COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
AVSEC, Diana
        Arheološka turistična pot v Beli Krajini : diplomsko delo / Mihael Budja. - Ljubljana : [M. Budja], 2016. - V, 37 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: f. 32-35. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 403
COBISS.SI-ID 62113634

2.
BALEK Jurjavčič, Manja
        Hominidne populacije poznega pleistocena v Evropi : kulturna in biološka izmenjava med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi : diplomsko delo / Manja Balek Jurjavčič. - Ljubljana : [M. Balek Jurjavčič], 2016. - 116 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Simona Petru. - Bibliografija: f. 108-116. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 397
COBISS.SI-ID 62092898

3.
BEDENE, Luka
        Razvoj človeka od prvega pojava rodu Homo : diplomsko delo / Luka Bedene. - Kranj : [L. Bedene], 2016. - 89 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Simona Petru. - Bibliografija: str. 81-88. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 371
COBISS.SI-ID 61918050

4.
BIZJAK, Nejc, 1984-
        Vojaške utrdbe iz časa francosko-avstrijskih vojn v okolici Ljubljane : diplomsko delo / Nejc Bizjak. - Ljubljana : [N. Bizjak], 2016. - 55, [9] f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: f. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 402
COBISS.SI-ID 62113122

5.
BOČAJ, Uroš
        Arheološka topografija Šavrinskega gričevja : diplomsko delo / Uroš Bočaj. - Ljubljana : [U. Bočaj], 2016. - 70 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Biba Teržan. - Bibliografija: f. 67-70. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 383
COBISS.SI-ID 61965922

6.
BOLHA, Eva
        Zgodovina Mestnega muzeja Ljubljana in razvoj arheološkega oddelka : diplomsko delo / Eva Bolha. - Ljubljana : [E. Bolha], 2016. - 60 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Predrag Novaković. - Bibliografija: str. 54-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902(091)
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 367
COBISS.SI-ID 61846626

7.
ČESNIK, Matej, 1993-
        Mlajšepaleolitska poselitev hladnejših predelov Evrazije : diplomsko delo / Matej Česnik. - Ljubljana : [M. Česnik], 2016. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Simona Petru. - Bibliografija: str. 46-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 376
COBISS.SI-ID 61918818

8.
ĆORKOVIĆ, Sara
        Antične plovne poti na Jadranu : diplomsko delo / Sara Ćorković. - Ljubljana : [S. Ćorković], 2016. - V f., 60 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: str. 46-48. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 390
COBISS.SI-ID 61980770

9.
DEČMAN, Nina, 1989-
        Mezolitska najdišča Slovenije : diplomsko delo / Nina Dečman. - Ljubljana : [N. Dečman], 2016. - 97 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Simona Petru. - Bibliografija: f. 91-96. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 386
COBISS.SI-ID 61972322

10.
DOLINAR, Nejc
        Neo-eneolitska jama iz Kranja : diplomsko delo / Dolinar Nejc. - Ljubljana : [N. Dolinar], 2016. - IX, 102 f., 29 f. tabel : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: f. 54.-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 404
COBISS.SI-ID 62127714

11.
DRAGOŠ, Jaka
        Arheološka interpretacija laserskega snemanja Kučarja pri Podzemlju : diplomsko delo / Jaka Dragoš. - Ljubljana : [J, Dragoš], 2016. - 41 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Dimitrij Mlekuž. - Bibliografija: str. 31-32. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 401
COBISS.SI-ID 62111074

12.
DREMELJ, Klemen
        Podobe vojakov na rimskih spomenikih Norika in Panonije : diplomsko delo / Klemen Dremelj. - Ljubljana : [K. Dremelj], 2016. - VIII, 211 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Bojan Djurić. - Bibliografija: f. 66-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 392
COBISS.SI-ID 62090338

13.
DŽIDIĆ, Diana
        Antične spolije v Celju. Od gradbenegaa materiala do reprezentacije. : diplomsko delo / Diana Džidić. - Ljubljana : [D. Džidić], 2016. - 245 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Bojan Djurić. - Bibliografija: f. 236-241. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 396
COBISS.SI-ID 62092386

14.
FRAS, Mojca, 1988-
        Pomen predstavljanja rezultatov arheoloških raziskav v lokalni javnosti : primer raziskav v Ljubljani in Kranju : diplomsko delo / Mojca Fras. - Ljubljana : [M. Fras], 2016. - XV, 183 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Predrag Novaković, somentorica Verena Vidrih Perko. - Bibliografija: f. 114-127. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 399
COBISS.SI-ID 62108770

15.
FTIČAR, Erik
        Pozna bronasta doba v Pomurju : diplomsko delo / Erik Ftičar. - Ljubljana : [E. Ftičar], 2016. - 53 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Matija Črešnar. - Bibliografija: str. 45-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 400
COBISS.SI-ID 62109538

16.
GRAŠIČ, Eva
        izida s Horom v slovenskih muzejskih zbirkah : diplomsko delo / Eva Grašič. - Ljubljana : [E. Grašič], 2016. - 76 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Matija Črešnar. - Bibliografija: str. 68-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 407
COBISS.SI-ID 62131042

17.
HADLER, Lea
        Pod Kotom - cesta : diplomsko delo / Lea Hadler. - Ljubljana : [L. Hadler], 2016. - 119 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Andrej Pleterski. - Bibliografija: f. 118-119. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 377
COBISS.SI-ID 61932642

18.
HOFMAN, Barbara, 1959-
        Zagorica pri Velikem Gabru : arhitektura podeželskega naselja : magistrsko delo / Barbara Hofman. - Ljubljana : [B. Hofman], 2016. - 112 f., 3 zganj f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Božidar Slapšak. - Bibliografija: f. 80-95. - Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Mr 52
COBISS.SI-ID 62139234

19.
JANČAR, Mojca, 1975-
        Lesene stavbne ostaline na arheološkem najdišču Špica : diplomsko delo / Mojca Jančar. - Ljubljana : [M. Jančar], 2016. - 91 f. : ilustr. ; 31 cm + 11 pril. v žepku

Mentorica Ljubinka Teržan. - Bibliografija: f. 83-88. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 380
COBISS.SI-ID 61942882

20.
KALAN, Mihael, 1989-
        Odnos med evropskim neandertalcem in modernim človekom : diplomsko delo / Mihael Kalan. - Ljubljana : [M. Kalan], 2016. - IV, 65 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Simona Petru. - Bibliografija: str. 58-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 370
COBISS.SI-ID 61913698

21.
KEFELJA, Marija
        Grozdasti uhani tipa 17 v prostoru in času : magistrsko delo / Marija Kefelja. - Ljubljana : [M. Kefelja], 2016. - 59 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Tina Milavec. - Bibliografija: str. 51-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Mr 50
COBISS.SI-ID 62137698

22.
KOREN, Saša, arheologinja
        Tehnološki razvoj šivanih ladij : diplomsko delo / Saša Koren. - Ljubljana : [S. Koren], 2016. - 68 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: str. 57-60. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 408
COBISS.SI-ID 62133602

23.
KOŽUH, Dejan
        Ceste pozne antike v Sloveniji : diplomsko delo / Dejan Kožuh. - Ljubljana : [D. Kožuh], 2016. - 53 str., 2 zganj. zvd. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Tina Milavec. - Bibliografija: str. 46-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"653"
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 368
COBISS.SI-ID 61848674

24.
KUTNAR, Marija
        Arheološka podoba spanheimskih gradov v okolici Ljubljane : diplomsko delo / Marija Kutnar. - Ljubljana : [M. Kutnar], 2016. - 137 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: str. 113-118. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 372
COBISS.SI-ID 61917538

25.
LORBER, Črtomir
        Fašistična kolonizacija Istre : historična arheologija Raše : magistrska naloga / Črtomir Lorber. - Ljubljana : [Č. Lorber], 2016. - VI, 115, III str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik, somentor Predrag Novaković. - Bibliografija: str. 110-115. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Mr 51
COBISS.SI-ID 62138466

26.
MAKOVEC, Klemen
        Kdo so bili stari Rusi? : diplomsko delo / Klemen Makovec. - Notranje Gorice : [K. Makovec], 2016. - 44 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Tina Milavec. - Bibliografija: str. 40-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 388
COBISS.SI-ID 61978466

27.
MARŠANIĆ, Dario
        Bronastodobna keramika iz jame Loza 2 pri Šapjanah in jame Pupićina peć na Učki : diplomsko delo / Dario Maršanić. - Ljubljana : [D. Maršanić], 2016. - 42 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Biba Teržan. - Bibliografija: f. 40-42. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 382
COBISS.SI-ID 61950562

28.
MLAKAR, Anja, 1986-
        Arheološka izkopavanja na Pohorskem dvoru v letu 2007 : diplomsko delo / Anja Mihelič. - Slovenj Gradec : [A. Mihelič], 2016. - loč. pag. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: f. 87-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 398
COBISS.SI-ID 62093666

29.
MLAKER, Simona
        Pripomočki za predenje in tkanje iz prazgodovinske naselbine na Rifniku pri Šentjurju : diplomsko delo / Simona Mlaker. - Ljubljana : [S. Mleker], 2016. - 63 f., 20 f. tabel : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Biba Teržan. - Bibliografija: f. 59-62. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 381
COBISS.SI-ID 61949538

30.
MLINAR, Žan
        Kremirani in inhumirani pokopi otrok na območju Balkana v neolitiku : diplomsko delo / Žan Mlinar. - Ljubljana : [Ž. Mlinar], 2016. - IV, 59 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: str. 55-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 406
COBISS.SI-ID 62130786

31.
MOČNIK, Marta, pevka
        Upodobitve glasbil na kamnitih spomenikih Norika in Panonije Superior : diplomsko delo / Marta Močnik Pirc. - Ljubljana : [M. Močnik Pirc], 2016. - 149 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Bojan Djurić. - Bibliografija: f. 137-146. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 391
COBISS.SI-ID 62091874

32.
PAPEŽ, Elizabeta
        Dolina Mirne na Dolenjskem v halštatskem obdobju : diplomsko delo / Elizabeta Papež. - Ljubljana : [E. Papež], 2016. - 65 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Matija Črešnar. - Bibliografija: str. 61-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 384
COBISS.SI-ID 61952098

33.
PERKO, Matic
        Litijska cesta : zgodnjesrednjeveško grobišče (izkopavanja leta 2015) : diplomsko delo / Matic Perko. - Ljubljana : [M. Perko], 2016. - VI, 123 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Andrej Pleterski. - Bibliografija: f. 85-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 379
COBISS.SI-ID 61943906

34.
PODOBNIK, Tilen
        Arheološke raziskave grobišča Kranj - Lajh v letih 2004 in 2005 : diplomsko delo / Tilen Podobnik. - Ljubljana : [T. Podobnik], 2016. - 115 f., [9] f. tabel : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Tina Milavec. - Bibliografija: f. 92-103. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 385
COBISS.SI-ID 61969250

35.
PRAPROTNIK, Tilen, 1979-
        Tipološko-kronološka analiza zgodnjerimskih keramičnih najdb z arheološkega najdišča NUK II v Ljubljani (2008) : diplomsko delo / Tilen Praprotnik. - Ljubljana : [T. Praprotnik], 2016. - VII, 133, 18, 16 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Andrej Gaspari, somentorica Verena Vidrih Perko. - Bibliografija: str. 80-86. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 409
COBISS.SI-ID 62134370

36.
PUHAR, Suzana
        Stekleno posodje v grobovih severnega emonskega grobišča, odkritih v letih 2007-2013 : diplomsko delo / Suzana Puhar. - Ljubljana : [S. Puhar], 2016. - V, 87, [9] f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: f. 46-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 393
COBISS.SI-ID 62088290

37.
RISMONDO, Helena
        Analiza dostopa na primeru Predjamskega gradu : diplomsko delo / Helena Rismondo. - Ljubljana : [H. Rismondo], 2016. - VI, 7-75 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: f. 65-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 375
COBISS.SI-ID 61930082

38.
SIMIĆ, Vedrana
        Pogrebne prakse in rituali v neolitiku : diplomsko delo / Vedrana Simić. - Ljubljana : [V. Simić], 2016. - IV, 53 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: f. 51-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 405
COBISS.SI-ID 62128738

39.
SRŠEN, Saša
        Srednjeveški gradovi, dvori in druge utrdbe na Šentjernejskem polju : diplomsko delo / Saša Sršen. - Volovnik : [S. Sršen], 2016. - IV, 85 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: str. 79-84. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 373
COBISS.SI-ID 61918562

40.
STROJANŠEK, Matic B.
        Paleolitska poselitev Amerike : diplomsko delo / Matic Benjamin Strojanšek. - Ljubljana : [M.B. Strojanšek], 2016. - 42 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Simona Petru. - Bibliografija: str. 40-41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 369
COBISS.SI-ID 61851490

41.
ŠKERJANEC, Luka, 1991-
        Poznoprazgodovinska in zgodnjerimska poselitvena slika na Gorenjskem : diplomsko delo / Luka Škerjanec. - Ljubljana : [L. Škerjanec], 2015. - V f., 84 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: str. 70-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 389
COBISS.SI-ID 61981026

42.
ŠUBIC Krpič, Tilen
        Lov v srednjem veku : arheološki podatki : diplomsko delo / Tilen Šubic Krpič. - Ljubljana : [T. Šubic Krpič], 2016. - 61 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: str. 59-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 387
COBISS.SI-ID 61972578

43.
TURŠIČ, Tadeja
        Zdravje in bolezen prebivalcev halštatskih Vač : diplomsko delo / Tadeja Turšič. - Ljubljana : [T. Turšič], 2016. - 104, [37] f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Biba Teržan. - Bibliografija: f. 90-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903:61
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 395
COBISS.SI-ID 62086242

44.
ULČAR, Urška, 1978-
        Arheologija redovništva na Angleškem : diplomsko delo / Urška Ulčar. - Ljubljana : [U. Ulčar], 2016. - 110 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: f. 105-109. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 374
COBISS.SI-ID 61931106

45.
ZAGORC, Brina
        Srednjeveški grad kot statusni simbol in orodje moči - izbrani primeri iz Velike Britanije : diplomsko delo / Brina Zagorc. - Ljubljana : [B. Zagorc], 2016. - 60 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: str. 58-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"654"
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 366
COBISS.SI-ID 61836642

46.
ZORKO, Monika, 1982-
        Pogrebne in ritualne prakse v pozno mezolitskih in zgodnje neolitskih skupnostih na Balkanu : primer Lepenskega Vira in Vlasca : diplomsko delo / Monika Zorko. - Ljubljana : [M. Zorko], 2016. - 77 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: str. 68-76. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 378
COBISS.SI-ID 61946722