Back to top

Archaeologia historica Slovenica 5

 

Blaž Podpečan: Nagrobnik, podoba živih (=The gravestone: An image of the living). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Znanstveni inštitut, 2006. 113 strani / pages, ilustr.

ISBN 961-6200-29-1

 

 

Avtor predstavlja mesta pokopavanja in nagrobna obeležja iz časa od 16. stoletja do druge svetovne vojne na območju Spodnje Savinjske doline. Na podlagi analize nagrobnikov raziskuje pojmovanje smrti ter razvoj čustvovanja in materialnih praks ohranjanja spomina na mrtve svojce v kontekstu splošnega kulturnega in gospodarskega razvoja s krščanstvom zaznamovane družbe od zgodnjega novega veka do moderne dobe.

   

Naročilo