Discovering the Archaeologists of Europe

© Predrag Novaković, Department of archaeology, Faculty of arts, University of Ljubljana

Raziskovalni projekt Discovering Archaeologists of Europe je rezultat sodelovanja 12 partnerjev iz 11 držav, glavni koordinator projekta je bil Institute of Field Archaeology iz Velike Britanije. Projekt se je pričel septembra 2006 in je trajal 2 leti. Projekt je sofinancirala Evropska Komisija v sklopu programa Leonardo da Vinci II.

Partnerji v projektu so bili: Institute of Field Archaeologists [Velika Britanija; koordinator projekta] , Katholieke Universiteit Leuven [Belgija], Department of Antiquities [Ciper], Archeologický ústav Praha [Češka], European Association of Archaeologists [Češka], Syllogos Ellinon Archaiologon [Grčija], Institute of Archaeologists of Ireland [Irska], Vestigia b.v. Archeologie en Cultuurhistorie [Nizozemska], Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo [Slovenija], Verband der Landesarchaeologen in der BRD [Nemčija], Archeologický ústav SAV [Slovaška], Internationales Österreichisches Archaeologie Forum (IÖAF) [Avstrija, pridruženi član], Magyar Régész Szövetség (Madžarska; pridruženi član).

Slovenski del projekta je vodil izr. prof. dr. Predrag Novaković ob pomoči Vesne Pintarič, univ. dipl. arheologinje, ki je pripravila in nadzirala velik del terenskega dela in obdelave podatkov. V terenskem delu in zbiranju podatkov so sodelovali še nasklednji študentje Oddelka za arheologijo: Gregor Bajc, Helena Bešter, Tina Kompare, Anja Ragolič in Katja Uršič.

Glavni cilj raziskave je bil natančneje spoznati in razumeti pogoje, okoliščine in možnosti za transnacionalno zaposlovanje arheologov in oblikovanje transparentnih profesionalnih kvalifikacij za delo na arheološkem področju v Evropi:

- identifikacija ovir za vstop v arheološki poklic in transnacionalno delovno mobilnost,

- identifikacija trendov in informacij na trgu arheološkega dela, vključno s potrebami po poklicnem izobraževanju, izpopolnjevanju in napredovanju v poklicu,

- identifikacija števila arheologov zaposlenih v posamezni državi,

- identifikacija potreb po specifičnih znanjih,

- pridobitev informacij, ki bodo delodajalcem na področju arheologije pomagale pri načrtovanju dela in izboljšale učinkovitost organizacijske strukture.

Cilje je raziskava želela doseči z identifikacijo, zbiranjem in posredovanjem informacij o arheologih in arheoloških zaposlitvah v evropskem okviru, zato da bi delodajalci, strokovna združenja, Evropska zveza arheologov, ponudniki strokovnih usposabljanj in druge ustanove:

- razvijali poznavanje poslovnih praks in pogojev za lažjo transnacionalno delovno mobilnost,

- definirali specifična merila in metodologije za določanje potreb po usposabljanju po Evropi,

- bolj učinkovito analizirali in predvidevali potrebe po specifičnih znanjih,

- lažje ugotavljali primerljivost potreb po strokovni usposobljenosti posameznih državah.

Do sedaj tovrstni podatki niso obstajali za večino evropskih držav in so v projektu DISCO prvič zbrani v tako obsežnem mednarodnem okviru.

Skupaj z dvanajstimi nacionalnimi poročili o arheološkem delu v vsaki izmed držav, ki so sodelovale v projektu, bo objavljljeno tudi skupno poročilo: Aitchison, K. Discovering the Archaeologists of Europe: Transnational Report, 2008.