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Maja Jerala, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 16. [COBISS.SI-ID 51996770]

69. Biba Teržan, Matija Črešnar, Branko Mušič, Dimitrij Mlekuž, "Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje", V: Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Maja Jerala, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 62. [COBISS.SI-ID 52000866]

70. Matija Črešnar, "Bevke : arheološko najdišče Zaloke (EŠD 11141)", V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2011, str. 11. [COBISS.SI-ID 51992162]

71. Branko Mušič, Biba Teržan, Matija Črešnar, "Pivola : gomilno grobišče (EŠD 8977)", V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2011, str. 35. [COBISS.SI-ID 51994210]

72. Gašper Rutar, Matija Črešnar, Barbara Nadbath, Dimitrij Mlekuž, "Analiza arheološkega potenciala za projekt HE na srednji Savi", V: Arheologija v letu 2009, Matija Črešnar, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2010, str. 27. [COBISS.SI-ID 42158434]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

73. Dimitrij Mlekuž, Uroš Košir, Matija Črešnar, "Landscapes of death and suffering : archaeology of conflict landscapes of the Upper Soča Valley, Slovenia", V: Conflict landscapes and archaeology from above, (Material culture and modern conflict), (AARG occasional publication series, 7), Birger Stichelbaut, ur., David Cowley, ur., Farnham, Surrey, Ashgate Publishing Limited, 2016, str. 127-145. [COBISS.SI-ID 59805282]

 

74. Igor Medarič, Branko Mušič, Matija Črešnar, "Tracing flat cremation graves using integrated advanced processing of magnetometry data (case study of Poštela near Maribor, NE Slovenia)", V: Cultural encounters in Iron Age Europe, (Archaeolingua, 38), Ian Armit, ur., et al, Budapest, Archaeolingua alpítvány, 2016, str. 67-93. [COBISS.SI-ID 61783906]

 

75. Manca Vinazza, Tina Nanut, Miha Mihelič, Matija Črešnar, "Arheološka izkopavanja na slovenski strani Novin pri Šentilju", V: Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Matija Črešnar, ur., et al, Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 166-205. [COBISS.SI-ID 58188642]

76. Manca Vinazza, Tina Nanut, Miha Mihelič, Matija Črešnar, "Arheološke terenske raziskave na Plačkem vrhu", V: Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Matija Črešnar, ur., et al, Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 206-229. [COBISS.SI-ID 58189410]

77. Fabio Cavalli, Dario Innocenti, Matija Črešnar, Manca Vinazza, "Multidetector computed tomography and micro-excavation of prehistoric urn from Novine / Hoarachkogel (Slovenia / Austria)", V: Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Matija Črešnar, ur., et al, Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 238-244. [COBISS.SI-ID 58190178]

78. Biba Teržan, Matija Črešnar, Branko Mušič, "Early Iron Age barrows in the eyes of complementary archaeological research : case study of Poštela near Maribor (Podravje, Slovenia)", V: Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen : Akten des 2. Internationalen Symposiums am 10. und 11. Juni 2010 in Wildon [Steiermark / Österreich], (Internationale Archäologie, Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress, Bd. 19), (Hengist-Studien, Bd. 3), Christoph Gutjahr, ur., Georg Tiefengraber, ur., Rahden (Westf.), M. Leidorf, 2015, str. 61-82. [COBISS.SI-ID 58143586]

79. Matija Črešnar, Miha Murko, "Miklavž na Dravskem polju", V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Biba Teržan, et al, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 205-214. [COBISS.SI-ID 8912224]

80. Matija Črešnar, Clive Bonsall, Jayne-Leigh Thomas, "Pobrežje pri Mariboru", V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Biba Teržan, et al, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 215-219. [COBISS.SI-ID 56452962]

81. Matija Črešnar, Clive Bonsall, Jayne-Leigh Thomas, "Podbrežje pri Mariboru", V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Biba Teržan, et al, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 215-219. [COBISS.SI-ID 8912480]

82. Matija Črešnar, Clive Bonsall, Jayne-Leigh Thomas, "Ruše", V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Biba Teržan, et al, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 221-223. [COBISS.SI-ID 8912736]

83. Matija Črešnar, "Rogoza pri Mariboru", V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Biba Teržan, et al, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 225-248. [COBISS.SI-ID 8912992]

84. Matija Črešnar, Vesna Koprivnik, "Brinjeva gora nad Zrečami, Brezje pod Brinovo goro, Brezje below Brinova gora", V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Biba Teržan, et al, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 299-303. [COBISS.SI-ID 8914272]

85. Matija Črešnar, Vesna Koprivnik, Clive Bonsall, Jayne-Leigh Thomas, "Brinjeva gora nad Zrečami, Gračič pod Brinjevo goro, Gračič below Brinjeva gora", V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Biba Teržan, et al, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 305-311. [COBISS.SI-ID 8914528]

86. Teja Gerbec, Matija Črešnar, Judita Lux, Katarina Čufar, Gregor Gruden, "Kranj", V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Biba Teržan, et al, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 319-332. [COBISS.SI-ID 8915040]

87. Matija Črešnar, "Bevke", V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Biba Teržan, et al, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 427-436. [COBISS.SI-ID 8936288]

88. Matija Črešnar, Biba Teržan, "Uvod v radiokarbonsko datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem", V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Biba Teržan, et al, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 645-660. [COBISS.SI-ID 8940896]

89. Matija Črešnar, Biba Teržan, "Absolutno datiranje bronaste dobe na Slovenskem", V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Biba Teržan, et al, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 661-702. [COBISS.SI-ID 8941152]

90. Biba Teržan, Matija Črešnar, "Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem", V: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Biba Teržan, et al, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 703-724. [COBISS.SI-ID 8941408]

91. Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, "Identities of the early Iron Age in north eastern Slovenia", V: Fingerprinting the Iron Age : approaches to identity in the European Iron Age : integrating South-Eastern Europe into the debate, Catalin Nicolae Popa, ur., Simon Stoddart, ur., Oxford, Oxbow Books, 2014, str. 18-32. [COBISS.SI-ID 56448098]

92. Uroš Košir, Dimitrij Mlekuž, Matija Črešnar, "The use of modern technologies for documenting and interpreting conflict landscapes : case study of the Bovec area (Posočje region, Slovenia)", V: Handbook of typical historic technologies of fortress constructions : saving of European cultural heritage fortified monuments in Central Europe, Aleksander Jankovič Potočnik, ur., Matej Zupančič, ur., Anton Marn, ur., Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014, str. 62-68, http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/Forte_Cultura_Historic_technologies_of_fortress_constructions.pdf. [COBISS.SI-ID 570220]

93. Dimitrij Mlekuž (avtor, prevajalec), Matija Črešnar (avtor, prevajalec), "Landscape and identity politics of the Poštela hillfort", V: Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 30), Sneža Tecco Hvala, ur., Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2014, str. 197-211. [COBISS.SI-ID 37242157]

94. Biba Teržan, Matija Črešnar, "Oris preteklosti vzhodnih obronkov Pohorja od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka", V: Arheološka pot po Mariboru z okolico : odsek I: Zgornje Radvanje - Spodnje Hoče : vodnik po najdiščih : section I: Zgornje Radvanje - Spodnje Hoče : guide to sites, Matija Črešnar, et al, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Maribor, Društvo mladih raziskovalcev - MRM, 2012, str. 8-23. [COBISS.SI-ID 49015138]

95. Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Gašper Rutar, "Lasersko skeniranje površja in kulturna dediščina : nekaj novosti o višinski poselitvi ob srednji Savi", V: Emona : med Akvilejo in Panonijo = between Aquileia and Pannonia, (Zbirka Annales Mediterranei), Irena Lazar, ur., Bernarda Županek, ur., Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 479-496. [COBISS.SI-ID 51170658]

96. Matija Črešnar, "Beli slap in drugi pomniki plovbe po Savi med Litijo in Zidanim Mostom", V: Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Radovljica, Didakta, 2012, str. 337-346. [COBISS.SI-ID 51015266]

97. Matija Črešnar, "Nekaj novosti o mlajši železni dobi v severovzhodni Sloveniji", V: Scripta in honorem Bojan Djurić, (Monografije CPA, 1), Branka Migotti, ur., et al, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012, str. 159-167. [COBISS.SI-ID 48996194]

98. Jonathan Benjamin, Matija Črešnar, "Submerged prehistoric site discovery and a proposed application in the Croatian Adriatic", V: Jurišićev zbornik : zbornik radova u znak sjećanja na Marija Jurišića, Luka Bekić, ur., Zagreb, Hrvatski restauratorski zavod, Zadar, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, 2009, str. 52-67. [COBISS.SI-ID 40312418]

99. Matija Črešnar, "Wooden house construction types in Bronze Age and Early Iron Age Slovenia", V: Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, (Situla, 44), Martina Blečić Kavur, ur., et al, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2007, str. 321-339. [COBISS.SI-ID 34830178]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

100. Matija Črešnar, Marko Mele, "Uvod in opombe k metodologiji", V: Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Matija Črešnar, ur., et al, Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 8-10, 11-14. [COBISS.SI-ID 58172002]

 

101. Matija Črešnar, Stefanie Gaberz, Marko Mele, Matjaž Mori, "Grenzlandarchäologie - Schutzmaßnahmen und Präsentationsstrategien für archäologische Denkmäler in der steirisch-slowenischen Grenzregion", V: Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Matija Črešnar, ur., et al, Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 308-323. [COBISS.SI-ID 58194274]

 

102. Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, Gašper Rutar, "Korak za korakom do preventivne arheologije", V: Sto let v dobro dediščine, (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine), Tatjana Adamič, Nataša Gorenc, ur., Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014, str. 83-93. [COBISS.SI-ID 57395810]

103. Tina Britovšek, Saša Čaval, Matija Črešnar, Januš Jerončič, "Scavi", V: Ricerche nelle tombe di Harwa (TT 37) e Akhimenru (TT 404), Francesco Tiradritti, ur., [Montepulciano], Missione Archeologica Italiana a Luxor, 2006, f. [8-10]. [COBISS.SI-ID 27440941]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

104. Matija Črešnar, "Tudor Soroceanu: Die vorskythenzeitlichen Metallgefäße im Gebiet des heutigen Rumänien/Vasele de metal prescitice de pe actualul teritoriu al României. Bronzefunde aus Rumänien/Descopreri de Bronzuri din România 3. Cluj-Napoca 2008...", Arheol. vestn., [Letn.] 60, str. 348-349, 2009. [COBISS.SI-ID 30739245]

 

 

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

105. Ian Armit, Hrvoje Potrebica, Matija Črešnar, Phil Mason, Lindsey Büster, "Introduction : cultural encounters and the ENTRANS Project", V: Cultural encounters in Iron Age Europe, (Archaeolingua, 38), Ian Armit, ur., et al, Budapest, Archaeolingua alpítvány, 2016, str. 7-19. [COBISS.SI-ID 61781602]

 

106. Matija Črešnar, "Uvodnik", Arheo (Ljublj.), 32, str. 5-6, 2015. [COBISS.SI-ID 60606306]

 

107. Matija Črešnar, "Uvodnik", Arheo (Ljublj.), 31, str. 5-6, 2014. [COBISS.SI-ID 57606498]

108. Matija Črešnar, "Uvodnik", Arheo (Ljublj.), št. 29, str. 5-6, 2012. [COBISS.SI-ID 51291746]

109. Matija Črešnar, "Uvodnik", Arheo (Ljublj.), št. 28, str. 5-6, 2011. [COBISS.SI-ID 48093538]

110. Matija Črešnar, "Uvodnik", Arheo (Ljublj.), 27, str. 5-6, 2010. [COBISS.SI-ID 60788322]

111. Matija Črešnar, "Uvodnik", Arheo (Ljublj.), 26, str. 5-6, 2009. [COBISS.SI-ID 60787810]

 

1.25 Drugi sestavni deli

112. Marianne Mödlinger, Matija Črešnar, Manuel Fernández-Götz, Marko Mele, Christos Tsirogiannis, Marit Van Kant, "Illicit trafficking of cultural heritage : different strategies to fight it", V: Abstracts, [s.l.], The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Agne Žilinskaité, 2016, str. 301. [COBISS.SI-ID 61811042]

 

113. Ian Armit, Hrvoje Potrebica, Lindsey Büster, Matija Črešnar, Phil Mason, "Transcending borders in later prehistoric Europe", V: Abstracts, [s.l.], The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Agne Žilinskaité, 2016, str. 613. [COBISS.SI-ID 61812834]

 

114. Uroš Košir, Matija Črešnar, Nicholas J. Saunders, "(Ponovno) odkrivanje Velike vojne : multidisciplinarne raziskave modernih konfliktov : (poročilo o mednarodnim konferenci ob stoletnici začetka bojev ob reki Soči) : multidisciplinary research of modern conflicts : (summary of the International Conference on the occasion of Soča/Isonzo Front centenary)", Arheo (Ljublj.), 32, str. 153-156, 2015. [COBISS.SI-ID 60614754]

115. Marko Mele, Matija Črešnar, "17. letno srečanje MOVA (Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung e.V.), Halle (Saale), 19. - 22. marec 2007", Arheo (Ljublj.), let. 24, str.81-2, 2007. [COBISS.SI-ID 35844450]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

116. Matija Črešnar, Rogoza pri Mariboru in njeno mesto v bronasti in starejši železni dobi Podravja : doktorska disertacija, Ljubljana, [M. Črešnar], 2009. [COBISS.SI-ID 39035490]

 

 

 

 

2.11 Diplomsko delo

117. Matija Črešnar, Novi žarni grobovi iz Ruš in pogrebni običaji v ruški žarnogrobiščni skupini : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Črešnar], 2004. [COBISS.SI-ID 26197090]

 

 

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

118. Gašper Rutar, Matija Črešnar, Uroš Košir, Miha Mihelič, Poročilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav na Kolovratu : parcele št. 1810, 1811, 1812, vse k. o. Volče, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. [COBISS.SI-ID 513762091]

 

119. Matija Črešnar, Maja Jerala, Blaž Orehek, Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju sanacije interne kanalizacije Blejski otok, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. [COBISS.SI-ID 513761323]

 

120. Mija Černe, Matija Črešnar, Tomaž Verbič, Maja Janežič, Branko Mušič, Poročilo o izvedenih arheoloških izkopavanjih na območju gradnje stanovanjske hiše Zupančič - Šešče pri Preboldu : parcela št. 1258/6, k. o. Gornja vas, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2015. [COBISS.SI-ID 513616939]

121. Matija Črešnar, Branko Mušič, Manca Vinazza, Delno poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah v letih 2011-2013 na območju Poštele in Pivole (EŠD 613, 6401, 6402, 8977), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2014. [COBISS.SI-ID 513616683]

122. Uroš Košir, Matija Črešnar, Gašper Rutar, Poročilo o arheoloških raziskavah na območju tolminskega mostišča : sezoni 2011 in 2012, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2013. [COBISS.SI-ID 513012011]

123. Mija Černe, Nika Veršnik, Maja Lavrič, Tadeja Mulh, Matija Črešnar, Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju Magdalenske gore, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2013. [COBISS.SI-ID 513178923]

124. Matija Črešnar, Uroš Košir, Poročilo o podvodnem arheološkem pregledu in dokumentiranju na območju carinskega pomola v luki Piran, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2013. [COBISS.SI-ID 513011755]

125. Matija Črešnar, Uroš Košir, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju predvidene sanacije zajede na brežini Ljubljanice na Vrhniki, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. [COBISS.SI-ID 512661291]

126. Matija Črešnar, Uroš Košir, Poročilo o predhodnih podvodnih arheoloških raziskavah na območju poglabljanja struge Ljubljanice med Špico in Malim Grabnom, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. [COBISS.SI-ID 512661547]

127. Matija Črešnar, Gašper Rutar, Ines Klokočovnik, Barbara Nadbath, Maja Horvat, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi : (HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke) : končno poročilo, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512609579]

128. Alfred Trenz, Matija Črešnar, Poročilo o izvedenih arheoloških raziskavah na območju izgradnje novega ribiškega pomola v pristanišču Piran : metode 1-2, 10, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512606763]

129. Matija Črešnar, Poročilo o izvedenih predhodnih podvodnih arheoloških raziskavah na območju predvidene obnove čolnarne pri Grajskem kopališču Bled, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512609067]

130. Matija Črešnar, Katarina Čufar, Luka Krže, Raziskava arheološkega lesa z Bevk na Ljubljanskem barju : poročilo 2010, Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Center za preventivno arhologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 1904009]

131. Matija Črešnar, Matevž Lavrinc, Igor Rižnar, David Badovinac, Barbara Nadbath, Gašper Rutar, Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju DPN za izgradnjo hidroelektarn na srednji Savi, območje HE Trbovlje (območja 14-22), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512618283]

132. Matija Črešnar, Matevž Lavrinc, Igor Rižnar, Tina Milavec, Predrag Novaković, David Badovinac, Barbara Nadbath, Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju DPN za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, območje HE Renke (območja 23-46), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512618027]

133. Metka Štrajhar, Predrag Novaković, Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju verige HE na spodnji Savi od Boštanja do državne meje : tretja faza (terenski pregled vplivnega območja načrtovanih posegov za HE Blanca), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 36378978]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

134. Matija Črešnar, Matevž Lavrinc, Barbara Nadbath, Gašper Rutar, Tina Žerjal, Ocena arheološkega potenciala območja DPN za DV 2 X 110 KV RTP Polje - RTP Vič : metode 1-6, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512519467]

 

135. Matija Črešnar, Matevž Lavrinc, Barbara Nadbath, Predhodne arheološke raziskave na območju DPN za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, območje HE Renke : (območja 37, 38, 40), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 512523051]

 

136. Tina Žerjal, Tomaž Fabec, Vesna Tratnik, Dimitrij Mlekuž, Alja Žorž, Barbara Nadbath, Matija Črešnar, Gašper Rutar, David Badovinac, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za II. tir Divača - Koper, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512478507]

137. Matija Črešnar, Gašper Rutar, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za izgradnjo plinske parne elektrarne v TE Trbovlje : metde 1-3, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512518699]

138. Matija Črešnar, Gašper Rutar, Analiza arheološkega potenciala območja DPN za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R26 Krašnja - Kresnice na območju Dešna : metode 1-4, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512484395]

139. Barbara Nadbath, Matija Črešnar, Gašper Rutar, Dimitrij Mlekuž, Manca Vinazza, Analiza arheološkega potenciala območja obdelave za projekt hidrocentrale na srednji Savi : pregled struge in obrežja reke Save od Medvod do Zidanega Mostu : metode 1-4, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512283947]

140. Matija Črešnar, Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah za določitev vsebine, sestave in obsega arheološkega najdišča Spodnje Radvanje (EŠD 14393), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512477227]

141. Matija Črešnar, Poročilo o predhodnih zaščitnih arheoloških izkopavanjih na območju predvidene gradnje stanovanjske hiše - Porenta : (parcela št. 975, k. o. Blatna Brezovica), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512475947]

142. Matija Črešnar, Matevž Lavrinc, Igor Rižnar, David Badovinac, Barbara Nadbath, Gašper Rutar, Predhodne arheološke raziskave na območju DPN za izgradnjo hidroelektraren na srednji Savi, območje HE Suhadol (območja 1-13), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512526891]

 

2.17 Katalog razstave

143. Gašper Rutar (avtor, urednik), Matija Črešnar (urednik, avtor), Barbara Nadbath (urednik, avtor), Špela Karo, Maja Bricelj, Tadeja Mulh, Tina Žerjal, Preventivna arheologija v Centru za preventivno arheologijo, 2. natis, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015. [COBISS.SI-ID 282791424]

 

144. Matija Črešnar (avtor, urednik), Arheologija nekoč in danes, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014. [COBISS.SI-ID 272310272]

 

145. Matija Črešnar (avtor, urednik), Sto let v dobro dediščine : katalog razstav 2013, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-J8F51WSS. [COBISS.SI-ID 273805312]

146. Matija Črešnar (avtor, urednik), Arheologija nekoč in danes, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-O7BYPXTF. [COBISS.SI-ID 268517376]

147. Martin Gojda (avtor, fotograf), Matija Črešnar (avtor, urednik), Poleti v preteklost : katalog razstave v Salonu 2012 Evropske prestolnice kulture Maribor 2012, [od 16. 7. 2012 do 17. 8. 2012] : [catalogue of exhibition, held in the Salon 2012 of the European Capital of Culture Maribor 2012, from 16. 7. 2012 to 17. 8. 2012], 2. slovenska izd., Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 262478080]

148. Gašper Rutar (avtor, urednik), Matija Črešnar (urednik, avtor), Barbara Nadbath (urednik, avtor), Špela Karo, Maja Bricelj, Tadeja Mulh, Tina Žerjal, Preventivna arheologija v Centru za preventivno arheologijo, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 259661568]

149. Martina Blečić Kavur (avtor, prevajalec), Matija Črešnar, Boris Kavur, Mihela Kajzer Cafnik, Marija Lubšina Tušek, Mira Strmčnik-Gulič, Starija faza kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj : novi izazovi : Arheološki muzej u Zagrebu, 19. travnja - 17. lipnja 2012, Zagreb, Arheološki muzej u Zagrebu, 2012. [COBISS.SI-ID 2315219]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

150. Matija Črešnar, Darja Grosman, Žiga Kokalj, Dušan Kramberger, Dimitrij Mlekuž, Nives Spudić, Tatjana Veljanovski, Sledi preteklosti : razstava o arheologiji, tehnologiji, slikah = an exhibition on archaeology, technology, imagery, [S. l.], [s. n.], [2015]. [COBISS.SI-ID 39584045]

 

151. Gašper Rutar, Matija Črešnar, Archaeology in Slovenian National Spatial Planning, [Ljubljana], Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Center for Preventive Archaeology, 2010. [COBISS.SI-ID 42072674]

 

152. Matija Črešnar, Highways to (pre)history, [Ljubljana, s. n., 2009]. [COBISS.SI-ID 40994914]

153. Mirko Klemenčič, Daša Pavlovič, Matija Črešnar, Gašper Rutar, Igor Medarić, Tina Milavec, Gomilna grobišča v Slovenskih goricah : seminar, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2001. [COBISS.SI-ID 20361570]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

154. Mateja Habinc (intervjuvanec), Matija Črešnar (intervjuvanec), Naj počiva v miru : [pogovor v oddaji Polnočni klub, RTV Slovenija, 1. program, Ljubljana, 2. nov.2012], Ljubljana, RTV Slovenija, 2012. [COBISS.SI-ID 50284386]

 

 

 

 

3.12 Razstava

155. Matija Črešnar, Darja Grosman, Žiga Kokalj, Dušan Kramberger, Dimitrij Mlekuž, Nives Spudić, Tatjana Veljanovski, Sledi preteklosti : otvoritev razstave o arheologiji, tehnologiji in slikah, Atrij ZRC, Ljubljana, 6. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39579693]

 

156. Matija Črešnar, Darja Grosman, Žiga Kokalj, Dušan Kramberger, Dimitrij Mlekuž, Nives Spudić, Tatjana Veljanovski, Sledi preteklosti : otvoritev razstave o arheologiji, tehnologiji, slikah, Galerija - Spomeniškovarstveni center, Trg francoske revolucije 3, Ljubljana, 17. avg. 2015. [COBISS.SI-ID 39579437]

 

157. Matija Črešnar, et al., Matija Črešnar (urednik), (Od)strti drobci preteklosti : razstava, 6. julij - 3. avgust 2012, Krakovski nasip, Ljubljana; 25. 4. - 24. 5. 2013, dvorec Bukovje in 3. 6. - 28. 6. 2013, Kulturni center Litija. [COBISS.SI-ID 49931618]

158. Gašper Rutar (avtor razstave), Maja Bricelj (avtor razstave), Matija Črešnar (avtor razstave), Špela Karo (avtor razstave), Barbara Nadbath (avtor razstave), Tadeja Mulh (avtor razstave), Tina Žerjal (avtor razstave), Preventivna arheologija v Centru : razstava, Galerija Spomeniškovarstvenega centra ZVKDS, 12. 1. - 17. 3. 2012; 18. 4 - 27. 5. 2013, Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto in 3.6. - 28. 6. 2013, Kulturni center Litija. [COBISS.SI-ID 60794722]

159. Matija Črešnar (avtor, avtor razstave), Darja Grosman, Branko Kerman, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, Gašper Rutar, Dediščina na dlani : razstava,16. junij - 31. avgust 2011, dvorišče Mestnega muzeja, Ljubljana; 28. 3. - 22. 4. 2013, Kettejev drevored, Novo mesto. [COBISS.SI-ID 60794210]

160. Martin Gojda (avtor razstave), Matija Črešnar (avtor razstave), Darja Grosman (avtor razstave), Branko Kerman (avtor razstave), Dimitrij Mlekuž (avtor razstave), Barbara Nadbath (avtor razstave), Gašper Rutar (avtor razstave), Poleti v preteklost : razstava, Galerija Spomeniškovarstvenega centra ZVKDS, 21. 4. - 17. 6. 2011; 16. 7 - 17. 8. 2012, Salon 2012 Evropske prestolnice kulture maribor in 25. 4. - 24. 5. 2013, dvorec Bukovje. [COBISS.SI-ID 60795490]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

161. Matija Črešnar, Life and death in the Urnfield culture : the last centuries of the Bronze age in Slovenia, Edinburgh, 2006. [COBISS.SI-ID 38621794]

 

 

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

162. Matija Črešnar, Gašper Rutar, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, Lasersko skeniranje površja kot orodje v rokah varstva kulturne dediščine : nekaj novosti o višinski poselitvi ob Savi med Domžalami in Zidanim Mostom, Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 42145122]

 

163. Matija Črešnar, New Data on Urnfiel Period : Early Iron Age Transition in North-Eastern Slovenia, Wildon, 2010. [COBISS.SI-ID 42734178]

 

164. Matija Črešnar, Jayne-Leigh Thomas, Urnfield Culture cremation burials from eastern Slovenia, Edinburgh, 2010. [COBISS.SI-ID 42341474]

165. Matija Črešnar, Spätbronzezeit in Osten Sloweniens-Ausgansgspunkt Rogoza bei Maribor, 2009. [COBISS.SI-ID 39966562]

 

3.25 Druga izvedena dela

166. Matija Črešnar, Od makro do mikro in nazaj, ko raziskujemo železno dobo : raziskave in preliminarni rezultati projekta ENTRANS : predavanje v okviru predstavitve knjige "Okoljska arheologija in paleoekologija: palinologija, arheobotanika in arheozoologija.", dvorana Zemljepisnega muzeja, Ljubljana, 24. 5. 2016. [COBISS.SI-ID 60778594]

 

167. Matija Črešnar, Rogoza pri Mariboru in njeno mesto v času bronaste dobe, 2008. [COBISS.SI-ID 36417890]

 

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

168. Arheo, Črešnar Matija (član uredniškega odbora 2007-), Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1981-, ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 6930434]

 

 

169. Petra Stipančić (urednik), Bojan Djurić (urednik), Matija Črešnar (urednik), Arheologija v letu 2015 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2016, http://www.arheologija.si/images/av2015/SAD-2015-za%20splet.pdf. [COBISS.SI-ID 60283490]

 

170. Ian Armit (urednik), Hrvoje Potrebica (urednik), Matija Črešnar (urednik), Phil Mason (urednik), Lindsey Büster (urednik), Cultural encounters in Iron Age Europe, (Archaeolingua, 38), Budapest, Archaeolingua alpítvány, 2016. [COBISS.SI-ID 61747298]

171. Matija Črešnar (urednik), Marko Mele (urednik), Karl Peitler (urednik), Manca Vinazza (urednik), Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6), Graz, Universalmuseum Joanneum, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. [COBISS.SI-ID 21378056]

172. Gašper Rutar (avtor, urednik), Matija Črešnar (urednik, avtor), Barbara Nadbath (urednik, avtor), Špela Karo, Maja Bricelj, Tadeja Mulh, Tina Žerjal, Preventivna arheologija v Centru za preventivno arheologijo, 2. natis, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015. [COBISS.SI-ID 282791424]

173. Biba Teržan, Matija Črešnar, Biba Teržan (urednik), Matija Črešnar (urednik), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 40), Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Narodni muzej Slovenije, 2014. [COBISS.SI-ID 274146816]

174. Matija Črešnar (urednik), Bojan Djurić (urednik), Petra Stipančić (urednik), Arheologija v letu 2013 : dediščina za javnost, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, cop. 2014, http://www.arheologija.si/images/av2013/Av2013_A4web.pdf. [COBISS.SI-ID 1536362180]

175. Matija Črešnar (urednik), Bojan Djurić (urednik), Petra Stipančić (urednik), Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, http://www.arheologija.si/images/av2012/av2012web.pdf. [COBISS.SI-ID 51553122]

176. Matija Črešnar, et al., Matija Črešnar (urednik), (Od)strti drobci preteklosti : razstava, 6. julij - 3. avgust 2012, Krakovski nasip, Ljubljana; 25. 4. - 24. 5. 2013, dvorec Bukovje in 3. 6. - 28. 6. 2013, Kulturni center Litija. [COBISS.SI-ID 49931618]

177. Matija Črešnar (urednik), Bojan Djurić (urednik), Maja Jerala (urednik), Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, http://www.arheologija.si/images/av2011/Av2011-lowres.pdf. [COBISS.SI-ID 512643371]

178. Matija Črešnar (urednik, avtor razstave), Dediščina na dlani, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Center za preventivno arheologijo, 2012. [COBISS.SI-ID 49932386]

179. Gašper Rutar (avtor, urednik), Matija Črešnar (urednik, avtor), Barbara Nadbath (urednik, avtor), Špela Karo, Maja Bricelj, Tadeja Mulh, Tina Žerjal, Preventivna arheologija v Centru za preventivno arheologijo, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 259661568]

180. Martin Gojda (avtor, fotograf), Matija Črešnar (urednik), Poleti v preteklost : katalog razstave v galeriji Spomeniškovarstvenega centra ZVKDS, [od 21. 4. 2011 do 17. 6. 2011], Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine, 2011. [COBISS.SI-ID 255715584]

181. Matija Črešnar (urednik), Petra Stipančić (urednik), Arheologija v letu 2009, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2010. [COBISS.SI-ID 42155874]

182. Matija Črešnar (urednik), Petra Stipančić (urednik), Arheologija v letu 2008 : program in povzetki predstavitev, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2009. [COBISS.SI-ID 41734754]

183. Martina Blečić Kavur (urednik), Matija Črešnar (urednik), Bernhard Hänsel (urednik), Anja Hellmuth (urednik), Elke Kaiser (urednik), Carola Metzner-Nebelsick (urednik), Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, (Situla, 44), Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2007. [COBISS.SI-ID 233936640]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

184. Elizabeta Papež, Dolina Mirne na Dolenjskem v halštatskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Papež], 2016. [COBISS.SI-ID 61952098]

 

185. Eva Grašič, izida s Horom v slovenskih muzejskih zbirkah : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Grašič], 2016. [COBISS.SI-ID 62131042]

 

186. Erik Ftičar, Pozna bronasta doba v Pomurju : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Ftičar], 2016. [COBISS.SI-ID 62109538]

187. Blaž Gutman, Škocjanski meč in njegove analogije v Grčiji : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Gutman], 2015. [COBISS.SI-ID 58713442]

 

Avtor dodatnega besedila

188. Helena Kraljič, Hačepsut, (Zbirka Faraoni, 2), Jezero, Morfemplus, 2016. [COBISS.SI-ID 282472448]

 

189. Helena Kraljič, Kleopatra, (Zbirka Faraoni, 3), Jezero, Morfemplus, 2015. [COBISS.SI-ID 278030080]

 

190. Helena Kraljič, Nefertiti, (Zbirka Faraoni, 1), Jezero, Morfemplus, 2015. [COBISS.SI-ID 278030336]

 

Somentor pri diplomskih delih

191. Manca Omahen, Bronastodobna naselbina Mačkovec pri Novem mestu : analiza arheoloških ostalin in najdb iz izkopavanj leta 2010 in 2012 s poudarkom na sektorju 2 : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Omahen], 2016. [COBISS.SI-ID 59548770]

 

192. Gregor Gruden, Prazgodovinske naselbinske najdbe s Savske ceste 10 v Kranju : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Gruden], 2016. [COBISS.SI-ID 59664738]

 

 

Oseba, ki intervjuva

193. Janez Dular (intervjuvanec), "Intervju z dr. Janezom Dularjem, dobitnikom nagrade Slovenskega arheološkega društva v letu 2013", Arheo (Ljublj.), št. 30, str. 99-102, 2013. [COBISS.SI-ID 276700160]

 

 

 

Izvajalec

194. Marko Mele (scenarist), David Kranzelbinder (scenarist, režiser, fotograf), Heinz Trenczak (scenarist, režiser, fotograf), Die Negauer Helme : eine Spurensuche : sledi iz preteklosti : tracking the past, [Graz], Universalmuseum Joanneum, 2012. [COBISS.SI-ID 265213952]

 

195. Marko Mele (scenarist), David Kranzelbinder (scenarist, režiser, fotograf), Heinz Trenczak (scenarist, režiser, fotograf), Die Negauer Helme : eine Spurensuche : tracking the past : sledi iz preteklosti, [Graz], Universalmuseum Joanneum, 2012. [COBISS.SI-ID 265215232]

 

 

Recenzent

196. Anton Velušček (urednik), Spaha, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 22), Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2013, http://www.biblos.si/lib/book/9789612545758, http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612542900.pdf. [COBISS.SI-ID 269548800]

 

197. Anton Velušček (urednik), Spaha, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 22), Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2011, http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612542900.pdf. [COBISS.SI-ID 256514816]

 

198. Irena Lazar (urednik), Slovenci in čar Egipta : diplomati, zbiralci, misijonarji in popotniki, (Annales Mediterranei), Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2010. [COBISS.SI-ID 253781760]

 

Avtor razstave

199. Matija Črešnar (urednik, avtor razstave), Dediščina na dlani, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Center za preventivno arheologijo, 2012. [COBISS.SI-ID 49932386]

 

 

 

Prevajalec povzetka

200. Jonathan Benjamin, Clive Bonsall, "The prehistoric chert dagger from Piran, Slovenia : an underwater find from the northern Adriatic", Arheol. vestn., [Letn.] 60, str. 9-15, 2009. [COBISS.SI-ID 30734893]

 

 

 


NERAZPOREJENO

201. Matija Črešnar, Marko Mele (avtor, prevajalec), Karl Peitler, "Grenzenloses archäologisches Erbe : projekt BorderArch-Steiermark : projekt BorderArch-Steiermark", Signal, str. 185-191, 2015/2016. [COBISS.SI-ID 286772224]