Back to top


21.09.2017

Delovna akcija čiščenja arheoloških ostalin rimskega zidu


V soboto, dne 30. 9. 2017, bo na Cesarskem vrhu pri Zaplani potekala delovna akcija čiščenja arheoloških ostalin rimskega zidu z namenom, da se zid in njegovo dediščino v sklopu projekta Claustra+ predstavi širši javnosti. Več informacij najdete v priponki.


DATOTEKE
odkrivanje_kulturne_dediscine_rimskega_zidu_30._9._2017.pdf


20.09.2017

Zagovor diplomskega dela


V četrtek, dne 21. 9. 2017 ob 16.00 uri, bo imel DENIS RONDIČ zagovor diplomskega dela z naslovom »Arheološka izkopavanja rimskih ostankov na območju Manziolijeve palače: Izolski otok z okolico v antiki«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.20.09.2017

Zagovor diplomskega dela


V četrtek, dne 21. 9. 2017 ob 15.00 uri, bo imel PETER TIHLE zagovor diplomskega dela z naslovom »Udarna orožja v srednjem in novem veku«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.18.09.2017

Izobraževanje na temo dela v muzejih in galerijah

   


Vabilo za študente humanističnih smeri, ki jih zanima izobraževanje na temo dela v muzejih in galerijah.

http://www.mgml.si/mestni-muzej-ljubljana/aktualno/novice-1288/kako-poteka-delo-v-muzeju-in-galerijah-mesta-ljubljane-br-studijsko-leto-20172018/

SLIKOVNO GRADIVO


18.09.2017

Tajništvo


Zaradi bolezni je tajništvo zaprto.15.09.2017

Zagovor diplomskega dela


V torek, dne 19. 9. 2017 ob 12.00 uri, bo imel MATJAŽ KRAŠNA zagovor diplomskega dela z naslovom »Arheologija Logaške kotline«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.15.09.2017

Zagovor diplomskega dela


V torek, dne 19. 9. 2017 ob 11.00 uri, bo imela PIA RITONIJA zagovor diplomskega dela z naslovom »Neandertalsko najdišče v Krapini«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.15.09.2017

Zagovor diplomskega dela


V ponedeljek, dne 18. 9. 2017 ob 11.00 uri, bo imela KATJA MAVRIČ zagovor diplomskega dela z naslovom »Vizualizacija cerkve sv. Vida, Ajba«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.15.09.2017

Zagovor diplomskega dela


V ponedeljek, dne 18. 9. 2017 ob 10.00 uri, bo imela TONIA ŽANKO zagovor diplomskega dela z naslovom »Suhozidne strukture na območju Primoštena-Rogoznice«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.15.09.2017

Zagovor diplomskega dela


V ponedeljek, dne 18. 9. 2017 ob 9.00 uri, bo imela PETRA GERGJEK zagovor diplomskega dela z naslovom »Arheološki sledovi v Prekmurju – primerjava med lidarjem in aerofotografijo«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.15.09.2017

Knjižnica


Od 19., 20. in 21. septembra, bo zaradi izobraževanja knjižnica odprta po naslednjem urniku:

  • 19.9. (torek)                       12.00 – 15.00
  • 20. 9. (sreda)                     12.00 – 17.00
  • 21. 9. (četrtek)                  12.00 – 15.00

 13.09.2017

Knjižnica


Nekaj sprememb v odprtosti knjižnice:

 

Sreda, 13.9.  -   od 10.00 do 16.30

V četrtek bo zaradi bolezni knjižnica ZAPRTA.12.09.2017

Zagovor diplomskega dela


V petek, dne 22. 9. 2017 ob 12.00 uri, bo imel KRISTJAN HUSIČ zagovor diplomskega dela z naslovom »Prepoznavanje arheoloških sledi na posnetkih infrardečega spektra«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5. Vabljeni!08.09.2017

Zagovor diplomskega dela


V sredo, dne 13. 9. 2017 ob 16.00 uri, bo imela NUŠA VIDEC zagovor diplomskega dela z naslovom »Arheološka izkopavanja rimskih in srednjeveških ostalin na Savinovi ulici v Celju leta 1980. Poskus ovrednotenja izkopavalne dokumentacije in najdb«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.08.09.2017

Zagovor diplomskega dela


V sredo, dne 12. 9. 2017 ob 15.15 uri, bo imel MATIJA ČRNILOGAR zagovor diplomskega dela z naslovom »Zgodnjenovoveške najdbe iz okolice trdnjave Kluže«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.08.09.2017

Zagovor diplomskega dela


V torek, dne 12. 9. 2017 ob 14.00 uri, bo imel MARK MUNDA zagovor diplomskega dela z naslovom »Apotropejski predmeti v srednjeveških in zgodnjenovoveških grobovih«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.05.09.2017

Knjižnica


Zaradi bolezni bo danes, 5.9. 2017, knjižnica zaprta. Jutri, 6.9., bo odprta od 12. do 17. ure.04.09.2017

Naknadne prijave ERASMUS+


Pri naknadnih prijavah na preostala mesta za izmenjave Erasmus+ ne pozabite, da na Oddelku za arheologijo zahtevamo motivacijska pisma v tujem jeziku.

doc. dr. Tina Milavec01.09.2017

Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2017/2018 – naknadni razpis za mobilnost v letnem semestru


Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2017/2018 (naknadni razpis za mobilnost v letnem semestru) so objavljena na spletni strani http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Erasmus/Studij.

 

Pozor: pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.

Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo.

Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter natisnjene prijavnice z vsemi dokazili na oddelku, je petek 6. 10. 2017.  

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

Potrditev kandidatov se opravi na oddelku, preko katerega se prijavljate za izmenjavo

Prijave so možne samo v okviru prostih mest, ki še niso bila zasedena v prvem krogu. Seznam je objavljen tukaj na spletni strani FF MP: seznam pogodb_naknadna prijava.

PRIJAVE PREKO DRUGIH ODDELKOV NISO MOGOČE!

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

-          da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,

-          da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,

-          na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

 

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent lahko od drugega letnika dalje.

Študenti, ki so do leta 2017-18 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

 

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do petka 6. 10. 2017 v natisnjeni obliki oddate tudi na oddelku koordinatorju za izmenjave:

  • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena)
  • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico
  • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

 * morebitna dodatna dokazila/dokumentacijo, ki jih zahteva oddelek se oddajo direktno na oddelku (preverite na spletni strani oddelka oz. pri oddelčnem koordinatorju)