Documenta Praehistorica XXXVIII

Neolithic Studies 18


Dmytro Gaskevych

A new approach to the problem of the Neolithisation of the North-Pontic area> is there a north-eastern kind of Mediterranean Impresso pottery

DOI: 10.4312/dp.38.22

Abstract

Potsherds from a few vessels with Cardium decoration were recently found in old collections of some Neolithic sites of the Northern Black Sea area. A good samples of the valves of brackish water ostracods were discovered in the raw material in most of these vessels. This could indirectly indicate the presence of Neolithic settlements with Cardium pottery on what is now a flooded region of the northern Black Sea coast. Some data show that its inhabitants could have been the initial source of the Neolithisation of neighbouring inland territories. Thus, the whole local Neolithic in the region is interpreted as a northeastern branch of the Mediterranean Neolithic with Impresso and Cardium pottery.

Izvleček

V starejših zbirkah nekaterih neolitskih najdišč s področja na severu Črnega morja so bili nedavno odkriti odlomki keramičnih posod s Cardium okrasom. V lončarskih masah večine posod so bili odkriti tudi ostanki oklepov morskih rakov dvoklopnikov (Ostracoda) iz brakičnih okolij. To lahko posredno kaže na prisotnost neolitskih naselbin s Cardium lončenino na področju obale na severu Črnega morja, ki je danes poplavljeno. Nekateri podatki kažejo, da bi lahko prebivalci tega področja predstavljali prvotni vir neolitizacije sosednjih območij v notranjosti. Tako lahko celoten lokalni neolitik v teh regiji razlagamo kot severovzhodno vejo sredozemskega neolitika z impresso in Cardium lončenino.

Keywords

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2010