Back to top


11.12.2018

Predavanje: Pokopališče emonske zgodnjekrščanske skupnosti na Ajdovščini v Ljubljani: pregled zgodovine raziskav in nova spoznanja


V sredo, 12. 12., bo na Filozofski fakulteti v Ljubljani predaval doc. dr. Andrej Gaspari z Oddelka za arheologijo FF UL. Predstavil bo novejša odkritja arheoloških izkopavanj, ki so potekala na področju Ajdovščine v Ljubljani v letih 2017 in 2018. Predavatelj bo med drugim govoril o najdbi, ki je še posebej zanimiva za klasične filologe, to je o stekleni posodici iz poznoantičnega obdobja, okrašeni z napisom v stari grščini.

 

Ljubljana je torej lahko ponosna na starogrški napis!

 

Predavanje bo v sredo, 12. 12. 2018, ob 18. 00 v učilnici 102.

 

Vabljeni študentje, profesorji in zunanji obiskovalci!

 

Naslov predavanja:

Pokopališče emonske zgodnjekrščanske skupnosti na Ajdovščini v Ljubljani: pregled zgodovine raziskav in nova spoznanja

Andrej Gaspari s sodelavci

 

Izkopavanja na Gosposvetski c. v Ljubljani, ki jih je v letih 2017/2018 izvajal Arheološki konzorcij za Ljubljano pod okriljem Muzeja in galerij mesta Ljubljane in vodstvom Martina Horvata, so na območju med Kersnikovo in križiščem s Slovensko c.  odkrila ostanke obsežnega poznorimskega pokopališčnega kompleksa z zidano arhitekturo večfazne kultne stavbe in več kot 350 skeletnimi pokopi, ki ga lahko glede na preliminarne ugotovitve časovno umestimo med prvo tretjino 4. stoletja in prva desetletja 5. stoletja. Po preliminarnih ugotovitvah začetek pokopavanja označuje gradnja kvadratne kapele z več skeletnimi pokopi v kamnitih sarkofagih, med katerimi izstopa grob odrasle ženske. Izpostavljeno vlogo osrednjega pokopa nakazujejo tudi pridana skleda iz prosojnega modrega stekla z v visokem reliefu izdelanim okrasom in grškim napisom ter dve zapestnici iz gagata, ki ju je pokojnica nosila na levi podlahti.

Rekonstruiran razvoj pokopališkega kompleksa, ki je na ravni emonskih nekropol povsem izjemen, ima analogije v grobiščih v okviru suburbanih pokopaliških cerkva ob vpadnicah v predmestjih Aoste, Milana in Akvileje ter kaže podobnosti denimo z razvojem slovitih romarskih svetišč Cimitile pri Noli v zaledju Neaplja in zgodnjekrščanskih pokopališč dalmatinske Salone na lokacijah Manastirine, Kapljuč in Marusinac.

SLIKOVNO GRADIVO11.12.2018

Mednarodni praznik žensk: POVABILO K SODELOVANJU


Drage študentke in študenti arheologije!

 

Letošnji dan žena bomo obeležile malo drugače kot do sedaj, in sicer, z medoddelčno razstavo! Razstava, ki se bo otvorila en dan pred mednarodnim praznikom, 7. marca 2019, bo namenjena predstavljanju uspešnih, a manj poznanih slovenskih in tujih družboslovk, humanistk in jezikoslovk.

Vsak oddelek bo razstavljal po eno slovensko in eno tujo predstavnico.

 

Kateri dve, se sprašujete?

O tem boste odločali vi! :)

 

Organizatorke razstave, predstavnice v ŠOFF in ŠSFF, vas zato prosimo, da nam sporočite, katere so po vašem mnenju izjemne slovenske in tuje arheologinje, ki bi jih radi na razstavi predstavili širši javnosti.

 

Vaše predloge z utemeljitvami sprejemamo do 20. decembra 2018 na elektronski naslov 8.marec.ff@gmail.com.

 

__________________________________________________________________________________

 

International Women’s Day: AN INVITATION TO PARTICIPATE

 

Dear, students of archeology!

 

This year’s Women's Day will be commemorated in a slightly different way than usually; with a cross-departmental exhibition!

The exhibition, which will open one day before the international holiday, on the 7th of March 2019, will be dedicated to the presentation of successful but less known Slovene and foreign female social scientists, humanists and linguists. Each department will exhibit one Slovene and one foreign woman representative.

 

Which 2, you ask?

Well, the decision depends on you :)

 

The organizers of the exhibition, representatives in ŠOFF and ŠSFF, would therefore like to ask you voice your opinion on which outstanding Slovene and foreign woman archeologists should be presented to the general public on this exhibition.

 

Send us your argumented suggestions by the 20th of December 2018 to the e-mail 8.marec.ff@gmail.com.