Documenta Praehistorica XXXVIII

Neolithic Studies 18


Agathe Reingruber

Early Neolithic settlement patterns and exchange networks in the Aegean

291-306

DOI: 10.4312/dp.38.23

Abstract

The Neolithisation process is one of the major issues under debate in Aegean archaeology, since the description of the basal layers of Thessalian tell-settlements some fifty years ago. The pottery, figurines or stamps seemed to be of Anatolian origin, and were presumably brought to the region by colonists. The direct linking of the so-called ‘Neolithic Package’ with groups of people leaving Central Anatolia after the collapse of the Pre-Pottery Neolithic B resulted in the colonisation model of the Aegean. This view is not supported by results obtained from natural sciences such as archaeobotany, radiocarbon analyses, and neutron activation on obsidian. When theories of social networks are brought into the discussion, the picture that emerges becomes much more differentiated and complex.

Izvleček

Proces neolitizacije predstavlja enega glavnih vprašanj v okviru razprav v egejski arheologiji vsaj od opisa temeljnih plasti naselbin tipa tell v Tesaliji pred 50 leti. Za keramiko, figurine in pečatnike se je zdelo, da izvirajo iz področja Anatolije, in so jih na področje Tesalije prinesli kolonisti. Neposredno povezovanje t.i. ‘neolitskega paketa’ s skupino ljudi, ki je zapustila centralno Anatolijo po padcu kulture predkeramičnega neolitika B, je postalo osnova za egejski kolonizacijski model. Ta vidik pa ne podpirajo rezultati iz naravoslovja kot so arheobotanika, radiokarbonske analize in nevronska aktivacijska analiza obsidiana. Če v razpravo vključimo se teorije socialnih omrežij, postane slika veliko bolj raznolika in zapletena.

Keywords

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2010