Documenta Praehistorica XXXVI

Neolithic Studies 16


Nadezhda Kotova

The Neolithization of Northern Black Sea area in the context of climate changes

159-174

DOI: 10.4312/dp.36.10

Abstract

The neolithisation of the Pontic steppe was a long process, with four stages which were associated with climate changes. It began c. 7500 calBC, with early animal husbandry in the western Azov Sea area. The beginning of the second stage was connected with an arid climate (7000–6900 calBC) and the origin of the Rakushechny Yar culture in the Lower Don region. The third stage (6500–6300 calBC) occurred during a humid period. Besides animal husbandry, the steppe population borrowed the first pottery from the Rakushechny Yar culture. The fourth phase (6300–6000 calBC) was connected with extreme aridity and the neolithisation of the modern forest-steppe and forest zones of Ukraine and Russia.

Izvleček

Neolitizacija Pontske stepe je bila dolgotrajen proces, ki ga sestavljajo štiri stopnje, povezane s klimatskimi spremembami. Začela se je z zgodnjo živinorejo na področju Azovskega morja okoli 7500 calBC. Začetek druge stopnje je bil povezan s sušnim podnebjem (7000-6900 calBC) in začetkom kulture Rakushechny Yar na področju spodnjega Dona. Tretja stopnja (6500-6300 calBC) se je pojavila v vlažnem obdobju. Stepsko prebivalstvo je poleg živinoreje od omenjene kulture prevzelo tudi lončenino. Četrta faza (6300-6000 calBC) je bila povezana s skrajno suhim podnebjem in neolitizacijo sodobne gozdne stepe in gozdnih predelov Ukrajine in Rusije.

Keywords

Pontic steppe; climate changes; neolithisation; first pottery; early animal husbandry

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2009