Back to top

Documenta Praehistorica

 

documeta praehistorica

Znanstvena revija Documenta Praehistorica predstavlja izsledke interdisciplinarnih arheoloških raziskav. Glavni cilj revije je oblikovanje bolj uravnotežene izmenjave izsledkov raziskav prazgodovine v Evraziji in drugih kontinentih.

Je ena ključnih revij, ki oblikuje mednarodne diskusije.  Indeksirana je v bibliografski bazah SCOPUS and ERIH PLUS.

 

 Domača stran revije

 

documeta praehistorica

DOCUMENTA PRAEHISTORICA is a yearly journal of archaeological interdisciplinary scientific research. 

It is one of the main world-wide international journals of interpretations of modern archaeological research data related to the processes and to the events in the World prehistory.

The Documenta Praehistorica is indexed in the European Reference Index for Humanities (SCOPUS and ERIH PLUS). The journal participates in CrossRef, the collaborative, cross-publisher reference linking service. The journal research impact metrics are available at SCOPUS SCImago Journal & Country Rank (SJR) indicator platform.

 

Journal home page