Back to top


26.05.2020

Izpitni roki - doc. dr. A. Gaspari


Doc. dr. Gaspari obvešča, da bodo izpiti pri predmetih Antična numizmatika, Rimska arheologija 1 in Rimska arheologija 2 potekali kot napovedano 18. 6. 2020. Kdorkoli bi želel izpit opravljati prej ali pozneje v juniju, naj se o terminu dogovori individualno in sicer z napovedjo učitelju najpozneje do 1. 6. 2020. Za ostale prijavljene bo razpored izpitov po zoom-u objavljen tri dni pred rokom.25.05.2020

IZPOSOJA IN VRAČANJE GRADIVA


IZPOSOJA IN VRAČANJE GRADIVA

od 1. junija možnost osebnega prevzema gradiva na Aškerčevi

 

Spoštovani uporabniki,

obveščamo vas, da knjižnice OHK FF do preklica ostajajo ZAPRTE. Gradivo si lahko izposodite po predhodnem naročilu po e-pošti. Od 25. 5. 2020 dalje je možno vračanje gradiva v tri knjižne nabiralnike, ki se nahajajo za steklenimi vhodnimi vrati FF, ali priporočeno po pošti na naslov ustrezne oddelčne knjižnice. Od 1. junija 2020 dalje bosta izposoja in vračanje gradiva potekala v pisarni OHK (v pritličju, soba 37), knjižni nabiralniki bodo v avli FF. Vrnjeno gradivo bo tri dni zadržano v karanteni. Zamudnin v tem času ne bomo zaračunavali. Podrobnejša navodila najdete na spletni strani OHK: http://www.ff.uni-lj.si/OHK/OHK.

Hvala za razumevanje.25.05.2020

Arheologija za javnosti - praktično usposabljanje


Obveščamo vas, da je glede na preklic epidemije COVID-19 in sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja okužb ponovno mogoče opravljati praktično usposabljanje. Prosimo vse, ki tega še niste storili, da navežete stik z mentorji usposabljanja v izbranih ustanovah in v oddelčno tajništvo najkasneje do 2. 6. 2020 sporočite termin usposabljanja, za katerega se boste dogovorili.

Če v tajništvo še niste poslali podpisane Izjave študenta, to prav tako storite do najkasneje 2. 6. 2020.

 

Glede izvedbe usposabljanja in vaših obveznosti (s strani mentorja potrjeno poročilo, potrdilo ustanove o uspešno opravljenem usposabljanju) veljajo vsa navodila, ki ste jih že prejeli.

Posebej vas opozarjamo, da morate med usposabljanjem dosledno upoštevati tudi vse epidemiološke zaščitne ukrepe in varnostne protokole, ki jih predpisuje ustanova, v kateri se boste usposabljali.25.05.2020

Terensko delo


Spoštovane študentke, spoštovani študenti

trenutno se glede izvedbe terenskega dela pri predmetih Arheološka metodologija in Terensko delo ne ve še nič bolj določenega, vendar se lahko to v spremeni  v kratkem. Prosimo, da ste pripravljeni, da se bodo prakse ali izvedle, kot je bilo to načrtovano pred epidemijo, ali se bo njihova izvedba zamaknila v pozno poletje ali jesen, v kolikor bodo to dopuščale zdravstvene razmere.

 

Študentke in študenti, ki ste terensko delo že opravili, vzemite obvestilo kot brezpredmetno.25.05.2020

Spletni (online) informativni dan za magistrske študijske programe (2. stopnja) v študijskem letu 2020/2021


Spletni (online) informativni dan za vpis v drugostopenjske magistrske študijske programe Filozofske fakultete v študijskem letu 2020/2021* bo potekal 1. junija 2020. 

 

Razpored predstavitev študijskih programov 

 

Vabljeni.

 

Oglejte si*: 22.05.2020

Izvedba izpitov - NOVO


Vsi izpiti, razen nekaterih izjem (ti bodo potekali v prostorih FF na Aškerčevi 2), bodo izvedeni v spletnem okolju. Prijavljanje in odjavljanje na izpitne roke poteka v skladu s Pravilnikom o izpitnem redu. Če imate vprašanja glede same izvedbe izpita, se obrnite na izvajalca pedagoškega procesa, pri katerem poteka izpit.

 

 1. Izpiti, ki se bodo izvedli v prostorih Filozofske fakultete (na Aškerčevi 2, ne na Zavetiški 5), so naslednji:
 • AR1 Latinščina 1
 • AR2 Latinščina 2
 • AR1 Arheometrija – 2. del izpita (delni izpit pri red. prof. dr. Ž. Šmitu)
 • AR1 in AR2 Arheologija paleolitika in mezolitika 1 in 2
 • AR1 in AR2 Arheologija kovinskih obdobij 1 in 2
 • AR1 Arheološka metodologija 1, 2 in 3

Pri vseh zgoraj navedenih izpitnih rokih je v VISu, v zavihku »opomba« navedena nova lokacija in ura izpita ter vhod, skozi katerega morate dostopati do predavalnice.

 

Primer zapisa opombe, ki navaja novo lokacijo, uro in vhod:

 

Bodite pozorni na opombe, ki jih vidite pri posameznih izpitnih rokih. V prostorih FF morate imeti masko, med samim pisanjem izpita pa vam je ni potrebno nositi (glej priponko).

 

 1. V VISu poleg izpitnega roka ostajajo navedene predavalnice. Ta podatek je trenutno brezpredmeten, saj za vse predmete, razen, če bo naknadno sporočeno drugače, velja, da se izpiti izvedejo na daljavo. Glede izvedbe izpitov pri predmetih, ki jih izvajajo druge fakultete (NTF, BF) sledite navodilom, ki jih boste prejeli iz njihove strani.
 2. Zaradi izvedbe izpitov na daljavo se je spremenil tudi način izvedbe nekaterih izpitov. Informacije o tem najdete na oddelčni spletni strani.
 3. Glede izvedbe terenskega dela in praktičnega usposabljanja še potekajo dogovori. Ko bodo znane smernice, boste o tem obveščeni.
 4. Spremljajte obvestila na fakultetni in na oddelčni spletni strani.


DATOTEKE
protokol_-_studenti_-_dopolnjeno_0.pdf


13.05.2020

Izpitno obdobje v letnem semestru, podaljšanje statusa zaradi Covid-19 in pogosta vprašanja


 
1. Izvedba izpitov v letnem semestru
V elektronskem sporočilu, ki smo ga poslali vsem študentkam in študentom FF, smo vas 20. aprila že obvestili da bomo izpitne obveznosti v letnem semestru v največji možni meri izvedli na daljavo z uporabo spletnih orodij ali z drugačnimi načini ocenjevanja. Pri izvajanju izpitov na daljavo je minimalna zahteva, da imate študenti in študentke poleg internetne povezave zagotovljen tudi prenos slike in zvoka (kamera in mikrofon).
 
Tiste študentke in študenti, ki nimate računalnika, interneta ali pametnega telefona in tudi nimate nikakršnega dostopa do teh naprav ter zato ne bi mogli sodelovati pri izvedbi izpitov na daljavo, prosimo, da to čimprej javite predstojniku ali predstojnici vašega oddelka. Te situacije bomo reševali individualno, na fakulteti pa bomo poskušali zagotoviti nekaj mest z računalnikom, kjer bo – ob prisotnosti nadzorne osebe – možno izvajati izpite na daljavo.
 
Enako velja tudi za študentke in študente s statusom, ki se o prilagoditvah dogovorite vsaj teden dni pred izpitom z izvajalcem oz. izvajalko predmeta. Če izpita ne boste mogli izvesti zaradi nemožnosti prilagoditve, to javite oddelčnim koordinatorjem za študente s statusom.
 
Pred izpitnim obdobjem boste prejeli še natančna tehnična navodila, kako bodo potekali izpiti v letnem semestru.
 
Odgovori na pogosta vprašanja glede izvedbe izpitov
 
1. Ali bodo izpiti v letnem semestru potekali ob istih datumov, kot so napovedani v VIS-u.
Da. Izpiti na daljavo in tisti, ki jih bomo v prilagojeni obliki izvedli v prostorih fakultete, bodo potekali na isti dan, kot so bili napovedani na začetku študijskega leta. V največji možni meri se bomo držali tudi ure izpita, vendar v nekaterih primerih lahko pride do kakšnega časovnega zamika. O tem boste pravočasno obveščeni.
 
2. Ali bomo morali na pisnih izpitih na fakulteti imeti maske?
Da, razen če vlada RS ne bo spremenila preventivnih ukrepov. Izpiti na fakulteti bodo potekali z maskami, med vsakim študentom oz. študentko bosta dva prosta stola, za vsako vrsto pa prazna vrsta. Tehnična navodila glede tega boste študentke in študenti dobili v drugi polovici maja.
 
3. Ali je fakulteta pripravila kakšna posebna navodila za izvedbo izpitov na daljavo?
Da, o tem smo predstojnike oddelkov informirali na posebnem sestanku, vsi profesorji in profesorice pa do teh gradiv lahko dostopajo na intranetu v zavihku Covid-19. Navodila za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo so dostopna tudi na tem naslovu. 
 
2. Informacije o uveljavljanju podaljšanega statusa študenta skladno z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (v nadaljevanju: interventni zakon)
Skladno z 49. členom interventnega zakona imajo študenti, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21.
Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo tako v študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavljali študenti, ki iz zgoraj navedenih izjemnih okoliščin:
•    v študijskem letu 2019/2020 ne bodo izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik;
•    v študijskem letu 2019/2020 ne bodo izpolnili pogojev za ponovni vpis v isti letnik bodisi zato, ker ne izpolnjujejo s študijskih programom predpisanih pogojev za ponavljanje letnika, ali ker so že ponavljali letnik oziroma spremenili študijski program oziroma smer;
•    v roku ne bodo zaključili študija.
Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo lahko uveljavljali tako študenti, ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani (ne glede na vrsto vpisa – npr. vpisani v posamezni letnik, ponovno vpisani, vpisani v dodatno leto, študenti s podaljšanim statusom iz upravičenih razlogov) kot tudi študenti, ki so prekinili študij (t. i. pavziranje, evidenčni vpis).
Študenti bodo o roku in načinu oddaje prošnje pravočasno obveščeni.
 
Odgovori na pogosta vprašanja glede podaljšanega statusa študenta
 
1. Ali lahko pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) uveljavljajo tudi tuji študenti?
Da.
 
2. Ali lahko pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) uveljavljajo tudi študenti, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v dodatno leto?
Da. Pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) lahko študenti uveljavljajo ne glede na vrsto vpisa v študijskem letu 2019/2020, torej tudi tisti študenti, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v dodatno leto.
 
3. Ali lahko pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) uveljavljajo tudi študenti, ki imajo v študijskem letu 2019/2020 podaljšan status iz upravičenih razlogov v kateremkoli letniku ali dodatnem letu?
Da. Pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) lahko uveljavljajo vsi študenti, ne glede na vrsto vpisa v študijskem letu 2019/2020, torej tudi tisti študenti, ki imajo v študijskem letu 2019/2020 podaljšan status iz upravičenih razlogov v kateremkoli letniku ali dodatnem letu.
 
4. Ali bodo študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, upravičeni do ponavljanja v letih 2021/22 in dalje, če tega do letošnjega leta še niso koristili?
Da. Če bodo seveda izpolnjevali pogoje za ponovni vpis v posameznem študijskem letu in hkrati ponovnega vpisa v letnik še niso izkoristili.
 
5. Ali bodo študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, upravičeni do dodatnega leta v letih 2021/22 in dalje, če tega do letošnjega leta še niso koristili?
Da. Če bodo seveda izpolnjevali pogoje za vpis v dodatno leto v posameznem študijskem letu in če vpisa v dodatno leto še niso koristili oziroma niso spremenili študijskega programa oziroma smeri študija.
 
3. Informacije o organizaciji dela referatov Filozofske fakultete v času trajanj ukrepov
Aktualne informacije v zvezi s tiskanjem potrdil, oddajo študentskih prošenj, prijavo teme, oddajo zaključne naloge, prijavo na zagovor in zagovor so na voljo tukaj.
 08.05.2020

Lokacije izvedbe izpitov


Obveščamo vas, da so zaznamki v VISu glede lokacije izpitov trenutno brezpredmetni, saj do nadaljnjega vsi izpiti potekajo preko spletnih aplikacij (Zoom itd.).08.05.2020

Izvedba izpitov - POMEMBNO


Izpiti se bodo v letnem semestru v največji možni meri izvedli na daljavo. V VISu poleg izpitnega roka ostajajo navedene predavalnice. Ta podatek je trenutno brezpredmeten, saj za vse predmete, razen, če bo naknadno sporočeno drugače, velja, da se izpiti izvedejo na daljavo.  Glede izvedbe izpitov pri predmetih, ki jih izvajajo druge fakultete (NTF, BF) sledite navodilom, ki jih boste prejeli iz njihove strani.

 

Pomembno:

Vse študente/ke, ki imate s sklepom odobren poseben status (npr. posebne prilagoditve pri opravljanju izpita itd.) in menite, da ne boste mogli opravljati izpitnih obveznosti na daljavo, naprošamo, da to skupaj z razlogi sporočite oddelčni koordinatorici za študente s posebnim statusom, doc. dr. Simoni Petru (simona.petru@ff.uni-lj.si). Rok za sporočanje je 15. 5. 2020 do 12.00 ure.

 

Doc. dr. S. Petru se javite tudi vsi tisti, ki nimate interneta, računalnika ali pametnega telefona, kar bi omogočalo izvedbo izpitov na daljavo. Rok za sporočanje je 15. 5. 2020 do 12.00 ure.

Ker obvestila težko dosežejo te študente/ke, vas naprošamo, da nam v primeru, da veste za kakšnega kolega, ki nima navedenih pripomočkov, to sporočite ali pa ga, če je le mogoče, obvestite, da naj kontaktira doc. dr. S. Petru.

 

Zaradi izrednih razmer se bo spomladansko izpitno obdobje podaljšalo do 17. 7. 2020. Podaljšano izpitno obdobje je namenjeno predvsem tistim študentom, ki bodo imeli zaradi prilagojenega načina opravljanja izpitov težave (študentje s posebnim statusom, brez tehnične opreme itd.). Izvajalci izpitov bodo lahko v tem obdobju razpisali dodatne izpitne roke, prestavljanje oz. nadomeščanje že objavljenih rokov iz obdobja 1. 6. do 3. 7. 2020 ni mogoče.

 

Prihodnji teden boste prejeli sporočilo glede izvedbe terenske prakse.

 

V priponki se nahaja seznam predmetov, pri katerih bo spremenjen način izvedbe izpitov (npr. ustni izpit namesto pisnega, ..).


DATOTEKE
03_-_izpiti-arheologija-final.pdf


08.05.2020

Tajništvo

  


 V ponedeljek, dne 11. 5. 2020, bo oddelčno tajništvo zaprto.05.05.2020

Začetek delne izposoje iz knjižnic OHK, zbiramo naročila


Začetek delne izposoje iz knjižnic OHK, zbiramo naročila

Osrednja humanistična knjižnica FF začenja 8. maja 2020 z delno izposojo najnujnejše študijske literature.

Knjižnice so še vedno do preklica ZAPRTE za obiskovalce, vračilo gradiva še vedno ni možnoZamudnin še vedno ne zaračunavamo, gradivo lahko vrnete, ko bodo knjižnice ponovno odprte. 

Gradivo lahko naročite po Navodilih o izposojni dejavnosti za uporabnike OHK v času covida-19.01.05.2020

Knjižnice OHK


POMEMBNO OBVESTILO - Oddelčne knjižnice OHK FF ZAPRTE do vključno 10. 5. 2020

Oddelčne knjižnice OHK ostajajo zaprte do 10. maja v skladu z rektorjevim sklepom in navodili UL, ki jih najdete tukaj. V kratkem bomo omogočili izposojo knjižničnega gradiva na dom!