Back to top

Doc. dr. Tina Milavec

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MILAVEC, Tina, ŠMIT, Žiga. Analyses of late antique glass from Tonovcov grad near Kobarid in archaeological context = Analize poznoantičnega stekla s Tonovcovega gradu pri Kobaridu v arheološkem kontekstu. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2018, 69, str. 351-368, ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 43013165]

2. MILAVEC, Tina. Izmikajoče se zgodnjesrednjeveško steklo : komentar k posodam z grobišča Nin - Ždrijac, Hrvaška = The elusive early medieval glass : remarks on vessels from the Nin - Ždrijac cemetery, Croatia. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 2018, vol. 35, str. 239-250, ilustr. ISSN 1330-0644. [COBISS.SI-ID 68619618]

3. MILAVEC, Tina. Late Antique window glass from the hilltop settlement of Tonovcov grad near Kobarid = Poznoantično okensko steklo z višinske naselbine Tonovcov grad pri Kobaridu. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2015, 66, str. 79-102, ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 38842413]

4. MILAVEC, Tina, MODRIJAN, Zvezdana. The transition between late antiquity and early Middle Ages in western Slovenia and Friuli. Hortus artium medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages. [Print ed.]. 2014, vol. 20, 1, str. 260-271, ilustr., zvd. ISSN 1330-7274. DOI: 10.1484/J.HAM.5.102648. [COBISS.SI-ID 37599277]

5. ŠMIT, Žiga, MILAVEC, Tina, FAJFAR, Helena, REHREN, Th., LANKTON, J. W., GRATUZE, B. Analysis of glass from the post-Roman settlement Tonovcov grad (Slovenia) by PIXE-PIGE and LA-ICP-MS. Nuclear instruments & methods in physics research.Section B, Beam interactions with materials and atoms. [Print ed.]. 2013, vol. 311, str. 53-59. ISSN 0168-583X. DOI: 10.1016/j.nimb.2013.06.012. [COBISS.SI-ID 27185703]

6. MILAVEC, Tina (avtor, prevajalec). Poznorimske pasne garniture z jezdeci iz jugovzhodnih Alp in Panonije = Late Roman belt sets with riders from the Southeastern Alps and Pannonia. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 2011, vol. 28, str. 133-146, ilustr. ISSN 1330-0644. [COBISS.SI-ID 49397858]

7. MILAVEC, Tina. Crossbow fibulae of the 5th and 6th centuries in the southeastern Alps. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2009, [letn.] 60, str. 223-248, ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 30736941]

8. CIGLENEČKI, Slavko, MILAVEC, Tina. The defence of north-eastern Italy in the first decennia of the 5th century. Forum Iulii : annuario del Museo nazionale di Cividale del Friuli. 2009, 33, str. 175-187, ilustr. ISSN 0393-0041. [COBISS.SI-ID 32322349]

9. MILAVEC, Tina. Prispevek h kronologiji S-fibul v Sloveniji. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2007, št. 58, str. 333-355, ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 27351853]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

10. MILAVEC, Tina. A review of research into the Early Middle Ages in Slovenia. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2009, [letn.] 60, str. 249-270. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 30737197]

 

1.04 Strokovni članek

11. MILAVEC, Tina, KLASINC, Rok, PREDOVNIK, Katarina Katja. Predgrad : ruševine gradu Poljane. Varstvo spomenikov.Poročila. 2014, 49, str. 196-197, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 57479010]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

12. MILAVEC, Tina. Defending Italy from the North-East : Claustra Alpium Iuliarum and its interpretations. V: BOHR, Marcin (ur.), TESKA, Milena (ur.), PAPIERNIK, Piotr. Extra limites. Poznań; Wrocław: Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. Str. [149]-162, ilustr. ISBN 978-83-946591-4-1, ISBN 978-83-61416-14-2. [COBISS.SI-ID 66330466]

13. MILAVEC, Tina. Late antique glass in Slovenia. V: LAZAR, Irena (ur.). Annales du 19e Congrès de l'Association internationale pour l'histoire du verre : Piran, [17th - 21st September] 2012. Koper: AIHV, 2015. Str. 277-285, ilustr. ISBN 978-90-72290-05-2. [COBISS.SI-ID 59182946]

14. MILAVEC, Tina. Analyses of glass from Tonovcov grad, Slovenia. V: HEBERT, Bernhard (ur.), HOFER, Nikolaus (ur.). Fachgespräch "Spätantikes Fundmaterial aus dem Südostalpenraum", 7. April 2014, Graz (Steiermark). Horn: Ferdinand Berger & Söhne, 2015. Str. 33-39, risbe, tabela. Fundberichte aus Österreich, Tagungsbände, Bd. 1. ISSN 2410-9193. http://www.bda.at/documents/974471916.pdf. [COBISS.SI-ID 57572194]

15. MILAVEC, Tina. The 5th Century changes : the glass perspective. V: VIDA, Tivadar (ur.), RANCE, Philip (ur.). The frontier world : Romans, Barbarians and military culture : proceedings of the international conference at the Eötvös Loránd University, Budapest, 1-2 October 2010. Budapest: Eötvös Loránd University, Institute for Archaeological Sciences: M. Optiz, 2015. Str. 679-690, ilustr. Romania Gothica, 2. [COBISS.SI-ID 59082082]

16. MILAVEC, Tina. Sacred places? : eighth century graves near sixth century churches at Tonovcov grad (Slovenia). V: SALAMON, Maciej (ur.). Rome, Constantinople and newly-converted Europe : archaeological and historical evidence. Leipzig [etc.]: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas [etc.], 2012. Str. 475-487, ilustr. U źródeł Europy Śodkowo-Wschodniej. ISBN 978-3-86583-659-5, ISBN 978-83-89499-85-1, ISBN 978-83-936467-0-8. [COBISS.SI-ID 51984226]

17. MILAVEC, Tina. 5th-6th century glass from the hilltop settlement of Tonovcov grad (Slovenia). V: LAFLI, Ergün (ur.). Late antique : early Byzantine glass in the eastern Mediterranean. Izmir: H. MatbaasI, 2009. Str. 285-300. Colloquia Anatolica et Aegaea, 2. ISBN 978-605-61525-0-4. [COBISS.SI-ID 44988002]

18. MILAVEC, Tina, MODRIJAN, Zvezdana. L'abitato tardoantico di Tonovcov grad presso Kobarid alla luce dei reperti ceramici e metallici = Poznoantična naselbina Tonovcov grad v luči keramičnih in kovinskih najdb. V: BANCHIG, Giorgio (ur.), MAGNANI, Stefano (ur.), PESSINA, Andrea (ur.). Terre d'incontro : contatti e scambi lungo le Valli del Natisone e dell'Isonzo dall'antichità al medioevo : atti della giornata internazionale di studi, S. Pietro al Natisone, 26 november [!] 2005 = Kraji srečanj : stiki in izmenjave vzdolž Nadiških in Soške doline od antike do srednjega veka : zapiski z mednarodnega študijskega dne v Špetru, 26. novembra 2005. Cividale del Friuli: Most: Associazione Don E. Blanchini, 2007. Str. 107-127, ilustr. [COBISS.SI-ID 28325933]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

19. MILAVEC, Tina, ŠMIT, Žiga. Analyses of late antique glass from Korinjski hrib, Slovenia. V: ŠMIT, Žiga (ur.), PAVLOVIČ, Daša (ur.). Book of abstracts. 6th BSA, 6th Balkan Symposium of Archaeometry 2018, Ljubljana, Slovenija, September 25. - 28., 2018. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2018. [1] str. [COBISS.SI-ID 68277858]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

20. MILAVEC, Tina. Befestige spätantike Höhensiedlungen in Slovenien: zehn Jahre danach = Insediamenti fortificati tardo antichi in Slovenia: dieci anni dopo = Late Antique fortified hilltop settlements in Slovenia: ten years later. V: Alpine festungen 400 - 1000. [München]: Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2018. Str. 13-14. [COBISS.SI-ID 68376674]

21. ŠMIT, Žiga, LESIGYARSKI, Deyan, MILAVEC, Tina, MARIĆ STOJANOVIĆ, Milica, TARTARI, Fatos. Analysis of Roman glass from Illyricum. V: Program & schedule. 22nd International Conference on the Application of Accelerators in Research and Industry, August 5-10, 2012, Fort Wort, Texas, USA. [S. l.: s. n.], 2012. [COBISS.SI-ID 26433319]

22. MILAVEC, Tina. Late antique glass in Slovenia. V: LAZAR, Irena (ur.). Programme and abstract book = Livre de programme et des résumés. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2012. Str. 83. ISBN 978-961-6862-25-7. [COBISS.SI-ID 51189346]

23. ŠMIT, Žiga, MILAVEC, Tina, REHREN, Thilo. Analysis of glass artifacts from Tonovcov grad, Slovenia. V: LAZAR, Irena (ur.). Programme and abstract book = Livre de programme et des résumés. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2012. Str. 148. ISBN 978-961-6862-25-7. [COBISS.SI-ID 26431527]

24. MILAVEC, Tina. Steklena svetilka s čepkom na dnu Emone = A glass lamp with a base knob from Emona. V: ŽUPANEK, Bernarda (ur.), LAZAR, Irena (ur.). Emona med Akvilejo in Panonijo = Emona between Aquileia and Pannonia. Ljubljana: Muzeji in galerije mesta Ljubljane, 2010. Str. 23. [COBISS.SI-ID 42249570]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

25. MILAVEC, Tina. Temne plasti v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku. V: Strokovno srečanje Temne plasti v Sloveniji, 21. november 2019, Oddelek za arheologijo FF UL, Ljubljana : [knjiga povzetkov]. Ljubljana: Klub alumnov Oddelka za arheologijo FF UL: Slovensko arheološko društvo, 2019. Str. [3]. [COBISS.SI-ID 70698082]

26. NOVAKOVIĆ, Predrag, MILAVEC, Tina. Raziskave Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani na območju Vatina v obdobju 2010-2016. V: DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2016 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2017. Str. 36, ilustr. http://www.arheologija.si/documents/pdf/arheologija-v-letu-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63805794]

27. MILAVEC, Tina, KLASINC, Rok, PREDOVNIK, Katarina Katja. Dokumentiranje uničenja protiturškega tabora ob gradu Poljane (EŠD 11990), Predgrad, Poljanska dolina ob Kolpi 2011-2012. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 24. [COBISS.SI-ID 51555426]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

28. MILAVEC, Tina. Lighting devices in late antique churches in South-Eastern Alps. V: DÖRFLER, Ines (ur.), et al. Ad amussim : Festschrift zum 65. Geburtstag von Franz Glaser. Klagenfurt am Wörthersee: Verlag des Landesmuseums für Kärnten, 2017. Str. 199-214, ilustr. Kärntner Museumsschriften, Bd. 85. ISBN 978-3-900575-66-3. [COBISS.SI-ID 66004322]

29. MILAVEC, Tina. Small finds e insediamenti : teoria e pratica. V: PINAR GIL, Joan (ur.), PAPIERNIK, Piotr. Small finds e cronologia : (V-IX secc.) : esempi, metodi e risultati. Roma: BraDypUS, 2017. Str. 181-202, ilustr. ISBN 978-88-98392-57-5. [COBISS.SI-ID 64745826]

30. MILAVEC, Tina. A glass lamp with base knob from Emona. V: LAZAR, Irena (ur.), ŽUPANEK, Bernarda (ur.). Emona : med Akvilejo in Panonijo = between Aquileia and Pannonia. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2012. Str. 97-104, ilustr. Zbirka Annales Mediterranei. ISBN 978-961-6862-21-9. [COBISS.SI-ID 51170402]

31. MILAVEC, Tina. Late Antique settlements in Slovenia after the year 600. V: IVANIŠEVIĆ, Vujadin (ur.), KAZANSKI, Michel (ur.). The Pontic-Danubian Realm in the Period of the Great Migration. Paris: College de France - CNRS; Beograd: Arheološki institut, 2012. Str. 71-88. Monographies, 36. ISBN 978-2-916716-31-2, ISBN 978-86-80093-78-9. [COBISS.SI-ID 50282594]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

32. MILAVEC, Tina. Pfauenfibel aus Bled. V: LÜBKE, Christian (ur.), HARDT, Matthias (ur.). Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa.Band 1, 400 - 1000 : vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der Romantik. Berlin: Deutscher Kunstverlag, cop. 2017. Str. 367, ilustr. ISBN 978-3-422-06958-9, ISBN 3-422-06958-5. [COBISS.SI-ID 65506914]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

33. MILAVEC, Tina. Christoph Eger: Spätantikes Kleidungszubehör aus Nordafrika I. Trägerkreis, Mobilität und Ethnos im Spiegel der Funde des spätesten römischen Kaiserzeit und der vandalischen Zeit. Münchner Beiträge zur Provinzialrömischen Archäologie 5, Reichert, Wiesbaden 2012. ISBN-13: 978- 3895009129, ISBN-10: 3895009121 ... Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2014, 65, str. 467-470. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 37520173]

34. MILAVEC, Tina. Michaela Konrad, Christian Witschel: Römische Legionslager in den Rhein- und Donauprovinzen - Nuclei spätantikfrühmittelalterlichen Lebens? Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse,Neue Folge, Heft 138, C.H. Beck Verlag, München 2011. ISBN 978-3-7696-0126-8, 666 str. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2013, 64, str. 413-415. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 36337709]

35. MILAVEC, Tina. Shannon Lewis-Simpson (ur.): Youth and age in the medieval North, The Northern World. North Europe and the Balctic c. 400-1700 A.D. Peoples, Economies and Cultures 42. Leiden, Boston 2008... Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2009, [letn.] 60, str. 349-350. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 30739501]

36. MILAVEC, Tina. Miles Romanus. Dal Po al Danubio nel Tardoantico, Maurizio Buora (ur.). Pordenone 2002 ... Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 56, str. 468-470. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 24485933]

37. MILAVEC, Tina. Poselitvena podoba Mengša in okolice. Od prazgodovine do srednjega veka, 1999. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 54, str. 465-466. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 21636141]

38. MILAVEC, Tina. Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti, 2001. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 54, str. 474. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 21639725]

39. MILAVEC, Tina. Janez Dular, Slavko Ciglenečki, Anja Dular: Kučar. Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju / Eisenzeitliche Siedlung und frühchristlicher Gebäudekomplex auf dem Kučar bei Podzemelj. Opera Instituti Archeologici Sloveniae 1. Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana 1995. ISBN 961-6182-02-1. 242 strani, 180 slik, 9 prilog, 85 tabel. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 53, str. 429. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 20372525]

40. MILAVEC, Tina. Paola Korošec: Prispevek k izpovednosti velikega moškega zlatega prstana z grajske nekropole v Ptuju. Razprave Filozofske fakultete. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana 1997. ISBN 86-7207-091-7. 56 strani, 2 sliki, 8 tabel. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 53, str. 434. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 20374573]

41. MILAVEC, Tina. Andrej Pleterski: Mitska stvarnost knežjih kamnov. Zbirka zgodovinskega časopisa 17. Ljubljana 1997. ISBN 961-90315-4-7. 58 strani, 12 slik. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 53, str. 440. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 20385581]

42. MILAVEC, Tina. Andrej Valič: Triglav. Arheološki problem in vprašanja njegovih predstav. Prispevek k preučevanju prvotne staroslovenske kulture na območju jugovzhodnih Alp. Mestna občina Kranj, Ljubljana 1997. 43 strani, 13 slik, 1 karta. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 53, str. 440. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 20385325]

 

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

43. MILAVEC, Tina. Bibliographia archaeologica Slovenica selecta. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2010, 61, str. 314-319. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 32060973]

44. MILAVEC, Tina. Bibliographia archaeologica Slovenica selecta. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2009, [letn.] 60, str. 350-354. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 30739757]

45. MILAVEC, Tina. Bibliographia archaeologica Slovenica selecta. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2008, [letn.] 59, str. 383-386. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 28893485]

46. MILAVEC, Tina. Bibliographia archaeologica Slovenica selecta. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 58, str. 467-470. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 27356205]

47. MILAVEC, Tina. Bibliographia archaeologica Slovenica selecta. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 57, str. 483-486. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 25839405]

48. MILAVEC, Tina. Bibliographia archaeologica Slovenica selecta. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 56, str. 478-480. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 24484141]

49. MILAVEC, Tina. Bibliographia archaeologica Slovenica selecta. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 55, str. 585-592. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 22962477]

 

1.25 Drugi sestavni deli

50. MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina. Portret Slavka Ciglenečkega = A portrait of Slavko Ciglenečki. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2015, 66, str. 11-12. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 38841133]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

51. CIGLENEČKI, Slavko (avtor, fotograf), MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina. Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku = Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 399 str., ilustr., graf. prikazi. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 39. ISBN 978-961-05-0254-8. ISSN 1408-5208. [COBISS.SI-ID 303468800]
financer: ARRS, Programi, P6-0064 (B), SI, Arheološke raziskave

52. CIGLENEČKI, Slavko (avtor, fotograf), MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina (avtor, prevajalec), MODRIJAN, Zvezdana (urednik). Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu : naselbinski ostanki in interpretacija = Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid : settlement remains and interpretation. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2013. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 23. ISBN 978-961-254-584-0. ISSN 1408-5208. http://www.biblos.si/lib/book/9789612545840http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612543310.pdf. [COBISS.SI-ID 269556736]

53. MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina. Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu.Najdbe = Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid.Finds. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2013. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 24. ISBN 978-961-254-587-1. ISSN 1408-5208. http://www.biblos.si/lib/book/9789612545871http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612543525.pdf. [COBISS.SI-ID 269558784]

54. CIGLENEČKI, Slavko (avtor, fotograf), MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina (avtor, prevajalec), MODRIJAN, Zvezdana (urednik). Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu : naselbinski ostanki in interpretacija = Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid : settlement remains and interpretation. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2011. 304 str., ilustr. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 23. ISBN 978-961-254-331-0. ISSN 1408-5208. http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612543310.pdf. [COBISS.SI-ID 258819584]

55. MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina, et al. Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu.Najdbe = Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid.Finds. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2011. 557 str., ilustr. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 24. ISBN 978-961-254-352-5. ISSN 1408-5208. http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612543525.pdf. [COBISS.SI-ID 259569664]

 

2.08 Doktorska disertacija

56. MILAVEC, Tina. Primerjalna analiza kovinskega gradiva poznoantičnih naselbin vzhodnoalpskega prostora : (doktorska disertacija). Ljubljana: [T. Milavec], 2008. 173 f., [48] f. ilustr. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 246336512]

 

2.11 Diplomsko delo

57. MILAVEC, Tina. S-fibule v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Milavec], 2004. 96 str., 13 tabel, 9 kart, ilustr. [COBISS.SI-ID 25682018]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

58. MILAVEC, Tina, JENKO, Marija, KOČEVAR, Tanja Nuša, JENKO, Marjan. V nakit prenesena dediščina : končno poročilo o doseženih ciljih. [Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2019]. 19 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 16947995]

59. PREDOVNIK, Katarina Katja, MILAVEC, Tina, RIŽNAR, Igor, SOKLIČ, Jurij. Arheološko dokumentiranje Starega gradu Turjak : končno strokovno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2018. ilustr. [COBISS.SI-ID 68785506]

60. MILAVEC, Tina, GROSMAN, Darja, MILAVEC, Tina. Poročilo o arheoloških raziskavah - dokumentiranje cerkvene zgradbe na Korinjskem hribu v območju registrirane kulturne dediščine Veliki Korinj Poročilo o arheoloških raziskavah - arheološko najdišče Korinjski hrib nad Velikim Korinjem, EŠD 9353. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2018. ilustr. [COBISS.SI-ID 66242658]

61. MAVRIČ, Katja, REMŽGAR, Mateja, TIHLE, Peter, GRUŠKOVNJAK, Luka, JOVANOVIĆ, Dragan B., MILAVEC, Tina. Poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo na območju Vršca leta 2018. Ljubljana; Vršac: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2018. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 68276834]

62. GRUŠKOVNJAK, Luka, MAKOVEC, Klemen, MUMINOVIĆ, Mehmed, NOVAKOVIĆ, Predrag, MILAVEC, Tina. Poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo FF UL na področju Vršca v letu 2017. Vršac; [Ljubljana]: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2017. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64824162]

63. PAVLETIČ, Kaja, RATEJ, Rok, ZUPAN, Matic, NOVAKOVIĆ, Predrag, MILAVEC, Tina, JOVANOVIĆ, Dragan B. Poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo na območju Vatina v letu 2016. Vršac; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2016. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 62987362]

64. MILAVEC, Tina, KLASINC, Rok, PREDOVNIK, Katarina Katja. Poročilo o arheoloških raziskavah (dokumentiranje uničenja) na lokaciji srednjeveškega gradu in protiturškega tabora Poljane v Predgradu (KS Poljanska dolina) : [za 2012]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2013. loč. pagin., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 51561314]

65. MILAVEC, Tina, PREDOVNIK, Katarina Katja, KLASINC, Rok. Poročilo o arheoloških raziskavah (dokumentiranje uničenja) na lokaciji srednjeveškega gradu in tabora Poljane v Predgradu (KS Poljanska dolina) : [za 2011]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2013. loč. pagin., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 56093538]

66. NOVAKOVIĆ, Predrag, MILAVEC, Tina, JOVANOVIĆ, Dragan B. Poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo na območju Vatina v letu 2013 (VAT 13). Vršac; [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2013. 25 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52511586]

67. NOVAKOVIĆ, Predrag, MILAVEC, Tina. Poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v letu 2010 na območju Litije : končno poročilo. Ljubljana: [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2011. 27 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45284194]

68. ČREŠNAR, Matija, LAVRINC, Matevž, RIŽNAR, Igor, MILAVEC, Tina, NOVAKOVIĆ, Predrag, BADOVINAC, David, NADBATH, Barbara. Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju DPN za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, območje HE Renke (območja 23-46). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 68 f., [31] f. zganj. pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 512618027]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

69. PAJNIČ, Urška, RAHNE, Monika, FORTIČ, Nik, NOVAKOVIĆ, Predrag, MILAVEC, Tina, JOVANOVIĆ, Dragan B. Preliminarno poročilo o arheoloških raziskavah Oddelka za arheologijo FF UL na območju Vatina in Vršca v letu 2015. Vršac; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2015. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 62987106]

70. NOVAKOVIĆ, Predrag, MILAVEC, Tina. Preliminarni izveštaj VATIN 2011 (VAT11). Vršac: [Gradski muzej Vršac; Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2011. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 52511842]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

71. MILAVEC, Tina, MODRIJAN, Zvezdana. Arheologija Kobariške in poznoantična višinska naselbina Tonovcov grad : gradivo za usposabljanje vodičev v Kobariškem muzeju. Ljubljana: [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2015. [14] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 57238882]

72. KLEMENČIČ, Mirko, PAVLOVIČ, Daša, ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper, MEDARIĆ, Igor, MILAVEC, Tina. Gomilna grobišča v Slovenskih goricah : seminar. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2001. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 20361570]

 


 

Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 29. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 29. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 29. 3. 2020