Documenta Praehistorica XXXVIII

Neolithic Studies 18


Rajna Sošić Klindžić

The supply system of siliceous rocks between the Drava, Sava and Danube rivers during the Starčevo culture

345-356

DOI: 10.4312/dp.38.27

Abstract

This paper analyses the production processes of chipped stone artefacts from ten Starčevo culture sites in the area between the rivers Sava, Drava and Danube. The aim was to compare the results of assemblages analysis from individual settlements to reconstruct the existence and extent of relationships between settlements and their inhabitants. The results showed that in the area between Sava and Drava during the early Neolithic period, a system for acquiring and processing raw materials and the production and exchange of stone tools among the settlements developed. The Starčevo culture population was familiar with the environment and resources, and had developed a system of procurement and distribution of raw material and intermediate goods.

Izvleček

V članku analiziramo produkcijske procese odbitkovnih kamnitih orodij iz desetih najdišč kulture Starčevo na področju med rekami Savo, Dravo in Donavo. Namen raziskave je bila primerjava rezultatov analiz skupkov iz posameznih najdišč za rekonstrukcijo obstoja in obsega odnosov med naselbinami in njihovimi prebivalci. Rezultati kažejo, da se je na področju med Savo in Dravo v obdobju zgodnjega neolitika razvil sistem za pridobivanje in obdelavo surovega materiala ter produkcijo in izmenjavo kamnitih orodij med naselbinami. Prebivalci kulture Starčevo so poznali okolje in naravne vire, in tako so razvili sistem pridobivanja in distribucije surovin in polizdelkov.

Keywords

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2010