Back to top

Doc. dr. Simona Petru

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PETRU, Simona. In the jaws of time : first reflections of episodic memory in human beings. V: MAHNIČ, Katja (ur.), GOLOB, Nataša (ur.). Spomin, II = Memory, II. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2019. Letn. 13, št. 1, str. 19-32. Ars & humanitas, 13, 1. ISBN 978-961-06-0228-6. ISSN 1854-9632. https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/8677/8650, DOI: 10.4312/ars.13.1.7-15. [COBISS.SI-ID 70316386]

2. PETRU, Simona. Identity and fear : burials in the upper palaeolithic. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2018, vol. 45, str. 6-13, ilustr. ISSN 1408-967X. https://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/issue/view/654/DP, DOI: 10.4312\dp.45.1. [COBISS.SI-ID 68655458]

3. PETRU, Simona. I remember : differences between the Neanderthal and modern human mind. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2017, 44, str. 402-414, ilustr. ISSN 1408-967X. https://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/44.25/7360, DOI: 10.4312\dp.44.25. [COBISS.SI-ID 66112098]

4. PETRU, Simona. Sledi uporabe na kamenih orodjih iz najdišča Pupićina peć = Use-wear analysis of stone tools from Pupićina peć. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. [Tiskana izd.]. 2014, vol. 61, no. 2/3, str. 137-140, ilustr. ISSN 1408-7073. [COBISS.SI-ID 56300130]

5. PETRU, Simona. Man, animal or both? : problems in the interpretation of early symbolic behaviour. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2012, 39, str. 269-276, ilustr. ISSN 1408-967X. DOI: 10.4312/dp.39.19. [COBISS.SI-ID 50775138]

6. PETRU, Simona. Palaeolithic art in Slovenia. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2009, [zv.] 36, str. 299-304. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 40824930]

7. PETRU, Simona. Colour, form, animals and deception in the ice age. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2008, [zv.] 35, str. 227-235. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 38273378]

8. PETRU, Simona. Red, black or white? : the dawn of colour symbolism. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2006, 33, str. 203-208, ilustr. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 33015650]

9. PETRU, Simona. Decorated stones from the open-air site of Zemono, Slovenia. World archaeology. 2005, vol. 37, str. 637-640. ISSN 0043-8243. [COBISS.SI-ID 31325026]

10. PETRU, Simona. Usewear analysis of Mesolithic and Neolithic stone tools from Mala Triglavca, Trhlovca and Pupičina peč. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2004, 31, str. 199-204. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 27158370]

11. ŠMIT, Žiga, GRIME, G., PETRU, Simona, RAJTA, I. Microdistribution and composition of usewear polish on prehistoric stone tools. Nuclear instruments & methods in physics research.Section B, Beam interactions with materials and atoms. [Print ed.]. 1999, vol. 150, str. 565-570. ISSN 0168-583X. [COBISS.SI-ID 14155047]

12. ŠMIT, Žiga, PETRU, Simona, GRIME, G., VIDMAR, Tim, BUDNAR, Miloš, ZORKO, Benjamin, RAVNIKAR, Marjan. Usewear-induced deposition on prehistoric flint tools. Nuclear instruments & methods in physics research.Section B, Beam interactions with materials and atoms. [Print ed.]. 1998, vol. 140, str. 209-216. ISSN 0168-583X. [COBISS.SI-ID 13277991]

13. PETRU, Simona. Metode preiskav sledov uporabe na kamenih orodjih iz najdišč Zakajeni spodmol in Mala Triglavca = Methods of research on use wear on the stone tools from the sites of Zakajeni spodmol and Mala Triglavca. Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji. 1997, [zv.] 24, str. 79-97, ilustr. ISSN 1318-6701. [COBISS.SI-ID 79122176]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

14. PETRU, Simona. Kulturna vsebina v srednjepaleolitskih jamskih postajah Slovenije. Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji. 17 (1989), str. 11-23. ISSN 1318-6701. [COBISS.SI-ID 24711426]

 

1.04 Strokovni članek

15. PETRU, Simona. Preiskave barvil v paleolitiku. Arheo : arheološka obvestila. 2000, št. 20, str. 45-48, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 17182562]

16. PETRU, Simona. Usewear on stone tool. Geološki zbornik. 2000, [št. ]15, str. 127-130. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 112029952]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

17. PETRU, Simona. The power of colour. V: Pleistocene art of the world : Symposium : Signs, symbols, myth, ideology : Pleistocene art: the archaeological material and its anthropological meanings. [s.l.: IFRAO, 2010]. 11 str. http://www.ifraoariege2010.fr/docs/Articles/Petru-Signes.pdf. [COBISS.SI-ID 43434850]

18. ŠMIT, Žiga, PETRU, Simona, GRIME, G., VIDMAR, Tim, BUDNAR, Miloš, ZORKO, Benjamin, RAVNIKAR, Marjan. Z rabo nastale obloge na kamenih orodjih: določanje sestave z metodo PIXE = Usewear-induced deposition on flint tools: compositional studies by PIXE. Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji. 1996, 23, str. 169-183, ilustr. ISSN 1318-6701. [COBISS.SI-ID 12751655]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

19. PETRU, Simona. Glasba v jami : kdo so bili prvi glasbeniki? = Music in the cave : who were the first musicians?. V: PETTAN, Svanibor (ur.), BOTH, Arnd Adje (ur.), KERN, Jan (ur.). Glasba v kameni dobi : program in izvlečki = Music in the stone age : programme and abstracts. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2017. Str. 16. ISBN 978-961-237-949-0. [COBISS.SI-ID 65026402]

20. PETRU, Simona. The way of thinking : remembering and planning in Neanderthals and Modern humans. V: KAMENJARIN, Ivanka (ur.). Prehistoric hunter-gatherers and farmers in the Adriatic and neighbouring regions : programme and abstracts : international conference, Kaštela, 22 - 24 September 2015 = Prapovijesni lovci skupljači i ratari na Jadranu i susjednim regijama : međunarodni znanstveni skup. Kaštela: Muzej grada; Zagreb: Filozofski fakultet, 2015. Str. 56. ISBN 978-953-7276-38-6. [COBISS.SI-ID 62106210]

21. ŠMIT, Žiga, PETRU, Simona, GRIME, G. W. Usewear studies on flint tools. V: DUGGAN, Jerome L. (ur.), LON MORGAN, I. (ur.). Abstracts. Fifteen International Conference on the Application of Acceleerators in Research & Industry, November 4,5,6 and 7, 1998, University of North Texas, Denton, USA. Denton: University of North Texas, Department of Physics, 1998. [COBISS.SI-ID 13702439]

22. ŠMIT, Žiga, GRIME, G., PETRU, Simona, RAJTA, I. Microdistribution and composition of polish on prehistoric stone tools. V: Conference program and abstracts : PIXE '98. 8th International Conference on PIXE and its Analytical Applications, Lund, June 14-18, 1998. [S.l.: s.n.], 1998. [COBISS.SI-ID 13702951]

23. PETRU, Simona, ŠMIT, Žiga. Investigations of the use-wear on prehistoric stone tools by the method of PIXE. V: Book of abstracts. 10th International Symposium Spectroscopy in Theory and Practice, Bled, Slovenia, 14-17 April 1997. [Ljubljana]: Slovenian Chemical Society, Spectroscopic Section, [1997]. Str. 150. [COBISS.SI-ID 12851495]

24. ŠMIT, Žiga, PETRU, Simona. Opazovanje sledi uporabe na prazgodovinskih kamenih orodjih z metodo PIXE. V: MANKOČ BORŠTNIK, Norma (ur.). Zbornik izvlečkov. Topolšica: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1997. [COBISS.SI-ID 12851751]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

25. PETRU, Simona. Kamnita orodja s prazgodovinske naselbine v Dragomlju. V: GUŠTIN, Mitja (ur.). Prvi poljedelci : Savska skupina Lengyelske kulture = First farmers : The Sava group of the Lengyel culture. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Založba Annales, 2005. Str. 81-85, ilustr. Annales Mediterranea. ISBN 961-6328-34-4, ISBN 978-961-6328-34-0. [COBISS.SI-ID 1106131]

26. PETRU, Simona. Usewear on stone tools from Potočka zijalka (Slovenia). V: PACHER, Martina (ur.), POHAR, Vida (ur.), RABEDER, Gernot (ur.). Potočka Zijalka : palaeontological and archaeological results of the campaigns 1997-2000. [Wien]: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, cop. 2004. Str. 217-218. Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 13. ISBN 3-7001-3388-X. ISSN 1012-6503. [COBISS.SI-ID 30433122]

27. PETRU, Simona, BUDJA, Mihael. Review of Slovenian prehistory: Neolithic and eneolithic studies. V: GRAMMENOS, D.V. (ur.). Recent research in the prehistory of the Balkans. Thessaloniki: Archaeological Institute of Northern Greece, 2003. Str. 182-204. Publications of the Archaeological institut of Northern Greece, Nr. 3. ISBN 960-214-072-0. [COBISS.SI-ID 21624674]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

28. PETRU, Simona. Določitev kamninske sestave kamenega orodja iz Gornjih njiv. V: ŠAVEL, Irena, KERMAN, Branko. Gornje njive pri Dolgi vasi : [obvoznica Lendava]. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008. Str. 135. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 6. ISBN 978-961-6420-33-4. [COBISS.SI-ID 37360226]

29. KAVUR, Boris, PETRU, Simona. Late paleolithic hunter/forager settlement. V: PREŠEREN, Damjana (ur.), DJURIĆ, Bojan. The earth beneath your feet : archaeology on the motorways in Slovenia : guide to sites. Ljubljana: Institute for the Protection of the Cultural Heritage of Slovenia, 2004. Str. 31-35, ilustr. The European heritage days series. ISBN 961-6420-13-5. [COBISS.SI-ID 1394899]

30. KAVUR, Boris, PETRU, Simona. Poznopaleolitski tabor lovcev in nabiralcev. V: PREŠEREN, Damjana (ur.). Zemlja pod vašimi nogami : arheologija na avtocestah Slovenije : vodnik po najdiščih. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2003. Str. 27-31, ilustr. Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine. ISBN 961-6420-06-2. [COBISS.SI-ID 661971]

31. ŠMIT, Žiga, GRIME, G. W., PETRU, Simona. Usewear studies on archaeological stone tools. V: DEMORTIER, Guy (ur.), ADRIAENS, A... (ur.). Ion beam study of art and archaeological objects. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000. Str. 67-71. EUR (Luxembourg), 19218. ISBN 92-828-7652-7. [COBISS.SI-ID 1259108]

32. PETRU, Simona. Starejša kamena doba - paleolitik. V: ŽELEZNIKAR, Janja, ŠKRLEP, Janez. Poselitvena podoba Mengša in okolice : od prazgodovine do srednjega veka. Mengeš: Muzej, 1999. Str. 10-11. [COBISS.SI-ID 27762018]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

33. PETRU, Simona. Robert Bégouën, Carole Fritz, Gilles Tosello, Jean Clottes, Andreas Pastoors and François Faist (with the collaboration of François Bourges, Philippe Fosse, Sébastien Lacombe and Mathieu Langlais) La Sanctuaire secret des Bisons. Il y a 14 000 ans, dans la caverne du Tuc d'Audoubert. 415 pages, 484 illustrations. 2009. Paris: Somogy éditions d'art. ISBN 978-27572-0203-6. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 36, str. 348. ISSN 1408-967X. [COBISS.SI-ID 40826466]

34. PETRU, Simona. Razstava Neandertalec in njegova piščal. Argo : časopis slovenskih muzejev. 1997, let. 40, št. 2, str. 57-59, ilustr. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 492640]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

35. PETRU, Simona. Ujeti v čas : epizodični spomin in razvoj modernega mišljenja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 160 str., ilustr. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-844-8. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 285771520]

36. PETRU, Simona. Paleolitska umetnost : magija podobe ali podoba magije. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za arheologijo, 2008. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-237-256-9. [COBISS.SI-ID 241893632]

 

2.08 Doktorska disertacija

37. PETRU, Simona. Analiza sledi uporabe mezolitskih in neolitskih kamnitih orodij : [doktorska naloga]. Ljubljana: [S. Petru], 2000. 166 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 111169536]

 

2.09 Magistrsko delo

38. PETRU, Simona. Tehnologije izdelave in uporaba paleolitskih, mezolitskih in neolitskih kamenih orodij. Ljubljana: [S. Petru], 1997. 57 f, 42 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 7837282]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

39. DEKLEVA, Goran (avtor, oseba, ki intervjuva), PETRU, Simona (avtor, intervjuvanec). Prvo poglavje v zgodovini umetnosti : kaj vemo o umetnosti kamene dobe?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Kulturni fokus. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/02/kulturni-fokus-135/. [COBISS.SI-ID 66695266]

 


Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 29. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 29. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 29. 3. 2020