Documenta Praehistorica XXXVII

Neolithic Studies 17


Stratos Nanoglou

The representation of phalli in Neolithic Thessaly, Greece

215-226

DOI: 10.4312/dp.37.19

Abstract

This paper is an attempt to elucidate a rather understudied aspect of Neolithic imagery from Thessaly, Greece, objects representing phalli, and at the same time to consider the possibility that gender was not a prominent structuring principle in the past, allowing for the fact that phalli did not elicit a pervasive binary categorization of bodies, but instead were invoked in specific cir- cumstances with particular objectives.

Izvleček

V članku posku∏amo osvetliti fálose, slabo analiziran vidik neolitskega imaginarija v Tesaliji (Grčija), in oceniti mo∫nost, da spol ni bilo ključno in vseobsegajoče načelo v preteklosti. Fáli tako niso služili binarni kategorizaciji teles, ampak so lahko označevali identitete, povezane z drugimi konteksti.

Keywords

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2010