Back to top


21.09.2018

Zagovor magistrskega dela


V četrtek, 27. 9. 2018 ob 11.00 uri bo imel ROK RATEJ zagovor magistrskega dela z naslovom »Poznoantično grobišče "Celeiapark"«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.20.09.2018

Zagovor magistrskega dela


V četrtek, 27. 9. 2018 ob 10.00 uri bo imela KAJA PAVLETIČ zagovor magistrskega dela z naslovom »Preučevanje družbene strukture na podlagi poznoantičnih grobišč«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.20.09.2018

Zagovor diplomskega dela


V četrtek, dne 27. 9. 2018 ob 12.00 uri, bo imela BLAŽKA HLUPIČ zagovor diplomskega dela z naslovom »Uporaba orodij pri opicah in zgodnjih ljudeh«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.20.09.2018

Zagovor magistrskega dela


V torek, 25. 9. 2018 ob 17.30 uri bo imel MATJAŽ JENKO zagovor magistrskega dela z naslovom »Pomožne enote rimske vojske v jugovzhodnoalpskem prostoru med pozno republiko in zgodnjim cesarstvom«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.20.09.2018

Zagovor diplomskega dela


V petek, dne 21. 9. 2018 ob 9.40 uri, bo imel JON NIKOLAJ POLLAK zagovor diplomskega dela z naslovom »Raba jam v prazgodovini. Jama kot prizorišče rituala«. Zagovor bo potekal v predavalnici 6 na Oddelku za arheologijo.20.09.2018

Zagovor diplomskega dela


V petek, dne 21. 9. 2018 ob 10.20 uri, bo imel BLAŽ ZGAGA zagovor diplomskega dela z naslovom »Poznomezolitske pokopne prakse v severni Evropi«. Zagovor bo potekal v predavalnici 6 na Oddelku za arheologijo.20.09.2018

Zagovor diplomskega dela


V petek, dne 21. 9. 2018 ob 9.00 uri, bo imel NINO JAKIČIČ zagovor diplomskega dela z naslovom »Šamanske prakse v prazgodovini«. Zagovor bo potekal v predavalnici 6 na Oddelku za arheologijo.19.09.2018

Zagovor magistrskega dela


V četrtek, 20. 9. 2018 ob 10.00 uri bo imela PETRA BASAR zagovor magistrskega dela z naslovom »Geofizikalne raziskave prazgodovinskih najdišč z nizkofrekvenčno elektromagnetno metodo CMD-Mini Explorer«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.19.09.2018

Zagovor diplomskega dela


V četrtek, dne 20. 9. 2018 ob 11.00 uri, bo imela URŠA DRVARIČ zagovor diplomskega dela z naslovom »Poskus ponovne analize žarnega grobišča Pobrežje pri Mariboru«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.17.09.2018

Knjižnica, 20. 9. 2018


Zaradi strokovnega izobraževanja bo knjižnica v četrtek, 20. 9. 2018, zaprta.

 

Hvala za razumevanje12.09.2018

Zagovor diplomskega dela


V petek, dne 21. 9. 2018 ob 10.00 uri, bo imel LAN VIŠNAR zagovor diplomskega dela z naslovom »Rimski akvedukti med severovzhodno Italijo in Makedonijo. Pregled arheološke evidence in izbrani primeri vodovodne napeljave mest in naselij X. regije, Norika, Panonije, Dalmacije in Mezije«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.12.09.2018

Zagovor magistrskega dela


V torek, 18. 9. 2018 ob 10.00 uri bo imel MATIC ZUPAN zagovor magistrskega dela z naslovom »Stari grad Črešnjevec: GIS študija srednjeveške mote in njenega krajinskega konteksta«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.12.09.2018

Zagovor magistrskega dela


V ponedeljek, 17. 9. 2018 ob 10.00 uri, bo imela ŠPELA PRUNK zagovor magistrskega dela z naslovom »Arheologija jam: primeri jam s Sežansko-Komenskega in Divaškega Krasa«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.11.09.2018

Zagovor diplomskega dela


V torek, dne 18. 9. 2018 ob 9.15 uri, bo imel MARKO STRNAD zagovor diplomskega dela z naslovom »Glažute na Kozjanskem: prostorsko arheološka študija«.

Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.06.09.2018

Zagovor magistrskega dela


V sredo, 12. 9. 2018 ob 10.00 uri, bo imela KATJA VERDEV zagovor magistrskega dela z naslovom »Rimske ceste v Sloveniji«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.05.09.2018

VPIS - 2. stopenjski študijski program Arheologija


Vse informacije v zvezi z vpisom v 2. stopenjski študijski program Arheologija so dostopne na: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis. Drugi prijavni rok se zaključi z 20. 9. 2018. Na razpis za vpis se lahko prijavite tudi, če do tega datuma še ne boste diplomirali. Zadnji rok, do katerega morate zagovarjati diplomsko delo, je petek, dne 28. 9. 2018.

 

Roki za prijavo na razpis:

- za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 21. 9. 2018 (rok za prijavo: 20. 9. 2018);

- na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 18. 9. 2018; prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 17. 9. 2018.

 

Prijava poteka preko portala eVŠ.

Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

 

Pomoč pri tehničnih težavah pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

 

Izpolnite prijavo natisnite in podpišite ter jo skupaj z vsemi potrebnimi prilogami pošljite na naš naslov (Filozofska fakulteta, Referat za magistrski študij (2. stopnja), Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana) do roka za prijavo.

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9. 2018.

Izjema so študijski programi, na katere se je prijavilo več kandidatov kot je razpisanih mest - za te programe bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 18. 9. 2018, prijavljeni kandidati pa morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 17. 9. 2018.  

Prijavo lahko oddate na največ 3 študijske programe oz. 3 kombinacije dvodisciplinarnih/dvopredmetnih programov. Kolikor programov oz. kombinacij programov boste izbrali, toliko prijav morate natisniti in k vsaki priložiti ustrezna dokazila.  

 

K prijavi na razpis je potrebno priložiti:

1.  fotokopijo vseh pridobljenih diplomskih listin

  • kandidati, ki ne bodo diplomirali do 1. 9., jo priložijo naknadno (študij mora biti zaključen najkasneje do 30. 9. 2018 oz. do 17. 9. 2018 na programih z omejitvijo vpisa)
  • če diploma še ni bila izdana, kandidati priložijo kopijo začasnega potrdila o diplomiranju
  • če je diploma pridobljena v tujini, je prijava na razpis hkrat vloga za priznavanje tuje listine

2.  potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene in ocene diplomskega dela oz. fotokopijo priloge k diplomi (potrdila ni potrebno priložiti diplomantom Filozofske fakultete UL, ki imajo elektronski indeks)

3.  drugo (če to zahteva program; npr. potrdilo o znanju tujega jezika ipd.)

 

Prijava na razpis (magistrski študij - 2. stopnja) preko portala eVŠ / Application form (Master's programme)  

 05.09.2018

Naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za leto 2018/2019


Za prijavo na naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za leto 2018/2019 morate izpolniti prijavnico preko VISa ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do srede 10. 10. 2018 v natisnjeni obliki oddate podpisane s strani oddelčne koordinatorice oz. koordinatorja v Mednarodno pisarno FF.

Prijava je možna izključno za letni semester 2018/2019.

  • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena)
  • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
  • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

Prijave so možne v okviru nezasedenih mest. Seznam je objavljen na spletni strani: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Erasmus/Studij