© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana; Last update: 03.02.2006

80 let arheologije na Univerzi v Ljubljani

V študijskem letu 2003/2004 bo minilo osemdeset let, odkar na Univerzi v Ljubljani poteka študij arheologije. Leta 1923/1924 je bila namreč na Filozofski fakulteti ustanovljena študijska skupina "arheologija", s čimer je bilo študentom omogočeno ne le poslušati posamezna predavanja iz arheoloških vsebin, marveč tudi diplomirati iz arheologije.

Sprva študij arheologije ni bil podrobneje opredeljen in je bil vsebinsko odvisen od strokovne usmerjenosti in interesov predavateljev. Prve generacije študentov so se zatorej seznanjale predvsem s klasično arheologijo (v pomenu grške in rimske umetnosti) ter z grško in rimsko arheologijo, zgodovino, epigrafiko in numizmatiko. Šele leta 1947, ko je ob reorganizaciji Filozofske fakultete nastal Oddelek za arheologijo, je bila v program študija formalno vključena tudi prazgodovinska in staroslovanska arheologija. Vse odtlej je Oddelek načrtno širil in poglabljal študijske vsebine, tako v kronološkem kot konceptnem smislu. Tako je danes Oddelek organiziran v 8 kateder: za arheologijo paleolitika in mezolitika, za arheologijo neolitika in eneolitika, za arheologijo kovinskih obdobij, za klasično arheologijo, za rimsko arheologijo, za arheologijo zgodnjega srednjega veka, za arheologijo mlajših obdobij, za arheološko metodologijo in teorijo.

Filozofska fakulteta oz. njen Oddelek za arheologijo je edina visokošolska ustanova v Sloveniji, ki ponuja študij arheologije. Več v Zborniku ob 80-letnici Filozofske fakultete in knjigi Osemdest let arheologije na Univerzi v Ljubljani.