Back to top

Doc. dr. Matija Črešnar

 

BIBLIOGRAFIJA

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LESKOVAR, Tamara, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, GERŠAK, Živa Miriam, JERMAN, Ivan, ČREŠNAR, Matija. ATR-FTIR spectroscopy combined with data manipulation as a pre-screening method to assess DNA preservation in skeletal remains. Forensic science international.Genetics. Jan. 2020, vol. 44, str. 1-8, ilustr. ISSN 1872-4973. https://www.fsigenetics.com/article/S1872-4973(19)30191-7/pdf, DOI: 10.1016/j.fsigen.2019.102196. [COBISS.SI-ID 34553305]
financer: Slovenian Research Agency, J3-8214

2. LESKOVAR, Tamara, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, JERMAN, Ivan, ČREŠNAR, Matija. Separating forensic, WWII, and archaeological human skeletalremains using ATR-FTIR spectra. International journal of legal medicine. 2020, vol. 134, str. 811-821. ISSN 1437-1596. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00414-019-02079-0, DOI: 10.1007/s00414-019-02079-0. [COBISS.SI-ID 69674338]
financer: Slovenian Research Agency, J3-8214

3. NICHOLLS, Rebecca, BUCKBERRY, Jo, BEAUMONT, Julia, ČREŠNAR, Matija, MASON, Phil, ARMIT, Ian, KOON, Hannah. A carbon and nitrogen isotopic investigation of a case of probable infantile scurvy (6th-4th centuries BC, Slovenia). Journal of archaeological science : reports. apr. 2020, vol. 30, ilustr. ISSN 2352-4103. DOI: 10.1016/j.jasrep.2020.102206. [COBISS.SI-ID 71102306]

4. ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca. Nove raziskave višinskih naselij na vzhodnih obronkih Pohorja in v severnih Slovenskih goricah = New research of hilltop settlements on the eastern fringes of Pohorje and the northern Slovenske gorice (NE Slovenia). Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2019, 70, str. 437-472, zvd., ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 44638765]

5. LEGAN, Lea, LESKOVAR, Tamara, ČREŠNAR, Matija, CAVALLI, Fabio, INNOCENTI, Dario, ROPRET, Polonca. Non-invasive reflection FTIR characterization of archaeological burnt bones: Reference database and case studies. Journal of cultural heritage. Jul. 2019, str. 1-14, ilustr. ISSN 1296-2074. DOI: 10.1016/j.culher.2019.07.006. [COBISS.SI-ID 514095915]

6. HORN, Barbara, MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, BASAR, Petra. Geofizikalne raziskave v kraškem okolju : rezultati električne upornostne tomografije in nizkofrekvenčne elektromagnetne metode na primeru utrjene naselbine Gradišnica pri Dolenjem Gradišču. Arheo : arheološka obvestila. 2018, št. 35, str. 7-31, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 70377314]

7. ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, VINAZZA, Manca, ČREŠNAR, Matija. Characteristics of early iron age pottery from north-eastern Slovenia through the prism of ceramic technology and petrography. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2018, vol. 45, str. 180-202, ilustr. ISSN 1408-967X. https://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/issue/view/654/DP, DOI: 10.4312\dp.45.14. [COBISS.SI-ID 68657250]

8. ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, ZUPANC, Tomaž, BALAŽIC, Jože, GERŠAK, Živa Miriam, STOJKOVIĆ, Oliver, SKADRIĆ, Ivan, ČREŠNAR, Matija. Prediction of autosomal STR typing success in ancient and Second World War bone samples. Forensic science international.Genetics. Mar. 2017, vol. 27, str. 17-26. ISSN 1872-4973. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1872497316302149, DOI: 10.1016/j.fsigen.2016.11.004. [COBISS.SI-ID 32935385]

9. KISZTER, Sarah, ČREŠNAR, Matija, HEISS, Andreas G., RABENSTEINER, Johannes, MELE, Marko. PalaeoDiversiStyria - Mensch, Ernährung und Umwelt im Wechselspiel. Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. 2017, bd. 147, str. 1-12, ilustr. ISSN 0373-5656. [COBISS.SI-ID 65948002]

10. KOŠIR, Uroš, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper. Integrated archaeological research as a part of modern conflict archaeology : what we have learned from the conflict landscapes of the Upper Soča Valley (Western Slovenia). Schild von Steier. 2016, 27, str. 108-118, ilustr. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 63064418]

11. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, MEDARIĆ, Igor. Možnosti geofizikalnih raziskav na najdiščih iz starejše železne dobe : primer Poštele pri Mariboru. Arheo : arheološka obvestila. 2014, 31, str. 19-47. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 56927586]

12. SAUNDERS, Nicholas J., FAULKNER, Neil, KOŠIR, Uroš, ČREŠNAR, Matija, THOMAS, Sîan. Conflict landscapes of the Soča/Isonzo front, 1915-2013 : archaeological-anthropological evaluation of the Soča valley, Slovenia = Pokrajine konfliktov soške fronte, 1915-2013 : arheološko-antropološko ovrednotenje Posočja. Arheo : arheološka obvestila. 2013, št. 30, str. 47-66, ilustr., zvd. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 552044]

13. ČREŠNAR, Matija (avtor, fotograf). Prispevek naravoslovnih analiz k celostni obravnavi arheološkega najdišča : primer Rogoze pri Mariboru. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2010, 53, [št.] 1, str. 98-108, ilustr. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 43553634]

14. ČREŠNAR, Matija. New research on the Urnfield period of Eastern Slovenia : a case study of Rogoza near Maribor. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2010, 61, str. 7-120, [1] zganj. pril., ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 32025133]

15. ČREŠNAR, Matija. Poskus določitve kulturne skupine Kisapostag v vzhodni Sloveniji. Zbornik soboškega muzeja. 2010, 15, str. 107-134, ilustr. ISSN 0354-012X. [COBISS.SI-ID 44288354]

16. ČREŠNAR, Matija. Novi žarni grobovi iz Ruš in pogrebni običaji v ruški žarnogrobiščni skupini. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2006, št. 57, str. 97-162, ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 25821741]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

17. ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca, BURJA, Jaka. Nove arheološke raziskave na Cvingerju pri Dolenjskih Toplicah in njihov doprinos k poznavanju železarstva v jugovzhodni Sloveniji v starejši železni dobi. Arheo : arheološka obvestila. 2017, št. 34, str. 79-93, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 68367202]

18. MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, ČREŠNAR, Matija, MEDARIĆ, Igor. Integrirane neinvazivne raziskave in terensko preverjanje : izkušnje s prazgodovinskih najdišč severovzhodne Slovenije = Integrated non-invasive research and ground truthing : experiences from prehistoric sites in North-Eastern Slovenia. Arheo : arheološka obvestila. 2015, 32, str. 37-64, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 60608098]

19. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko. Pogledi v preteklost : Poštela - "staro mesto" na obronkih Pohorja in njegova okolica : o arheoloških raziskavah. Dialogi. 2012, letn. 48, št. 1/2, str. 17-58, ilustr. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 49777250]

20. ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij. Arheološka podoba Litije v luči novih odkritij. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Litije in okolice. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011. Letn.59, [št.] 3, str. 355-368, ilustr. Kronika, letn. 59, 3. ISBN 978-961-6777-10-0. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/24863. [COBISS.SI-ID 47310178]

21. ČREŠNAR, Matija. Radiokarbonsko datiranje bronaste in starejše železne dobe - slovenska perspektiva = Radiocarbon dating of the bronze and early iron age - the Slovenian perspective. Arheo : arheološka obvestila. 2009, št. 26, str. 33-51, graf. prikazi, tabele. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 40967266]

22. ČREŠNAR, Matija. Leseni objekti v pozni prazgodovini = The wooden structures in the late prehistoric period. AR : arhitektura, raziskave. [Tiskana izd.]. 2007, [št.] 2, str. 12-19, ilustr. ISSN 1580-5573. [COBISS.SI-ID 243082240]

23. ČREŠNAR, Matija. Načini lesenih gradenj v času bronaste in starejše železne dobe v Sloveniji. Arheo : arheološka obvestila. 2007, let. 24, str. 39-68. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 35843938]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

24. ARMIT, Ian, POTREBICA, Hrvoje, ČREŠNAR, Matija, MASON, Phil, BÜSTER, Lindsey. Encounters and transformations in Iron Age Europe : perspectives on the ENTRANS Project. Antiquity. [Online ed.]. Dec. 2014, vol. 88, issue 342. ISSN 1745-1744. http://journal.antiquity.ac.uk/antplus/projgall. [COBISS.SI-ID 56443234]

 

1.04 Strokovni članek

25. MÖDLINGER, Marianne, ABUNGU, George, DENEL, Elif, ČREŠNAR, Matija, MELE, Marko, et al. Committee on the illicit trade in cultural material. The European archaeologist : the newsletter of EAA members for EAA members. 2016, summer, 49, str. 16-20. ISSN 1022-0135. http://e-a-a.org/TEA/deb1_49.pdf. [COBISS.SI-ID 61793378]

26. ARMIT, Ian, POTREBICA, Hrvoje, ČREŠNAR, Matija, MASON, Phil. Encounters and transformations in Iron Age Europe : perspectives on the ENTRANS Project. The European archaeologist : the newsletter of EAA members for EAA members. 2014, autumn, 42, str. 44-46, ilustr. ISSN 1022-0135. [COBISS.SI-ID 56442210]

27. ČREŠNAR, Matija. Arheologija in pokrajine oboroženih spopadov. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. mar. 2013, št. 3, str. 32-33, ilustr. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 51424866]

28. ČREŠNAR, Matija (intervjuvanec). Iztrgati najdišče iz okolja pomeni, da mu odvzamemo kontekst : dr. Matija Črešnar, arheolog. DeloSobotna priloga. [Tiskana izd.]. 29. okt. 2011, leto 53, št. 252, portreta. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 260080384]

29. ČREŠNAR, Matija. Dediščina na dlani v središču Ljubljane. Ljubljana : glasilo Mestne občine Ljubljana. 2011, št. 6, letn. xvi, str. 22, ilustr. ISSN 1318-797X. [COBISS.SI-ID 52030050]

30. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko. Pivola - gomilno grobišče. Varstvo spomenikov.Poročila. 2007, 43, str. 159-160. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 35952738]

 

1.05 Poljudni članek

31. INKRET, Ana, ČREŠNAR, Matija. Arheološki tabor Slovenija 2018. Hoče Slivnica. marec 2018, letn. 18, št. 2, str. 25, ilustr. [COBISS.SI-ID 71019106]

32. VINTAR, Anja, ČREŠNAR, Matija. Kjer preteklost sreča prihodnost : leto 2018 je evropsko leto kulturne dediščine. Hoče Slivnica. maj 2018, letn. 18, št. 3, str. 22, ilustr. [COBISS.SI-ID 71019874]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

33. BASAR, Petra, MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje. Geophysical prospection with the low-frequency electromagnetic method (CMD mini-explorer) and using integration analysis of multidimensional data. V: MILOGLAV, Ina (ur.). Recent developments in archaeometry and archaeological methodology in South- Eastern Europe. Newcastle upon Tyne ... [etc.]: Cambridge Scholars Publishing, 2020. Str. 123-145, ilustr. ISBN 1-5275-4475-3, ISBN 978-1-5275-4475-8. https://www.cambridgescholars.com/recent-developments-in-archaeometry-and-archaeological-methodology-in-south-eastern-europe. [COBISS.SI-ID 71203682]

34. GERŠAK, Živa Miriam, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, ČREŠNAR, Matija, ZUPANC, Tomaž. Determination of DNA yield rates in six different skeletal elements in ancient bones. Forensic science international.Genetics supplement series, 28th International Congress of International Society for Forensic Genetics (ISFG). Dec. 2019, vol. 7, iss. 1, str. 120-122. ISSN 1875-1768. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875176819303567?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.fsigss.2019.09.047. [COBISS.SI-ID 34532825]
financer: Slovenian Research Agency, J3-8214

35. HORN, Barbara, MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija. Innovative approaches for understanding Early Iron Age fortifications : emphasize on 2D subsurface models in the light of electrical resistivity tomography. V: TKALČEC, Tatjana (ur.). Fortifications, defence systems, structures and features in the past : Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology Zagreb, 7th - 9th June 2017 = Fortifikacije, obrambeni sustavi i strukture u prošlosti. Zagreb: Institut za arheologiju: = Institute of archaeology, 2019. Str. 45-54, ilustr. Zbornik Instituta za arheologiju, Vol. 13. ISBN 978-953-6064-47-2. http://www.iarh.hr/media/arhiva/ZIA13web.pdf. [COBISS.SI-ID 69681506]

36. VINAZZA, Manca, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, MUŠIČ, Branko. Gradišče Debela griža in možnosti neinvazivnih integriranih arheoloških raziskav. V: VONČINA, Dejan (ur.), BRATINA, Patricija. Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji : zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017. Gorjansko: Zavod Krasen Kras, 2018. Str. 103-123, ilustr. ISBN 978-961-288-305-8. [COBISS.SI-ID 66610786]

37. ČREŠNAR, Matija, KISZTER, Sarah, MELE, Marko, PAUŠIČ, Andrej, ŠUŠEK, Andrej, VINTAR, Anja. Taste of millennia - eaten, forgotten, revived. V: HABJANIČ, Oskar (ur.), ŠRIMPF VENDRAMIN, Katarina (ur.), BEVC VARL, Valentina (ur.). Debata o kuhinji = Kitchen debate = the collected volume of the symposium 19.-21. 10. 2017. Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum, 2017. Str. 28-37, ilustr. Zbirka Museoeurope, 4. ISBN 978-961-93424-9-7. www.museoeurope.si/userfiles/MuseoEurope_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 65422178]

38. ČREŠNAR, Matija, THOMAS, Jayne-Leigh. New data on cremation burials from North-Eastern Slovenia. V: LOCHNER, Michaela (ur.), RUPPENSTEIN, Florian (ur.). Brandbestattungen von der mittleren Donau bis zur Ägäis zwischen 1300 und 750 v. Chr. : Akten des Internationalen Symposiums an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, 11.-12. Februar 2010 = Cremation burials in the region between the Middle Danube and the Aegean, 1300-750 BC : Proceedings of the International Symposium held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, February 11th-12th, 2010. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2013. Str. 79-97. Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse, 448, Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, 77, Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission, 32. ISBN 978-3-7001-7260-4. ISSN 1019-8911. [COBISS.SI-ID 51848034]

39. ČREŠNAR, Matija. New aspects on the Ha A phase in eastern Slovenia. V: GUTJAHR, Christoph (ur.), TIEFENGRABER, Georg (ur.). Beiträge zur Mittel- und Spätbronzezeit sowie zur Urnenfelderzeit am Rande der Südostalpen : Akten des 1. Wildoner Fachgespräches vom 25. bis 26. Juni 2009 in Wildon / Steiermark (Österreich). Rahden: M. Leidorf, 2011. Str. 63-79, ilustr. Internationale Archäologie, Bd. 15. ISBN 978-3-89646-445-3, ISBN 3-89646-445-0. ISSN 1434-6427. [COBISS.SI-ID 46088290]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

40. MUŠIČ, Branko, TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, RIŽNAR, Igor, MEDARIĆ, Igor, ZAJC, Marjana, MEDICA, David, MORI, Matjaž. Geoarheološke raziskave kompleksa Poštela pri Mariboru. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2013. Str. 101-106, ilustr. Geološki zbornik, 22. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 51719010]

41. RUTAR, Gašper, ČREŠNAR, Matija. Reserved optimism : preventive archaeology and management of cultural heritage in Slovenia. V: COWLEY, David (ur.). Remote sensing for archaeological heritage management : proceedings of the 11th EAC Heritage Management Symposium, Reykjavik, Iceland, 25-27 March 2010. Brussel: EAC, Europae archaeologiae consilium, 2011. Str. 259-263, ilustr. EAC occasional paper, no. 5, Occasional publication of the Aerial Archaeology Research Group, no. 3. ISBN 978-963-9911-20-8. [COBISS.SI-ID 45142370]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

42. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, MEDARIĆ, Igor, CAVALLI, Fabio, INNOCENTI, Dario, BASTOZ, Beatriz, NICHOLLS, Rebecca, THOMAS, Jayne-Leigh, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja. Interdisciplinary approaches to Urnfields of central and eastern Slovenia. V: Cremation burials in Europe between the 2nd mill. B.C. and the 4th c. A.D. : archaeology and anthropology : abstract book. München: Ludwig-Maximilians-Universität, 2017. [COBISS.SI-ID 65412706]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

43. LESKOVAR, Tamara, ČREŠNAR, Matija, CAVALLI, Fabio, VINAZZA, Manca, ARMIT, Ian, BASTOZ, Beatriz, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, INNOCENTI, Dario. What holds a (cremation) grave? : exploring possibilities of multidisciplinary research of cremation graves. V: Beyond paradigms : abstract book. Bern: European Association of Archaeologists, cop. 2019. Str. 114. ISBN 978-80-907270-6-9. https://www.e-a-a.org/EAA2019/Programme.aspx?WebsiteKey=92bb0c7f-79c0-4998-9804-b5db83f9a8b9&hkey=48f0a584-1ae8-4680-bcef-572c6fe82598&Program=3#Program. [COBISS.SI-ID 70367586]

44. FERNÁNDEZ-GÖTZ, Manuel, POTREBICA, Hrvoje, ČREŠNAR, Matija. Do we still need la tène? : perspectives from the margins. V: Beyond paradigms : abstract book. Bern: European Association of Archaeologists, cop. 2019. Str. 226. ISBN 978-80-907270-6-9. https://www.e-a-a.org/EAA2019/Programme.aspx?WebsiteKey=92bb0c7f-79c0-4998-9804-b5db83f9a8b9&hkey=48f0a584-1ae8-4680-bcef-572c6fe82598&Program=3#Program. [COBISS.SI-ID 70367842]

45. ČREŠNAR, Matija. What is old, what new and where to draw the line considering (late)hallstatt and La Téne Southeast of the Alps?. V: Beyond paradigms : abstract book. Bern: European Association of Archaeologists, cop. 2019. Str. 267. ISBN 978-80-907270-6-9. https://www.e-a-a.org/EAA2019/Programme.aspx?WebsiteKey=92bb0c7f-79c0-4998-9804-b5db83f9a8b9&hkey=48f0a584-1ae8-4680-bcef-572c6fe82598&Program=3#Program. [COBISS.SI-ID 70368354]

46. ČREŠNAR, Matija, HORN, Barbara, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, MEDARIĆ, Igor. Iron age fortifications revealed : innovative approaches in multidisciplinary research of hillforts in South-Eastern Alpine region. V: Beyond paradigms : abstract book. Bern: European Association of Archaeologists, cop. 2019. Str. 468-469. ISBN 978-80-907270-6-9. https://www.e-a-a.org/EAA2019/Programme.aspx?WebsiteKey=92bb0c7f-79c0-4998-9804-b5db83f9a8b9&hkey=48f0a584-1ae8-4680-bcef-572c6fe82598&Program=3#Program. [COBISS.SI-ID 70366818]

47. LEGAN, Lea, LESKOVAR, Tamara, ČREŠNAR, Matija, CAVALLI, Fabio, INNOCENTI, Dario, ROPRET, Polonca. Non-invasive FTIR study on experimentally heared bones and cremated human remains from archaeological sites. V: Book of abstracts. Carimate; Bologna: Griffin: Timeo, 2018. Str. 132-133, ilustr. ISBN 978-88-97162-72-8. [COBISS.SI-ID 513990443]

48. ČREŠNAR, Matija. Early Iron Age research of Eastern Slovenia through the lens of new methods. V: From research to presentation : Archaeological Camp Hungary 2018 : Similiar but not the same : regional differences of Early Iron Age landscape in the Eastern Hallstatt area : conference on researching, exploring, preserving and presenting monumental archaeolohical landscapes, 5 October 2018, Sopron : abstracts. Budapest: Archaeolingua, 2018. Str. 5, ilustr. ISBN 978-615-5766-16-9. [COBISS.SI-ID 68308066]

49. ČREŠNAR, Matija. What is and what is not "public space" in the late prehistoric South-Eastern Alpine region?. V: Reflecting futures : programme book. Barcelona: European Association of Archaeologists, 2018. Str. 735. ISBN 978-80-907270-0-7. [COBISS.SI-ID 67694178]

50. ČREŠNAR, Matija. From new technologies, to strategies in research, protection and promotion of cultural heritage : case study Early Iron Age Slovenia. V: Reflecting futures : programme book. Barcelona: European Association of Archaeologists, 2018. Str. 1036. ISBN 978-80-907270-0-7. [COBISS.SI-ID 67693922]

51. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija. Metal detector as a prospection tool and its perspectives. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), GASPARI, Andrej (ur.). Varuhi kontekstov : k odgovornejši rabi arheoloških virov v Evropi : program : knjiga povzetkov = Guardians of the contexts : towards a (more) responsible use of European archaeological resources : programme : book of abstracts. Ljubljana: Iron Age Danube Project: Slovensko arheološko društvo, 2018. http://arheologija.ff.uni-lj.si/knjiznica/uporabno. [COBISS.SI-ID 66586466]

52. MÖDLINGER, Marianne, ČREŠNAR, Matija. Committee on the illicit trade in cultural material : recent activities. V: Building bridges : abstract book of the 23rd Annual Meeting on the European Association of Archaeologists 2017. Maastricht: The European Association of Archaeologists, 2017. Str. 383. ISBN 978-961-237-887-5. [COBISS.SI-ID 65075298]

53. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija. Recent developments in integrated studies of the Early Iron Age sites and landscapes between the Alps and the Pannonian plain. V: Building bridges : abstract book of the 23rd Annual Meeting on the European Association of Archaeologists 2017. Maastricht: The European Association of Archaeologists, 2017. Str. 404. ISBN 978-961-237-887-5. [COBISS.SI-ID 65075554]

54. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, HORN, Barbara. Innovative approaches for understanding Iron Age fortifications. Emphasize on 2D and 3D Subsurface Models in the Light of Electrical Resistivity Tomography. V: Fortifications, defence systems, structures and features in the past : book of abstracts = Fortifikacije, obrambeni sustavi i strukture u prošlosti : knjiga sažetaka. Zagreb: Institute of archaeology: = Institut za arheologiju, 2017. http://www.iarh.hr/media/arhiva/knjigasazetakaFinal.pdf. [COBISS.SI-ID 64641890]

55. ČREŠNAR, Matija. Urnfields of North-Eastern Slovenia ... the devil is in the details. V: Late Bronze Age : mortuary practices and society in the Carpathian basin : programme & abstract book. Zagreb: Zavod za varstvo kulturne dediščine SCroatian Science Foundation: Institute of Archaeology: Institute of Anthropological Research, 2017. Str. 16. [COBISS.SI-ID 63731042]

56. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko. Transcending disciplines in integrated studies of the Early Iron Age sites in Slovenia. V: Abstracts. [s.l.]: The European Association of Archaeologists: Public Institution The Academy of Cultural Heritage: Agne Žilinskaité, 2016. Str. 540. [COBISS.SI-ID 61811298]

57. ČREŠNAR, Matija, CAVALLI, Fabio, VINAZZA, Manca, INNOCENTI, Dario. "Beyond the grave" with the help of multidetector computed tomography and micro-excavations. V: Abstracts. [s.l.]: The European Association of Archaeologists: Public Institution The Academy of Cultural Heritage: Agne Žilinskaité, 2016. Str. 619. [COBISS.SI-ID 61813602]

58. ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, ČREŠNAR, Matija, KUNSTELJ, Miha. Il ferro: dalle armi agli oggetti dʼórnamento? : sui collegamenti tra lʼItalia meridionale e lʼarea alpina sud-orientale nel Bronzo finale e primo Fero. V: Comunicazioni e poster = Abstract book. [Firenze]: Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, [2016]. Str. 37. [COBISS.SI-ID 62384738]

59. BASAR, Petra, MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje. Geophysical prospection with the low-frequency electromagnetic method (CMD- mini explorer) and using integration analysis of multidimensional data. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 4th Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 1st - 2nd December 2016. Zagreb: Croatian Archaeological Society, 2016. Str. 27. ISBN 978-953-6335-10-7. [COBISS.SI-ID 63070050]

60. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje, VINAZZA, Manca, DOLENEC, Matej, ZUPANČIČ, Nina, MEDARIĆ, Igor, HORN, Barbara, MORI, Matjaž, BASAR, Petra. New developments in integrated studies of the Early Iron Age sites and landscapes in Slovenia and Croatia. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 4th Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 1st - 2nd December 2016. Zagreb: Croatian Archaeological Society, 2016. Str. 28-29. ISBN 978-953-6335-10-7. [COBISS.SI-ID 63070562]

61. ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper. Wetlands and beyond : Ljubljana marshes (Ljubljansko barje) - landscape and movement. V: WARP 30 : wetland archaeology research project, 30th anniversary meeting, 28th June- 2nd July 2016, School of Archaeological Sciences, University of Bradford. [Bradford: University of Bradford, 2016]. Str. 8. [COBISS.SI-ID 61150818]

62. MLEKUŽ, Dimitrij, KOŠIR, Uroš, ČREŠNAR, Matija. Mountain war - archaeological approaches towards understanding conflict landscapes of Rombon (Upper Soča valley). V: (Re)discovering the Great War : multidisciplinary research of modern conflicts : Ljubljana - Kobarid, 22.-24. 5. 2015, Slovenia : conference abstracts and programme. [S. l.: s. n., 2015]. Str. 22. [COBISS.SI-ID 58140770]

63. POTREBICA, Hrvoje, ČREŠNAR, Matija, MASON, Phil. Scientific approaches to the European Iron Age. V: CAMPBELL, Louisa (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations. Glasgow: University of Glasgow, 2015. Str. 42. http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60781666]

64. ČREŠNAR, Matija. What does really change and when? : recent research on the Late Bronze Age/Early Iron Age transition in Slovenia. V: CAMPBELL, Louisa (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations. Glasgow: University of Glasgow, 2015. Str. 214. http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60781922]

65. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, DOLENEC, Matej, ZUPANČIČ, Nina, VINAZZA, Manca, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž. Combining geophysics, geochemistry and targeted archaeological excavations to interpret an Iron Age hillfort. V: CAMPBELL, Louisa (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations. Glasgow: University of Glasgow, 2015. Str. 258. http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60782690]

66. MELE, Marko, ČREŠNAR, Matija. Science on the border : project Borderarch - Steiermark. V: CAMPBELL, Louisa (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations. Glasgow: University of Glasgow, 2015. Str. 294. http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60783202]

67. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje, MEDARIĆ, Igor. Understanding the barrow construction and settings with the help of geophysics. V: CAMPBELL, Louisa (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations. Glasgow: University of Glasgow, 2015. Str. 303. http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60783458]

68. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij. Multidisciplinary research of Iron Age sites and landscapes of Slovenia. V: Bridging the gap : CAA-UK 2015 : programme & abstracts : book of abstracts [and program]. Bradford: CAA, 2015. Str. 8. http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 57128290]

69. ČREŠNAR, Matija. Integrated approaches to the study of elite, social and regional networks on the South-Eastern fringers of the Alps. V: Connected elites and regions in the Early Hallstatt period (Ha C) : perspectives from the Low Lands to the Circumalpine Region : [program and abstracts]. Leiden: Faculty of Archaeology, Leiden University; Archaeological Institute, University of Hamburg, 2015. Str. [31]. [COBISS.SI-ID 60785250]

70. ČREŠNAR, Matija. Early Iron Age sites, finds and landscapes in Slovenia : the interdisciplinary approach. V: The Early Iron Age in Central Europe : 2.-4. 7. 2015 Hradec Králové, Czech Republic : pogramme and abstracts = Die frühe Eisenzeit in Mitteleuropa : Programm und Zusammenfassungen. Hradec Králové: [Philosophical Faculty, University of Hradec Králové], 2015. Str. 14-15. [COBISS.SI-ID 60779874]

71. ČREŠNAR, Matija. Na ramenih velikanov : integrirane raziskave najdišč in krajin starejše železne dobe v Sloveniji. V: PERKO, Verena (ur.), OGRIN, Marija, ŠTUKL, Jože. Na ramenih velikanov : posvečeno spominu akademika prof. dr. Staneta Gabrovca, uglednega arheologa, spoštovanega profesorja in pokončnega človeka : povzetki predavanj. 5. Valičev arheološki dan, Kranj 14. december 2015. Kranj: Gorenjski muzej, 2015. Str. 21-22. [COBISS.SI-ID 59191394]

72. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij, MELE, Marko, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, VINAZZA, Manca. Integracija arheoloških istraživanja kao ključ do cjelovite interpretacije arheoloških lokaliteta i povijesnog krajolika. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014. Zagreb: Hrvatsko arheološko društvo, 2014. Str. 26. ISBN 978-953-6335-06-0. [COBISS.SI-ID 56455266]

73. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, VINAZZA, Manca. Rezultati, problemi i perspektiva geofizičkih istraživanja prapovijesnih lokaliteta na primjerima projekata "Tradicija i inovativnost u prapovijesti", "Entrans" i "BorderArch". V: MILOGLAV, Ina (ur.). 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014. Zagreb: Hrvatsko arheološko društvo, 2014. Str. 27. ISBN 978-953-6335-06-0. [COBISS.SI-ID 56455522]

74. ČREŠNAR, Matija. Zones of encounters and zones of transformations on the south-eastern fringers of the Alps. V: BAŞGELEN, Nezih (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül. Istanbul: Archaeology & Art Publications, 2014. Str. 33. ISBN 978-605-396-287-8. [COBISS.SI-ID 56307810]

75. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž. Geophysical 2D models and geochemical mapping for revealing archaeological features and activity areas. V: BAŞGELEN, Nezih (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül. Istanbul: Archaeology & Art Publications, 2014. Str. 36. ISBN 978-605-396-287-8. [COBISS.SI-ID 56309602]

76. ČREŠNAR, Matija. Iron Age landscapes on the South-Eastern fringers of the Alps. V: BAŞGELEN, Nezih (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations : in memoriam Sevgi Gönül. Istanbul: Archaeology & Art Publications, 2014. Str. 311. ISBN 978-605-396-287-8. [COBISS.SI-ID 56439138]

77. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, DIRIX, Katrijn, MLEKUŽ, Dimitrij, et al. Integrated studies of the prehistoric landscapes between the south-eastern Alps and the Pannonian plain. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014. Str. 1-2. http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56551778]

78. PETTARIN, Silvia, ČREŠNAR, Matija, et al. Palse di Porcia (Pordenone, Italia) - Trešćerovac (Croazia): figurina antropomorfa a cordicella con veste a motivi diagonali. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014. Str. 51-52. http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56553826]

79. CAVALLI, Fabio, ČREŠNAR, Matija, VIŠNJIĆ, Josip, INNOCENTI, Dario, VINAZZA, Manca, et al. The role of Multidetector Computerized Tomography ( MDCT) in the study of some Iron Age cinerary urns of upper Adriatic and Pannonic area. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014. Str. 67. http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56555362]

80. MLEKUŽ, Dimitrij, KOŠIR, Uroš, ČREŠNAR, Matija. Integration of remote sensing and field surveying in the study of the battlefields of WWI : case study of the Soča/sonzo Front. V: Schlachtfelder der Antike : Geschichte Archäologie, Anthropologie : Internationales Symposium = Ancient battlefields : history, archaeology, anthropology : international sympossium. [Graz: Universal Museum Joanneum, 2014]. Str. [12]. [COBISS.SI-ID 13214621]

81. MUŠIČ, Branko, POTREBICA, Hrvoje, ČREŠNAR, Matija. Geophysics in the studies of late Prehistory. V: TUREK, Jan (ur.). Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. Str. 111. ISBN 978-80-261-0255-7. [COBISS.SI-ID 54836834]

82. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje. Integrated studies of the Early Iron Age centres between the south-eastern Alps and the Pannonian plain. V: TUREK, Jan (ur.). Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. Str. 113. ISBN 978-80-261-0255-7. [COBISS.SI-ID 53241186]

83. ČREŠNAR, Matija. Continuity and/or innovation? Recent research about the Late Bronze Age to Early Iron Age transition in North-eastern Slovenia. V: TUREK, Jan (ur.). Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. Str. 200. ISBN 978-80-261-0255-7. [COBISS.SI-ID 54841698]

84. MLEKUŽ, Dimitrij, ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper. From quantity into new quality : remote sensing and archaeological landscapes. V: Abstracts. [Helsinki: European Association of Archaeologist, 2012]. Str. 33. [COBISS.SI-ID 49866082]

85. ČREŠNAR, Matija. Archaeological data and remote sensing, hand in hand towards a more realistic interpretation of Early Iron Age landscape : a case study of North-Eastern Slovenia. V: Abstracts. [Helsinki: European Association of Archaeologist, 2012]. Str. 259. [COBISS.SI-ID 49866850]

86. ČREŠNAR, Matija, THOMAS, Jayne-Leigh. Shading new light on the Urnfield Period cremation burials in Eastern Slovenia : application of osteological analysis of cremated bone and radiocarbon dating of structural carbonate. V: Abstracts. Oslo: European Association of Archaeologist, 2011. Str. 46. [COBISS.SI-ID 48844130]

87. ČREŠNAR, Matija. Tradition and innovation in the Early Iron Age landscape of North-eastern Slovenia. V: Abstracts. Oslo: European Association of Archaeologist, 2011. Str. 126. [COBISS.SI-ID 48844898]

88. ČREŠNAR, Matija. Bevke on the Ljubljansko barje and its place on the trashhold to the late Bronze Age. V: Beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube, Osijek, Archaeological Museum, 20-22 October 2011 : abstract book. [Osijek: Arheološki muzej Osijek [etc.], 2011]. Str. 3. [COBISS.SI-ID 49927010]

89. ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper, MLEKUŽ, Dimitrij, NADBATH, Barbara. Lasersko skeniranje površja kot orodje v rokah varstva kulturne dediščine : nekaj novosti o višinski poselitvi ob Savi med Domžalami in Zidanim Mostom = Laser surface scanning as a tool of cultural heritage protection : Some new findings concerning the hilltop settlement along the Sava between Domžale and Zidani Most. V: ŽUPANEK, Bernarda (ur.), LAZAR, Irena (ur.). Emona med Akvilejo in Panonijo = Emona between Aquileia and Pannonia. Ljubljana: Muzeji in galerije mesta Ljubljane, 2010. Str. 13. [COBISS.SI-ID 42234466]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

90. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, VINTAR, Anja, PUKŠIČ, Luka, HORN, Barbara, MEDARIĆ, Igor, BASAR, Petra, HANKS, Bryan K., PITMAN, Derek. Raziskave v okolici železnodobnih središč Poštela pri Mariboru in Cvinger pri Dolenjskih Toplicah v letu 2017. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2017 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2018. Str. 13, ilustr. http://www.arheologija.si/arheologija-v-letu-2017/. [COBISS.SI-ID 66385762]

91. ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca, MUŠIČ, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij. Dolenjske Toplice - Arheološko najdišče Cvinger. V: DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2016 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2017. Str. 11, ilustr. http://www.arheologija.si/documents/pdf/arheologija-v-letu-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63804258]

92. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, TERŽAN, Biba, VINAZZA, Manca, MIHELIČ, Miha, MEDARIĆ, Igor, BASAR, Petra, ZUPANČIČ, Nina, DOLENEC, Matej. Arheološki kontekst Poštela. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), ČREŠNAR, Matija (ur.). Arheologija v letu 2015 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2016. Str. 12, ilustr. http://www.arheologija.si/images/av2015/SAD-2015-za%20splet.pdf. [COBISS.SI-ID 60284002]

93. ČREŠNAR, Matija. Integrierte archäologische Untersuchungen des Zentrums für Archäologie. V: Monumento Salzburg : material & emotion, 28.-30. Januar 2016. Salzburg: Messezentrum, 2016. Str. 18. [COBISS.SI-ID 59816802]

94. ČREŠNAR, Matija, MEDARIĆ, Igor, MELE, Marko, MUŠIČ, Branko, NANUT, Tina, VINAZZA, Manca. BorderArch-Steiermark unter der Erde : Geophysik und Grabungen in Bubenberg bei Spielfeld und Platsch = BorderArch-Steiermark pod zemljo : geofizikalne raziskave in arheološka izkopavanja na Novinah nad Šentiljem in Plačkem vrhu. V: MELE, Marko (ur.). Archäologie, Denkmalpflege und Tourismus an der Grenze = Arheologija, spomeniško varstvo in turizem ob meji. Graz: Universalmuseum Joaneum, 2015. Str. 14-16, ilustr. ISBN 978-3-902095-66-4. [COBISS.SI-ID 66230114]

95. ČERNE, Mija, ČREŠNAR, Matija. Zaščitno arheološko izkopavanje na najdišču Dostopna cesta do HESS (Brežice - Sejmišče). V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2015. Str. 9, ilustr. http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57578082]

96. ČERNE, Mija, ČREŠNAR, Matija. Zaščitno arheološko izkopavanje na območju novogradnje stanovanjskega objekta Šešče pri Preboldu. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2015. Str. 10, ilustr. http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57578338]

97. ČREŠNAR, Matija, MELE, Marko. Arheologija na meji - projekt BorderArch-Steiermark. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2015. Str. 12, ilustr. http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57578850]

98. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, NANUT, Tina, MEDARIĆ, Igor, MIHELIČ, Miha, MORI, Matjaž. Notranja preveritev registrirane enote kulturne de diščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči) : raziskave v letu 2014. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2015. Str. 13, ilustr. http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57579362]

99. KOŠIR, Uroš, ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper. Raziskave bojišč soške fronte v letu 2013. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2013 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2014. Str. 27, ilustr. [COBISS.SI-ID 552556]

100. ČREŠNAR, Matija, KOŠIR, Uroš, RUTAR, Gašper. Raziskave bojišč soške fronte v letu 2012. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 13. [COBISS.SI-ID 51554146]

101. MELE, Marko, ČREŠNAR, Matija, KREMPUŠ, Robert. Projekt InterArch-Steiermark : leto 2011 in 2012. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 23. [COBISS.SI-ID 51554658]

102. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, MEDICA, David, MORI, Matjaž, RIŽNAR, Igor, VINAZZA, Manca, ZAJC, Marjana. Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči). V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 57-58. [COBISS.SI-ID 51560802]

103. ČREŠNAR, Matija, KOŠIR, Uroš. Izgradnja daljnovoda Ljubljana-Vič. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), JERALA, Maja (ur.). Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 51996258]

104. ČREŠNAR, Matija, KOŠIR, Uroš. Obnova čolnarne pri Grajskem kopališču na Bledu. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), JERALA, Maja (ur.). Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 51996514]

105. ČREŠNAR, Matija, KOŠIR, Uroš. Sanacijska dela na desni brežini Ljubljanice na Vrhniki. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), JERALA, Maja (ur.). Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 51996770]

106. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij. Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), JERALA, Maja (ur.). Arheologija v letu 2011 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 62. [COBISS.SI-ID 52000866]

107. ČREŠNAR, Matija. Bevke : arheološko najdišče Zaloke (EŠD 11141). V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2011. Str. 11. [COBISS.SI-ID 51992162]

108. MUŠIČ, Branko, TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija. Pivola : gomilno grobišče (EŠD 8977). V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2011. Str. 35. [COBISS.SI-ID 51994210]

109. RUTAR, Gašper, ČREŠNAR, Matija, NADBATH, Barbara, MLEKUŽ, Dimitrij. Analiza arheološkega potenciala za projekt HE na srednji Savi. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2009. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2010. Str. 27, fotogr. [COBISS.SI-ID 42158434]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

110. KOŠIR, Uroš, SAUNDERS, Nicholas J., ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper. Between tourism and oblivion : Rombon and Kolovrat - conflict landscapes on the Soča Front, 1915-2017. V: KOŠIR, Uroš (ur.), ČREŠNAR, Matija (ur.), MLEKUŽ, Dimitrij (ur.). Rediscovering the Great War : archaeology and enduring legacies on the Soča and Eastern Fronts. London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, 2019. Str. 90-108, ilustr. Material culture and modern conflict. ISBN 978-1-138-28266-7. [COBISS.SI-ID 69138274]

111. KOŠIR, Uroš, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij. Introduction. V: KOŠIR, Uroš (ur.), ČREŠNAR, Matija (ur.), MLEKUŽ, Dimitrij (ur.). Rediscovering the Great War : archaeology and enduring legacies on the Soča and Eastern Fronts. London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, 2019. Str. 1-8, ilustr. Material culture and modern conflict. ISBN 978-1-138-28266-7. [COBISS.SI-ID 13262237]

112. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, MEDARIĆ, Igor, HORN, Barbara. Neinvazivne raziskave gomil, pomnikov starejše železne dobe pod Poštelo pri Mariboru = Non-invasive research of barrows, monuments of the Early Iron Age below Poštela near Maribor. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), VINAZZA, Manca (ur.). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. Str. 317-334, ilustr. ISBN 978-961-06-0078-7. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/113/206/2790-1. [COBISS.SI-ID 67439458]

113. ČREŠNAR, Matija. New approaches to tracing (landscape) connections on the southeastern fringes of the Alps in the Early Iron Age : the state of (integrated) research in eastern Slovenia. V: SCHUMANN, Robert (ur.), VAART-VERSCHOOF, Sasja van der (ur.). Connecting elites and regions : perspectives on contacts, relations and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C period in Northwest and Central Europe. Leiden: Sidestone Press, 2017. Str. 255-269, ilustr., zvd. ISBN 978-90-8890-443-1, ISBN 90-8890-443-X, ISBN 90-8890-442-1, ISBN 978-90-8890-442-4. [COBISS.SI-ID 65667682]

114. MLEKUŽ, Dimitrij, KOŠIR, Uroš, ČREŠNAR, Matija. Landscapes of death and suffering : archaeology of conflict landscapes of the Upper Soča Valley, Slovenia. V: STICHELBAUT, Birger (ur.), COWLEY, David (ur.). Conflict landscapes and archaeology from above. Farnham, Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2016. Str. 127-145, ilustr., zvd. Material culture and modern conflict, AARG occasional publication series, 7. ISBN 978-1-4724-6438-5, ISBN 1-4724-6438-9. [COBISS.SI-ID 59805282]

115. MEDARIĆ, Igor, MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija. Tracing flat cremation graves using integrated advanced processing of magnetometry data (case study of Poštela near Maribor, NE Slovenia). V: ARMIT, Ian (ur.), et al. Cultural encounters in Iron Age Europe. Budapest: Archaeolingua alapítvány, 2016. Str. 67-93, ilustr. Archaeolingua, Series Minor, 38. ISBN 978-963-9911-83-3. ISSN 1216-6847. [COBISS.SI-ID 61783906]

116. VINAZZA, Manca, NANUT, Tina, MIHELIČ, Miha, ČREŠNAR, Matija. Arheološka izkopavanja na slovenski strani Novin pri Šentilju = Archäologische Grabungen auf der slowenischen Seite des Bubenbergs (Hoarachkogels) bei Spielfeld. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), et al. Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 166-205, ilustr. Schild von Steier, Beiheft 6. ISBN 978-3-902095-69-5. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 58188642]

117. VINAZZA, Manca, NANUT, Tina, MIHELIČ, Miha, ČREŠNAR, Matija. Arheološke terenske raziskave na Plačkem vrhu = Archäologische Feldforschungen auf dem Platsch. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), et al. Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 206-229, ilustr. Schild von Steier, Beiheft 6. ISBN 978-3-902095-69-5. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 58189410]

118. CAVALLI, Fabio, INNOCENTI, Dario, ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca. Multidetector computed tomography and micro-excavation of prehistoric urn from Novine / Hoarachkogel (Slovenia / Austria). V: ČREŠNAR, Matija (ur.), et al. Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 238-244, ilustr. Schild von Steier, Beiheft 6. ISBN 978-3-902095-69-5. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 58190178]

119. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko. Early Iron Age barrows in the eyes of complementary archaeological research : case study of Poštela near Maribor (Podravje, Slovenia). V: GUTJAHR, Christoph (ur.), TIEFENGRABER, Georg (ur.). Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen : Akten des 2. Internationalen Symposiums am 10. und 11. Juni 2010 in Wildon [Steiermark / Österreich]. Rahden (Westf.): M. Leidorf, 2015. Str. 61-82, ilustr., graf. prikazi. Internationale Archäologie, Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress, Bd. 19, Hengist-Studien, Bd. 3. ISBN 978-3-89646-449-1, ISBN 3-89646-449-3. ISSN 1434-6427. [COBISS.SI-ID 58143586]

120. ČREŠNAR, Matija, MURKO, Miha. Miklavž na Dravskem polju. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 205-214, zvd., ilustr., graf. prikazi. Katalogi in monografije, 40. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 8912224]

121. ČREŠNAR, Matija, BONSALL, Clive, THOMAS, Jayne-Leigh. Pobrežje pri Mariboru. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 215-219, zvd., ilustr., graf. prikazi. Katalogi in monografije, 40. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 56452962]

122. ČREŠNAR, Matija, BONSALL, Clive, THOMAS, Jayne-Leigh. Podbrežje pri Mariboru = Podbrežje near Maribor. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 215-219, zvd., ilustr., graf. prikazi. Katalogi in monografije, 40. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 8912480]

123. ČREŠNAR, Matija, BONSALL, Clive, THOMAS, Jayne-Leigh. Ruše. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 221-223, zvd., ilustr., graf. prikazi. Katalogi in monografije, 40. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 8912736]

124. ČREŠNAR, Matija. Rogoza pri Mariboru = Rogoza near Maribor. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 225-248, zvd., ilustr., graf. prikazi. Katalogi in monografije, 40. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 8912992]

125. ČREŠNAR, Matija, KOPRIVNIK, Vesna. Brinjeva gora nad Zrečami.Brezje pod Brinovo goro = Brinjeva gora above Zreče.Brezje below Brinova gora. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 299-303, zvd., ilustr., graf. prikazi. Katalogi in monografije, 40. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 8914272]

126. ČREŠNAR, Matija, KOPRIVNIK, Vesna, BONSALL, Clive, THOMAS, Jayne-Leigh. Brinjeva gora nad Zrečami.Gračič pod Brinjevo goro = Brinjeva gora above Zreče.Gračič below Brinjeva gora. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 305-311, zvd., ilustr., graf. prikazi. Katalogi in monografije, 40. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 8914528]

127. GERBEC, Teja, ČREŠNAR, Matija, LUX, Judita, ČUFAR, Katarina, GRUDEN, Gregor. Kranj. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 319-332, zvd., ilustr., graf. prikazi. Katalogi in monografije, 40. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 8915040]

128. ČREŠNAR, Matija. Bevke. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 427-436, zvd., ilustr., graf. prikazi. Katalogi in monografije, 40. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 8936288]

129. ČREŠNAR, Matija, TERŽAN, Biba. Uvod v radiokarbonsko datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Introduction to the radiocarbon dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 645-660, ilustr., graf. prikazi. Katalogi in monografije, 40. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 8940896]

130. ČREŠNAR, Matija, TERŽAN, Biba. Absolutno datiranje bronaste dobe na Slovenskem = Absolute dating of the Bronze Age in Slovenia. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 661-702, zvd., ilustr., graf. prikazi. Katalogi in monografije, 40. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 8941152]

131. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija. Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem = Attempt at an absolute dating of the Early Iron Age in Slovenia. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 703-724, ilustr., graf. prikazi. Katalogi in monografije, 40. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 8941408]

132. ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij. Identities of the early Iron Age in north eastern Slovenia. V: POPA, Catalin Nicolae (ur.), STODDART, Simon (ur.). Fingerprinting the Iron Age : approaches to identity in the European Iron Age : integrating South-Eastern Europe into the debate. Oxford: Oxbow Books, 2014. Str. 18-32, ilustr. ISBN 978-1-78297-675-2, ISBN 1-78297-675-2, ISBN 978-1-78297-676-9. [COBISS.SI-ID 56448098]

133. KOŠIR, Uroš, MLEKUŽ, Dimitrij, ČREŠNAR, Matija. The use of modern technologies for documenting and interpreting conflict landscapes : case study of the Bovec area (Posočje region, Slovenia). V: JANKOVIČ POTOČNIK, Aleksander (ur.), ZUPANČIČ, Matej (ur.), MARN, Anton (ur.). Handbook of typical historic technologies of fortress constructions : saving of European cultural heritage fortified monuments in Central Europe. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 2014, str. 62-68, ilustr., zvd. ISBN 978-961-6902-78-6. http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/Forte_Cultura_Historic_technologies_of_fortress_constructions.pdf. [COBISS.SI-ID 570220]

134. MLEKUŽ, Dimitrij (avtor, prevajalec), ČREŠNAR, Matija (avtor, prevajalec). Landscape and identity politics of the Poštela hillfort = Pokrajina in politika identitet utrjene naselbine na Pošteli. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014. Str. 197-211, zvd., graf. prikazi. Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 30. ISBN 978-961-254-702-8. ISSN 1408-5208. [COBISS.SI-ID 37242157]

135. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija. Oris preteklosti vzhodnih obronkov Pohorja od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka = History of the Eastern Edges of the Pohorje Mountain Range from Prehistory to the Early Middle Ages. V: et al. Arheološka pot po Mariboru z okolico : odsek I: Zgornje Radvanje - Spodnje Hoče : vodnik po najdiščih = Archaeological trail of Maribor and its surroundings : section I: Zgornje Radvanje - Spodnje Hoče : guide to sites. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije; Maribor: Društvo mladih raziskovalcev - MRM, 2012. Str. 8-23. ISBN 978-961-6420-94-5. [COBISS.SI-ID 49015138]

136. ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper. Lasersko skeniranje površja in kulturna dediščina : nekaj novosti o višinski poselitvi ob srednji Savi. V: LAZAR, Irena (ur.), ŽUPANEK, Bernarda (ur.). Emona : med Akvilejo in Panonijo = between Aquileia and Pannonia. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2012. Str. 479-496, ilustr. Zbirka Annales Mediterranei. ISBN 978-961-6862-21-9. [COBISS.SI-ID 51170658]

137. ČREŠNAR, Matija. Beli slap in drugi pomniki plovbe po Savi med Litijo in Zidanim Mostom = Beli slap and other monuments of the navigation on the Sava between Litija and Zidani Most. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 337-346, ilustr., zvd. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 51015266]

138. ČREŠNAR, Matija. Nekaj novosti o mlajši železni dobi v severovzhodni Sloveniji = Some new data on the Late Iron Age in North-eastern Slovenia. V: MIGOTTI, Branka (ur.), et al. Scripta in honorem Bojan Djurić. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. Str. 159-167. Monografije CPA, 1. ISBN 978-961-6420-88-4. [COBISS.SI-ID 48996194]

139. BENJAMIN, Jonathan, ČREŠNAR, Matija. Submerged prehistoric site discovery and a proposed application in the Croatian Adriatic. V: BEKIĆ, Luka (ur.). Jurišićev zbornik : zbornik radova u znak sjećanja na Marija Jurišića. Zagreb: Hrvatski restauratorski zavod; Zadar: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, 2009. Str. 52-67. ISBN 978-953-7389-06-2. [COBISS.SI-ID 40312418]

140. ČREŠNAR, Matija. Wooden house construction types in Bronze Age and Early Iron Age Slovenia. V: BLEČIĆ KAVUR, Martina (ur.), et al. Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2007. Str. 321-339. Situla, 44. ISBN 978-961-6169-53-0. ISSN 0583-4554. [COBISS.SI-ID 34830178]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

141. GRUŠKOVNJAK, Luka, TIEFENGRABER, Susanne, ČREŠNAR, Matija. Archaeological surface survey. V: CZAJLIK, Zoltán (ur.), et al. Researching archaeological landscapes across borders : Strategies, methods and decisions for the 21st century. Graz; Budapest: Archaeolingua, 2019. Str. 91-101, ilustr. ISBN 978-615-5766-27-5. [COBISS.SI-ID 70374242]

142. MUŠIČ, Branko, ZUPANČIČ, Nina, ČREŠNAR, Matija, DOLENC, Matej, MEDARIĆ, Igor, HORN, Barbara. Geochemical mapping in hillfort studies. V: CZAJLIK, Zoltán (ur.), et al. Researching archaeological landscapes across borders : Strategies, methods and decisions for the 21st century. Graz; Budapest: Archaeolingua, 2019. Str. 107-108, ilustr. ISBN 978-615-5766-27-5. [COBISS.SI-ID 70432610]

143. JURIŠIĆ, Martina, TIEFENGRABER, Susanne, WOLLÁK, Katalin, ZANIER, Katharina, ČREŠNAR, Matija, FERA, Martin. Practical considerations and legal framework. V: CZAJLIK, Zoltán (ur.), et al. Researching archaeological landscapes across borders : Strategies, methods and decisions for the 21st century. Graz; Budapest: Archaeolingua, 2019. Str. 43-79, ilustr. ISBN 978-615-5766-27-5. [COBISS.SI-ID 70431586]

144. MATOŠEVIĆ, Damir, RUTAR, Gašper, ČREŠNAR, Matija, ČUKA, Maja. Monte Castellier, Hrvatska. V: VELJANOVSKI, Tatjana (ur.), et al. Vizuelizacija rasterskih podataka laserskog skeniranja iz zraka. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Prostor, kraj, čas, 16. ISBN 978-961-05-0100-8. ISSN 2335-4208. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/P16. [COBISS.SI-ID 70608994]

145. ČREŠNAR, Matija, GABERZ, Stefanie, MELE, Marko, MORI, Matjaž. Grenzlandarchäologie - Schutzmaßnahmen und Präsentationsstrategien für archäologische Denkmäler in der steirisch-slowenischen Grenzregion = Arheologija obmejne regije - zaščitni ukrepi in strategije predstavitve arheoloških spomenikov na obmejnem območju avstrijske in slovenske Štajerske. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), et al. Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 308-323, ilustr. Schild von Steier, Beiheft 6. ISBN 978-3-902095-69-5. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 58194274]

146. ČREŠNAR, Matija, MELE, Marko. Uvod in opombe k metodologiji = Einleitung und Bemerkungen zur Methodik. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), et al. Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 8-10, 11-14. Schild von Steier, Beiheft 6. ISBN 978-3-902095-69-5. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 58172002]

147. ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, NADBATH, Barbara, RUTAR, Gašper. Korak za korakom do preventivne arheologije. V: GORENC, Nataša (ur.), ADAMIČ, Tatjana. Sto let v dobro dediščine. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014. Str. 83-93, ilustr. Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine. ISBN 978-961-6902-71-7. [COBISS.SI-ID 57395810]

148. BRITOVŠEK, Tina, ČAVAL, Saša, ČREŠNAR, Matija, JERONČIČ, Januš. Scavi. V: TIRADRITTI, Francesco (ur.). Ricerche nelle tombe di Harwa (TT 37) e Akhimenru (TT 404). [Montepulciano]: Missione Archeologica Italiana a Luxor, 2006. F. [8-10], ilustr. [COBISS.SI-ID 27440941]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

149. ČREŠNAR, Matija. Tudor Soroceanu: Die vorskythenzeitlichen Metallgefäße im Gebiet des heutigen Rumänien/Vasele de metal prescitice de pe actualul teritoriu al României. Bronzefunde aus Rumänien/Descopreri de Bronzuri din România 3. Cluj-Napoca 2008... Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2009, [letn.] 60, str. 348-349. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 30739245]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

150. MELE, Marko, DONEUS, Michael, FERA, Martin, ČREŠNAR, Matija. Summary, conclusion and outlook. V: CZAJLIK, Zoltán (ur.), et al. Researching archaeological landscapes across borders : Strategies, methods and decisions for the 21st century. Graz; Budapest: Archaeolingua, 2019. Str. 162-163, ilustr. ISBN 978-615-5766-27-5. [COBISS.SI-ID 70434914]

151. ARMIT, Ian, POTREBICA, Hrvoje, ČREŠNAR, Matija, MASON, Phil, BÜSTER, Lindsey. Introduction : cultural encounters and the ENTRANS Project. V: ARMIT, Ian (ur.), et al. Cultural encounters in Iron Age Europe. Budapest: Archaeolingua alapítvány, 2016. Str. 7-19, ilustr. Archaeolingua, Series Minor, 38. ISBN 978-963-9911-83-3. ISSN 1216-6847. [COBISS.SI-ID 61781602]

 

1.25 Drugi sestavni deli

152. MÖDLINGER, Marianne, ČREŠNAR, Matija, FERNÁNDEZ-GÖTZ, Manuel, MELE, Marko, TSIROGIANNIS, Christos, VAN KANT, Marit. Illicit trafficking of cultural heritage : different strategies to fight it. V: Abstracts. [s.l.]: The European Association of Archaeologists: Public Institution The Academy of Cultural Heritage: Agne Žilinskaité, 2016. Str. 301. [COBISS.SI-ID 61811042]

153. ARMIT, Ian, POTREBICA, Hrvoje, BÜSTER, Lindsey, ČREŠNAR, Matija, MASON, Phil. Transcending borders in later prehistoric Europe. V: Abstracts. [s.l.]: The European Association of Archaeologists: Public Institution The Academy of Cultural Heritage: Agne Žilinskaité, 2016. Str. 613. [COBISS.SI-ID 61812834]

154. ČREŠNAR, Matija, TERŽAN, Biba, TURK, Peter. Gabrovčev dan : poklon arheologu, muzealcu, profesorju in akademiku. Arheo : arheološka obvestila. 2016, št. 33, str. 95-96. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 64691810]

155. ČREŠNAR, Matija, MELE, Marko, ZANIER, Katharina, VINTAR, Anja, KISZTER, Sarah, HELLMUTH, Anja. Predstavitev projektov PalaeoDiversiStyria in Iron-Age-Danube ter povabilo k sodelovanju. Arheo : arheološka obvestila. 2016, št. 33, str. 99-101. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 64692834]

156. KOŠIR, Uroš, ČREŠNAR, Matija, SAUNDERS, Nicholas J. (Ponovno) odkrivanje Velike vojne : multidisciplinarne raziskave modernih konfliktov : (poročilo o mednarodnim konferenci ob stoletnici začetka bojev ob reki Soči) = (Re)discovering the Great war : multidisciplinary research of modern conflicts : (summary of the International Conference on the occasion of Soča/Isonzo Front centenary). Arheo : arheološka obvestila. 2015, 32, str. 153-156, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 60614754]

157. MELE, Marko, ČREŠNAR, Matija. 17. letno srečanje MOVA (Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung e.V.), Halle (Saale), 19. - 22. marec 2007. Arheo : arheološka obvestila. 2007, let. 24, str.81-2. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 35844450]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

158. NADBATH, Barbara (avtor, urednik), RUTAR, Gašper (avtor, urednik), BUTINA, Eva, BRICELJ, Maja, ČREŠNAR, Matija, FABEC, Tomaž, MASON, Phil, MLEKUŽ, Dimitrij (avtor, urednik), MULH, Tadeja (avtor, urednik), KARO, Špela, JANEŽIČ, Maja (avtor, urednik), BRIŠNIK, Danijela. Minimalni standardi izvedbe predhodnih arheoloških raziskav. Elektronska izd. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2018. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. Monografje CPA, 8. ISBN 978-961-6990-50-9. ISSN 2630-2071. https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/minimalni_standardi_izvedbe_predhodnih_arheoloskih_raziskav.pdf. [COBISS.SI-ID 300526592]

159. NADBATH, Barbara (avtor, urednik), RUTAR, Gašper (avtor, urednik), BUTINA, Eva, BRICELJ, Maja, ČREŠNAR, Matija, FABEC, Tomaž, MASON, Phil, MLEKUŽ, Dimitrij (avtor, urednik), MULH, Tadeja (avtor, urednik), KARO, Špela, JANEŽIČ, Maja (avtor, urednik), BRIŠNIK, Danijela. Minimalni standardi izvedbe predhodnih arheoloških raziskav. Spletna izd. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2018. 49 str. Monografje CPA, 8. ISBN 978-961-6990-47-9. ISSN 2630-208X. https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/minimalni_standardi_izvedbe_predhodnih_arheoloskih_raziskav.pdf. [COBISS.SI-ID 300498176]

 

2.05 Drugo učno gradivo

160. BEDJANIČ, Mojca, JERŠEK, Miha (avtor, fotograf), KRIŽNAR, Matija (avtor, fotograf), VINTAR, Anja, ČREŠNAR, Matija (avtor, ilustrator). Razišči RTS Septarija : uganke, zabavne naloge, ustvarjalne ideje za vse radovedneže. [Šentilj]: Regionalno turistično središče, 2019. 25, [5] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2084597]

 

2.08 Doktorska disertacija

161. ČREŠNAR, Matija. Rogoza pri Mariboru in njeno mesto v bronasti in starejši železni dobi Podravja : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Črešnar], 2009. X, 433 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39035490]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

162. ČREŠNAR, Matija, LESKOVAR, Tamara, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena. Antropološke analize človeških skeletnih posmrtnih ostankov v letih 2015 in 2016. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513949227]

163. ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca, MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor. Oblikovanje strategije preverjanja registriranih arheoloških najdišč : poročilo o izvajanju projekta ENTRANS. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513948971]

164. RUTAR, Gašper, ČREŠNAR, Matija, KOŠIR, Uroš, MIHELIČ, Miha. Poročilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav na Kolovratu : parcele št. 1810, 1811, 1812, vse k. o. Volče. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 29 str., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513919275]

165. ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca, MUŠIČ, Branko. Poročilo o izvedeni raziskavi na območju Cvingerja pri Dolenjskih toplicah v letih 2015 in 2016. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 54 str., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513936427]

166. ČREŠNAR, Matija, KOŠIR, Uroš, ARH, Monika. Poročilo o izvedenih podvodnih arheoloških raziskavah na območju Drave pri Vičavi na Ptuju : parceli št. 3957/1 in 4169/1, obe k. o. Ptuj. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 22 str., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513920555]

167. ČREŠNAR, Matija, JERALA, Maja, OREHEK, Blaž. Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju sanacije interne kanalizacije Blejski otok. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 42 str., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513761323]

168. ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper, KOŠIR, Uroš. Raziskave bojišč prve polovice 20. stoletja. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 35 str., [1] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513948715]

169. ČERNE, Mija, ČREŠNAR, Matija, VERBIČ, Tomaž, JANEŽIČ, Maja, MUŠIČ, Branko. Poročilo o izvedenih arheoloških izkopavanjih na območju gradnje stanovanjske hiše Zupančič - Šešče pri Preboldu : parcela št. 1258/6, k. o. Gornja vas. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2015. 68 str., [17] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513616939]

170. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca. Delno poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah v letih 2011-2013 na območju Poštele in Pivole (EŠD 613, 6401, 6402, 8977). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2014. 166 str., 2 f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513616683]

171. KOŠIR, Uroš, ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper. Poročilo o arheoloških raziskavah na območju tolminskega mostišča : sezoni 2011 in 2012. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2013. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513012011]

172. ČERNE, Mija, VERŠNIK, Nika, LAVRIČ, Maja, MULH, Tadeja, ČREŠNAR, Matija. Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju Magdalenske gore. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2013. 63 str., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513178923]

173. ČREŠNAR, Matija, KOŠIR, Uroš. Poročilo o podvodnem arheološkem pregledu in dokumentiranju na območju carinskega pomola v luki Piran. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2013. 25 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513011755]

174. ČREŠNAR, Matija, KOŠIR, Uroš. Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju predvidene sanacije zajede na brežini Ljubljanice na Vrhniki. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. 17 f., [16] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512661291]

175. ČREŠNAR, Matija, KOŠIR, Uroš. Poročilo o predhodnih podvodnih arheoloških raziskavah na območju poglabljanja struge Ljubljanice med Špico in Malim Grabnom. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. 18 f., [11] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512661547]

176. ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper, KLOKOČOVNIK, Ines, NADBATH, Barbara, HORVAT, Maja. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi : (HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke) : končno poročilo. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 84 str., [31] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512609579]

177. TRENZ, Alfred, ČREŠNAR, Matija. Poročilo o izvedenih arheoloških raziskavah na območju izgradnje novega ribiškega pomola v pristanišču Piran : metode 1-2, 10. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 30 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512606763]

178. ČREŠNAR, Matija. Poročilo o izvedenih predhodnih podvodnih arheoloških raziskavah na območju predvidene obnove čolnarne pri Grajskem kopališču Bled. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 20 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512609067]

179. ČREŠNAR, Matija, ČUFAR, Katarina, KRŽE, Luka. Raziskava arheološkega lesa z Bevk na Ljubljanskem barju : poročilo 2010. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo: Center za preventivno arhologijo, 2011. 5 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1904009]

180. ČREŠNAR, Matija, LAVRINC, Matevž, RIŽNAR, Igor, BADOVINAC, David, NADBATH, Barbara, RUTAR, Gašper. Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju DPN za izgradnjo hidroelektarn na srednji Savi, območje HE Trbovlje (območja 14-22). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 27 f., [9] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512618283]

181. ČREŠNAR, Matija, LAVRINC, Matevž, RIŽNAR, Igor, MILAVEC, Tina, NOVAKOVIĆ, Predrag, BADOVINAC, David, NADBATH, Barbara. Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju DPN za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, območje HE Renke (območja 23-46). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 68 f., [31] f. zganj. pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 512618027]

182. ŠTRAJHAR, Metka, NOVAKOVIĆ, Predrag, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij. Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju verige HE na spodnji Savi od Boštanja do državne meje : tretja faza (terenski pregled vplivnega območja načrtovanih posegov za HE Blanca). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. 18 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36378978]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

183. LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja, BEDJANIČ, Mojca, ČREŠNAR, Matija, JERŠEK, Miha, KRIŽNAR, Matija, BEDJANIČ, Matjaž, PODGORŠEK, Vili. Geološki in arheološki posnetek stanja na območju občine Šentilj kot izhodišče za vzpostavitev sistema oblikovanja poglobljenih turističnih produktov : v sklopu projekta Prebujanje / Buđenje (SLO-HR234), Interreg V-A Slovenija - Hrvaška 2014-2020 in aktivnosti Raziskana kulturna dediščina v Sloveniji. Šentilj: [T. Lešnik Štuhec], 2018. 180, [9] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048360531]

184. ČREŠNAR, Matija, LAVRINC, Matevž, NADBATH, Barbara, RUTAR, Gašper, ŽERJAL, Tina. Ocena arheološkega potenciala območja DPN za DV 2 X 110 KV RTP Polje - RTP Vič : metode 1-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 90 str., [31] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512519467]

185. ČREŠNAR, Matija, LAVRINC, Matevž, NADBATH, Barbara. Predhodne arheološke raziskave na območju DPN za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, območje HE Renke : (območja 37, 38, 40). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 17, 28 f., [4] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512523051]

186. ŽERJAL, Tina, FABEC, Tomaž, TRATNIK, Vesna, MLEKUŽ, Dimitrij, ŽORŽ, Alja, NADBATH, Barbara, ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper, BADOVINAC, David, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za II. tir Divača - Koper. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 409 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512478507]

187. ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za izgradnjo plinske parne elektrarne v TE Trbovlje : metde 1-3. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 20 f., [6] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512518699]

188. ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R26 Krašnja - Kresnice na območju Dešna : metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 21 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512484395]

189. NADBATH, Barbara, ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper, MLEKUŽ, Dimitrij, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja obdelave za projekt hidrocentrale na srednji Savi : pregled struge in obrežja reke Save od Medvod do Zidanega Mostu : metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 150 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512283947]

190. ČREŠNAR, Matija. Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah za določitev vsebine, sestave in obsega arheološkega najdišča Spodnje Radvanje (EŠD 14393). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 15 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512477227]

191. ČREŠNAR, Matija. Poročilo o predhodnih zaščitnih arheoloških izkopavanjih na območju predvidene gradnje stanovanjske hiše - Porenta : (parcela št. 975, k. o. Blatna Brezovica). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 49 str., [18] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512475947]

192. ČREŠNAR, Matija, LAVRINC, Matevž, RIŽNAR, Igor, BADOVINAC, David, NADBATH, Barbara, RUTAR, Gašper. Predhodne arheološke raziskave na območju DPN za izgradnjo hidroelektraren na srednji Savi, območje HE Suhadol (območja 1-13). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 59 f., [18] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512526891]

 

2.17 Katalog razstave

193. ČREŠNAR, Matija, VINTAR, Anja, BEDJANIČ, Mojca. Keltska pot Novine. Šentilj: Občina Šentilj, 2019. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 71013730]

194. BEDJANIČ, Mojca, ČREŠNAR, Matija, JERŠEK, Miha, KRAJNC, Antonija, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja, VINTAR, Anja. RTS Septarija. Šentilj: Šentilj Municipality, 2019. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 71014242]

195. RUTAR, Gašper (avtor, urednik), ČREŠNAR, Matija (avtor, urednik), NADBATH, Barbara (avtor, urednik), MULH, Tadeja (avtor, urednik), JANEŽIČ, Maja (avtor, urednik), BRICELJ, Maja, KARO, Špela, ŽERJAL, Tina. Preventivna arheologija v Centru za preventivno arheologijo = Preventive archaeology in The Centre for Preventive Archaeology. 2. natis. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6990-02-8. [COBISS.SI-ID 282791424]

196. ČREŠNAR, Matija (avtor, urednik), BRICELJ, Maja, NADBATH, Barbara, RUTAR, Gašper, JERIN, Barbara, PFLAUM, Miran, ŽUPANEK, Bernarda. Arheologija nekoč in danes = Archaeology, past and present. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-6902-66-3. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-O7BYPXTF. [COBISS.SI-ID 272310272]

197. ČREŠNAR, Matija (avtor, urednik). Sto let v dobro dediščine : katalog razstav 2013. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014. ISBN 978-961-6902-68-7. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-J8F51WSS. [COBISS.SI-ID 273805312]

198. ČREŠNAR, Matija (avtor, urednik). Arheologija nekoč in danes = Archaeology, past and present. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. ISBN 978-961-6902-42-7. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-O7BYPXTF. [COBISS.SI-ID 268517376]

199. GOJDA, Martin (avtor, fotograf), ČREŠNAR, Matija (avtor, urednik). Poleti v preteklost : katalog razstave v Salonu 2012 Evropske prestolnice kulture Maribor 2012, [od 16. 7. 2012 do 17. 8. 2012] = Flights into the past : [catalogue of exhibition, held in the Salon 2012 of the European Capital of Culture Maribor 2012, from 16. 7. 2012 to 17. 8. 2012]. 2. slovenska izd. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. 47 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6420-97-6. [COBISS.SI-ID 262478080]

200. BLEČIĆ KAVUR, Martina (avtor, prevajalec), ČREŠNAR, Matija, KAVUR, Boris, KAJZER CAFNIK, Mihela, LUBŠINA TUŠEK, Marija, STRMČNIK-GULIČ, Mira. Starija faza kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj : novi izazovi : Arheološki muzej u Zagrebu, 19. travnja - 17. lipnja 2012. Zagreb: Arheološki muzej u Zagrebu, 2012. 1 zloženka, ilustr. [COBISS.SI-ID 2315219]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

201. TURK, Peter (intervjuvanec), LAHARNAR, Boštjan (intervjuvanec), ČREŠNAR, Matija (intervjuvanec). Na stičišču tistih, ki so med prvimi kovali železo. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Ars humana. https://ars.rtvslo.si/2018/04/ars-humana-153/. [COBISS.SI-ID 9848160]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

202. BEDJANIČ, Mojca, ČREŠNAR, Matija, JERŠEK, Miha, JURIĆ, Ines, KRAJNC, Antonija, KRIŽNAR, Matija, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja, PUCKO, Petra, VINTAR, Anja. RTS Septarija : Regionalno turistično središče Septarija. Šentilj: Občina, 2019. [2] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048361299]

203. ČREŠNAR, Matija, GROSMAN, Darja, KOKALJ, Žiga, KRAMBERGER, Dušan, MLEKUŽ, Dimitrij, SPUDIĆ, Nives, VELJANOVSKI, Tatjana. Sledi preteklosti = Traces of the past : razstava o arheologiji, tehnologiji, slikah = an exhibition on archaeology, technology, imagery. [S. l.]: [s. n.], [2015]. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 39584045]

204. RUTAR, Gašper, ČREŠNAR, Matija. Archaeology in Slovenian National Spatial Planning. [Ljubljana]: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Center for Preventive Archaeology, 2010. 1 plakat, barve. [COBISS.SI-ID 42072674]

205. ČREŠNAR, Matija. Highways to (pre)history. [Ljubljana: s. n., 2009]. 1 plakat, barve. [COBISS.SI-ID 40994914]

206. KLEMENČIČ, Mirko, PAVLOVIČ, Daša, ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper, MEDARIĆ, Igor, MILAVEC, Tina. Gomilna grobišča v Slovenskih goricah : seminar. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2001. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 20361570]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

207. HABINC, Mateja (intervjuvanec), ČREŠNAR, Matija (intervjuvanec). Naj počiva v miru : [pogovor v oddaji Polnočni klub, RTV Slovenija, 1. program, Ljubljana, 2. nov.2012]. Ljubljana: RTV Slovenija, 2012. [COBISS.SI-ID 50284386]

 

3.12 Razstava

208. ČREŠNAR, Matija (avtor razstave), VINAZZA, Manca (avtor razstave), DOLINAR, Nejc (avtor razstave), PUKŠIČ, Luka (avtor razstave), KOPRIVNIK, Vesna (avtor razstave). Arheološka pot Poštela = Archaeological trail Poštela. Poštela: Projekt Iron-Age-Danube, 2019. [COBISS.SI-ID 71092834]

209. ČREŠNAR, Matija (avtor razstave), VINTAR, Anja (avtor razstave), KOPRIVNIK, Vesna (avtor razstave), MUŠIČ, Branko (avtor razstave), PAUŠIČ, Andrej (avtor razstave), ŠUŠEK, Andrej (avtor razstave). Arheološka učna pot Pivola = Archäologischer Lehrpfad Pivola. Pivola, 2019. [COBISS.SI-ID 71094882]

210. ČREŠNAR, Matija (avtor razstave), VINAZZA, Manca (avtor razstave), DOLINAR, Nejc (avtor razstave), PUKŠIČ, Luka (avtor razstave), KOPRIVNIK, Vesna (avtor razstave). Arheološko najdišče Čreta pri Slivnici = Archaeological site Čreta near Slivnica. Čreta pri Slivnici: Projekt Iron-Age-Danube, 2019. [COBISS.SI-ID 71092578]

211. ČREŠNAR, Matija (avtor razstave), VINAZZA, Manca (avtor razstave), DOLINAR, Nejc (avtor razstave), PUKŠIČ, Luka (avtor razstave), KOPRIVNIK, Vesna (avtor razstave). Cvinger pri Dolenjskih Toplicah : železarsko središče starejše železne dobe : arheološka pot Cvinger = metallurgical center of the Early Iron Age : the Cvinger archaeological trail. Cvinger pri Dolenjskih Toplicah: Projekt Iron-Age-Danube, 2019. [COBISS.SI-ID 71092322]

212. ČREŠNAR, Matija (avtor razstave), VINTAR, Anja (avtor razstave), KOPRIVNIK, Vesna (avtor razstave), TOŠKAN, Borut (avtor razstave), PAUŠIČ, Andrej (avtor razstave), ŠUŠEK, Andrej (avtor razstave), VUKMANIČ, Tjaša (avtor razstave), SIMONIČ, Tanja (avtor razstave). Kako so živeli ... : Pohorsko Podravje od kamene dobe do srednjega veka = How they lived ... : Pohorsko Podravje from the Stone Age to the Middle Ages = Wie sie früher lebten ... : Pohorsko Podravje von der Steinzeit bis zum Mittelalter. Hoče: Botanični vrt, 2019. [COBISS.SI-ID 71093858]

213. ČREŠNAR, Matija, VINTAR, Anja, KOPRIVNIK, Vesna, TOŠKAN, Borut, PAUŠIČ, Andrej, ŠUŠEK, Andrej, VUKMANIČ, Tjaša. Kako so živeli; Pohorsko Podravje od kamene dobe do srednjega veka : Botanični vrt FKBV UM, Pivola, 2019. [COBISS.SI-ID 4646188]

214. ČREŠNAR, Matija (avtor razstave), VINTAR, Anja (avtor razstave), KOPRIVNIK, Vesna (avtor razstave). Keltska pot. Novine pri Šentilju, 2019. [COBISS.SI-ID 71094370]

215. ČREŠNAR, Matija (avtor razstave), VINTAR, Anja (avtor razstave). Spoznaj ostaline (pra)zgodovine = Discover the remains of (pre)history : [razstava v RTS Šentilj]. Šentilj, 2019. [COBISS.SI-ID 71094626]

216. ČREŠNAR, Matija, GROSMAN, Darja, KOKALJ, Žiga, KRAMBERGER, Dušan, MLEKUŽ, Dimitrij, SPUDIĆ, Nives, VELJANOVSKI, Tatjana. Sledi preteklosti : otvoritev razstave o arheologiji, tehnologiji in slikah, Atrij ZRC, Ljubljana, 6. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39579693]

217. ČREŠNAR, Matija, GROSMAN, Darja, KOKALJ, Žiga, KRAMBERGER, Dušan, MLEKUŽ, Dimitrij, SPUDIĆ, Nives, VELJANOVSKI, Tatjana. Sledi preteklosti : otvoritev razstave o arheologiji, tehnologiji, slikah, Galerija - Spomeniškovarstveni center, Trg francoske revolucije 3, Ljubljana, 17. avg. 2015. [COBISS.SI-ID 39579437]

218. ČREŠNAR, Matija, et al., ČREŠNAR, Matija (urednik). (Od)strti drobci preteklosti = (Un)covered fragments of the past : razstava, 6. julij - 3. avgust 2012, Krakovski nasip, Ljubljana; 25. 4. - 24. 5. 2013, dvorec Bukovje in 3. 6. - 28. 6. 2013, Kulturni center Litija. [COBISS.SI-ID 49931618]

219. RUTAR, Gašper (avtor razstave), BRICELJ, Maja (avtor razstave), ČREŠNAR, Matija (avtor razstave), KARO, Špela (avtor razstave), NADBATH, Barbara (avtor razstave), MULH, Tadeja (avtor razstave), ŽERJAL, Tina (avtor razstave). Preventivna arheologija v Centru : razstava, Galerija Spomeniškovarstvenega centra ZVKDS, 12. 1. - 17. 3. 2012; 18. 4 - 27. 5. 2013, Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto in 3.6. - 28. 6. 2013, Kulturni center Litija. [COBISS.SI-ID 60794722]

220. ČREŠNAR, Matija (avtor, avtor razstave), GROSMAN, Darja, KERMAN, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij, NADBATH, Barbara, RUTAR, Gašper. Dediščina na dlani : razstava,16. junij - 31. avgust 2011, dvorišče Mestnega muzeja, Ljubljana; 28. 3. - 22. 4. 2013, Kettejev drevored, Novo mesto. [COBISS.SI-ID 60794210]

221. GOJDA, Martin (avtor razstave), ČREŠNAR, Matija (avtor razstave), GROSMAN, Darja (avtor razstave), KERMAN, Branko (avtor razstave), MLEKUŽ, Dimitrij (avtor razstave), NADBATH, Barbara (avtor razstave), RUTAR, Gašper (avtor razstave). Poleti v preteklost : razstava, Galerija Spomeniškovarstvenega centra ZVKDS, 21. 4. - 17. 6. 2011; 16. 7 - 17. 8. 2012, Salon 2012 Evropske prestolnice kulture maribor in 25. 4. - 24. 5. 2013, dvorec Bukovje. [COBISS.SI-ID 60795490]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

222. RUTAR, Gašper (avtor, urednik), ČREŠNAR, Matija (avtor, urednik), NADBATH, Barbara (avtor, urednik), MULH, Tadeja (avtor, urednik), JANEŽIČ, Maja (avtor, urednik), BRICELJ, Maja, KARO, Špela, ŽERJAL, Tina. Preventivna arheologija v Centru za preventivno arheologijo = Preventive archaeology in The Centre for Preventive Archaeology. 2. natis. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6990-02-8. [COBISS.SI-ID 282791424]

223. ČREŠNAR, Matija, et al., ČREŠNAR, Matija (urednik). (Od)strti drobci preteklosti = (Un)covered fragments of the past : razstava, 6. julij - 3. avgust 2012, Krakovski nasip, Ljubljana; 25. 4. - 24. 5. 2013, dvorec Bukovje in 3. 6. - 28. 6. 2013, Kulturni center Litija. [COBISS.SI-ID 49931618]

 


Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 3. 2020