Back to top

Elektronski viri

 

Do elektronskih informacijskih virov relevantnih za področje arheologije je mogoče dostopati na več načinov.

Priporočamo naslednje izhodiščne portale/spletne strani/baze:

Pri iskanju arheoloških virov in virov sorodnih disciplin so uporabni tudi viri iz seznama (bibliografskihe zbirke, iskalniki, podatkovne baze, zbirke (polnotekstovnih) e-knjig in revij, priročnikov in indeksov, prosto dostopne ali pa nabavljene v okviru konzorcijev):

 

bibliografije

seznami in abstrakti člankov

elektronske knjige

elektronske revije

enciklopedije

katalogi knjižnic

arhivi

citatni indeksi

magistreiji in disertacije

bigrafski podatki

odprt dostop

slovarji

zemljevidi

repozitoriji,

nacionalne knjižnice

baze podatkov

 

..... stran je trenutno v izdelavi ....

   Prost dostop za vse, brez omejitve.

   Omejen dostop. (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, možnost oddaljenega dostopa,... podrobnosti pri posameznem viru)

 

 

AARG: Aerial Archaeology Research Group  

 

Academic Search Complete 

 

Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva 

 

Archaeological Ebooks & Articles 

   

Archaeopress: Open Access 

http://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?OpenAccess=Y&intro=true  

Arheo 

www.arheologija.si/publikacije/arheo-glasilo-slovenskega-arheoloskega-drustva/

Arheo je strokovna revija s področja arheološke teorije in metodologije. Je Glasilo Slovenskega arheološkjega društva.

     

Arheoportal 

www.arheoportal.si/

Arheoiportal je slovenski arheološki portal; pokriva širok spekter arheoloških informacij. Ažurne vsebine so dostopne tudi na FB straneh.

Arheološki vestnik 

http://av.zrc-sazu.si/Si/AV_seznam.html

Arheološki vestnik je osrednja slovenska arheološka revija.

Arkas 

ARKAS ali Arheološki kataster Slovenije je podatkovna zbirka arheoloških najdišč Slovenije, ki so bila objavljena ali zabeležena v topografskih zapisnikih, shranjenih v arhivu Inštituta za arheologijo ZRC SAZU.

Art and Archaeology Technical Abstracts (AATA Online)

aata.getty.edu/

AATA Online je obsežna baza podatkov z več kot 150.000 povzetki člankov, ki pokrivajo področja prenove in ohranjanja materialne kulturne dediščine.

Arts & Humanities Citation Index 

Arts & Humanities Citation Index je citatni indeks, ki zajema bibliografske podatke iz več kot 1600 znanstvenih časopisov in izbrane prispevke iz več kot 6.000 znanstvenih časopisov od leta 1975 dalje.Pokriva področje humanistike (umetnost, jezikoslovje, literarne vede, filozofija, religija, arheologija itn.)

Atlas okolja 

Atlas okolja je spletna storitev, ki nam z uporabo spletnega brskalnika omogoča vpogled v prostorske podatke preko interneta. Z njegovo pomočjo Agencija RS za okolje (ARSO) omogoča vpogled do okoljskih prostorskih vsebin najširšemu krogu uporabnikov.

Calpal Online 

CalPal je brezplačen program za kalibracijo radiokarbonskega datiranja.

CIL - Corpus Inscriptionum Latinarum 

CIL - Corpus Inscriptionum Latinarum je obsežna zbirka latinskih napisov iz celotnega rimskega cesarstva. Gre za digitalizirano verzijo CIL-a.

Clavis Clavium 

Clavis Clavium je podatkovna baza poznoantične in srednjeveške krščanske literature in patristike. Vključuje skoraj 8000 strani podatkov, spisov iz naslednjih del: Clavis Patrum Latinorum, Bibliotheca Hagiographica Latina, Clavis Patrum Graecorum in Bibliotheca Hagiographica Graeca.

DART-Europe E-theses Portal  

DART-Europe je portal, ki omogoča iskanje celotnih besedil magistrskih nalog in doktorskih disertacij evropskih knjižnic in konzorcijev. Dostopnih je preko 767 900 dokumentov 613 evropskih univerz iz 28 držav.

Digital Book Index 

 

Digital Book Index je baza preko 165.000 naslovov elektronskih knjig, od tega več kot 140.000 prosto dostopnih.

Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si 

   

DIR - De Imperatoribus Romanis 

DIR - De Imperatoribus Romanis je spletna enciklopedija rimskih vladarjev in njihovih družin, seznami bitk (z zemljevidi), katalog rimskih novcev, politični zemljevidi (do l. 1500)

Directory of Open Access Journals 

   

Documenta Praehistorica 

   

eBook (Academic) Collection (EBSCOhost) 

   

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

   

English Heritage Archaeological Monographs

   

Grove Dictionary of Art Online

   

Hrčak 

   
Inspire    
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU     
JSTOR     
L’Année Philologique​     
Libera     
LIDAR     
Lupa     
Oapen     
Projekt Gutenberg-DE     
ProQuest Central     
REALonline    

Österreichische Dissertationsdatenbank

   
Pleiades 

Pleiade je baza podatkov, ki pokriva historično geografijo grškega in rimskega sveta (delno pa tudi bližnjevzhodno, bizantinsko, keltsko in zgodnjesrednjeveško geografijo).

Project Gutenberg      

Propylaeum, the Virtual Library Classical Studies

   

Repozitorij Univerze v Ljubljani  

   
RKD (Situla)     
Scindex    
SCOPUS

 

 

 

Sistor    
SLOVARJI AMEBIS     
SpringerLink     
The New Pauly Online 

The New Pauly Online je angleška izdaja bogatega nemškega zgodovinskega vira Der Neue Pauly Online. Gre za enciklopedijo, ki se ukvarja z obdobjem starega veka. Vključuje geselske članke o grški in rimski antični kulturi, o njihovih interakcijah s semitsko, keltsko, germansko in slovansko kulturo ter o Judih, krščanstvu in islamu v tem obdobju. 

The Online Books Page    
Web of Science     
Zbiva