Back to top
PREDSTOJNICA
doc. dr. Tina Milavec
Telefon: 01/241 1576
E-mail: tina.milavec@ff.uni-lj.si
NAMESTNIK PREDSTOJNICE
doc. dr. Andrej Gaspari
Telefon: 241 1544
E-mail: Andrej.Gaspari@ff.uni-lj.si
TAJNIŠTVO ODDELKA
Katja Švarc
Uradne ure: vsak dan od 11.00 - 13.00; ob sredah od 11.00 - 15.00
Telefon: 01/241 1558
E-mail: katja.svarc@ff.uni-lj.si