Back to top

Elektronski viri

 

Do elektronskih informacijskih virov relevantnih za področje arheologije je mogoče dostopati na več načinov.

Priporočamo naslednje izhodiščne portale/spletne strani/baze:

Pri iskanju arheoloških virov in virov sorodnih disciplin so uporabni tudi viri iz seznama (bibliografskihe zbirke, iskalniki, podatkovne baze, zbirke (polnotekstovnih) e-knjig in revij, priročnikov in indeksov, prosto dostopne ali pa nabavljene v okviru konzorcijev):