© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana; Last update: 2.2.2006

Kratka zgodovina Oddelka za arheologijo

Začetki študija arheologije v Sloveniji so povezani z ustanovitvjo Univerze v Ljubljani leta 1919. V študijski program Filozofske fakultete je bil namreč umeščen tudi študij arheologije. Samostojen študij je bil vzpostavljen ob ustanovi Oddelka za arheologijo leta 1947. Začetke študija je označevala kulturnozgodovinska usmeritev, historični pozitivizem in humanistična naravnanost v klasično-filološki tradiciji. Ob študiju arheološih kultur je danes posebna pozornost namenjena paleokolju, prostorski in naselbinski arheologiji ter arheološki metodologiji.

Raziskovalno delo Oddelka je vezano na temeljni nacionalni raziskovalni program, ki ga financira Urad za znanost pri Ministrstvu za šolstvo in znanost. Posebej velja omeniti sodelovanje Oddelka v programu zaščitnih izkopavanj v okviru DARSovega projekta izgradnje avtocest. V mednarodnem okviru Oddelek raziskovalno sodeluje z University of Beijing, Berlin, Edinburgh, Leiden, Newcastle upon Tyne, Oxford, Pisa, Thessaloniki. Deluje v evropskem omrežju COST G2, vključuje pa se v 6. okvirni programa Evropske skupnosti za obdobje 2002-2006. Oddelek je vključen v omrežje izmenjav študentov SOCRATES/ERASMUS in aktivno sodeluje v omrežjih ARHEOPE in RESPAL.

Na Oddelku že vrsto let pripravljamo tematske simpozije - Neolitske seminarje, na katerih se zbira svetovna elita, ki se ukvarja z razvojem paleoekonomij v Evraziji. Izdajamo reviji Documenta Praehistorica in Archaeologia Historica Slovenica. Naše profesorice in profesorji pa so redni in zaželjeni predavatelji na univerzah po svetu.

Več o zgodovini Oddelka za arheologijo in seznam nekdanjih in sedanjih sodelavk in sodelavcev najdete v Zborniku ob 80-letnici FF, 1919-1999 .