Documenta Praehistorica XXXVI

Neolithic Studies 16


Francesco Menotti

Climate variations in the Circum-Alpine region and their influence on Neolithic-Bronze Age lacustrine communities displacement and\or cultural adaptation

61-66

DOI: 10.4312/dp.36.3

Abstract

Because of its delicate balance, the hydrological system of the Alpine region is affected immediately by climatic variations. The most obvious evidence of hydrologic instability is reflected by natural water basins in particular rivers and lakes. Caused by climate change, but catalyzed by a myriad of environmental factors, the water levels of lakes and other natural water reservoirs fluctuate, influencing people who live in their proximity. In some cases, the irregular pattern of human occupation around prehistoric Circum-Alpine lakes shows a remarkable affinity to climatic oscillations. People’s responses to environmental influence are nevertheless unpredictable, and sometimes illogical.

Izvleček

Na hidrološki sistem alpske regije zaradi njegovega občutljivega ravnotežja takoj vplivajo spremembe klime. Najbolj očitno se dokaz o hidrološki nestabilnosti odraža pri naravnih vodnih kotanjah in še posebej pri rekah in jezerih. Zaradi klimatskih sprememb, ki jih pospešuje nešteto okoljskih dejavnikov, nihajo vodni nivoji jezer in drugih naravnih vodnih rezervoarjev, kar vpliva na kulturne skupnosti, ki živijo v njihovi bližini. Nepravilen vzorec človeške poselitve okoli prazgodovinskih alpskih jezer v nekaterih primerih kaže pomembno podobnost s klimatskimi nihanji. Vendar so človeški odgovori na okoljske vplive nepredvidljivi in včasih nelogični

Keywords

Alps; climate; Neolithic; Bronze Age; lacustrine; settlement

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2009