COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti april-maj 2016


1.
ANDRIČ, Maja
        Okoljska arheologija in paleoekologija : palinologija, arheobotanika in arheozoologija / Maja Andrič, Tjaša Tolar in Borut Toškan ; [risbe Tamara Korošec ; fotografije Drago Valoh ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 317, [3] str. pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm

210 izv. - Slovarčka: str. 303-317. - Bibliografija: str. 261-302. - Vsebina na ov.: Arheobotanika / Tjaša Tolar. Palinologija / Maja Andrič. Arheozoologija / Borut Toškan

ISBN 978-961-254-872-8

56:902 56:574
FRASCATI: 6-103
ARH 020-V 15,3 ARH 020-V 15,3 D
COBISS.SI-ID 283335936

2.
        AQUAE Iasae : nova otkrića iz rimskog razdoblja na području Varaždinskih Toplica = recent discoveries of Roman remains in the region of Varaždinske Toplice : Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija (svibanj, May- listopad, October 2014), Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska (prosinac, December 2015-travanj, April 2016) / [tekstovi, texts Dora Kušan Špalj ... [et al.] ; urednica Nina Pirnat-Spahić ; prijevodi, translations Anina Oblak (eng.), Kristina Šekrst (eng.), IDI VIDI (slo., eng.) ; fotografije, photographs Arheološki muzej Zagreb ... [et al.] ; tlocrti, plans Marijan Kadi, Studio Kušan, Vektra]. - Zagreb : Arheološki muzej, 2015. - 195 str. : ilustr. ; 26 cm

Besedilo v hrv. in angl. - Bibliografija: str. 190-192

ISBN 978-953-6789-93-1

904(497.5Varaždinske Toplice)"652"(083.824)
FRASCATI: 6-103
ARH 017-HR 168
COBISS.SI-ID 39798573

3.
        AQUILEIA, Salona, Apollonia : putevima Jadrana od 2. st. pr. Kr. do početaka srednjeg vijeka = un itinéraire adriatique du IIe s. av. J. C. au début du Moyen Âge / [autori tekstova, auteurs des textes Anne Bardot ... [et al.] ; urednici, éditeurs Morana Čaušević-Bully ... [et al.] ; prijevod, traduction Bernard Solis, Morana Čaušević-Bully, Pascale Chevalier]. - Zagreb : Arheološki muzej ; Rome : École française, 2015. - 167 str. : ilustr. ; 28 cm

Vzpor. besedilo v hrv. in franc. - Katalog istoimenske razstave (Lošinjski muzej, Palača Fritzy, 8. 5.-5. 7. 2015). - Bibliografija: str. 163-167

ISBN 978-953-6789-92-4 (AMZ)
ISBN 978-2-7283-1167-5 (ÉFR)

903
FRASCATI: 6-103
ARH 017-HR 167
COBISS.SI-ID 39808301

4.
        ARCHEOLOGIA a Garda e nel suo territorio (1998-2003) / a cura di Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen, Chiara Malaguti ; testi di M. Asolati ... [et al.]. - [Borgo San Lorenzo] : All'insegna del giglio, 2006. - 384 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/casalini04/06221262.pdf - Table of contents

ISBN 88-7814-316-2
ISBN 978-88-7814-316-6

902
FRASCATI: 6-103
ARH 016-I 16
COBISS.SI-ID 60394594

5.
AURIEMMA, Rita
        Salentum a salo / Rita Auriemma. - Galatina : M. Congedo, 2004-. - Zv. <1-2> : ilustr., zvd. ; 29 cm. - (Collana del Dipartimento / Università di Lecce, Dipartimento di beni culturali, Settore storico-archeologico ; 9)

Vsebina: Vol. 1: Porti, approdi, merci e scambi lungo la costa adriatica del Salento ; Vol. 2: Forma maris antiqui

ISBN 8-8808-6595-1
ISBN 978-8-8808-6595-7
ISBN 8-8808-6606-0
ISBN 978-8-8808-6606-0

902
FRASCATI: 6-103
ARH 016-I 15
COBISS.SI-ID 60396386

6.
BITRAKOVA Grozdanova, Vera
        Golem Grad : Prespa II / Vera Bitrakova Grozdanova ; [prevod na angliski Aleksandra Nikoloska, Goce Aleksovski ; foto Petar Alčev, Vlado Kiprijanovski. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite : Matica makedonska, 2015. - 214 str. : ilustr. ; 31 cm

Vzpor. besedilo v mak. in prevod v angl. - Cir. in lat. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-608-203-135-4 (MANU)
ISBN 978-608-10-0432-8 (Matica makedonska)

904(497.7)"652/653"
FRASCATI: 6-103
ARH 016-MK 1
COBISS.SI-ID 98927882

7.
BRADARA, Tatjana
        Temporis signa : arheološka svjedočanstva istarskog novovjekovlja = testimonianze archeologiche dell'età moderna in Istria = archaeological evidence of the Istrian modern era / Tatjana Bradara, Ondina Krnjak ; s prilozima, contributi di, with contributions Elena Uljančić-Vekić, Tomislav Šeparović ; [prijevod na talijanski jezik, traduzione italiana, italian translation Elis Geromella Barbalich ; prijevod na engleski jezik, traduzione inglese, english translation Miloš Ilgo ; fotografije, fotografie, photography Alfio Klarić ... et al.]. - Pula = Pola : Arheološki muzej Istre = Museo archeologico dell'Istria = Archaeological Museum of Istria, 2016. - 461, [3] str. : ilustr. ; 32 cm. - (Monografije i katalozi = Monografie e cataloghi = Monographs and catalogues ; 26)

Vzpor. besedilo v hrv., it. in ang. - Bibliografija: str. 449-[462]

ISBN 978-953-6153-99-2

904(497.5 Istra)"13/17"(083.824) 930.85(497.5 Istra)"13/17"(083.824)
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-HR 5/26
COBISS.SI-ID 1532916

8.
BRAND, Cordula
        Zur eisenzeitlichen Besiedlung des Dürrnberges bei Hallein / Cordula Brand. - Espelkamp : Marie L. Leidorf, 1995. - IX, 433 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Internationale Archäologie ; Bd 19)

Bibliografija: str. 171-176. - Summary

ISBN 3-924734-37-2

903.4(436.8)"638"
FRASCATI: 6-103
ARH 03 12/19
COBISS.SI-ID 4963373

9.
ČUČKOVIĆ, Lazo
        Turska kosa 1. : monografija arheološkog lokaliteta = Turska kosa 1. : archaeological site monograph / Lazo Čučković. - Karlovac : Gradski muzej, 2009. - 255 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzporedno besedilo v hrv. in angl. - Bibliografija: str. 63-69

903
FRASCATI: 6-103
ARH 012-HR 9 ČUČKOVIĆ Lazo Turska
COBISS.SI-ID 60398178

10.
DARÓCZI, Tibor-Tamás
        Death and memory : a study of the funerary landscapes of the Eastern Carpathian Basin from the Neolithic to the Bronze Age / by Tibor-Tamás Daróczi. - Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2015. - XXV, 335 str., 62 str. tabel : ilustr. ; 30 cm. - (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie ; 273)

Includes bibliographical references

ISBN 978-3-7749-3787-1
ISBN 3-7749-3787-7

903
ARH 03 7/273
COBISS.SI-ID 60401762

11.
        EGIPČANSKI predmeti iz Sokličeve zbirke = Egyptian objects from the Soklič collection / [besedila Marko Frelih ... [et al.] ; prevodi Saša Radusinović ; fotografije Tomo Jeseničnik ... et al.]. - Slovenj Gradec : Koroški pokrajinski muzej : Carinthian Regional Museum, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Potiskane notr. str. ov. - 300 izv.

930.85(32)(083.824) 903/904(620)(083.824) 069.51(497.4Slovenj Gradec):903/904(083.824)
FRASCATI: 6-103
ARH 017-SLO 46,1
COBISS.SI-ID 77620737

12.
        EVIDENCE of the Roman army in Slovenia = Sledovi rimske vojske na Slovenskem / uredniki, editors Janka Istenič, Boštjan Laharnar, Jana Horvat. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Present). - 430 str. : ilustr., zvd. ; 34 cm. - (Katalogi in monografije = Catalogi et monographiae / Narodni muzej Slovenije, ISSN 1318-4407 ; 41)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v ang. ali nem. - 400 izv. - Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-961-6169-97-4

904(497.4)"652"(082) 355(497.4)"652"(082) 94(37)(082)
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-SLO 11/41
COBISS.SI-ID 280118528

13.
FLECKINGER, Angelika
        Faszination Jungsteinzeit : der Mann aus dem Eis = Il fascino del Neolitico : l'Uomo venuto dal ghiaccio = The fascination of the Neolithic Age : the Iceman / Angelika Fleckinger, Hubert Steiner ; [Übersetzung, traduzione, translation Michela Caracristi, Isabel Naylon]. - Bozen : Folio, cop. 1999. - 152 str. : večinoma barvne ilustr. ; 29 cm

Vzpor. nem., it. in angl. besedilo

ISBN 3-85256-126-4

903
FRASCATI: 6-103
ARH 012-A 4 FLECKINGER A. Faszination
COBISS.SI-ID 2073696

14.
GAMS, Ivan, 1923-2014
        Kras v Sloveniji v prostoru in času / Ivan Gams ; [kartografija Iztok Sajko ; fotografije Ivan Gams ... et al.]. - 2. pregledana izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 515 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 465-486. - Summary. - Kazali

ISBN 961-6500-46-5

551.44(497.4) 911.2:551.44(497.4)
ARH 05-SLO 32,3 GEO SLO III 6656 551.44 GAMS I. Kras 1-7
COBISS.SI-ID 214527488

15.
GASPARI, Andrej
        Voda v rimski Emoni = Water in Roman Emona : razvoj vodooskrbe in komunalne infrastrukture v rimskih mestih: primer kolonije Julije Emone = development of the water supply system and communal infrastructure of Roman cities: the case of Colonia Iulia Emona / Andrej Gaspari ; [prevod Dejan Gorše = translation Dejan Gorše]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane = Museum & Galleries of Ljubljana, 2016. - 179 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. besedilo v slo. in angl. jeziku. - Bibliografija: str. 174-179

ISBN 978-961-6509-50-3

930.85:628.1 628.1(497.451.1)"652"
FRASCATI: 6-103
ARH 013 156,3
COBISS.SI-ID 284466176

16.
GERM, Tine
        Italijanska umetnost zgodnje in visoke renesanse : arhitektura in kiparstvo / Tine Germ. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 250 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 247-250

ISBN 978-961-237-808-0

7.034.4/.5(450)(075.8) 730.034(075.8) 72.034(075.8)
FRASCATI: 6-302
ARH 014 314,2 UMZG T/ita/a231/73/i UMZG T/ita/a231/73/i/d
COBISS.SI-ID 283343872

17.
GROZDANOV, Cvetan
        Sveti Naum Ohridski / Cvetan Grozdanov ; [prevod od makedonski na angliski jazik Sonja Andonova, prevod od makedonski na francuski jazik Klimentina Hadži-Lega ; avtor na fotografiite Milan Džingo ; crteži Krsto Martinovski ; arhitektonski crteži Todor Paskali]. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite : Matica makedonska, 2015 (Skopje : Branko Gapo). - 358 str. : ilustr. ; 29 cm

Cir. - Opombe z bibliografijo pri nekaterih poglavjih. - Obširen povzetek v angl. in franc.

ISBN 978-608-10-0446-5 (Matica makedonska)
ISBN 608-10-0446-5 !

75.046.3(497.7)"11/18"
FRASCATI: 6-302
ARH 015 211,3
COBISS.SI-ID 99562250

18.
        HISTORIA antigua de México / Linda Manzanilla, Leonardo López Luján coordinadores. - 3a ed. - México : MA Porruá : Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional Autónoma, 2014. - 4 zv. : ilustr. ; 23 cm

Opombe z bibliografijo pri posameznih prispevkih

Vsebina:
Vol. 1: El México antiguo, sus áreas culturales, los orígines y el horizonte Preclásico. - 549 str.
Vol. 2: El horizonte Clásico. - 2001. - 431 str.
Vol. 3: El horizonte Posclásico. - 413 str.
Vol. 4: Aspectos fundamentales de la tradición cultural mesoamericana. - 377 str.

ISBN 978-607-401-833-2 (Celota)
ISBN 978-607-401-835-6 (I)
ISBN 978-607-401-836-3 (II)
ISBN 978-607-401-837-0 (III)
ISBN 978-607-401-838-7 (IV)

94(72)(082)
FRASCATI: 6-103
ARH 011 9,5/1 ARH 011 9,5/2 ARH 011 9,5/3 ARH 011 9,5/4
COBISS.SI-ID 38166573

19.
JOVANOVIĆ, Jelena, arheologinja
        Monumenta & animalia : [9. srpnja - 25. kolovoza 2015., Split] / [tekst Jelena Jovanović, Dalibor Vladović ; fotografije Zoran Alajbeg, Tonći Seser, Ante Verzotti]. - Split : Arheološki muzej : Prirodoslovni muzej i zoološki vrt, 2015. - 91 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. in avtorja navedena v kolofonu. - Bibliografija: str. 87-91

ISBN 978-953-7633-18-9 (Arheološki muzej)

7.042"652/653":902
FRASCATI: 6-103
ARH 017-HR 80
COBISS.SI-ID 39576877

20.
KELLER, Christin
        Die Rekonstruktion sozialer Gruppen der Hallstattzeit zwischen Enns und Donau : eine statistische Analyse / Christin Keller. - Radhen (West.) : M. Leidorf, 2015. - 378 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD. - (Berliner archäologische Forschungen, ISSN 1611-3551 ; 14)

Nasl. na hrbtu: Soziale Gruppen der Hallstattzeit. - Bibliografija: str. 367-378. - Zusammenfassung ; Summary

ISBN 978-3-89646-524-5

903:316.35(436.9)"638.7"
FRASCATI: 6-103
ARH 012-A 9 KELLER C. Die Rekonstruktion
COBISS.SI-ID 39487533

21.
KOROŠKI pokrajinski muzej (Slovenj Gradec)
        Sokličeva zbirka : "Tu mam pa ilirskega poglavarja" : arheologija in numizmatika : katalog stalne razstave = The Soklič collection : "Hereʼs the Illyrian chief" : archaeology and numismatics : catalogue of the permanent exhibition / Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec ; [besedila Saša Djura Jelenko ... [et al.] ; uredila Saša Djura Jelenko ; prevodi Strokovno prevajanje Andreja Maver s. p., ABC prevajanje, Sebastjan Primožič s.p. ; fotografije Tomo Jeseničnik ... et al.]. - Slovenj Gradec : Koroški pokrajinski muzej, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 144 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Prispevki v slov. in angl. prevodu, katalog predmetov v slov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 138-141

ISBN 978-961-93311-4-9

903/904(497.4)(083.824) 737.1(083.824)
FRASCATI: 6-103
ARH 017-SLO 46,2
COBISS.SI-ID 283474688

22.
KRIŽ, Borut
        Novo mesto. 7, Kapiteljska njiva. Gomile I, XIV in XV = Barrows I, XIV and XV / [[besedilo], fotografije] Borut Križ ; [prevod v angleški jezik Phil Mason ; risbe Maja Rudolf Markovič, Svetlana Rodič Jakimovska, Petra Stipančić]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 217 str., [2] f pril. : ilustr. ; 33 cm + 1 zganj. list. - (Zbirka Carniola archaeologica ; knj. 7)

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv. - Predgovor = Preface / Zdenko Picelj: str. 6-8. - Bibliografija: str. 74

ISBN 978-961-6306-44-7

903(497.4Novo mesto) 903.5(497.4Novo mesto)"638"
FRASCATI: 6-103
ARH 012-SLO 9 KRIŽ B. Novo mesto VII
COBISS.SI-ID 269244928

23.
KRIŽ, Borut
        Tisočletna nekropola : 30 let zavarovalnih arheoloških izkopavanj na Kapiteljski njivi v Novem mestu = A thousand-year necropolis : 30 years of archaeological rescue excavations at Kapiteljska njiva in Novo mesto / Borut Križ, Petra Stipančić ; [prevod v angleški jezik Meta Osredkar ; fotografije Borut Križ ... et al.]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2016. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 45-46

ISBN 978-961-6306-52-2

903(497.4Novo mesto)
FRASCATI: 6-103
ARH 012-SLO 9 KRIŽ B. Tisočletna
COBISS.SI-ID 283081728

24.
LAZAR, Tomaž, 1982-
        Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem : raziskave dveh zgodnjih topov iz Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož = Late-medieval artillery in Slovenia : a study of two early artillery pieces from the Regional Museum Ptuj - Ormož / [besedilo, prevod] Tomaž Lazar. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 325 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev = Sources. Topics in Slovenian material culture / Narodni muzej Slovenije ; 13)

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 600 izv. - Bibliografija: str. 312-319

ISBN 978-961-6981-02-6

930.85(497.4):623.41/.42"653" 623.411(497.4)(091)
ARH 015 III 6 ZGO D 8055/13 93/94 LAZAR Tomaž Topništvo na Slov.

COBISS.SI-ID 282866944

25.
        The MEDIEVAL royal palace at Visegrád / edited by Gergely Buzás and József Laszlovszky ; [authors Gergely Buzás ... [et al.] ; English translation Kyra Lyublyanovics]. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2013. - 397 str., 1 zganj. načrt : ilustr. ; 30 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 27) (Medieval Visegrád ; 1)

Bibliografija: str. 369-387. - Vsebina: Preface ; The medieval royal palace at Visegrád and its impact on the research of medieval residences / József Laszlovsky ; History of the Visegrád royal palace / Gergely Buzás ; The functional reconstruction of the Visegrád royal palace / Gergely Buzás ; Scientific preparations to the reconstruction of the Visegrád royal palace / Gergely Buzás ; The stoves of the royal palace / Edit Kocsis ; Ceramic, glass and metal finds from the royal court / Edit Kocsis ; Reconstruction history of the Visegrád royal palace, 1995-2010 / Zoltán Deák ; Finds of worked bone and antler from the royal palace of Visegrád / Gergely Buzás / István Kováts ; Catalogue of objects and finds / Gergely Buzás, Edit Kocsis, József Laszlovszky

ISBN 978-963-9911-39-0 (hd.bd.)
ISBN 963-9911-39-9 (hd.bd.)
ISBN 978-963-9911-38-3
ISBN 963-9911-38-0

902
FRASCATI: 6-103
ARH 03 8,1/27
COBISS.SI-ID 60512098

26.
        The MEDIEVAL royal town at Visegrád : royal centre, urban settlement, churches / edited by Gergely Buzás, József Laszlovszky and Orsolya Mészáros. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2014. - 272 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm. - (Archaeolingua ; 32, ISSN 1215-9239) (Medieval Visegrád ; 2, ISSN 2064-2318)

Bibliografija: str. 242-270

ISBN 978-963-9911-58-1
ISBN 963-9911-58-5

902
FRASCATI: 6-103
ARH 03 8,1/32
COBISS.SI-ID 60511586

27.
MUŽIĆ, Ivan, 1934-
        Slaveni, Goti i Hrvati na teritoriju rimske provincije Dalmacije / Ivan Mužić. - 5. dop. izd. - Zagreb : Naklada Nediljko Dominović, 1997. - 599, [48] str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 519-559. - Kazala

ISBN 953-6006-88-X

903
FRASCATI: 6-103
ARH 08 286,9
COBISS.SI-ID 60391522

28.
        The OXFORD handbook of Roman epigraphy / edited by Christer Bruun and Jonathan Edmondson. - New York : Oxford University Press, cop. 2015. - XXXIV, 888 str., pril. : ilustr., zvd. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 0-19-533646-1
ISBN 978-0-19-533646-7

930.2(37)(035) 902
FRASCATI: 6-103
ARH 026 34,1
COBISS.SI-ID 38283053

29.
QUIETZSCH-Lappe, Ursula
        Vogelsymbole im Neolithikum Mittel- und Südosteuropas : Jungsteinzeit und Kupferzeit / von Ursula Quietzsch-Lappe. - Dresden : Landesamt für Archäologie Sachsen, cop. 2015. - 176 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen, ISSN 0863-7679 ; Bd. 61)

Bibliografija: str. 121-134

ISBN 978-3-943770-22-3

FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-D 33/61
COBISS.SI-ID 9194848

30.
RAJKOVIĆ, Dragana, arheologinja
        Sarvaš : neolitičko i eneolitičko naselje II : katalog zbirke = Sarvaš : Neolithic and Eneolithic settlement II : collection catalogue / Dragana Rajković, Jacqueline Balen ; [prijevod na engleski jezik, English translation Danijel Jelaš ; fotografije nalazišta, photographs of the site Vladimir Franjić, fotografije nalaza, photographs of the finds Bruno Jobst, Maximilian Just, Igor Krajcar ; crteži, drawings Miljenka Galić, Geoprem (Saša Kulić)]. - Osijek : Muzej Slavonije ; u Zagrebu : Arheološki muzej, 2016. - 181 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Vzpor. besedilo v hrv. in angl. - Bibliografija: str. 121-127

ISBN 978-953-6191-77-2 (MS)
ISBN 978-953-6789-95-5 (AMZ)

903(497.54)"634/636"
FRASCATI: 6-103
ARH 012-HR 4 RAJKOVIĆ D. Sarvaš
COBISS.SI-ID 39817517

31.
REMS, Lea, 1984-
        Etika arheološkega dela s posmrtnimi človeškimi ostanki : diplomsko delo / Lea Rems. - Ljubljana : [L. Rems], 2016. - 95 f. : ilustr. ; 31 cm + 1 CD-ROM

Mentor Predrag Novaković. - Bibliografija: f. 85-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 363
COBISS.SI-ID 60663138

32.
SAUER, Franz, 1957-
        Eisen, Gräber, Trinkgelage : die Hallstattkultur und das Burgenland / Franz Sauer ; mit Beiträgen von Violetta Reiter. - Horn : F. Berger & Söhne, 2015. - 96 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Fundberichte aus Österreich. Materialhefte. Reihe A, Sonderheft / herausgegeben vom Bundesdenkmalamt, Wien, ISSN 1993-1271 ; 24)

V kolofonu e-ISBN: 978-3-85028-741-8. - Bibliografija: str. 94-95

903.5(436)"638":930.85
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-A 26/24
COBISS.SI-ID 39798317

33.
SCHOLKMANN, Barbara
        Das Mittelalter im Fokus der Archäologie / Barbara Scholkmann. - Stuttgart : Theiss, cop. 2009. - 128 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Archäologie in Deutschland. Sonderheft ; 2009, [2])

Bibliografija: str. 122-123. - Kazalo

ISBN 978-3-8062-1152-8

903/904"05/14":902
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-D 18/2009
COBISS.SI-ID 32220973

34.
        SIEDLUNGSARCHÄOLOGIE im Alpenvorland. XIII, Die früh- und mittelbronzezeitliche "Siedlung Forschner" im Federseemoor. Naturwissenschaftliche Untersuchungen. Bohlenwege, Einbäume und weitere botanische Beiträge / mit Beiträgen von Daniel Günther ... [et al.]. - Darmstadt : Konrad Theiss Verlag, 2016. - 573 str. : ilustr., zvd., načrti ; 30 cm + 15 zganj. pril. - (Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg ; Bd. 128)

Vsebina: Geologie der Überlaufschwellen im Federseebecken / Udo Schreiber ; Stichprobenuntersuchungen von Gesteinen aus den Grabungsschnitten 66 und 67 der "Siedlung Forschner" im südlichen Federseeried / Richard Vogt ; Die Bronzezeit im Siedlungsraum des Federsees : Pollenanalysen zur Landschaftsentwicklung / Helga Liese-Kleiber ; Moorstratigraphische Untersuchungen zur Verlandungsgeschichte des südlichen Federseemoores im Umfeld der bronzezeitlichen "Siedlung Forschner" / Ursula Maier ; Die verkohlten Pflanzenfunde aus der früh- bis mittelbronzezeitlichen "Siedlung Forschner" am Federsee (Südwestdeutschland) im überregionalen Vergleich / Sabine Karg ; Eine Handvoll Knochen im Spülsaum : die menschlichen Skelettreste aus der "Siedlung Forschner" / Joachim Wahl ; Die Tierknochenfunde aus der früh- bis mittelbronzezeitlichen "Siedlung Forschner" im Federseemor / Elisabeth Stephan ; Die Fischreste aus der "Siedlung Forschner" und die Fischreste am prähistorishchen Federsee / Wolfgang Torke ; Wirbellosenreste aus der bronzezeitlichen Station "Siedlung Forschner" im südlichen Federseebecken / Edith Schmidt ; Die Einbäume der "Siedlung Forschner" und des Federseeriedes / Martin Mainberger ; Dir vorgeschichtlichen Wege des Federseemoores / Marion Heumüller ; Neue moorstratigraphische und archäobotanische Untersuchungen in der spätbronzezeitlichen Siedlung "Wasserburg Buchau" im südlichen Federseemoor / Ursula Maier ; Der Fundplatz Oggelshausen-Bruckgraben : botanische Untersuchungen in einer hallstattzeitlichen Fischfangstation / Ursula Maier ; Pflanzenreste aus der spätbronzezeitlichen Ufersiedlung Konstanz staad-Hörlepark am Überlinger See (Bodensee-Obersee) / Manfred Rösch und Daniel Günther

ISBN 978-3-8062-2974-5
ISBN 3-8062-2974-0

902
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-D 29/128
COBISS.SI-ID 60639074

35.
        SIGNIFICANT archaeological excavations in Hungary : 1975-2000 / [directed by Pál Raczky ... [et al.] ; translation László Bartosiewicz, Alice M. Choyke]. - [Budapest] : Institute of Archaeological Sciences, Eötvös Loránd University, [2001]. - [44] str. : ilustr. ; 41 cm

Izv. stv. nasl.: Régészetünk jelentős feltárásai. - Ov. nasl.

ISBN 963-463-533-4

902.2(439):1975/2000"
FRASCATI: 6-103
ARH 016-H 10
COBISS.SI-ID 32741933

36.
        Die SPÄTANTIKE Höhensiedlung auf dem Kirchbichl von Lavant : eine archäologische und archivalische Spurensuche / Gerald Grabherr, Barbara Kainrath (Hrsg.). - 1. Aufl. - Innsbruck : Innsbruck University Press, 2011. - 488 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Ikarus : Innsbrucker klassisch-archäologische Universitätsschriften ; Bd. 5)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-3-902811-15-8

903.4(436.6)"02/04"
FRASCATI: 6-103
ARH 015 11,7
COBISS.SI-ID 39309613

37.
        STĹP Marca Aurelia a stredné Podunajsko : štúdie = Column of Marcus Aurelius and the middle Danube area : studies / [zostavovatelʼ Vladimír Turčan]. - Bratislava : Slovenské národné múzeum - Archeologické Múzeum, 2014. - 184 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Zborník Slovenského národného múzea = Annales Musei nationalis Slovaci. Archeológia. Supplementum ; 8)

Besedilo v slovaš., angl. ali nem. - Bibliografija ter povzetek v angl., nem. ali slovaš. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-80-8060-335-9

903(282.243.7.043)"652"
FRASCATI: 6-103
ARH Per 01-CZ 6,2/s.8
COBISS.SI-ID 39198509

38.
        SWORDS, crowns, censers and books : Francia media - cradles of European culture / edited by Marina Vicelja-Matijašić. - Rijeka : Center for iconographic studies, Faculty of humanities and social sciences - University of Rijeka, 2015. - 431 str. : ilustr. ; 28 cm

Uredniški in svetovalni odbor: Špela Karo ... [et al.]. - Bibliografija z opombami pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-7975-32-6

94(4)"08/09"
ARH 04 207 UMZG Ba222/14 ZGO E 1805 94(100)"03/14" SWORDS, crowns
COBISS.SI-ID 59732834

39.
        ŠALEŠKA dolina med 10. in 17. stoletjem / [urednik kataloga] Tone Ravnikar ; [risba sončne ure in oltarne antike Rok Poles ; foto Jurij Vižintin ... et al.]. - Velenje : Muzej, 2005 (Velenje : Bizjak). - [62] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Muzejski kolaž ; knj. 6)

94(497.4-116)"09/16"(064) 930.85(497.4-116)"09/16"(064)
FRASCATI: 6-100
ARH 05-SLO 35,2
COBISS.SI-ID 223095296

40.
ŠOŠIĆ Klindžić, Rajna
        Uvod u teorijsku arheologiju - stvaraoci i pravci u 20. stoljeću / Rajna Šošić Klindžić. - Zagreb : FF press, 2015. - 195 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Bibliografija: str. 177-195

ISBN 978-953-175-532-0

902(4-12)
FRASCATI: 6-103
ARH 020-I 22,3
COBISS.SI-ID 60510818

41.
TOIFL, Leopold
        Govorica orožja : območje Maribora od madžarskih vpadov do francoske zasedbe / [avtor besedila] Leopold Toifl ; [prevod besedila Uroš Žerak ; fotografije Boris Farič, Ilse Toifl] = The language of weapons : the area of Maribor between the Hungarian raids and the French occupation / [author of the text Leopold Toifl ; translation Uroš Žerak ; photographs Boris Farič, Ilse Toifl]. - Maribor : Pokrajinski muzej = Regional Museum, 2012 ([Grobelno] : Kotis). - 108 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Osvetljena dediščina = Collection Osvetljena dediščina ; št. 4)

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 800 izv. - Maribor - Gradec = Maribor - Graz / Mirjana Koren: str. 6-7. - "Zbirka orožja Pokrajinskega muzeja Maribor ..." --> str. 6. - Bibliografija: str. 102-107. - Kazali

ISBN 978-961-93424-0-4

623.4(497.4)(091) 739.7(497.4)(091) 94(497.4-18)"12/1809" 94(436.4)"12/1809" 355.48(497.4-18)"12/1809"
FRASCATI: 6-103
ARH 017-SLO 133,2
COBISS.SI-ID 72294913

42.
        VODNIK po poznorimskem obrambnem sistemu : Claustra Alpium Iuliarum : opisi območij z zemljevidi in zanimivimi namigi za izlet : območje Slovenije in Hrvaške / [avtorji Peter Kos ... [et al.] ; sodelavki Helena Bras Kernel, Urška Pajk ; urednica Tina Lah ; fotografije arhiv Maticove etno hiše ... [et al.] ; zemljevidi Jure Kusetič ... [et al.] ; prevod Alternativa]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 88, 88 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Potiskani notr. str. ov. - 250 izv. - Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: Guide to late Roman defence system : Claustra Alpium Iuliarum : descriptions of areas with maps and interesting hints for trips : territory of Slovenia and Croatia

ISBN 978-961-6169-99-8

904(497.4/.5)"652"(035) 623.1(37)
ARH 017-SLO 166,1
COBISS.SI-ID 280889600

43.
        VON Baden bis Troia : Ressourcennutzung, Metallurgie und Wissenstransfer : eine Jubiläumsschrift für Ernst Pernicka / Martin Bartelheim, Barbara Horejs, Raiko Krauss (Hrsg.). - Rahden/Westf. : Verlag Marie Leidorf GmbH, 2016. - 536 str. : ilustr., zvd., načrti, portret ; 30 cm. - (Oriental and European archaeology ; 3)

Prispevki v nem. in angl. - Vsebina: Von Baden bis Troia : Ressourcennutzung, Metallurgie und Wissenstransfer / Martin Bartelheim, Barbara Horejs, Raiko Krauss ; Die Anfänge der Silbermetallurgie in Eurasien / Svend Hansen, Barbara Helwing ; Ex oriente lux? : Ein Diskussionsbeitrag zur Stellung der frühen Kupfermetallurgie Südosteuropas / Eva Rosenstock, Silviane Scharl, Wolfram Schier ; Some thoughts on evolutionist notions in the study of early metallurgy / Tobias Kienlin ; Metals as resources in the Early Bronze Age of Bohemia and Moravia / Martin Bartelheim ; The persistence of place and memory : the case of the Early Helladic Rundbau and the Mycenaean palatial Megara of Tiryns / Joseph Maran ; Funde aus dem Müllhaufen der Geschichte im Befestigungsgraben von Punta di Zambrone : Angeln am spätbronzezeitlichen Mittelmeer / Reinhard Jung, Marco Pacciarelli, Gerhard Forstenpointner, Gabriele Slepecki, Gerald E. Weissengruber, Alfred Galik ; The beginnings of social inequality : consumer and producer perspectives from Transcaucasia in the 4th and the 3rd millennia BC / Thomas Stöllner ; Medizinische Versorgung für alle? : Gedanken zu einigen Individualbefunden aus dem frühbronzezeitlichen Gräberfeld Franzhausen I / Christine Neugebauer-Maresch ; Neue Gewichtssysteme und metallurgischer Aufschwung im frühen 3. Jahrtausend : ein Zufall? / Barbara Horejs ; Varna und die Folgen : Überlegungen zu den Ockergräbern zwischen Karpatenbecken und der nördlichen Ägäis / Raiko Krauss, Clemens Schmid, Dan Ciobotaru, Vladimir Slavchev ; Von stäbchenförmigen Anhängern und Knebeln (in Mitteleuropa) / Daniela Kern ; Alpenkupfer : di Ostalpen als Rohstoffquelle in vorgeschichtlicher Zeit / Joachim Lutz ; Çukuriçi Höyuk : ein Metallurgiezentrum des frühen 3. Jts. v. Chr. in der Westtürkei / Mathias Mehofer ; Bronze Age metal sources and the movement of metals between the Aegean and Anatolia / Zofia Anna Stos-Gale ; Neues Licht auf alte Fragen : einige besondere Metallobjekte aus dem Depotfund von Aiud, Kreis Alba, Rumänien / Nikolaus Boroffka, Bianka Nessel, Michael Prange, Horia Ciugudean, Matilda Takács ; Eine tierische Odysee oder ein Kessel Buntes : neue metallurgische Untersuchungen am Löwenkessel von Hochdorf / Thomas Hoppe, Roland Schwab ; Ost und West, West und Ost, Mobilität und Technologietransfer / Clemens Eibner ; Das Troja-Gold in Philadelphia : eine Forschungsreise mit Folgen / Hermann Born ; Die Karawane zieht weiter : Fernkontakte des Hisarlìk Tepe/Troia in der 2. Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr. / Stephan W.E. Blum ; An important Bronze Age find from Barcîn Höyük, South Marmara Region / Ivan Gatsov, Petranka Nedelcheva ; A polity in transition : Troy in the 2nd millennium BC / Magda Pieniążek

ISBN 978-3-86757-010-7
ISBN 3-86757-010-8

903
FRASCATI: 6-103
ARH 06 144
COBISS.SI-ID 60770914

44.
WIDURA, Anne
        SpielRäume : kulturhistorische Studien zum Brettspiel in archäologischen Kontexten / Anne Widura. - Rahden (Westf.) : M. Leidorf, 2015. - 201 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Bochumer Forschungen zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie, ISSN 1432-6280 ; 7)

"Die vorliegende Arbeit ist die überarbeitete Fassung meiner Dissertation ..." --> str. 11. - Bibliografija: str. 169-190. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-86757-287-3

794:902
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-D 52/7
COBISS.SI-ID 39252781

45.
        ZBORNÍK na pamiatku Jozefa Paulíka : štúdie = Gedenkschrift für Jozef Paulík : Studien / [vedecký redaktor a zostavovatelʼ Juraj Bartík]. - Bratislava : Slovenské národné múzeum - Archeologické Múzeum, 2015. - 295 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zborník Slovenského národného múzea = Annales Musei nationalis Slovaci. Archeológia. Supplementum ; 9)

Besedilo v slovaš. ali nem. - Bibliografija ter povzetek v angl., nem. ali slovaš. pri posameznih prispevkih. - Bibliografia prác Jozefa Paulíka = Bibliographie von Jozef Paulík / Juraj Bartík, Dagmar Pávová: str. 6-11

ISBN 978-80-8060-350-2

903
FRASCATI: 6-103
ARH Per 01-CZ 6,2/s.9
COBISS.SI-ID 39198765


PREDMETNO KAZALO