Documenta Praehistorica XXXVIII

Neolithic Studies 18


Emily Hellewell and Nicky Milner

Burial practices at the Mesolithic-Neolithic transition in Britain> change or continuity|

61-68

DOI: 10.4312/dp.38.5

Abstract

There is no doubt that the Mesolithic-Neolithic transition was a time of great change. It has been suggested that at this time people began to disarticulate their dead and use caves and monuments as ways of interacting with the ancestors. This paper looks at the transition from a Mesolithic perspective in order to identify evidence for change and continuity. It is suggested that certain practices such as disarticulation and the use of caves are much earlier in date and thus provide some continuity. Practices such as the use of shell middens for the deposition of human remains and the construction of monuments stand out as innovations, but are not necessarily the result of a new ideology.

Izvleček

Prehod iz mezolitika v neolitik nedvomno predstavlja čas, v katerem je prišlo do velikih sprememb. Predlagano je bilo, da so v tem obdobju ljudje pričeli raztelešati svoje umrle in začeli uporabljati jame in spomenike za interakcije s predniki. V članku se ukvarjamo s prehodom iz mezolitske perspektive, da bi lahko prepoznali dokaze o spremembi in kontinuiteti. Predlagamo, da so se določeni običaji, kot je raztelešenje in uporaba jam, pojavili bolj zgodaj in tako nudijo kontinuiteto. Običaji, kot je uporaba školjčnih kupov za odlaganje človeških ostankov in izdelava spomenikov, pa predstavljajo inovacije, ki niso nujno posledica nove ideologije.

Keywords

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2010