Back to top

Archaeologia historica Slovenica 1

 

Ljubljanski grad. Pečnice = Ljubljana Castle. Stove Tiles. Uredila / Edited by Mitja Guštin, Martin Horvat. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1994. 145 strani / pages, ilustr.

 

ISBN 86-7207-059-3

 

 

Knjiga prinaša tipološki, oblikovno-motivni pregled odlomkov lončenih pečnic, izkopanih na Ljubljanskem gradu. Izkopavanja je izpeljal Mestni muzej Ljubljana, ki gradivo tudi hrani. Analizo in vrednotenje izbranih odlomkov ter obravnavo splošnega tehnološkega in oblikovnega razvoja lončenih peči, v katerega se umeščajo primerki z Ljubljanskega gradu, so v okviru seminarskega dela opravili študentje Oddelka za arheologijo. Pečnice sodijo v čas od konca 15. do 19., morda celo 20. stoletja; največ jih datira v 16. in 17. stoletje. Poleg kataloške predstavitve in vrednotenja izbranih odlomkov ter spremnega prikaza razvoja lončene peči knjiga vsebuje še zgodovinsko-arheološko predstavitev Ljubljanskega gradu in izbrano bibliografijo o lončenih pečeh in pečnicah.

 

Vsebina / Contents:

 

 • Predgovor / Foreword
  • Ljubljanski grad / Ljubljana Castle
  • Zgodovinski oris / A Historical Review
  • Arheološke raziskave / Archaeological Excavations
  • Kronološka preglednica / Chronological Table
 • Lončena peč / The Tile Stove
  • Ogrevanje z lončeno pečjo / Heating with Tile Stoves
  • Razvoj peči in pečnic / The Development of Stoves and Stove Tiles
  • Pečarstvo nekoč in danes / Stovemakers Then and Now
 • Pečnice z Ljubljanskega gradu / Stove Tiles From Ljubljana Castle
  • Vrednotenje / Discussion
  • Sklepna beseda / Conclusion
  • Katalog / Catalogue
 • Literatura / Bibliography

Naročilo