Back to top

Red. prof. dr. Predrag Novaković

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Predrag Novaković, "Experiences from the margins", V: Archaeology of Europe, (Archaeological Dialogues, vol. 15, no 1 (spec. issue)), Cambridge, Cambridge University Press, 2008, str. 36-45. [COBISS.SI-ID 37548386]
tipologija 1.08 -> 1.01

2. Predrag Novaković, "O nacionalizmu v arheološki teoriji in praksi", Čas. krit. znan., letn. 28, št. 200/201, str. 79-109, 2000. [COBISS.SI-ID 114672384]

3. Predrag Novaković, Helene Simoni, "Archaeology of the Kras dolinas", Ann, Ser. hist. sociol., let. 7, št. 10, str. 19-36, 1997. [COBISS.SI-ID 4667953]

4. Predrag Novaković, "Po Marxu in pred Braudelom: Geografska šola Jovana Cvijića in arheologija", Arheo (Ljublj.), št. 15 (1994), str. 8-28. Ilustr. [COBISS.SI-ID 57340928]

5. Predrag Novaković, Peter Turk, "Kamen na kamen palača--- : izkopavanje gradišča na Krasu", Arheo (Ljublj.), št. 12 (1991), str. 57-64. Ilustr. [COBISS.SI-ID 55700480]

6. Predrag Novaković, "Arheologija, teorija komunikacij in lingvistika", Arheo (Ljublj.), št. 13 (1991), str. 29-42. Ilustr. [COBISS.SI-ID 55709696]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

7. Predrag Novaković, Dimitrij Mlekuž, "Arheologija in internet", Arheo (Ljublj.), št. 19, str. 5-21, 1999. [COBISS.SI-ID 12415074]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

8. Predrag Novaković, "Sežana-Drenje", Vars. spomenikov Poroč., št. 37, str. 102, 1996. [COBISS.SI-ID 18330466]

9. Predrag Novaković, Peter Turk, "Graček nad Famljami - prazgodovinsko gradišče : (zaščitno izkopavanje)", Vars. spomenikov, letn. 33, str. 249-253, 1991. [COBISS.SI-ID 2740576]

 

1.04 Strokovni članek

10. Predrag Novaković, "Osemdeset let študija arheologije na Univerzi v Ljubljani", Arheo (Ljublj.), 23, str. 93-94, 2005. [COBISS.SI-ID 31880802]

11. Predrag Novaković, "Popravki in dopolnila k prispevku Predraga Novakovića, "Zgodovina arheologije na Univerzi v Ljubljani˝, v knjigi Osemdeset let študija arheologije na Univerzi v Ljubljani", Arheo (Ljublj.), 23, str. 99, 2005. [COBISS.SI-ID 31881314]

12. Predrag Novaković, "Refleksija o treh esejih", Arheo (Ljublj.), št. 22, str. 83-90, 2002. [COBISS.SI-ID 24181346]

13. Predrag Novaković, "L'Archeologia del paesaggio : IV. Ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in campo arheologico : Siena 14. - 16.1.1991", Arheo (Ljublj.), št. 13 (1991), str. 78-82. [COBISS.SI-ID 55713024]

 

1.05 Poljudni članek

14. Predrag Novaković, "80 let arheologije na Univerzi v Ljubljani", Vestn. - Univ. Ljublj. (1991, Tisk. izd.), letn. 35, št. 4, str. 4, 2004. [COBISS.SI-ID 28308322]

15. Predrag Novaković, "Mednarodni raziskovalni project Roman Countryside", Bilten A (Ljubl.), let. 1-2, str. 13, 1994. [COBISS.SI-ID 7588194]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

16. Darja Grosman, Branko Mušič, Predrag Novaković, "Revisionary research of the site Vatin - Bela Bara", V: Proceedings of the Regional Conference Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: Current State and Long Term Strategy Vršac, Serbia 17-19 November 2011, Ivana Pantović, ur., Vršac, City Museum, = Gradski muzej, 2012, str. 49-58. [COBISS.SI-ID 49737314]

17. Predrag Novaković, "The present makes the past : the use of archaeology and changing national identities in former Yugoslavia", V: Auf der Suche nach Identitaten : Volk - Stamm - Kultur - Ethnos : internationale Tagung der Universität Leipzig vom 8.-9. Dezember 2000 im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 417 "Regionenbezogene Identifikationsprozesse, das Beispiel Sachsen" und des Teilprojektes A5 der Professur für Ur- und Frühgeschichte "Ethnogenese und Traditionskonstruktion, archäologische Quellen und ihre Deutungen in der Historiographie des 19. und 20. Jahrhunderts", (BAR international series, 1705), Sabine Rieckhoff, ur., Ulrike Sommer, ur., Oxford, Archaeopress, 2007, str. 181-192. [COBISS.SI-ID 35981410]

18. Predrag Novaković, "Marchesetti's Castellieri... in the wider context of settlement studies at the beginning of the 20th century", V: Carlo Marchesetti e i castellieri, 1903-2003 : atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14-15 novembre 2003, (Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser. 2, Studi, vol. 9), Gino Bandelli, ur., Emanuela Montagnari Kokelj, ur., Trieste, Editreg, 2005, str. 97-113, 2005. [COBISS.SI-ID 29383266]

19. Predrag Novaković, "The cultural landscapes of hillforts", V: Carlo Marchesetti e i castellieri, 1903-2003 : atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14-15 novembre 2003, (Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser. 2, Studi, vol. 9), Gino Bandelli, ur., Emanuela Montagnari Kokelj, ur., Trieste, Editreg, 2005, str. 301-324. [COBISS.SI-ID 34996066]

20. Predrag Novaković, Zoran Stančič, "Uporaba GIS pri vrednotenju ogroženosti kulturne dediščine ob gradnji avtocest", V: GIS v Sloveniji 1993-94 : zbornik referatov simpozija, Ljubljana, 1. - 2. december 1994, Andrej Černe, ur., Zoran Stančič, ur., Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1994, str. 169-175. [COBISS.SI-ID 52232960]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

21. Adnan Kaljanac, Predrag Novaković, "O projektu BIHERIT", V: Radovi sa konferencije i radionica projekta BIHERIT, Banja Luka (27. 2. 2014), Tuzla (8. 5. 2014), Sarajevo (2.-3. 7. 2014), Predrag Novaković, ur., Ivana Pandžić, ur., Zrinka Mileusnić, ur., 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 5-9. [COBISS.SI-ID 56457058]

22. Predrag Novaković, "Študij arheologije na univerzah v nekdanji Jugoslaviji do druge svetovne vojne", V: Radovi sa konferencije i radionica projekta BIHERIT, Banja Luka (27. 2. 2014), Tuzla (8. 5. 2014), Sarajevo (2.-3. 7. 2014), Predrag Novaković, ur., Ivana Pandžić, ur., Zrinka Mileusnić, ur., 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 13-23. [COBISS.SI-ID 56456802]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

23. Predrag Novaković, Milan Horňák, "Introduction : from rescue to preventive archaeology : 25 years of difficult journeys", V: Abstracts, [s.l.], The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Agne Žilinskaité, 2016, str. 266. [COBISS.SI-ID 61815650]

24. Danijela Brišnik, Mihela Kajzer Cafnik, Predrag Novaković, "Commission for archaeological research (CAR) in Slovenia", V: Abstracts, [s.l.], The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Agne Žilinskaité, 2016, str. 269. [COBISS.SI-ID 61815906]

25. Predrag Novaković, Jan Zachar, Nenad Tasić, Lukáš Gál, "CONPRA (Contributing the Preventive Archaeology: Innovativeness, Development and Presentation)", V: Abstracts, [s.l.], The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Agne Žilinskaité, 2016, str. 272-273. [COBISS.SI-ID 61816418]

26. Predrag Novaković, "Fundamental concepts in "geographical archeology" in Central Europe in historical perspectives (1850-1970)", V: Abstracts, Jan Turek, ur., Pilsen, University of West Bohemia, 2013, str. 329. [COBISS.SI-ID 54842722]

27. Predrag Novaković, ""German school" and national archaeologies in SE Europe: facts and figures", V: Abstracts, Oslo, European Association of Archaeologist, 2011, str. 186. [COBISS.SI-ID 48843874]

28. Predrag Novaković, "How to think "former" archaeologies", V: Abstracts, Oslo, European Association of Archaeologist, 2011, str. 186. [COBISS.SI-ID 48843618]

29. Predrag Novaković, "Social and cultural patterns in theoretical thought in the national archaeologies in SE Europe", V: Abstract book, Durham, Durham University, Department of Archaeology, 2009, str. 129. [COBISS.SI-ID 41058402]

30. Predrag Novaković, "When a fictitious past does matter : past as battlefield and tool in the former Yugoslavia", V: Abstracts book, Valletta, University of Malta, 2008, str. 162. [COBISS.SI-ID 37515106]

31. Predrag Novaković, "Koncept arheologije pri Rajku Ložarju", V: Rajko Ložar (1904-1985) : življenje in delo : interdisciplinarno znanstveno srečanje, Ljubljana, 19.-20. oktober 2004 : [povzetki] : life and work : interdisciplinary conference, 2004, 19-20 October : [abstracts], Ingrid Slavec Gradišnik, ur., Ljubljana, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2004, str. 40-44. [COBISS.SI-ID 22779949]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

32. Predrag Novaković, "Binford in the Balkans : introduction of theoretical archaeology in Slovenia and countries of former Yugoslavia", V: Paradigm found : archaeological theory present, past and future : essays in honour of Evžen Neustupný, Kristian Kristiansen, ur., Ladislav Šmejda, ur., Jan Turek, ur., Oxford, Oxbow Books, 2015, str. 124-136. [COBISS.SI-ID 56825698]

33. Predrag Novaković, ""The EAA is up and running" : behind the scenes of the Inaugural Meeting of the European Association of Archaeologists", V: Counterpoint : essays in archaeology and heritage studies in honour of Professor Kristian Kristiansen, (BAR international series, 2508), Sophie Bergerbrant, ur., Serena Sabatini, ur., Oxford, Archaeopress, 2013, str. 21-25. [COBISS.SI-ID 52620130]

34. Predrag Novaković, "Eastern Europe", V: The Oxford companion to archaeology : [editor Neil A. Silberman], Neil Asher Silberman, ur., 2. ed., New York, Oxford University Press, 2012, vol. 1: Ache-Hoho, str. 445-451. [COBISS.SI-ID 50766178]

35. Predrag Novaković, "The "German School" and its influence on the national archaeologies of the Western Balkans", V: Scripta in honorem Bojan Djurić, (Monografije CPA, 1), Branka Migotti, ur., et al, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012, str. 51-71. [COBISS.SI-ID 48994402]

36. Predrag Novaković, "Archaeology in the new countries of southeastern Europe : a historical perspective", V: Comparative archaeologies : a sociological view of the science of the past, Ludomir R. Lozny, ur., New York, Springer, 2011, str. 339-461. [COBISS.SI-ID 48149858]

37. Katarina Katja Predovnik, Predrag Novaković, Matjaž Bizjak, "Türkzeitliche Wehranlagen und Verteidigungstrategien der ländlichen Bevölkerung im Gebiet des heutigen Slowenien", V: "vmbringt mit starcken turnen, murn" : Ortsbefestigungen im Mittelalter, (Beihefte zur Mediaevistik, Bd. 15), Olaf Wagener, ur., Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010, str. 363-394. [COBISS.SI-ID 44654178]

38. Predrag Novaković, "Arheološke vsebine v opusu Nika Zupaniča", V: Niko Zupanič, njegovo delo, čas in prostor : spominski zbornik ob 130. obletnici rojstva dr. Nika Zupaniča, (Zupaničeva knjižnica, št. 32), Rajko Muršič, ur., Mihaela Hudelja, ur., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 153-162. [COBISS.SI-ID 43470946]

39. Predrag Novaković, "Arheologija prostora i arheologija krajolika", V: Povijest u kršu : zbornik radova projekta "Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti, (Alpium Illyricarum Dtudia, I), Zagreb, Filozofski fakultet, 2008, str. 15-54. [COBISS.SI-ID 36426338]

40. Predrag Novaković, "Use of past, ancestors and historical myths in the Yugoslav wars in 1990s", V: Le identità difficili : archeologia potere propaganda nei Balcani, (Portolano Adriatico, anno 3, n. 3), Stefano Magnani, ur., Carlo Marcaccini, ur., Firenze, Volo, cop. 2007, str. 47-64. [COBISS.SI-ID 35011682]

41. Predrag Novaković, "Ložarjev pogled na slovensko arheologijo in njegova ideja arheologije", V: Pretrgane korenine : sledi življenja in dela Rajka Ložarja, (Opera ethnologica slovenica), Ingrid Slavec Gradišnik, ur., Helena Ložar-Podlogar, ur., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 139-157. [COBISS.SI-ID 23989549]

42. Predrag Novaković, "Archaeology in five states - A peculiarity or just another story at the crossroads of "Mitteleuropa" and the Balkans: A case study of Slovene archaeology", V: Archäologien Europas : Geschichte, Methoden und Theorien / History, Methods and Theories, (Tübinger Archäologische Taschenbücher, Bd. 3), Peter F. Biehl, ur., Alexander Gramsch, ur., Arkadiusz Marciniak, ur., Münster / New York / München / Berlin, Waxmann, 2002, str. 323-352, 2002. [COBISS.SI-ID 21852258]

43. Predrag Novaković, "Analogije in reference : o argumentaciji v Šamanih iz prazgodovine", V: Šamani iz prazgodovine : trans in magija v okrašenih jamah, (Studia humanitatis), Jean Clottes, J. David Lewis-Williams, Ljubljana, Studia humanitatis, 2003, str. 164-184. [COBISS.SI-ID 52312162]

44. Boris Vičič, Božidar Slapšak, Darja Grosman, Andrej Gaspari, Predrag Novaković, "Zagorica pri Velikem Gabru - rimskodobna in zgodnjesrednjeveška naselbina", V: Zgodnji Slovani : zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp : frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen, Mitja Guštin, ur., Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2002, str. 94-97, 2002. [COBISS.SI-ID 21869154]

45. Predrag Novaković, "National Museum of Slovenia", V: Encyclopedia of archaeology : History and discoveries. Vol. I, II, III, Tim Murray, ur., Santa Barbara, ABC-Clio, 2001, vol. 3, str. 907-910, 2001. [COBISS.SI-ID 17683042]

46. Predrag Novaković, "Slovenia", V: Encyclopedia of archaeology : History and discoveries. Vol. I, II, III, Tim Murray, ur., Santa Barbara, ABC-Clio, 2001, vol. 3, str. 1161-1169, 2001. [COBISS.SI-ID 17683554]

47. Predrag Novaković, "Detecting territoriality and social structure in the bronze and iron ages : GIS and the hillforts in the Kras region", V: On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998, (EUR, COST Action G2, 19708), Božidar Slapšak, ur., Luxembourg, European Communities, 2001, str. 101-115. [COBISS.SI-ID 16441954]

48. Predrag Novaković, "Antropološka ekonomika vs. ekonomska antropologija", V: Ekonomika kamene dobe, (Rdeča zbirka), Marshall David Sahlins, Ljubljana, Založba /*cf., 1999, str. 413-438. [COBISS.SI-ID 52312674]

49. Predrag Novaković, Helene Simoni, Branko Mušič, "Karst dolinas: evidence of population pressure and exploitation of agricultural resources in karstic landscapes", V: Environmental reconstruction in Mediterranean landscape archaeology, (The archaeology of Mediterranean landscapes, 2), Philippe Leveau, ur., Oxford, Oxbow Books, 1999, str. 123-134. [COBISS.SI-ID 16598114]

50. Predrag Novaković, "An attempt at the demographic interpretation of longterm settlement processes in the prehistory of Slovenia : the case of the "Archaeological map of Slovenia"", V: Reconstructing past population trends in Mediterranean Europe : (3000 BC - AD 1800), (The archaeology of Mediterranean landscapes, 1), John L. Bintliff, ur., Kostas Sbonias, ur., Oxford, Oxbow Books, 1999, str. 77-91. [COBISS.SI-ID 16597858]

51. Predrag Novaković, "Likovne podobe iz prazgodovine", V: Umetnost na Slovenskem : od prazgodovine do danes, Stane Bernik, Irena Trenc-Frelih, ur., Ljubljana, Mladinska knjiga, 1998, str. 8-29. [COBISS.SI-ID 18327138]

52. Mitja Guštin, Predrag Novaković, Jasna Fischer, Drago Perko (avtor, drugo), Peter Winkler, Peter Repolusk, Marjan Ravbar (avtor, drugo), Jerneja Fridl, "Slovenija, Prebivalstvo, naselja", V: Enciklopedija Slovenije, Marjan Javornik, ur., Dušan Voglar, ur., Alenka Dermastia, ur., 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987-2002, [Zv.] 11: Savs-Slovenska m, str. 337-347, 1997. [COBISS.SI-ID 6078253]

53. Božidar Slapšak, Predrag Novaković, "Is there national archaeology without nationalism? : archaeological tradition in Slovenia", V: Nationalism and archaeology in Europe, Margarita Díaz-Andreu, ur., Timothy Champion, ur., 1st ed., London, UCL, 1996, str. 256-293. [COBISS.SI-ID 3261538]

54. Mitja Guštin, Branko Mušič, Predrag Novaković, Jure Soklič, "3 Prospections géophysiques", V: Rapport annuel d'activité scientifique 1996, Glux-en-Glenne, Centre archéologique européen, 1996, str. 3-41. [COBISS.SI-ID 3263586]

55. Predrag Novaković, "Arheologija krajine in sistematični terenski pregled, Landscape archeology and systematic survey", V: Rimsko podeželje, (Razprave Filozofske fakultete), Mitja Guštin, et al, Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996, str. 11-42. [COBISS.SI-ID 4771938]

56. Predrag Novaković, "Prazgodovinska umetnost", V: Enciklopedija Slovenije, Marjan Javornik, ur., Dušan Voglar, ur., Alenka Dermastia, ur., 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987-2002, 9: Plo-Ps, str. 245-247, 1995. [COBISS.SI-ID 7590242]

57. Predrag Novaković, Tatjana Greif, "Arheološka podoba Slovenije", V: Informativni kulturološki zbornik, Martina Orožen, V Ljubljani, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1995, str. 19-59. Ilustr. [COBISS.SI-ID 56154880]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

58. Predrag Novaković, "Oddelek za arheologijo", V: Zbornik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani : 1919-2009, Andrej Černe, ur., et al, 1. natis, V Ljubljani, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 44-61. [COBISS.SI-ID 41240162]

59. Predrag Novaković, "Test de reconnaissance du departement d'archeologie (Universite de Ljubljana) sur le Mont Beauvray : prospection des niveaux superficiels", V: Rapport scientifique intremediaire. Activites 1994, Glux-en-Glenne, Centre archéologique européen du mont Beauvray, 1995, str. 207-209. [COBISS.SI-ID 18355810]

 

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

60. Predrag Novaković, "Kelti", V: Slovenski veliki leksikon, Marta Kocjan-Barle, et al, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga Založba, 2003-2005, zv. 2, str. 247, 2004. [COBISS.SI-ID 49998690]

61. Predrag Novaković, "Mezopotamija", V: Slovenski veliki leksikon, Marta Kocjan-Barle, et al, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga Založba, 2003-2005, zv. 2, str. 599, 2004. [COBISS.SI-ID 49998946]

62. Predrag Novaković, "Dežman, Dragotin (1821-1889)", V: Encyclopedia of archaeology : History and discoveries. Vol. I, II, III, Tim Murray, ur., Santa Barbara, ABC-Clio, 2001, vol. 1, str. 425, 2001. [COBISS.SI-ID 17681250]

63. Predrag Novaković, "Gabrovec, Stane (1920- )", V: Encyclopedia of archaeology : History and discoveries. Vol. I, II, III, Tim Murray, ur., Santa Barbara, ABC-Clio, 2001, vol. 2, str. 555-556, 2001. [COBISS.SI-ID 17681762]

64. Predrag Novaković, "Ložar, Rajko (1904-1985)", V: Encyclopedia of archaeology : History and discoveries. Vol. I, II, III, Tim Murray, ur., Santa Barbara, ABC-Clio, 2001, vol. 2, str. 831-832, 2001. [COBISS.SI-ID 17682530]

65. Predrag Novaković, "Situla art in Slovenia", V: Encyclopedia of archaeology : History and discoveries. Vol. I, II, III, Tim Murray, ur., Santa Barbara, ABC-Clio, 2001, vol. 3, str. 1159-1160, 2001. [COBISS.SI-ID 18328930]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

66. Predrag Novaković (recenzent), "Gloria Polizzotti Greis, A noble pursuit: The duchess of Mecklenburg collection from Iron Age Slovenia (Peabody museum collection series, Cambridge, Mass. and London: Harvard university press, 2006, 116 pp., 25 colour plates, pbk, ISBN 978-0-87365-404-3)", Eur. j. archaeol., vol. 14, no. 1/2, str. 348-351, 2011. [COBISS.SI-ID 48335714]

67. Predrag Novaković, "Osemdeset let študija arheologije na Univerzi v Ljubljani", Vestn. - Univ. Ljublj. (1991, Tisk. izd.), letn. 35, št. 4, str. 18, 2004. [COBISS.SI-ID 28308578]

68. Predrag Novaković, "Arheologija: Disciplina versus Svoboda : Arheologi naši davni predniki; Iztok Saksida, Državna založba Slovenije, 1991, 240 strani", Arheo (Ljublj.), št. 15 (1994), str. 89-107. [COBISS.SI-ID 57436672]

69. Predrag Novaković, "O socialni arheologiji : R. Bradley, Social Foundations of British Prehistory", Arheo (Ljublj.), let. 11, str: 46-51, 1990. [COBISS.SI-ID 7587426]

70. Predrag Novaković (recenzent), Andrej Đorđević (recenzent), Zoran Stančič (recenzent), "Potenciali uporabe videa v arheologiji", Arheo (Ljublj.), št. 6, str. 38-40, 1987. [COBISS.SI-ID 5442605]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

71. Predrag Novaković, "Kraška prazgodovinska gradišča", V: Kras - Brkini : prazgodovinska gradišča, Katja Hrobat Virloget, Sežana, Kulturno društvo Vilenica, 2004, str. [1]. [COBISS.SI-ID 49998178]

72. Predrag Novaković, "Deset let pozneje: Prostorska arheologija v Sloveniji : Predgovor", V: Možnosti študija poselitve v arheologiji, (Arheo, 17), Božidar Slapšak, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1995, št. 17, str. 6-8, 1995. [COBISS.SI-ID 18327906]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

73. Predrag Novaković, "O fašizmu in arheologiji na Primorskem in v Istri", Ann, Ser. hist. sociol., letn. 9, št. 2=18, str. 491-502, 1999. [COBISS.SI-ID 272595]

 

1.22 Intervju

74. Predrag Novaković (intervjuvanec), "Otkrića na koridoru Vc bit će vrhunska : intervju", BiH City rev. (Print), br. 27, str. 13-8, juni/lipanj 2008. [COBISS.SI-ID 37557346]

75. Predrag Novaković (intervjuvanec), "Nacionalizam ne može bez arheologije : intervju", Dani (Sarajevo), br. 565, str. 60-2, 11. 4. 2008. [COBISS.SI-ID 37548642]

 

1.25 Drugi sestavni deli

76. Predrag Novaković, Milan Horňák, "25 years later : changes and conjunctures in preventive (development-led) archaeology in former "Eastern" Europe", V: Abstracts, [s.l.], The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, Agne Žilinskaité, 2016, str. 266. [COBISS.SI-ID 61815394]

77. Predrag Novaković, "Nominacija Komisije za zaščito nacionalnih spomenikov Bosne in Hercegovine za European Heritage prize, ki jo podeljuje Evropska zveza arheologov", Arheo (Ljublj.), št. 27, str. 151-156, 2010. [COBISS.SI-ID 263159040]

78. Predrag Novaković, "Oddelek za arheologijo", V: 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa, Jože Ciperle, ur., Aleš Krbavčič, ur., Ljubljana, Rektorat Univerze, 2009, str. 518-519. [COBISS.SI-ID 41242210]

79. Predrag Novaković, "Konferenca TAG : Newcastle upon Tyne, 18. - 20.12.1989", Arheo (Ljublj.), št. 11 (1990), str. 40-43. [COBISS.SI-ID 55655168]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

80. Predrag Novaković, Historija arheologije u novim zemljama Jugoistočne Evrope, Sarajevo, Univerzitet, 2015. [COBISS.SI-ID 21953542]

81. Predrag Novaković, Milan Lovenjak, Mihael Budja, Osemdeset let študija arheologije na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2004. [COBISS.SI-ID 129032960]

82. Predrag Novaković, Osvajanje prostora : razvoj prostorske in krajinske arheologije, Ljubljana, Filozofska fakulteta, 2003. [COBISS.SI-ID 128001280]

83. Mitja Guštin, Predrag Novaković, Darja Grosman, Branko Mušič, Marija Lubšina Tušek, Rimsko podeželje, (Razprave Filozofske fakultete), Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996. [COBISS.SI-ID 62005760]

 

2.08 Doktorska disertacija

84. Predrag Novaković, Prostorska in pokrajinska arheologija: študija na primeru Krasa : Doktorska disertacija, Ljubljana, [P. Novaković], 2001. [COBISS.SI-ID 16944226]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

85. Predrag Novaković, Branko Mušič, Matjaž Novšak, Izvještaj o ocjeni arheološkog potenciala na lokalitetu Grabovik - Zaketuše, Ljubljana, Arhej, Oddelek za arheologijo FF UL, 2014. [COBISS.SI-ID 2244745]

86. Marija Kefelja, Mojca Kren, Črtomir Lorber, Neža Žitko, Predrag Novaković, Poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo na območju Vatina v letu 2014, Vršac, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2014. [COBISS.SI-ID 55186018]

87. Predrag Novaković, Tina Milavec, Dragan B. Jovanović, Poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo na območju Vatina v letu 2013 (VAT 13), Vršac, [Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2013. [COBISS.SI-ID 52511586]

88. Katarina Bračun, Matic Golob, Mateja Skrt, Mojca Fras, Predrag Novaković, Poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo na območju Vatina v letu 2012 (VAT 12), Vršac, Ljubljana, [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2012. [COBISS.SI-ID 52511330]

89. Predrag Novaković, Tina Milavec, Poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v letu 2010 na območju Litije : končno poročilo, Ljubljana, [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2011. [COBISS.SI-ID 45284194]

90. Predrag Novaković, Izveštaj o arheološkim istraživanjima Odelenja za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani u Vinči 2010 godine : finalni izveštaj. 1. deo, Sistematski površinski pregled i izrada digitalnog modela reljefa : istraživanja Oddelka za arheologijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani u saradnji sa Odelenjem za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Muzejem grada Beograda, Ljubljana, [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2010. [COBISS.SI-ID 45265506]

91. Matija Črešnar, Matevž Lavrinc, Igor Rižnar, Tina Milavec, Predrag Novaković, David Badovinac, Barbara Nadbath, Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju DPN za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, območje HE Renke (območja 23-46), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 512618027]

92. Darja Grosman, Predrag Novaković, Sistematski površinski pregled : Vinča 2009 : finalni izvještaj : istraživanja Oddelka za arheologijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani u saradnji sa Odelenjem za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Muzejem grada Beograda, Ljubljana, [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2009. [COBISS.SI-ID 39967586]

93. Predrag Novaković, Poročilo o nedestruktivnih arheoloških raziskavah in sondiranju notranjosti srednjeveških stavbnih ostalin na Gradišču nad Sv. Marjeto (Jeterbenk), Ljubljana, [s.n.], 2008. [COBISS.SI-ID 36392034]

94. Vesna Pintarič, Predrag Novaković, Projekt Discovering the archaeologists of Europe : Slovenija, 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za arheologijo, 2008, http://www.discovering-archaeologists.eu/national_reports/DISCO_national_Slovenia_english.pdf. [COBISS.SI-ID 240822016]

95. Metka Štrajhar, Predrag Novaković, Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju verige HE na spodnji Savi od Boštanja do državne meje : tretja faza (terenski pregled vplivnega območja načrtovanih posegov za HE Blanca), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 36378978]

96. Metka Štrajhar, Darja Grosman, Predrag Novaković, Predhodne zaščitne arheološke raziskave na območju verige HE na spodnji Savi : poročilo o posledicah prostorskih posegov na arheološko dediščino (druga faza), Ljubljana, [s.n], 2005. [COBISS.SI-ID 36379234]

97. Predrag Novaković, Stari Trogir : izvještaj o pregledu arheoloških struktura, Ljubljana, [P. Novaković], 2004. [COBISS.SI-ID 38146914]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

98. Predrag Novaković, Tina Milavec, Preliminarni izveštaj VATIN 2011 (VAT11), Vršac, [Gradski muzej Vršac, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2011. [COBISS.SI-ID 52511842]

99. Predrag Novaković, Predlog arheoloških preventivnih raziskav na območjih elektrarn na srednji Savi, [Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2009]. [COBISS.SI-ID 42098018]

100. Predrag Novaković, Darja Grosman, Rene Masaryk, Matjaž Novšak, Minimalni standardi izkopavalne dokumentacije : pregled stanja in predlogi standardov : študija, Ljubljana, [P. Novaković ... et al.], 2007, http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov. si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/dediscina/standardi-komplet_30-AVGUST2007-1_popr_naslovnica.pdf. [COBISS.SI-ID 239609]

 

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija

101. Predrag Novaković (scenarist), Nataša Golob (scenarist, urednik), Pogled na Barjanko, (Pogled na), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2012, http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-na/92752258. [COBISS.SI-ID 41031778]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

102. Predrag Novaković (intervjuvanec), Zgodovina človeške civilizacije : [pogovor v oddaji "Nočni obisk", Radio Slovenija, 1. program, 10. jan. 2014], Ljubljana, RTV Slovenija, 2014, http://4d.rtvslo.si/arhiv/nocni-obisk/174255615. [COBISS.SI-ID 57064802]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

103. Predrag Novaković, Evolution on landscape in Slovene archaeology, Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 56846178]

104. Predrag Novaković, Heritology and landscape archaeology, Pisa, 2014. [COBISS.SI-ID 58139234]

105. Predrag Novaković, History of teaching archaeology in former YU (1945-1990), Sarajevo, 2014. [COBISS.SI-ID 56845154]

106. Predrag Novaković, Božidar Slapšak, Ljudmila Plesničar Gec, arheologinja, Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 42143842]

 

3.25 Druga izvedena dela

107. Predrag Novaković, Studij heritologije u Ljubljani, Tuzla, 2014. [COBISS.SI-ID 56857442]

108. Predrag Novaković, Arheologija in nacionalni miti na Balkanu, 2008. [COBISS.SI-ID 36417634]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

109. Predrag Novaković (urednik), Ivana Pandžić (urednik), Zrinka Mileusnić (urednik), Radovi sa konferencije i radionica projekta BIHERIT, Banja Luka (27. 2. 2014), Tuzla (8. 5. 2014), Sarajevo (2.-3. 7. 2014), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. [COBISS.SI-ID 276463616]

110. Predrag Novaković (urednik), Ivana Pandžić (urednik), Zrinka Mileusnić (urednik), Radovi sa konferencije i radionica projekta BIHERIT, Banja Luka (27. 2. 2104), Tuzla (8. 5. 2014), Sarajevo (2.-3. 7. 2014), Elektronska izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, doi: 10.4312/9789612377212. [COBISS.SI-ID 277579008]

111. European journal of archaeology, Novaković Predrag (član uredniškega odbora 2000-2002), London, Sage Publications, 1998-, ISSN 1461-9571. [COBISS.SI-ID 79987200]

112. Arheo, Novaković Predrag (član uredniškega odbora 1988-1990, glavni urednik 1990-1996), Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1981-, ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 6930434]

113. Predrag Novaković (urednik), Roman countryside project : manual, [Ljubljana], University of Ljubljana, Department of archeology, 1992. [COBISS.SI-ID 44382]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

114. Tomaž Fabec, Arheologija vrtač na Krasu : doktorska disertacija, Ljubljana, [T. Fabec], 2016. [COBISS.SI-ID 1268318]

115. Sara Popović, Monitoring kulturne dediščine na Starigradskem polju na Hvaru : doktorska disertacija, Ljubljana, [S. Popović], 2016. [COBISS.SI-ID 61835874]

116. Filomena Sirovica, Ocena izgube vrednosti in znanstvenega informacijskega potenciala pri uničenih arheoloških depozitih : doktorska disertacija, Ljubljana, [F. Sirovica], 2015. [COBISS.SI-ID 281667584]

117. Filomena Sirovica, Ocena izgube vrednosti in znanstvenega informacijskega potenciala pri uničenih arheoloških depozitih : doktorska disertacija, Ljubljana, [F. Sirovica], 2015. [COBISS.SI-ID 58728546]

118. Adnan Kaljanac, Problem of archaeological research of ethnogenesis : the case of the Bronze Age in Bosnia and Herzegovina : doktorska disertacija, Ljubljana, [A. Kaljanac], 2012. [COBISS.SI-ID 51202402]

119. Milan Horňák, Analize geografskih informacijskih sistemov poselitve lužiške kulture v zahodnem delu zahodnih Karpatov : doktorska disertacija, Ljubljana, [M. Horňák], 2009. [COBISS.SI-ID 250311680]

120. Sašo Poglajen, Geografski informacijski sistemi v študijah rimskega podeželja : primer severozahodne Istre : doktorska disertacija, Ljubljana, [S. Poglajen], 2007. [COBISS.SI-ID 1227475]

 

Mentor pri magistrskih delih

121. Tijana Križanović, Geneza indoevropskog pitanja u arheologiji : multidisciplinarni pristup : magistarski rad, Sarajevo, [T. Križanović], 2015. [COBISS.SI-ID 58445154]

122. Zoran Čučković, Methods of surface archaeological research and their application in Bujština, Istria : magistrsko delo, Ljubljana, [Z. Čučković], 2011. [COBISS.SI-ID 47299426]

 

Mentor pri diplomskih delih

123. Lea Rems, Etika arheološkega dela s posmrtnimi človeškimi ostanki : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Rems], 2016. [COBISS.SI-ID 60663138]

124. David Badovinac, Možnosti tridimenzionalne fotogrametrije v dokumentiranju arheoloških izkopavanj : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Badovinac], 2016. [COBISS.SI-ID 61200226]

125. Mojca Fras, Pomen predstavljanja rezultatov arheoloških raziskav v lokalni javnosti : primer raziskav v Ljubljani in Kranju : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Fras], 2016. [COBISS.SI-ID 62108770]

126. Manja Jereb, Percepcija arheologije pri osnovnošolski populaciji druge triade : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Jereb], 2014. [COBISS.SI-ID 55287906]

127. Seta Štuhec, Dvoinpolrazsežnostna (2,5D) in trirazsežnostna (3D) vizualizacija artefaktov : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Štuhec], 2012. [COBISS.SI-ID 49928290]

128. Tamara Leskovar, Prekrivanje kot možna oblika varovanja arheoloških najdišč in situ : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Leskovar], 2012. [COBISS.SI-ID 49250914]

129. Nika Lužnik, Računalniška vizualizacija rimske vile Stari Trogir : diplomska naloga, Ljubljana, [N. Lužnik], 2011. [COBISS.SI-ID 46739042]

130. Vesna Merc, Podoba spolov v arheološki literaturi: primer Praistorije jugoslavenskih zemalja in Zakladov tisočletij : Diplomsko delo, Ljubljana, [V. Merc], 2003. [COBISS.SI-ID 21613922]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

131. Eva Bolha, Zgodovina Mestnega muzeja Ljubljana in razvoj arheološkega oddelka : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Bolha], 2016. [COBISS.SI-ID 61846626]

132. Eva Dornik, Vloga in pomen Rajka Ložarja za slovensko arheologijo : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Dornik], 2015. [COBISS.SI-ID 58715234]

133. Jernej Trebežnik, Dr. Božo Škerlj in njegov vpliv na področje arheologije : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Trebežnik], 2013. [COBISS.SI-ID 53136226]

134. Marcela Molnar, Sorodstveni sistemi v antropologiji in njihova arheološka uporaba : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Molnar], 2013. [COBISS.SI-ID 53149026]

 

Mentor - drugo

135. , "Pre-GIS and GIS analysis of territory : testing the validity of some classical archeological tools against GIS", V: On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998, (EUR, COST Action G2, 19708), Božidar Slapšak, ur., Luxembourg, European Communities, 2001, str. 95-100. [COBISS.SI-ID 35010402]

 

Prevajalec

136. Philip Barker, Tehnike arheološkega izkopavanja, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, Uprava RS za kulturno dediščino, 1998. [COBISS.SI-ID 73574144]

137. R. Bradly, T. Durden, Neal Spencer (pisar), "Kreativna uporaba predispozicij pri terenskem pregledu", Arheo (Ljublj.), št. 16, str. 44-48, 1994. [COBISS.SI-ID 57215744]

138. Edward C. Harris, Načela arheološke stratigrafije, Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 1989. [COBISS.SI-ID 14560256]

139. Lewis Roberts Binford, ""Nova arheologija" - takrat in danes", Arheo (Ljublj.), št. 6, str.: 3-9, 1987. [COBISS.SI-ID 35020130]

 

Prireditelj

140. , "Pre-GIS and GIS analysis of territory : testing the validity of some classical archeological tools against GIS", V: On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998, (EUR, COST Action G2, 19708), Božidar Slapšak, ur., Luxembourg, European Communities, 2001, str. 95-100. [COBISS.SI-ID 35010402]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

141. Vesna Merc, Problematizacija kulturne dediščine skozi identitete. Materialna kultura, spol, etničnost, nacionalizem in dediščinske študije : doktorska disertacija, Ljubljana, [V. Merc], 2009. [COBISS.SI-ID 1430157]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

142. Črtomir Lorber, Fašistična kolonizacija Istre : historična arheologija Raše : magistrska naloga, Ljubljana, [Č. Lorber], 2016. [COBISS.SI-ID 62138466]

 

Somentor pri diplomskih delih

143. Rok Bremec, Arheološka topografija utrjenih najdišč med Begunjščico - Zgošo, Savo in Kokro : diplomsko delo, Kranj, [R. Bremec], 2012. [COBISS.SI-ID 49929826]

144. Manca Kavčič, Historična arheologija v Združenih državah Amerike : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Kavčič], 2010. [COBISS.SI-ID 44142178]

145. Matjaž Bizjak, Sistem protiturške obrambe na območju Pivšekga podolja in doline Reke : uporaba GIS : diplomsko delo, Spodnja Idrija, [M. Bizjak], 2006. [COBISS.SI-ID 32940642]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 2. stopnje)

146. Miloš Nešić, Primena GIS-a u okviru menadžmenta kulturnih resursa : studija slučaja na teritoriji opštine Beograd, u Beogradu, [M. Nešić], 2011. [COBISS.SI-ID 47290722]

 

Intervjuvanec

147. Adi Omerović, (Ne)znanstvene teorije: Slovenci tu že pred neandertalci? : POP TV : oddaja Preverjeno, 19. 5. 2015, ob 20.00, Ljubljana, 2015, http://www.24ur.com/novice/slovenija/ne-znanstvene-teorije-slovenci-ze-pred-neandertalci.html. [COBISS.SI-ID 57842786]

 

Recenzent

148. Adnan Kaljanac, Historija arheologije : u potrazi za prošlošću, Sarajevo, Univerzitet, 2015. [COBISS.SI-ID 21962246]

 

Diskutant

149. Uroš Škerl, ""Protoslovenci" v državnem svetu", Dnevnik, leto 65, št. 104, str. 32, 7. maj 2015. [COBISS.SI-ID 57513826]

 


NERAZPOREJENO

150. Predrag Novaković (intervjuvanec), "Dr. Predrag Novaković - arheolog", Kraški obzornik, letn. 4, št. 2, str. 16-18, apr. 2002. [COBISS.SI-ID 8305457]

151. Predrag Novaković, "Kompleksni odgovori za potrebe sodobnih obvladovalcev prostora : prostorska arheologija in arheologija krajine", Delo (Ljubl.), 36, št. 55 (9.III. 1994), str. 14. [COBISS.SI-ID 50225408]

152. Predrag Novaković (recenzent), "Richard Bradley: "Social Fundations of Prehistoric Britain", London, 1984", Arheo (Ljublj.), 11, str. 46-51. [COBISS.SI-ID 26743554]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: IEEE
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 25. 11. 2016