Back to top

Archaeologia historica Slovenica 3

 

Srednjeveško Celje = Medieval Celje. Uredil / Edited by Mitja Guštin. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2001. 287 strani / pages, ilustr.

ISBN 961-6200-29-1

 

 
 

Zbornik je izšel v počastitev 550-letnice mestnih pravic Celja (1451-2001). Vsebuje zaokroženo predstavitev arheoloških raziskav srednje- in novoveških najdišč na območju mesta Celje, tako poteka in rezultatov terenskih raziskav (I. Lazar, R. Krempuš) kot tudi drobnega gradiva (I. Lazar, R. Cunja, M. Guštin et al.). Nekatere študije drobnega gradiva, ki so jim bile izhodišče najdbe iz Celja, so posegle v širši prostor in predstavljajo temeljne regionalne študije za posamezne skupine predmetov: keramičnih čaš (M. Guštin), španske majolike (S. Gelichi in M. Guštin) in pečnic z grbom grofov Celjskih (M. Guštin). Prav dediščina (pokneženih) grofov Celjskih odločilno zaznamuje preteklost mesta Celje, zato ji je tudi v pričujočem zborniku posvečenih več prispevkov: že omenjena študija o lončenih pečnicah z grbom Celjskih (M. Guštin), numizmatična študija o novcih zadnjih dveh grofov iz te rodbine (A. ©emrov) ter predstavitev palače Barbare Celjske, soproge ogrskega, nemškega in češkega kralja ter rimskega cesarja Sigismunda Luksemburškega (J. Vavruš). Srednjeveško podobo mesta Celje na podlagi dnevniških zapisov Paola Santonina iz leta 1487 predstavlja prvi prispevek v zborniku (M. Guštin).

Vsebina / Contents:

Srednjeveške študije v Celju / Medieval studies in Celje

 

 • Mesto Celje leta 1487 v besedilu Paola Santonina / Die Stadt Cilli im Text von Paolo Santonino aus dem Jahre 1487 (M. Guštin)
 • Palača Barbare Celjske na gradu Trenčín / The palace of Barbara of Celje at Trenčín castle (J. Vavruš)
 • Arheološke raziskave Knežjega dvora v Celju / Archäologische Forschungen im Fürstenhof in Celje (R. Krempuš)
 • Arheološke raziskave srednjega in novega veka v Celju / Archaeological research of the medieval and modern age in Celje (I. Lazar)
 • Novci celjskih grofov (knezov), Friderika II. in Ulrika II. / Die Münzen der Grafen (Fürsten) von Cilli, Friedrichs II. und Ulrichs II. (A. ©emrov)
 • Pečnice z grbom grofov Celjskih / Stove tiles with the Celje family coat of arms (M. Guštin)
 • Srednjeveško steklo iz Celja / Medieval glass from Celje (I. Lazar)
 • Italijanska majolika iz Celja / Maioliche italiane dagli scavi di Celje (R. Cunja)
 • Keramika španske proizvodnje iz Slovenije / Ceramiche di produzione spagnola dalla Slovenia (S. Gelichi, M. Guštin)
 • Celjske čaše / Die Tonbecher vom Typ Celje (M. Guštin)
 • Katalog keramičnih najdb iz Celja / Catalogue of ceramic finds from Celje (M. Guštin, M. Jezeršek, N. Prošek)
 • Kovinske najdbe iz Celja / Oggeti metallici provenienti da Celje (M. Guštin, F. Bressan, B. Komplet)

 Knjiga je pošla.