Back to top

Pred. Milena Horvat

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Lucija Šoberl, Milena Horvat, Andreja Žibrat Gašparič, Marko Sraka, Richard P. Evershed, Mihael Budja, "Neolithic and eneolithic activities inferred from organic residue analysis of pottery from Mala Triglavca, Moverna vas and Ajdovska jama, Slovenia", Doc. Praehistor., 41, str. 149-179, 2014, http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/dp.41.9/2564. [COBISS.SI-ID 56406882]

2. Andreja Žibrat Gašparič, Milena Horvat, Breda Mirtič, "Ceramic petrography, mineralogy and typology of eneolithic pottery from Krašnja, Slovenia", Doc. Praehistor., 41, str. 225-236, 2014, http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/dp.41.12/2561. [COBISS.SI-ID 56408418]

3. Dimitrij Mlekuž, Nives Ogrinc, Milena Horvat, Andreja Žibrat Gašparič, Marinka Gams Petrišič, Mihael Budja, "Pots and food : uses of pottery from Resnikov prekop", Doc. Praehistor., 40, str. 131-146, 2013, http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/985/830, doi: 10.4312/dp.40.11. [COBISS.SI-ID 53589346]

4. Dimitrij Mlekuž, Andreja Žibrat Gašparič, Milena Horvat, Mihael Budja, "Houses, pots and food : the pottery from Maharski prekop in context", Doc. Praehistor., 39, str. 325-338, 2012, doi: 10.4312/dp.39.24. [COBISS.SI-ID 50775394]

5. Dimitrij Mlekuž, Milena Horvat, "Med fiksnim in fleksibilnim : multivariantne analize tehnologije lončenine : multivariate analyses of pottery technology", Arheo (Ljublj.), št. 28, str. 7-18, 2011. [COBISS.SI-ID 48093026]

6. Metka Culiberg, Milena Horvat, Alojz Šercelj, "Karpološke in antrakotomske analize rastlinskih ostankov iz neolitske jamske nekropole Ajdovska jama", Poroč. razisk. paleolit. neolit. eneolit. Slov., 20, str. 111-126, 1992. [COBISS.SI-ID 44105728]

7. Milena Horvat, "Ajdovska jama pri Nemški vasi : nekropola v jami : cemetery in a cave", Arheol. pregl., 29, str. 40-43, 1988. [COBISS.SI-ID 69821696]

8. Milena Horvat, "K rimskim fibulam iz Rabelčje vasi v Ptuju", Arheol. vestn., letn. 33, str. 47-56, 1982. [COBISS.SI-ID 6823469]

9. Milena Horvat, "Zavarovalno izkopavanje v Slovenski Bistrici", Čas. zgod. narodop., letn. 47, št. 1, str. 6-15, 1976. [COBISS.SI-ID 35713634]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

10. Milena Horvat, "Ajdovska jama pri Nemški vasi", Arheol. pregl., god. 29, str. 40-43, 1988 (1990). [COBISS.SI-ID 5441122]

11. Milena Horvat, "Ajdovska jama pri Nemški vasi", Vars. spomenikov, letn. 31, str. 203-204, 1989. [COBISS.SI-ID 5440866]

12. Martin Horvat, Milena Horvat, "Kostni ostanki v Ajdovski jami pri Nemški vasi", Poroč. razisk. paleolit. neolit. eneolit. Slov., št. 12, str. 29-32, 1984. [COBISS.SI-ID 35713890]

 

1.04 Strokovni članek

13. Milena Horvat, Vojka Cestnik (urednik), "Arheološki kompleks Ajdovska jama pri Nemški vasi", Argo, 53, [št.] 2, str. 58-60, 2010. [COBISS.SI-ID 49056354]

14. Milena Horvat, "Analiza lončenine", Arheo (Ljublj.), št. 13, str. 60-62, 1991. [COBISS.SI-ID 55711488]

15. Milena Horvat, "Ajdovska jama pri Nemški vasi", Arheo (Ljublj.), str. 11-12, Posebna št. (1990). [COBISS.SI-ID 55680512]

 

1.05 Poljudni članek

16. Milena Horvat, "Poseljena že v starejši bronasti dobi : arheološka raziskovanja na dolenjski trasi avtoceste - najdišče Loka", Rast (Novo mesto), let.14, št.2(86), str. 164-166, april 2003. [COBISS.SI-ID 11885367]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

17. Milena Horvat, "Iron furnaces from Sela pri Dobu near Ivančna gorica (Slovenia)", V: Iron, blacksmiths and tools : ancient European crafts : acts of the Instrumentum Conference at Podsreda (Slovenia) in April 1999, (Monographies Instrumentum, 12), Michel Feugère, ur., Mitja Guštin, ur., Montagnac, M. Mergoil, 2000, 12, str. 93-96, 2000. [COBISS.SI-ID 16598626]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

18. Paola Korošec, Milena Horvat, Martin Horvat, "Ajdovska jama u prošlosti", V: Deveti jugoslavenski speleološki kongres : Karlovac, 17-20. listopada 1984, Zagreb, Savez speleologa Jugoslavije i Speleološko društvo Hrvatske, 1984, str. 601-607. [COBISS.SI-ID 9526433]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

19. Irena Zupanič-Pajnič, Barbara Gornjak-Pogorelc, Jože Balažic, Milena Horvat, "Molecular genetic analyses of skeleton excavated from Auersperg Chapel archaeological site in Slovenia", V: DNA in forensics 2012 : "exploring the phylogenies" : abstract book & conference program, [S. l., s. n., 2012], str. 108. [COBISS.SI-ID 30113497]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

20. Mihael Budja, Dimitrij Mlekuž, Andreja Žibrat Gašparič, Milena Horvat, Nives Ogrinc, Marinka Gams Petrišič, Dušan Žigon, "Od gline do lipidov : operacijske sekvence lončenine na najdišču Maharski prekop", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 25. [COBISS.SI-ID 51555682]

21. Dimitrij Mlekuž, Milena Horvat, Mihael Budja, Jurij Soklič, "Izkopavanja v Mali Triglavci", V: Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost, Matija Črešnar, ur., Bojan Djurić, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2012, str. 26. [COBISS.SI-ID 51556450]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

22. Milena Horvat, "Prvi prebivalci v Posavju", V: Ukročena lepotica : Sava in njene zgodbe, Jožef Barachini, Jože Peternel, ur., 1. izd., Sevnica, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, 2009, str. 25-35. [COBISS.SI-ID 43293794]

23. Milena Horvat, "Makroskopska analiza keramičnega zbira s površinskega pregleda najdišča Mrzlo Polje", V: Mrzlo Polje pri Ivančni Gorici, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 5), Drago Svoljšak, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008, str. 162-174. [COBISS.SI-ID 36695394]

24. Milena Horvat, "Col 1 pri Podgračenem : tipološka opredelitev neolitskega keramičnega zbira SE 002/1/1", V: Prvi poljedelci : Savska skupina Lengyelske kulture : The Sava group of the Lengyel culture, (Annales Mediterranea), Mitja Guštin, ur., Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Založba Annales, 2005, str. 145-153. [COBISS.SI-ID 1106387]

 

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

25. Milena Horvat, "Naselbina starejše bronaste dobe ob reki : [Ruhna vas - arheološko najdišče Loke]", V: Zemlja pod vašimi nogami : arheologija na avtocestah Slovenije : vodnik po najdiščih, (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine), Damjana Prešeren, ur., Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2003, str. 43-47. [COBISS.SI-ID 35751010]

26. Milena Horvat, "Col : [Podgračeno - naselbina Col]", V: Zemlja pod vašimi nogami : arheologija na avtocestah Slovenije : vodnik po najdiščih, (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine), Damjana Prešeren, ur., Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2003, str. 108-109. [COBISS.SI-ID 35749474]

27. Milena Horvat, "Podrečje pri Viru : [Dob - prazgodovinska naselbina]", V: Zemlja pod vašimi nogami : arheologija na avtocestah Slovenije : vodnik po najdiščih, (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine), Damjana Prešeren, ur., Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2003, str. 219-220. [COBISS.SI-ID 35750498]

28. Milena Horvat, "Sela pri Dobu : Sela pri Dobu - arheološko najdišče pod Bučarjevim hribom]", V: Zemlja pod vašimi nogami : arheologija na avtocestah Slovenije : vodnik po najdiščih, (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine), Damjana Prešeren, ur., Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2003, str. 235-236. [COBISS.SI-ID 35750754]

29. Milena Horvat, "Lončarstvo", V: Enciklopedija Slovenije, Marjan Javornik, ur., Dušan Voglar, ur., Alenka Dermastia, ur., 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987-2002, knj. 6: Krek-Marij, str. 319-322, 1992. [COBISS.SI-ID 35751522]

 

1.25 Drugi sestavni deli

30. Milena Horvat, "Ajdovska jama pri Nemški vasi", Vars. spomenikov, letn. 33, str. 92-93, 1991. [COBISS.SI-ID 35747170]

31. Milena Horvat, Martin Horvat, "Ajdovska jama pri Nemški vasi", Vars. spomenikov, let. 29, str. 234-236, 1987. [COBISS.SI-ID 35746914]

32. Paola Korošec, Milena Horvat, Martin Horvat, "Nemška vas", Vars. spomenikov, let. 26, str. 195- 196, 1984. [COBISS.SI-ID 35746402]

33. Milena Horvat, Martin Horvat, Paola Korošec, "Nemška vas, Ajdovska jama", Vars. spomenikov, let. 25, str. 191-193, 1983. [COBISS.SI-ID 35747682]

34. Tatjana Bregant, Milena Horvat, Marijan Slabe, Davorin Vuga, "Varovanje arheoloških terenskih spomenikov Ljubljanskega barja", V: Arheološka zaščitna raziskovanja na Ljubljanskem barju v letu 1979. 1, Tatjana Bregant, ur., Ljubljana, Znanstveni inštitut FF, Filozofska fakulteta, Katedra za prazgodovinsko arheologijo predkovinskih dob, 1980, str. 11-17. [COBISS.SI-ID 35713378]

35. Milena Horvat, "Arheološka sondiranja na povezovalnem cevovodu Brest-Ljubljana", V: Arheološka zaščitna raziskovanja na Ljubljanskem barju v letu 1979. 1, Tatjana Bregant, ur., Ljubljana, Znanstveni inštitut FF, Filozofska fakulteta, Katedra za prazgodovinsko arheologijo predkovinskih dob, 1980, str. 59-67. [COBISS.SI-ID 35711330]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

36. Milena Horvat (avtor, prevajalec), Keramika : tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv, (Razprave Filozofske fakultete), Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1999. [COBISS.SI-ID 100745216]

37. Milena Horvat, Ajdovska jama pri Nemški vasi, (Razprave Filozofske fakultete), Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1990. [COBISS.SI-ID 16059136]

 

2.02 Strokovna monografija

38. Milena Horvat, Cogetinci pri Lenartu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 37), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 268172544]

39. Milena Horvat, Bojan Djurić, Sabina Kramar, Dimitrij Mlekuž, Vanja Celin (avtor, ilustrator), Ildikó Pintér, Cogetinci pri Lenartu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 37), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 268173056]

40. Milena Horvat (avtor, ilustrator), Bojan Djurić (avtor, fotograf), Jože Medved, Jakob Lamut (avtor, fotograf), Metka Culiberg, Boris Vičič (avtor, fotograf), Sela pri Dobu : [KO 13 : Višnja Gora - Bič], (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 3), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2007. [COBISS.SI-ID 231334656]

 

2.05 Drugo učno gradivo

41. Milena Horvat (avtor, prevajalec), Zaščita in hranjenje predmetov, (Študijski priročnik, 1), Ljubljana, Filozofska fakulteta, 1991. [COBISS.SI-ID 655712]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

42. Ana Plestenjak, Jerica Berčić, Milena Horvat, Tomaž Verbič, Robert Erjavec, Lucija Grahek, Poročilo o arheoloških raziskavah na trasi plinovoda M2/1 Trojane - Vodice, lokacija Blagovica - grobišče (EŠD 12770: Blagovica - arheološko najdišče pri Črni graben) : oktober, december 2013, Sevnica, Arhej, 2013. [COBISS.SI-ID 2234761]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

43. Tea Zuliani, Mitja Vahčič, Janez Ščančar, Radmila Milačič, Polona Vreča, Milena Horvat, Validacija analiznega postopka za določitev organokositrovih spojin v vodah z GC-ICP-MS in ocena njegove merilne negotovosti, (IJS delovno poročilo, 9952), 2008. [COBISS.SI-ID 21733671]

44. Tea Zuliani, Mitja Vahčič, Janez Ščančar, Radmila Milačič, Polona Vreča, Milena Horvat, Validacija analiznega postopka za določitev organokositrovih spojin v vodah z GC-MS in ocena njegove merilne negotovosti, (IJS delovno poročilo, 9953), 2008. [COBISS.SI-ID 21733927]

 

2.17 Katalog razstave

45. Milena Horvat, Ajdovska jama : razstava prazgodovinskega gradiva v cerkvi Sv. Križa v Krškem, ... 17. septembra do 31. oktobra 1993, (Valvasor), Krško, Skupščina občine, 1993. [COBISS.SI-ID 9573793]

 

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija

46. Taja J. Gubenšek (avtor, scenarist), Bojan Djurić, Peter Turk, Damijan Snoj, Matjaž Novšak, Milena Horvat, Miroslav Stiplovšek, Domžale - odklenjene zgodbe, Domžale, Muzejsko društvo, 2007. [COBISS.SI-ID 16326802]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

47. Milena Horvat, Ajdovska jama : razstava prazgodovinskega gradiva v cerkvi Sv. Križa v Krškem, Krško, Skupščina občine Krško, 1993. [COBISS.SI-ID 37929314]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

48. Dimitrij Mlekuž, Mihael Budja, Andreja Žibrat Gašparič, Milena Horvat, Nives Ogrinc, Marinka Gams Petrišič, Dušan Žigon, From landscape to lipids: multiscalar intepretation of Maharski prekop site from Ljublana marshes : predavanje na 19. Neolitskem seminarju "Changing Paradigms: Interdisciplinary Studies of Eurasian Prehistory", Ljubjana, Friday 9th - Saturday 10th November 2012, Ljubljana, Mestni muzej, 9. 11. 2012. [COBISS.SI-ID 51265122]

49. Dimitrij Mlekuž, Mihael Budja, Milena Horvat, Mala Triglavca : material practices, identity and community : predavanje na 18. Neolitskem seminarju "Cultural and Social Identities in Eurasian Mesolithic and Neolithic" , Friday 11th - Saturday 12th November 2011, Ljubljana, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 11. 11. 2011. [COBISS.SI-ID 51423074]

50. Milena Horvat, Ajdovska jama kot neolitska nekropola, 2008. [COBISS.SI-ID 37823586]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Avtor dodatnega besedila

51. Verena Perko, Šest tisočletij Drulovke : 60 let Gorenjskega muzeja, Kranj, Gorenjski muzej, 2013. [COBISS.SI-ID 8569440]

52. Ana Plestenjak (avtor, ilustrator), Podgrič pri Trebnjem, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 21), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011, http://www.zvkds.si/media/images/publications/21_Podgric_pri_Trebnjem.pdf. [COBISS.SI-ID 256836608]

53. Ana Plestenjak (avtor, ilustrator), Podgrič pri Trebnjem, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 21), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011, http://www.zvkds.si/media/images/publications/21_Podgric_pri_Trebnjem.pdf. [COBISS.SI-ID 256837376]

54. Ana Plestenjak (avtor, ilustrator), Gorice pri Turnišču, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 12), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. [COBISS.SI-ID 252272640]

 

Somentor pri diplomskih delih

55. Gregor Meglič, Orientacija cerkva Zgornje Gorenjske : diplomsko delo, Kranj, [G. Meglič], 2015. [COBISS.SI-ID 56681058]

56. Blaž Kumer, Maharski prekop : keramični zbir in njegov kontekst : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Kumer], 2014. [COBISS.SI-ID 55451234]

57. Borut Plohl, Neolitska in eneolitska materialna kultura : Maharski prekop : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Plohl], 2014. [COBISS.SI-ID 55450722]

58. Urša Čuk, Kamena orodja iz najdišča Zemono II pri Vipavi : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Čuk], 2013. [COBISS.SI-ID 52314722]

 

Konzultant

59. Ajdovska jama, Svetilka, Zajemalka : kopija, Krško, Občina, [1993?]. [COBISS.SI-ID 9527201]

 

Fotograf

60. Mitja Guštin, Arheološka najdišča občine Krško, Krško, Občina, 2001. [COBISS.SI-ID 9102241]

 

Recenzent

61. Ivan Tušek, Boris Kavur, Ivankovci (Ivánkóc) pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 15), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011, http://www.zvkds.si/media/images/publications/Ivankovci_pri_Lendavi.pdf. [COBISS.SI-ID 254746624]

62. Ivan Tušek, Boris Kavur, Ivankovci (Ivánkóc) pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 15), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. [COBISS.SI-ID 260388352]

63. Alenka Tomaž (avtor, ilustrator), Gomile pri Lenartu v Slovenskih goricah, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 11), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. [COBISS.SI-ID 250449152]

64. Ana Plestenjak (avtor, ilustrator), Gorice pri Turnišču, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 12), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. [COBISS.SI-ID 252272640]

65. Irena Šavel, Samo Sankovič (avtor, ilustrator), Za Raščico pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 13), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. [COBISS.SI-ID 253092352]

66. Irena Šavel, Samo Sankovič (avtor, ilustrator), Za Raščico pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 13), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. [COBISS.SI-ID 254024960]

67. Irena Šavel, Pod Kotom - jug pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 7), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. [COBISS.SI-ID 243652352]

 


NERAZPOREJENO

68. Milena Horvat, Bojan Djurić, Vanja Celin (avtor, ilustrator), Leskovec pri Celju, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 38), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 268190976]

69. Milena Horvat, Bojan Djurić, Vanja Celin (avtor, ilustrator), Leskovec pri Celju, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 38), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 268192000]

70. Milena Horvat, Ajdovska jama, Krško, Občina, 2003. [COBISS.SI-ID 9318817]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: IEEE
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 25. 11. 2016