Back to top

Archaeologia historica Slovenica 2

 

Drobci nekega vsakdana = Bruchstücke eines Alltags. Uredila / Herausgegeben von Mitja Guštin, Katarina Predovnik. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1997. 159 strani / Seiten, ilustr.

 

ISBN 961-6200-29-1

 

 

Zbornik predstavlja nekatere raziskave s področja srednje- in novoveške arheologije na območju Štajerske in Prekmurja. Poleg primarnih objav izkopavanj in gradiva (Bregant, Brišnik, Guštin et al., Strmčnik-Gulič, Tomanič-Jevremov, Kerman) vsebuje tudi kritičen pretres zgodovinskih in arheoloških podatkov o začetkih srednjeveškega Ptuja (Lamut) ter ponatis konservatorskega programa za ureditev enega najpomembnejših slovenskih gradov, Starega gradu Celje (Kramberger, Stopar).

 

Vsebina / Contents:

 

  • Predgovor / Vorwort
  • Program sanacije in prezentacije gradu Celje / Programm für die Sanierung und Präsentation der Burg Cilli (D. Kramberger, I. Stopar)
  • Pečnice s Starega gradu Celje / Kacheln von der Alten Burg Cilli (T. Bregant)
  • Pečnice z gradu Šalek / Ofenkacheln von der Burg Schallegg (D. Brišnik)
  • Izkopavanje na gradu Žamerk, Loka pri Žusmu / Lo scavo nel castello di Žamerk, Loka nei pressi di Žusem (M. Guštin, V. Tomadin, V. Vidrih Perko, M. Sakara)
  • Maribor: doprinos materialnih virov k historični interpretaciji / Maribor: Beitrag materieller Quellen zur historischen Interpretation (M. Strmčnik Gulič)
  • K začetkom visokosrednjeveškega Ptuja / Zu den Anfängen der hochmittelalterlichen Stadt Ptuj (B. Lamut)
  • Ormož (M. Tomanič-Jevremov)
  • Srednjeveška kovačnica in talilnica pri Gradu na Goričkem / Die mittelalterliche Schmiede und Schmelzhütte von Grad in Goričko (B. Kerman)

Naročilo