Back to top

Red. prof. dr. Predrag Novaković

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NOVAKOVIĆ, Predrag. O epistemologiji u arheologiji : kritika teksta Arheološko iskopavanje iz epistemološke perspektive Marka Porčića. Etnoantropološki problemi. 2019, god. 14, br. 3, str. 769-787. ISSN 0353-1589. DOI: 10.21301/eap.v14i3.2. [COBISS.SI-ID 70608482]

2. NOVAKOVIĆ, Predrag. Experiences from the margins. V: Archaeology of Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Str. 36-45. Archaeological Dialogues, vol. 15, no 1 (spec. issue). ISSN 1380-2038. [COBISS.SI-ID 37548386]
tipologija 1.08 -> 1.01

3. NOVAKOVIĆ, Predrag. O nacionalizmu v arheološki teoriji in praksi. Časopis za kritiko znanosti. 2000, letn. 28, št. 200/201, str. 79-109. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 114672384]

4. NOVAKOVIĆ, Predrag, SIMONI, Helene. Archaeology of the Kras dolinas. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 1997, let. 7, št. 10, str. 19-36, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 4667953]

5. NOVAKOVIĆ, Predrag. Po Marxu in pred Braudelom: Geografska šola Jovana Cvijića in arheologija. Arheo : arheološka obvestila. št. 15 (1994), str. 8-28. ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 57340928]

6. NOVAKOVIĆ, Predrag, TURK, Peter. Kamen na kamen palača--- : izkopavanje gradišča na Krasu. Arheo : arheološka obvestila. št. 12 (1991), str. 57-64. ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 55700480]

7. NOVAKOVIĆ, Predrag. Arheologija, teorija komunikacij in lingvistika. Arheo : arheološka obvestila. št. 13 (1991), str. 29-42. ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 55709696]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

8. NOVAKOVIĆ, Predrag, MLEKUŽ, Dimitrij. Arheologija in internet. Arheo : arheološka obvestila. 1999, št. 19, str. 5-21, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 12415074]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

9. NOVAKOVIĆ, Predrag. Sežana-Drenje. Varstvo spomenikov.Poročila. 1996, št. 37, str. 102. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 18330466]

10. NOVAKOVIĆ, Predrag, TURK, Peter. Graček nad Famljami - prazgodovinsko gradišče : (zaščitno izkopavanje). Varstvo spomenikov. 1991, letn. 33, str. 249-253. ISSN 0350-9494. [COBISS.SI-ID 2740576]

 

1.04 Strokovni članek

11. NOVAKOVIĆ, Predrag. Osemdeset let študija arheologije na Univerzi v Ljubljani. Arheo : arheološka obvestila. 2005, 23, str. 93-94. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 31880802]

12. NOVAKOVIĆ, Predrag. Popravki in dopolnila k prispevku Predraga Novakovića, "Zgodovina arheologije na Univerzi v Ljubljaniʺ, v knjigi Osemdeset let študija arheologije na Univerzi v Ljubljani. Arheo : arheološka obvestila. 2005, 23, str. 99. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 31881314]

13. NOVAKOVIĆ, Predrag. Refleksija o treh esejih. Arheo : arheološka obvestila. 2002, št. 22, str. 83-90. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 24181346]

14. NOVAKOVIĆ, Predrag. L'Archeologia del paesaggio : IV. Ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in campo arheologico : Siena 14. - 16.1.1991. Arheo : arheološka obvestila. št. 13 (1991), str. 78-82. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 55713024]

 

1.05 Poljudni članek

15. NOVAKOVIĆ, Predrag. 80 let arheologije na Univerzi v Ljubljani. Vestnik. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 35, št. 4, str. 4. ISSN 0354-1517. [COBISS.SI-ID 28308322]

16. NOVAKOVIĆ, Predrag. Mednarodni raziskovalni project Roman Countryside. Bilten A : informacije ljubljanske izpostave Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo na Dunaju. 1994, let. 1-2, str. 13. ISSN 1318-5349. [COBISS.SI-ID 7588194]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

17. NOVAKOVIĆ, Predrag. Methodological challenges in ʹhostileʹ environments of preventive archaeology. V: MILOGLAV, Ina (ur.). Proceedings. Zagreb: Croatian Archaeological Society: Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb, 2019. Str. 9-23. ISBN 978-953-175-779-9, ISBN 978-953-6335-15-2. https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/view/33/42/1608-1, DOI: 10.17234/9789531757799.2. [COBISS.SI-ID 69639778]

18. NOVAKOVIĆ, Predrag. Impact of the larg-scale excavations in the Slovene preventive archaeology. V: HEBERT, Bernhard (ur.). Fachgespräch "Archäologie in der Umweverträglichkeitsprüfung", 24. August 2017, Mauerbach (Niederösterreich). Wien: Bundesdenkmalamt Österreich, 2018. Bd. 55, str. d30-d39, ilustr. Fundberichte aus Österreich, Bd. 55, 2016. ISSN 0429-8926. [COBISS.SI-ID 71498594]

19. BRIŠNIK, Danijela, KAJZER CAFNIK, Mihela, NOVAKOVIĆ, Predrag. Comission for archaeological research and its role in the Slovene system of heritage protection. V: NOVAKOVIĆ, Predrag (ur.), et al. Recent developments in preventive archaeology in Europe : proceedings of the 22nd EAA Meeting in Vilnius, 2016. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016. Str. 137-152. ISBN 978-961-237-887-5. [COBISS.SI-ID 63401826]

20. NOVAKOVIĆ, Predrag, HORŇÁK, Milan. From rescue to preventive archaeology : a highly challenging 25 years in the former sociallistic countries of Eastern Europe. V: NOVAKOVIĆ, Predrag (ur.), et al. Recent developments in preventive archaeology in Europe : proceedings of the 22nd EAA Meeting in Vilnius, 2016. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016. Str. 21-33. ISBN 978-961-237-887-5. [COBISS.SI-ID 63401570]

21. GROSMAN, Darja, MUŠIČ, Branko, NOVAKOVIĆ, Predrag. Revisionary research of the site Vatin - Bela Bara. V: PANTOVIĆ, Ivana (ur.). Proceedings of the Regional Conference Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: Current State and Long Term Strategy Vršac, Serbia 17-19 November 2011. Vršac: City Museum: = Gradski muzej, 2012. Str. 49-58. ISBN 978-86-83911-51-6. [COBISS.SI-ID 49737314]

22. NOVAKOVIĆ, Predrag. The present makes the past : the use of archaeology and changing national identities in former Yugoslavia. V: RIECKHOFF, Sabine (ur.), SOMMER, Ulrike (ur.). Auf der Suche nach Identitaten : Volk - Stamm - Kultur - Ethnos : internationale Tagung der Universität Leipzig vom 8.-9. Dezember 2000 im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 417 "Regionenbezogene Identifikationsprozesse, das Beispiel Sachsen" und des Teilprojektes A5 der Professur für Ur- und Frühgeschichte "Ethnogenese und Traditionskonstruktion, archäologische Quellen und ihre Deutungen in der Historiographie des 19. und 20. Jahrhunderts". Oxford: Archaeopress, 2007. Str. 181-192. BAR international series, 1705. ISBN 1-4073-0149-7, ISBN 978-1-4073-0149-5. [COBISS.SI-ID 35981410]

23. NOVAKOVIĆ, Predrag. Marchesetti's Castellieri... in the wider context of settlement studies at the beginning of the 20th century. V: BANDELLI, Gino (ur.), MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela (ur.). Carlo Marchesetti e i castellieri, 1903-2003 : atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14-15 novembre 2003. Trieste: Editreg, 2005. Str. 97-113. Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser. 2, Studi, vol. 9. ISBN 88-88018-33-6. [COBISS.SI-ID 29383266]

24. NOVAKOVIĆ, Predrag. The cultural landscapes of hillforts. V: BANDELLI, Gino (ur.), MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela (ur.). Carlo Marchesetti e i castellieri, 1903-2003 : atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14-15 novembre 2003. Trieste: Editreg, 2005. Str. 301-324, ilustr., zvd. Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser. 2, Studi, vol. 9. ISBN 88-88018-33-6. [COBISS.SI-ID 34996066]

25. NOVAKOVIĆ, Predrag, STANČIČ, Zoran. Uporaba GIS pri vrednotenju ogroženosti kulturne dediščine ob gradnji avtocest. V: ČERNE, Andrej (ur.), STANČIČ, Zoran (ur.). GIS v Sloveniji 1993-94 : zbornik referatov simpozija, Ljubljana, 1. - 2. december 1994. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1994. Str. 169-175. ISBN 961-90125-2-6. [COBISS.SI-ID 52232960]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

26. KALJANAC, Adnan, NOVAKOVIĆ, Predrag. O projektu BIHERIT. V: NOVAKOVIĆ, Predrag (ur.), PANDŽIĆ, Ivana (ur.), MILEUSNIĆ, Zrinka (ur.). Radovi sa konferencije i radionica projekta BIHERIT, Banja Luka (27. 2. 2014), Tuzla (8. 5. 2014), Sarajevo (2.-3. 7. 2014). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. Str. 5-9. ISBN 978-961-237-711-3. [COBISS.SI-ID 56457058]

27. NOVAKOVIĆ, Predrag. Študij arheologije na univerzah v nekdanji Jugoslaviji do druge svetovne vojne. V: NOVAKOVIĆ, Predrag (ur.), PANDŽIĆ, Ivana (ur.), MILEUSNIĆ, Zrinka (ur.). Radovi sa konferencije i radionica projekta BIHERIT, Banja Luka (27. 2. 2014), Tuzla (8. 5. 2014), Sarajevo (2.-3. 7. 2014). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. Str. 13-23, ilustr. ISBN 978-961-237-711-3. [COBISS.SI-ID 56456802]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

28. NOVAKOVIĆ, Predrag. Past and present social landscapes of archaeology in Europe. V: Reflecting futures : programme book. Barcelona: European Association of Archaeologists, 2018. Str. 83. ISBN 978-80-907270-0-7. https://files.acrobat.com/a/preview/7c865f81-b152-45b4-b872-485119dbe3c5. [COBISS.SI-ID 67688546]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

29. NOVAKOVIĆ, Predrag. Why history of methodology matters?. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 7th International Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 2nd - 3rd December 2019. Zagreb: Croatian Archaeological Society: Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb, 2019. Str. 33. ISBN 978-953-175-830-7, ISBN 978-953-6335-17-6. http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/download/BookofAbstracts2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70693730]

30. NOVAKOVIĆ, Predrag. Kako misliti ʺjugoslavensku arheologijuʺ. V: Baština odozdo : kritički pristupi i nove prakse. Pula: [s.n.], 2019. Str. 10-11. [COBISS.SI-ID 71467362]

31. NOVAKOVIĆ, Predrag, MLEKUŽ, Dimitrij. Challenges and Big data in archaeology. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 6th International Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 6th - 7th December 2018. Zagreb: Croatian Archaeological Society: Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2018. Str. 31. ISBN 978-953-6335-14-5, ISBN 978-953-175-745-4. [COBISS.SI-ID 68613218]

32. NOVAKOVIĆ, Predrag. Research agenda in hillfort-rich regions : the case of Eastern Adriatic. V: Reflecting futures : programme book. Barcelona: European Association of Archaeologists, 2018. Str. 757. ISBN 978-80-907270-0-7. https://www.e-a-a.org/EAA2018/Programme.aspx?WebsiteKey=35414e88-a032-42d3-9e9b-d34ff524c79a&hkey=9ba73740-1809-47c0-bd96-13055196e087&Program_ContentCollectionOrganizerCommon=3#Program_ContentCollectionOrganizerCommon. [COBISS.SI-ID 67691874]

33. NOVAKOVIĆ, Predrag. Mecklenburg collection : to large to be considered. V: Reflecting futures : programme book. Barcelona: European Association of Archaeologists, 2018. Str. 853. ISBN 978-80-907270-0-7. [COBISS.SI-ID 67693666]

34. NOVAKOVIĆ, Predrag. Methodological challenges in ʹhostileʹ environments of preventive archaeology. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 5th International Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 30th November - 1st December 2017. Zagreb: Croatian Archaeological Society, 2017. Str. 25. ISBN 978-953-6335-12-1. [COBISS.SI-ID 65872994]

35. NOVAKOVIĆ, Predrag, HORŇÁK, Milan. Introduction : from rescue to preventive archaeology : 25 years of difficult journeys. V: Abstracts. [s.l.]: The European Association of Archaeologists: Public Institution The Academy of Cultural Heritage: Agne Žilinskaité, 2016. Str. 266. [COBISS.SI-ID 61815650]

36. BRIŠNIK, Danijela, KAJZER CAFNIK, Mihela, NOVAKOVIĆ, Predrag. Commission for archaeological research (CAR) in Slovenia. V: Abstracts. [s.l.]: The European Association of Archaeologists: Public Institution The Academy of Cultural Heritage: Agne Žilinskaité, 2016. Str. 269. [COBISS.SI-ID 61815906]

37. NOVAKOVIĆ, Predrag, ZACHAR, Jan, TASIĆ, Nenad, GÁL, Lukáš. CONPRA (Contributing the Preventive Archaeology: Innovativeness, Development and Presentation). V: Abstracts. [s.l.]: The European Association of Archaeologists: Public Institution The Academy of Cultural Heritage: Agne Žilinskaité, 2016. Str. 272-273. [COBISS.SI-ID 61816418]

38. NOVAKOVIĆ, Predrag. Fundamental concepts in "geographical archeology" in Central Europe in historical perspectives (1850-1970). V: TUREK, Jan (ur.). Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. Str. 329. ISBN 978-80-261-0255-7. [COBISS.SI-ID 54842722]

39. NOVAKOVIĆ, Predrag. "German school" and national archaeologies in SE Europe: facts and figures. V: Abstracts. Oslo: European Association of Archaeologist, 2011. Str. 186. [COBISS.SI-ID 48843874]

40. NOVAKOVIĆ, Predrag. How to think "former" archaeologies. V: Abstracts. Oslo: European Association of Archaeologist, 2011. Str. 186. [COBISS.SI-ID 48843618]

41. NOVAKOVIĆ, Predrag. Social and cultural patterns in theoretical thought in the national archaeologies in SE Europe. V: Abstract book. Durham: Durham University, Department of Archaeology, 2009. Str. 129. [COBISS.SI-ID 41058402]

42. NOVAKOVIĆ, Predrag. When a fictitious past does matter : past as battlefield and tool in the former Yugoslavia. V: Abstracts book. Valletta: University of Malta, 2008. Str. 162. ISBN 978-99909-59-04-8. [COBISS.SI-ID 37515106]

43. NOVAKOVIĆ, Predrag. Koncept arheologije pri Rajku Ložarju. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.). Rajko Ložar (1904-1985) : življenje in delo : interdisciplinarno znanstveno srečanje, Ljubljana, 19.-20. oktober 2004 : [povzetki] = Rajko Ložar (1904-1985) : life and work : interdisciplinary conference, 2004, 19-20 October : [abstracts]. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2004. Str. 40-44. ISBN 961-6500-63-5. [COBISS.SI-ID 22779949]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

44. LESKOVAR, Tamara, NOVAKOVIĆ, Predrag. Arheološke raziskave Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani na Aškerčevi 5 v Ljubljani. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2017 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2018. Str. 36, ilustr. http://www.arheologija.si/arheologija-v-letu-2017/. [COBISS.SI-ID 66387554]

45. NOVAKOVIĆ, Predrag, MILAVEC, Tina. Raziskave Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani na območju Vatina v obdobju 2010-2016. V: DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2016 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2017. Str. 36, ilustr. http://www.arheologija.si/documents/pdf/arheologija-v-letu-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63805794]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

46. NOVAKOVIĆ, Predrag. Binford in the Balkans : introduction of theoretical archaeology in Slovenia and countries of former Yugoslavia. V: KRISTIANSEN, Kristian (ur.), ŠMEJDA, Ladislav (ur.), TUREK, Jan (ur.). Paradigm found : archaeological theory present, past and future : essays in honour of Evžen Neustupný. Oxford: Oxbow Books, 2015. Str. 124-136. ISBN 978-1-78297-770-4, ISBN 1-78297-770-8. [COBISS.SI-ID 56825698]

47. NOVAKOVIĆ, Predrag. "The EAA is up and running" : behind the scenes of the Inaugural Meeting of the European Association of Archaeologists. V: BERGERBRANT, Sophie (ur.), SABATINI, Serena (ur.). Counterpoint : essays in archaeology and heritage studies in honour of Professor Kristian Kristiansen. Oxford: Archaeopress, 2013. Str. 21-25. BAR international series, 2508. ISBN 1-4073-1126-3, ISBN 978-1-4073-1126-5. [COBISS.SI-ID 52620130]

48. NOVAKOVIĆ, Predrag. Eastern Europe. V: SILBERMAN, Neil Asher (ur.). The Oxford companion to archaeology : [editor Neil A. Silberman]. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2012. Vol. 1: ache-hoho, str. 445-451. ISBN 978-0-19-973578-5, ISBN 0-19-973578-6. [COBISS.SI-ID 50766178]

49. NOVAKOVIĆ, Predrag. The "German School" and its influence on the national archaeologies of the Western Balkans = "Nemška šola" in njen vpliv na nacionalne arheologije zahodnega Balkana. V: MIGOTTI, Branka (ur.), et al. Scripta in honorem Bojan Djurić. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. Str. 51-71. Monografije CPA, 1. ISBN 978-961-6420-88-4. [COBISS.SI-ID 48994402]

50. NOVAKOVIĆ, Predrag. Archaeology in the new countries of southeastern Europe : a historical perspective. V: LOZNY, Ludomir R. (ur.). Comparative archaeologies : a sociological view of the science of the past. New York [etc.]: Springer, 2011. Str. 339-461. ISBN 978-1-4419-8224-7, ISBN 1-4419-8224-8. [COBISS.SI-ID 48149858]

51. PREDOVNIK, Katarina Katja, NOVAKOVIĆ, Predrag, BIZJAK, Matjaž. Türkzeitliche Wehranlagen und Verteidigungstrategien der ländlichen Bevölkerung im Gebiet des heutigen Slowenien. V: WAGENER, Olaf (ur.). "vmbringt mit starcken turnen, murn" : Ortsbefestigungen im Mittelalter. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. Str. 363-394. Beihefte zur Mediaevistik, Bd. 15. ISBN 978-3-631-60664-3. ISSN 1617-657X. [COBISS.SI-ID 44654178]

52. NOVAKOVIĆ, Predrag. Arheološke vsebine v opusu Nika Zupaniča. V: MURŠIČ, Rajko (ur.), HUDELJA, Mihaela (ur.). Niko Zupanič, njegovo delo, čas in prostor : spominski zbornik ob 130. obletnici rojstva dr. Nika Zupaniča. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2009, str. 153-162. Zupaničeva knjižnica, št. 32. ISBN 978-961-237-367-2. [COBISS.SI-ID 43470946]

53. NOVAKOVIĆ, Predrag. Arheologija prostora i arheologija krajolika. V: Povijest u kršu : zbornik radova projekta "Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti. Zagreb: Filozofski fakultet, 2008. Str. 15-54. Alpium Illyricarum Dtudia, I. ISBN 978-953-175-237-4. [COBISS.SI-ID 36426338]

54. NOVAKOVIĆ, Predrag. Use of past, ancestors and historical myths in the Yugoslav wars in 1990s. V: MAGNANI, Stefano (ur.), MARCACCINI, Carlo (ur.). Le identità difficili : archeologia potere propaganda nei Balcani. Firenze: Volo, cop. 2007. Str. 47-64. Portolano Adriatico, anno 3, n. 3. ISBN 88-95065-04-2, ISBN 978-88-95065-04-5. [COBISS.SI-ID 35011682]

55. NOVAKOVIĆ, Predrag. Ložarjev pogled na slovensko arheologijo in njegova ideja arheologije. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). Pretrgane korenine : sledi življenja in dela Rajka Ložarja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 139-157. Opera ethnologica slovenica. ISBN 961-6500-89-9. [COBISS.SI-ID 23989549]

56. NOVAKOVIĆ, Predrag. Archaeology in five states - A peculiarity or just another story at the crossroads of "Mitteleuropa" and the Balkans: A case study of Slovene archaeology. V: BIEHL, Peter F. (ur.), GRAMSCH, Alexander (ur.), MARCINIAK, Arkadiusz (ur.). Archäologien Europas = Archaeologies of Europe : Geschichte, Methoden und Theorien / History, Methods and Theories. Münster / New York / München / Berlin: Waxmann, 2002. Str. 323-352. Tübinger Archäologische Taschenbücher, Bd. 3. ISBN 3-8309-1067-3. ISSN 1430-0931. [COBISS.SI-ID 21852258]

57. NOVAKOVIĆ, Predrag. Analogije in reference : o argumentaciji v Šamanih iz prazgodovine. V: CLOTTES, Jean, LEWIS-WILLIAMS, J. David. Šamani iz prazgodovine : trans in magija v okrašenih jamah. Ljubljana: Studia humanitatis, 2003. Str. 164-184. Studia humanitatis. ISBN 961-6262-52-1. [COBISS.SI-ID 52312162]

58. VIČIČ, Boris, SLAPŠAK, Božidar, GROSMAN, Darja, GASPARI, Andrej, NOVAKOVIĆ, Predrag. Zagorica pri Velikem Gabru - rimskodobna in zgodnjesrednjeveška naselbina. V: GUŠTIN, Mitja (ur.). Zgodnji Slovani : zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp = Die frühen Slawen : frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2002. Str. 94-97. ISBN 961-6169-22-X. [COBISS.SI-ID 21869154]

59. NOVAKOVIĆ, Predrag. National Museum of Slovenia. V: MURRAY, Tim (ur.). Encyclopedia of archaeology : history and discoveries. Santa Barbara (Calif.); Denver (Colorado); Oxford (England): ABC-Clio, cop. 2001. Vol. 3, str. 907-910. ISBN 1-57607-198-7. [COBISS.SI-ID 17683042]

60. NOVAKOVIĆ, Predrag. Slovenia. V: MURRAY, Tim (ur.). Encyclopedia of archaeology : history and discoveries. Santa Barbara (Calif.); Denver (Colorado); Oxford (England): ABC-Clio, cop. 2001. Vol. 3, str. 1161-1169. ISBN 1-57607-198-7. [COBISS.SI-ID 17683554]

61. NOVAKOVIĆ, Predrag. Detecting territoriality and social structure in the bronze and iron ages : GIS and the hillforts in the Kras region. V: SLAPŠAK, Božidar (ur.). On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998. Luxembourg: European Communities, 2001. Str. 101-115, ilustr. EUR, COST Action G2, 19708. ISBN 92-894-0853-7. [COBISS.SI-ID 16441954]

62. NOVAKOVIĆ, Predrag. Antropološka ekonomika vs. ekonomska antropologija. V: SAHLINS, Marshall. Ekonomika kamene dobe. Ljubljana: Založba /*cf., 1999. Str. 413-438. Rdeča zbirka. ISBN 961-6271-17-2. [COBISS.SI-ID 52312674]

63. NOVAKOVIĆ, Predrag, SIMONI, Helene, MUŠIČ, Branko. Karst dolinas: evidence of population pressure and exploitation of agricultural resources in karstic landscapes. V: LEVEAU, Philippe (ur.). Environmental reconstruction in Mediterranean landscape archaeology. Oxford: Oxbow Books, 1999. Str. 123-134, ilustr. The archaeology of Mediterranean landscapes, 2. ISBN 1-900188-63-5. [COBISS.SI-ID 16598114]

64. NOVAKOVIĆ, Predrag. An attempt at the demographic interpretation of longterm settlement processes in the prehistory of Slovenia : the case of the "Archaeological map of Slovenia". V: BINTLIFF, John L. (ur.), SBONIAS, Kostas (ur.). Reconstructing past population trends in Mediterranean Europe : (3000 BC - AD 1800). Oxford: Oxbow Books, 1999. Str. 77-91, ilustr. The archaeology of Mediterranean landscapes, 1. ISBN 1-900188-62-7. [COBISS.SI-ID 16597858]

65. NOVAKOVIĆ, Predrag. Likovne podobe iz prazgodovine. V: TRENC-FRELIH, Irena (ur.), BERNIK, Stane. Umetnost na Slovenskem : od prazgodovine do danes. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. Str. 8-29, ilustr. ISBN 86-11-14790-1. [COBISS.SI-ID 18327138]

66. GUŠTIN, Mitja, NOVAKOVIĆ, Predrag, FISCHER, Jasna, PERKO, Drago (avtor, drugo), WINKLER, Peter, REPOLUSK, Peter, RAVBAR, Marjan (avtor, drugo), FRIDL, Jerneja. Slovenija.Prebivalstvo, naselja. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1997, [zv.] 11: savs-slovenska m, str. 337-347, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 6078253]

67. SLAPŠAK, Božidar, NOVAKOVIĆ, Predrag. Is there national archaeology without nationalism? : archaeological tradition in Slovenia. V: DÍAZ-ANDREU GARCÍA, Margarita (ur.), CHAMPION, T. C. (ur.). Nationalism and archaeology in Europe. London: UCL Press, 1996. Str. 256-293. ISBN 1-85728-289-2. [COBISS.SI-ID 3261538]

68. GUŠTIN, Mitja, MUŠIČ, Branko, NOVAKOVIĆ, Predrag, SOKLIČ, Jure. 3 Prospections géophysiques. V: Rapport annuel d'activité scientifique 1996. Glux-en-Glenne: Centre archéologique européen, 1996. Str. 3-41. ISBN 2-909668-11-8. [COBISS.SI-ID 3263586]

69. NOVAKOVIĆ, Predrag. Arheologija krajine in sistematični terenski pregled ; Landscape archeology and systematic survey. V: et al. Rimsko podeželje = Roman countryside. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996. Str. 11-42. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-085-2. [COBISS.SI-ID 4771938]

70. NOVAKOVIĆ, Predrag. Prazgodovinska umetnost. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1995, 9: plo-ps, str. 245-247. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 7590242]

71. NOVAKOVIĆ, Predrag, GREIF, Tatjana. Arheološka podoba Slovenije. V: OROŽEN, Martina. Informativni kulturološki zbornik. V Ljubljani: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1995. Str. 19-59. ilustr. [COBISS.SI-ID 56154880]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

72. KLEJN, Lev S. (avtor, diskutant), NOVAKOVIĆ, Predrag (diskutant). Obščie voprosy arheologiji : teorija.Predrag Novakovič (Ljubljana, Slovenija). V: KLEJN, Lev S. Dialogi : teoretičeskaja arheologija i ne tolʹko. Sankt-Peterburg: Evrazija, 2018. Str. 199-200. ISBN 978-5-8071-0379-6, ISBN 5-8071-0379-3. [COBISS.SI-ID 70963554]

73. KLEJN, Lev S. (avtor, diskutant), NOVAKOVIĆ, Predrag (diskutant). Konkretniye issledovanija : pervodytnostʼ i my.Novakovič (Ljubljana, Slovenija). V: KLEJN, Lev S. Dialogi : teoretičeskaja arheologija i ne tolʹko. Sankt-Peterburg: Evrazija, 2018. Str. 282-350. ISBN 978-5-8071-0379-6, ISBN 5-8071-0379-3. [COBISS.SI-ID 70963810]

74. NOVAKOVIĆ, Predrag. Oddelek za arheologijo. V: ČERNE, Andrej (ur.), et al. Zbornik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani : 1919-2009. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. Str. 44-61, fotogr. [COBISS.SI-ID 41240162]

75. NOVAKOVIĆ, Predrag. Test de reconnaissance du departement d'archeologie (Universite de Ljubljana) sur le Mont Beauvray : prospection des niveaux superficiels. V: Rapport scientifique intremediaire. Activites 1994. Glux-en-Glenne: Centre archéologique européen du mont Beauvray, 1995. Str. 207-209. ISBN 2-909668-08-8. [COBISS.SI-ID 18355810]

 

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

76. NOVAKOVIĆ, Predrag. Kelti. V: OGRIZEK, Maja (ur.), et al. Slovenski veliki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 2004, zv. 2, str. 247. ISBN 86-11-14123-7, ISBN 86-11-15085-6, ISBN 86-11-16039-8. [COBISS.SI-ID 49998690]

77. NOVAKOVIĆ, Predrag. Mezopotamija. V: OGRIZEK, Maja (ur.), et al. Slovenski veliki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 2004, zv. 2, str. 599. ISBN 86-11-14123-7, ISBN 86-11-15085-6, ISBN 86-11-16039-8. [COBISS.SI-ID 49998946]

78. NOVAKOVIĆ, Predrag. Dežman, Dragotin (1821-1889). V: MURRAY, Tim (ur.). Encyclopedia of archaeology : history and discoveries. Santa Barbara (Calif.); Denver (Colorado); Oxford (England): ABC-Clio, cop. 2001. Vol. 1, str. 425. ISBN 1-57607-198-7. [COBISS.SI-ID 17681250]

79. NOVAKOVIĆ, Predrag. Gabrovec, Stane (1920- ). V: MURRAY, Tim (ur.). Encyclopedia of archaeology : history and discoveries. Santa Barbara (Calif.); Denver (Colorado); Oxford (England): ABC-Clio, cop. 2001. Vol. 2, str. 555-556. ISBN 1-57607-198-7. [COBISS.SI-ID 17681762]

80. NOVAKOVIĆ, Predrag. Ložar, Rajko (1904-1985). V: MURRAY, Tim (ur.). Encyclopedia of archaeology : history and discoveries. Santa Barbara (Calif.); Denver (Colorado); Oxford (England): ABC-Clio, cop. 2001. Vol. 2, str. 831-832. ISBN 1-57607-198-7. [COBISS.SI-ID 17682530]

81. NOVAKOVIĆ, Predrag. Situla art in Slovenia. V: MURRAY, Tim (ur.). Encyclopedia of archaeology : history and discoveries. Santa Barbara (Calif.); Denver (Colorado); Oxford (England): ABC-Clio, cop. 2001. Vol. 3, str. 1159-1160. ISBN 1-57607-198-7. [COBISS.SI-ID 18328930]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

82. NOVAKOVIĆ, Predrag (recenzent). Gloria Polizzotti Greis, A noble pursuit: The duchess of Mecklenburg collection from Iron Age Slovenia (Peabody museum collection series, Cambridge, Mass. and London: Harvard university press, 2006, 116 pp., 25 colour plates, pbk, ISBN 978-0-87365-404-3). European journal of archaeology. [Print ed.]. 2011, vol. 14, no. 1/2, str. 348-351. ISSN 1461-9571. [COBISS.SI-ID 48335714]

83. NOVAKOVIĆ, Predrag. Osemdeset let študija arheologije na Univerzi v Ljubljani. Vestnik. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 35, št. 4, str. 18. ISSN 0354-1517. [COBISS.SI-ID 28308578]

84. NOVAKOVIĆ, Predrag. Arheologija: Disciplina versus Svoboda : Arheologi naši davni predniki; Iztok Saksida, Državna založba Slovenije, 1991, 240 strani. Arheo : arheološka obvestila. št. 15 (1994), str. 89-107. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 57436672]

85. NOVAKOVIĆ, Predrag. O socialni arheologiji : R. Bradley, Social Foundations of British Prehistory. Arheo : arheološka obvestila. 1990, let. 11, str: 46-51. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 7587426]

86. NOVAKOVIĆ, Predrag (recenzent), ĐORĐEVIĆ, Andrej (recenzent), STANČIČ, Zoran (recenzent). Potenciali uporabe videa v arheologiji. Arheo : arheološka obvestila. 1987, št. 6, str. 38-40. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 5442605]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

87. NOVAKOVIĆ, Predrag. Kraška prazgodovinska gradišča. V: HROBAT VIRLOGET, Katja. Kras - Brkini : prazgodovinska gradišča. Sežana: Kulturno društvo Vilenica, 2004. Str. [1]. ISBN 961-91265-0-5. [COBISS.SI-ID 49998178]

88. NOVAKOVIĆ, Predrag. Deset let pozneje: Prostorska arheologija v Sloveniji : Predgovor. V: SLAPŠAK, Božidar. Možnosti študija poselitve v arheologiji. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1995. Št. 17, str. 6-8. Arheo, 17. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 18327906]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

89. NOVAKOVIĆ, Predrag. O fašizmu in arheologiji na Primorskem in v Istri. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 9, št. 2=18, str. 491-502. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 272595]

 

1.22 Intervju

90. NOVAKOVIĆ, Predrag (intervjuvanec). Otkrića na koridoru Vc bit će vrhunska : intervju. BiH City review. juni/lipanj 2008, br. 27, str. 13-8. ISSN 1840-1309. [COBISS.SI-ID 37557346]

91. NOVAKOVIĆ, Predrag (intervjuvanec). Nacionalizam ne može bez arheologije : intervju. Dani. 11. 4. 2008, br. 565, str. 60-2. ISSN 1512-5130. [COBISS.SI-ID 37548642]

 

1.25 Drugi sestavni deli

92. NOVAKOVIĆ, Predrag. In memoriam Lev Klejn. Arheo : arheološka obvestila. 2019, št. 36, str. 105-106, portret. ISSN 0351-5958. http://arheologija.splet.arnes.si/files/2018/01/Arheo-36-_komplte-natisnjen_reducd-size.pdf. [COBISS.SI-ID 71492450]

93. NOVAKOVIĆ, Predrag. 6. međunarodni znanstveni skup Methodology & Archaeometry (MetArh) : http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/, Zagreb, 6. - 7. prosinca 2028. ObavijestiObavijesti. god. 51, str. 36-41, ilustr. ISSN 0352-177X, ISSN 1330-3791. [COBISS.SI-ID 71022690]

94. NOVAKOVIĆ, Predrag. Oddelek za arheologijo : krajša zgodovina oddelka in predmet poučevanja. V: POMPE, Gregor (ur.). Slavnostni zbornik ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze, 2019. Str. 26-29, fotogr. ISBN 978-961-06-0197-5. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/171/267/4347-1. [COBISS.SI-ID 70317666]

95. NOVAKOVIĆ, Predrag, HORŇÁK, Milan. 25 years later : changes and conjunctures in preventive (development-led) archaeology in former "Eastern" Europe. V: Abstracts. [s.l.]: The European Association of Archaeologists: Public Institution The Academy of Cultural Heritage: Agne Žilinskaité, 2016. Str. 266. [COBISS.SI-ID 61815394]

96. NOVAKOVIĆ, Predrag. Nominacija Komisije za zaščito nacionalnih spomenikov Bosne in Hercegovine za European Heritage prize, ki jo podeljuje Evropska zveza arheologov. Arheo : arheološka obvestila. 2010, št. 27, str. 151-156. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 263159040]

97. NOVAKOVIĆ, Predrag. Oddelek za arheologijo. V: CIPERLE, Jože (ur.), KRBAVČIČ, Aleš (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009. Str. 518-519, ilustr. ISBN 978-961-6410-24-3. [COBISS.SI-ID 41242210]

98. NOVAKOVIĆ, Predrag. Konferenca TAG : Newcastle upon Tyne, 18. - 20.12.1989. Arheo : arheološka obvestila. št. 11 (1990), str. 40-43. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 55655168]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

99. NOVAKOVIĆ, Predrag. Historija arheologije u novim zemljama Jugoistočne Evrope. Sarajevo: Univerzitet, 2015. 302 str., ilustr. ISBN 978-9958-600-61-6. [COBISS.SI-ID 21953542]

100. NOVAKOVIĆ, Predrag, LOVENJAK, Milan, BUDJA, Mihael. Osemdeset let študija arheologije na Univerzi v Ljubljani. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2004. XIII, 145 str., ilustr. ISBN 961-237-077-X. [COBISS.SI-ID 129032960]

101. NOVAKOVIĆ, Predrag. Osvajanje prostora : razvoj prostorske in krajinske arheologije. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2003. 294 str. ISBN 961-237-074-5. [COBISS.SI-ID 128001280]

102. GUŠTIN, Mitja, NOVAKOVIĆ, Predrag, GROSMAN, Darja, MUŠIČ, Branko, LUBŠINA TUŠEK, Marija. Rimsko podeželje = Roman countryside. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996. 157 str., ilustr. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-085-2. [COBISS.SI-ID 62005760]

 

2.08 Doktorska disertacija

103. NOVAKOVIĆ, Predrag. Prostorska in pokrajinska arheologija: študija na primeru Krasa : Doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Novaković], 2001. 357 str, 94 slik, ilustr. [COBISS.SI-ID 16944226]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

104. LESKOVAR, Tamara (avtor, fotograf, ilustrator), NOVAKOVIĆ, Predrag. Poročilo o arheoloških raziskavah (lokacija Aškerčeva 5, Ljubljana). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2019. 78 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 69840226]

105. GRUŠKOVNJAK, Luka, MAKOVEC, Klemen, MUMINOVIĆ, Mehmed, NOVAKOVIĆ, Predrag, MILAVEC, Tina. Poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo FF UL na področju Vršca v letu 2017. Vršac; [Ljubljana]: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2017. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64824162]

106. KALJANAC, Adnan, HADŽIHASANOVIĆ, Jesenko, NOVŠAK, Matjaž, VERBIČ, Tomaž, NOVAKOVIĆ, Predrag. Izvještaj o arheološkim prethodnim radovima istražnog karaktera - plan preventivne prospekcije arheološkog potencijala na lokalitetu nacionalnog spomenika : Arheološko područje - prahistorijsko naselje u Butmiru. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Sevnica: Arhej, 2016. 167 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2723465]

107. PAVLETIČ, Kaja, RATEJ, Rok, ZUPAN, Matic, NOVAKOVIĆ, Predrag, MILAVEC, Tina, JOVANOVIĆ, Dragan B. Poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo na območju Vatina v letu 2016. Vršac; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2016. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 62987362]

108. NOVAKOVIĆ, Predrag, MUŠIČ, Branko, NOVŠAK, Matjaž. Izveštaj o ocjeni arheološkog potenciala na lokalitetu Grabovik - Zaketuše. Ljubljana: Univerzitet u Ljubljani, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju: Arhej, 2014. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2723209]

109. NOVAKOVIĆ, Predrag, MUŠIČ, Branko, NOVŠAK, Matjaž. Izvještaj o ocjeni arheološkog potenciala na lokalitetu Grabovik - Zaketuše. Ljubljana: Arhej: Oddelek za arheologijo FF UL, 2014. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2244745]

110. KEFELJA, Marija, KREN, Mojca, LORBER, Črtomir, ŽITKO, Neža, NOVAKOVIĆ, Predrag. Poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo na območju Vatina v letu 2014. Vršac; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2014. 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 55186018]

111. NOVAKOVIĆ, Predrag, MILAVEC, Tina, JOVANOVIĆ, Dragan B. Poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo na območju Vatina v letu 2013 (VAT 13). Vršac; [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2013. 25 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52511586]

112. BRAČUN, Katarina, GOLOB, Matic, SKRT, Mateja, FRAS, Mojca, NOVAKOVIĆ, Predrag. Poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo na območju Vatina v letu 2012 (VAT 12). Vršac; Ljubljana: [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2012. 13 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52511330]

113. NOVAKOVIĆ, Predrag, MILAVEC, Tina. Poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v letu 2010 na območju Litije : končno poročilo. Ljubljana: [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2011. 27 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45284194]

114. NOVAKOVIĆ, Predrag. Izveštaj o arheološkim istraživanjima Odelenja za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani u Vinči 2010 godine : finalni izveštaj.1. deo, Sistematski površinski pregled i izrada digitalnog modela reljefa : istraživanja Oddelka za arheologijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani u saradnji sa Odelenjem za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Muzejem grada Beograda. Ljubljana: [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2010. 75 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 45265506]

115. ČREŠNAR, Matija, LAVRINC, Matevž, RIŽNAR, Igor, MILAVEC, Tina, NOVAKOVIĆ, Predrag, BADOVINAC, David, NADBATH, Barbara. Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju DPN za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, območje HE Renke (območja 23-46). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 68 f., [31] f. zganj. pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 512618027]

116. GROSMAN, Darja, NOVAKOVIĆ, Predrag. Sistematski površinski pregled : Vinča 2009 : finalni izvještaj : istraživanja Oddelka za arheologijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani u saradnji sa Odelenjem za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Muzejem grada Beograda. Ljubljana: [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2009. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39967586]

117. NOVAKOVIĆ, Predrag. Poročilo o nedestruktivnih arheoloških raziskavah in sondiranju notranjosti srednjeveških stavbnih ostalin na Gradišču nad Sv. Marjeto (Jeterbenk). Ljubljana: [s.n.], 2008. [52] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 36392034]

118. PINTARIČ, Vesna, NOVAKOVIĆ, Predrag. Projekt Discovering the archaeologists of Europe : Slovenija. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za arheologijo, 2008. 105 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-237-253-8. http://www.discovering-archaeologists.eu/national_reports/DISCO_national_Slovenia_english.pdf. [COBISS.SI-ID 240822016]

119. ŠTRAJHAR, Metka, NOVAKOVIĆ, Predrag, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij. Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju verige HE na spodnji Savi od Boštanja do državne meje : tretja faza (terenski pregled vplivnega območja načrtovanih posegov za HE Blanca). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. 18 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36378978]

120. ŠTRAJHAR, Metka, GROSMAN, Darja, NOVAKOVIĆ, Predrag. Predhodne zaščitne arheološke raziskave na območju verige HE na spodnji Savi : poročilo o posledicah prostorskih posegov na arheološko dediščino (druga faza). Ljubljana: [s.n], 2005. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36379234]

121. NOVAKOVIĆ, Predrag. Stari Trogir : izvještaj o pregledu arheoloških struktura. Ljubljana: [P. Novaković], 2004. 33 str., 9 tabel, 250 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 38146914]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

122. PAJNIČ, Urška, RAHNE, Monika, FORTIČ, Nik, NOVAKOVIĆ, Predrag, MILAVEC, Tina, JOVANOVIĆ, Dragan B. Preliminarno poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo FF UL na območju Vatina in Vršca v letu 2015. Vršac; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2015. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 62987106]

123. NOVAKOVIĆ, Predrag, MILAVEC, Tina. Preliminarni izveštaj VATIN 2011 (VAT11). Vršac: [Gradski muzej Vršac; Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2011. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 52511842]

124. NOVAKOVIĆ, Predrag. Predlog arheoloških preventivnih raziskav na območjih elektrarn na srednji Savi. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2009]. 16 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 42098018]

125. NOVAKOVIĆ, Predrag, GROSMAN, Darja, MASARYK, Rene, NOVŠAK, Matjaž. Minimalni standardi izkopavalne dokumentacije : pregled stanja in predlogi standardov : študija. Ljubljana: [P. Novaković ... et al.], 2007. 141 str., ilustr. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/dediscina/standardi-komplet_30-AVGUST2007-1_popr_naslovnica.pdf. [COBISS.SI-ID 239609]

 

2.17 Katalog razstave

126. NOVAKOVIĆ, Predrag (avtor, avtor razstave), GROSMAN, Darja (avtor, avtor razstave). Arheološka istraživanja Univerziteta u Ljubljani : Podunavlje (2007-2017) : sedam arheoloških projekata sa srpskim partnerima. Novi Sad: [s.n.], 2018. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 66508386]

 

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija

127. NOVAKOVIĆ, Predrag (scenarist), GOLOB, Nataša (scenarist, urednik). Pogled na Barjanko. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2012. Pogled na. http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-na/92752258. [COBISS.SI-ID 41031778]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

128. HLUPIĆ, Blažka, DELJO, Damir, GRUŠKOVNJAK, Luka, NOVAKOVIĆ, Predrag. Preliminarno poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo na območju Vršca leta 2019 (VAT 19). [Ljubljana]; Vršac: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2019. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 70372194]

 


Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 29. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 29. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 29. 3. 2020