Documenta Praehistorica XXXVIII

Neolithic Studies 18


Hojjat Darabi, Reza Naseri, Ruth Young and Hassan Fazeli Nashli

The absolute chronology of East Chia Sabz> a Pre-Pottery Neolithic site in Western Iran

255-266

DOI: 10.4312/dp.38.20

Abstract

East Chia Sabz is a PPN site located in the Seimareh Valley, western Iran. 14C dating results indicated that the site was occupied from the early 9th millennium to the early 7th millennium BC. As we have very little information about early Neolithic sites in Iran in comparison with the other regions of the Near and Middle East, the site of East Chia Sabz will provide a new benchmark for investigating the Neolithisation process in Iran. It is important to note that further investigation of Chia Sabz will certainly provide more secure information about how and when the Epipaleolithic transition to the Neolithic started in the region. This paper will present the recent excavations at the site, and then, based on the 14C dates, will discuss the site’s importance in western Iran.

Izvleček

Vzhodni Chia Sabz je najdišče, ki je locirano v dolini Seimareh v zahodnem Iranu in datira v obdobje predkeramičnega neolitika. Rezultati radiokarbonskih datacij so pokazali, da je bilo najdišče poseljeno od začetka 9. do začetka 7. tisočletja pr.n.št. Glede na to, da imamo le malo podatkov o zgodnjeneolitskih najdiščih v Iranu v primerjavi z drugimi regijami na Bližnjem in Srednjem vzhodu, bo najdišče Vzhodni Chia Sabz postavilo nova merila za preiskovanje procesa neolitizacije v Iranu. Opozarjamo, da bodo nadaljnje preiskave najdiđča Chia Sabz ponudile bolj zanesljive podatke o tem, kako in kdaj se je začel prehod iz epipaleolitika v neolitik v tej regiji. V članku predstavljamo nedavna izkopavanja na najdišču in razpravljamo o pomenu najdišča v zahodnem Iranu na podlagi radiokarbonskih datumov.

Keywords

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2010