COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti avgust - oktober 20191.

ANŽUR, Lana Nastja
    Informacijska podpora sistemu poročanja o arheoloških raziskavah : diplomsko delo / Lana Nastja Anžur. - Ljubljana : [L. N. Anžur], 2019. - 65 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111921. - Mentor Dimitrij Mlekuž, somentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: str. 61-65. - Izvleček ; Abstract; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902

COBISS.SI-ID 70412642

2.

    ARHEOLOŠKA dediščina Slovenije od osamosvojitve : varovanje in prezentacija : posvet ob evropskem letu kulturne dediščine 2018, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, I. razred in Slovensko arheološko društvo, 22. november 2018, Ljubljana / [uredila Bojan Djurić in Biba Teržan]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2019 ([Trzin] : Setzer). - 195 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 38)

Nasl. na prelim. str.: Arheološka dediščina Slovenije od osamosvojitve - varovanje in prezentacija. - 300 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-268-065-7 : 15 EUR

903/904"1991/..."(497.4)(082)
719(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 301675520

3.

BRADANOVIĆ, Marijan
    Grad Krk u srednjem vijeku / Marijan Bradanović ; [fotografije Antun Zoran Alajbeg, Damir Krizmanić]. - Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2016. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Kulturno povijesni vodič / Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split ; 32)

Ilustr. in zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 31

ISBN 978-953-6803-45-3

930.85(497.5Krk)"653"(036)

COBISS.SI-ID 43711277

4.

BRADANOVIĆ, Marijan
    Otok Krk u srednjem vijeku / Marijan Bradanović ; [fotografije Damir Krizmanić, Željko Stojanović]. - Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2016. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Kulturno povijesni vodič / Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split ; 33)

Ilustr. in zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 31

ISBN 978-953-6803-47-7

930.85(497.5Otok Krk)"653"(036)
726(497.5Otok Krk)"653"(036)

COBISS.SI-ID 43711533

5.

BRADANOVIĆ, Marijan
    Rijeka i Trsat u srednjem vijeku / Marijan Bradanović ; [fotografije Damir Krizmanić]. - Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Kulturno povijesni vodič / Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split ; 34)

Ilustr. in zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 31

ISBN 978-953-6803-54-5

930.85(497.5Rijeka)"653"(036)
726(497.5Rijeka)"653"(036)

COBISS.SI-ID 43711789

6.

ČESNIK, Matej, 1993-
    Vpliv rudnika živega srebra na krajino Idrije : magistrsko delo / Matej Česnik. - Ljubljana : [M. Česnik], 2019. - 98 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110898. - Mentor Dimitrij Mlekuž. - Bibliografija: str. 93-97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902.3

COBISS.SI-ID 70358626

7.

    DEJANJA Frankov in drugih na poti v Jeruzalem : kronika 1. križarske vojne (1096-1099) neznanega avtorja / prevedel in spremno študijo napisal, [prevod povzetka] Milan Lovenjak. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 168 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531 ; 50)

Izv. stv. nasl.: Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum. - Besedilo v lat. in vzpor. prevod v slov., spremna beseda v slov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 149-156. - Zusammenfassung. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0225-5 (Znanstvena založba Filozofske fakultete) : 26 EUR

94(5-15)"1096/1099"

COBISS.SI-ID 300729088

8.

DUŠAK, Eva
    Paleoekološki arhiv in klimatske spremembe : diplomsko delo / Eva Dušak. - Ljubljana : [E. Dušak], 2019. - 45 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111609. - Mentor Mihael Budja; somentorica Maja Andrič. - Bibliografija: str. 36-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902.3

COBISS.SI-ID 70201442

9.

EUROPEAN Association of Archaeologists. Annual Meeting (25 ; 2019 ; Bern)
    Beyond paradigms [Elektronski vir] : abstract book / 25th EAA Annual Meeting (Bern, 2019), 7-9 September. - El. zbornik povzetkov. - Bern : European Association of Archaeologists, cop. 2019

Način dostopa (URL): https://www.e-a-a.org/EAA2019/Programme.aspx?WebsiteKey=92bb0c7f-79c0-4998-9804-b5db83f9a8b9&hkey=48f0a584-1ae8-4680-bcef-572c6fe82598&Program=3#Program (Abstract Book - 2 September). - Nasl. z nasl. zaslona. - Na vrhu nasl. zaslona: EAA 2019 25 years. - El. publikacija v PDF obsega 614 str. - Opis vira z dne 17. 9. 2019. - Kazalo avtorjev

ISBN 978-80-907270-6-9

902/904(4)(082)

COBISS.SI-ID 45051693

10.

    The GEOGRAPHY of Slovenia : small but diverse / Drago Perko, Rok Ciglič, Matija Zorn editors. - Cham : Springer Nature, cop. 2020. - XII, 360 str. : ilustr., zvd., fotogr., tabele, graf. prikazi ; 29 cm. - (World regional geography book series (Print), ISSN 2363-9083)

Dostopno tudi na: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-14066-3 (Dostop do polnega teksta za podpisnike LINK-a oz. testne verzije LINK-a). - Bibliografija in abstract pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-030-14065-6
doi: 10.1007/978-3-030-14066-3

913(497.4)

COBISS.SI-ID 44854317

11.

    GLASS, wax and metal : lighting technologies in late antique, Byzantine and Medieval times / edited by Ioannis Motsianos and Karen S. Garnett. - Oxford : Archaeopress, 2019. - XII, 250 str. : ilustr. ; 30 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctvndv5k4 - JSTOR. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-1-78969-216-7
ISBN 978-1-78969-217-4 (e-Pdf)

902.3

COBISS.SI-ID 70320226

12.

    Die GRABSTELEN und Grabaltäre des Stadtgebietes von Flavia Solva / bearbeitet von Erwin Pochmarski und Ingrid Weber-Hiden ; unter Mitarbeit von Ortolf Harl, Susanne Lamm und Margaretha Pochmarski-Nagele. - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, [2016]. - 156, [63] str. tabel. : ilustr. ; 29 cm. - (Corpus signorum Imperii romani. Österreich =. Corpus der Skulpturen der römischen Welt. Österreich ; Band IV, Faszikel 3)

Sorodni elektronski vir: http://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctt1hjb065 - JSTOR. - Bibliografija: str. 43-53. - Kazalo. - Vsebina: Grenzen des Territoriums von Flavia Solva ; Fundorte der Grabstelen und Grabaltäre ; Karte der Fundorte ; Material der Grabstelen und Grabaltäre ; Typologie der Grabstelen ; Typologie der Grabaltäre ; Ikonographie der Grabstelen ; Umzeichnung der Grabstelentypologie ; Ikonographie der Grabaltäre ; Überblick über die auf den Inschriften genannten Personen und deren Status ; Literaturverzeichnis ; Grabstelen ; Grabaltäre

ISBN 978-3-7001-8012-8
ISBN 3-7001-8012-8
ISBN 978-3-7001-7902-3!
ISBN 3-7001-7902-2!

94(3)

COBISS.SI-ID 70416994

13.

    INVESTIGATIONS in medieval stained glass : materials, methods, and expressions / edited by Elizabeth Carson Pastan, Brigitte Kurmann-Schwarz. - Leiden ; Boston : Brill, 2019. - XXI, 466 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Reading medieval sources, ISSN 2589-2509 ; Volume 3)

Kazalo. - Vsebina: Intro; Table of contents; List of Figures; Glossary; Notes on Contributors; Introduction; 1 Stained Glass as a Source; 2 Translatio; 3 Stained-Glass Research in the 21st Century; 4 The Organizational Armature; Bibliography; Part 1 Visual and Documentary Testimonies; Chapter 1 The Medieval Glazier at Work; 1 Theophilus and the Historiography of the Medieval Craft; 2 Building the Walls of the Heavenly Jerusalem; 3 Patrons and Patterns; 4 Making the Window; 4.1 The Glazier's Table; 4.2 Cutting the Glass; 4.3 Painting the Glass; 4.4 Further Embellishments: Applied and Inserted Jewels, Abrasion ; 4.5 Firing the Glass4.6 Reassembling and Glazing the Panels: Lead and Solder; 4.7 Fixing the Windows: Stone and Iron, Masons and Blacksmiths; 5 "Walls Like Unto Clear Glass"; Bibliography; Chapter 2 Early History of Stained Glass; 1 Roman Glass; 2 Early Medieval Evidence; 3 Merovingian and Anglo-Saxon Evidence; 4 Carolingian Examples; 5 Expansion in the 10th-12th Centuries; 6 Conclusion; Bibliography; Chapter 3 Longing for the Heavens: Romanesque Stained Glass in the Plantagenet Domain; 1 Overview of Romanesque Stained Glass ; 2 The Weight of the Lost Legacy: Stained-Glass Windows in the West Before 11003 The Oldest Stained-Glass Windows and their Characteristics; 4 After 1150; 4.1 Poitiers and Le.Mans; 4.2 Chemillé-sur-Indrois; 4.3 Chenu; 5 The Final Lights; Bibliography; Chapter 4 Chartres: Glazing the Cathedral; 1 Stained Glass and Relics; 2 Creation of the Stained-Glass Windows; 3 Conclusion; Bibliography; Chapter 5 Design and Execution in Southern German Stained Glass of the Late Middle Ages and the Age of Dürer; 1 Nuremberg: a Model That Can be Applied Elsewhere; 2 Augsburg; 3 Strasbourg, Freiburg, and Basel ; 4 ConclusionBibliography; Part 2 Light and the Aperture; Chapter 6 A Matter of Matter: Transparent ; Translucent ; Diaphanum in the Medium of Stained Glass; 1 Translucent and Transparent; 2 The Types of Light; 3 The Phenomenon of the Stained-Glass Window; 4 Diaphanum; 5 Medium; 6 Diaphanum and Claritas; Bibliography; Chapter 7 Stained Glass and the Gothic Interior in the 12th and 13th Centuries; 1 Developmental Narratives: Illumination and the Refinements of the Wall Elevation; 2 "Transcendental Twilight"; 3 The Revelation of Chartres; 4 White and Grisaille Glass in 13th-Century Buildings ; 5 Illumination and Visibility6 Sight Lines and Scenography, Revealing and Concealing; 7 Audiences in.Motion; 8 Conclusion; Bibliography; Chapter 8 Windows in Domestic Settings in France in the Late Middle Ages: Enclosure and Decoration in the Social Living Space; 1 Windows in the Late Middle Ages: Nature, Function, Structure; 2 The Window and its Decoration; 3 The Symbols of the Master of the House; 4 The Roundel: Archetype of Domestic Stained Glass in the Late Middle Ages; 5 More Ambitious Forms; 6 The Transformation of the Window and the Disappearance of Domestic Stained Glass in France

ISBN 90-04-39571-7
ISBN 978-90-04-395-718
ISBN 978-90-04-395-725! (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 90-04-395-725!

902/903:74

COBISS.SI-ID 70205282

14.

ISTITUTO Italiano di Preistoria e Protostoria. Riunione scientifica (49 ; Udine, Pordenone ; 2014)
    Preistoria e protostoria del Caput Adriae / a cura di Elisabetta Borgna, Paola Cassòla Guida, Susi Corazza. - Firenze : Istituto italiano di preistoria e protostoria, 2018. - 926 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Studi di preistoria e protostoria ; 5)

Besedilo v it. ali angl. - Do str. 567 je publ. v tiskani obliki, od str. 573 do 926 je na priloženemu CD-ROM-u. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Summaries ; Riassunti

ISBN 978-88-6045-069-2
ISBN 88-6045-069-1

902

COBISS.SI-ID 69348194

15.

KOROŠEC, Tadej, 1993-
    Grajska pristava v Ormožu. Izkopavanji v letih 2010/2011 (sektorji 5-8) : diplomsko delo / Tadej Korošec. - Ljubljana : [T. Korošec], 2019. - 72, [6] str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111897. - Mentor Matija Črešnar. - Bibliografija: str. 64-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 70409058

16.

KUMERDEJ, Tine
    Grajska pristava na Bledu. Izkopavanja leta 2017 : diplomsko delo / Tine Kumerdej. - Ljubljana : [T. Kumerdej], 2019. - 66 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111944. - Mentor Matija Gaspari. - Bibliografija: str. 52-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 70410338

17.

MILOŠEVIĆ, Ante
    Sv. Spas u Cetini kod Vrlike / Ante Milošević ; [fotografije Antun Z. Alajbeg ... et al.]. - Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2018. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Kulturno povijesni vodič / Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split ; 36)

Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 31

ISBN 978-953-6803-56-9

726:27-523.43"653"(497.58)(036)

COBISS.SI-ID 43712301

18.

PEKOVIĆ, Željko
    Dubrovnik u ranom srednjem vijeku / Željko Peković, Kristina Babić ; [fotografije Željko Peković]. - Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2018. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Kulturno-povijesni vodič / Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split ; 35)

Ilustr. in zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 31

ISBN 978-953-6803-55-2

930.85(497.58Dubrovnik"04/14"(036)
726(497.58Dubrovnik)"04/14"(036)

COBISS.SI-ID 43712045

19.

PUNGERČAR, Jon
    Glasba v kameni dobi : njena vloga v razvoju človeka in najzgodnejše najdbe z glasbenim kontekstom : diplomsko delo / Jon Pungerčar. - Ljubljana : [J. Pungerčar], 2019. - 66 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111880. - Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: str. 63-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 70361698

20.

RAPANIĆ, Željko, 1932-
    Dalmatinski grad i zaleđe u ranom srednjem vijeku : s usputnim komentarima / Željko Rapanić. - Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2017. - 284 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Scintillae Stephano Gunjaca dicatae ; 6)

O avtorju: str. 282-283. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-953-6803-53-8

94(497.58)"653"
711.4(497.58)(091)

COBISS.SI-ID 43711021

21.

SJEKLOČA, Bernarda
    Pokopi v sarkofagih na grobiščih poznorimske Emone : diplomsko delo / Bernarda Sjekloča. - Ljubljana : [B. Sjekloča], 2019. - 97 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111955. - Mentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: str. 49-55. - Izvleček ; Abstract; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"652"

COBISS.SI-ID 70409826

22.

ŠPEC, Katja, arheologinja
    Pokrivala in naglavno okrasje kot del mrliške oprave v zgodnjem novem veku : diplomsko delo / Katja Špec. - Ljubljana : [K. Špec], 2019. - 69 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111653. - Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: str. 66-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"654"

COBISS.SI-ID 70359394

23.

ŠPENDAL, Žan
    Arheološka podoba ozemlja med severnim Jadranom in obronki jugovzhodnih Alp v tretjem stoletju našega štetja : diplomsko delo / Žan Špendal. - Ljubljana : [Ž. Špendal], 2019. - 121 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109998. - Mentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: str. 61-97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"652"

COBISS.SI-ID 70357858

24.

TERČON, Bor, 1996-
    Kras v bronasti in železni dobi : soočanje starih podatkov in novih tehnologij : diplomsko delo / Bor Terčon. - Štorje : [B. Terčon], 2019. - 103 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111945. - Mentor Matija Črešnar; somentor Dimitrij Mlekuž. - Bibliografija: str. 102-103. - Izvleček ; Abstract; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 70411618

25.

UNIVERZA v Ljubljani. Filozofska fakulteta
    Slavnostni zbornik ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani / [glavni urednik Gregor Pompe ; avtor fotografij Borut Krajnc]. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 219 str. : ilustr. ; 28 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-06-0197-5 : brezplačno

378.6:1(497.4Ljubljana)(091)(082)

COBISS.SI-ID 299809536

26.

VARGA, Karla
    Tipologija zgodnjesrednjeveških nožev na območju Slovenije : diplomsko delo / Karla Varga. - Ljubljana : [K. Varga], 2019. - 95, [12] str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111943. - Mentorica Tina Milavec. - Bibliografija: str. 55-65. - Izvleček ; Abstract; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"653"

COBISS.SI-ID 70412386
Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 30. 10. 2019