Documenta Praehistorica XXXVIII

Neolithic Studies 18


Takamune Kawashima

Burial practices and social complexity> Jomon examples

109-118

DOI: 10.4312/dp.38.9

Abstract

Many archaeologists investigated the burial practices of the Jomon in order to clarify emerging social complexity, especially in the 1950s. Recently, since the social complexity of the Jomon became an important issue, burial practice has been recognised as an indicator of a hereditary ranking system. As I have noted elsewhere, there is no clear evidence that a hereditary ranking system existed in Jomon society. However, instead of searching for hereditary ranking in the Jomon, burial practices could be analysed from another aspect. The temporal and regional distribution of Jomon burial practices has been clarified. In the Kanto district, communal graves appeared in the early Late Jomon. This type of burial has been discovered only in this area. In the same period, some burial practices also appeared in other areas of Eastern Japan. Although this change from Middle to Late Jomon has been recognised, it has not been investigated from the perspective of social complexity. In this paper, I will try to examine the change in burial practices from the Middle to the Late Jomon in terms of social complexity.

Izvleček

Številni arheologi so preiskovali pogrebne običaje v kulturi Jomon z namenom, da bi razjasnili nastajajočo družbeno kompleksnost, še posebej v 50. letih 20. stoletja. V zadnjem času, predvsem odkar je družbena kompleksnost kulture Jomon postala pomembna tema, je pogrebni običaj priznan kot pokazatelj sistema dednega razvrpčanja. Vendar ni jasnih dokazov, da je takšen sistem dednega razvrpčanja v družbi Jomon sploh obstajal, kot sem opozoril že drugje. Pogrebne običaje bi lahko preiskovali tudi iz drugega vidika, ne samo z iskanjem dednega razvrščanja v kulturi Jomon. Časovna in regionalna porazdelitev pogrebnih običajev kulture Jomon je bila razjasnjena. V okrožju Kanto so se v zgodnji fazi obdobja pozne kulture Jomon pojavili skupni grobovi. Takšno vrsto pokopov so odkrili samo na tem področju. V tem obdobju se nekateri pogrebni običaji pojavljajo tudi na drugih področjih vzhodne Japonske. Kljub temu, da je bila sprememba od srednje do pozne kulture Jomon priznana, še ni bila raziskana iz vidika družbene kompleksnosti. V članku bom poskušal preveriti spremembe pogrebnih običajev od srednje do pozne faze kulture Jomon z vidika družbene kompleksnosti.

Keywords

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2010