Documenta Praehistorica XXXVII

Neolithic Studies 17


Bine Kramberger

Zgornje Radvanje, Cluster 10 – a Late Neolithic pit with a structure and smaller pits

311-338

DOI: 10.4312/dp.37.27

Abstract

Many hollows defined as pit houses are known from the Neo-Eneolithic period. Similar pits were also detected at the Neo-Eneolithic settlement of Zgornje Radvanje. The cluster of pits presented in this paper shows a stratigraphic sequence. One of the phases yielded a structure. Pottery forms, production and decoration are presented for each individual phase. A comparison of pottery forms and decoration with other sites indicates that the earliest pottery assemblages originate from the late Neolithic period.

Izvleček

Iz neo-eneolitskega obdobja so poznane številne jame, ki so opredeljene kot zemljanke. Podobne jame so bile odkrite tudi v neo-eneolitski naselbini Zgornje Radvanje. V kompleksu jam, ki ga predstavljamo je bila odkrita stratigrafska sekvenca, v kateri objekt predstavlja le eno izmed faz. Po posameznih fazah smo predstavili keramične oblike, tehnologijo izdelave keramike in ornament. Na podlagi primerjav oblik lončenine ter ornamentov z drugimi najdišči, smo keramične zbire najstarejših faz časovno umestili v obdobje poznega neolitika.

Keywords

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2010