Documenta Praehistorica XXXVIII

Neolithic Studies 18


Dimitrij Mlekuž

What can bodies do| Bodies and caves in the Karst Neolithic

97-108

DOI: 10.4312/dp.38.8

Abstract

This paper discuses ways in which bodies – human and animal – were produced in the Neolithic of the Karst. Bodies are seen as cumulative processes shaped by forces of encounters with the material world, rather than as biological givens. Thus, the paper focuses on the process of embodiment mediated with other bodies and landscape, especially important places such as caves. It explores the unique ways in which caves affect bodies, and how these affected bodies created new societies. In the Neolithic Karst, everyday contacts and interactions between humans, animals, the landscape and caves and rock shelters profoundly changed all the participants. A new hybrid society emerged, consisting of human and non-human bodies.

Izvleček

V članku raziskujemo, kako so skozi neolitik na Krasu nastajala telesa ljudi in živali. Telesa ne razumemo zgolj kot biološke danosti, temveč kot kumulativen proces, ki ga izoblikujejo sile soočanja z materialnim svetom. Tako se ukvarjamo s procesom nastajanja telesa skozi interakcije z drugimi telesi in pokrajino, predvsem pomembnimi kraji v pokrajini, kot so jame. Preučujemo, kako jame afektirajo telesa in kako ta afektirana telesa ustvarjajo nove skupnosti. V kraškem neolitiku so vsakodnevna srečanja in interakcije med ljudmi in ostalimi živalmi, pokrajino in jamami preoblikovala vse udeležence. Nastale so nove hibridne skupnosti, ki jih sestavljajo tako človeška kot živalska telesa.

Keywords

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2010