Back to top

Archaeologia historica Slovenica

Serija Archaeologia historica Slovenica, ki jo Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izdaja od leta 1994, je namenjena objavljanju monografskih študij ali tematskih zbornikov s področja arheologije mlajših obdobij.

 

Do sedaj je izšlo 6 monografij:

1. Ljubljanski grad; Pečnice

2. Drobci nekega vsakdana

3. Srednjeveško Celje

4. Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Podbočjem

5. Nagrobnik, podoba živih 

6. Cerkev sv. Jerneja v Šentjerneju: arheološka izkopavanja v letih 1985 in 1986

 

Osnovni namen serije je ponuditi slovenski arheološki vedi prostor za objavo raziskav in gradiva iz obdobja srednjega in novega veka ter s tem aktivno vzpodbuditi razvoj tega raziskovalnega polja. Ena od nalog serije je tudi skrb za razvoj in uveljavljanje ustrezne strokovne terminologije.

 

Vsebinska zasnova serije Archaeologia historica Slovenica zajema:

  • primarne objave terenskih arheoloških raziskav najdišč mlajših obdobij in odkritega drobnega gradiva;
  • analizo in vrednotenje posameznih sklopov materialne kulture mlajših obdobij;
  • tematske študije s področja arheologije mlajših obdobij;
  • teoretske razprave o zgodovini, konceptnem razvoju, interpretativnih modelih, teoretskih pristopih in aktualnem teoretskem diskurzu v arheologiji mlajših obdobij;
  • relevantne študije s področja sorodnih ved in strok: zgodovine, umetnostne zgodovine, etnologije, arhitekture, historične geografije, jezikoslovja, konservatorstva ipd.;
  • interdisciplinarne študije mlajših obdobij.

 

Vsi prispevki v seriji so natisnjeni v slovenskem jeziku, vendar so zaradi večje odmevnosti besedila praviloma v celoti prevedena v enega od evropskih jezikov (angleški, nemški, italijanski ali drugi).

 

Urednica serije je dr. Katarina Katja Predovnik.

 

Knjige lahko kupite v knjigarni Filozofske fakultete ali jih naročite preko spleta.