Back to top

Archaeologia historica Slovenica 6

 

Katarina Predovnik, Marjana Dacar, Matevž Lavrinc: Cerkev sv. Jerneja v Šentjerneju: arheološka izkopavanja v letih 1985 in 1986. (=St. Bartholomew Church in Šentjernej: Archaeological Excavations in 1985 and 1986). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstvena založba, Oddelek za arheologijo, 2008. 124 strani / pages, ilustr.

ISBN 978-961-237-267-5

  

 

V knjigi so predstavljeni izsledki izkopavanj v notranjosti cerkve sv. Jerneja v Šentjerneju, ki jih je v letih 1985 in 1986 izvedel Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto pod vodstvom Boruta Križa. Izkopavanja so razkrila ostanke dveh romanskih, ene (pozno)gotske in dveh baročnih cerkva oz. gradbenih faz sedanje cerkvene stavbe. Poleg ostankov arhitekture je bilo raziskanih 139 pokopov iz časa od 12. do 18. stoletja. Avtorji na podlagi ohranjene dokumentacije interpretirajo stavbni razvoj cerkve ter kataloško predstavljajo vse dokumentirane pokope. Podrobneje analizirajo in vrednotijo kulturni inventar grobov ter podatke o načinu pokopa. Upoštevajoč primerjalno gradivo in podatke z drugih slovenskih in srednjeevropskih najdišč predstavijo razvoj katoliškega pogrebnega ritusa v razmerju do socialnega konteksta in mentalitet.

 

 

Naročilo