Documenta Praehistorica XXXVI

Neolithic Studies 16


Eleni Asouti

The relationship between Early Holocene climate change and Neolithic settlement in central Anatolia, Turkey: current issues and prospects for future research

1-5

DOI: 10.4312/dp.36.1

Abstract

Episodes of global climate change have traditionally been invoked as explanations for settlement re-organisation and socio-economic transformation in the prehistory of the Middle East (e.g., the Neolithic period). By focusing on the 8.2K event, this paper presents a theoretical and methodological argument against the assumption of unilinear, passive responses by prehistoric societies to global climate change, using as a case study datasets recently obtained from the Konya Plain in Central Anatolia, Turkey.

Izvleček

Pri pojasnjevanju epizod velikih preoblikovanj naselij in dru∫beno-ekonomskega prehoda v prazgodovini Srednjega Vzhoda (e.g., neolitika), se običajno sklicujemo na epizode globalnih klimatskih sprememb. Z osredotočenjem na klimatski dogodek pred 8.2K, v tem članku podajamo teoretični in metodološki dokaz zoper domnevo o premočrtnih, pasivnih odgovorih prazgodovinskih družb na globalno klimatsko spremembo. Kot študijski primer smo uporabili nedavno pridobljeno serijo podatkov s planote Konya v centralni Anatoliji, Turčija.

Keywords

climate change; 8.2k event; Central Anatolia; Konya Plain

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2009