Documenta Praehistorica XXXVIII

Neolithic Studies 18


Nataliia Burdo

Late Neolithic cultural elements from the Danube and Carpathian regions of Precucuteni – Trypillia A culture

357-374

DOI: 10.4312/dp.38.28

Abstract

The relations of Precucuteni – Trypillia A cultures with the cultures of the Late Neolithic/Early Eneolithic of South-Eastern Europe were primarily determined by two factors: origin and cultural contacts. Ideas about Precucuteni – Trypillia A formation appeared sixty years ago on the basis of typology and stratigraphy. The first part of the twentieth century was marked by numerous investigations of Neolithic cultures in South-Eastern Europe and excavations of Trypillia A sites in Ukraine. First, we present these materials. Precucuteni-Trypillia A complex was a multi-component formation which included components of different Southern and Western components originating from different cultures from the wide Balkan-Carpathian area. At different stages of T rypillia, some directions of contact became more important than others.

Izvleček

Odnosi med kulturami Precucuteni – Trypillia A s kulturami poznega neolitika/zgodnjega eneolitika v jugovzhodni Evropi se določajo predvsem na podlagi dveh faktorjev: izvora in kulturnih stikov. Ideje o oblikovanju Precucuteni – Trypillia A so se pojavili pred 60 leti na osnovi tipologije in stratigrafije. Za prvo polovico 20. stoletja so bile značilne številne raziskave neolitskih kultur v jugovzhodni Evropi in izkopavanja najdišč obdobja Trypillia A v Ukrajini. Najprej predstavljamo ta material. Precucuteni – Trypillia A kompleks je večkomponentna formacija, ki vključuje različne južne in zahodne komponente, ki izvirajo iz različnih kultur iz širšega balkansko-karpatskega področja. V različnih stopnjah kulture Trypillia so nekatere smeri kontaktov postale bolj pomembne kot druge.

Keywords

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2010