Back to top

Uporabni sezami:

 

Knjige:

.... [ostalo v izdelavi]....

 

Nekatere SLOVENSKE REVIJE/SERIJE z dostopom so polnega besedila:
REVIJA/SERIJA SPLETNI DOSTOP 1 SPLETNI DOSTOP 2 DOSTOP/ZALOGA
Arheološki vestnik Dlib,  ZRC SAZU  DLIB=od 1988/1989, letnik 39/40 dalje--  ; ZRCSAZU=od let. 50 (1999) dalje --
Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia Dlib   od 1991, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 26, številka 2
Arheo Slovensko arheološko društvo

 

 

1 (1981) –
(večina številk)
Časopis za zgodovino in narodopisje Dlib   od 1904, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 85, številka 4
Documenta Praehistorica Dlib FF DLIB= 1988-  ; FF=2001-
Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino Dlib   od 1953, letnik 1, številka 1 do 2013, letnik 61, številka 3
Mittheilungen des Musealvereines für Krain Dlib   od 1866 do 1907
zbirka Opera Instituti archaeologici Sloveniae Dlib: večina monografij    
Zbornik za umetnostno zgodovino Dlib   dostop do izbranih člankov
Zgodovinski časopis Zgodovinski časopis Dlib  ZG. ČASOPIS= arhiv: 1947-2011 ; DLIB=od 2013, letnik 67, številka 1/2 do 2013, letnik 67, številka 3/4