Documenta Praehistorica XXXVI

Neolithic Studies 16


Georgia Kourtessi-Philippakis

Lithics in Neolithic Northern Greece: territorial perspectives from an off-obsidian area

305-312

DOI: 10.4312/dp.36.19

Abstract

C. Renfrew’s research in the Aegean at the beginning of the 1970’s and his hypothesis on the diffusion of obsidian from the island of Milos greatly influenced views of Greek Prehistory. Further lithic studies, especially in the Southern Aegean, have served to further confirmation the prevalence of obsidian in this area during the Neolithic. The aim of this paper is to draw attention to areas such as Northern Greece that are situated on the periphery of the Melian obsidian domain, where local materials occur in connection with imported ones from the North and South. With the aid of various examples from major Neolithic sites, we will discuss the question of procurement strategies in association with the reduction sequences of each material in use in this region, and outline trends of territorial organization among Neolithic farmers in the area.

Izvleček

Na poglede o grški prazgodovini so močno vplivale raziskave C. Renfrewa na egejskem področju v začetku 1970- ih in njegova hipoteza o razširitvi obsidiana z otoka Milos. Nadaljnje proučevanje kamenih orodij, posebej v južnem Egeju, je služilo dodatni potrditvi o prevladi obsidijana v neolitiku na tem področju. Cilj članka je opozoriti na področja, kot je severna Grčija, ki leži na obrobju območja melijskega obsidijana in kjer se lokalni materiali pojavljajo v povezavi s tistimi, ki so uvoženi iz severa in juga. S pomočjo različnih primerov iz večjih neolitskih najdišč, bomo pretresli vprašanje strategij pridobivanja surovin v povezavi z redukcijskimi sekvencami vsakega materiala, ki so ga uporabljali na tem podro≠ju, in opisali smernice teritorialne organiziranosti med neolitskimi poljedelci na tem področju.

Keywords

Neolithic; northern Greece; chipped stone industries; Dikili Tash-honey-Balkan flint

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2009