Documenta Praehistorica XXXVI

Neolithic Studies 16


Detlef Gronenborn

Climate fluctuations and trajectories to complexity in the Neolithic: towards a theory

97-110

DOI: 10.4312/dp.36.5

Abstract

Theories about the emergence and spread of farming in western Eurasia have a long research history. Occasionally, climate fluctuations have served as explanations for short-term culture change. However, the entire Holocene climate fluctuation sequence has so far not been regarded. First steps towards a theory which combines the successive stages in Neolithization and early to Mid-Holocene climate fluctuations are described.

Izvleček

Za teorijami o pojavu in razširitvi kmetovanja v zahodni Evraziji stoji dolga zgodovina raziskav. Klimatska nihanja so občasno služila kot pojasnilo za kratkoročne spremembe kulture. Vendar pa do sedaj ni bila pregledana celotna sekvenca holocenskih klimatskih nihanj. Opisani so prvi koraki k postavitvi teorije, ki združuje zaporedne stopnje neolitizacije in zgodnje do srednje-holocenska klimatska nihanja.

Keywords

climate fluctuations; Neolithization; crises; socio-political trajectories

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2009