COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSDiplomska in magistrska dela 20191.

ANŽUR, Lana Nastja
    Informacijska podpora sistemu poročanja o arheoloških raziskavah : diplomsko delo / Lana Nastja Anžur. - Ljubljana : [L. N. Anžur], 2019. - 65 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111921. - Mentor Dimitrij Mlekuž, somentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: str. 61-65. - Izvleček ; Abstract; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902

COBISS.SI-ID 70412642

2.

ČESNIK, Matej, 1993-
    Vpliv rudnika živega srebra na krajino Idrije : magistrsko delo / Matej Česnik. - Ljubljana : [M. Česnik], 2019. - 98 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110898. - Mentor Dimitrij Mlekuž. - Bibliografija: str. 93-97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902.3

COBISS.SI-ID 70358626

3.

ČREP, Saša
    Prostorska analiza gradišča Miklavškega hriba : diplomsko delo / Saša Črep. - Celje : [S. Črep], 2019. - 66 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107757. - Mentor Dimitrij Mlekuž. - Bibliografija: str. 35-39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902.3

COBISS.SI-ID 69596258

4.

DUŠAK, Eva
    Paleoekološki arhiv in klimatske spremembe : diplomsko delo / Eva Dušak. - Ljubljana : [E. Dušak], 2019. - 45 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111609. - Mentor Mihael Budja; somentorica Maja Andrič. - Bibliografija: str. 36-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902.3

COBISS.SI-ID 70201442

5.

KOROŠEC, Tadej, 1993-
    Grajska pristava v Ormožu. Izkopavanji v letih 2010/2011 (sektorji 5-8) : diplomsko delo / Tadej Korošec. - Ljubljana : [T. Korošec], 2019. - 72, [6] str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111897. - Mentor Matija Črešnar. - Bibliografija: str. 64-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 70409058

6.

KRAŠNA, Andreja, 1994-
    Arhitekturni in sepulkralni izdelki iz nabrežinskega apnenca v Sloveniji : diplomsko delo / Andreja Krašna. - Ljubljana : [A. Krašna], 2019. - 140 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107789. - Mentor Bojan Djurić. - Bibliografija: str. 38-48. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"652"

COBISS.SI-ID 69598818

7.

KUMERDEJ, Tine
    Grajska pristava na Bledu. Izkopavanja leta 2017 : diplomsko delo / Tine Kumerdej. - Ljubljana : [T. Kumerdej], 2019. - 66 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111944. - Mentor Matija Gaspari. - Bibliografija: str. 52-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 70410338

8.

LAVRENČIČ, Lucija, 1968-
    Zgodnjesrednjeveški grobišči Žale in Podojnce v Srednji vasi v Bohinju : magistrsko delo / Lucija Lavrenčič. - Ljubljana : [L. Lavrenčič], 2019. - IV, 152 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108645. - Mentorica Tina Milavec. - Bibliografija: str. 107-121. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"653"

COBISS.SI-ID 69830498

9.

PUNGERČAR, Jon
    Glasba v kameni dobi : njena vloga v razvoju človeka in najzgodnejše najdbe z glasbenim kontekstom : diplomsko delo / Jon Pungerčar. - Ljubljana : [J. Pungerčar], 2019. - 66 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111880. - Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: str. 63-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 70361698

10.

RAČKI, Mateja
    Analiza pokopavanja v izbranih gomilah Novega mesta : diplomsko delo / Mateja Rački. - Ljubljana : [M. Rački], 2019. - 89 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111881. - Mentorica Matija Črešnar. - Bibliografija: str. 88-89. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 70359650

11.

SJEKLOČA, Bernarda
    Pokopi v sarkofagih na grobiščih poznorimske Emone : diplomsko delo / Bernarda Sjekloča. - Ljubljana : [B. Sjekloča], 2019. - 97 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111955. - Mentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: str. 49-55. - Izvleček ; Abstract; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"652"

COBISS.SI-ID 70409826

12.

ŠPEC, Katja, arheologinja
    Pokrivala in naglavno okrasje kot del mrliške oprave v zgodnjem novem veku : diplomsko delo / Katja Špec. - Ljubljana : [K. Špec], 2019. - 69 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111653. - Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: str. 66-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"654"

COBISS.SI-ID 70359394

13.

ŠPENDAL, Žan
    Arheološka podoba ozemlja med severnim Jadranom in obronki jugovzhodnih Alp v tretjem stoletju našega štetja : diplomsko delo / Žan Špendal. - Ljubljana : [Ž. Špendal], 2019. - 121 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109998. - Mentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: str. 61-97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"652"

COBISS.SI-ID 70357858

14.

TERČON, Bor, 1996-
    Kras v bronasti in železni dobi : soočanje starih podatkov in novih tehnologij : diplomsko delo / Bor Terčon. - Štorje : [B. Terčon], 2019. - 103 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111945. - Mentor Matija Črešnar; somentor Dimitrij Mlekuž. - Bibliografija: str. 102-103. - Izvleček ; Abstract; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 70411618

15.

VARGA, Karla
    Tipologija zgodnjesrednjeveških nožev na območju Slovenije : diplomsko delo / Karla Varga. - Ljubljana : [K. Varga], 2019. - 95, [12] str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111943. - Mentorica Tina Milavec. - Bibliografija: str. 55-65. - Izvleček ; Abstract; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"653"

COBISS.SI-ID 70412386
Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 30. 10. 2019